Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi
Publiek programma
Het subtiele systeem
‘Verwarring – de subtiele slavernij’
Birmingham, England
9 juli 1982
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/03/2012
 
We moeten beseffen dat deze moderne tijden de tijden zijn van verwarring. Je weet niet wat je wilt. Je weet niet wat je wilt vragen. Je weet niet of wat je doet juist of fout is. Verwarring is noodzakelijk. Zonder verwarring, zijn we niet vertwijfeld. Zonder vertwijfeling zullen we niet zoeken. […]