Sahasrara Puja – De opening van de Sahasrara

Ashram in Le Raincy, Le Raincy (France)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja – De opening van de Sahasrara – Le Raincy, Frankrijk – 5/05/1982

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Het is een grote dag voor alle zoekers, dat het laatste werk van het Goddelijke, het openen van het laatste centrum in het primordiale wezen, is gedaan op 5 mei 1970. Het is de grootste verwezenlijking van alle spirituele gebeurtenissen in het universum. Het werd uitgevoerd met zeer grote zorg en aanpassingen. Het bevindt zich niet binnen de grenzen van het menselijk begripsvermogen, hoe de dingen werden uitgewerkt in de hemelen. Het is uw geluk en de liefde van God, die dit wonderlijk mirakel heeft uitgewerkt. Zonder dit gebeuren, zou het niet mogelijk geweest zijn om e op massaschaal realisatie aan mensen te geven. Men zou het hebben kunnen doen voor één of twee mensen hier en daar, maar zo’n grote massaontwaking zou niet mogelijk geweest zijn. Zoals jullie weten bevinden zich in de Sahasrara de zetels van de zeven hoofdchakra’s. Er zijn duizend nadi’s, of vlammen, zoals ze ook genoemd worden. En die hebben allen 16.000 krachten. Elke nadi houdt rekening met een bepaald type van persoon, en met de permutatie en combinatie van al deze nadi’s, wordt er voor alle menselijke wezens gezorgd. Van zodra de Sahasrara werd geopend, vulde de gehele atmosfeer zich met enorme vibraties en er verscheen reusachtig licht in de lucht. Dit geheel kwam op de aarde als een stortregen of een waterval, met zulke ontzaglijke kracht zodanig dat Ik er onbewust en verbijsterd van werd. Dit gebeuren was zo ontzagwekkend en zo onverwacht dat Ik verbaasd en volledig stil werd van al deze grootsheid. Ik zag de oorspronkelijke kundalini opstijgen zoals een grote oven, die alhoewel stil, toch een brandende verschijning had, zoals verhit metaal met vele kleuren. De kundalini vertoonde zich die opschoot als een vuurhaard in een tunnel, zoals een telescoop die zich uitschuift, de één na de ander, shh! shh! shh! En de Godheden verschenen en namen plaatse in hun gouden zetels, en werd het gehele hoofd opgetild en geopend zoals een grote koepel, en werd Ik door die stortregen volledig doordrenkt. Bij het aanschouwen van dit alles, raakte Ik verloren in de vreugde. Het was als een kunstenaar die zijn eigen creatie bekijkt, en Ik voelde de vreugde van grote voldoening.

Na deze mooie ervaring, keek Ik rond me, en zag al deze blinde mensen, en Ik werd volledig stil, verlangend dat Ik de schalen zou mogen verkrijgen om de nectar op te vangen, en niet de stenen.

De Sahasrara is het mooiste deel van je wezen. Het is een grote lotus met duizend bloembladen van verschillende kleuren, die zich vertonen als brede vlammen. Het is iets dat reeds door vele mensen is gezien, maar die stortregen te zien, was alsof die vlammen een fontein werden, een fontein van kleuren en geuren, zoals een bloem zijn geur en zijn kleuren rondom zich zou uitstorten. Er is door mensen zeer weinig geschreven over de Sahasrara, omdat alles wat ze gezien hebben van buitenuit komt, en het voor hen niet mogelijk is om het van binnenuit te zien. Zelfs als je het van binnenuit zou bereiken, en de Sahasrara is niet volledig geopend, zou je niet zijn schoonheid kunnen aanschouwen. Omdat wanneer het gesloten is, je door een opening er zo doorheen gaat naar buiten toe. Maar verbeeldt je een enorme grote duizendbladige lotus, je zit binnenin de kroon en kijkt naar al die bloembladen, mooi gekleurd, zeer geurig, en pulserend met zegening van vreugde. In die positie verblijven is de ideale positie, maar na de stilte wordt je vervuld met enorm mededogen en liefde, en wordt je als het ware aangetrokken door mensen die niet weten wat het is om ogen te hebben. Daarna tracht je je aandacht te richten naar miljoenen mensen, en je begint de problemen te zien die zich bevinden hun Sahasrara. En zelfs als je verlangt om de Sahasrara te openen, is dat een heel moeilijke zaak, omdat het kanaliseren van het Goddelijke moet gebeuren doorheen menselijke wezens. De kracht kan dan met je zijn, maar het moet gekanaliseerd worden door menselijke wezens. In mijn leven heb Ik niet veel gerealiseerde mensen gekend. Hoe hen zover te krijgen? Hoe het uit te werken? Dus Ik begon naar mensen uit te kijken, en ontmoette een dame van rond de zeventig. Zij was ontdaan over iets zeer grof dat gebeurd was, en toen ze bij Me kwam was ze zeer rustig. Haar Sahasrara was er erg aan toe, en in mijn aanwezigheid dacht ze steeds aan andere dingen, niet over de spirit, haar brein was bedekt met wolken en duisternis. Steeds weer opnieuw moest Ik het verlichten, maar ze verkreeg haar realisatie niet. De meesten die in het begin naar Mij toekwamen, kwamen om genezen te worden. Ik had die eigenschap al van in mijn kindertijd. Ik kon ook voorheen al realisatie geven aan enkele mensen, maar zij moesten zeer ernstig zijn. Ik ontmoette niemand van die kwaliteit, omdat Ik niet in de bossen woonde, Ik leefde tussen de mensen zoals een normaal menselijk wezen. Zij waren niet zo ernstig, en tussen hen moest Ik dit werk uitvoeren. Hoe moest Ik met hen praten over het bestaan van de werkelijke wereld, en de valse waarin zij leefden. De eerste dame die de realisatie verkreeg kwam naar Me toe omdat ze bezeten was met het idee van zoeken. Zij zocht, en het werkte bij haar. Het was niet de meest gelukkige dag, omdat ze één van degenen was die individueel gerealiseerd werden. Maar door die gebeurtenis zouden velen het in één keer krijgen. We hadden een programma in Bordi in 1970, en daar verkreeg één man zijn realisatie die avond. De volgende dag waren er negatieve krachten werkzaam in de ochtend, en zij begonnen te spreken over oneerlijke bevoorrechting. Ik kon in de atmosfeer zien dat de vibraties de verkeerde weg opgingen. En ’s avonds nam Ik een zeer krachtige, vastberaden houding aan. Ik was woedend, Ik was nog nooit zo woedend geweest, en Ik gaf hen er allen van langs. Verrassend genoeg, ontvingen er twaalf van hen hun realisatie. Dat was het grootste moment. Daarna kregen velen het, de ene na de andere. Drie van hen kregen hun realisatie in de trein toen ze terug keerden. Plots voelden ze vibraties. Zo begon de massa evolutie.

De Sahasrara is uw bewustzijn. Wanneer het verlicht wordt ontvang je de techniek van het Goddelijke. Er zijn twee technieken, de Goddelijke techniek en de techniek die jij volgt. Je kan niet Goddelijk handelen, maar je kan de Goddelijke kracht gebruiken en manoeuvreren. Bvb, God zorgt voor het hele universele gebeuren. Elke minuut, elk sofdeeltje wordt door het Goddelijke gecontroleerd. Wanneer uw Sahasrara zich opent, en uw kundalini bereikt het fontanelgebied, is er een soort van ontstekingskracht gereed in uw Sahasrara. En van zodra het fontanelgebied opent in de Brahmarandra, ontsteekt de gratie van de spirit die kracht die al je nadi’s verlicht. Niet allemaal, maar een heel aantal van hen, niet de volledige lengte, maar eerder bepaalde oppervlakten. Zo verkrijg je je verlichting. Voor jullie beginnen zoveel dingen te gebeuren. Er bevinden zich zeven centra in de Sahasrara. Met het licht zie je ongeveer hun posities. Je ziet hen niet echt, maar het werkt in je bewust brein. Je bewust brein voelt de integratie in je. Het rationele, dat gescheiden was van het hart, verenigd zich er nu mee. Het wordt één met je aandacht. Waar je aandacht naartoe gaat, handel je op een collectieve manier. Alle activiteiten van je aandacht worden gezegend. Je aandacht zelf is doeltreffend. Je aandacht is zeer belangrijk, je verlangens zijn nog belangrijker omdat het zo geïntegreerd is. Je verlangens en je aandacht worden één. Je verlangd wat goed is voor de spirit, en je aandacht gaat uit naar wat spirituele kracht uitstraalt. De prioriteiten veranderen zeer snel. Die mensen die nog niet fel geëvolueerd zijn, zullen dat misschien niet merken, maar zij die mentaal ontwikkeld zijn zullen hun aandacht steeds uittesten. Zij zullen eerst willen zien hoe ze de kundalini kunnen laten opstijgen. Zij willen het logisch bekijken. Voor een evenwichtig persoon zijn er totaal geen vragen, we hebben zulke mensen onder ons. Ze wèrden het gewoonweg en stelden nooit vragen. Zij zijn onschuldig, zij zijn intelligent, maar boven alles zijn zij spiritueel; maar wat ook de haperingen in je kwaliteiten mogen zijn, zij kunnen worden gecorrigeerd door de Sahasrara. Ook het superego moet verminderd worden, omdat het ook op de Sahasrara drukt en pijn veroorzaakt. Dus hou de Sahasrara in zijn gezonde staat. Men moet zich realiseren dat men zijn prioriteiten moet veranderen. Sommige mensen moeten weloverwogen inspanningen leveren. Er zijn veel boeken, die anti-God activiteiten voorstellen. Een verlichte Sahasrara houd daar niet van. Die sluit zich terug. Het is zoals vergif, hij wil zelfs niet één vergiftigde gedachte in het brein. Op dezelfde manier zal bij heetgebakerde mensen, zeer heetgebakerde mensen, en mensen met alle andere problemen van het ego, de Sahasrara zich sluiten van zodra ze deze willen onderdrukken. Die mensen die conditioneringen hebben van valse guru’s, verkeerde boeken, misschien van verkeerde ouders, van een land dat niet in orde is, een verkeerde levensstijl, zullen ook de Sahasrara niet toelaten om te groeien op een gezonde manier. Het is enkel de Sahasrara die moet groeien, niet de spirit. Hoe gevoeliger de Sahasrara is, hoe meer het de spirituele kwaliteiten van de spirit ontvangt. Eigenlijk wordt de vrede gevoeld in de Sahasrara. Ook de zaligheid wordt gevoeld in de Sahasrara, omdat daar het brein is, en het brein is het centrum van het centrale zenuwstelsel, of het bewustzijn zelf. Dus enkel met het openen van de Sahasrara is het werk niet gedaan. We hebben meer en meer kanalen nodig, die zullen handelen als de nadi’s met hun verschillende krachten. Die het kunnen uitwerken op een duidelijke systematische manier. Maar die mensen die zich overgeven aan verspillende gewoonten na hun realisatie, belemmeren de stroming van de nadi’s, en zijn werkelijk zeer schadelijk voor de Virata. Zulke mensen zouden werkelijk Sahaja yoga moeten verlaten, of gevraagd worden om dat te doen, en we zouden moeten relaties vermijden met die mensen die tegenover dat grote Goddelijke werk staan. Degene die de Sahasrara wil ontwikkelen moet weten, dat hij zich niet moet onderhouden met slecht gezelschap, maar altijd het gezelschap zoeken van Sahaja yogi’s. Hij zou niet zijn eigen vakanties moeten hebben, of zijn eigen tijdsbesteding, maar het grootste deel van zijn tijd, zou hij zich moeten trachten op te houden met andere Sahaja yogi’s. Wanneer je boven de Sahasrara bent, kan je zien dat het erg belangrijk is dat al deze nadi’s samen blijven en dat alle centra en alle Godheden intact en geïntegreerd zijn. Dit kan zelfs gebeuren met bewuste inspanning, door jezelf te observeren en je gedachten. Je begint je ego en je superego te zien. Je zal bekwaam zijn om te zien hoe je jezelf kan bedriegen en oneerlijk kunt zijn tegenover jezelf. Hoe je jezelf kan overtuigen, daar ben je erg goed in. Hoe je zelfs van een egotrip kan genieten. Sahaja yoga is voor mensen die de spirit zijn, dus alle andere dingen en alle verkeerde identificaties moeten wegvallen. Men kan dit doen doorheen het bewuste brein, zoals Ik zei, en men zou zichzelf werkelijk moeten corrigeren. Omdat datgene je verlangt na de realisatie deel wordt van het Goddelijke verlangen en wat je ook doet een deel wordt van de Goddelijke actie. Dus men moet goed onthouden dat we met bewuste inspanning onszelf kunnen waarnemen en zien of we werkelijk oprecht zijn met onszelf. Wanneer we oprecht zijn, zien we duidelijk dat collectiviteit de enige weg is om de Sahasrara te vergroten. Daarvoor is verdraagzaamheid nodig, wijsheid en de houding van een profeet, hetgeen je nu bent. Je zou moeten praten als een profeet, en eigenlijk moet je jezelf onderwijzen. Hoe spreekt een profeet? Het kan niet onzeker of onoprecht zijn. Nu ben je ontwaakt. Alles wat je doet als je niet ontwaakt bent is kunstmatig. De Sahasrara is de contolerende, leidende en ontwikkelende kracht, en om dit volledig klaar te houden voor groei en expansie, moet men zijn eigen groei waarnemen. Verrechtvaardig nooit je verkeerde handelingen. Wanneer je begint te verrechtvaardigen, begin je er ook aan te denken, en daar hebben we geen tijd voor, we moeten aan anderen denken. Omdat die anderen zich ook in jouw brein bevinden. En wanneer je aan anderen begint te denken en met hen begint te praten over hun wederopstanding, zal jouw Sahasrara absoluut zeker in omvang, gevoeligheid en in subtiliteit toenemen. Ook zal er meer diepte komen. Zoals wanneer een boom groeit zullen zijn wortels zich verspreiden. Kom dus uit jullie schelpen en spreidt je vleugels. Al je onbeduidende dingen in je geest zouden moeten worden opgegeven. Leef als een reuzengrote persoonlijkheid, die ondersteuning, leiding, hulp en ontwaking geeft aan duizenden.

Als deze Sahasrara dag in Frankrijk, een nieuw dynamisme vestigt in dit land, ben Ik zeker dat dit invloed zal hebben op de gedachten van de mensen. Het zal nagalmen in hun hoofden, hun onbewuste zal het doorzenden naar hun wezen, en zij zullen opnieuw fris beginnen te denken. Nieuwe doorbraken zullen plaatsvinden en mensen zullen op een logische manier naar de waarheid toelopen. Zij zullen tot de juiste conclusies komen, en alles achterlaten wat verspillend en onnodig is. De Sahasrara is de troon van de spirit, en hoe groter de koning is, hoe groter de troon. De manier waarop je je spirit behandelt, wordt uitgedrukt in je Sahasrara, en zo kan je realisatie geven, en een subtiel wezen worden. Door bewuste inspanning, kan je binnentreden in de wezens van anderen en hun kundalini laten opstijgen. Een verlichte Sahasrara geeft je ook een nieuw licht waardoor je al het subtiele gebeuren in de atmosfeer kan waar nemen. Wanneer je je hoger en hoger ontwikkeld, kan je de vibraties en de lichten rondom je zien.

Je zal misschien niet in alles geïnteresseerd zijn maar je zal verbaasd zijn hoe je een meester van alles wordt. Het is alsof je brein alles manifesteert wat je verlangt. En dit is wat Shri Krishna beloofde, Hij die werkelijk de Virata is; je wordt meester van je brein omdat eigenlijk de spirit meester van je brein is. Hoe meer je de spirit in je aandacht brengt, des te meer de Sahasrara in omvang zal toenemen, zijn licht breidt zich uit en je wordt een krachtige Sahaja yogi. Voor God is het allergrootste om te kunnen zeggen: “Kijk, dit is gebeurd”. Dus voorlopig kan hij zijn woede en toorn uitstellen, om menselijke wezens te vergeven voor hun vergissingen, hun tegenwerkingen en kinderachtige streken. Laat de mens zich verheffen om de glorie en de grootsheid van de Vader te zien. Laat hem ook de kracht krijgen om het mededogen van God te kunnen dragen. Laat hem ook de Sahasrara zien ontwikkelen in zo’n dimensie, dat hij de werken van het Goddelijke kan uitvoeren doorheen zijn bewuste geest. De Sahasrara heeft één mantra, dat is Nirmala, het betekent dat men deze Sahasrara proper, zuiver en onbevlekt moet houden. Dat is jullie werk en dan zal het absoluut een nieuwe stap, een nieuwe versnelde sprong betekenen in een nieuwe dimensie voor veel meer menselijke wezens. Het is een groot genoegen om vandaag in Parijs te zijn, zodat de aandacht van de hele wereld op Parijs en Frankrijk gericht is. Dit land dat vervloekt en genegeerd werd door alle Godheden omdat de menselijke wezens helemaal de verkeerde kant opgingen. Moge al de Godheden zich in dit land vestigen, omdat zich hier de aandacht bevindt, en waar onze aandacht naar toe gaat, dat wordt gerapporteerd doorheen de Sahasrara. Moge aldus de Sahasrara van Frankrijk zich openen, en de aandacht van Frankrijk geleid moge worden naar de spirit, naar het eeuwige leven. Het is een zeer belangrijk land, en daarom heb Ik beslist Sahasrara dag hier te vieren. De verantwoordelijkheid van de Franse Sahaja yogi’s is veel groter. Zij moeten hun methoden en stijlen veranderen. Zij moeten lieve, zachte en gezonde mensen worden, maar tezelfdertijd sterke Sahaja yogi’s, zodat wanneer anderen naar hen kijken, ze in hen die superioriteit kunnen zien. Gisteren hadden we een zeer succesvolle bijeenkomst. Daar ben Ik zeer blij om. Ik zegen nu al de centra in de wereld, die bidden of gebeden hebben, moge zij een zeer ontwikkelde, verlichte Sahasrara te krijgen, die ze zo mogen uitbreiden, zodat ze één mogen worden met het geheel.

Moge God hen zegenen.