Devi Puja: Slechts vanuit je hart…

Patricia Deene’s House, Gent (Belgium)

Feedback
Share

Devi Puja, bij Patricia Deene thuis, Gent (België) 22-09-1982

Dutch translation version date 2022-0110

De lezing van Shri Mataji met de ondertiteling start op 31:40

Dit is de eerste keer dat we in België een puja hebben. Het is wel heel snel hoe de puja wordt georganiseerd. Gewoonlijk laten we mensen niet toe naar een puja te komen tenzij ze gevestigde yogi’s zijn. Als ze halfbakken zijn, kan het voor hen nadelig zijn omdat ze dan beginnen te twijfelen en erover gaan denken. Maar tijdens de puja zou je moeten ophouden met denken, twijfel niet, denk niet, dan haal je er het grootste voordeel uit.

Wat mij betreft, mijn chakra’s werken soms heel krachtig. Stel dat Gavin de puja doet. Hij is zo’n grote Sahaja yogi dat de godheden veel vibraties kunnen gaan uitzenden Maar als je niet in een receptieve toestand bent, dan heb ik tijd nodig om de vibraties aan de atmosfeer of aan een ander bewustzijnsgebied te geven. Dan wordt het voor mij moeilijker tijdens een puja, want soms ben ik ongemakkelijk door de grote vloed aan vibraties die je niet kan absorberen.

Aangezien we ons, voor jullie allen, aan deze puja gewaagd hebben probeer alsjeblieft te ontvangen, word nederig in je hart. Je kan de zegeningen van deze puja alleen via je hart krijgen. Het is een veel hogere staat als je dat kan, maar in Sahaja Yoga is het in orde, alle godheden zijn zich ervan bewust dat jullie nog kinderen zijn, dat jullie fouten kunnen maken, dat jullie zoekers zijn en vooral door mij gezegend zijn.

In India is het niet moeilijk, want degene die zo, bij grote aantallen de Kundalini doet opstijgen, vestigt mij in hun hart als de primordiale Moeder. Ze hebben dit probleem niet omdat het in zoveel boeken beschreven is. Terwijl hier de mensen niets weten over de Heilige Geest. Voor hen is het een geheim en ze kunnen het gewoon niet begrijpen Het is onmogelijk het hen uit te leggen.

Als iemand zegt: “Ik ben God.” en zo meer, dan zijn ze er dol op. Dat gebeurt als iemand openlijk verklaart God te zijn. Maar in Sahaja Yoga mag dat niet, we moeten een kring van vertrouwelingen hebben. Alleen deze mensen moeten gaan groeien en dan moeten anderen volgen. Het zou niet aan iedereen mogen onthuld worden, het zou niet veel helpen en mij zou het ook niet plezieren want de vibraties zouden niet geabsorbeerd worden en ik zou ze gedurende een hele tijd zelf moeten dragen tot ik ze aan de atmosfeer kan afgeven.

We hebben dus een hele andere manier van werken. We laten zelden mensen toe om met ons de puja te doen, alleen mensen waarvan we overtuigd zijn dat ze in orde zijn. Hoewel we het vandaag snel beslist hebben ben ik er zeker van dat jullie hier in België zullen trachten meer te absorberen. Denk er niet aan, stel er gewoon je lichaam aan bloot, stel je verstand ervoor open en krijg zoveel mogelijk.

Want ik denk dat ik pas binnen een jaar weer in België zal zijn, niet eerder. Maar jullie kunnen allemaal eens naar Londen komen. Daar zal nu een puja gebeuren, een heel goede puja, Navaratri. We moeten in Londen zelf een grote puja hebben voor Navaratri en ik denk dat het niet zo ver weg is, jullie kunnen naar die puja komen. Dat is het begin van de negen dagen, de negen incarnaties van de Godin toen zij op deze aarde kwam om de demonen en duivels te doden, die het de volgelingen en de zoekers moeilijk maakten. We moeten dat deel van de kennis ook kennen, het is zeer belangrijk. Gelukkig zijn sommige van deze boeken vertaald. Als je ze doorneemt zal het voor jou gemakkelijker zijn om te begrijpen.

Zoals ik jullie eerder vertelde is India de wortel en zijn jullie de scheuten, deze kennis is dus meer gekend bij de Indiërs. Zoals jullie wetenschappelijke kennis hebben, hebben zij de kennis over God. En er is niets mis mee er meer over te leren want jullie zijn zoekers en geen wetenschappers. Jullie zijn zoekers naar de wetenschap van God.

Het beste is dit in jezelf te krijgen, je open te stellen, de zegeningen te krijgen die je doen groeien. Het is zoals zonlicht voor de planten.

Moge God jullie zegenen. Denk niet.

Nu heb ik jullie denken stopgezet, maar tracht zoveel mogelijk nederig te ontvangen.