Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaak

Hampstead (England)

1982-04-22 All Is So Beautifully Made Hampstead Other Source NITL, 56' Download subtitles: EN (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaakt – Hampstead, UK – 22/04/1982

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Om dus door te gaan met hetzelfde onderwerp: over de infrastructuur van het menselijke wezen, waarvan Ik jullie verteld heb en dat God deze infrastructuur erg mooi gemaakt heeft.  Zelfs als je iets anders ziet dat leeft. bijvoorbeeld een boom, als je naar deze boom kijkt, zal je verbaasd zijn hoe de verschillende kanalen die het sap naar boven brengen zo mooi geplaatst zijn, dat het water geen probleem heeft om op te stijgen.

Het opzuigen van het water gebeurt omdat de zon schijnt en het water wordt opgezogen.

De natuur is zo nauwkeurig opgebouwd, absoluut harmonisch.

Als het winter wordt vallen de bladeren af omdat Moeder Aarde voeding nodig heeft en de bladeren krijgen niet zoveel zonneschijn, dus moet er minder oppervlakte blootgesteld worden.  Hetzelfde voedsel wordt steeds opnieuw opgenomen, in het voorjaar zie je de prachtige bladeren weer opnieuw doorbreken.  Het is zo mooi uitgewerkt, de hele situatie, het hele universum is zo mooi gemaakt en de infrastructuur is zo gemaakt dat zij zonder enige moeite de zegeningen van het Goddelijke ontvangt.

Het regent en de Natuur ontvangt het.  Als je ooit eerder in een bos bent geweest, zal je verbaasd zijn hoe schoon het is; de geur van die plaats is zo schoon, niets stagneert.  Hoe het werkt?  Hoe het door zonneschijn, door regen, door wind uitwerkt.

Nu is in dit hele Universum de mens geschapen, wat een probleem is.

De Infrastructuur van de mens kan door hemzelf teniet gedaan worden.  Hij is de enige die het kan doen.  De bomen kunnen zichzelf niet vernielen, is het niet?  Ze staan er als getuigen, het enige wat ze doen is geven, geven, ook als ze sterven geven ze hun hout, als ze leven geven ze hun bloemen, geven ze hun schaduw, geven ze hun schoonheid.  Ze geven, geven, geven, de hele tijd, hij die neemt is dit grootse hoogtepunt van de schepping; het menselijke Wezen.  Hij is de ontvanger van dat alles.

Dan heeft hij intelligentie gekregen om daar alles van te ontvangen en het voor zijn eigen doeleinden te gebruiken.  Dat is hoe we het exploiteren.  Ik zou zeggen: de zegening van de Natuur exploiteren.  Dat is goed.

Dat is wat God wilde; dat we echt de zegeningen van de Natuur zouden hebben.  Dat jullie de Vorsten van dit Universum zijn.  Alles staat dus klaar voor jullie noden.  Waarom de mens op zichzelf gek wordt door zijn extreme gedrag?  Hij denkt niet aan zijn Infrastructuur die hij kan vernietigen.  Het probleem is dat alleen de Mens haar kan vernielen; niet alleen dat maar ook de omringende structuur die de atmosfeer is.  Als je een man naar een bos stuurt is het in orde; als je tweehonderd tijgers naar een bos stuurt, is het in orde, maar als je tien man naar een bos stuurt, is het afgelopen!  Het is afgelopen met de schoonheid.

Alleen mensen hebben het gevoel voor schoonheid gekregen.  Het gevoel om zuiverheid te begrijpen hebben alleen menselijke wezens gekregen.  Zij zijn dus de enige genieters, zij zijn de enige genieters van dit alles.

Ze worden verondersteld van dit alles te genieten, maar er ontbreekt iets in hen waardoor ze de volle vreugde niet krijgen.  Als je naar een boom kijkt, vandaag zijn er overal kersenbloesems, en de gedachte komt op: hoeveel moeten zij betaald hebben voor deze boom?  Hoeveel jaren moet het geduurd hebben.  Al deze wereldse gedachten komen in je op.

Maar stel je, indien mogelijk, voor dat er geen gedachten in je opkomen, dat je alleen ziet, getuige bent, getuige kan zijn, dan zou de vreugde die ze je proberen te geven uitdrukking vinden, kompleet binnenin jezelf zijn.

Die staat hebben we nog niet bereikt.  Altijd hebben we gedachten, gedachten die allemaal kunstmatig zijn.  Gedachten die je tot een soort van denkbeeldige persoon maken of als je niet naar de subtielere gaat, een erg grove persoon.  Het is geen Werkelijkheid, verbeelding is geen Werkelijkheid en ook het grove is dat niet.  Zoals een dichter kan zeggen wat voor een bloem het is, die zo’n geweldige schoonheid uitstraalt en alle mogelijke verhalen die ze opgebouwd hebben rondom een bloem, en een persoon die niet fantasierijk is kan zeggen: “Ik weet niet hoeveel het zal kosten, wat ermee te doen, wat heeft dit voor zin, hoe kan het economisch zijn”.  Natuurlijk raken gedichten zonder twijfel de subtielere kant van het leven.  God zij dank heeft Hampstead vele grote dichters gehad; maar nog steeds is het voor andere mensen fantasie.  Dat waar je naar kijkt en wat je denkt hoeft voor anderen niet waar te zijn.  Bijvoorbeeld: een persoon als Blake schreef alleen poëzie.  Niemand begreep hem.

Om hem te begrijpen moet je ook de Realisatie gehad hebben, anders kan je hem in het geheel niet begrijpen.

Van wat dus ook door de natuur op grofstoffelijk of op denkbeeldig niveau gegeven wordt, kunnen menselijke wezens niet ten volle genieten.

Dat kan niet.  Wij denken het.  Kijk naar de economische wetten, ze zijn zo dat wat men wil in het algemeen niet bevredigd kan worden, wat betekent dat het in het geheel niet bevredigt.

Ik bedoel, dat het een bekentenis is.  Vandaag wil je een auto hebben, dan wil je een vliegtuig; in orde je hebt een vliegtuig, dan wil je weer wat anders.  Er komt geen eind aan.  Het betekent dus dat de vreugde die je uit materiële zaken haalt niet bevredigend is omdat de mensen niet kunnen genieten op het niveau waarop zij zich bevinden.  Ze kunnen van niets genieten, hoewel ze verondersteld worden van alles te genieten, omdat alleen zij de mogelijkheid bezitten om te genieten.  Maar er ontbreekt iets in hen waardoor ze van iets kunnen genieten en wat is die kwaliteit?

Wat is die staat?  Want om vreugde uit iets te halen moet de verbinding met de Spirit er zijn.

De Spirit is de verbinding die vreugde uitzendt.  Er is geen andere weg om,  zonder complexen, van het leven te genieten.  Eerst met de Spirit verbonden zijn is de enige manier om te kunnen genieten, omdat er dan geen keerzijde is.  Zoals, zou ik zeggen, mensen die naar het bal gaan.

Ze worden verondersteld te genieten.  Ze komen thuis en een geweldige ruzie begint.  God weet waarmee ze plezier gehad hebben.  Vreugde beleven aan het leven is alleen mogelijk als we verbinding zouden kunnen krijgen met de Spirit en die verbinding is slechts mogelijk als je erin groeit.  Je wordt de Spirit, zoals Christus in simpele woorden heeft gezegd, dat je opnieuw geboren moet worden.  Erg gemakkelijk, het ziet er erg gemakkelijk uit, maar hoe? je moet gedoopt worden, maar hoe?

Laten we bijvoorbeeld zeggen: ik ga naar een theosofisch college of een bepaald college; en men zegt: “je hebt nu het recht om te dopen”.

Nu welke intelligente man ook, spreekt dat niet aan.  Is dat mogelijk?

Als dopen een levend proces is, waarbij je verbonden moet worden, verbonden met de Spirit, hoe doe je het dan?  Dat betekent dat je een geestestoestand moet bereiken waarin je de Spirit wordt.  Die verbinding moet gevestigd worden.  Als die staat niet gevestigd is dan kan je niet voor de tweede keer geboren zijn door jezelf als zodanig te verklaren.

Ik heb vele mensen gezien die zeiden: “Moeder ik ben voor de tweede keer geboren”.  Ik zei: “Hoe bedoel je, voor de tweede keer geboren?

Welk diploma zegt dat je tweemaal geboren bent?  Je kan dat niet voor jezelf verklaren.  Dit is geen zelfbevestiging”.  Stel je voor dat een hond zegt: “Ik ben een menselijk wezen.  Zal je dat aanvaarden?  Nee, Ik bedoel dat het kan zijn dat hij zegt: “Ik ben een menselijk wezen.” Hij is het niet.  Het is een staat, het is een kwaliteit, die evolueert, het moet aangetoond worden dat het een evolutionaire kwaliteit is.  Een vis die een schildpad moet worden, moet een schildpad worden.  Hij kan niet gewoon zeggen: “Oh! ik ben een schildpad, oh! ik ben een schildpad.”

Hier komt het menselijk ego naar boven, door iets te zeggen wat je niet wordt.  En dit is een van de basisprincipes die we moeten kennen, namelijk dat we moeten worden, in het heden, in de werkelijkheid.

We moeten het onder ogen zien en niet in iets geloven omdat het gezegd is.  Om het even wie kan wat dan ook zeggen.  Wat maakt het uit?

Zeg wat je wil.  Wat moet je doen om een boek te schrijven?  Je gaat naar een drukker en je geeft hem iets om te drukken. je kan alle soorten van rommel schrijven, wat dan ook. je kan over God schrijven, dit en dat en grote preken geven, grote organisaties opbouwen.  Maar het is niets van die aard.  Veronderstel dat je sommige dieren hebt, vooral honden en je kleedt ze aan als kleine baby’s en laat ze dansen, in een circus dan vind je misschien dat ze een klein beetje als menselijke wezens geworden zijn, weet je?  Ze zouden brieven kunnen dragen of je kinderen van school halen.  Ik bedoel dat ze veel van die dingen kunnen doen.  Maar kan je hen op enige manier menselijke wezens noemen?

Ik zeg niet dat het verschil zo groot is, maar men moet één ding goed begrijpen: dat we de Spirit nog niet geworden zijn.

Laat ons, in alle nederigheid, dit feit dat we de Spirit moeten worden, aanvaarden.  Veronderstel nu dat dat de enige bron van vreugde is, als dat je echte bezit binnenin je is.  Als dat is wat je moet bereiken, veronderstel dat je daarvoor een menselijk wezen moet worden, moeten jullie allen dat dan niet doen?  Het is logisch dat leven zonder dat geen betekenis heeft.  Zie je. je maakt een kaars, je stopt er een wiek in, je doet er alles mee en als het donker is zeg je: wat moeten we nu doen?

Steek dat licht aan!  Het is zo eenvoudig.  Het hele bestaan zelf zal geen betekenis hebben als we niet de Spirit worden.  We moeten allemaal de Spirit worden, anders zijn we waardeloos, zijn we nergens goed voor, heeft ons leven geen betekenis.

Als nu iemand zo spreekt, zou Ik een andere hypocriet kunnen zijn, of Ik zou een valse guru kunnen zijn, zoals jullie hen noemen.  Ik zou dat zelf kunnen zijn en jullie om de tuin leiden.  Dat zou mogelijk zijn, niet waar?  Iedereen kan zo zijn.  Maar waarom jezelf bedriegen?  Dat is het punt.  Laat iedereen proberen je te bedriegen, maar bedrieg jezelf niet!

Je aanvaardt één eenvoudig punt, dat je de Spirit moet worden, in alle nederigheid.  En dat is één wens die een Zoeker moet hebben.  Ik ken Zoekers die alle soorten dingen proberen.  Zoals een heer die een erg slechte (centrum) Agnya had en Ik vroeg hem: “Wat heb je gedaan?”.

Hij zei: “Er is een zekere Rampa Shampa, die enige boeken geschreven heeft over het Derde Oog en ik ga een operatie ondergaan en mijn derde oog zal eruit komen”.  Ik zei: “Wat?  Wie vertelde je dat?” Hij zei: “Er zijn vele boeken hierover”.  Ik zei: “Echt?  Hoe durft deze kerel dat te doen, door je hier te opereren zodat je het derde oog krijgt”.  En hij deed allerlei onzinnige dingen, hij geloofde in die man en dit centrum zelf was vernield.  Ik zei: “Wie is die kerel, wat doet hij zelf?  Zie je, dat is het beste.

Kijk,  God heeft ons niet alleen hersenen gegeven maar ook wijsheid.

God heeft ons wijsheid gegeven en we zouden die wijsheid moeten gebruiken en deze mensen hierover beoordelen om te zien wat ze ons vertellen.  De meesten van hen vernielen je Infrastructuur.  Ik zou me om geen van hen bezorgd maken als ze gewoon geld zouden inzamelen of jullie arm zouden maken, het maakt niet uit, in orde?  Als ze geld willen, geef ze geld, afgelopen.  Er zijn smokkelaars, gangsters, rovers en zwendelaars.  Er zijn allerlei soorten mensen op deze wereld, zie je?

Er zijn duizend en één woorden om hen te beschrijven, maar ze verknoeien je Infrastructuur en wanneer ze die Infrastructuur bederven, dan heeft deze Kundalini ontwaking tijd nodig.  Dat is het probleem.  Mensen ontwikkelen ziekten, ze ontwikkelen emotionele problemen, mentale problemen, alle soorten problemen door al deze dingen.

Feitelijk, moeten jullie weten, dat als je een Zoeker bent en als je zoekt, dan moet je een absoluut normale persoon worden.  Al je abnormaliteiten moeten wegvallen.  Als ze niet wegvallen, dan moet je weten dat je nog steeds enkele horens draagt.  Maar mensen begrijpen niet dat abnormaal zijn, verval betekent.  Wie ook denkt dat hij door zijn haar te verven of rare kleding te dragen, God kan bereiken, ik weet niet hoe hem te vertellen dat dit niet de weg is.  Of iemand die denkt dat hij op weg is naar God als hij zich op een rare manier gedraagt en schreeuwt en erg luid op straat gebeden opzegt en al deze shows opvoert, dat is niet mogelijk.

De enige manier is je wijsheid onaangetast te behouden, is het rotsvaste vertrouwen dat je de Spirit bent en dat God mededogen is en dat Hij je tot de Spirit zal maken.  Dit is het enige wat noodzakelijk is bij een Zoeker.  Maar als je wat dan ook van deze dingen probeert, zonder wijsheid, dan ga je in een grote boog om op hetzelfde punt terug te komen, maar overal gekneusd, gewond en soms absoluut doodziek.

Vandaag is het probleem erg complex.  Jullie infrastructuur is niet alleen door deze pseudo-mensen vernield, maar ook door zovele andere dingen waarop we zijn overgegaan.  De maatschappij, het familieleven, de verslavingen, de gewoonten en zoveel dingen zijn in ons gekropen en we hebben zo’n net geweven dat er uitkomen niet mogelijk is.

Er is slechts één weg om er uit te komen.  Als kind las ik eens een verhaal over vogels.  Er was een net opgezet en zo werden vele vogels gevangen in het net.  En ze ontdekten: we zijn misleid en de verkeerde kant opgestuurd”.  Ze zagen wat graankorrels en werden misleid.  Uit het net komen was dus voor hen onmogelijk.  Het is een onmogelijkheid.

Eén individu kon er niet uit.  Als één individu probeert eruit te komen, raken de anderen nog meer verstrikt en hij krijgt het nog moeilijker.  Wat te doen?  De uil zei: “Waarom vliegen we niet allen weg met het net?

En dan zullen we met onze bekken het net kapot bijten en we zullen bevrijd zijn, maar eerst weg van hier.

Laten we onze energie samen bundelen en wegvliegen.” En zo deden zij.  Zij spreidden allen hun vleugels en vlogen weg en weg waren ze en ze werden bevrijd.

Vandaag de dag is Sahaja Yoga zoiets.  Een persoon kan het niet uitwerken.  Dat is onmogelijk.  Als één persoon het moet doen is het een onmogelijkheid.  Hij moet weggaan en permanent in een grot gaan wonen.  Welke persoon ook, zij die begiftigd zijn met krachten zoals Christus, komt op deze aarde en wordt gekruisigd, afgelopen.  Drie jaar; dan werd hij gekruisigd.  Niemand begreep hem.  Dus moeten we met nog veel meer zijn om uit dit net te komen, dat geschapen werd door de inspanningen van de pseudo-mensen, door onze domheid, kunnen we zeggen, ons verkeerd gedrag, misleidingen, alle soorten van problemen die tegen evolutie zijn.  We moeten een hele groep worden om de maatschappij hoger te trekken, zodat we ons echt ontdoen van de schakels van deze slavernij.  Het kan zijn dat er in India enige guru’s zijn die goede guru’s zijn, die gerealiseerde zielen zijn, die vele levens hebben nodig gehad om gerealiseerd te zijn.

Zij zijn erg schone mensen; aan dat alles is er geen twijfel, maar zij zijn met weinigen en ze leven allen in het bos, verborgen in grotten en zelfs Ik vroeg hen: “Waarom komen jullie niet uit je schuilplaatsen?  Zij zeiden “Het is beter, we zijn hier veilig”.  Hun benen werden gebroken, hun handen werden gebroken en sommigen werden volgens hen nooit door de mensen getolereerd.  Na twaalf jaar, ik denk gedurende mijn verblijf in Engeland, zal het misschien voor hen beter zijn naar buiten te komen.  De mensen zullen hen niet zoveel kwetsen.  Eén man was zo geslagen dat het afgelopen was met zijn ruggengraat.

Echte guru’s verbergen zich dus gewoon en de valse komen naar buiten, het zijn gewoon geldwolven, zo eenvoudig is het.  Omdat ze weten hoe je ego te verwennen, je zwakheden uit te spelen om je nog meer in dat net, in die modder te verstrikken, om volledig misbruik van je te maken.

Mensen identificeren zich met dat soort bedriegers, maar dat is geen vrijheid.

Vrijheid is, wanneer je echt je eigen krachten krijgt die binnenin je zijn. je hebt je eigen krachten gekregen, je moet je eigen guru worden.  Je moet dat punt bereiken, van waar je jezelf kan leiden, op zo’n manier dat de leidraden een essentieel deel van je worden.  Dat betekent dat je op het Centrale Zenuwstelsel, in je bewustzijn, het bestaan van de Spirit moet voelen.

Dit is het evolutieproces.  Dit is wat je moet bereiken en alle andere praatjes zijn van absoluut geen enkele waarde.  Laat het ons onder ogen zien.  Er is geen bloemrijke taal voor nodig, niets daarvan.  Het is “doen”.  Veronderstel dat ik je zeg: in orde je moet zo een bepaalde cake maken, je mengt dit en dat, het zal in orde zijn.

Maar wanneer je het mengt zie je dat er een persoon uit geschapen is.  Iemand anders kan zeggen: In orde, ik zal dit en dat mengen en je zal de cake hebben en er is geen cake, niets!  Wat ga je dan eten?  Dus hebben al deze praatjes, al deze organisaties en zomeer geen enkele betekenis.  Het stelt je niet in staat de Spirit te zijn.  Ik ben hier niet om iemand aan de kaak te stellen of om iemand te verlagen of zo. Maar ik denk dat ze hun energie en jouw energie verspillen.  Waarom aanvaarden wij niet dat ze jaren na elkaar al deze nonsens gedaan hebben en niets bereikt hebben.  Mijn belangrijkste zorg is, waarom zien ze het niet?  Waarom zijn ze nog op de massa gericht?  Waarom zien ze niet duidelijk dat deze mensen  niets hebben bereikt en wat gaan ze bereiken?  Wat mijn vader deed, mijn grootvader deed, mijn overgrootvader deed, als ik hetzelfde doe heb ik niets bereikt, zoals zij niets hebben bereikt, waarom niet?

Iedere wetenschappelijk gerichte persoon zou zo moeten denken.  Iedere godsdienstige persoon moet denken dat deze godsdienst, als hij ook maar enige betekenis heeft, in het geheel geen vruchten geeft.  Wat is erin geschreven?  In de Islam, ik weet niet of jullie de Koran hebben gelezen, maar er is geschreven dat er een dag van wederopstanding zal zijn.

Deze wederopstanding moet plaatsvinden.  Dat wordt door elk van hen gezegd; maar wat dan ook?  Niemand wil spreken.  Ze zullen alleen praten over de dag van het laatste oordeel, omdat ze dan geld kunnen inzamelen.  Door je bang te maken.  De dag van het laatste oordeel komt eraan, het is beter je geld te geven.  Alsof God jullie bankrekeningen begrijpt.  Je hebt tot nu toe in het geheel geen geld betaald om menselijke wezens te worden.  Al deze kunstmatige zaken worden door redelijk, wijze, gevoelige, ontwikkelde, volwassen mensen aanvaard en ze vinden dat het onmogelijk is ervan af te zien.  Dit is clubvorming, de toestand van de massa.

Nee, nu ben je een individu, denk zelf na.  God heeft van jou een individu gemaakt. jullie zijn als een ei, dat een individu is, zo kunnen we het zeggen.  Je moet erover nadenken om erover te oordelen en dan word je het collectieve en dat betekent dat je je bewust wordt van je collectiviteit.  Bewust.  Collectiviteit betekent niet een massareactie, zoals tien mensen die beginnen te dansen.  Oh dat is een erg goede cultuur, weet je?  Wat doen ze?  Ze staan gewoon op en dansen.  Ik bedoel, hoeveel moet je daarvoor betalen?  Slechts tien pond, dat is alles.  Je gaat er gewoon naar toe, je doet je kleren uit en danst, klaar: je gaat naar God.  Een erg eenvoudige zaak en mensen geloven erin.  Ik zeg jullie, mensen geloven erin.  Ze geloven in al deze sterke verhalen.

Het simpelste wat ze moeten zien is: “Zijn we onze Spirit geworden?” Een eenvoudige vraag die we onszelf zouden moeten stellen: Is het voor onze Spirit?  Is er enige relatie gevestigd met de Heilige Kracht?  Hebben we de Heilige Kracht ergens gevoeld?

En als we onze gedachten niet op dit punt gericht houden, kunnen we beschadigd worden.  Dit geheel, de structuur, die erg delicaat gemaakt is, prachtig gemaakt, wordt vernield.  God heeft er het beste van alles van gemaakt, beter dan alle bomen tezamen, alle dieren tezamen, dat alles is het hoogtepunt van Zijn Schepping het is de mens.  Behalve voor één ding: dat hij de vrijheid gekregen heeft om te kiezen, dat moest, dat moest gedaan worden.  Als je op dit niveau geen vrijheid geeft, hoe kan je dan de totale vrijheid betreden?  Als je niet weet hoe je vrijheid te gebruiken, veronderstel dat een man niet weet hoe zijn vrijheid te gebruiken, hij loopt met dolken rond; hij doodt dit, doodt dat, doodt die persoon of begint zichzelf te doden, het kan op beide manieren.  Er zijn er die anderen beginnen te doden, of zichzelf.  Zal je hen vrijheid geven?

Zelfs op de normale manier geven we hen geen vrijheid anderen te gaan doden of zichzelf te doden.  Dus moet hij dat inzicht hebben om zijn vrijheid tegenover zichzelf en anderen te gebruiken; die vrijheid moeten we gebruiken en we moeten haar op de juiste manier gebruiken, wijselijk, dan is er geen probleem.

Want hij is zo mooi gemaakt.  Ik vertelde jullie hoe de Kundalini geplaatst is.  Hoe ze op de veiligste plaats geplaatst is en hoe ze gedraaid is en hoe de centra zo subtiel binnenin jullie Medulla Oblongata in je ruggengraat genesteld zijn.  Hoe zij beschermd worden en hoe deze Agnya Chakra geplaatst is tussen de hypofyse en de epifyse, tussen het optisch chiasma en hoe de Sahasrara zo mooi gemaakt is.  Het is verbluffend.  Het enige dat moet gebeuren is dat het licht van de Spirit moet komen om dat alles aan te steken, dat is alles.  Verder is er niets nodig.  Je hoeft alleen te kiezen voor dat bewustzijn, dat je de Spirit moet worden.

Je kan de organisatie van God niets opdringen.  Hij staat op zichzelf.  Zijn organisatie staat op zichzelf.  Het enige dat je kan doen is Zijn Koninkrijk binnengaan en een essentieel deel worden van dat gezegend geheel.  Je zou het ook nooit willen veranderen.  Het is zo wonderlijk.  Het is zo beschermend, het is zo liefdevol, het is zo zacht, zo aardig, zo zorgzaam, dat je die organisatie niet zou willen veranderen.  Maar dat doen we!  We proberen God te organiseren.  Voor mensen die denken dat dat het allerhoogste is dat je moet zoeken, is alles geregeld om het Koninkrijk van God te betreden.  Dit is de Dag van Wederopstanding.  Dit zijn de dagen van de wederopstanding.  Er zijn vele mensen die ontkennen wat Christus deed, en laatst was er een boek waarin stond dat Hij nooit verrees (of herrees).  Ik moet zeggen dat deze mensen het wetenschappelijk bewijs krijgen en wetenschappelijk!  Kan je je voorstellen?

Nu, hoe kan je dat wetenschappelijk bewijzen, ik begrijp het niet.  Volgens hen was Hij, Hij stierf niet; natuurlijk kan Hij dat niet, Hij is een eeuwig wezen.  Ik weet het, dat gedeelte is correct.  Maar Hij stierf nooit.

Hij stierf op de manier waarop een Heilige moet sterven, maar Hij verrees zoals een Heilige moet verrijzen.  Zeer zeker verrees Hij.  Maar de geleerden waren daar niet om het te zien.  Dan daalde Hij opnieuw neer, dat is totaal iets anders, maar zeker verrees Hij.  Zijn Heilige lichaam.  Maar hi had daarna zo’n prachtige vertrouwde persoonlijkheid dat Hij, waar Hij ging, een grote indruk op mensen naliet.  En dit is het probleem dat ze proberen alles wetenschappelijk te bewijzen.

Je kan de verrijzenis van Christus niet wetenschappelijk bewijzen, daarom kan je het ook niet ontkennen.  Wat Hij in die tijd op een grof niveau deed, moet op een subtiele niveau binnenin jullie gebeuren.

Omdat Hij dat heeft gedaan zegt men:” je moet via Hem gaan”.  Hij heeft het voor ons gedaan.  Hij heeft het echt gedaan en wij moeten ervoor zorgen dat het binnen in ons gebeurt.  Niet door te zeggen nu volgen we Christus, in orde je hebt een grote vlag met de kleuren van Christus, zie je. jullie zijn allen Christelijke soldaten die lopen en zeggen “we geloven in Christus en we zijn allemaal verrezen”.  Nee, dat ben je niet, jullie zijn dat niet.  In het beste geval, als je een goed Christen bent, of een goede Hindoe, of een goede Moslim, een goede zeg ik wel, dan ben je goed in evenwicht voor je verrijzenis.  Maar als je zelfs dat niet bent, dan is het een probleem voor mij, een probleem voor jullie.  Maar als je een goede jood of een goede Christen, of een goede Hindoe was geweest, in die zin dat je je voedingsbodem in orde hield, je een normaal persoon was, je via het centrale pad ging en je aan het Centrale pad van het Leven hield, je geen extremist was, niet een persoon was die abnormale dingen deed, een normale persoon, dan ben je erg goed voor Realisatie, zo eenvoudig is het.

Maar de manier waarop de massa deze eenvoudige methode, om mensen in een beter leven te organiseren, omgevormd heeft tot absurd – zoals elkaar haten, elkaar doden of soortgelijke zaken, weet je.  Ik bedoel, het heeft niets met God te maken.  En “Wij zijn de uitverkorenen, we zijn de besten, en we zijn de geselecteerden”, dit is de zelfbevestiging.  Zie je, als ik zeg, ik ben afgestudeerd aan de universiteit van Cambridge, hoe lang kan ik mijzelf en anderen voor de gek houden, terwijl ik dat niet ben.

Op dezelfde manier moeten we eerlijk zijn, van onszelf de bevestiging krijgen dat we herboren zijn, niet van iemand anders.

Dus, het komt hierop neer dat we echt, echt erg eerlijk met onszelf moeten zijn, want het is in ons nadeel, niet in dat van iemand anders, dat we tot nu toe die staat van de Spirit niet bereikt hebben, en dat we dit in volledige nederigheid gaan bereiken.  We moeten het bereiken, we moeten aanvaarden dat dit met ons gebeurt.  Dit is zo eenvoudig.  Het is zo eenvoudig en zo natuurlijk.  Het is gewoon de normale gang van zaken dat het in deze Tijd moet gebeuren.  Het is een heel eenvoudig iets.  Er zijn geen verwikkelingen, als je jezelf niet te ingewikkeld gemaakt hebt.

Maar zelfs als je dat gedaan hebt, weet de Goddelijke Kracht hoe je te ontwarren en het uit te werken.  Dit is de zegen van het Goddelijke, waarbij je de Spirit wordt en dan bereik je je absolute vorm, waar geen twijfel is.

Als je wil weten wat er gebeurt, is het zo dat je in, of vanuit je handen een koele bries begint te voelen; en dan stel je een vraag: “Bestaat God?”

En de bries wordt veel sterker.  Als je iets vraagt over een gangster: Is hij een goede man?  Dan stopt het.  De verbinding met je Spirit is gevestigd.  Hij spreekt tot je als een koele bries in de handen.  Deze koele bries in de hand is de energie van de Spirit die vloeit, waardoor je ziekten worden genezen, je de ziekten van anderen kan genezen, waardoor je de Kundalini van anderen kan doen opstijgen, en hen Realisatie geven en je kan van de schoonheid van de Natuur genieten, niet door eraan te denken of haar grofweg te beoordelen, maar door er gewoon en volledig van te genieten.  Dit is in het kort, maar het is zo’n lang verhaal, duizenden jaren geleden verteld en vandaag bereikt het gewoon zijn climax.

Het fruit gaat net gevormd worden.  Het is gewoon zo dat de bloesemtijd van dit verhaal is gekomen en als de Zoekers meewerken, ben ik er zeker van dat het zal uitwerken.  Daar mag je op hopen.

Moge God jullie allen zegenen.