Je moet opnieuw geboren worden Gent (Belgium)

1982-0920 Publiek programma, dag 2, Gent Nederlandse vertaling versie datum 2022-0824 Veel mensen geloven soms dat Christus in Amerika is geboren en dat hij door en door westers was. Maar dat was hij niet. Hij was een van hen die ons hierover de kennis gaf. Niet alleen dat, maar hij speelde een zeer belangrijke rol in het zichzelf vestigen in een punt hier dat Agnya Chakra wordt genoemd. Nu, men zou kunnen zeggen dat de Bijbel het ultieme geschrift is. Dat is niet zo, omdat het niet in staat is geweest veel dingen te verklaren. Er wordt gesproken over de Heilige Geest, maar ze weten niet wat de Heilige Geest is. Ze zeggen dat het een mysterie is. En ook, Christus heeft zelf gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Maar zij weten niet wat het is om opnieuw geboren te worden. Voor hen is het gewoon iemand die met een beetje water komt, het op je hoofd doet en zegt dat je opnieuw geboren bent, nu ben je een christen. Je bent een christen geworden. Bedoel je te zeggen dat een incarnatie van het niveau van Christus op deze aarde kwam, alleen maar om iemand wat water te laten nemen en het op iemands hoofd te doen? Zijn grootheid kan alleen worden begrepen als je gerealiseerd bent, dat betekent je tweede geboorte. Maar niet omdat ze zeggen dat je gedoopt bent. Maar je moet echt gedoopt worden. We moeten er waarachtig en eerlijk over zijn dat, nee, dit kan Read More …