Christmas Puja – De aandacht moet heilig zijn

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Christmas Puja – De aandacht moet heilig zijn – Pune, India – 24/12/1982.

Nl TVD 2020-1127

Voor we de geboorte van Christus gaan vieren, moeten we een klein beetje terugkijken naar wat we na zijn geboorte gedaan hebben, zodat we begrijpen in welke relatie we tot hem staan.  Want hij was de zoon van een Maagd  zodat zelfs niet de kleinste smet op zijn naam zou mogen komen.  Want hij moest het grootste werk verrichten, namelijk voor ons het Agnya-bewustzijn scheppen, hetgeen ons zou helpen al onze zonden, al onze conditioneringen en al onze ego’s te absorberen.  Deze grote persoonlijkheid werd gecreëerd om binnen ons zo een groots werk te doen.  Jammer genoeg hebben wij deze beide instellingen, binnen in ons, in die mate bedorven, dat realisatie geven aan christenen de moeilijkste taak is.  Aan de ene kant hebben we, zoals jullie weten, te veel conditioneringen  omwille van het katholicisme en andere ideeën rondom het christendom die, in ons superego een vreselijke conditionering creëerden die, denk ik soms, net als een solide rots is.

En zij die katholieke kerken bezocht hebben, zitten er nog steeds mee. Zelfs als zij tegenover mij staan, zie ik hun ogen knipperen en de Agnya is niet in orde. Jullie moeten al die conditioneringen volledig opgeven als we echt met Sahaja Yoga willen beginnen.  We gingen zo ver, dat we instellingen trachtten te creëren,  natuurlijk zamelden we geld in, geen twijfel daarover, veel geld, en er ontstonden allerlei soorten drama’s van aartsbisschoppelijke en pauselijke orde en dergelijk flauw gedoe.  Allerlei soorten ezelachtige, onzinnige mensen werden gecreëerd. Absoluut. Zij hebben niets te maken met de Christus, met God, zij hebben geen idee van goddelijk leven. En voor hen was  volledige religie mensen te verbieden iets te doen.  En dit heeft het Westen in zo’n duisternis gebracht dat Sahaja Yoga in zeer snel tempo en op een zeer wijdste manier, uitgewerkt moet worden, anders kunnen jullie deze verschrikkelijke ideeën van bisschoppen, aartsbisschoppen en pausen niet te boven komen.  De andere kant is het ego gedeelte.  Er kwamen mensen zoals de heer Freud  en dezen stopten absolute anti-God ideeën in de mensen, absoluut anti-God. Het is tegen de Moeder, tegen de Zoon, het is absoluut absurd.  Deze duivelse anti-God ideeën drongen door en de mensen begonnen te zeggen: “Wat is er verkeerd?” Dit is allemaal conditionering. We zouden alle conditioneringen moeten verwijderen. “Daarom werden wij zo ego-georiënteerd, hetgeen de andere kant is die Christus moest uitwerken. Wat ik dus bedoel is dat zij, nadat Christus in het Westen gevestigd was, erop hebben toegezien dat ze alle soorten hindernissen die onder de zon mogelijk waren creëerden, tegen het openen van de Agnya Chakra.

Ondanks dat, merk ik dat alle Sahaja yogi’s uit het Westen nog steeds gehecht zijn aan het christendom en niet aan Christus. Er is binnenin jullie nog steeds een sluimerend christendom aanwezig, en dit christendom moet uitgeschakeld worden. Daar waar Indiërs erg goed zijn in het laten vallen van alle onzinnige dingen. Want wij in India hebben vele uitdagingen gehad, van alles en nog wat. We hebben uitdagingen gehad voor de conditionering, wij hebben uitdagingen gehad voor diegenen die op het ego waren gericht. Daarom zijn de mensen gewend aan dat soort van “opgeven”. Maar in het Westen zijn we nog steeds erg gehecht aan die christelijke nonsens. Het heeft niets met Christus te maken, geloof me, en dit fanatisme dat nog steeds in jullie gedachten rondwaart, moet opgegeven worden, anders doen jullie Christus onrecht aan. Dat betekent in geen geval dat jullie moeten overgaan op een andere religie zoals het hindoeïsme, het onzinnig jaïnisme, of wat dan ook.  De “essentie” de “Tattwa” van het christendom is Christus. En het zit zo vol onzinnige dingen dat jullie het woord christendom echt compleet uit jullie woordenschat en uit jullie gedachten moeten zetten, anders kunnen jullie nooit tot de essentie komen. Het is een feit, neem het maar van mij aan. Zelfs nu is de aandacht van alle mensen gericht op wat Christus zei, of op wat Moeder Maria gezegd heeft, en wat ons via deze vreselijke mensen werd doorgegeven.

Door dus over andere godheden en andere grote incarnaties te leren, neutraliseren we dit. We moeten ook proberen het teveel aan aandacht te neutraliseren door andere Godheden te leren kennen, bijvoorbeeld Shri Ganesha. Als je over Shri Ganesha spreekt is hij de essentie van Christus. Jullie begrijpen dat. Ganesha is de essentie van Christus en Christus is de manifestatie van Shri Ganesha’s krachten. Als jullie dus naar de essentie van de dingen gaan, is het beter.  Dan is Christus natuurlijk daar, maar we moeten hem zien zoals hij is, hetgeen erg weinig mensen eerder gezien hebben. Maar nu in Sahaja Yoga zouden jullie hem moeten zien zoals hij was. Hij was vooreerst het heiligste van het heilige. Jullie accepteren die positie.  Dan heeft deze Freud nonsens er niets mee te maken. Zij die zichzelf christenen noemen doen gedurende vijf dagen alle nonsens van Freud, de zesde dag spreken ze over het christendom en de zevende dag gaan ze naar de kerk. Hoe kunnen ze dat doen? Ik bedoel hoe kunnen ze zichzelf christenen noemen, volgens welke normen? Vertel me dat. Ik bedoel, denk er eens over na. De Indiërs hebben hen gevraagd weg te gaan, want zij kunnen niet begrijpen wat het is. Zo’n nonsens, het is zo’n vuiligheid. Het heiligste van het heilige hebben we, door onze onzinnige ideeën, naar beneden gehaald tot zo’n laag peil.

Daarom moet men begrijpen dat deze conditioneringen van het katholicisme ons zo’n weerzin tegenover onszelf hebben doen krijgen dat we de andere kant opgingen die zelfs nog erger was, veel erger dan de conditionering zelf.  En jullie komen met deze mensen van de morgen tot de avond in contact.  Ofwel zijn zij Freudiaans of het zijn zogenaamde christenen; zelfs na realisatie. Maar jullie moeten weten dat jullie speciale mensen zijn.  Jullie staan boven hen, jullie zijn boven hen uitgerezen. Christus is gewekt.  Om Christus dus recht te doen, moeten jullie over al jullie conditioneringen heenkomen. Om te beginnen die van het christendom, als je er hebt. Wanneer je Freudiaans geweest bent, raak die vreselijke kerel dan kwijt. Hij was absoluut anti-Christus. Misselijk, misselijk, misselijk.  We hebben niets te maken met de ideeën van Freud, zelfs niet zoveel! Geloof me. We hoeven hem op geen enkel punt te verrechtvaardigen.  Hij maakte volledig gebruik van de weerzin die de mensen vanuit de conditioneringen hadden ontwikkeld. En dan verzon hij al deze verhalen, omdat hijzelf een man van erg laag niveau was, die niet als menselijk wezen, van welk niveau dan ook, kan geteld worden. Zie je, Christus kwam voor menselijke wezens, maar niet voor deze mensen van laag niveau. Zelfs de lepralijders waren beter dan hij, denk ik. Vreselijk! Zelfs het denken aan die hele zaak maakt me misselijk. Het is erg onheilig. Om allerlei praktische redenen moeten we dus begrijpen dat we niets met mijnheer Freud te maken hebben.  Hij is vuiligheid, hij is slijk. Hij is absoluut een laag-bij-de-grondse man. We kunnen niets van hem noch van zijn ideeën leren.  De andere kant ervan is de conditionering van de kerk. Veel Sahaja yogi’s zijn er nog steeds door verward.

Als je natuurlijk zogenaamde christenen wil redden, dan moet je hen uit die conditionering weghalen. Gelukkig hebben we iemand die een thesis over deze dingen schrijft,  hoe gevaarlijk deze dingen voor een maatschappij zijn. Maar nog steeds beseft niemand dat deze conditionering een anti-Christus activiteit is. Het is een anti-Christus activiteit. Christus kwam op deze aarde waar Mozes het “Dharma” had gebracht; en na hem vele anderen. Hij dacht, de mensen zullen in evenwicht zijn, en hij had de boodschap van zijn wederopstanding en verrijzenis te geven. Dat is hoe hij op aarde kwam. Maar dan creëerde men zelfs ergere dingen dan de Shariat; Shariat is in de bijbel. Al deze wetten zijn in de bijbel, maar wij zeggen dat iedereen die dit doet gedood moet worden; iedereen die dat doet, moet onthoofd worden. Het is allemaal in de bijbel. Zie je, alles wat die moslims doen staat allemaal in de bijbel. Komt uit de bijbel. Om dat allemaal dus te neutraliseren startte mijnheer Freud een andere stijl. Voor ons zijn heilige wetten bindend, omdat we weten dat dit de enige manier is om spiritueel te groeien. Het is geen dwang, maar vrijwillig aanvaarden dat we moeten groeien, dat we in orde moeten zijn, er zijn geen conditioneringen in Sahaja Yoga, maar hiermee komen we vooruit. Dit is hoe we verder gaan, daarom nemen we de situatie aan en gaan ermee vooruit. Daarom zou realisatie jullie de kracht moeten geven om de anti-Christus activiteit in jullie gedachten te kunnen bevechten.  Het belangrijkste waarover ik spreek is dat jullie jezelf onder ogen moeten zien. Jullie moeten niet alleen jezelf onder ogen zien, maar ook de zogenaamde maatschappij rondom jullie.

En voor jezelf uitmaken of deze conditioneringen en deze anti-Christus activiteiten waaraan jullie hebben toegegeven, volledig nadelig zijn voor jullie groei en opgang. En daar jullie speciale mensen zijn die realisatie gehad hebben,  moeten jullie er met jezelf over debatteren en de juiste conclusies eruit trekken. Er is geen reden om er met anderen over te debatteren. Zoals jullie weten worden mensen door conditionering stil, zij praten niet, maar de conditionering groeit van binnen. Met het ego praten mensen teveel en zij vallen anderen aan met hun gepraat en het ego groeit teveel. Daarom moet men in de toestand van “getuige” verkeren, wat betekent dat je spreekt als je moet spreken, en dat je stil bent wanneer je stil moet zijn. Dit gebeurt op het niveau van de Vishuddhi. Ter hoogte van de Agnya moeten jullie alles wat lelijk is, alles wat onheilig is, alles wat vuil is, verafschuwen, omdat nu een nieuwe gevoeligheid zich binnenin jullie ontwikkeld heeft, een nieuwe gevoeligheid voor heiligheid, voor voorspoedige dingen.

Probeer dit gunstige klimaat binnenin jullie te verbeteren.  Ik merk dat mensen zeer snel gehecht raken aan negatieve mensen. Zij identificeren zich met negatieve mensen, het is heel normaal. Zij denken dat ze erg sympathiek zijn. Het is de sympathie waarmee ze werken. Het kan je zuster zijn, je broer, je kind, je moeder of je vrouw zijn. Het kan iedereen zijn. Maar door gehecht te geraken aan zulke mensen, doe je die persoon kwaad, want die persoon zal naar de hel gaan en jij ook. Als je dus iets goeds voor die persoon wil doen, dan is het beste, niet aan die persoon gehecht te raken en die persoon te zeggen dat dit anti-Christus activiteiten zijn. Raak gehecht aan die groep die positief, groei bevorderend werk, die heilig werk doet. En begrijp dat de kracht ligt in gehechtheid aan die groep, eerder dan de gehechtheid aan die ene aparte negatieve persoon.  Ieder van jullie heeft wel enige ervaring gehad.  Ik geef jullie het voorbeeld van Warrens vrouw, geen van beiden zijn hier. Maar het is gemakkelijk te begrijpen wat er in haar situatie gebeurde. Hij was erg aan haar gehecht. Hij trouwde met haar. Hij vroeg het mij. Ik was echt geschokt dat hij zo ongevoelig was, waarom ziet hij haar niet zoals ze is? Maar ik wist niet wat te zeggen. Als ik zeg trouw niet, dan zou hij denken dat Moeder hem probeert onder druk te zetten of iets dergelijks, Ik wist niet wat te zeggen, maar ik was echt geschokt, gedurende ongeveer twee minuten zei ik niets. Ik ben er zeker van dat zij haar kaarten erg goed speelde. Ik zei, in orde je kan trouwen. Je zal gelukkig zijn. Als je dat denkt, krijg je geluk, dat is alles. Ik zei niet “vreugde”.

Als je denkt dat je geluk kan krijgen, trouw dan. Hij trouwde met haar. Hij zei dat ze met hem naar Engeland moest komen. Hij bracht haar daar. Ik probeerde het te voorkomen. Ik zei hem “wees voorzichtig”. Toen verloren ze hun paspoorten. Hij vond zijn paspoort, zij niet. Hij klampte zich aan mij vast. Hij zei, alstublieft vraag of Mr.Srivastvava, hoe dan ook haar een paspoort geeft. Het paspoort moest komen. Ik zei “in orde”. Men maakte haar paspoort. Toen kwam ze met mij mee. Nog steeds ging ze door. Ik zei, alstublieft zendt deze dame weg, Ik wil niet dat ze met mij is. Het is pijnlijk, 24 uur per dag is ze bij mij. Ik moet enige tijd hebben zonder deze vreselijke bhoots om me heen. Geraak alstublieft van haar af, ze is slecht. Maar hij kon het maar niet begrijpen! Nog steeds bleef hij bij haar. Dan op een dag gebeurde het dat ze mijn hart aanviel. Mijn hart veranderde in iets zoals een grote vuist. Ik zei, nu leg je hand op mijn hart en zie. Het bonkt als wat. Hij kon zijn hand er niet opleggen, kon zijn hand zelfs niet in de buurt brengen. Ik zei, nu alsjeblieft vraag haar naar beneden te gaan. Zodra ze naar beneden ging stopte het. Dan besefte hij dat het dat was, maar nog steeds gaf hij haar niet op; hij gaf haar niet op. Ik ging naar Los Angeles en overal volgde ze mij. De sympathie zie je. Zij kon weggegaan zijn zonder probleem, zij was een stoere vrouw. Maar dan, in Los Angeles begon ze hem geleidelijk aan haar tanden te laten zien. En dan uiteindelijk kwam hij in de problemen, hij begon pijnen te krijgen, van zodra ik Los Angeles verliet, kreeg zij haar epilepsie. En hij begreep hoe gevaarlijk het was om haar heel de tijd met mij mee te nemen. Nu kon hij haar niet wegsturen omdat ze epilepsie had. Hij nam haar mee terug. Ze probeerde de hele ashram uiteen te rukken door haar verhalen van medelijden te vertellen. Oooh! weten jullie, mijn man wil mij verlaten, dit en dat, nonsens; en ze traden haar allemaal bij. Nu ze is een bhoot, een bhoot en een bhoot. En de bhoot begon uitbreiding te nemen. Nog een bhoot sloot zich aan uit sympathie, en nog een bhoot kwam erbij en nog één sloot zich aan.  Zij was problemen aan het maken. Zie je, dit is niet goed en hij is niet goed, hij is tegen mij, deze familie is tegen mij, dat is tegen mij.  Toen kreeg hij een hartaanval. ?Thérèse kreeg een hartaanval. Dat gebeurde.  En toen zond hij haar weg.

Welnu, jullie herhalen al die onzin niet.  Negativiteit wordt niet getolereerd, er wordt niet mee doorgegaan, het onderscheidingsvermogen is het betere deel van de moed. Men hoeft niet bang te zijn, maar onderscheidingsvermogen  moet deel uitmaken van de moed. In orde? Als je negativiteit hebt, zorg dat je er vanaf komt. Als iemand zo negatief is, is het beter niets met die persoon te maken te hebben, wat ook de relatie moge zijn, heb er gewoon niets mee te maken. Omdat er geen reden is om af te dalen, als je een zoeker bent, een verantwoordelijke zoeker, een Sahaja yogi. Men dient voorzichtig te zijn. Dit moet ik met Kerstmis zeggen, het gevecht begint aan de Angya chakra, alleen daar. Omdat je, wanneer je het Christus principe verlaat, je argumenten begint te geven die de negativiteit steunen. Altijd in de tegenovergestelde richting is het niet? En jullie hebben alle argumenten die “tegen” Christus werken. Als dezelfde Agnya chakra vreemd gaat doen, dan begin je dingen die absoluut fout en verkeerd zijn, als erg redelijk te zien.  Daarom moeten we opletten. We moeten met Christus zijn. Nu zullen zij ook hetzelfde zeggen aangaande het krijgen van vibraties. In orde Moeder. Ik ben daar ook goed in. “Werkelijk we zagen de vibraties”.

Niets van. Ik voel me in verlegenheid gebracht. Soms zeg ik het niet, dat ik me in verlegenheid gebracht voel. En mensen proberen mij ook door trucs uit te spelen, mij te beïnvloeden, ik maak er mij soms nogal zorgen over, hoe het hen te zeggen. Omdat ik gezien heb, dat ego-georiënteerde mensen “uiterst” gevoelig zijn. Zij zijn niet arrogant, dat is één ding, maar ze zijn uiterst gevoelig, en wanneer je hen iets vertelt, zullen ze het niet aannemen. Zoals gisteren, gaf ik mensen van Pune ervan langs; ze zeiden: “Het was voor ons welzijn”. Niemand zei “Moeder waarom zegt u zoiets”? Nee, niet één. Iedereen zei dat het voor hun eigen welzijn was. Maar in het Westen, wanneer je hen ervan langs geeft dan zal jij ervan langs krijgen. Niemand neemt het op die manier aan. Ik moet jullie dus één ding zeggen om jullie ego-problemen in orde te brengen, zorg er eerst voor dat je niet in het spel van je ego speelt.  En kijk ook naar je conditionering, die uit bhoots bestaat, al deze conditioneringen in jullie zijn bhoots geworden. Al de kerkbhoots zijn in jullie hoofd gegaan. Ze zijn er allemaal. Jullie moeten er dus voor zorgen dat deze bhoots verdwijnen, omdat we heilig moeten zijn. We moeten zuiver zijn. We moeten verrijzen. We zijn verrezen mensen.

Christus heeft ons verrezen. Maar we dienen eraan te denken “hoeveel” hij voor ons moest werken. Hoe meer je tracht één te zijn met negativiteit, hoe meer schade je hem toebrengt, hoe meer we hem martelen, hoe meer we hem problemen geven. Hij die geboren werd in een kribbe onder de moeilijkste omstandigheden,  terwijl iedereen comfort nodig heeft, die daar vanaf het begin tot aan zijn dood een gevaarlijk leven leidde. Zoals jullie weten, vond zijn geboorte zelf plaats in een koestal. Niemand van jullie is in een koestal geboren. En terwijl de christenen zo op comfort gesteld zijn, is het verbazingwekkend, dat Christus in een koestal geboren werd, tijdens een zeer koude nacht met niet veel om zich te bedekken. Sprankelende schoonheid was het.  Nu moeten we het hem in onszelf gerieflijk maken. We gaan hem niet die kribbe geven in onze Agnya chakra. Een kribbe van gedachten en een doornen kroon van gedachten – dat gaan we hem niet geven! We maken het hem gerieflijk door geen negativiteit als sympathiek te accepteren. Jullie moeten vriendelijk zijn ten aanzien van jullie voorspoed en heiligheid, zodat Christus van zijn verblijf in jullie Agnya chakra geniet. Zijn verblijf, daar in jullie Agnya. Zodat we hem niet martelen met onze waardeloze ideeën, oncomfortabele gedragingen of ongunstige verschijningen en niet heilig aannemen van verkeerde ideeën. Probeer hem te respecteren, daar staat hij. Probeer het hem erg gerieflijk te maken.  Ik wenste dat ik het kon doen, maar hij verblijft in ieders Agnya chakra. Als hij alleen maar in mijn Agnya was, zou ik hem het grootste comfort geven.

Maar hij wil gemanifesteerd worden in ieders Agnya. Daarom moet ik jullie als Moeder verzoeken goed voor hem te zorgen, geef hem een fijne wieg, geef hem een aangenaam verblijf, want hij is geboren om jullie je wedergeboorte te geven. Hij heeft zo’n geweldige verantwoordelijkheid op zich genomen, om al jullie conditioneringen en al jullie ego te absorberen, maar dat moet niet betekenen dat jullie stenen bovenop hem leggen. Soms merk ik dat de conditionering van westerse mensen zo groot is dat het lijkt, alsof het als een grote berg op dit kleine kind valt. En soms merk ik een enorme slechte adem. Een vreselijke adem van ego, het stinkt, het blaast als een geweldige wind naar de Agnya toe, een vreselijke stank die uit dit verschrikkelijke ego type komt. Absoluut niet de manier om de Koning der Koningen, die binnenin jullie geboren is te behandelen. Jullie werden zo gerespecteerd dat Christus in jullie Agnya geboren is.  Maar jullie moeten je Agnya chakra ook respecteren.  Jullie aandacht moet in het centrum zijn, zonder te wankelen – stel het jullie op een kinderlijke manier voor, zoals men zegt, dat een kind de vleugels krijgt omgebonden.

Daarom moet deze Agnya chakra erg schoon, gezond en heilig gehouden worden. De aandacht zou heilig moeten zijn. De aandacht van buiten af is nog steeds niet erg heilig, het zou onthechte aandacht moeten zijn. Als jullie door je Agnya beginnen te zien zou het een heilige kracht moeten projecteren, zodat iedereen die naar jullie ogen kijkt, moet weten dat sereniteit uit deze ogen vloeit en geen lust, hebzucht en agressie. Dit kunnen wij allemaal bereiken want we hebben Christus in onze Agnya gekregen. Accepteer hem daar. Hij is geboren, laat hem groeien. Ik ben er zeker van dat Sahaja yogi’s het belang van de Agnya chakra begrijpen. In het Oosten is het geen probleem, omdat hij voor hen niemand anders is dan Ganesha; Ganesha is een kind en zij weten heel zeker dat de kindertijd geen smetten, geen problemen heeft, niets. Daarom zijn zij nog steeds kinderen voor zover het zonde betreft. Er is een verhaal over – een pastoor ging naar een dorp en gaf de mensen een grote lezing, en de dorpelingen moesten bedanken. Dan stond hij op en ze zeiden: Hartelijk dank, dat u ons er alles over verteld hebt, we wisten niet wat zonde was en God zij dank, dat u ons verteld hebt dat zonde bestaat!  Dit bewustzijn is dus niet in hun hoofden. Ze begrijpen het niet. Jullie zullen verbaasd zijn, je kan het Indiërs niet vragen. Ze zullen niet begrijpen wat het betekent, weet je. Ze kunnen zeggen de heer Freud, dit en dat, maar ze begrijpen het niet, het is zo anti-God. Eigenlijk wist ik het niet, tot gisteren toen Rustom mij met grote terughoudendheid vertelde wat het werkelijk betekent.

Dat is dus wat het is en we moeten dit begrijpen. Vandaag is het de grote dag van het heilige. Laat ons de geboorte van Christus vieren in onze Agnya chakra en laat ons een lofzang aanheffen, zodat hij in zijn zuivere essentie, in zijn heilig lichaam aanwezig zal zijn. Hij zou hier moeten zijn; geen christendom en ook geen Freudiaanse nonsens. Christendom is net zo slecht als het Freudiaanse. Er is daar helemaal geen verschil. Of je nu het kind doodt door de bergen op hem te laten vallen of met een vreselijke stinkende, vieze ruikende wind die over hem heen waait, het is precies hetzelfde. Daarom, raak beide ideeën kwijt – volledig, absoluut. En dan respecteer je hem in  “zuiverheid”. Absolute zuiverheid, want hij is “zuiverheid”. Nu kan je zeggen, “Moeder als hij de zuiverheid is” – er zijn sommige stomme mensen die mij dat vragen – “als hij zuiverheid is, hoe kunnen we hem dan onzuiver maken”? Wat ik bedoel is, als je hem niet respecteert, waarom zou hij daar dan zijn? Hij zal verdwijnen. Hij houdt van zuiverheid. Hij zal van zijn plaats verdwijnen – het is niet goed voor jou. Daarom is het beter een wieg te scheppen, een prachtige wieg, van liefde, van eerlijkheid, zoals zijn Moeder voor hem maakte. Met alle zoetheid, aardigheid en zekerheid, dat jullie de schoonheid en de voorspoed van Christus zullen verzorgen.

Moge God jullie allen zegenen.