Advice on Right Side, Brighton 1982

Brighton Pavilion, Brighton (England)

1982-05-14 Advice on Right Side, Brighton, England, DP, 60' Chapters: Introduction by Yogi, TalkDownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,HU,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,ZH-HANS,ZH-HANT (19)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1982-05-14 Q&A after the Talk, Brighton, England, DP-RAW, 29' Download subtitles: EN (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

Publiek programma

Advies voor de rechterkant

‘Word de Spirit’

Brighton, Engeland

14 mei 1982

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 11/12/2009

Oh, ik stel voor hen vandaag eerst vragen te laten stellen. Ik ga dus hier staan… Als je vragen hebt, stel ze beter eerst. Dan komt je geest tot rust. Ik sta graag… het is beter dat ik de mensen goed zie. Sta ik best hier of op de grond?

Nu, eerst en vooral is het beter de vragen te stellen, want toen we gisteren deze vragensessie startten, dwaalden de mensen een beetje af. Het is beter nu de vragen te stellen die je hebt, want jullie zijn allen zoekers. Jullie zijn allen zoekers en jullie zijn zoekende geweest, het beste is dus nu vragen te stellen zodat ik de antwoorden in mijn lezing kan verwerken.

Geen vragen? Dat wil zeggen dat Sahaja yogi’s vrij goed zijn geworden in het uitleggen van Sahaja Yoga, en ik ben zeer trots op hen. Toen ik naar Australië ging vroegen de journalisten me: “Moeder, zijn al uw discipelen geleerden?”

Ik zei: “Nee, het zijn heel gewone mensen. Ze moeten heel gewone en normale mensen zijn.”

Maar ze zeiden: “Zoals zij dingen weten, verbazend, het lijkt of zij allemaal geleerden zijn.”

Ik zei: “Alle geleerdheid bevindt zich binnenin jezelf.” Alle kennis ligt binnenin jezelf. Als je daar alleen al licht kan krijgen, dan kan je zien dat al deze kennis zich binnenin jou bevindt. Je hoeft nergens naartoe te gaan voor je kennis. Het zit allemaal binnenin, alles is ingebouwd. Jullie zijn zo mooi voorzien om je Spirit te worden dat ik er niet veel aan moet doen. Het werkt gewoon uit. Het enige is dat je moet weten wat te verwachten; om de Spirit te zijn, wat onze verwachting zou moeten zijn. En dat je het ook op een logische manier moet begrijpen. Het zou een logische conclusie moeten zijn. Niet gewoon omdat ik iets zeg, omdat je een lid van een bepaalde groep bent geworden, omdat je ergens geld voor hebt betaald. Het is niet op die manier. Realiteit is wat het is. En logisch gezien moet het realiteit zijn.

Laatst vertelde ik jullie over de linkerkant, over het verleden, over het onderbewustzijn, over het collectieve onderbewustzijn en de problemen van het onderbewustzijn en de conditioneringen die we krijgen van het materiële, van de materie. Materie probeert altijd de Spirit te overheersen. En deze materie overheerst ons omdat we om te beginnen uit de materie voortkomen. Maar hoe komt de Spirit hieruit tevoorschijn? Wat doet ons de Spirit worden?

Men heeft over zelfrealisatie gesproken. Zo velen hebben over de tweede geboorte gesproken. Iedereen heeft gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Velen lopen te verkondigen: “Ik ben opnieuw geboren,” – eigen certificaat. Je kan allerlei mensen vinden in deze wereld, die weten dat er iets moet gebeuren, dat er een bepaalde doorbraak moet plaatsvinden, iets dat we moeten zoeken. Stel je voor, ten tijde van Christus waren er niet zoveel zoekers, niemand kon echt veel met de discipelen praten. Zij waren maar doodgewone vissers, heel eenvoudige mensen. Maar vandaag is de tijd waarin je zoveel zoekers vindt over de hele wereld. Wat zoeken ze? Wat zoek jij? Je zoekt je Spirit. Nu is dit ook een heel vage term, te zeggen dat je je Spirit zoekt. Nu, wat wordt deze Spirit verondersteld te zijn? En waarom zouden we deze Spirit moeten zoeken?

In onze evolutie zijn we mensen, ons bewustzijn is dat van mensen en dit menselijk bewustzijn is niet het allerhoogste. Als het dat wel was, dan zouden we niet op zoek zijn. Hier eindigt het niet mee. We moeten een punt bereiken waar er iets meer moet gebeuren. Hoe benaderen we dit nu op een logische manier? Wat is er in onze evolutie met ons gebeurd? We waren dieren, van daaruit werden we mensen. Wat is er zo speciaal aan mensen, vergeleken met dieren?

In het bewustzijn van de mens bestaat er een nieuwe dimensie. Je kan bijvoorbeeld een paard door een vuile straat sturen en het merkt niets van de modder of het vuil, of de schoonheid, de kleuren, niets. Het maakt geen verschil. Maar als je een mens meeneemt naar een vuile straat of een smerig huis, begrijpt hij het onmiddellijk, hij houdt er niet van. In ons bewustzijn ontstond dus slechts een nieuwe dimensie in vergelijking met de dieren. Of, wetenschappelijk uitgedrukt, dat we in ons centrale zenuwstelsel een nieuw bewustzijn hebben ontwikkeld.

Wat er zich ook in ons centrale zenuwstelsel bevindt, daar zijn we meester over. Stel dat ik voel dat dit heet is, dan zal iedereen voelen dat dit heet is. Als ik zeg wat de kleur van een bepaalde vogel is, dan zal iedereen hetzelfde zeggen. Dus wat het bewustzijn van een mens ook is -ik zeg het ‘bewustzijn’, niet de mythe, niet de hallucinatie, maar de realiteit- voor zover het zijn organen betreft, de zintuiglijke organen betreft, is het juist hetzelfde. Iemand die het warm heeft zegt niet dat hij het koud heeft, en er zal ook niemand anders komen die zegt dat het koud is, ze zullen allemaal zeggen dat het warm is. Eén zaak is dus zeker, de waarheid is één, ze kan niet tweevoudig zijn, en eender wat er nu moet gebeuren in onze evolutie moet in ons bewustzijn plaatsvinden. Zoals een vis een schildpad werd. Toen een vis een schildpad werd, wat gebeurde er met haar? Het gebeurde in het bewustzijn van de schildpad, zij begon Moeder Aarde te voelen. Ze verloor iets dat de vis had en ze begon iets nieuws te voelen.

Zo ook met onze evolutie, als er iets moet gebeuren, moeten we iets verder staan wat het bewustzijn betreft, meer dynamisch. Daarvoor kunnen we hulp krijgen van de geschriften van zoveel mensen. We kunnen bijvoorbeeld Jung beschouwen als één van degenen die hierover heeft gesproken. Jung heeft gezegd dat wanneer de doorbraak plaats zou vinden, mensen zullen veranderen, ze zullen collectief bewust worden, ze zullen het worden. Hij zei niet dat iedereen hetzelfde zou doen of dat iedereen zich op dezelfde manier zou gedragen. Nee, hij zei dat je zal ‘worden’, je zal je ervan bewust zijn, niet onbewust. Wanneer je dus de Spirit zoekt, als de Spirit je moet verlichten, dan zal je in je bewustzijn iets meer gaan weten dan je tot nu toe hebt geweten. Je kan bijvoorbeeld vandaag voelen dat het warm of koud is, maar misschien zou je er met dat bewustzijn iets anders over kunnen voelen. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat je collectief bewust moet worden. Het ‘worden’ is dus waar het om gaat in onze evolutie, niets anders, we ‘worden’ iets anders.

In het Sanskriet noemt men bijvoorbeeld een gerealiseerde ziel –voor Indiërs is het heel gebruikelijke kennis, het is niet zo moeilijk te begrijpen– hij wordt dwijaha genoemd, hij die opnieuw geboren is. Een vogel wordt ook dwijaha genoemd, omdat een vogel eerst als een ei geboren wordt, dan groeit het, rijpt het en dan wordt het plotseling een vogel. En dat is de overeenkomst met de realisatie. Jullie weten ook dat we op Paasdag eieren geven. Het bevat dezelfde symboliek, dat wij eieren zijn en dat we vogels moeten worden. Dus op dit moment, in dit stadium waar we menselijke wezens zijn, zijn we zo beperkt als een ei om dan op te groeien tot een punt waar je de vogel kan worden.

Alle andere soorten zaken waar mensen het over hebben is niet de realisatie. Zoals ik zou kunnen zeggen: “Goed, als ik jullie heel goed hypnotiseer, dan kan ik jullie flessen geven en jullie zouden aan die flessen zuigen net als kinderen.” Zelfs terwijl je weet dat je iets raars doet, doe je het. Je zal gedwongen worden het te doen omdat je gehypnotiseerd bent. Al dergelijke activiteiten zijn niet de realisatie, want wat er ook is gebeurd met jullie, als mens, jullie hebben helemaal niets gedaan. We hebben als apen onze staart niet afgesneden om mensen te worden. Het is spontaan gebeurd, zoals een bloem een vrucht wordt. Het is een levend proces. Men realiseert zich niet dat alles wat er met je moet gebeuren een levend proces is, het is geen dood proces. Wat wij kunnen doen is allemaal dood. We kunnen bijvoorbeeld op ons hoofd staan, springen, rennen, van alles, maar dat is niet het levende proces.

Het levende proces gebeurt wanneer je iets wordt, en naar dat ‘worden’ moeten alle eerlijke zoekers vragen. Als je niet eerlijk bent, dan is het moeilijk maar zelfs als je eerlijk bent en je hebt jezelf verkeerd geïdentificeerd met bepaalde ideeën waarover je gelezen hebt, omdat je voor het boek betaald hebt, of voor een organisatie betaald hebt of voor een persoon betaald hebt, dat zal je niet helpen. We moeten zien wat we worden en dat is wat ik gisteren vertelde, dat je de meester wordt. Je wordt de profeet, zoals William Blake gezegd heeft: “De mensen van God zullen profeten worden en zij zullen krachten hebben om van anderen profeten te maken.” Om dus heel eerlijk te zijn tegen jezelf, zou je moeten zeggen: “Ben ik een profeet geworden en kan ik van anderen profeten maken?” Zo bekijk je op een eenvoudige manier je realisatie en datgene waartoe je in staat bent, dat je de profeet wordt, want alles is binnenin jou, het hele mechanisme zit binnenin jou, je bent als een computer, je moet gewoon aangesloten worden op het net, en het begint te werken.

Je moet het gewoon worden. En als je dat niet wordt, dan is al de rest –het vormen van een organisatie of zo– nutteloos, waardeloos, het is allemaal, kan ik zeggen, misleiding. Wat heb jij zelf? Stel, ik bedoel, als Ray zoiets moet zeggen: “O, moeder zag een licht, en dit gebeurde en dat gebeurde; zij heeft deze krachten en die krachten,” dat is allemaal nutteloos. Wat betekent het voor jou?

Ik zou de koning van om het even wat kunnen zijn, wat maakt dat dan uit voor jou? Wat er van jou is geworden is het belangrijkste, en hiervoor werd alles reeds binnenin je geplaatst, ik moet het alleen maar bewijzen. Deze kennis is ons eigenlijk niet onbekend. Het is allemaal beschreven sinds de tijd van Mozes. Zoals hij zegt, “De boom van vuur.” Nu, wat is de boom van vuur? Niemand weet het, ze spreken gewoon over een brandende boom. Maar als je de Kundalini in volledig verlichte staat ziet, als je dat kan zien, dat ziet er echt uit als een boom van vuur.

En dan wordt er ook in de Bijbel gezegd dat: “Ik zal voor jullie verschijnen als vlammende tongen.” Nu, wat betekent dat? Niemand verklaart, niemand weet dat deze vlammende tongen niets anders zijn dan deze centra wanneer ze verlicht zijn, je ziet ze gewoon als vurige tongen. Maar je hoeft ze niet te zien, want wanneer je buiten het paviljoen bent kun je het paviljoen zien; wanneer je binnen bent zie je het niet, je ziet enkel de hal. En daarom zou men moeten begrijpen dat er niet zou moeten gebeuren wat wij denken, maar dat we eigenlijk zouden moeten accepteren wat er gebeurt.

We zouden dus eerst verlost moeten raken van alle verkeerde identificaties met onze ideeën als “dit zal gebeuren, dat zal gebeuren en dit zou moeten gebeuren. Ik zou een licht moeten zien, ik zou moeten vliegen in de lucht.” Er zijn veel mensen die geld betalen om in de lucht te vliegen. Ik bedoel, het is absurd. Waarom wil je in de lucht vliegen? Ik begrijp het niet. Die daarvoor veel meer geld betalen dan wat ze zouden moeten betalen voor een wereldreis. Echt, ik zeg je, een vliegreis zal niet zo duur zal zijn als wat je voor deze vlieg-affaire betaalt, deze ‘Vliegende Brigade’. En wat is het, dat moeten we begrijpen, wat is het? Als we ons met dit vliegen bezig houden, waar raken we dan in verzeild? En deze methode van hypnose is zo subtiel dat je het niet kan begrijpen. Je gaat er gewoon in mee. Zo hadden we in dezelfde ‘Vliegende Brigade’-zaak, een heer die directeur van de academie was. Hij leed aan epilepsie, zijn vrouw leed aan epilepsie, het kind leed aan epilepsie; en ze kwamen allemaal naar mij toe. Ze verloren hun huizen, ze verloren alles, tot de laatste cent. Dit is wat er gebeurd is met het ‘vliegen’ van heel deze grap.

Nu moet je beseffen dat je niet kan betalen voor je evolutie, je kan er niet voor betalen. Het is heel eenvoudig te begrijpen. Zoals ik gisteren vertelde: als je deze bloem betaalt, zal zij dan een vrucht worden? Voor een levend proces kunnen we niet betalen, het begrijpt niets van geld. Levende processen begrijpen niets van geld. Ik heb nog niemand gekend die, stel dat hij last heeft van een slechte spijsvertering, daar wat geld neerlegt en zegt: “Nu betaal ik jou, mijn maag, zal je nu mijn voedsel verteren?” Doen we dat? Op dezelfde manier is dit het hoogste van de hoogste levende processen waarvoor je niet kan betalen. Het is voor mensen een heel subtiel onderwerp om te begrijpen, want ze geloven dat je voor alles moet betalen, anders zal het niet uitwerken. Zie je, je kijkt uit naar een voertuig, je wil bijvoorbeeld een goed voertuig, dan moet je ervoor betalen. Eentje dat werkt, zie je. Als het niet werkt, krijg je het gratis. Maar voor diegene die werkt, moeten we betalen. Om het even welke auto: is hij gratis, zal het wel een wrak zijn en dat wil je niet. We moeten betalen om hem naar de schroothandel te brengen. Zo zit het altijd in het hoofd van de mensen, dat men moet betalen. En dat is erg verkeerd, dit kan je niet betalen. Ik heb het over de processen die boven de mensen staan, zij worden niet door mensen verricht.

Wij kunnen bijvoorbeeld een bloem niet in een vrucht veranderen, het levende proces zelf staat buiten het menselijk bereik. Maar wanneer je ‘wordt’, wanneer je een supermens wordt, kan je ermee omgaan. En dit zou met je moeten gebeuren. Als dit niet met je gebeurt, dan zijn alle andere dingen verkeerd. Ik vertel je dit met grote bezorgdheid, want de mensen die in deze markt zijn, die deze artikelen verkopen, doen goede zaken. Ze weten je te lokken, ze weten hoe ze denkbeelden in je kunnen inbrengen, hoe ze je verkeerde identificaties kunnen geven en je identificeert je er gewoon mee tot ze volledig wegvallen. En dan blijf je hulpeloos achter. Je zegt: “O God, wat is er gebeurd?” Eén ding is zeker, je Spirit is niet verloren. Hij is aanwezig. Ondanks om het even welke fouten, wat je ook zocht. Maar de Spirit verblijft binnenin jou ondanks alles, zolang je leeft. En deze Spirit moet in je bewustzijn worden gebracht. Dat betekent dat je, op je centrale zenuwstelsel, de krachten van de Spirit in je wezen zou moeten voelen. Dit is wat Sahaja Yoga is. Sahaja, zoals hij je zal verteld hebben, betekent ‘met je geboren’.

Nu, gisteren vertelde ik jullie over de linkerkant, die de kracht van het verlangen is. Door deze kracht krijgen we al onze conditioneringen en alle erkenning van de materie, van materialistische zaken en je kan ook zeggen dat we ons hele verleden verzamelen en het verleden breidt zich dan uit tot in het collectieve onderbewustzijn. Ik vertelde jullie gisteren ook dat kanker een ziekte is die veroorzaakt wordt door het extreem links gedrag van mensen. Zij die in extreme gedragingen van de linkerkant verzeild geraken krijgen de ziekte die kanker genoemd wordt. Het kan genezen worden als je zo een extreem geval naar het midden kan brengen, kan het genezen worden, zonder twijfel.

Nu, de tweede kant is de rechterkant waarvan ik vandaag aankondigde dat ik jullie erover zal vertellen. De man die zoveel vragen stelde is er niet. Is hij hier? Hij was gisteren gewoon druk bezig met vragen stellen, dat is alles. Hij is niet geïnteresseerd in zoeken, denk ik.

Goed, de tweede kant, aan de rechterkant, is de kracht waardoor we handelen. Eerst verlangen we en dan handelen we. Nu wordt deze kracht, de kracht van de rechterkant, binnenin ons uitgedrukt als het rechter sympathisch zenuwstelsel. De wetenschap komt van hetzelfde. De wetenschap bestudeert het grofstoffelijke en dit zijn allemaal subtiele zaken die binnenin ons zijn. Nu, deze kracht van de rechterkant die in ons werkt, geeft ons de kracht om onze mentale en fysieke vermogens te gebruiken. Dus elke actie vindt plaats wanneer we iets verlangen, we willen dit verlangen verwezenlijken en gaan over tot actie. Men moet begrijpen wat voor soort kracht dit is. Deze kracht wordt in het Sanskriet ‘prana shakti’ genoemd. Prana – en de andere, de linkse ‘mana shakti’ is de kracht van emoties of met andere woorden van het gemoed, maar zie je, de Engelse taal is hier niet zo duidelijk over. Ik zou dus zeggen dat de ‘mana shakti’ en de ‘prana shakti’, de twee krachten zijn die binnenin ons bestaan en we gebruiken ze als links en rechts, laat ons zeggen als een rem en een gaspedaal en dan worden we meester in het sturen. Maar terwijl we dat worden maken we fouten.

Het menselijke brein heeft de specialiteit om in extremen te gaan. Stel dat ik iemand zeg: “Nu moet je mediteren.” Ze zullen vijf uur lang mediteren. Het is niet nodig om vijf uur lang te mediteren of zoiets. Maar als je hen vraagt op hun hoofd te staan, dan zullen ze dat tien uur lang doen. Het is dus niet nodig om in extremen te gaan. We moeten gewoon in het midden zijn, vriendelijk zijn voor ons lichaam, vriendelijk zijn voor onszelf. Er is niets om uitzinnig over te zijn; er is niets om zo geïrriteerd over te zijn. Het is gewoon iets heel eenvoudigs dat je moet overkomen.

Denk bijvoorbeeld aan een zaadje dat gezaaid wordt in de buurt van heel luide muziek of, laat ons zeggen, een plek waar iedereen heen en weer rent, roepend, tierend, wat zal er dan met dat zaadje gebeuren – het zal nooit ontkiemen. Als het zich op een vredige plek bevindt, op de juiste plaats gezet, niet in een scheve pot, dan zal het zich ongetwijfeld ontwikkelen tot een mooie boom of een prachtige struik, of tot wat het zich ook moet ontwikkelen. Zo gaat het ook als we teveel in extremen gaan, we gaan naar links en naar rechts. Ik vertelde je gisteren wat er gebeurt als je naar de linkerkant gaat, namelijk al deze dingen als hypnose, buitenzintuiglijke waarnemingen. En de meeste van deze guru’s proberen deze trucs uit, begrijp je, ze brengen je bijvoorbeeld gewoon onder hypnose en mensen worden dan helemaal dol op deze guru, “Hij is onze guru,” en ze gedragen zich alsof ze totaal geen hersenen hebben. “Oh, nu voel ik me geweldig.” Volgens mij is de reden dat je voelt dat er een soort van veiligheidsgevoel ingebouwd is in deze man en: “als ik hem volg, zie je dan gaat hij naar de hemel en ik ga met hem mee naar de hemel.” Zo gebeurt het niet.

Je moet zelf individueel de hemel in gaan, je moet je eigen guru worden en je moet er alles over weten. Niemand kan een aanhangwagen achter zich hangen, er een paar mensen in zetten en zeggen: “Kom nu met me mee, ik ga naar de hemel.” De meesten van hen gaan echt naar de hel en jij zal ze heel snel achterna gaan. Het is dus nooit zo, geloof mij, wie ook beweert dat je door het volgen van een bepaalde guru naar de hemel zal gaan, dit is totaal verkeerd. Je moet het uitgangspunt volgen en elke guru die een echte guru is zal je altijd zeggen, hij zal je altijd zeggen dat je iets moet worden. Hij zal nooit gewoon zeggen: “In orde, je gaf me geld, goed, je bent lid, nu ben je mijn kind, nu ben je mijn volgeling en ik zal je mijn liefde geven. Laten we liefde beleven.” Waar is de liefde? “En geef me meer geld, geef me Rolls Royces, geef me dit, geef me dat.” En als gekken doen we het omdat we denken dat we deze dingen kunnen omruilen.

Nu, omdat we zoekers zijn hebben we alle recht om onze Spirit te vinden en we mogen ons niet laten misleiden door al deze trucs en gemene streken van deze mensen of ik zou zeggen erg duistere methodes die ze gebruiken. Niet alleen het feit dat ze je benaderen om geld – ik geef er niets om dat ze smokkelaars zijn, laat ze geld hebben, wat ze maar willen hebben; maar ze bederven je kansen op realisatie terwijl je het niet door hebt. En eens die (kansen) bedorven zijn, is het heel moeilijk je de realisatie te geven, en als je het niet serieus, met overtuiging uitwerkt, zal het een onmogelijke situatie zijn. Ik heb mensen gezien die hierdoor hebben geleden.

Deze actie werkt binnenin ons voor onze mentale en fysieke vermogens aan de rechterkant. Als we bijvoorbeeld aan de toekomst denken, dan zal het plannen starten. Dit plannen: “Nu, we moeten morgen dit doen, of we moeten het overmorgen doen,” en we beginnen met: “Nu zal ik daarheen gaan en ik zal dit vinden en dan zal ik een ticket nemen en dan zal ik daarheen gaan.” Ik bedoel, ons verstand werkt voor de toekomst. Zo erg dat we totaal futuristisch worden, zo erg soms dat ik mensen heb ontmoet die zo futuristisch zijn dat zij zelfs hun eigen naam vergeten. Kan je dat geloven? Ik bedoel, ze herinneren zich zelfs hun familienaam niet. Dat is goed en wel, maar ze vergeten zelfs hun eigen namen. Ik bedoel, het lijken wel krankzinnige mensen want ze herinneren zich hun eigen namen niet, ze weten niet waar ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Ik heb dit soort mensen ontmoet die werkelijk gestoord waren omdat ze zodanig futuristisch zijn geworden dat ze niets over hun verleden weten. Nu, dit futuristische gedrag begint in een maatschappij waar de mensen altijd aan de toekomst denken. “Wat zal ik doen, wat moet ik morgen doen, wat moet ik morgen bereiken?” En wanneer ze al deze zaken beginnen te doen, gaat hun aandacht naar het uiterste van de rechterkant.

Nu bevinden we ons hier in een gevaarlijke positie, een zeer gevaarlijke positie wanneer we naar de toekomst kijken en het kijken naar de toekomst is inbeelding, het is één en al inbeelding, want wat je denkt over de toekomst bestaat niet. Wat wel bestaat is het heden. Je moet in het heden zijn, niet in de toekomst. Maar mensen zullen zeggen: je moet in het heden zijn, maar hoe? We kunnen het niet. We zijn of in het verleden of in de toekomst. Want als de gedachtegolf opkomt, dan gaat ze op en af. Een andere gedachtegolf komt op, gaat op en af. Nu, deze gedachtegolf die opkomt daar gaan we in mee, maar we zien niet dat die ook weer naar beneden gaat. Een andere gedachtegolf die opkomt zien we, maar we zien niet waar ze naartoe gaat. En zo springen we op de pieken van deze gedachten en we weten niet of we misschien in het verleden of misschien in de toekomst zijn. Maar in het midden van deze twee gedachten ligt het heden en we weten niet hoe we onze aandacht daar kunnen brengen, dat is ook moeilijk en gewoon zeggen dat je in het midden zou moeten zijn is geen optie. Al het: “Je zou dit moeten doen, je zou dat moeten doen,” zal niet uitwerken tenzij er licht is. Als er bijvoorbeeld geen licht is in deze kamer en je zegt: “Loop rechtdoor,” dan lukt dat niet omdat je niet kan zien waar de doorgang is, hoe je moet lopen. Zelfs als je beveelt: “Doe wat je maar wil”, dan kan je niet gewoon rechtdoor lopen zonder één van deze stoelen te raken want er is geen licht, je ziet niets.

Dus moeten we begrijpen dat, als we futuristisch leven en we teveel plannen maken voor de toekomst, wat we in feite ook doen, we dan in een denkbeeldige wereld leven. We hebben veel verhalen over mensen die in denkbeeldige werelden leefden en hoe zij zagen dat alles vernietigd werd. En er zijn mensen die dit uitwerken door middel van hun fysieke inspanningen en wanneer ze met hun fysieke inspanningen bezig zijn creëren ze een ander probleem voor zichzelf, omdat ze mensen worden die alleen op het fysieke gericht zijn. En wanneer je enkel op het fysieke gericht bent, dan wordt de Spirit kwaad op je.

De beweging van de rechterkant betreft dus mensen die erg nauwkeurig zijn, zie je, waarvan je kan zeggen dat ze heel precies zijn in verband met tijd en die heel resoluut zijn in alles, die erg droge mensen zijn en die heel direct zijn en geen nonsens tolereren. Een bepaald soort van mensen, zie je, die je gewoonlijk ontmoet en dit soort van mensen worden een probleem en ze zijn erg saai, begrijp je. Je kan hun gezelschap gewoonweg niet verdragen, het kunnen zo’n saaie mensen zijn. En ze geven je lange preken over hoe je rechtdoorzee moet zijn en hoe je zonder omwegen je doel moet nastreven. In de natuur is niets rechtlijnig, alles beweegt zo mooi omdat de natuur ontstaan is uit verscheidenheid, en verscheidenheid brengt schoonheid. Ze denken niet aan schoonheid, ze denken niet aan liefde, niet aan medegevoel, niets. Voor hen is het een heel pietepeuterige wereld en zo leven zij ook. Zo’n mensen ontwikkelen een groot ego binnenin zichzelf. Zoals jullie daar zien, het is de gele ballon in het hoofd die ego wordt genoemd.

Door de actie van de linkerkant, de emotionele kant, ontwikkelen we een superego, maar door de actie van de rechterkant ontwikkelen we een ego. Nu is dit ego niet gemakkelijk te zien. Want als je een probleem hebt met het superego dan heb je pijn in het lichaam, je bent een armzalig iemand, je hebt rimpels in je gezicht en je ziet er volledig afgemat uit. Maar als je ego hebt dan zie je er zo dynamisch uit. We kunnen zeggen dat Hitler het uiterste van deze egotoestand is. En hij kreeg het denkbeeld dat hij een soort van goddelijke incarnatie was en dat hij de mensen moest redden en dat hij degene was die alles van rassen en dergelijke afwist en dat hij verondersteld was een bepaald ras te redden. Dit soort van idee komt van deze mensen die rechts zijn, ze zijn heel agressief, ze kunnen heel fijne gesprekspartners zijn, ze kunnen er heel nederig uitzien, ze kunnen heel goede zakenmensen zijn, ze kunnen van alles zijn maar ze weten niet dat ze deze Meneer Ego hebben die op hun hoofd verschijnt als een ballon en dat ze in de lucht zweven. Ego eindigt in domheid. Je zal ervan opkijken dat ego eindigt in domheid. Zo’n mensen laten zich in met allerlei domme dingen, en ze zeggen: “Wat is er mis mee?”

Ik heb bijvoorbeeld oudere mensen gekend die zich zo dom gedragen, en ze zeiden: “Wat is daar verkeerd aan?” Je weet wel, een oude man, van ongeveer negentig jaar, die nog niet eens zonder een stok kan lopen, neemt deel aan dit soort dansen die jullie doen en dan valt hij om, zie je, en hij denkt: “Wat is daar verkeerd aan?” Zoals een vrouw die ik kende, zij was ongeveer vijfentachtig jaar, en ze stierf door van een paard te vallen. Vanzelfsprekend, ik bedoel, wat verwacht je anders op vijfentachtig jaar, het is evident, een dame van vijfentachtig zou rustig thuis moeten blijven, voor de kleinkinderen zorgen, misschien heeft ze zelfs wel achterkleinkinderen, zie je. In plaats daarvan, waarom wil ze zoals een vijfentwintigjarige dame op een paard klimmen? Ze doen dus al deze domme dingen en dan zullen ze zeggen: “Wat is daar mis mee? Er is niets mis met domheid, wat is er mis?” Maar zo’n mensen zijn een last voor de samenleving, voor anderen.

De mensen die superego hebben maken het zichzelf moeilijk, maar zij die egoïstisch zijn, zijn lastig voor anderen. De hele tijd corrigeren ze anderen, pijnigen ze anderen, brengen ze hun ideeën over op andere mensen, en zo’n mensen kunnen zeer, zeer succesvol zijn, want niets heeft zoveel succes dan succes. Ze blijven ideeën in de hoofden van anderen te hameren, ze zeggen: “Nu, dit is waar, dit is waar,” en als je dit maar blijft zeggen, dan zal je het plotseling geloven: “Ja dat moet wel zo zijn.” En zo’n mensen zijn veel gevaarlijker, zou ik zeggen, dan het type met superego. Maar voor mensen die de trucs van het superego niet kennen kunnen ze heel, heel, heel gevaarlijk zijn omdat ze heel subtiel zijn, je kan ze niet zien, ze hypnotiseren, en ze kunnen bezit van je nemen en ze kunnen heel sluw zijn en ze kunnen allerlei methodes gebruiken zonder dat je je ervan bewust bent. Het is dus niet gemakkelijk om te kiezen wat het beste is, en wat niet. Beide zaken zijn verkeerd als je in extremen gaat, naar rechts of naar links.

Laat ons nu bekijken wat er op fysiek vlak gebeurt. Zoals ik jullie vertelde over deze kanker die we krijgen van de linkerkant, wat gebeurt er dan op fysiek vlak met mensen die futuristisch zijn? We hebben een energiecentrum dat speciaal instaat voor futuristisch gedrag, namelijk de Swadishthan chakra, die in ons lichaam de aortische plexus manifesteert. Nu is deze Swadishthan chakra zeer belangrijk voor mensen, vooral voor mensen die ontwikkeld zijn. Met deze chakra zetten we eigenlijk het vet van de maag om voor gebruik door de hersenen. Nu is dit het centrum van Surya, van de zon. Wanneer we beginnen te denken worden deze cellen op zo’n manier omgezet dat ze bruikbaar worden voor de hersenen.

Nu, als je altijd aan het denken bent, je blijft steeds denken, wat zal er dan gebeuren? Ik bedoel, er zullen geen horens uit groeien. Je verbruikt dit allemaal, dan verbruik je al deze cellen, die moeten vervangen worden, en voor deze vervanging moet deze Swadishthan chakra heel hard werken om de cellen om te zetten voor het gebruik door je hersenen. Nu, ondertussen zijn er nog andere taken voor deze Swadishthana chakra, bijvoorbeeld je lever, je alvleesklier, je milt, je nieren, zij moeten allemaal verzorgd worden door dit centrum, en voor de vrouwen ook de baarmoeder. Als er nu slechts één taak wordt gegeven aan deze Swadishthana chakra en het geen ander werk kan verrichten, dan worden de andere zaken verwaarloosd, zodat je een vreselijke ziekte ontwikkelt, namelijk een leverprobleem.

Nu, een leverprobleem is een ander voorbeeld van iets dat je niet zelf voelt. Anderen weten dat je leverziek bent omdat je zo heetgebakerd bent, omdat je zenuwachtig bent, omdat je altijd mensen afsnauwt en omdat je nooit ergens tevreden mee bent, omdat je anderen bekritiseert. Dit alles is een leverziekte en zo’n leverzieke mensen zijn nooit gelukkig met zichzelf, want de lever zorgt voor je aandacht en zij die leverproblemen hebben, hun aandacht is verschrikkelijk, ze gaat zo, zie je, je kan je aandacht niet gefocust houden. Op straat zal je recht tegen een auto aan lopen omdat je ergens naar kijkt waar je niet naar zou moeten kijken. Maar de hele tijd kijk je rond op deze manier, je kan niet lopen, ik bedoel je zal geen enkel dier vinden dat zo loopt, alleen mensen doen dat. Als je ze op straat ziet zul je verbaasd zijn. Waar gaan ze naartoe? Ze lopen niet rechtdoor, ze kijken niet recht voor zich uit, maar hun ogen gaan naar hier, naar daar, omdat de aandacht onvast is, de aandacht is onvast door een slechte lever.

Deze lever is dus een zeer, zeer belangrijk iets. Nu heeft deze lever een speciale capaciteit om alle schadelijke stoffen uit het lichaam te halen in de vorm van hitte, en de hitte in het lichaam moet getransformeerd worden of moet worden overgedragen naar het bloed, of het water in het bloed, en dat moet je lichaam verlaten, bijvoorbeeld als transpiratie of in een andere vorm. Maar wat er gebeurt is dat wanneer deze lever buiten werking is, hij dit niet kan doen, deze hitte niet kan overdragen naar de bloedstroom, de hitte in het lichaam blijft, je wordt helemaal oververhit en deze hitte creëert al deze problemen voor jou.

Wat er dus gebeurt in Sahaja Yoga is dat wanneer de Kundalini opstijgt, zij de samenstelling van het bloed verandert. De waterstof en de zuurstof komen door deze hitte in een rare positie te staan, zo, en ze beginnen deze hitte in zich op te nemen. Daarom voelen mensen die slechte levers hebben een beetje hitte wanneer de Kundalini opstijgt. Maar men kan het genezen door de lever rust en verzachting te geven, en dan kan je absoluut je lever genezen, zonder twijfel.

Het eerstvolgende dat er met je gebeurt is dat de alvleesklier je diabetes geeft. Alleen een persoon die teveel denkt krijgt diabetes. Een Indische boer weet bijvoorbeeld niet wat diabetes is. En dan stop je met het nemen van suiker, maar dit is niet de manier om je diabetes te genezen. Diabetes overkomt je omdat je denkt, denkt, denkt, denkt, denkt, te veel. De dokters willen dit niet inzien, daarom zeggen ze dat het ongeneeslijk is, omdat ze het denken niet met de ziekte in verband kunnen brengen. En dit is wat er gebeurt als je de hele tijd als gek blijft denken, dan krijg je diabetes. En deze diabetes is ook te genezen als je je verlichting krijgt. Je kan ook de diabetes van andere mensen genezen, maar alleen omdat deze levenskracht, die de integratie is van deze drie krachten, door je heen stroomt en je jezelf kan herbronnen, zo kan je meer geven aan andere mensen die erdoor uitgeput zijn en je kan ze min of meer opvullen met deze kracht en je kan ze genezen.

Maar het derde probleem is het ergste van wat er met mensen gebeurt, namelijk leukemie door de milt. De milt is iets heel belangrijks omdat hij in ons het centrum van vrede is. Iemand die geen goede milt heeft kan geen vredig iemand zijn. Nu, het is heel eenvoudig, maar dokters kunnen het niet met elkaar in verband brengen, evenmin als alle wetenschappers, het in verband brengen met iets heel, heel eenvoudigs. En het eenvoudige is dat wanneer we ons voedsel eten terwijl we ons opwinden, dan vragen we om problemen met de milt en dan kunnen we leukemie krijgen. Als nu de moeder of de vader dit soort temperament hebben, dan kunnen de kinderen geboren worden met leukemie. Nu, we zijn blij jullie te vertellen dat we in New York een geval van leukemie hadden en toen ik in India was, in een dorp, kwam er iemand mij vertellen dat een bepaalde jongen ziek was, hij was nog maar zestien jaar en had leukemie en de dokters hadden verklaard dat hij binnen de twee weken zou sterven. Ze verklaren altijd alles, ze zijn alleen goed in het verklaren.

En toen het bericht van dit geval mij bereikte, zei ik hen: “Ik kan niets doen, ik ben in een dorp, maar je kan een van de Sahaja yogini’s bellen. Ze komt uit Engeland, en nu is ze in New York en ze zal zich hiermee bezighouden.” Je zal verbaasd zijn dat de jongen volledig genas, hij verliet het ziekenhuis, hij kwam mij opzoeken en nu is hij weer met zijn studies bezig. Ik bedoel, we hebben veel gevallen van leukemie genezen, maar we zijn hier nu niet om mensen te genezen door… of iemand te doen herstellen, dat is onze taak niet. Het gebeurt spontaan als nevenproduct van de Kundalini ontwaking. Het belangrijkste is dat we van jullie dokters moeten maken, we moeten van jullie geleerde mensen maken, we moeten van jullie collectief bewuste mensen maken die moeten binnentreden in het Koninkrijk van God, om daar in zijn vrede, gelukzaligheid en vreugde te verblijven.

Nu, ook problemen van de nieren, van hoge bloeddruk, alles is hieraan te wijten. Mensen maken zich zorgen, ze zijn over hun toeren, zie je, en deze krankzinnigheid wordt een gewoonte. Ik heb mensen gekend, zodra je zegt: “O, je moet er met het vliegtuig heen gaan,” dan maakt plotseling het woord ‘vliegtuig’ deze krankzinnigheid los, “Oh!” Ze worden gek. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ze zullen hun paspoort vergeten, ze zullen hun bagage vergeten, ze zullen dit vergeten, ze zijn over hun toeren. Als je naar de luchthaven gaat, zal je zien dat de linker Nabhi zoals we dit centrum noemen, dat de milt gek wordt. Wanneer je nu eet of iets soortgelijks doet, dan wordt er een noodtoestand gecreëerd en is er meer bloed nodig om dat voedsel te verteren. Deze milt, het arme ding, werkt dus zeer hard om deze extra bloedcellen aan te maken. Maar als je tijdens het eten ook nog, bijvoorbeeld, de krant leest, dat is het ergste wat je ‘s morgens kan doen. Afschuwelijk. Je leest de krant tijdens je ontbijt, en je milt laat het afweten omdat er een andere noodtoestand opkomt.

Dan ga je de fiets op met een boterham in de hand, dat is nog erger. En je haast je naar je werk. Plotseling kom je onderweg in een grote file terecht, dan blijkt dat je er zelfs zeer slecht voor staat, en je wordt zo razend en je begrijpt het niet, en over de persoon die voor je rijdt, blijf je maar zeggen: “Wat scheelt er aan die kerel, waarom kan hij niet sneller rijden?” en deze man zal net hetzelfde uitroepen over de andere man die voor hem rijdt. Deze razernij, dit hele gekkenhuis is gestart en als je je maaltijden in zo’n haast en in zo’n opwinding naar binnen werkt, dan ontwikkel je dit probleem dat leukemie genoemd wordt en dat bij jongeren heel veel voorkomt.

Nu zijn de laatste, maar niet de minst belangrijke problemen, die van het hart. Als je teveel aandacht besteedt aan al deze uiterlijke zaken, aan materiële zaken, aan al je materiële vooruitgang, aan je fysieke vooruitgang en aan een soort van computerisering van je brein, dan verwaarloos je de noodzakelijke aandacht voor je Spirit die in je hart verblijft, en dus trekt de Spirit zich terug en wanneer de Spirit zich terugtrekt krijg je een hartaanval. Alleen iemand die rechts is krijgt een hartaanval, nooit iemand die links is. Ik zei dit aan een dokter en hij vertelde me, tot mijn verrassing, dat er in een psychiatrisch ziekenhuis nooit een cardiogram nodig is, het is niet nodig. Zij krijgen nooit een hartaanval. Een gek krijgt nooit een hartaanval, verbazingwekkend. Iemand die gestoord is gebruikt zijn hart meer, zijn linkerkant, zijn emoties. Zijn hart zou het dus moeten opgeven, maar nee, zijn brein laat het afweten. Kan je je dat voorstellen? En van degene die het brein gebruikt, laat het hart het afweten.

Dit is een evenwicht dat door de natuur in ons gecreëerd werd. Zie hoe slim de natuur ons naar het midden probeert te leiden: ga niet naar de uitersten, blijf in het midden, blijf in het midden, en dan, wanneer je volledig in het midden bent, dan evolueer je heel snel. Dit is dus onze rechterkant, de futuristische kant, en zoals je weet zijn wij allemaal heel futuristisch van aard. Dit futurisme kan niet genezen worden door te zeggen: “Oh, kom, denk niet,” je kan het niet, je kan het gewoon niet. Als ik je beveel: “Nu, je zou beter stoppen met plannen,” dan kan je dat gewoon niet, je kan er gewoon niets aan doen. Je moet met dit soort plannen bezig zijn. En je ziet al deze plannen mislukken omdat zij niet overeenstemmen met de plannen van het Goddelijke. Het Goddelijke heeft bepaalde plannen terwijl jij nog andere plannen hebt en ze vallen nooit samen, en daarom zie je dat al je plannen mislukken en dat jij enkel gefrustreerd bent en hulpeloos achterblijft. Je begrijpt niet hoe dit is gebeurd.

Als je het wil begrijpen, moet je weten dat er een goddelijke kracht is. Of je dat nu wil of niet. Al het levende werk dat verricht wordt – miljoenen en miljoenen bloemen die in vruchten veranderen, een zaadje dat een boom wordt, een specifiek zaadje dat in een specifieke boom verandert, alle keuzes die gemaakt worden, de hele georganiseerde manier waarop een chemische stof werkt, hoe de chemie gemaakt is van periodieke wetten – alles wat je in deze wereld ziet is allemaal zo goed georganiseerd, er moet wel iemand zijn die dit doet.

Er is dus een goddelijke kracht die ons omringt, geen twijfel hierover. Maar we hebben het nog niet gevoeld, dat is alles. Als we haar niet gevoeld hebben, wil dat niet zeggen dat ze niet bestaat. Ze bestaat wel, en ze werkt uit. We hebben door onze eigen ervaring gezien dat er zoveel levende dingen gebeuren. We nemen het gewoon aan als vanzelfsprekend, we geven er niet om. Kijk naar het menselijk leven zelf: een kind moet geboren worden, dan groeit een foetus in het lichaam. Normaal gezien is de wet van de medische wetenschap als volgt: dat elk vreemd voorwerp, wanneer het in het lichaam komt, onmiddellijk wordt afgestoten, alle krachten worden gebundeld om het af te stoten. Maar we zien dat wanneer er een foetus wordt opgebouwd, het hele systeem zich inzet om het te onderhouden, ervoor te zorgen, om er echt moeite voor te doen. Heel voorzichtig wordt het water er omheen voorzien zodat hij niet verstoord wordt, en alle mogelijke beslommeringen neemt het lichaam op zich om voor de foetus te zorgen, en wanneer de foetus klaar is, wordt hij afgestoten.

Wie doet dat? Wie doet dat? Wij moeten onszelf soms deze vragen stellen. Waarom zijn we anders mensen geworden? Waar was het voor nodig? Waar was het voor nodig? En als we het antwoord niet kennen dan betekent dit dat we nog steeds in de overgangsfase zijn en dat we daar moeten geraken waar we het antwoord krijgen.

We zijn tot mensen gemaakt om deze goddelijke kracht te voelen, om deze goddelijke kracht te kunnen hanteren en zo van de zegeningen van goddelijkheid te kunnen genieten. Deze goddelijke kracht is het collectieve wezen, dat ons collectiviteit schenkt. Het is de Spirit in ons hart, die het collectieve wezen in ons is, die deze goddelijke kracht in staat stelt om door ons te stromen en zo komt het dat, eens we verbonden zijn met het geheel, we dat beginnen te worden waar we voor bedoeld zijn. Zoals een apparaat, pas als het stopcontact aangesloten is, krijgt het zijn betekenis; maar dit apparaat, hoewel het aangesloten is op het elektriciteitsnet, is zich niet bewust van de elektriciteit, van mijn stem, van niets. Maar als een mens verbonden wordt met het geheel, dan wordt hij bewust en dit is wat je moet begrijpen.

Wanneer je gerealiseerd bent kan je de Kundalini van anderen doen opstijgen, je kan realisatie geven aan anderen. Ray heeft dit zelf bij zo velen gedaan. Zelfs in Riyadh. Hij deed het waar hij ook kwam. Hij is net zoals jullie, hij is een ingenieur, hij is net zoals jullie, hij was net zoals jullie en nu zullen jullie versteld staan hoeveel hij weet over zichzelf en over anderen. En een complete transformatie heeft plaatsgevonden want eens je de Spirit verkrijgt, wanneer je het hoogste bereikt, dan zullen al deze aardse dingen wegvallen en word je meester over jezelf. Geen verslaving meer aan gewoonten of wat dan ook, het werkt gewoon op een mooie manier uit. Maar je moet jezelf een kans geven en je moet geduld hebben. Het ergste met zogenaamde intelligentie, is dat je alles belachelijk kan maken. Dat is de gemakkelijkste manier: alles belachelijk maken om er vanaf te zijn.

In vervlogen tijden, toen ze de realiteit onder ogen wilden zien, zoals toen Christus zijn intrede maakte, lachten ze niet met hem. Maar wel toen hij gekruisigd werd, maar ze ontkenden het alleen. Dit is nu niet het voornaamste probleem, dat probleem bestaat niet omdat ontkennen, wel, het kost meer moeite, dus liever belachelijk maken. Het is domheid. Opnieuw, zoals ik zei, het is dom om iets belachelijk te maken omdat je zo bent, je bent de Spirit. Jij bent degene die het moet verkrijgen en als je alleen weet hoe het uit te lachen, ga dan alsjeblieft en speel maar verder. Je hele leven zal je zo doorgaan, je hele leven zal je doorgaan, wat is het nut? En als je je realisatie niet krijgt, dan heb je met de woorden van je eigen beoordeling, gefaald, dan heb je gefaald en er wordt je een kans gegeven. Je kan gesteund worden en je kan begeleid worden, je kan verlost worden; maar niemand kan je de schoonheid van je eigen wezen doen proeven, dat moet je zelf doen. Als je dat niet wil doen, in orde. Het is helemaal in orde. Je bent vrij het te doen, doe wat je wil. Maar als je het wil doen, stop dan alsjeblieft met dat guru shoppen en die besluiteloosheid, stop ermee en kijk voor jezelf wat je nodig hebt. Het is een serieuze zaak, die zou moeten plaatsvinden.

Tenzij mensen geëvolueerd zijn, zal geen enkel wereldprobleem opgelost raken, geen van de problemen, neem dat van me aan. Wat ze ook hebben gedaan door hun denken – ze hebben bijvoorbeeld de democratie gecreëerd, ze hebben communisme gecreëerd, dit, dat. Al deze onzin heeft in werkelijkheid totaal geen betekenis, het heeft geen betekenis. Want, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ik heel machtig ben, en dus een kapitalist. Maar ik kan niet leven zonder aan anderen te geven, dus ben ik een communist. Ik ben een absolute kapitalist en een absolute communist. Alles bestaat binnenin mij en deze ideeën zijn allemaal kunstmatig, dat je sommige mensen als democraten bestempelt en sommigen als iets anders. Want zolang ze gehecht zijn aan eigenbelang, aan dat alles, zullen ze hier nooit goed werk verrichten.

Nu, de onthechting vindt plaats omdat je één wordt met de Spirit, die niet gehecht is, die je dat licht geeft, deze onthechting waaruit je de hele situatie kan zien als een toneelstuk dat zich afspeelt. En je werkt het heel goed uit. Je wordt zo dynamisch, zo dynamisch dat je verbaasd bent over je eigen dynamisme. Daarnaast moet men beseffen dat er een kracht is, die een allesdoordringende kracht is, dat deze kracht zelf denkt, organiseert en voor je zorgt. Er zijn zoveel dingen met Sahaja yogi’s gebeurd dat, als ik je er alles over moest vertellen, je verbaasd zou zijn. Er zijn verbazingwekkende dingen gebeurd. Maar Krishna sprak heel duidelijk: “Yogakshema vahamyaham,” wat betekent: “Wanneer je de yoga bereikt, zal je welzijn verkrijgen.” Na de yoga. Hij zei eerst de yoga, eerst moet de eenwording plaatsvinden, dan verkrijg je het welzijn. Nu heb ik mensen gezien die naar zogenaamde guru’s en dergelijke gaan, zij zijn ziek, je ziet dat hun gezichten bleek zijn, totaal uitgeput, ze deugen niet, totaal erbarmelijke mensen. En hoe kunnen zo’n mensen in yoga zijn?

Niet alleen op fysiek vlak, maar ook op mentaal vlak zijn ze in vrede, ze zijn vol van mededogen en liefde. En het mededogen spreekt niet, het stroomt alleen maar, het stroomt, het straalt, je kan je mededogen zelfs aan bloemen geven. Wanneer de bloemen verwelken, kan je ze dit geven en ze zullen nog een tijdje in leven blijven. Als er, bijvoorbeeld, bomen zijn die sterven, als je ze dit geeft zullen ze weer gedijen. Als je het aan dieren geeft, zullen ze anders worden omdat je voor het eerst, enkel nadat je deze kracht hebt verkregen, iets teruggeeft aan de natuur. Tot nu toe heb je altijd van de natuur genomen. Nu is het de eerste keer dat je iets begint te geven aan de natuur. Want het medegevoel stroomt gewoon, het ontvangt niets, het stroomt gewoon naar anderen en dit zou er met je moeten gebeuren.

Wees niet tevreden met waardeloze zaken, met het zinloze als een soort van na-apen of van volkse ideeën. Ik spreek over een collectiviteit waarin elk individu bewust is. Het is geen massa-activiteit, het is collectiviteit. Moge God jullie zegenen.

Ik hoop dat vandaag velen de realisatie zullen krijgen en één zullen worden met hun Spirit en hun collectiviteit zullen voelen. Dat alleen is mijn hoop. Ik acht Brighton heel hoog in Engeland en ik heb altijd gezegd dat Engeland het hart van het universum is. Het is heel belangrijk dat het het hart is, zonder twijfel, en daarom heeft Blake gezegd dat het Jeruzalem moet worden. Er is veel waarheid in wat hij heeft gezegd. Er zijn veel dingen die hij over Sahaja Yoga heeft gezegd, dat is volkomen waar. Maar het hart is traag. Het hart slaapt, dat is een droevige zaak. Zoals ik zeg dat Europa de lever is en drinkt, kan je je voorstellen hoe de zaken er hier voor staan, zelfs erger, als alles tegen zijn eigen essentie ingaat? En de essentie van de Engelsen is dat het het hart is. Dat betekent dat het zich duidelijk uitdrukt, het zich verspreidt.

Wat er ook in Engeland gebeurt, moet serieus genomen worden. Stel dat jullie, allemaal, domme mensen worden – dan zal de hele wereld zo worden. De verantwoordelijkheid is zo groot voor jullie, dat beseffen jullie niet. Wat we doen is iets heel belangrijks. Het ziet er heel kleinschalig uit in dit land omdat er heel weinig mensen zijn die echt naar Sahaja Yoga komen en zich vestigen. Heel weinig mensen, er zijn er heel weinig van dat kaliber, denk ik. Er zijn jonge, kleine kinderen, veel zullen er opkomen binnen ongeveer tien jaar of zoiets. Ik ben er zeker van dat er mensen van zeer goede kwaliteit zullen komen en de zoekers die hier zijn, zijn ook een beetje zenuwachtig omdat ze willen leren van de Amerikanen en van de Europeanen. Er valt niets van hen te leren. Jullie zijn het die het zullen verspreiden; jullie zullen de boodschap uitdragen.

Ik weet dat dit een zeer belangrijk land is en op de één of andere manier werd geregeld dat mijn man zijn verkiezing in Engeland kon laten doorgaan en nu zijn we hier de afgelopen acht jaar geweest, kan je dat geloven? En misschien zal ik hier nog eens vier jaar langer zijn, hoogstens. Ik hoop dus dat er iets zal gebeuren en dit Brighton, dat een zeer goede plaats is, ik ben zeker van dat er hier ook velen hun realisatie zullen krijgen en zullen helpen met de emancipatie van de mensheid. Dank jullie zeer. Moge God jullie zegenen.

Als jullie vragen hebben dan moeten jullie die mij in alle eerlijkheid stellen. Ik moet jullie vertellen dat ik jullie Moeder ben, ik voel me nooit beledigd als jullie me een vraag stellen. Dit is belangrijk, want ik heb eigenlijk geen vragen, jullie moeten het me vragen, ik heb helemaal geen vragen.