Spirit resides inside you, Vienna 1982

(Austria)

1982-09-26 Spirit Resides Inside You, Vienna, Austria, DP, 144' Chapters: Yogi introduction, Talk, Self-Realisation, Left to the right, Microphone on Sahastrara and left earDownload subtitles: CS,EN,NL,PL,PT (5)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

Eerste publiek programma

Volkshogeschool Margarethen, Wenen, Oostenrijk

26 september 1982

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 03/01/2014

Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Kunnen jullie haar daar tot vanachter horen? Of misschien kun je dit gebruiken. Beter. Ik zal gewoon spreken. Goed.

Ik ben de Sahaja yogi’s van Wenen heel dankbaar voor het feit dat ze me hebben uitgenodigd op deze plaats, want dit is mijn eerste bezoek aan Wenen. Dit is het laatste land in Europa dat ik moest aandoen, daarom moet ik zeggen dat er al veel werk verricht is in Sahaja Yoga in andere landen. Op de een of andere manier gebeurde het zo dat ik naar Wenen moest komen na zo’n lange periode. Ik ben echt heel blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in Wenen. En het zijn zoekers naar de waarheid. Maar we moeten eerst en vooral begrijpen wat de waarheid is. Alle waarheid die we tot nu toe als mensen hebben gekend, hebben we ontdekt door middel van ons bewustzijn, door middel van ons centraal zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld naar deze bloemen kijkt, dan zie je dat ze wit zijn; we kunnen zien dat ze er zijn – dit is de waarheid voor ons. Als ik dit metaal aanraak dan weet ik dat het koud aanvoelt, ik weet dus dat het metaal is en dat het koud is – dit voel ik met mijn vingers. Het is geen verbeelding en geen mentale voorstelling om te denken dat dit de fluit van Shri Krishna is. Want door het te zien, te horen en te voelen weet ik dat dit de waarheid is, ik weet het door mijn ervaringen van het centraal zenuwstelsel.

Door mijn eigen bewustzijn als mens weet ik dat deze bloemen geurig zijn. Door mijn eigen inzicht ken ik de esthetica van deze plaats. Als je een paard door een vuile straat leidt dan merkt hij niets van het vuil, de smerigheid en de stank van die plek. Maar als een mens door zo’n soort straat loopt dan weet hij dat het vuil is, hij kan het niet verdragen, omdat zijn bewustzijn zo is ingesteld.

Dit is het verschil in bewustzijn in het niveau van evolutie dat we als mensen hebben bereikt. Je moet dus weten dat alles wat er met ons zal gebeuren in ons bewustzijn moet plaatsvinden. Dat alles wat we bereiken en wat we voelen via ons centraal zenuwstelsel volkomen logisch is en op de proef gesteld kan worden. Dat we de waarheid ervan kunnen nagaan. Het is niet als een donker steegje waar je jarenlang in blijft rondwaren. Het is niet als een donker steegje – maar het is een verlicht pad waarop je je bewust wordt van de hogere kwaliteiten van de mens. Waarin ligt de hogere kwaliteit van een heilige? Het zit hem niet in het soort kleren dat hij draagt of in de manier waarop hij zich voortbeweegt. Maar de hogere kwaliteit van een heilige ligt in het feit dat hij collectief bewust is. Doordat hij verbonden is met de Spirit[1], dat een collectief wezen is in ons. Er moet dus een zekere gebeurtenis plaatsvinden in je bewustzijn, waarbij je dit wordt, opnieuw zeg ik wordt – waarbij je de ervaring van het collectieve bewustzijn verwezenlijkt. Mohammed Sahib heeft bijvoorbeeld duidelijk gezegd: “In de tijd van de wederopstanding zullen je handen spreken.” Hij heeft gezegd dat je het in je handen zult voelen – dat je handen zullen spreken, niet in de zin dat ze lippen zullen krijgen – maar in de zin dat je iets zult gaan voelen in je handen dat in jouw plaats zal spreken.

Als we het nu over de waarheid hebben, dan moeten we ook de mogelijkheden kennen die naast de waarheid bestaan en de onechtheid daarvan. Elke waarheid kan vervalst worden. Elke levende bloem kan vervangen worden door plastic bloemen. En het is heel gemakkelijk om een bloem van plastic te maken, je kunt er wel duizenden van produceren. Maar echte bloemen zijn schaars, en hun echtheid ligt in het feit dat het werkelijke bloemen zijn, die leven van een levende levenskracht. Evolutie is dus het levende proces van de levende God. Als dat de waarheid is, dan moeten we inzien dat, op dezelfde manier waarop alles wat er tot nu toe in onze evolutie spontaan met ons is gebeurd, er nu opnieuw spontaan iets met ons moet gebeuren. Net zoals een zaadje, als je dat wilt laten ontkiemen dan moet je het in Moeder Aarde stoppen, want zij heeft de eigenschap en de volmacht om het te laten ontkiemen. Betalen we het zaadje soms geld om het te laten ontkiemen? Hoe kun je God betalen? Ik kan niet begrijpen dat de westerse mensen in hun naïviteit maar niet willen inzien dat je niet zomaar iemand kunt betalen die beweert dat hij je een spiritueel leven kan bezorgen. Dit zijn allemaal parasieten, en als je een parasiet als guru wilt dan moet je hier maar mee doorgaan. Niemand kan je op dit vlak domineren, omdat jij de vrijheid hebt. Een ander soort opvatting die ontstaat als reactie op deze bedrieglijke praktijken, is dat alles nep is, dat er alleen onwaarheid is en geen waarheid – maar dat klopt ook niet.

Zoveel mensen die het hele circus van guru-shopping hebben doorlopen komen tot de conclusie dat ze maar beter communisten kunnen worden. Maar dat is het andere uiterste. Dat is een ontkenning van de waarheid. In het midden bevindt zich de waarheid, daar bestaat geen twijfel over, maar de waarheid is niet iets dat je op de markt kunt kopen. Vooral in het Westen voelen mensen zich gevleid, hun ego is gevleid als ze ergens voor kunnen betalen of als ze iets kunnen kopen, als ze iets kunnen bezitten. Maar ik heb altijd gezegd: “Je kunt voor God niet betalen.” Iedereen die geld vraagt in de naam van God en daarvan leeft, is een parasiet. En iemand die een parasiet is, kan nooit je guru zijn, want hij staat veel lager dan jij; zelf wil je immers ook niet als een parasiet leven.

En het tweede punt waarover ik jullie heb verteld, namelijk dat het een levend proces is in jezelf, moet je doen inzien dat je er geen moeite voor kunt doen. Het is even eenvoudig als een bloem die in een vrucht verandert. Maar als je voor een bloem begint te springen of op je hoofd gaat staan, of als je je kleren uittrekt, of helemaal geen kleren draagt, zal ze dan in een vrucht veranderen? Wat is er zo bijzonder aan te springen, of andere kleren aan te trekken, of naakt te gaan staan, wat is daar zo bijzonder aan? Iedereen kan dit doen. Sahaja Yoga is het pad voor de ware zoekers, niet voor de mensen die achter verkeerde dingen aan rennen en zichzelf niet onder ogen willen zien. Het is een klasse mensen die mensen van God zijn, die naar de waarheid zoeken, en die niets accepteren dat onecht is. En het is ook een klasse van moedige mensen, van dappere mensen, die zich kunnen ontdoen van alle hindernissen en conditioneringen die hen omringen. Mensen die zich daarvan kunnen ontdoen, die dit kunnen opgeven.

God heeft je hiervoor alles gegeven. Toen hij je tot mens maakte, heeft hij je in al zijn tederheid geschapen als een prachtige persoon die alle basiskennis in zich heeft. Maar als je moeite wilt doen om God te vinden, dan ben je niet spontaan. Zulke inspanningen zijn allemaal kunstmatig. En door die inspanningen kom je in de linker- of de rechterkant terecht. Morgen zal ik jullie in detail vertellen over de linkerkant en de rechterkant, maar vandaag zal ik jullie alleen vertellen dat je, als je naar de linkerkant gaat, in de valkuil van je onderbewustzijn of het collectief onderbewustzijn terechtkomt. In het Sanskriet wordt dit ook wel adi bhautik genoemd. Adi bhautik. Bhautik. Dat wil zeggen het collectieve onderbewuste in ons. Hier word je in meegezogen totdat je verloren raakt, volledig gehypnotiseerd en gehersenspoeld. En als je in een egotrip belandt aan de rechterkant, dan kun je in eenzelfde soort valkuil terechtkomen. Mensen accepteren conditioneringen heel snel.

Men heeft ooit een experiment gedaan met twintig mensen in Engeland. Ze vroegen tien mensen zich als gevangenen te gedragen en tien andere mensen als cipiers. En ze vertelden hen erbij: “Het is maar een spel, jullie hoeven er maar een maand aan mee te doen, zodat we kunnen zien of er zich een verandering voordoet in jullie gedrag.” En ze vertelden hen dit steeds weer opnieuw: “Het is een rollenspel, het is niet echt, het is maar een rollenspel.” Maar vanaf het moment dat ze in de gevangenis terechtkwamen, werden de ‘cipiers’ heel arrogant en egoïstisch, en de ‘gevangenen’ begonnen zich verschrikkelijk slaafs te gedragen en verdroegen alle pesterijen die deze egogerichte mensen met hen uithaalden. Van de twintig mensen was er maar één die zich hiertegen verzette, omdat hij geslagen werd door deze zogenaamde cipiers, die maar gewoon een rol speelden, ze hadden hem echt geslagen. En toen ze uit de gevangenis kwamen stonden ze versteld over hun eigen gedrag. De ‘gevangenen’ waren zo zwak geworden dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, door alle martelingen die ze hadden moeten verduren. En de andere tien hadden zoveel ego gekregen dat ze zich waarschijnlijk zullen hebben aangesloten bij een politieke partij.

Zo is het gesteld met de mensen. En in deze situatie komen de meesters van het kwaad in de vorm van valse guru’s. En jullie zijn zo naïef om je met hen in te laten. Zij hebben verschrikkelijk veel kwade geesten onder hun controle. En ze kunnen je zo goed hypnotiseren dat je alle idiote dingen zult uitvoeren die ze je willen laten doen. En ondertussen verdienen zij hun geld, ze hebben vrouwen, ze drinken, ze genieten meer van het leven dan alle koningen, alle presidenten en de rijkste mensen ter wereld. En hun arme volgelingen worden beroofd van al hun bezittingen, hun geld en hun gezondheid – ze zien er ziek uit. Je moet weten dat als je je realisatie krijgt, je eigen krachten zich moeten manifesteren. Hierdoor word je collectief bewust en word je de Spirit, waardoor de kracht van het collectieve bewustzijn zich manifesteert. Nu is het probleem met mensen dat ze de kennis van de Kundalini in de ware zin van het woord nog niet bezitten. Ik heb gelezen – ik bedoel, gezien, ik heb niet alles gelezen – maar ik heb verschillende boeken gelezen die geschreven zijn door Duitsers en Engelsen en allerlei andere westerse mensen, en ik was geschokt. Ze hadden helemaal geen kennis over de Kundalini. Ze hadden niet alleen de kennis niet – ze bezaten ook niet de kracht van het Goddelijke om de Kundalini te laten ontwaken. Ze hadden niet het karakter van een heilige, dat nodig is om de Kundalini te kunnen laten opstijgen. Het waren vreselijke slaven van hun eigen hebzucht en lust, en deze kennis gebruikten ze alleen maar om nog meer geld te verdienen.

Om nu de algemene natuur van de Kundalini te begrijpen moet je weten dat zij je Moeder is. Men heeft mij verteld dat Duitse mensen hun moederland hun ‘vaderland’ noemen, maar de Vader is alleen de getuige van het spel. Alleen zijn Shakti[2], zijn kracht, de primordiale Moeder, de Heilige Geest doet al het werk om deze getuige tevreden te stellen, die alleen zit en toekijkt. Hij verblijft in je hart als de Spirit. En de Kundalini is de Heilige Geest, weerspiegeld in jou. De natuur van de Kundalini is dat zij het zuivere, ultieme verlangen is. Deze kracht wordt ook wel omschreven als een residu, omdat ze zich nog niet gemanifesteerd heeft. Het ultieme verlangen van elke menselijke ziel is de Spirit te worden. Je kunt doen wat je maar wilt, je kunt alles proberen – maar uiteindelijk zul je tot de conclusie komen: “Ik ben nog altijd niet de Spirit geworden.” Pas wanneer je de Spirit wordt, vindt de manifestatie van deze Kundalini plaats, dan pas stijgt ze op, en zij is degene die de staat van yoga creëert, de verbinding met het Goddelijke. Dit is de yoga. Yoga betekent ook kaushalam, dat wil zeggen bedrevenheid, de bedrevenheid om de Kundalini van anderen te hanteren, en ook de volledige kennis van de goddelijke wetten en de goddelijke manifestatie is ‘yoga’, ook dat wordt ‘kaushalam’ genoemd.

Tegenwoordig zijn er allerlei vormen van yoga in de omloop, net zoals er ook allerlei soorten guru’s zijn. Nu is lichamelijke yoga weer iets anders waarvan mensen denken dat dit het summum van spiritueel leven is. Dit is afkomstig van Patanjali, die duizenden jaren geleden in India leefde, toen we daar nog een heel ander levenspatroon hadden. Kinderen leefden toen nog tot vijfentwintigjarige leeftijd in het bos, met gerealiseerde zielen als hun guru’s. In die tijd werden de voorhuwelijkse regels en de onschuld in zulke mate gerespecteerd dat zelfs twee mensen die naar dezelfde universiteit gingen niet met elkaar mochten trouwen. Dezelfde universiteit; wat een onschuld; dat studenten aan dezelfde universiteit niet met elkaar mochten trouwen. En deze universiteiten werden ‘gotra’s’ genoemd. Zelfs vandaag nog mag je in dezelfde gotra niet met elkaar trouwen. De ‘yama niyama’, de ‘vyayama’, deze bepaalde oefeningen werden alleen gedaan door mensen die niet getrouwd waren, volgens de behoefte van een bepaald centrum dat uit balans was. Ook wij gebruiken deze oefeningen waar nodig. Maar tegenwoordig lijken de verschillende yogasystemen op niets anders dan een doos vol medicijnen die je allemaal in één keer inneemt. Zonder zelfs maar na te gaan wat je ‘prakruti’ is, dat wil zeggen je constitutie, wat jouw lichaam specifiek nodig heeft, waar de Kundalini zich bevindt en wat je moet doen om een bepaalde chakra te openen die geblokkeerd is. Ik bedoel, niemand heeft hier ook maar enige kennis van. In plaats daarvan is er een mechanisch proces ontstaan waarbij we allemaal dezelfde maten willen hebben, alsof we door machines geproduceerd zijn. Dit is een heel gevaarlijke ontwikkeling, want het creëert problemen voor de ontwaking van de Kundalini.

Mensen die teveel aandacht besteden aan hun lichaam en teveel lichamelijke en mentale activiteiten verrichten worden heel toekomstgerichte mensen. Ze worden heel oppervlakkig en krijgen een heel droog karakter. Door zo’n mensen ontstaan situaties waarbij mensen van elkaar scheiden en met elkaar vechten en ruziën. De grootste hatha yogi die ik ooit in mijn leven heb geweten was Hitler. En hij maakte gebruik van tantrika’s uit Tibet die hem de macht gaven om het ego van mensen te controleren. En hij maakte hen zo gewelddadig dat ze niet langer wisten wat ze deden. Ook vandaag nog zijn er veel guru’s die op hetzelfde uit zijn. Ze kunnen je zo gewelddadig maken dat je niet meer weet wat je doet. Of ze kunnen je in slappelingen veranderen, waardoor je je hele persoonlijkheid verliest en een ander mens wordt. En ze doen dit zo goed dat mensen die geen kennis hebben over de Kundalini en de Spirit heel gemakkelijk in de val lopen.

Ik noem het Westen ook wel de ontwikkeling van de scheut, van de buitenkant van de boom. Ze weten heel veel over de wetenschap, over de politiek en de economie. Ze kunnen atoombommen maken om zichzelf mee te vernietigen. Ze kunnen zelfs nog ergere dingen maken. Maar ze hebben niet de kennis van de wortels, waarmee ze kunnen groeien. En de kennis van de wortels kun je alleen verkrijgen als je de Spirit wordt, dat is het begin van alles. Dit is een groot nadeel voor de heiligen die geboren zijn aan deze prachtige kant van de aarde. Er worden zoveel zoekers geboren in het Westen. God zal het verlangen hebben gehad hen een comfortabel leven te schenken, en te zorgen dat ze werkloos zijn zodat ze ingezet kunnen worden voor het werk van God. Ze hebben horloges om tijd te kunnen uitsparen, tijd uitsparen en nog eens tijd uitsparen. Waarvoor? Om naar de kroeg te gaan? Of om allerlei vreselijke boeken te lezen? Of om je leven te vergooien met deze afschuwelijke guru’s?

In het Westen hebben we dus de heiligen, en in het Oosten hebben we de wijsheid. In het Westen zoeken de mensen omdat ze zoekers zijn. Het is een bijzondere categorie van mensen, de mensen die in het Westen geboren zijn. Maar ze missen de fundamentele wijsheid om te kunnen begrijpen wat de waarheid is. Wat moeten we bereiken? Wat moeten we worden? Deze fundamentele wijsheid zal je niet worden gegeven door de mensen die geld aan je willen verdienen. Zij willen er zelf zaken mee doen. En dit creëert een groot probleem voor de heiligen van vandaag. Omdat jullie in dat gebied leven dat ik de scheut van de boom noem, worden de mensen daar aangetrokken door oppervlakkige zaken. Jullie kunnen onder de indruk raken van iemand die probeert je ego te strelen. Of misschien is er iemand die je domineert, zoals Hitler. Het is dus een grote verantwoordelijkheid voor alle zoekers in het Westen om je toe te wijden aan de waarheid, eerst en vooral. Je moet op een logische manier tot de juiste conclusies komen. Op die manier ben je voorbereid als het op spiritualiteit aankomt. Stel dat ik in een verwarde toestand op weg ben naar Wenen – hoe zal ik er dan ooit achter komen dat dit Wenen is, totdat iemand me vertelt dat dit de weg naar Wenen is? En om te beginnen zal ik er al zeker nooit achter komen dat dit Wenen is als ik niet weet hoe Wenen eruit ziet.

Op die manier kom je dus tot een andere conclusie, namelijk dat de beschrijving van dit collectieve bewustzijn al moet zijn beschreven in de geschriften, die lang geleden werden geschreven. Deze kennis moet ook overeenkomen met de bevindingen van de psychologie, zoals je bijvoorbeeld ziet in de psychologie van Jung. En het moet ook overeenkomen met de vele voorspellingen; duizenden jaren geleden is er bijvoorbeeld een boek geschreven genaamd Nadi Granth, door Bhrigu, die de pionier was van onze astrologie. Op die manier zouden we andere bronnen moeten ontdekken, geschreven door grote dichters zoals William Blake, een Engelsman, die duidelijk over Sahaja Yoga heeft geschreven. Er zijn zoveel gerealiseerde mensen, grootse mensen, zoals bijvoorbeeld Dante en Homerus, die in zoveel opzichten Sahaja Yoga hebben beschreven. Als we al deze dingen ontdekken, dan pas komen we te weten dat dit echt Wenen is. Maar we moeten ons niet laten hersenspoelen door mensen die mooie verhalen ophangen, of die een of ander boek lezen en dit tot een nieuwe vorm van kennis verheffen en zeggen: “Zo zit het,” en er maar over blijven praten en praten en praten.

Nu is de tijd gekomen om het te worden. Nu is de tijd gekomen voor deze goddelijke kracht om zichzelf te manifesteren. We zien hoe een bloem in een vrucht verandert, we zien miljarden bloemen in vruchten veranderen in het seizoen. We zien onszelf ademen, we zijn ons bewust van onze spijsvertering, maar we betalen hier niet voor, of wel soms? Wie is het dan die dit allemaal doet? Welke kracht doet al deze dingen? We denken hier zelfs niet over na. We beschouwen het gewoon als vanzelfsprekend. Kijk naar deze ogen die voor je gemaakt zijn, het zijn de beste camera’s die je je maar kunt voorstellen, zo modern. Kijk naar dit menselijk lichaam, het zit zo goed in elkaar. Kijk naar dit menselijk brein, het heeft zoveel mogelijkheden. Waarom is dit allemaal zo gemaakt, en wie heeft het gedaan? Waarom zijn we van amoebes tot mensen geëvolueerd? Wat is er zo bijzonder aan mensen dat ze als het hoogtepunt van de volledige schepping worden beschouwd? Is het doel ervan om bij de pakken neer te zitten en je schuldig te voelen over de kleinste, meest onbenullige dingen? Of om te huilen over alledaagse onzin? Nee, het is bedoeld om in het instrument te veranderen, om datgene te leren kennen dat jou de kracht zal geven. Deze allesdoordringende kracht moet jouw kracht worden. Kracht wordt op de een of andere manier altijd verward met geweld – op dit niveau van het menselijk bestaan. Maar ik heb het over de kracht van de goddelijke liefde, die ervoor zorgt dat deze bloem in een vrucht verandert, en die jou van het amoebestadium tot dit stadium heeft getransformeerd, en die je ook zal transformeren tot de staat van de realisatie. Hoe verandert een ei in een vogel? En hoe komt het dat die vogel precies op het juiste moment volledig getransformeerd uit een doodgewoon ei komt? De kracht die hiervoor zorgt, is de kracht van de Heilige Geest.

Mensen houden er niet van als ik over Christus spreek. In België vroeg een vrouw me laatst waarom ik altijd op een Indiase manier over Christus spreek. Dus ik vroeg haar: “Is Christus soms in België geboren? Of is hij soms in het Westen geboren?” Veel mensen weten dat hij in India heeft geleefd, en niet in Engeland. Denken jullie soms dat je een contract met hem hebt, dat je in de waan bent alles over Christus te weten? Het zal je verbazen dat er in India veertienduizend jaar geleden al over Christus is geschreven. De Bijbel volstaat niet om zo’n verheven persoonlijkheid te bevatten. Als we zeggen: “Wij houden van God, we houden van Christus en Christus is liefde,” dan beelden we ons dit allemaal in. Het is slechts een illusie. De realiteit is dat Christus in jou bestaat en dat hij in jou ontwaakt moet worden. Hij is het die zei: “Je moet opnieuw geboren worden.” Maar wat doen we met deze woorden? We nemen iemand in dienst die zegt: “Oké, ik zal je kind wel dopen,” en dan neem je kunstmatig wat water, je giet het over zijn hoofd en zegt: “Nu is hij gedoopt.” Dit is allemaal kunstmatig. Dus als mensen ontgoocheld zijn door dit soort kunstmatig gedrag, dan belanden ze weer in een andere chaos.

Maar je hoeft nergens heen te gaan. Je Spirit is in jou aanwezig. Je hoeft niet het woud in te trekken om ernaar op zoek te gaan. Je Kundalini is in jou aanwezig. Je centra zijn er allemaal. De Kundalini zal opstijgen en je zult je zelfrealisatie krijgen. Zoals een ei getransformeerd wordt tot een vogel, zo zal jij de Spirit worden. Je hoeft je er niet voor te haasten. Maar het belangrijkste dat je hiervoor moet beseffen is dat we er eerst en vooral alles over moeten weten. Als je het nog steeds druk hebt met het lezen van allerlei dingen en met je ideeën en je conditioneringen, dan zal het niet werken. Het werkt beter bij mensen die eenvoudig zijn, niet bij mensen die zo gecompliceerd zijn.

Ik wil jullie nu verzoeken me hier enkele vragen over te stellen. Vandaag heb ik jullie gewoon een korte inleiding gegeven. Jullie mogen me daar vragen over stellen, maar de vragen moeten wel te maken hebben met jullie zoektocht, dat is beter. Als je deel uitmaakt van een sekte of een bepaalde opvatting aanhangt, denk hier dan eens over na: welk voordeel heb je er al mee gedaan? Hier ben ik, en ik zeg je dat je je Spirit moet worden, en dat dit met behulp van Sahaja Yoga kan gebeuren. Sahaja wil zeggen een spontane gebeurtenis, en yoga betekent ‘eenheid’. En naar mijn mening is dat hetgene wat we moeten bereiken, en dat is ook hetgene waar je naar op zoek bent. Maar ik heb zoveel mensen gezien die alleen hierheen komen om met mij te discussiëren, terwijl ze niets te bieden hebben, alsof ze onbetaald een idee verdedigen, alleen omdat ze niet kunnen accepteren dat ze waarschijnlijk een fout zullen hebben gemaakt. Maar mensen moeten tenslotte ook fouten maken, dat is geen schande.

Ze hoeven zich er niet schuldig over te voelen. Ze hoeven zich niet schuldig te voelen over wat dan ook, want ik heb het hier over God, die de oceaan van liefde is; die de oceaan van mededogen is; die de oceaan van vergiffenis is. Maar we beseffen zelfs niet de weidsheid van deze oceaan. Hoe ze ons netjes schoonmaakt, hoe ze ons een heerlijk bad geeft, hoe ze ons liefdevol omhult met een aangename warmte en ons meeneemt naar de sferen van zijn koninkrijk. Dit is nu op massale schaal aan het gebeuren. Het gebeurt ook in andere landen – vooral in India hebben duizenden mensen in de dorpen hun realisatie gekregen. En ook hier moet het met jullie allemaal gebeuren. Maar als je er niet naar op zoek bent, dan kan ik het je niet opdringen. Je kunt een paard niet meenemen naar een rivier en proberen zijn mond in de rivier te stoppen – het paard moet zelf van het water drinken en van de voldoening genieten.

Dit alles is jullie vrijheid. Je moet het in je eigen vrijheid bereiken. We kunnen het aan niemand opdringen. Het is dus in geen enkel opzicht nodig om je agressief op te stellen. Want zelfs al zou ik het willen, dan nog zal ik niet in staat zijn je de realisatie te geven. Voor sommige mensen heeft het wat tijd nodig. Ik moet jullie dus verzoeken om vriendelijk en eerlijk te zijn ten opzichte van jezelf. Je bent een zoeker en je bent voorbestemd om je realisatie te krijgen. En dat is de reden waarom ik hier ben. Ik ben gekomen om je iets te geven. Maar dat zou in geen geval je ego mogen strelen. Zoals ik jullie deze morgen al zei, begrijp ik niets van de wet, ik heb geen verstand van auteursrechten, ik heb geen verstand van verzekeringen en ik kan niet autorijden. Maar over één ding weet ik alles, en dat is de Kundalini. Je hoeft je dus niet minderwaardig te voelen omdat ik deze kennis heb, want op een dag zul jij er zelf alles van weten. Je zult alles zelf kunnen. Er is iemand in India die zijn realisatie heeft gekregen en die sindsdien al tienduizend mensen hun realisatie heeft gegeven.

Morgen zal ik je ook vertellen hoe de ontwaking van de Kundalini, als bijverschijnsel, genezing mogelijk maakt van ongeneeslijke ziektes zoals kanker en dergelijke. En ook hoe je er mentale afwijkingen mee kunt genezen en hoe het je uit de greep haalt van je slechte gewoontes. En hoe je je eigen guru wordt.

Nu zou ik dus graag enkele vragen van jullie krijgen. Als er vragen zijn die je wilt stellen, stel ze me dan zonder angst.

Dank jullie zeer. Moge God jullie zegenen.

Mataji, hij vraagt wat het verschil is tussen de Purusha volgens de Indiase benaming en de Heilige Geest.

Purusha? Purusha is God Almachtig. De Heilige Geest is zijn kracht die zich manifesteert in dit universum, en die de Kundalini is in jou. Dat is de Heilige Geest. Zij wordt ook wel Adi Shakti genoemd.

Adi Shakti betekent ‘de oorspronkelijke kracht’.

Hij vraagt welke vorm van meditatie u voorstelt.

Dat zal ik je vertellen. Dat is een goede vraag. Dat zal ik jullie zo dadelijk vertellen.

Moeder, hij vraagt welke kenmerken er optreden als de Kundalini opstijgt.

Dat zal ik jullie later vertellen – dit vormt op zich al een compleet onderwerp, dat ik later zal behandelen. In de tijd dat ik hier ben zal ik in Wenen nog drie lezingen geven. In deze lezing wilde ik jullie een introductie geven, maar later zal ik jullie er absoluut alles over vertellen. Alles. Er zijn geen geheimen.

Hij vraagt wat je fysiek kunt voelen als de Kundalini opstijgt.

Dat zal ik je nu vertellen, ik zal het je vertellen. De eerste keer voel je de allesdoordringende kracht in de vorm van de koele bries van de Heilige Geest. Deze bries zal ook uit je hoofd komen. En op je vingers, je zult het overal om je heen beginnen te voelen.

Hij vraagt wat er dan gebeurt met de ademhaling en met het hart.

Dit wordt allemaal heel normaal.

Hij zegt dat het dan niet de Kundalini kan zijn.

Waarom? Wat moet er dan gebeuren, moet je soms doodgaan? Je hebt er vast iets over gelezen, maar je kunt dit beter zelf nagaan. Lezen is niet de manier om overtuigd te raken, het heeft niets te betekenen. Je kunt duizenden boeken blijven lezen; maar je kunt de realisatie niet uit boeken krijgen.

Moeder, gelooft u dat we in het algemeen geen guru nodig hebben?

Nee, je hebt een guru nodig – want alleen een brandende kaars kan een andere kaars aansteken. Maar waar zijn de echte guru’s? Zij houden zich allemaal verborgen in de Himalaya of op andere plaatsen, en als ik hen erover aanspreek dan zeggen ze: “We zijn niet geïnteresseerd in deze mensen, het zijn geen zoekers.” De enige mensen die geïnteresseerd zijn in jullie portemonnees zijn hier, op de markt. Ooit heb ik een van deze guru’s kunnen overtuigen naar Amerika te gaan, maar na drie dagen kwam hij al terug. Hij zei: “Ik heb schoon genoeg van die Amerikanen – het zijn verschrikkelijke mensen. Ze denken alleen in dollars, ze hebben geen interesse voor de realiteit. Ze hebben er geen tijd voor.”

Moeder, hij vraagt of het alleen mogelijk is de realisatie te krijgen na een bepaalde vorm van meditatie, en op welke manier je mensen kunt voorbereiden om deze ervaring te krijgen.

Als je een mens bent, dan kun je de realisatie krijgen. Je bent er al op voorbereid, omdat je een mens bent. Maar als je steunpunt als mens enigszins ontregeld is, dan kan het zijn dat de Kundalini eerst opstijgt, daarna weer een beetje zakt, daarna weer opstijgt, en dat het zich tenslotte vestigt.

Moeder, hij begrijpt niet hoe deze gebeurtenis spontaan kan plaatsvinden. Hij denkt dat je er eerst voor moet mediteren, of iets dergelijks.

Je kunt niet eerst mediteren, want daarna ga je pas in meditatie. Het is heel eenvoudig, ik zal je zeggen wat er in werkelijkheid gebeurt. Je moet je handen op deze manier naar mij toe richten. Zoals de bladeren hun bladgroen krijgen, op dezelfde manier richt je je handen naar mij, en omdat ik een gerealiseerde ziel ben ontvang je alle informatie via deze vingers. Via je vingers bereikt deze informatie je Kundalini, waarna zij opstijgt. Spontaan. Net zoals Moeder Aarde, als je een zaadje in Moeder Aarde stopt, dan weet het zaadje dat het in Moeder Aarde zit, waarna de kiem – de ontkiemende kracht – uit zichzelf begint te groeien. En daarna kom je in meditatie, je probeert dus niet te mediteren, maar je bent in meditatie. Als dit proces bij sommige mensen geblokkeerd wordt, dan kun je met het blote oog de Kundalini zien kloppen ter hoogte van het heiligbeen. Je kunt het opstijgen van de Kundalini ook horen met een stethoscoop, en je kunt haar zelfs zien met het blote oog als ze ergens verhinderd wordt. Als ze deze Agnya chakra passeert, dan word je gedachteloos bewust. Je bent bewust, maar je hebt geen gedachten. Er zijn er velen die over gedachteloos bewustzijn spreken, maar ze hebben het nog nooit bereikt. Je gaat voorbij je gedachten, en als je op dit punt in het hoofd aankomt dan kun je je hoofd hier voelen kloppen. En daarna kun je de koele bries uit je hoofd voelen stromen.

Maar we moeten wel weten wat we daarvoor moeten doen, want springen en al dat soort dingen dat kan iedereen. Maar de levende kracht doet iets dat wij niet kunnen. Wij kunnen de koele bries niet uit ons hoofd laten stromen, of wel soms? En je moet niet te snel tevreden zijn en jezelf een vals certificaat overhandigen; jij moet jezelf kwalificeren.

En vanaf dat moment zijn je vingers verlicht. Want zij bevatten de zeven centra – vijf, zes en zeven. Hierover zal ik je morgen alles in detail vertellen. Ze zullen allemaal verlicht worden. En dan kun je zo op je vingers aanvoelen welke chakra’s er bij een ander blokkeren. Als de linkerkant geblokkeerd is dan geeft dit aan dat er een emotioneel probleem is; als de rechterkant geblokkeerd is dan geeft dit aan dat er een lichamelijk of een mentaal probleem is. Na een tijdje leer je ook de verschillende combinaties en verbindingen te herkennen en zo kun je ze corrigeren. Terwijl je hier zit kun je iedereen aanvoelen, zelfs mensen die al gestorven zijn – waren zij gerealiseerd of niet? Als ze gerealiseerd waren dan zul je de koele bries beginnen te voelen. Op die manier ontstaat er een communicatie met het Goddelijke.

Je kunt er elke absolute vraag aan stellen – en als het antwoord ‘ja’ is dan voel je dat de koele bries begint te stromen. Als iemand slechte bedoelingen heeft, dan voel je het branden. Als hij een kwade geest is, dan kan het zelfs zijn dat je blaren krijgt, min of meer. Als iemand op het punt staat te sterven, dan worden je vingers gevoelloos. Eenmaal je dus kennis hebt over de chakra’s, dan weet je ook hoe je ze moet herstellen. Al deze kennis is van jou, en ze moet jou aangereikt worden. Je hoeft er niets voor te betalen, zoals ik al zei. Je kunt mij in feite vergelijken met een kassier in de bank. Ik geef je gewoon wat je al hebt in jezelf. Ik geef je ook de kennis waarmee je te weten komt welke kwaliteiten je allemaal hebt. En hoe je ze kunt gebruiken. Het is moeilijk te geloven dat er zo iemand bestaat. Maar zo zijn er nog vele anderen geweest – ik ben één van hen.

Moge God jullie zegenen.

Welke religie heeft u, Moeder?

Het is de religie van alle religies. Het is namelijk de essentie van alles. In feite zijn alle religies enkel ontstaan uit de levenskracht. Alle incarnaties en profeten stonden voor de waarheid en staan met elkaar in verband. Ze zijn volledig in harmonie met elkaar. En dit alles is zo goed gecoördineerd in ons, ze zijn allemaal in ons aanwezig. Maar al deze prachtige bloemen die aan de Levensboom groeiden werden één voor één geplukt, en de mensen zeiden: “Deze is van mij, deze is van mij.” En nu zijn de bloemen verwelkt en lelijk.

Mataji, velen van ons hebben geleerd dat het heel gevaarlijk is om de Kundalini te laten ontwaken, ik ben er zeker van dat u daarvan weet.

Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Dat is de enige uitvlucht die ze kunnen geven, mijn kind. Dat is de enige uitvlucht die ze kunnen geven. Dat is iets waar je veel hinder van ondervindt: je karma’s[3] en dergelijke. Kijk, als ik die camera wil bedienen, dan zal ik zeggen dat dit heel moeilijk is – het gaat mijn verstand te boven. Maar als ik zo eerlijk ben om te zeggen: “Ik weet er niets over”, dan zal ik er vast toch iets over weten, te oordelen aan mijn positieve manier van spreken.

Daar zijn drie vragen. Een voor een, deze man wilde een vraag stellen, aan deze kant.

Bestaat er een connectie met parapsychologische krachten?

Nee, dat is adi bhautik. Parapsychologie. Parapsychologie heeft te maken met adi bhautik, dat is de linkerkant, het collectieve onderbewustzijn. Je kunt niets verklaren wat je doet, zie je, je vliegt door de lucht, maar je weet niet hoe je dat doet. Je weet ook niet hoe je mensen geneest. Je bent blind. Maar in Sahaja Yoga weet zelfs een kind dit. Als het gerealiseerd geboren is dan weet het dat. Het weet welke chakra’s er bij bepaalde mensen geblokkeerd zijn. Als het heel ver geëvolueerde gerealiseerde zielen zijn, dan hebben ze ook kennis over de Kundalini. In deze tijd worden er veel kinderen geboren die gerealiseerde zielen zijn. Maar degenen die niet gerealiseerd zijn, dat zijn hun ouders, en zij begrijpen hun kinderen niet. Grote zielen nemen hun geboorte op deze aarde, in deze tijd. Totdat je je realisatie hebt gekregen, zul je hen niet begrijpen. Hoe kun je over kleuren spreken met mensen die blind zijn? Als onze ogen geopend zijn, als het licht is aangestoken, dan kunnen we alles zien. Er is gewoon een kleine sprong voor nodig, de doorbraak – een heel kleine sprong. Je moet een heel kleine sprong maken om de doorbraak te krijgen.

Moeder, hij werkt met geometrie. Zit er ook een bepaalde kracht in geometrische vormen?

Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Alles heeft een kracht. Maar je ziet de essentie niet van dit alles. Er zijn ook krachten werkzaam in de wiskunde – maar hoe zijn jullie formules ontstaan? Jullie formules, bijvoorbeeld het getal pi?

(Een yogi kondigt de komende lezingen aan in Urania, Wenen)

Nu kunnen we zeggen – wat zei je, Grégoire?

Grégoire: Ik stelde gewoon voor, aangezien de meeste vragen in uw volgende lezingen zullen worden beantwoord…

Het is beter om ze op te schrijven. Zie je, dan zal ik ze beantwoorden, dat is beter, in mijn volgende lezing zal ik jullie de antwoorden geven, maar bovenal is er de oceaan van kennis. Als je zelf het licht hebt, dan kun je dit allemaal zelf ontdekken. Er zijn ook verschillende boeken geschreven door Sahaja yogi’s voor zoekers in Sahaja Yoga. Maar we geven ze niet aan mensen die zich nog niet goed gevestigd hebben. Zolang je realisatie nog niet gevestigd is zul je deze boeken niet in handen krijgen. Want dan zou je ze behandelen als elk ander boek, waardoor je je spirituele groei zou kunnen verwaarlozen.

Wat heeft Gopi Krishna geschreven over de Kundalini…?

Gopi Krishna. – Verkoop dat boek maar beter. – Wie is Gopi Krishna? Heeft hij ook maar iemand zelfrealisatie gegeven? Welke bevoegdheid heeft hij om over de Kundalini te schrijven? Hij schrijft als een simpele dorpeling die een stopcontact aanraakt en vervolgens zegt dat elektriciteit je verbrandt. Hij is als – kijk maar eens naar zijn privéleven – naar het soort leven dat hij leidt. Je moet toch ten minste hebben gemerkt dat hij spreekt over de Kundalini alsof hij er niets van kent. Alsof hij erdoor geschokt is. Als ik bijvoorbeeld zeg: “Volgens mij krijg je er een schok van”, dan is het duidelijk dat ik er niets vanaf weet. Wil je soms nog een schok krijgen? Waarom geloof je in hem? Wat heeft hij gedaan? Heb je werkelijk voldoening gevonden in het lezen van een boek, mijn kind? Je bent een zoeker, waarom zou je je tevreden stellen met een boek? Waarom onderzoek je het niet zelf? Het gaat hier dus opnieuw gewoon over een boek dat hij heeft gekocht, hij verspilt iedereen zijn tijd omwille van één boek. Hij heeft nog nooit iemand een gunst bewezen. De enige gunst die hij heeft bewezen is dat hij 6500000 roepies heeft aangenomen van de Indiase regering om een zogenaamd onderzoekscentrum op te richten in India, dat nog niet eens werkzaam is. Alleen doordat de toenmalige minister die daar de leiding over had ook uit Kashmir kwam. Ik moet jullie één ding vertellen: Indiërs zijn heel intelligente mensen, en als het op oneerlijkheid aankomt dan wint niemand het van hen.

Het zijn meesters van het verleden, meesters van het verleden, want wat Indiërs betreft heb ik het gevoel dat de agressie die jullie blanken tegen hen hebben gebruikt heel duidelijk zichtbaar was – van buitenaf. En nu is dit een subtiele tegenaanval van hen op jullie, dat moet je goed begrijpen. Je moet het duidelijk zien. Je moet dus niet zomaar alles geloven wat er gepubliceerd wordt, want wat is er voor nodig om een boek te schrijven? Het feit dat je één boek hebt gelezen, geeft je nog niet het recht om andermans tijd te verspillen. Het getuigt van geen fatsoen.

Dankjewel. Zijn er nog vragen?

Moeder, hij denkt dat er een bepaalde rijpheid moet zijn in je karakter om de Kundalini te kunnen laten opstijgen.

Natuurlijk, daar bestaat geen twijfel over. Maar deze rijpheid krijg je door de kracht van je Spirit. Als je Spirit begint te stralen, dan krijg je een verlichte aandacht. En dan groei je door naar nieuwe dimensies. We kunnen het voorbeeld geven van een vogel die uit een ei komt. In feite wordt een vogel in het Sanskriet dvija genoemd, en een gerealiseerde persoon wordt ook dvija genoemd. Dat betekent ‘hij die tweemaal geboren is’. Eerst komt de vogel uit het ei, daarna probeert hij beetje bij beetje te leren vliegen, en uiteindelijk krijgt hij de kracht en het zelfvertrouwen waarna hij zijn vleugels uitspreidt en wegvliegt. Maar in het begin zorgt de moedervogel voor het babyvogeltje. Ze verstopt zich ergens en roept het kleine vogeltje, totdat het vogeltje uiteindelijk de moed vindt om uit te vliegen. En zo werkt het.

Nu zijn er hier ook veel mensen uit Italië en uit Engeland, en uit Zwitserland en uit Australië, die zijn gekomen om me hier wat te helpen. Zij zijn gerealiseerde zielen, zij weten hoe ze moeten zwemmen. Maar de volgende keer hoop ik dat ik niet langer mensen van buitenaf hoef mee te brengen naar Wenen, omdat jullie zelf tot prachtige mensen zullen opgroeien, met alle krachten en alle glorie. Hier ben ik zeker van, ik zie het. Maar wees oprecht. Wees eerlijk tegenover jezelf, en mild voor jezelf. Want jullie zijn zoekers en jullie kennen jullie verleden niet. Zorg dus dat je glorie bekroond wordt en geniet van de eeuwige gelukzaligheid die uit de hemel op je neerdaalt.

Goed. Nu denk ik dat we aan het experiment moeten beginnen. Het zal niet zo lang duren. Je moet je er gewoon aan overgeven. Zonder enige inspanning moet je gewoon je handen zo houden. Trek je schoenen uit, zodat Moeder Aarde ons kan helpen. Zet je voeten op de grond. Zet alsjeblieft je voeten recht op de grond. En spreid je handen open, op deze manier. En sluit je ogen.

De man die deze bepaalde vraag heeft gesteld kan gaan als hij dat wil, maar als u hier wilt blijven dan kunt u beter uw handen zo houden. Want mensen die koppig zijn, bederven andermans vibraties. Ze zijn er alleen om te storen. Als ze een schok willen beleven, laat ze dan maar een schok beleven.

Goed – houd je handen maar zo. Sluit je ogen alsjeblieft. Je moet je ogen gesloten houden. Het is precies het tegenovergestelde van hypnose. Laat nu je handen recht en ontspannen op je schoot rusten. En houd je ogen gesloten. Maak het jezelf gemakkelijk. Doe er alsjeblieft geen moeite voor. Hou gewoon je ogen gesloten, dat is belangrijk. Want als de Kundalini je Agnya voorbij gaat, dan zal ze gehinderd worden als de ogen open zijn.

Nu zal ik jullie een paar instructies geven om je Kundalini te laten opstijgen. Maar open je ogen niet. Richt je linkerhand naar mij en leg je rechterhand op je hart. De hand die naar mij gericht is, moet op je schoot rusten, zoals eerst. Op je schoot, naar boven gericht.

Terwijl je nu je hand op de Spirit hebt stel je in je hart de vraag: “Moeder, ben ik de Spirit?” Vraag dit driemaal.

Wat voel je?

Leg nu alsjeblieft je rechterhand links van je nek, je rechterhand. Langs voren.

Zeg het nu opnieuw.

En dit is nu het probleem van het Westen, steeds weer opnieuw merk ik dat mensen zich schuldig voelen voor niets en nog eens niets.

Zeg dus nu vanuit je hart: “Moeder, ik ben niet schuldig.” Zeg het gewoon acht keer: “Moeder, ik ben niet schuldig.”

Breng nu je hand omlaag, naar je buik en stel hier de vraag: “Moeder, ben ik mijn eigen guru?” Vraag dit tien keer. Leg de rechterhand op je buik en stel de vraag: “Moeder, ben ik mijn eigen guru?” Houd je linkerhand naar mij gericht en ter hoogte van je buik stel je de vraag: “Moeder, ben ik mijn eigen guru?” De linkerhand moet op je schoot blijven liggen. Waar is je schoot? Stel deze vraag tien keer. Zeg het hardop: “Moeder, ben ik mijn eigen guru?”

Breng nu je hand opnieuw naar je hart, en zeg hier: “Moeder, ik ben de Spirit.” Zeg dit twaalf keer. Twaalf is het aantal subplexussen dat we daar hebben. “Moeder, ik ben de Spirit.”

Leg deze hand nu opnieuw in je nek en zeg drie keer: “Moeder, ik ben niet schuldig.” Dat is heel belangrijk.

Leg nu de rechterhand over je voorhoofd. Nu moet je zeggen: “Moeder, ik vergeef iedereen”, vanuit je hart, zeg het twee keer in alle oprechtheid. Leg nu je hand op de top van je hoofd, en raak in het midden met je vingers de plek aan die vroeger nog zacht was, en beweeg deze met de klok mee. Beweeg je hoofdhuid in wijzerzin over de schedel, naar achteren en naar voren. Til nu je hand op en kijk of je er een koele bries kunt voelen.

[Grégoire moedigt het publiek aan.]

Wat is er? Hoger. Hoger. Dat is beter. Warm.

Het is warm. Leg dus nu je linkerhand op de top van je hoofd… en kijk of het koel is. Dat is beter.

Breng nu opnieuw je rechterhand omhoog en leg je linkerhand op de lever. Leg je rechterhand op je hoofd. De lever. De linkerhand op de lever. Dat is niet goed. Goed.

[Shri Mataji geeft instructies aan yogi’s die op mensen werken.]

Breng nu de linkerkant naar rechts, als je dat kunt. Breng de linkerkant naar rechts. Als je kunt, breng dan de linkerkant naar rechts. En laat het dan opstijgen. De linkerkant naar rechts. Zo is het goed.

Kijk nu of er een koele bries begint te stromen.

Ah, dat is beter. Richt nu je beide handen naar mij. Kijk nu of er een koele bries uit je handen stroomt. Probeer het gewoon te voelen.

Ga jij maar rond. Goed? Kijk of hij het kan voelen.

Lager. Oefen veel druk uit. Oefen veel druk uit.

Voel eens boven zijn hoofd. Vraag hem om gemakkelijk te gaan zitten.

Voel je alsjeblieft niet schuldig. Het zal wel lukken.

Hoe gaat het? Heeft het gewerkt?

Ha. Goed. Denk er maar niet over na. Het begint al te werken. De koele bries is al bij veel mensen aanwezig. Voel het gewoon, houd je hand boven je hoofd en voel het zelf. De koele bries komt uit het hoofd van veel mensen, ga dit zelf maar na. En denk er niet over na.

Goed.

[Shri Mataji zendt de koele bries door de microfoon.]

Nu is het beter.

Eerst zul je het boven je hoofd voelen, en daarna zul je het op je vingertoppen beginnen te voelen, gedurende je groeiproces. Maar sommigen van jullie zullen het al op beide plaatsen voelen.

Voelen ze het? Is het beter? Gaat het nu beter?

Leg je hand op je hart. Een beetje hoger. Druk er hard op. Deze kant. Breng je hand naar het midden van je hart. Naar het midden, naar het midden van je hart, aan deze kant, op het middenhart. Druk er hard op. Leg ze nu op de Kundalini. Leg je hand op de Kundalini. Druk er hard op. Een beetje hoger. Ja, zo. Leg je andere hand zo, naar buiten gericht. De linker Swadishthana. De rechter Swadishthana.

Sommigen van jullie moeten opnieuw zeggen: “Moeder, ik ben niet schuldig.”

Nu moet je zeggen: “Moeder, geeft u mij alstublieft mijn zelfrealisatie.” Je moet erom vragen, want ik kan je vrijheid niet overtreden. Het rechterhart. Vraag het alsjeblieft zeven keer.

Als je eenmaal de koele bries voelt dan kun je haar vastknopen… alle Sahaja yogi’s moeten haar vastknopen. Wie de koele bries boven zijn hoofd voelt, steek nu alsjeblieft je handen omhoog, iedereen. Je kunt het voor jezelf nagaan.

Beweeg je hand gewoon wat omhoog en omlaag.

Hij voelt het.

Steek je hand op als je de koele bries in je handen voelt. Steek je handen op. Voel je het? Verschrikkelijk. Maar het zal verdwijnen. Je zult die man moeten verlaten. Maar om het vol te kunnen houden en het te vestigen moet je naar ons luisteren. Je hebt het gekregen omdat je ernaar hebt gezocht, maar het zal zich weer terugtrekken als je problemen hebt of als je dingen doet die je niet zou mogen doen. Luister dus alsjeblieft naar ons. Kom morgen alsjeblieft opnieuw, en dan zul je nog een beetje hoger groeien, morgen zul je opnieuw verschil zien. Vannacht moet je alles uitdoen wat om je nek hangt. Doe ook je horloges uit. Geef jezelf de vrijheid. En zij zullen je een foto geven.

Heb je er al een gekregen? Vandaag?

Goed, morgen zullen ze je een foto geven. En morgen moeten we ons opnieuw vestigen. Denk er alsjeblieft niet over na en discussieer er niet over. Het gaat je gedachten voorbij. Zorg dat je deze vredige houding in stand houdt. Moge God jullie zegenen.

Nu zal ik jullie leren hoe je je Kundalini omhoog brengt. Open je ogen maar. Je houdt je hand in het midden, waar de Kundalini is, de linkerhand. En draai nu met je rechterhand er omheen. Dit is de hand van de actie. In deze richting. Breng het naar voren, naar beneden, naar achteren en omhoog. Breng nu je handen zo ver mogelijk naar boven en maak een knoop in je Kundalini. Dat is de eerste keer. Leg nu nog eens de ontwaking vast. Beweeg je hand opnieuw op dezelfde manier, langzaam. Je hand zal uit zichzelf een draaiende beweging maken. Als het uitgeklaard is dan zal het veel sneller gaan, maar je moet het niet forceren. Ga nu tot boven je hoofd en maak een knoop, langzaam, draai er verschillende keren omheen en maak dan een knoop, en breng je handen weer omlaag.

Maak er nu nog een. Dit is de derde en laatste keer. Breng je handen nu zo ver mogelijk naar boven en maak een grote… Maak nu de knopen – één, twee en drie, en breng je handen weer omlaag. Leg je handen nu zo. Laat nu alles van je af vallen en voel gewoon. Voel de stroom in je handen. Voel je de koele bries? Sommigen van jullie zullen het absoluut voelen.

Jullie zullen je heel vredig en aangenaam blijven voelen en je zult een heel goede nachtrust hebben. Draag deze nacht effen kleding, draag ’s nachts losse kleding, losse kleding, en effen; effen; dat wil zeggen niet gekleurd, en als je morgen terugkomt, discussieer er dan niet over. Ik blijf hier nog twee dagen, en ik ben zeker dat ik erin zal slagen het te vestigen voordat ik vertrek.

Ik moet wel de mensen die oranje kleren dragen en dergelijke verzoeken ze uit te doen. Als we de tijd hebben dan zal ik jullie morgen dat geheim ook vertellen. Maar luister naar me, die zes à zeven dagen dat je bij me bent. Ik ben je Moeder, en ik ben hier gekomen om je te vertellen over de waarheid. Dus luister gewoon naar me, draag eenvoudige kleding en kom morgen ook in eenvoudige kleding, geen strakke kleding, zodat de Kundalini gemakkelijk opstijgt. Draag iets dat normaal is, iets dat normaal is voor mensen uit Wenen, zoiets zou je moeten dragen. Niets dat abnormaal is.

Moge God jullie zegenen.[1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is.

[2] Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, die belichaamd wordt door Shri Mataji als de Adi Shakti of primordiale (oorspronkelijke) kracht.

[3] karma: de gevolgen van onze vroegere daden, die vaak generaties lang blijven doorwerken