Christmas Puja

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

1982-1225 Christmas Puja, Puna, Indië

Vandaag vieren we de geboorte van Christus, een zeer belangrijke gebeurtenis op het gebied van menselijk bewustzijn.

Je weet dat hij, bij zijn geboorte in de Agnya chakra, het ego en het superego opslorpte, dat zijn de conditioneringen in ons en ons ego.

Deze enorm belangrijke gebeurtenis vond plaats ongeveer tweeduizend jaar geleden.

Maar vandaag is voor ons de tijd gekomen om gebruik te maken van deze belangrijke verwezenlijking op deze aarde. Om Christus te kunnen begrijpen moeten we eerst en vooral weten dat hij niets anders dan Omkara was. Hij bestond enkel en alleen uit vibraties. Daarom is hij ook herrezen. En hij was van nature onthecht. Zo moeten wij dus ook inzien dat we eerst en vooral onthecht moeten zijn van onze gedachten en zoals je weet bereik je dat pas als je weet hoe je anderen kan vergeven. Maar er is nog een andere zeer subtiele gehechtheid in mensen: zij die in de christelijke religie werden geboren, denken dat Christus hen toebehoort en dat hij in hun broekzak zit. Maar in feite is het tegenovergestelde waar: hij heeft met hen niets te maken en hij is hun slechtgezind. Zoals Christus zei: “Jullie zullen me roepen: ‘Christus, Christus’, en ik zal jullie niet kennen.”

Het is dus belangrijk dat christenen er nooit vanuit gaan dat Christus van hen is en hen toebehoort, enkel omdat ze een heel leven als christenen hebben geleefd. Eigenlijk is dat niet zo, jullie hebben niet als christenen geleefd. Zij die nooit als christenen hebben geleefd en enkel de naam van het christendom hebben, zijn dus niet de mensen die Christus echt volgen. We moeten nu dus veranderen en hem in ons leven volgen. Zolang we hem niet in ons leven opnemen, hebben we de omvang van zijn komst nog niet beseft. Enkel omdat we christenen zijn, zogenaamde ‘christenen’, in hem geloven, over hem opscheppen en ons met hem identificeren is totaal verkeerd. En daar heb ik je al eerder over gewaarschuwd: we moeten ons al zijn kwaliteiten eigen maken. Hij was het levende bewijs van een enorm grootse gebeurtenis, door op deze aarde te komen en een zo zuiver en heilig leven te leiden.

Probeer je zuiverheid en heiligheid verder te ontwikkelen: een krachtige heiligheid en een krachtige welgezindheid die niet besmet kan raken, maar vecht tegen alles wat anti-God en anti-Christus is.

Vandaag is een dag waarop jullie zijn geboortedag opnieuw vieren. En laat hem op deze dag in ons geboren worden. Laat hem geboren worden in onze persoonlijkheid, in ons gedrag en in ons temperament. Hij was een onthechte man, niet gehecht aan materieel bezit, absoluut niet. Hij leefde als de zoon van een timmerman een heel oncomfortabel leven, echt waar, en hij maakte zich nooit druk om kleinigheden in het leven. In feite moet je weten dat het huis van een timmerman een van de gevaarlijkste plaatsen is om te leven: je hebt er alle mogelijke spijkers en alle soorten rare gereedschappen in gebruik. Voor je het weet kan je ergens over struikelen en gewond raken. En er is nauwelijks plaats om te slapen, het hele huis ligt vol met hout en de mensen slapen meestal op het hout. Maar wij daarentegen, zogenaamde christenen, hechten zoveel belang aan ons comfort. En we veroordelen anderen maar al te gemakkelijk. Zo ontzettend gemakkelijk. Het is zo absurd, werkelijk absurd! Het kan om het even wat zijn. Stel dat ze naar de markt gaan: “Oh, dit is echt afschuwelijk!” Ze gaan ergens anders naartoe: “Dit is vreselijk.” En jijzelf dan? Hoe zit het met jou? Kijk maar eens in jezelf. En dit moeten we nu ontwikkelen: we moeten onszelf van binnenuit reinigen. Je moet je ongemakkelijk voelen over jezelf, niet over daarbuiten. Je moet je ongemakkelijk voelen over de slechte eigenschappen in onszelf, niet die daarbuiten. Breng je aandacht van buiten naar binnen. Zoals Christus een leven leidde dat op het innerlijk gericht was. Hij leefde niet naar buiten toe, hij leefde binnen in zichzelf.

En dat is wat we vandaag, op deze dag moeten begrijpen: dat onze nieuwe geboorte ons naar binnen zou moeten voeren. We zouden ons moeten bekommeren om ons innerlijke comfort, niet het uiterlijke comfort. Zoals gisteren, als het beeld je toen niet aanstond dan is het een goed teken dat je niet met vuil en smerigheid kan leven. Maar dat is nog steeds buiten onszelf. Hoe zit het met het innerlijke vuil? Hoe zit het met de innerlijke gedachten die ons bezoedelen? De zinloze ideeën die nog steeds in onze hoofden aanwezig zijn? Haal ze weg! Gooi ze weg! En word dan opnieuw geboren als een lotus, als Christus, die zijn hele leven zo leefde, voor ons stierf en herrees.

We hebben dus zo’n groot voorbeeld om in onszelf, in ons karakter en in ons leven te absorberen. Ik blijf dit maar herhalen, want we raken echt in de war. We denken dat we in orde zijn als we een soort van ‘paspoort’ hebben. Niets is minder waar. Het gaat erom in jezelf te worden zoals Christus zich gedroeg. En het belangrijkste van alles is de vergiffenis, vergiffenis en vergiffenis, die in ons nog zo ontbreekt. Om dat te kunnen ontwikkelen moet het ego wijken. Als we christenen willen zijn mogen we geen ego hebben.

En dat moet je begrijpen als we spreken over de geboorte van Christus – zo’n mooie tijd, hoewel hij in heel oncomfortabele omstandigheden werd geboren. Hij had geboren kunnen worden in een koninklijk paleis. Hij had overal geboren kunnen worden, waarom deed hij dit? Omdat hij wist dat de christenen zouden komen en de beste bedden voor zichzelf zouden uitzoeken, en de beste huizen, en niet zouden tolereren dat er hier en daar een graantje werd meegepikt. Ze zullen het uitschreeuwen om kleine dingen: ‘het tapijt is vuil, dit is beschadigd’, enzovoort. Het is zo bekrompen.

Voor jou is het dus belangrijk dat je een hoger niveau bereikt. Veel hoger. Kijk hoe hij werd geboren: in een voederbak, op zo’n oncomfortabele plek waar koeien rondliepen en uitwerpselen lagen, alles lag er verspreid en hij gaf er niets om. Hij werd geboren op een plek die je niet eens zou willen bezoeken, waar je niet zou willen zitten! Maar zijn moeder maakte alles voor hem schoon en hij werd er geboren, een fonkelende ster uit de hemel, om alles te zuiveren. Want als jij zuiver bent dan zuiver je anderen.

Laat ons vandaag de grote dag van zijn komst, in dit grootse land van yoga, vooral in deze streek van Puna, een streek van zegeningen, vieren dat we de voorspoed en de heiligheid en de volledig onthechte aard van Christus in ons gaan absorberen. En dat we zullen leven als ware volgelingen van Christus en zijn leven. Vandaag zijn jullie Sahaja yogi’s, jullie hebben dus geen kaste, geen gebruiken en geen religie meer. Je hebt nu maar één universele religie, namelijk Sahaja Yoga. En daar wordt Christus vereerd, daar eert iedereen Christus, want hij kwam niet voor één persoon, en niet voor twee of tien personen. Maar zij die hem eren moeten zijn karakter en zijn leven tot uiting brengen. Ik begrijp niet hoe je als materialist over Christus kan spreken, want er was geen materie in zijn lichaam. Hij had geen materie in zich, hij was enkel vibraties. Daarom liep hij over het water. Ik begrijp dus niet hoe materialisten iets van Christus kunnen opeisen. Dit is het probleem waarmee iemand geconfronteerd wordt als hij ziet hoe we het tegenovergestelde zijn van wat we verkondigen.

Maar dit is wat we moeten bereiken, en eens je het hebt bereikt zal je versteld staan dat God voor je zorgt. Hoe kan een bloem in de wildernis gedijen? Hoe krijgt ze water, hoe wordt er voor haar gezorgd, hoe wordt ze zo mooi? Ze maakt zich er geen zorgen om. Zo gaat het ook als jij dat mooie wezen wordt dat de Spirit is: er wordt voor je gezorgd. Je krijgt alle zegeningen en alle vreugde, want dat is absoluut de bron van vreugde. Maar als je die vreugde met je ego bedekt, kan je ze niet voelen. Probeer dus je ego hoe dan ook weg te werken. Kijk naar je ego: “Oh, meneer Ego! Ben je daar weer? Scheer je weg!” Neem het weg. Probeer in alle genegenheid en vriendelijkheid voor jezelf en anderen op te rijzen, hoger en hoger, tot je het gebied bereikt dat Christus voor ons heeft gecreëerd, het limbische gebied, waar het Koninkrijk van God ligt.

Moge God jullie allemaal zegenen omdat jullie in zijn voetstappen treden en al zijn kwaliteiten in jezelf absorberen. Ik ben ook jouw Moeder. En ik ben er om je al deze dingen te leren en je te vertellen hoe je het moet doen. Maar jij moet het doen. Probeer net zo onthecht te zijn als ik ben. Jullie proberen me blij te maken door me van alles te geven, maar je weet dat ik een heel onthecht iemand ben. Ik begrijp gehechtheid niet, ik begrijp het niet, en soms lach ik gewoon naar mensen als ze me proberen te zeggen: “Moeder, we willen u graag dit of dat geven.” Goed, geef het dan. Maar ik ben er niet aan gehecht. Ik kan er niet aan gehecht geraken, want er is niets in mij dat zich ergens aan kan hechten, niets. Ik ben gewoon een bewegende kracht van Kundalini, hoe kan ik mij hechten? Ik ben gewoon constant in beweging en het is voor mij dus niet mogelijk om aan wat dan ook gehecht te raken. Zo zou jij ook binnen in deze kracht moeten komen en met mij mee bewegen en gewoon alle andere dingen vergeten die je groeiproces afremmen.

Je moet vooruitgaan. Je moet op een waardige manier groeien. Ik ben er zeker van dat het zal gebeuren. Deze keer waren de mensen redelijker, ze waren minder kritisch, sommigen nog wel, maar dat is niet erg . De meesten waren erg lief en waardig en er was een goed gevoel voor collectiviteit. Ik ben erg blij dat de mensen het in dit programma zo goed doen. Ik ben heel blij.

Moge God jullie zegenen.