Je moet opnieuw geboren worden

Gent (Belgium)

1982-09-20 You Are To Be Born Again, Gent, Belgium, DP, 67' Chapters: Talk and Q&A, Self-Realization, Microphone on left nabhi
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

1982-0920 Publiek programma, dag 2, Gent

Nederlandse vertaling versie datum 2022-0824

Veel mensen geloven soms dat Christus in Amerika is geboren en dat hij door en door westers was. Maar dat was hij niet. Hij was een van hen die ons hierover de kennis gaf. Niet alleen dat, maar hij speelde een zeer belangrijke rol in het zichzelf vestigen in een punt hier dat Agnya Chakra wordt genoemd. Nu, men zou kunnen zeggen dat de Bijbel het ultieme geschrift is. Dat is niet zo, omdat het niet in staat is geweest veel dingen te verklaren. Er wordt gesproken over de Heilige Geest, maar ze weten niet wat de Heilige Geest is. Ze zeggen dat het een mysterie is. En ook, Christus heeft zelf gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Maar zij weten niet wat het is om opnieuw geboren te worden. Voor hen is het gewoon iemand die met een beetje water komt, het op je hoofd doet en zegt dat je opnieuw geboren bent, nu ben je een christen. Je bent een christen geworden.

Bedoel je te zeggen dat een incarnatie van het niveau van Christus op deze aarde kwam, alleen maar om iemand wat water te laten nemen en het op iemands hoofd te doen? Zijn grootheid kan alleen worden begrepen als je gerealiseerd bent, dat betekent je tweede geboorte. Maar niet omdat ze zeggen dat je gedoopt bent. Maar je moet echt gedoopt worden. We moeten er waarachtig en eerlijk over zijn dat, nee, dit kan niet de doop zijn waarover Christus ons heeft verteld. Want dit soort doop, wat levert het ons op? Niets. Soms huilen de kinderen zo hard dat je niet weet waarom ze zo hard huilen voor zo’n heilige gelegenheid. Dus, als we onder deze illusies zijn, beginnen we uit te kijken naar iets anders dat misschien het antwoord kan zijn en daar is niets mis mee. Misschien is er een boek geschreven en moet je een woordenboek zoeken om het te begrijpen, soms. Bovendien, zoals ik gisteren al vertelde, toen deze mensen op de aarde kwamen, begreep niemand hen en ze probeerden hen zo snel mogelijk af te maken.

Zij konden de waarheid niet verdragen. Velen wilden er niet van weten en zij die er van hoorden, wilden er niet in meegaan. Maar nog steeds blijft het een mysterie waarom hij gekruisigd moest worden? Er rijzen vragen, niet enkel over Christus, maar over Mohammed, over alle andere incarnaties op deze wereld. Als je nu niet gerealiseerd bent, dan ontbreekt er iets aan je bewustzijn, aan je menselijk bewustzijn. Dit is de overgangstijd, daardoor is er verwarring. Bijvoorbeeld een blinde kan niet veel zaken zien. Maar als je op de een of andere manier zijn ogen kunt openen, kan hij de kleuren en alles duidelijk zien. Daarom wordt er gezegd dat je verlicht moet worden. Dat we in het donker lopen en dat er licht moet komen. Maar het licht zal niet van buitenaf komen, het zal van binnenuit komen, vanuit ons hart. Het licht dat er is, is de Spirit. Ze hebben allemaal gesproken over de Spirit. Over de Heilige Geest. In de Koran wordt het Ruh genoemd, in de Indiase taal Adishakti. In elke taal hebben ze een woord voor Heilige Geest.

Het enige probleem is dat als je alleen de Engelse of Nederlandse taal als enige accepteert, je het aan niets anders kunt relateren. Deze Kundalini is de weerspiegeling van die Adishakti, van die Ruh in ons. Dit is de overgebleven kracht, de kracht van ons ultieme verlangen dat zich nog niet gemanifesteerd heeft. Terwijl in de Spirit, de Almachtige God, onze Schepper, of hoe je hem ook mag noemen, wordt weerspiegeld als Spirit. Nu, in ons bewustzijn, wat we ook in ons menselijk bewustzijn hebben, we hebben zoveel begrip, we kunnen de kleur begrijpen, we kunnen de geur begrijpen. Wij begrijpen dat er vuil is, dat er vuiligheid is. Maar de dieren niet. Dieren hebben er geen gevoel voor. Maar als je een mens wordt, ontwikkel je een gevoel. Nu, als mensen zeggen dat je geen moord mag plegen, dan doe je dat niet, al de tien geboden. Men kan zich afvragen waarom? Waarom? Waarvoor? Waarom zouden we het doen? Wat is het voordeel om al die dingen je hele leven te doen voor helemaal niets. Wat is het voordeel? Nu, je moet begrijpen dat er een doel moet zijn voor deze dingen. Christus en nog vele anderen kwamen op deze aarde om te zeggen dat om het eeuwige leven te bereiken, om je Spirit te bereiken- je een bepaald soort leven moet leiden dat een mens ‘voeding’ geeft.

Het moet nu gebeuren omdat er iets in je moet plaatsvinden om je aandacht naar binnen te brengen. En daarom ontwaakt de Kundalini vanzelf als er een autoriteit is die dat kan doen. Goddelijke autoriteit is heel anders dan menselijke autoriteit. Zo kan iemand vandaag tot gouverneur worden benoemd en morgen een bedelaar op straat zijn. Maar niet met goddelijk gezag. Welke eigenschappen de natuur ook heeft gegeven, ze worden nooit afgenomen. Zo zal water water blijven en moeder aarde zal moeder aarde blijven. Dus als iemand met gezag, zoals Christus of wie dan ook, op deze aarde komt – kan die de Kundalini spontaan opwekken. Zoals ik gisteren vertelde kan moeder aarde spontaan een zaadje laten ontspruiten. Dit is dus een levend proces dat in ons moet plaatsvinden, de Kundalini moet opstijgen om de Spirit te ontmoeten. Eigenlijk bevindt de Spirit zich in het hart van de mensen. Maar de zetel van de Spirit is boven op het hoofd. Dus wanneer de Kundalini opstijgt en hier door het fontanel gebied dringt, dan krijgt de Spirit de boodschap.

Wanneer zij opstijgt, verlicht zij deze verschillende centra die hier worden getoond waarover hij jullie heeft verteld. Je kunt in feite de pulsatie van de Kundalini met het blote oog zien. Je kunt ook het opstijgen van de Kundalini met het blote oog zien in gevallen waar mensen een obstructie hebben. Als er geen obstructie is, schiet de Kundalini gewoon in een halve fractie van een seconde naar het hoofd en gaat naar buiten. Dan worden je handen voor het eerst gevoelig, verlicht. En je begint de allesdoordringende kracht te voelen als een koele bries rondom je. Je moet jezelf certificeren, niemand anders kan dat. Jij bent het die het begint te voelen. Natuurlijk voel je je daarbij gedachteloos bewust en voel je je ook heel gelukzalig en ontspannen. Maar wanneer deze handen gevoelig worden, worden ze dynamisch. Met deze vingertoppen kun je de centra begrijpen die in jou lijden of ziek zijn. Je kunt de centra van andere mensen voelen. Normaal gesproken hebben we geen absolute methode om iemand te beoordelen. Bijvoorbeeld je ziet iemand, je zegt dat hij een aardige man is, hij is goed gekleed, hij is slim, maar misschien is hij dat niet. Je zegt dat hij een echte guru is, een grote guru en zo, maar hij kan absoluut nep zijn, weggelopen uit een van de Indiase gevangenissen. Hoe kun je het weten?

Het is niet zo moeilijk om de guru te beoordelen. Als je intelligent genoeg bent, kun je er achter komen dat ze vals zijn. Al hebben ze enorme betoverende krachten en kunnen ze bovendien je ego heel erg verwennen waardoor je misschien gewoon voor hen valt. Ze kunnen ook je zwakheden gebruiken. Ze kunnen veel dingen proberen die heel fundamenteel zijn. Maar tenzij je je realisatie krijgt, hoe zul je dan precies weten wat er mis is met deze guru of die guru? Jullie zijn een speciale categorie van mensen die de waarheid zoeken. Dat is een speciale categorie. Deze speciale categorie mensen wordt vooral in deze moderne tijd geboren. Zoals een groot dichter in Engeland, William Blake, heeft gezegd dat de mensen van God profeten zullen worden en deze profeten zullen krachten hebben om anderen tot profeten te maken. Duizenden jaren geleden was er in India een profetie van een zeer bekende astroloog “Bhrugu”, die over de Indiërs heeft geschreven. Hij ligt aan de basis van de profetie.  

Hij is degene die zei: “Er zal een dag komen waarop mensen hun Kundalini zonder problemen kunnen ontwaken en ze zullen hun realisatie krijgen.” Niet alleen dat, maar hij zei dat dit werk zal beginnen in 1970. Omdat hij de Indiase kalender had geschreven maar de mensen herschreven en herberekenden het en het werd 1970. Dat betekent dat men al had gedacht of wist dat in die tijd vele grote zoekers op deze aarde zouden geboren worden en zij zullen deze realisatie ontvangen omdat ze hun toekomt. Dus het is allereerst belangrijk voor jullie allen om te weten dat jullie zoekers zijn, zoekers naar de waarheid en niet naar leugens. Dus de zoekers naar de waarheid moeten om de waarheid vragen en niet om een soort hersenspoeling. De mensen die geïnteresseerd zijn in hersenspoeling, kunnen veel boeken blijven lezen en hun tijd verspillen als ze dat willen. Maar we zijn hier om de waarheid over ons eigen te ontdekken. De waarheid is dat wij de Spirit zijn. Wij zijn niet dit lichaam, dit verstand, deze verbeelding of iets anders, maar wij zijn de Spirit. En als we de Spirit zijn, dan, wanneer we de Spirit worden, moeten we de alles doordringende kracht voelen. Als we subtieler worden, beginnen we de subtielere dingen te voelen.

Als we eenmaal de Spirit zijn geworden, krijgen we, van nature, de aard van de Spirit in ons opgenomen. Mensen zullen zeggen, “Oh ik voel me heel gelukkig, ik ben heel blij”, maar dit is niet de manier om naar de dingen te kijken. Eigenlijk als je de Spirit wordt, dan is die het universele wezen in ons, dan is die een universele entiteit in ons. Hij weet alles wat er in dit universum gebeurt. Hij weet wat er in jou, in haar, in ieder mens gebeurt. Hij kent ons verleden en onze toekomst. Nu, als je de Spirit wordt, dat betekent, wanneer de Spirit in je aandacht komt, word je collectief bewust of je wordt een universeel wezen. Dat betekent dat je aandacht subtieler wordt en wanneer je je aandacht op iets anders vestigt zie je er eerst de subtielere kant van. Na zelfrealisatie zie je niemand meer als een persoon, als een Belg, of een Nederlander, of een Fransman, of een Indiër, maar je ziet een persoon alleen als chakra’s. Zoals ik jullie gisteren vertelde, zien we ze niet in vakjes zoals kankerpatiënten, dit soort patiënten, niets daarvan. We zien gewoon dat dit het centrum is, dit centrum moet hersteld worden maar we brandmerken niemand, je bent van die soort of van die soort, er is geen brandmerk. We zijn allemaal mensen.

Want op een subtielere basis zijn we echt mensen. Alleen wij, de mensen, hebben het zo oppervlakkig gemaakt door te zeggen dit is België en dit is Engeland. God heeft slechts één wereld gemaakt. Dus je begint de subtiele kant van het leven te zien, de subtielere kant van het leven waar we verbonden zijn door één eenheid. Maar hoe gebeurt dat? Omdat we een deel van het geheel worden. Dat het geheel de staat van het primordiale wezen is “Allahu akbar”- degene die God Almachtig is. Je wordt je bewust van hem, in jezelf. Dit grote wezen, het primordiale wezen, kunnen we de Macrokosmos noemen en wij de Microkosmos. De Microkosmos wordt zich bewust van de Macrokosmos. Bewust! Zoals we kunnen zeggen dat een druppel de oceaan wordt. En als je eenmaal de oceaan bent, krijg je alle kwaliteiten van de oceaan. En zo wordt je aandacht universeel.

Ik geef een concreet voorbeeld, we hadden in Engeland een persoon die zijn realisatie kreeg en hij kon het niet geloven, het was te veel om te geloven dat hij universeel was geworden. Zie je, we geloven niet echt in onszelf. En hij zei, ik wil van mijn vader weten hoe het met hem gaat, hij is in Schotland. Ik zei: Oké! Je houdt je handen zo (Shri Mataji opent haar handen om te laten zien) en denk gewoon aan je vader en vraag, hoe gaat het met mijn vader? Hij zei dat dit deel van zijn hand in brand leek te staan. Nu dit gebied, dit hele gebied vertegenwoordigt uw vader, als het hier brandt, betekent het dat dit centrum een probleem heeft. Nu, dit centrum hier is de Vishuddhi Chakra. Dat betekent dat hij een ernstige bronchitis moet hebben. En toen hij naar zijn vader belde, zei zijn moeder precies hetzelfde. “Het spijt me maar je vader heeft een zware bronchitis.” Toen hij zei dat hij bronchitis had, was deze man verbaasd, hoe kan dat nou? Ik zei dat communicatie naar je komt via je vingers. Ik zei: er is een band ontstaan tussen jou en het Goddelijke. Nu de andere kant is, dat de stroom van deze vitale energie van jullie vele ziekten kan genezen.

Gisteren vertelde ik hoe kanker wordt veroorzaakt, hoe mentale problemen ontstaan en hoe ze gewoon kunnen genezen worden door die persoon aan te raken. Ik zou zeggen, kanker kan door niets anders genezen worden. Er is geen andere uitweg. Zoals ik jullie heb uitgelegd hoe kanker wordt veroorzaakt en hoe het wordt genezen door middel van Sahaja Yoga. We kunnen vele ziekten verklaren, zoals diabetes en zovele andere, die verondersteld ongeneeslijk te zijn, die gemakkelijk genezen kunnen worden door Sahaja Yoga. Dat terloops, al deze dingen gebeuren slechts als een bijproduct. Maar het grootste dat gebeurt is dat je onthecht wordt van jezelf. Je ziet jezelf als een universeel wezen. Alle problemen veranderen hun prioriteit. Zoals de Spirit de bron van alle kennis is, kan je, door dit gebeuren, kennis krijgen over alles wat je wilt weten. En wat je weet is het absolute. Het kan niet worden aangevochten, het is het absolute. Je kunt er geen mening over hebben, je kunt er geen eigen ideeën over hebben. Je kunt niet zeggen: dit is niet waar, dat is niet waar. Maar het is erg moeilijk voor intellectuelen om deze fantastische zaak te accepteren. Ik heb het overal ondervonden en ik ben er zeker van dat ik er hier ook mee te maken zal krijgen. Ze kunnen niet begrijpen hoe het zomaar kan gebeuren. Zonder erover na te denken, zonder erover te discussiëren, erover te argumenteren.

Maar zoals ik gisteren al zei, het is een levend spontaan proces. En zoals ik gisteren opnieuw zei: dat over alles wat leeft, zoals het ontkiemen van een zaadje, kunnen we niet discussiëren, we kunnen er niet over praten, we kunnen het niet intellectualiseren. Het moet gebeuren. Je kunt allerlei trucs proberen, het zal niet ontkiemen tenzij je het in de moeder aarde stopt. Bovendien probeert de wetenschap alles te analyseren. Zo zou je een dokter hebben voor het ene oog, een andere voor het ander oog. Ik heb het over het integratie-gedeelte. De wortel waar je het over hebt is er het integratie-gedeelte van. God zij dank, is Sahaja yoga gekomen op een moment dat zelfs de westerlingen genoeg hebben van de intellectualisatie. Hun hoofden staan er niet naar. Ik ontmoette een dokter in Zwitserland die me vertelde “Moeder, je kunt doen wat je wilt, je mag me zelfs de keel doorsnijden, maar stop dit denken.” Dat is zo simpel om te doen als de Kundalini opstijgt. Kijk, als ze de Agnya chakra kruist, stopt je denken en kom je in het centrum, in het heden.

En wanneer ze het doorboort, is het gevestigd. Dan begin je de kwaliteit van je Spirit te manifesteren en ook de krachten van je Spirit. Door de kracht van je Spirit kun je realisatie geven aan anderen. Je kunt de chakra’s van anderen zuiveren. Door de kwaliteit van je Spirit kun je de waarheid van alles kennen. En door de kwaliteit van de Spirit verblijf je in vreugde. Niet in geluk of ongeluk, wat een dualiteit is. Maar vreugde die enkelvoudig is. Je begint de hele zaak te zien als een drama, een toneelstuk. En dat is wat je moet bekomen. Ik ben zo blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in België. En vooral dat het werk hier begonnen is. Ik hoop dat jullie vandaag allemaal je zelfrealisatie krijgen en dat jullie er blijven in groeien. Ik heb het eerder ook erg druk gehad en ik heb gereisd en ik had heel weinig tijd om naar België te komen en het was op het laatste moment, dus kon ik niet meer tijd met jullie doorbrengen. Dit is, moet ik zeggen, het laatste land dat ik nu in Europa heb aangedaan.

Want zelfs in Rusland, en al die plaatsen waar ik ben geweest, hebben we de mensen realisatie kunnen geven. Maar tot nu toe ben ik niet in staat geweest naar hier te komen omdat ik geen manier had om binnen te komen behalve doordat hij naar ons kwam. Zo kort (Shri Mataji geeft commentaar op een toeterende geluid van het verkeer en zij lacht met alle anderen). Dus het is op een heel mooie, vrolijke noot dat we deze lezing beëindigen en ik zou graag wat vragen van jullie willen hebben. Maar geen vragen van … Nu deze keer iedereen die vragen stelt en weggaat, vraag ik die persoon om te gaan zitten en zijn realisatie te krijgen, Oké!