Open je hart

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Open je hart – Dorset, UK – 02/08/1981

NlTVD 2019-0903

Wat zijn we hier allemaal op een mooie plek! Het is een ware zegen van Sahaja Yoga voor jullie allemaal om te kunnen ontspannen. Ontspan je maar goed, want alleen als je ontspannen bent, besef je dat wij nu gerealiseerde zielen zijn. Dat wij het Koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. Dat we de schoonheid kunnen zien die God rondom ons heeft geschapen. Dat wij gevoelig zijn geworden voor zijn genade, en voor zijn goedgunstigheid en voor zijn liefde. Dit is een seminarie wat jullie georganiseerd hebben, en dat maakt me heel blij. Ik wenste altijd al dat jullie seminaries zouden organiseren waarbij jullie allemaal zouden samenkomen en samenleven en elkaar zouden begrijpen.

De seminaries werken ongetwijfeld heel wat dingen voor het grootste deel uit, maar op subtieler vlak zijn seminaries van de Sahaja yogi’s van veel meer betekenis. Het betekent het vestigen van sterke bases op allerlei plaatsen in een land. En die bolwerken, of we kunnen zeggen die krachtige middelpunten die zo ontstaan, die kunnen een mechanisme gaan vormen waardoor stralenbundels van sterke vibraties overal in deze plaatsen kunnen stromen of worden uitgestort. Het is een enorme karwei om deze mechanismes op te bouwen, deze goddelijke mechanismes, in verschillende delen van jullie land. Moeder Aarde bijvoorbeeld heeft haar werk gedaan. Waar het voor haar maar mogelijk was, heeft zij levende godheden gecreëerd om aan te tonen dat God bestaat. Zodat jullie nu hun vibraties kunnen testen en zelf kunnen vaststellen hoe hard zij gewerkt heeft.

Zij heeft dit prachtige universum geschapen. Zij heeft ook jullie geschapen. Zij heeft de Kundalini in jullie geschapen. Zij representeert de prachtige natuur kunnen we wel zeggen. In haar omgeving, als jullie door haar overvloed worden overstelpt wanneer jullie elkaar allemaal ontmoeten, dan zien jullie zelf hoezeer zij jullie allemaal in dezelfde mate zegent. Er bestaat geen verschil voor haar tussen jou en een ander mens. Maar zij die sensitief zijn, zijn subtielere mensen, die genieten nog meer van haar dan jullie mensen doen.  Nu hebben de problemen die in elk land wel voorkomen altijd hun eigen stijl, heb ik gemerkt. En ook in dit land ontstaat er een bepaalde stijl in de problemen. Geleidelijk veranderen ze van vorm. Eerst vond ik dat mensen hier overdreven agressief waren en sceptisch en dat ze soms ook ongemanierd konden zijn. Dat is oké, dat maakt voor mij geen verschil. Langzaamaan zijn ze nu aan het omschakelen. Nu worden zij zich bewust van wat zij verkregen hebben, welke rol zij spelen en hoe belangrijk het is om een Engelsman te zijn.

En als ik “Engels” zeg, dan bedoel ik alle Engelse mensen, niet Wales of anderszins, en hoe zij een essentieel onderdeel moeten gaan uitmaken van het hart van het universum. Ik vroeg mij af hoe velen van jullie echt beseffen hoe belangrijk het is om een Engelsman te zijn? Omdat alles wat er in dit land gebeurt, zich verder verspreidt. Als bijvoorbeeld dit koninklijke huwelijk in een andere koninklijke familie had plaatsgevonden, dan zou het niet zo’n bekendheid hebben gekregen. Alles verspreidt zich vanuit dit land. Misschien hebben jullie niet zo’n hoge pet op van jezelf. Jullie vragen je misschien af wat er zo bijzonder aan is, Engeland is toch net zoals ieder ander land? Maar je ziet toch waarom mensen zoveel dingen van jullie aannemen? Zelfs wat de monarchie betreft. Ik bedoel de meeste landen hebben hun monarchie overboord gegooid. Maar in dit land bestaat het nog, en is het hoog in aanzien. En de symboliek van de monarchie blijft op fiere wijze overeind. En wat dit huwelijk betreft: jegens de huwelijken van koninklijke families bestaat er altijd een afkeer en er wordt tegen geprotesteerd en niemand is er in geïnteresseerd. En zo’n voorspoedige gebeurtenis moet dan hier plaatsvinden, zodat iedereen het zou kunnen zien. Zo veel landen zouden er naar kunnen kijken, met waardering, en er van genieten.

Het is verbazingwekkend. Dat gaat alle rationaliteit te boven, en alle menselijk begrip en logica. Men kan zich afvragen wat de logica hierachter is? Maar als je ervan geniet, dan geniet je gewoon. Je wilt er niet over nadenken waarom je zit te genieten. Men moet dus begrijpen dat jullie een substantieel onderdeel zijn van het hart van het universum. Een ding is essentieel, dat jullie heel flexibele mensen moeten zijn. Jullie moeten de flexibiliteit van hartcellen hebben, zeg maar. Het hart moet wel pompen. Het moet sterk zijn. Verrassend genoeg is jullie embleem de leeuw, dus moeten jullie een leeuwenhart hebben. Als iemand het hart van een leeuw heeft, dan wil dat zeggen dat hij niet bang is. Hij is de koning. Hij weet dat hij de koning is en hij leeft als een koning. Als een leeuw en de Leeuw in de astrologie is naar men zegt een man die buitengewoon edelmoedig is, met het hart van een leeuw, van niemand bang. Er zou geen angst moeten zijn. Maar als je in het Engels iets van iemand leest of als je naar iemand luistert, dan komt hij om de drie zinnen met de woorden: “Ik ben bang. ik ben bang te moeten zeggen dat, ik ben bang dat dit zo is …”

Dat woord moet geschrapt worden uit het woordenboek van Sahaja yogi’s. Waar zou je bang voor moeten zijn? Sommige mensen beweren dat dit gezegd wordt omdat we andere mensen niet willen kwetsen. Er zijn zoveel andere manieren om iets te zeggen zonder anderen te kwetsen. Maar wat is er dan om bang voor te zijn? Een mens die zwak is, kan niet liefhebben. Alleen een sterk persoon kan liefhebben. Als jullie over liefde spreken, kijk dan allereerst of jullie sterk genoeg zijn om lief te hebben of niet. Liefhebben is niet iets wat makkelijk is, zelfs fysieke liefde niet, zelfs in alledaags opzicht van je geliefde houden niet. Dat is niet iets wat gemakkelijk is. Je moet een heel sterke morele visie hebben, anders gaan mensen om de vijf minuten hun geliefde omruilen. Dat soort van liefde heeft geen betekenis. Je moet heel standvastige ideeën hebben. Niet alleen ideeën in je hoofd, maar vanbinnen in jezelf ingebouwd. Heel weinig mensen kunnen echt een liefde zoals Romeo hebben, dat kan ik jullie wel vertellen. Je kunt makkelijk denken dat je een Romeo bent, maar dat is iets anders. Je kunt wel denken dat je de koning van Engeland bent – dat is prima hoor – maar daarom word je het nog niet. Dus om Romeo zelf te zijn, moet je beschikken over een geweldig karakter, over een enorm gevoel van opoffering en over liefde en over het inzicht in wat je werkelijk wilt. Je wilt liefhebben, niets meer en niets minder.  Ik bedoel, als een mens verliefd wordt, wordt hij verliefd voor eeuwig en altijd.

Als hij keer op keer verliefd wordt, dan kan het geen liefde zijn. Zo wordt deze ervaring ook een soort van verboden vrucht voor de meesten van hen.  En zo is God liefhebben zelfs nog moeilijker, zonder hem te zien, zonder hem te kennen, zonder zijn generositeit te kennen, zonder realisatie te krijgen. Dat is heel moeilijk. Maar tegenwoordig is dat niet zo. Maar toch moet je je geen angst in je hoofd halen, maar vertrouwen, heb vertrouwen in jezelf en vertrouwen in anderen. Probeer in de eerste plaats vertrouwen in jezelf te hebben. Als je fouten hebt gemaakt, moet je zeggen, “Ja, ik heb fouten gemaakt, oké, wat dan nog?” Heb het vertrouwen in jezelf dat je jezelf ook kunt corrigeren. Vertrouwen hebben betekent niet in den blinde egotrippen. Dat betekent het niet. Vertrouwen wil zeggen: “Ja, ik kan mezelf corrigeren. Ik kan verbeteren. Ik kan het beter doen.” Sommige mensen menen dat als je jezelf vertrouwt dat je dan nooit hoeft te bekennen dat je iets verkeerd gedaan hebt. Dat je nooit zou hoeven toe te geven dat het verkeerd was en dat je het kunt corrigeren. Dit is een misvatting. Je moet jezelf vertrouwen door te zeggen: “Ja, ik heb fouten gemaakt. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb gewankeld, maar ik kan verbeteren. Ik heb die kracht in mij. Ik kan boven al die dingen uitstijgen. Ik heb dat speciale in mij wat ik ten nutte van mezelf kan aanwenden.” Vertrouw op jezelf.

Vertrouw erop dat jullie gerealiseerde zielen zijn. Vertrouw erop dat God van jullie houdt. Dat hij je gekozen heeft om zijn instrument te zijn. Hou van jezelf. Je bent uniek, daarover bestaat geen twijfel. Zo is dat met mensen, ieder individu is een unieke persoon. Maar na de realisatie ben je absoluut een unieke persoon.  Het betekent nooit egotripperij. Men moet onderscheidingsvermogen hebben om dat te begrijpen. Het betekent nooit egotripperij. Als je jezelf niet kunt corrigeren, ben je geen meester over jezelf. Ja, je bent niet perfect. Je bent uniek, maar je bent niet perfect. Je moet jezelf perfectioneren. Deze woorden kunnen heel verwarrend zijn. Als ik zeg dat je uniek bent, dan denk je meteen dat je perfect bent. Dat zijn twee verschillende woorden, uniek en perfect. Iemand kan uniek zijn, maar hij kan onvolkomenheden hebben. Dus moet je jezelf perfectioneren. En vertrouwen hebben in jezelf dat je jezelf kunt perfectioneren, door middel van het ontwaken van je Kundalini, waarbij je chakra’s gezuiverd worden. Door jezelf te begrijpen kun je jezelf perfectioneren. Je moet tot perfectie komen. Ik heb zoveel mogelijkheden om jullie dat duidelijk te maken: direct, soms indirect, door middel van vrienden, om er op een of andere manier op te wijzen dat dit het probleem met je is. Je moet er aan denken dat ik binnenin je aanwezig ben. Ik ben dat gedeelte in je dat het onderscheidingsvermogen is.

Wanneer je je eigen onderscheidingsvermogen niet verstaat, zal ik proberen om je op een of andere manier de weg te wijzen. Maar mensen voelen zich gekwetst. Mensen voelen zich slecht, of, sommigen van hen aanvaarden het. Als je een zoeker bent en als je spiritueel aan het groeien bent, dan ben je absoluut uniek, iemand die speciaal gezegend is. En je moet speciale aandacht aan jezelf besteden. Je kunt het je niet veroorloven om jezelf voor de gek te houden. Dus je moet onderscheid maken tussen ego of egotripperij, zoals ze dat noemen, en spirituele groei. Egotrips voeren je terug op de meest pijnlijke wijze. Het zou zoiets zijn als dat je in de lucht geworpen wordt en dat je met een bons terugvalt en dan je nek breekt, of zoiets. Dat is egotrippen. Maar bij spirituele groei stijg je daar helemaal bovenuit. En niet alleen dat jij stijgt, maar samen met jou laat je anderen meestijgen. In je spirituele groei ontwikkel je enorme krachten. Hoe hoger je opstijgt, hoe beter het is. Maar niet door te beseffen: “Oh ik ben zo perfect”, kun je opstijgen, dat nooit. Er is een verhaal over een leraar en een leerling. De leraar was heel vriendelijk tegen de leerling die hem steeds zijn ontwerpen kwam laten zien. Hij was heel aardig tegen hem. En elke keer zei hij dan weer: “Dit heb ik goed gedaan en dit is iets wat me niet gelukt is, dus zou u me alstublieft willen vertellen hoe ik dat kan beter kan doen?” En de leraar zou zeggen, “Ja, goed, je kunt dit gedeelte beter veranderen, en dan doe je dat.” En op een dag kwam de leerling zeggen: “Nu is het perfect”. Hij antwoordde: “Nu ben je geen leerling meer.”

Zo zei hij het: “Niet meer. Je hoeft niet meer naar me toe te komen.” Er was een andere leerling die elke dag kwam om zichzelf te laten corrigeren. En hij zei tegen zijn leraar: “Vandaag denk ik dat ik anderen wel kan lesgeven, maar nog niet perfect.” Hij antwoordde: “Goed, ga jij maar lesgeven.” De derde leerling die kwam, probeerde altijd in te zien wat er fout was en hoe hij zich kon verbeteren en hij werkte heel hard, heel vlijtig, heel ijverig. En op een dag kwam hij bij zijn leraar en hij zei: “Meneer, ik zal u nu niet meer lastig vallen.” Hij antwoordde: “Dat is waar. Nu neem jij mijn plaats over.” Dat is wat je moet begrijpen. Je bent aan het groeien. Je bent bescheiden aan het worden. Het is juist het tegenovergestelde van hoe mensen het verstaan. Je ziet dat als ze groeien dat ze menen dat ze speciale krachten gekregen hebben. Ik weet het niet. Plotseling zie je hoe ze zichzelf diploma’s gaan geven. “Ik ben zo goed in spiritualiteit.” “Ik ben zo ver gekomen”, en dat soort dingen, die zelfverheffing die er ontstaat. En dat kan dan zo’n punt bereiken dat je opeens ontdekte dat je weer op aarde beland was. Dit is niet de manier waarop het werkt. In feite zie je bij mensen die spiritueel groeien dat ze bepaalde kwaliteiten aan de dag gaan leggen. De eerste is je collectiviteit. Hoe collectief je bent. Met hoeveel mensen je verder kunt doorgaan. Om hoeveel dingen je kunt lachen. Dat is een van de grootste kwaliteiten. De tweede kwaliteit is tot hoe ver je de overheersing van een ander accepteert, die je collectiviteit inperkt. Je moet jouw persoonlijkheid hebben, die losstaat van iedereen. Als je anderen jouw persoonlijkheid zou laten inperken, stel bijvoorbeeld dat er een baas is en jij bent de, jij bent de werknemer. En de baas is geen gerealiseerde ziel en jij bent wel een gerealiseerde ziel.

Of misschien zijn het allebei gerealiseerde zielen. Veronderstel dat maar. En een van hen is spiritueel aan het evolueren. Dan wordt hij nederiger, hij wordt beter. Ze hebben een gelijkwaardige relatie, maar tot een bepaald punt. Hij zal het nooit op een akkoordje gooien met zijn baas als het om zijn spirituele groei gaat, om zijn collectiviteit, om zijn vrijgevigheid, om het doen van dingen voor anderen. Op dat punt zal hij nooit overheersing dulden, want hoe verantwoordelijk voel je jezelf, dat is het tweede punt. Hoe verantwoordelijk ben je omdat je daar bent, omdat je een cel bent in het hart. Elke cel die faalt, laat het hart tekortschieten. Alle cellen in het hart moeten uiterst sensitief zijn en uiterst gehoorzaam aan het Zelf, aan de Spirit. Ze moeten actief worden, en harder gaan werken als het nodig is, als er een noodgeval is. Dat vinden ze het fijnst. En geen smetje mag er worden getolereerd, dat is het derde punt. Zoals ik jullie al vertelde staat collectiviteit voorop, als tweede komt je verantwoordelijkheid en het derde punt is zuiverheid. Zuiverheid van je eigen hart als eerste, van je eigen hart, wat betreft oprechtheid, bedrevenheid. Terwijl ik dit tegen jullie zeg, zullen jullie je realiseren dat alle Engelsen in het omgekeerde geloven, tegenwoordig, niet voorheen, maar heden ten dage.

Een zuiver hart, transparant, een open hart. Vertrouw anderen. Praat met iedereen met een open hart. Vertrouw anderen. Waarom twijfel je? Als je niet aan jezelf twijfelt, twijfel dan ook niet aan anderen. Wat zullen ze van je afpakken? Wat heb je dan? Niemand kan je neus, of je ogen wegnemen, niets. Het is allemaal nog aardig intact. Het zit allemaal keurig vastgeplakt. Dus zal er niets verdwijnen. Wat voor schade zullen ze iemand berokkenen die een gerealiseerde ziel is? Als je hart zuiver is, kun je de andere persoon duidelijk helemaal doorzien. Onschuld is zoiets krachtigs, zo krachtig dat zelfs één blik genoeg is om een satan te doden. Zuiverheid van hart, in feite gaat op het moment dat het hart onzuiver wordt, de onzuiverheid naar andere plekken toestromen. Het is niet andersom, het komt vanuit het hart. Veel mensen menen dat het ‘t lichaam is wat onzuiver wordt. Ik denk dat het ‘t hart is, wat in werkelijkheid onzuiver wordt, en dan gaat dat in het lichaam doorsijpelen waar het dan bezinksels gaat vormen. Daar blijft het achter.  Dus heb een zuiver, open hart, zoals het hart van een kind. Een open hart. Waarom zou je bang voor iemand zijn? Waarom zou je iemand niet vertrouwen? Waarom zou je boos op iemand zijn? Praat met iedereen, schud iedereen de hand, wees vriendelijk tegen iedereen.

Onderweg merk je wat er moeilijk voor iemand is, neem hem bij de hand. Als iemand niet goed kan zitten of daar een probleem mee heeft, probeer dat probleem dan op te lossen. Als de persoon niet goed kan staan, sta hem dan je plaats af.  Probeer te geven vanuit je zuivere hart. Als je hart niet puur is, kan het nooit geven.  Hoe kun je nu je hart zuiveren, dat is het onderwerp waar Felicity me graag over wilde laten spreken, hoe je het hart zuivert. Daar is geen bezem voor verkrijgbaar in de supermarkt. Er bestaan geen tovervloeistoffen voor of zo, om het mee te wassen.  Maar er is een manier. Laat je hart onderdompelen in de liefde van je Moeder. Laat het gewoon gebeuren. Zie hoeveel zij van je houdt. Ik vertrouw jullie. Mensen lachen wel eens om mij. Sommigen van die heiligen, die als zo geweldige mensen worden beschouwd, die kunnen niet begrijpen hoe ik jullie vertrouw. Zij zouden zeggen: “Oh, die mensen zijn allemaal reddeloos verloren. Dat zijn vreselijke mensen, hoe kun je die vertrouwen? Dat zijn geen sanyasins, dat zijn geen sadhu’s, ze stellen niets voor. Dat zijn maar gewone mensen.” Voor hen, denk ik, stelt jullie waarde niets voor.

Die zullen, als je naar hen toegaat, die zullen jullie drie maanden lang op je hoofd laten staan. Drie jaar lang zouden ze jullie aan een put kunnen ophangen. Ik weet niet wat ze zouden doen om jullie te testen. Maar ik vertrouwde jullie vanaf de dag dat ik jullie zag. Vanaf de dag dat jullie bij me kwamen, vertrouwde ik jullie. En ik heb vanaf de allereerste dag op jullie gewerkt, omdat ik weet wat jullie zijn, ik vertrouw jullie Spirit toch, dat die gaat schitteren, op net zo’n manier, vertrouwen. We lachen om anderen. Ik heb Sahaja yogi’s om anderen zien lachen; hen zien uitlachen als ze naar mij toekomen. Vertrouw hen.. Als je hen gaat vertrouwen, ga je hen ook respecteren. Dus je moet geloven in jezelf, en genieten van de manier waarop je zachtjes meegevoerd wordt in de stroom van je Moeders liefde. Geniet er gewoon van. Als een bloem die in de stroom valt en meedrijft en geniet van al het mooie van die stroom. Op zo’n manier zou je moeten genieten. Als dat plezier in je opkomt, zul je vertrouwen gaan krijgen. En vertrouwen stellen in je Moeder.  Ik probeer heel veel om jullie te corrigeren. Maar vertrouw op één ding, dat wat ik ook maar voor jullie probeer te doen, alles wat ik ook maar voor jullie zou kunnen doen, dat gewoon is om jullie te reinigen. Dat is mijn taak.  Soms zou je het gevoel kunnen hebben dat ik in het openbaar iets zeg wat voor jou bestemd is. Misschien wordt het beeld wat je hebt gevormd daardoor beschadigd of wat je er ook van mag denken. Zo moet je het niet zien, het is voor je hitha, het is voor het welzijn van je Spirit. En dat is het aller moeilijkste werk.

Houd bij dit alles vertrouwen in je hart. Vertrouw allereerst op jezelf, en vertrouw anderen, andere Sahaja yogi’s. Houd van je buren zoals van jezelf. Wie is je buurman? Hij is een Sahaja yogi. Sta klaar voor hem. En vertrouw op je Moeder. Zoals ik jou vertrouwde, moet je mij vertrouwen, en dan komt alles voor elkaar. Open je hart voor dit vertrouwen. Je zou je geen zorgen moeten maken of het verloopt volgens het juiste protocol of niet, of het precies naar behoren gaat of niet, want het hart weet het wel. Wat je hart ook zal doen, vanuit waarachtigheid zal het respectabel zijn want daar verblijft de Spirit, en die manifesteert zich dan. Die zal voor je zorgen. Door uiterlijkheden, wat je ook probeert te doen, zal het niet gaan werken. Het is dat vertrouwen in je liefdevolle hart wat zal gaan werken. Het doet er niet toe. Jullie zien dat zij vandaag wat bloemen meegebracht heeft. Er zijn er bij die als onkruid worden beschouwd, volgens haar. Ze ging naar het station en daar plukte ze wat bloemen. En de stationschef en zijn vrouw waren heel vriendelijk en die zeiden: “Oh, doe maar. Het is gewoon onkruid, dat mag je hebben.” En ze ruiken zo heerlijk. Een van de geurigste bloemen die ik ooit gezien heb. Het zijn gewoon wilde bloemen.

Die zijn niet zoals gekweekte bloemen, maar gewoon een paar bloemen bij andere bloemen gevoegd en dat rook aller heerlijkst. Liefde levert al die verfijning en odeur op en alles wat bij het telen nodig is. Niet praten over liefde maar echt liefhebben, dat is de manier, en dat is het fijnste. Vandaag wilde ik jullie iets moois vertellen over Griekenland voordat we met de puja beginnen, over ongeveer tien minuten. Daar zijn heel interessante dingen gebeurd. Toen ik naar Griekenland ging … Ik wist dat ik naar Griekenland moest gaan. En ze vertelden me dat ze oorspronkelijk in één Moeder geloofden, in één Primordiale Moeder. Maar na verloop van tijd waren er een aantal Indo-Arische mensen, Indo-Iraans, die bij hen terechtkwamen. En die zeiden: “Ja, er is één Moeder, maar zij heeft heel veel aspecten en die aspecten worden als verschillende goden tot uiting gebracht.” En toen vertelden ze over al die goden, waar jullie wel van hebben gehoord. Maar later maakten zij er een soort absoluut vermenselijkte goden van en vergalden ze het.

Maar er zijn nog steeds bepaalde dingen overgebleven, zo verrassend was dat. Zoals Athena, wat de naam is van de Godin, van de Primordiale Moeder. En Athena, “Atha” betekent “het primordiale” (de oorsprong) in het Sanskriet. En ze ontvingen het woord van Athena. En water noemden ze, dat noemden zij “Niron” , “Niro”. En in het Sanskriet is dat Nira. Mijn naam is, zoals ik thuis genoemd werd, is Nira, wat water betekent. Het is verrassend zoveel woorden als er zijn, wat ik al zei – ik vertelde hen over de centra. Zij zeiden: “Kendro”, in het Sanskriet is dat “Kendra”. Maar het mooiste gebeurde in Delphi, toen ik daar heenging, verbaasden we ons over iets wat ze zeiden: “Dat is de navel van het universum.” Ik zei: “Europa is de lever en Griekenland is de navel.” Zij toonden een punt waar de navel aan het vibreren is. En niet alleen dat, maar het aller opmerkelijkste wat zij lieten zien was dat deze aardverhoging die daar is, die in feite de navel uitbeeldt, de ophoping die er is, dat die effectief uit Moeder Aarde naar boven gekomen is. En dit is werkelijk Athena volgens hen. Dit is wat uit Moeder Aarde voortgekomen was. Ik merkte hoe enorm de vibraties waren. En daarnaast bovendien, kwamen er nog een heleboel vibraties te voorschijn dus keerde ik me om en wat zag ik? Een Ganesha, absoluut een Ganesha die daar zat met een prachtige slurf, zijn gezicht en de oren en de ogen, en de buik! Kun je dat geloven?

Als je naast haar gaat zitten, komen de vibraties absoluut. Ik bedoel ik had geen foto, ik bedoel een fototoestel of zo anders zou ik een foto hebben genomen maar nu als je erheen gaat, kun je zelf gaan kijken. En nog iets, ze lieten het ei zien, stel je voor, het eeuwigdurende ei waar de andere eieren uit voortkomen, zie je daar! En de eieren worden getoond in net zulke dunne plakjes verdeeld zoals ze dat bij dokters doen, die weten wat ze onder de microscoop zien. Maar hoe konden zij dat zien, die Grieken? Alleen God weet dat. Maar er zit ook een andere kant aan. Het eerst zijn ze gewoonlijk op de Amruta uit, datgene wat voor de goden was bestemd, waardoor ze eeuwig leven verkregen in de zin dat hen een permanente hoofdrol was toegewezen, weet je. Maar ze wilden dat iedereen hetzelfde zou hebben, dus gingen ze iets gebruiken wat als ambrosia aangeduid werd. Ze schakelden over op iets anders en gingen dat Ambrosia noemen, een soort van LSD-spul. Zodoende raakten zij ook in trance en de rest ervan is dus allemaal bovenbewust.

En dat bovenbewuste bestaat ook zij aan zij. deeltje voor deeltje? Het onderscheidingsvermogen moet nu worden ingezet om te zien hoe rondom de werkelijkheid altijd het bovenbewuste of het collectief onderbewuste zich op een of andere manier ontwikkelt. En je moet naar het punt gaan waar de waarheid echt bestaat. Maar wat er gebeurt, is dat je verloren loopt in het bovenbewuste of dat je verdwaalt in het superego, of zeg maar het gebied van het collectief onderbewuste. Zo zie je dat beide zaken onderzocht moeten worden. Net als bij een Indiase tempel, als je daarheen gaat zul je merken dat die helemaal omringd wordt door collectief onderbewustzijn. Teveel gehechtheid aan rites, ritualistisch, ritualisme brengt hen naar de linkerkant. Daarmee krijgen ze het probleem van al die vrouwen die de geest krijgen, die maar blijven doorgaan met “hoohoohoo” voor de godheden, en dan noemen ze de naam van het paard en van dat soort dingen.

Video PP 3

https://www.youtube.com/watch?v=UTLk77M42gw

https://www.amruta.org/1981/08/02/open-your-heart-mill-farm-1981/

Early teachings of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi 1981-0802 1

In de tempel van Mahalakshmi, wat een echte tempel is, waar alle drie de godheden zijn verschenen in Bombay, heel dicht bij de plek waar ik woonde, stel je voor, en dit is heel gebruikelijk. Dus om te begrijpen hoe mensen erop reageerden dat laten ze heel goed zien in Delphi. Dat is daar heel mooi gedaan. Maar ik was verbaasd toen we naar de tempel van Athene gingen. Het lijkt zo veel op wat bij de Mooladhara te zien is, daar waar de Kundalini zich bevindt. Zij is ook degene die slangen om zich heen heeft, zie je. En ze heeft kleine slangetjes als haar kinderen. Kun je je dat voorstellen? En zij is een, zij heeft een dochter, die de Kundalini in jullie is en een God, die een kind-God is. En als ze staat heeft ze een Kundalini in haar hand, de slang die uit haar hand komt. Compleet met alle chakra’s is ze gemaakt. Het wordt zo mooi getoond.

Het beste was haar Sanctum Sactorum waar niemand naar binnen mag, waar zij resideert als de Adi Kundalini. Maar ze zeggen dat ze uit het hoofd van Zeus is voortgekomen, de primordiale Kundalini. En niemand mag haar plek binnengaan, niemand behalve haar zoon, haar kind. Haar voetstappen zijn heel groot en enigszins gebogen. Ze boog af. Kun je je dat voorstellen? Ze maken een bocht alsof ze deel uitmaken van de Kundalini. En ze gaan 3 ½ keer de hoogte in, dat kun je zien, in de hoogte en ook in de breedte. Zoals elk plekje gemaakt is van grote, ik bedoel dat die drie gemaakt zijn van grote stenen en de laatste is gemaakt van de kleine, drie en een half, en die gaan in een bocht. En dat is het Sanctum Sanctorum waar niemand naar binnen mag.  Wat een uitbeeldingskracht was dat. De uitdrukkingswijze van weleer en de stad Athene is naar haar genoemd, Athena. Als je naar het gezicht kijkt, zul je daar ook je Moeder heel sterk in terugzien. Ik heb de foto’s allemaal gekregen, die zal ik jullie later laten zien.

Maar wat ik wil zeggen is dat Moeder Aarde haar werk goed gedaan heeft. En mensen hebben hun werk goed gedaan. Christus, of zeg maar Mohammed of Boeddha, Kabira, wie van hen dan ook; zij hebben hun werk gedaan, en goed. Zij hebben hun werk voor jullie gedaan. Zij hebben plekjes in jullie gecreëerd. Zij hebben hun werk gedaan. Nu zijn jullie het die ten tonele verschijnen, niet ik.  De Sahasrara moet het uitwerken. En de Sahasrara omringt het hart altijd.  Jullie worden verlicht door je Spirit, die in je hart verblijft. En het geheel van Sahasrara mandala’s bevindt zich rondom het hart.  Nu je dus de tempel bent van die Spirit, ben je het hart. Je moet heel, heel ijverig zijn.  Dit is het vierde punt, wat alweer tegen alle Engelsen indruist.  Zij houden permanent vakantie. De volle aandacht is op vakantie gericht. Onder het minste voorwendsel gaan ze op vakantie. Het Engelse woord “holiday’ komt van ‘holy day’, dat je iets heiligs doet op die dag. God nam een dag vrij van de hele wereld om zichzelf te zuiveren en om in een geheiligde conditie te komen. Want je merkt dat wanneer je andere mensen zuivert, wanneer je iets creëert, dat je dan graag wat tijd voor jezelf wilt hebben, om van te genieten. Daarom nam hij deze holiday, deze vrije dag. Hier is het permanent holiday/vrije dag, en niet holy day/heilige dag.

Holly betekent “hollow”, hol. Het is een lege dag, zonder inhoud. En deze holiday-gekheid wordt natuurlijk op mijn niveau opgelost om het in te perken.  Dit is de tijd om echt in Sahaja Yoga te komen, om hard te werken, dit is de tijd om al je lethargie op te geven.  Jullie moeten wakker worden.  Ik heb mensen ontmoet – dat zei ik al, ze vroeg me: “Moeder we zouden graag uw puja houden.” Ik zei: “Ik weet waarom je puja wilt houden, dat voelt goed, want puja betekent overstroming.” Het stroomt naar binnen en oh iedereen voelt zich heerlijk. Sommigen voelen zich een maand lang heerlijk, sommigen een week, of een dag, of een uur. En dan is het weer als voorheen.  Want bij een overstroming voel je dat het water binnengekomen is. Maar er moet behoefte aan bestaan; er moet enige diepte zijn. Zoiets hoort niet. Elke Sahaja yogi moet dit elke dag doen, dat maakt deel uit van zijn leven.  Zuiveren maakt deel uit van zijn leven. Dat is net als je tanden poetsen. En zelfs als hij zijn tanden niet poetst, doet dat er niet toe. Ik poets mijn tanden niet elke avond. Wellicht hebben jullie dat opgemerkt. Ik hoef niet te poetsen. Mijn tanden zijn nog goed en ik vroeg mijn man al eens: “Wanneer verliezen mensen hun tanden?” Hij antwoordde: “Jij bent die leeftijd al gepasseerd.” Ik zei toen:  “Betekent dat dat ik mijn tanden nooit zal verliezen?” Hij antwoordde: “Wellicht niet.” Maar ik poets mijn tanden nooit ‘s avonds voor het slapen gaan zoals jullie mensen zo secuur doen.  Veel belangrijker is het om jezelf iedere avond te zuiveren. Ofwel zuiver je je met water of wrijf je jezelf in met zout of met boter of je doet de tratrika, met de vlam, doe wat je wilt maar je moet iedere avond aandacht besteden aan je zuivering. En ‘s morgens moet je je overgeven nog voordat je wat dan ook gaat doen. Je moet vroeg opstaan, goed vroeg opstaan.

Doe wat je wilt, maar je moet hard werken. En je moet iedere dag bedenken: “Wat heb ik vandaag voor Sahaja Yoga gedaan?”  Het is niet dezelfde cyclus die we weer in gang zetten, weet je. Eens hebben jullie het materialisme afgezworen toen jullie hippies werden, nu je dat achter je gelaten hebt, gaan we niet weer diezelfde cyclus van materialisme doorlopen.  Dit is een nieuwe weg die we moeten gaan, waarbij we begrijpen dat we ons losmaken van dingen. Dat is goed.  We gaan niet voor materie weglopen, maar we gaan er meester over worden. Of we het prima voor elkaar krijgen of dat we het niet prima voor elkaar krijgen, is precies hetzelfde, dat maakt geen verschil.  En hard werken is nodig nu, echt hard werken zeg ik jullie omdat ik nu naar Amerika ga. Als ik daar ben, daar komt zoveel lethargie voor, dat ik jullie na 6 uur niet meer laat slapen, zelfs al probeer je het. Dat heb ik gedaan, als het je opgevallen is: best moeilijk voor mensen om na zessen te slapen.  Maar, als ik weg ben moeten jullie echt heel hard door blijven werken en jezelf iedere dag zuiver houden en het op een stuk papier schrijven. Tegen de tijd dat ik terugkom, vind ik al mijn paarden wel weer terug. Dat zal deze keer niet gebeuren. Vandaag moeten jullie me beloven dat jullie allemaal heel hard gaan werken, zuiver jezelf compleet. Ga er helemaal voor. Tenslotte is dit land niet zo groot om doorheen te reizen.  Het is indrukwekkend. Jullie hebben de Australian Times gelezen. Ik had maar één Sahaja yogi bij me godzijdank, dat was meneer Regis. Ik hield hem alleen maar in de gaten. Ik hoefde maar één paard in het gareel te houden en hij deed het heel goed. Hij gedroeg zich heel goed, anders had hij kunnen vertrekken weet je.

Alles is mogelijk onder de zon. Maar hij gedroeg zich heel netjes. Hij was echt heel beheerst en ze waren onder de indruk van zijn aanwezigheid daar en ze vonden hem heel sereen. Stel je Regis voor, heel sereen. Maar hij was heel innemend moet ik zeggen en hij legde hen alles heel goed uit want hij is goed opgeleid, hij is dokter. Vandaag haalde ik toch een grapje met hem uit, het spijt me wel. Het was teveel, wat dan ook, maar hij loste het op en heeft het heel goed gedaan. Zo ook is het aan jullie mensen, ik heb het gezien en telkens weer gezegd, dat jullie de mensen zijn die Sahaja Yoga zullen gaan overbrengen. Jullie zijn de mensen die dat gaan doen. Ik ben niets.  Jullie zien wel een waterval als die er is, maar wat voor energie zien jullie dan? Geen, het is alleen maar een waterval. Maar als je er turbines op aansluit en die elektriciteit uit de turbines haalt dan zien jullie het hier en dan zeggen jullie: “Ja, daar zit elektriciteit in.”  Wat er mogelijk zou kúnnen zijn, heeft geen betekenis. Wat aantoonbaar kinetisch is, dat telt. En zo is het aan jullie om de paradepaardjes van Sahaja Yoga te zijn, niet aan mij.

Want sommigen zullen zeggen: “Oh jullie, wie weet, wat dan, jullie zijn van tweede categorie.” En sommigen zouden kunnen zeggen: “Oh, we kunnen jullie niet geloven.” Maar ze zullen jullie veel eerder geloven dan mij. Ze zullen mij helemaal niet geloven. Ze zullen zeggen dat ik een fantast ben. Ik, ik kan niet begrepen worden, zie je. Dus zullen ze me niet geloven, ze zullen jullie geloven. Ze zullen mij niet vertrouwen, maar ze zullen jullie vertrouwen. Ze wilden Christus niet vertrouwen maar ze zullen jullie vertrouwen omdat je een van hen bent.  Daarom is het belangrijk dat jullie in alle oprechtheid vooruitgaan, in alle eerlijkheid ten opzichte van jezelf.  Word een perfect werktuig van God. Geen twijfels, er zouden geen twijfels mogen bestaan. Je ziet jullie denken: “Goed, als ik zoveel doe dan is het goed, dan kom ik terug.” Dit gaat niet helemaal zonder moeite. Het schijnt heel gewoon te zijn zie je, om “de bocht af te snijden” zoals ze dat noemen. “Oh zoveel, oké, moet ik zoveel doen of moet ik zoveel doen?”  Ik heb zoveel afwegingen zien maken bij al die dingen. Dat is typisch weet je: “Hoeveel mensen, dus hoeveel boterhammen? Ze zullen er hoogstens twee of drie eten, waarom zouden we er dan meer klaarmaken? Maar niet iedereen zal er drie eten, dus maak er maar twee, is ook goed, en soms maar eentje.” Die berekeningen, weet je.

Wie gaat er maar één eten? Degene die aan het rekenen is zou helemaal niet mogen eten, dat zou het beste zijn. Maar al dat gereken begint in het verstand, weet je, en die berekeningen doen je de das om.  Het is een heikele kwestie. Ik weet dat het heel lastig is. Maar voor je bevinden zich lichtbakens. Heus, ik zeg je, die zijn “aan”. Niemand eerder had dat. En jullie hebben de fakkels in je hand. En de manier om te balanceren is automatisch bij je ingebouwd. Vertrouw gewoon op al die dingen, en als je rechtuit gaat, rechtdoor, vergeet dan alles wat voorbij is, dat is allemaal onzin. Vergeet ‘t, je bent een ander mens. Ik weet zeker dat je heel snel vooruit zult komen.  En jullie zullen echt een levend, organisch wezen vormen. Jullie allemaal samen. Levend en georganiseerd. Die twee zijn nooit complementair, vullen elkaar nooit aan. Want leven gaat altijd ongeorganiseerd volgens menselijke begrippen, zo zal men zeggen dat deze bloem die op deze manier uitkomt, dat die op die manier uit zou moeten komen. Dat denken mensen, maar God denkt dat dit de manier is waarop het is georganiseerd. Dus, georganiseerd leven wil zeggen georganiseerd volgens de wil van God. Zo zullen Sahaja yogi’s dat uitgangspunt gaan vormen, dat grote middelpunt, die krachtige kern, die enorme bron die alle flauwekul gaat overwinnen. Het is geweldig, geloof me.

Moge God jullie zegenen.