Agnya Chakra, de deur van de hemel

New Delhi (India)

1983-02-03 Agnya Chakra: The door of heaven, New Delhi, India, DP, 83' Chapters: Talk, Q&ADownload subtitles: EN,ES,LT,NL,PT,RU,TR (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Agnya Chakra, de deur van de hemel  – New Delhi (India) – 3/02/1983

Vandaag gaan we de Agnya chakra begrijpen. Agnya Chakra bevindt zich op de kruising van het ‘optisch chiasme’. De zenuwen die de ogen bedienen gaan achterwaarts in de tegenovergestelde richting en waar ze kruisen, is het energiecentrum gevestigd. Het heeft een voortdurende verbinding met andere centra door de ‘medulla oblongata’. Dit centrum heeft twee bloemblaadjes. En dit energiecentrum werkt aan een kant door de ogen en aan de achterkant van het hoofd waar er een uitstulping is. Dat is het fysieke aspect van dit centrum.

Er zijn mensen die over het derde oog spreken: dit is het derde oog. Dus we hebben twee ogen om mee te zien en er is een derde oog dat een subtiel oog is, waardoor we kunnen zien. Als je dit oog ziet, betekent het dat je ervan verwijderd bent. Bijvoorbeeld als je je ogen kunt zien dan zie je je weerspiegeling, niet de werkelijkheid. Als je iets ziet, betekent het dat je ernaar kijkt. Dus mensen die zeggen dat ze een oog zien, bijvoorbeeld mensen die LSD nemen en zo die zien een ander oog. Ze zien dit oog en denken dat hun derde oog geopend is. In feite ben je ver verwijderd van dat oog, dat is waarom je het kunt zien. Je gaat naar het bovenbewuste niveau aan de rechterkant en aan de linkerkant naar het onderbewuste niveau, je kunt het oog zien. Maar in Sahaja Yoga moet je zien door dat oog. Als een venster, je kijkt naar het venster, maar als je door het venster kijkt, kan je niet naar het venster kijken. Dus die illusie die mensen hebben dat je het derde oog kunt zien en dat daarom hun Kundalini ontwaakt is vergissen zich schromelijk.

Het is een zeer smalle doorgang, waar de aandacht normaal gezien niet door kan, het is iets onmogelijks. Het is een zeer smalle doorgang waar ego en superego op elkaar passen en elkaar kruisen op deze manier. En er is geen plaats tussen voor de Kundalini om erdoor op te stijgen. Dit superego en ego gaan terug, gaan naar beneden en komen naar de Vishuddhi chakra en cirkelen er rond en gaan in dezelfde richting. Dus je ziet dat ze tot deze plaats komen, ze starten hier en gaan omhoog naar de Agnya chakra en dan kruisen ze. Maar hier zijn ze in dezelfde richting als ze waren, bij de Agnya chakra kruisen ze. Dus als je een probleem hebt op de linkerkant, krijg je de effecten daarvan op de rechterkant. Maar de rechterkant begint hier tot deze kant en de linkerkant begint van hier. Maar de linkerkant werkt eigenlijk op de rechterkant. Dus dit derde oog moet doorboord worden of we moeten in het derde oog binnengaan, door de Kundalini-ontwaking.

Maar die doorgang, die de deur is naar de limbische zone die het koninkrijk van God is, is zo gesloten dat wie probeert om zijn aandacht door die gesloten door te persen ofwel naar de linker- ofwel naar de rechterkant gaat. En dat is het begin van de moeilijkheden van mensen als ze niet begrijpen dat niet alles wat onbekend is, God is of goddelijk is. Dus wanneer ze naar de rechterkant gaan, gaan ze naar het bovenbewuste. En ze beginnen hallucinaties te zien. In feite zijn dit geen hallucinaties maar echte dingen want die bestaan aan de rechterkant. Dus ze beginnen dingen van de rechterkant te zien. Ze kunnen kleuren zien en de vorming van die kleuren en ze kunnen ook dode mensen zien die heel egoïstisch zijn geweest. Ze kunnen Gandharwa’s en Kinnara’s zien, omdat ze naar de ‘Gandharwalok’ gaan, naar de rechterkant, en die dingen beginnen te zien in het onbekende bewustzijn van bovenbewustzijn. Maar die beweging is heel gevaarlijk. Want als iemand je daar vastgrijpt, dan krijg je een andere persoonlijkheid die op je hoofd zit en je wordt bezeten door ego en je bent afgescheiden en je wordt echt boosaardig.

Hitler is een van de voorbeelden daarvan. Hij leerde dit van de Tibetaanse lama’s: hoe je naar het bovenbewustzijn gaat. En toen hij het van hen geleerd had, gebruikte hij het en hij maakte vele mensen bovenbewust, egogericht. Je moet wel over het lamasysteem gehoord hebben dat een ander groot probleem was. Zij kenden de toekomst, wie de volgende lama zou zijn. Waar hem te vinden? Waar breng je hem vandaan? Al die toekomstgerichte zaken wisten ze en mensen dachten dat dit goddelijk was! De toekomst kennen is niet goddelijk. Het is een domein waar we nooit zouden moeten gaan. Omdat het niet evenwichtig is. We zijn mensen en we moeten het heden kennen en niet de toekomst.

Als je eenmaal door het huidige stadium gaat dan bereik je een hoogte van waaruit je het verleden, het heden en de toekomst kunt zien. Veronderstel op Moeder Aarde, als je de mogelijkheid hebt om hoger te gaan en jezelf daar vast te maken dan kan je zien wat er is voorbijgekomen en je kan ook zien wat gaat komen; en waar je ook bent, je bent in het heden. Op die manier, als iemand groeit in de werkelijkheid, in het heden, komt hij op dat punt in het superbewustzijn van waaruit hij de bovenbewuste rechterkant kan zien en hij kan ook het onderbewuste zien; maar hij heeft geen interesse. Hij wil groeien in het heden.

En dat is wat in feite de kundalini-ontwaking is. Dus al die mensen die zeggen dat de kundalini, dat de kundalini-ontwaking, heel moeilijk is en schadelijk, zijn mensen die geen recht hebben om de kundalini te laten ontwaken. Dus als ze trucjes proberen, wordt hun sympathisch systeem heel rusteloos. En dat sympathisch systeem aan de linkerkant begint meer energie te ontnemen aan het middenkanaal. In die mate dat het uitgeput geraakt en zo wordt die persoon echt een mentaal wrak. Zoveel mensen die zeiden dat ze de kundalini lieten ontwaken op deze of gene manier, verwoesten het leven van de Sadhaka’s. Uiteindelijk blijven ze berooid achter zonder iets te bereiken. Niemand weet wat te bereiken en wat te ontvangen. Dus ze worden misleid. Maar logisch gezien moet men verstaan dat tenminste je gezondheid in orde zou moeten zijn. Mentaal zou je beter af moeten zijn. Je temperament moet verbeteren; dat is het absolute minimum. Maar als je al je geld aan de guru afgeeft, als je je gezondheid verliest voor die onzinnige experimenten, en je geen controle hebt over jezelf, dan moet je weten dat die zeker niet de realiteit is.

Realiteit is daar waar je controle hebt. Als je door iets anders beheerst wordt, dan ben je een verloren zaak. Bijvoorbeeld, sommige mensen beginnen te springen en ze zeggen: “Moeder, ik begin automatisch te springen.” Dat is een ernstige zaak. Dat betekent dat je geen controle hebt over jezelf. Je springt alleen maar omdat iemand je doet springen. Jij bent niet aan het springen: dat wil zeggen je eigen ‘Chetana’ (bewustzijn) je eigen aandacht, je bewustzijn is onder de controle van iemand anders; je kan jezelf niet beheersen. Dus al die ervaringen waarin mensen denken dat ze in de lucht vliegen of buitenaardse ervaringen hebben en mensen opstijgen in de lucht en dingen zien dat zijn allemaal heel gevaarlijke dingen. Zo iemand kan uiteindelijk gek worden. Absoluut. Want hij verliest totaal de controle over zichzelf. Dat noemt men parapsychologische experimenten in Amerika om het een grote naam te geven: parapsychologie. Natuurlijk is het ‘para’ want het is voorbij de psyche van de mens; maar het is heel gevaarlijk. Het is niet de bedoeling dat je in die warboel terechtkomt waar de geesten je beetnemen en je je op een manier begint te gedragen die je niet kan uitleggen.

Ongeveer vijf of zes jaar geleden of misschien meer, wel 12 jaar geleden, kwam een groep Amerikanen naar me toe en ze zeiden me: “Je moet ons leren hoe in de lucht te vliegen.” Ik zei: “Waarom? Vliegen jullie niet?” Ze zeiden: “Nee, we willen ruimtevaart.” Ik zei: “Waarom?” “Omdat de Russen experimenten doen in parapsychologie en wij willen hetzelfde doen.” Ik zei dat ze allemaal bezeten zouden worden en dat het gedaan zou zijn met hen. Ik wil niet hetzelfde doen als de Russen. Als zij naar mij toe komen zal ik hun hetzelfde zeggen. Dus ze zeiden: “Nee, nee, we willen het leren.” Ik zei: “En als ik zeg dat je slaaf wordt van die geesten en dat je dan niets meer zelf kan doen en je lichaam begint de hele tijd te beven?” Toch zeiden ze: “Ja, we moeten het doen.” En toen ze me zeiden dat ze het wilden omdat de Russen het deden, vroeg ik: “Wie heeft jullie naar mij gezonden?” Toen zeiden ze de naam van een man die een journalist is in Bombay. Ik zei: “Deze man had vroeger zelf dit probleem. Hij verliet zijn lichaam om in een andere wereld te gaan om dit en dat te zien, hij heeft zoveel afgezien en hij verloor volledig de controle over zichzelf en ik heb hem daarvan genezen. Denkt hij dan nu dat ik de ziekte terug in jullie kan stoppen? Ik heb hem genezen van die ziekte en waarom willen jullie deze ziekte krijgen?” Maar ze waren heel zeker dat ze het wilden en ik ontdekte later dat ze een onderneming in parapsychologie hebben in Amerika wat enorm gevaarlijk is.

Dus dit is de beweging waarbij je niet de Agnya doorkruist, maar naar links of rechts afdwaalt. Of je naar het onderbewuste gaat of naar het bovenbewuste, de effecten kunnen anders zijn maar wat Sahaja Yoga betreft is het hetzelfde. De mensen die naar het onderbewuste gaan, kunnen me ook in verschillende vormen beginnen te zien zoals de mensen die LSD nemen niet naar me kunnen kijken: ze zien enkel licht dat uitkomt. En zij die naar het onderbewuste gaan beginnen vormen te zien en dingen die hun doen denken dat ze in de hemel beland zijn. Maar ze zien het verleden van de evolutie, het verleden van alles.

Dus het bovenbewustzijn is zonder twijfel heel gevaarlijk maar ook het onderbewuste is heel gevaarlijk. Want alle ongeneeslijke ziektes zoals kanker, ruggemergontsteking, zulke dingen komen door de beweging van de aandacht naar de linkerkant. Dus men moet heel voorzichtig zijn vooraleer naar een van die tantrika’s te gaan; Of naar die mensen die je proberen te controleren of je iets over de toekomst of het verleden te vertellen. Het is ook niet nodig om de toekomst of het verleden te kennen. Waar is dat voor nodig? Hoe helpt het? In feite als ik je begin te vertellen hoe ik helemaal van daar kwam en hoe ik in de file zat of zo, zou het je interesseren? Hoe komt het dat je geïnteresseerd bent in je voorbije glorie of een vorig leven dat vandaag geen enkele waarde heeft? Maar het is de zwakheid van de mens dat hij iets aan zijn persoonlijkheid wil toevoegen of zo. Dat is heel artificieel, onbestaand en heeft geen waarde. En dan zegt men: “Ik heb dit gedaan, dat gedaan, ik heb toch maar dat gedaan…” Ik heb het nooit begrepen.

In India gaan mensen meestal meer naar de linkerkant bij de Agnya. Omdat ze bijvoorbeeld God aanbidden. Wel, als ze God moeten aanbidden, hebben ze geen verbinding met God. Kijk, ik had geen verbinding met de microfoon dus ik kon niet met jullie spreken. Dus zonder verbinding met God aanbidden ze God. Dan zingen ze alle soorten aartis, ze vasten, martelen hun eigen leven. Dat zijn mensen die links zijn. En lofzingen en zo. Naar de extremen gaan, 24 uur zijn ze zo. Dus iemand zuigt ze naar de linkerkant. Als ze de hele tijd zeggen: “Rama, Rama, Rama…” op die manier – je zou kunnen zeggen dat Valmiki dat moest zeggen. Maar wie heeft het hem gezegd? Dat was Narada. Narada is een incarnatie. Jij bent niet Narada. Dus hoe kan jij jezelf zeggen of kan iemand je opleggen om die mantra te zeggen? Welke naam je ook zegt, dat brengt je niet naar God. Dus waar ga je dan heen? Je gaat ergens naartoe. Er kan een bediende zijn die Rama heet en hij kan je pakken. En dan beginnen mensen zich op een zo vreemde manier te gedragen dat ze gekke, slappe mensen lijken.

Hetzelfde met het bovenbewuste. Mensen die heel ambitieus zijn, zij kunnen ook zo gek worden dat ze niet meer denken aan de collectiviteit, aan het geheel, maar ze denken alleen maar aan zichzelf. En als die situatie ontstaat is het onmogelijk hen te overtuigen dat ze verkeerd zijn, tot ze hun Waterloo bereiken en het met hun gedaan is.

Dus deze Agnya chakra is de poort, de deur van de hemel en iedereen moet erdoor gaan. In deze chakra zetelt de grote incarnatie van onze Heer Jezus Christus. In onze Indische Shastra’s wordt hij Mahavishnu genoemd de zoon van Rhadaji. En zijn essentie bestaat uit elf rudra’s, dat zijn elf vernietigende krachten. Maar de heersende kracht, de voornaamste is die van Shri Ganesha, dat wil zeggen onschuld. Hij is dus de verpersoonlijking van onschuld. Onschuld betekent volledige zuiverheid. En zijn lichaam was niet van de Moeder Aarde gemaakt, in de zin dat hij geen lichaam had dat vergankelijk was. Het is Omkara. Dus toen hij stierf, verrees hij. Dat is een feit, hij verrees. En omdat hij een persoon was, gemaakt van Omkara, en omdat hij de zoon is van Radhaji kan je gemakkelijk de relatie zien tussen hem en andere incarnaties.

Over Mahavishnu is er geschreven in de Devi Bhagvat. Maar wie leest de Devi Bhagvat? Niemand heeft tijd om die boeken te lezen. Wat voor een rommel lezen ze meestal – daar kan je niet de uitleg vinden over al deze incarnaties die op deze aarde zijn gekomen. Dus om Jezus Christus te begrijpen moet je de Devi Bhagvat lezen. Maar als je dat aan christenen zegt, zouden ze niet naar je luisteren. Want voor hen heeft de Bijbel het laatste woord. Hoe kan dat? Want van het leven van Christus is daar maar vier jaar beschreven. En er moeten ook in andere boeken referenties naar hem zijn; en we moeten onze ogen openen voor deze boeken en zelf uitmaken wat de waarheid is. Want als je een georganiseerde religie wil moet je zeggen dat dit het is en niets anders. Want als er nog iets anders is dan valt je organisatie uit elkaar. Maar het is niet waar. Want Christus is heel duidelijk beschreven in Devi Bhagvat.

En we kunnen het bewijzen in de kundalini, dat wanneer de kundalini opstijgt en hier stopt, bij de Agnya dan moet je het Onze Vader zeggen, anders gaat hij niet open. Om Jezus Christus te ontwaken. Als je hem niet ontwaakt, dan gaat hij niet open. Je moet zijn naam zeggen anders gaat hij niet open, dat betekent dat het Christus was die daar heerst. Of zelfs als je de naam van Mahavishnu neemt, opent hij. Dus Mahavishnu en Jezus Christus zijn dezelfde. Dus je moet het bewijs ervan zien. En als je enkel wil geloven dat Christus alleen van jullie is en ieder ander als heidenen afschrijft zit je er jammerlijk naast. Absoluut een schromelijke vergissing. In elk geschrift zijn mensen langs de achterdeur binnengekomen. Elk geschrift.

Ik heb jullie verteld over de Gita de verkeerde dingen die ze geschreven hebben over voedsel, wat wetenschappelijk niet correct is. Dat Tamoguni’s de mensen zijn die vlees eten, is niet waar, want ze eten proteïnen en ze moeten automatisch Rajoguni’s zijn. Dus hoezeer hebben ze het proberen te veranderen gewoon omdat het hun op dat moment goed uitkwam. Maar in het begin konden ze niet, omdat ze zeiden, Krishna zei: “Dood deze mensen. Ik heb ze al gedood. Wie dood jij?” Gewoon om die brahmaanse stempel erop te drukken. deden ze dit.

In de Bijbel ging het verkeerd toen Sint-Paulus kwam, die Christus niet gekend had – die niets met Christus te maken had – hij kwam gewoon in de Bijbel terecht. Ik weet niet waarom hij daar is! Hij was geen gerealiseerde ziel. Hij was gewoon een bovenbewuste Romeinse soldaat. Een heel slechte Romeinse soldaat, die zoveel christenen had gedood en ineens kwam meneer Sint-Paulus erbij te pas en hij wordt over de hele wereld aanvaard in de Bijbel. Maar lees hem en je zal weten dat hij helemaal geen gerealiseerde ziel is. Hij praat op een bovenbewuste manier. Hij is een organiserende machine en hij is nergens goed voor. Daar beschrijft hij, in de handelingen, zie je – vele mensen weten misschien niet dat de handelingen geschreven zijn door meneer Paulus zelf en deze Paulus probeert de apostelen van Christus te beschrijven als bovenbewuste bhoots, absoluut als bovenbewuste mensen en ze gedroegen zich op een zo vreemde manier dat iedereen het gevoel had dat ze gek zijn. Stel je voor, de apostelen van Christus die zich zo gedragen! Maar je moet het maar slikken voor zoete koek als je een christen bent. Want het is in de Bijbel. En je begint je vragen te stellen als je een gerealiseerd geboren persoon bent: “Wat is die onzin? Wie is die meneer Paulus. Hoe komt hij erbij te pas?” Want hij spreekt niet zoals Christus.

Dus de tijd is voor ieder van ons gekomen om te begrijpen dat alle religies een zijn, ze maken deel uit van een levensstroom, en dat alle incarnaties elkaar ondersteunen, elkaar koesteren en voor elkaar zorgen. Er is volledige overeenkomst tussen hen. Ze zullen elkaar nooit tegenwerken, nooit. Dus dit punt moet bewezen worden en kan enkel bewezen worden als je weet hoe de kundalini te laten opstijgen. Als je een gerealiseerde ziel bent en als je de kundalini kan laten opstijgen zal je verbaasd zijn dat al die godheden gevestigd zijn in de verschillende chakra’s en ze moeten opgewekt worden.

Soms wordt mij in India verweten dat ik over Christus predik, dus dat ik het christendom verspreid. En als ik naar Engeland ga zeggen ze dat ik over Krishna predik, dus dat ik hindoeïsme verspreid. Nu als ik je zeg dat Radhaji Christus gecreëerd heeft en als je Christus ziet, zijn vingers zijn zo. Probeer het te begrijpen. Twee vingers zo. Een van Krishna en een van Vishnu. En hij zegt: “de Vader”. En wie is de Vader van Christus dan? Het is Shri Vishnu: Shri Krishna. Want in de beschrijving van Mahavishnu is het Shri Krishna zelf die zijn zoon vereerde en zei: “Jij zal het universum ondersteunen en wie mij zal vereren, daarvan zullen de vruchten naar jou gaan.” en hij plaatste hem hoger dan zichzelf. En dat kan je zien dat boven de Vishuddhi Chakra Mahavishnu staat. En hij is de poort waardoor iedereen moet passeren. Hij zegende hem speciaal en hij zei: “Jij zal het universum ondersteunen.” Je weet dat Shri Ganesha in de Muladhara Chakra zetelt. Muladhara Chakra betekent de ondersteuning van de Mula, de ondersteuning van de wortels. Maar Christus is gevestigd als de ondersteuning van de vruchten. Dus hetzelfde ding evolueert op dat punt dat je maar bewust wordt van Christus wanneer je Agnya Chakra opent.

De Agnya Chakra kan geopend worden wanneer de kundalini opstijgt en de chakra opent. Maar als je te egogericht bent, dan heb je het zo hard aangedraaid de twee touwen hebben het zo hard aangedraaid dat niets erdoor kan. Of als je teveel een superego bent en een bange persoonlijkheid en gedomineerd, dan is het ook zo opgedraaid dat de Agnya Chakra niet kan opengaan. Dus dat is wat we moeten doen, evenwicht geven door de Agnya Chakra links naar rechts of rechts naar links te bewegen naargelang van de nood, die je zal begrijpen in de techniek van Sahaja Yoga – na de zelfrealisatie, niet ervoor. Wanneer het evenwicht gevestigd is dan worden de chakra’s, de Agnya chakra wordt een beetje beter, omdat hij niet gedraaid is. En alleen dan, wanneer de kundalini stijgt, kan ze zich erdoor duwen.

Als je een normale persoon bent, als je geen ego en superego type bent, dan is er geen probleem om je kundalini door je Agnya te laten opstijgen. Maar in Delhi, sinds ik hier gekomen ben heb ik van ’s morgens tot ’s avonds op de Agnya gewerkt. Mensen zijn extreem egogericht. Ze denken allemaal dat ze de beheerder van de hele wereld zijn. Delhi is vol van dit soort Agnya. Zo een trots en ijdel volk dat ze altijd denken dat ze over de hele wereld regeren. Zij zijn de mensen die de beheerders zijn en de aanzienlijke mensen in de politiek en zo. Allemaal egogericht. En zulke mensen kan je niet gemakkelijk zelfrealisatie geven; eerst moet hun ego naar beneden gebracht worden en ze moeten God als het Opperwezen beschouwen, als de Heer, als de echte Koning van de wereld. Dan alleen werkt het.

Sommigen proberen ook de Agnya te bederven door de ogen te bewegen, de afdwalende ogen. Christus, stel je voor, Christus heeft speciaal vermeld dat ze zeggen: “Gij zult geen overspel plegen.” Ik zeg: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Stel je voor! Hij sprak van de ogen. Want hij controleert de ogen op dat punt. Maar in het Westen is het moeilijk om een man of een vrouw te vinden die geen overspelige ogen heeft. De volgelingen van Christus hebben zulke vreselijke ogen dat je niet weet wat ze aan het doen zijn, ze worden gek. Ze kunnen hun ogen niet stabiel houden. De hele tijd draaien hun ogen, de ene kant op, de andere kant op, deze kant, die kant. Ze hebben wellustige ogen. Of ze kijken naar dingen of iets anders, maar het is allemaal zonder vreugde, er is geen vreugde. Ze kijken naar mensen zonder enige vreugde. Christus zei dus: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Christus zei dit als een bevel. Natuurlijk heeft niemand het gehoorzaamd. Integendeel, zoals ik al zei: de moslims, waar er gezegd werd om niet te drinken, begonnen ze gedichten van Omar Khayaam aan te halen om Mohammad Sahib te betwisten. Maar onder christenen begonnen ze Christus te betwisten, allemaal anti-Christus activiteiten, waardoor de onschuld van de mensen vernietigd moest worden waardoor hun ogen vernietigd zouden worden en de zuiverheid van hun geest.

Een ander extreem ontstond dat helemaal niet door Christus gepredikt werd – ik weet niet hoe het in de christelijke religie terechtkwam – is iets als nonnen en mensen Brahmacharini’s maken en Brahmachari’s. Je kan van niemand een Brahmachari maken of een Brahmacharini. Het is een staat (avastha), waar een persoon naartoe moet groeien, zoals Yogeshwara, zoals Shri Krishna. Ondanks alles was hij een Brahmachari. Dat is een geestestoestand waarbij je nergens in verwikkeld geraakt. Het is iets anders dat je iemand vult met een idee dat je absoluut een Brahmachari of een Brahmacharini moet worden of dat je hen dwingt om een celibatair leven te leiden. Christus heeft dat nooit gezegd. Hij kon niet trouwen omdat hij op deze aarde was om een groot werk te doen om te rijzen door deze Agnya Chakra, dat is waarom hij werd gekruisigd. Door dat te doen maakte hij een opening in de Agnya Chakra en dat heeft hij gedaan in opdracht van zijn Vader en zijn Moeder. En dat heeft hij gedaan. Dus de mensen die deze onzin doen van celibaat – wat het niet is. Het is geen celibaat omdat het in hun geest er niet is. Celibaat moet van binnenuit komen, de zuiverheid moet van binnen komen.

En dat heeft een probleem gecreëerd in het katholicisme en ze begonnen ook andere grote dingen zoals gaan biechten bij een priester. Dat is ook vreemd: naar een priester gaan. Priesters zijn geen gerealiseerde zielen, dat heb ik gezien. Want gerealiseerde zielen lopen weg van priesterschap. Dus dan zouden ze het gaan opbiechten bij de priester en de priester wordt er gek van en de biechteling krijgt linker Vishuddhi, voelt zich schuldig. Dat was helemaal verkeerd tegenover God. Zich schuldig voelen is niet nodig.

Dan na Christus waren er mensen die Christus niet aanvaardden, zoals joden. Dus ze zeiden: “we aanvaarden Christus niet, we moeten lijden want we moeten lijden voor God. Nu geloven zelfs christenen die nonsens dat we moeten lijden. Nu moet ik zeggen dat Indiërs ook geloven dat we moeten lijden, maar zij weten ook dat Mahavishnu zal komen en wanneer hij komt zal hij de kracht hebben om ons karma op te slorpen en we moeten niet lijden. In feite is dat wat er gebeurt als Christus ontwaakt is in jou: hij slorpt je karma op hij slorpt ego en superego op. Hij slorpt je karma’s, je papa’s (slecht karma), je conditioneringen op en dat is hoe je bevrijd wordt. Dat is een belangrijk punt dat mensen moeten weten. Dat was het grote werk dat hij deed; om zichzelf te vestigen in de Agnya Chakra om deze twee dingen te absorberen. En als hij die twee absorbeert, als hij die opslorpt, dan zijn we boven ons karma, onze zonden en onze papa’s.

Dus we moeten ons geen zorgen maken over zonden, papa’s enzovoort. Maar deze mensen, die op deze aarde kwamen als missionarissen, die naar India kwamen om het christendom te prediken hadden geen idee van Mahavishnu of van Christus. Ze kwamen met een geweer in de ene hand en de Bijbel in de andere. En wij domme Indiërs kenden ook geen enkele waarde van ons erfgoed en we zeiden gewoon, oké, laten we christenen worden dan geven ze ons goede jobs. En dat is hoe alle job-georienteerde mensen, allerlei mensen christenen geworden zijn. Maar in feite hadden ze moeten zeggen dat Mahavishnu geboren was. Als ze ook maar iets van de Devi Bhagvat hadden gelezen en gezegd hadden dat Mahavishnu geboren was dan zouden de mensen dat idee opgegeven hebben dat je moet lijden om je karma uit te boeten. Dus Indiërs denken nog altijd dat we moeten boeten voor onze karma’s. We moeten vasten, we moeten stappen en we moeten ons ophangen aan de eerste de beste boom. Dat is niet nodig.

Wat we moeten doen is gewoon wachten op het moment dat de Agnya Chakra geopend zal worden. Blijf in het midden. Boeddha heeft gezegd: “Blijf in het midden.” En dan als de kundalini opstijgt, zal alles wat zich opgehoopt heeft geabsorbeerd worden en je kan je Moksha (bevrijding) krijgen. Dat was het enige wat moest gebeuren. In plaats daarvan geloven wij Indiërs dat we moeten lijden, dat we moeten vasten. In Sahaja Yoga mag je niet vasten in de naam van God. Je mag wel vasten, bijvoorbeeld als je geen geld hebt, dan ben je wel verplicht. Maar niet in de naam van God of je karma. En ten tweede de joden weigerden Christus te aanvaarden met als gevolg dat de joden zeiden: “We gaan Christus niet aanvaarden dus we moeten afzien. En inderdaad, ze hebben heel veel afgezien. Ze kregen meneer Hitler om hen hun lijden te geven. Nadat ze meneer Hitler gekregen hadden, worden ze nu zelf Hitlers. Dus je kan je voorstellen hoe verkeerde ideeën je tot zo een extreem kan brengen als het gevolg van dit idee dat we moeten lijden, dat Hitler geboren werd om hun wens te vervullen dat ze moeten lijden. Nu moet niemand meer lijden.

We moeten onze kundalini-ontwaking uitwerken. En je moet jezelf zeer goed vestigen in Sahaja Yoga. Al je lijden wordt weggenomen. Een van de namen van de Devi is Papa Vimochini. Zij die onze papa’s (slecht karma) verwijdert: Sankat Vimochan. Wij noemen het ‘Shri Ganesha’. Hij is degene die alle obstakels uit het leven wegneemt. En echt, als je gezegend bent, kan je zien dat God ook vele manieren heeft om mensen te zegenen. Het is een wonder. Absoluut een wonder. Zoveel mensen die nu in Sahaja Yoga zijn, zeggen dat ‘mirakel’ zijn betekenis verloren heeft in Sahaja Yoga. Het is een feit.

Dus je moet begrijpen dat God bestaat. Hij bestaat niet alleen. Hij handelt. Hij houdt van ons en we mogen hem kennen. Wat je ook gedaan hebt, waar ook de fouten zijn, je moet een worden met God. Want hij is je liefhebbende Vader. Hij is de Vader die de oceaan van liefde is. En het enige wat je moet doen, is er gewoon om te vragen en als de kundalini opstijgt, word je een met hem en hij wil zijn hele koninkrijk en al zijn krachten aan zijn kinderen geven die hij geschapen heeft. Dus al die rare ideeën over religie, dat je moet lijden dat je boete moet doen, dat je Brahmachari’s moet worden al die absurde ideeën moeten opgegeven worden. Je moet absoluut een normaal gelukkig persoon worden. God heeft zoveel voor jullie gedaan. Hij heeft zoveel geschapen voor jullie. Maar dan nog willen jullie ongelukkig zijn, wat kan men dan nog doen? Wat moeder betreft, als je je moeder soms wil straffen of je wil haar ongelukkig maken, dan zeg je: “Dan zal ik niet eten.” Dus vasten is niet toegestaan in Sahaja Yoga. Maar als je moet vasten, voor voedsel of iets anders is het oké. Maar anders is het niet nodig om te vasten, behalve een of twee dagen moet je vasten.

En dus begrijpen we dat iedereen door de Agnya Chakra die de meest belangrijke deur is, moet passeren. Iedereen moet erdoor en ze moet vereerd worden en schoon gehouden worden. Daarom moet je je aandacht heel zuiver houden. Je aandacht moet zuiver zijn. Als je aandacht verontreinigd is, dan zal je Agnya Chakra niet in orde zijn. Dan zal je hallucinaties hebben, je zal verkeerde ideeën hebben en je zal aan verkeerde dingen denken. Dus als je echt de betekenis van je wezen wil vinden als je echt de kundalini-ontwaking wil, weet dan dat wat je tot hiertoe wist over God of alles moet herzien worden, moet opnieuw voor jezelf bekeken worden hoe het is. Tot je hierdoor gaat, kan je niet gedoopt zijn.

De mensen die spreken over doopsel, zoals Johannes de Doper, hij was echt een gerealiseerde ziel en wanneer hij de kundalini liet opstijgen en water op het hoofd deed, gaf hij hen echt realisatie. Dat is doopsel. ‘Christen’ betekent een gedoopt persoon, maar jan en alleman kan niet zijn hand op je hoofd leggen en zeggen dat je gerealiseerd bent. In tegendeel, William Blake zegt “De priester vloekte op mijn hoofd.” Het is waar. Voor een gerealiseerde ziel, als je de hand van een priester erop legt die geen gerealiseerde ziel is en die niet het recht heeft het te doen dan krijgen kinderen problemen. We hebben veel kinderen gezien die gerealiseerde zielen zijn, die problemen kregen. Hun ogen worden scheel, ze werden raar, er was iets mis met hun brein en we moesten ze genezen. Dus het is heel gevaarlijk om iedereen hun hand te laten leggen op dit fontanelbeen dat we Talu noemen. Talu is de brahmarandra en is het belangrijkste deel van een mens. Dus iedereen zou heel voorzichtig moeten zijn om het aan te raken. Je moet een gerealiseerde ziel zijn en je moet weten hoe het te doen. Dat wil zeggen dat je een Sahaja yogi moet zijn. Dus voor pasgeboren kinderen moet je voorzichtig zijn. Als ze gerealiseerd zijn nog meer. Want als ze niet gerealiseerd zijn dan is hun reactie niet zo fel. Maar als ze gerealiseerde zielen zijn, dan schreeuwen ze en ze kunnen het niet verdragen.

Dus moet men begrijpen dat hoewel het heel traditioneel lijkt of zo, moet men zien dat die dingen die schadelijk zijn voor mensen opgegeven moeten worden. De tijd is gekomen voor ons om al die dingen op te geven die niet goed zijn voor onze gezondheid, die niet goed zijn voor ons spiritueel wezen. De tijd is gekomen. Als je dit niet aanvaardt, dan is het enige wat ik kan zeggen als Moeder dat ik bezorgd ben voor jou. Maar het is veel meer dan dat.

Het is een gevaarlijke tijd waarin je leeft. En de Agnya Chakra, als die bedorven is aan de achterkant, betekent het dat je zeker bezeten bent. Als de Agnya Chakra aan de achterkant blokkeert krijg je blindheid met ogen open. In India is dat heel courant. De reden is dat we heel rare ideeën hebben over de Devi of over God die in het lichaam van mensen komt. Hoe kan dat? Het is weer hetzelfde, bovenbewuste dingen. Een meid die de hele tijd vloekt, die geen kuisheid kent, die niet geen weet heeft van wat heilig is, begint ineens heftig te bewegen: “Ho, ho, ho…” Zo gaat ze maar door. En alle vrouwen in Maharashtra, het komt veel voor, zullen aan haar voeten vallen. “De Devi is gekomen, de Devi is gekomen” en dan vallen ze aan haar voeten. En uiteindelijk blokkeren ze omdat ze bezeten worden door een geest. We hadden onlangs een zwaar geval waar een man naar mij toekwam en zei dat hij me niet kon helpen. Hij moest de voeten van zijn schoonzus aanraken omdat ze een Devi is. Ik zei: “Waarom?” “Omdat ze in een extase gaat.” Dus ik zei: “Als je denkt dat ze een Devi is en je wil haar voeten aanraken kom dan niet meer naar mij.” Maar hij werd blind, volledig blind! En wanneer hij volledig blind was, kwam hij naar mij en we moesten zijn Agnya Chakra in orde maken.

Dus hoe gaan we in Sahaja tewerk: jullie hebben de foto, dus die kan je gebruiken; zet een licht voor de foto. Licht is de manier om je Agnya Chakra te genezen. Altijd. Licht of de zon. Want Christus verblijft in de zon. Dus wat je kan doen is een licht aan de voorkant zetten Neem een ander licht en doe een aarti voor je Agnya Chakra aan de achterkant. Daar verblijven Maha Ganapati en Maha Bhairava. Dus je doet een aarti en je Agnya Chakra zal openen.

Maar hoe doe je dat? Heel eenvoudig is het, als er een gedachte opkomt, zeg je: “Ik vergeef.” Dat is het grootste wapen dat Christus ons gegeven heeft. Je zegt gewoon: “Ik vergeef, ik vergeef.” en zo kan je je ego overstijgen. Dit is de mantra voor de voorkant van de chakra, waar je gewoon zegt: “Ik vergeef, ik vergeef, ik vergeef” en je zal merken dat je Agnya Chakra zich opent en je zal merken dat je ego verdwijnt. Vergeving is een van de grootste wapens die mensen hebben. Maar ze zijn zo stom dat als je zegt: “Vergeef” – Wat is er niet te vergeven? Ze zeggen dat het heel moeilijk is om te vergeven. Ik zeg: “Wat is er zo moeilijk. Wat doe je?” Doe je iets als je zegt: “Ik vergeef?” Doe je iets? Niets. Integendeel, als je niet vergeeft, wat er dan gebeurt, is dat de persoon die je niet vergeeft je aan het kwellen is, terwijl jij die persoon niet kwelt.

Dus dit is de mantra van de voorkant van de Agnya Chakra, en aan de achterkant, zoals ik je zei, moet je de lichten bewegen. Sommigen zeggen dat ze het een dag doen, twee dagen doen, dat is niet hoe Sahaja Yoga uitgewerkt moet worden. Je moet het echt voluit doen en ik heb mensen gezien die ogen hadden die helemaal gebogen waren ze konden nooit hun ogen opslaan, die nu open ogen hebben, waar dit werkt. Het is heel eenvoudig te doen.

Er is nog iets wat met je ogen gebeurt. Wanneer de Swadishthan Chakra defect is, die komt overeen met dit deel rond de achterkant van de Agnya Chakra. Dus wanneer je diabetes hebt of zoiets, worden mensen geleidelijk aan blind. Want de Swadishthan Chakra die er rond is, duwt ertegen en op die manier drukt dat deel dat rond dit centrum is, en vergroot dat centrum, zodat je ogen niet kunnen zien; er is geen licht. Er is duisternis en mensen hebben hun ogen open. Je hebt veel mensen met diabetes gezien die deze blindheid krijgen. Dus eerst je diabetes genezen door je Swadishthan te genezen. En je kan ook ijs gebruiken rond de Swadishthan aan de achterkant. Maar als je eerst je Swadishthan verbetert zal je je veel beter voelen. Dus de behandeling van de voorkant is met het licht. En de behandeling van de achterkant is met water. Maar het beste is ook licht of water te gebruiken zoals je het wil. Want als het de Swadishthan is, moet je water gebruiken, maar als het bezetenheid is zonder diabetes, als het een bezetenheid is, dan moet je enkel licht gebruiken.

Dat is hoe we onze Agnya Chakra genezen. Zelfs Christus zei: “Ik ben het licht, ik ben het pad.” Omdat hij de Omkara is. Hij is het pad en hij is de deur. Hij is de poort. En iedereen moet door die poort passeren. Hij vertelde nooit leugens. Maar ze kruisigden hem. Ze hebben hem gewoon gekruisigd.

Een ding is wel goed, we hebben geluk in dit land dat we geen georganiseerde religie hebben. Daar mag je dankbaar voor zijn. Als je een georganiseerde religie had kon je nooit Sahaja Yoga aanvaard hebben. Want volgens georganiseerde religie moet je geloven in een persoon alsof die met niemand verbonden is, hij is een eenzaat, komt uit het niets hij heeft niets te maken met iemand anders. Dus God zij dank dat dit niet gebeurd is in dit land. En dat is waarom we mensen hebben die meer geschikt zijn voor Sahaja Yoga dan in andere landen omdat ze zo geconditioneerd zijn. En het is een grote zegening.

Bijvoorbeeld Sai Nath die de laatste incarnatie was van het Guru principe. Hij was een moslim. Maar al zijn leerlingen waren hindoes. Ze zijn geen moslims. Moslims erkennen hem zelfs niet als God. En dat niet alleen, er is een plaats Haji Malang waar een heilige stierf die een moslim was. Maar hij zei: “Alleen de Brahmanen” – dus gerealiseerde zielen “mogen mij vereren”. En dus moesten ze enkele Brahmanen aanstellen maar ze verstonden dat woord niet: ‘Brahmanen’. Dat zijn hindoes die een moslim (soefi) heilige (Pir) vereren. Dus het idee, dat als je eenmaal een Pir bent als je eenmaal een gerealiseerde ziel bent, dan heeft hij geen religie. Hij is verder dan religie. Hij wordt de religie. Hij is door niets gebonden, want een druppel is naar de oceaan gegaan. Hij is de oceaan geworden. Dus voor de oceaan is er geen beperking. En omdat hij voorbij zijn beperkingen is gegaan, staat hij boven al die dingen. En daar geloven we in. Dat als hij een Pir is, als hij een gerealiseerde ziel is dan is hij een gerealiseerde ziel. Ik ging eens naar een klein dorp Mian Ki takdi en zodra ik daar een stap gezet had voelde ik enorme vibraties. En ik zei: “Wie was de grote heilige die hier woonde?” Dus ze zeiden dat het een soefi heilige (Pir) was. Ik zei; “In ieder geval was hij een heilige.” En wanneer ik daar zat en een lezing gaf, je zal de foto’s zien, kwam er zeven keer licht op mijn hoofd. En de zevende keer deed ik mijn hand zo. Maar niemand zag het, alleen ik wist het. En ik wist dat het daar was, ik lachte ermee. En de mensen konden ze het zien wanneer ze foto’s namen. Dus er zijn overal gerealiseerde zielen en ze helpen. Ze gaan geen bezit nemen van iemand, ze storen je niet, ze begeleiden je, naar de juiste regels. Ze brengen je, ze zijn engelen en ze helpen je naar het juiste pad te komen, naar de juiste conclusies. En ze proberen geen bezit van je te nemen, ze proberen je niet te hypnotiseren, of je naar de verkeerde kant van het leven te leiden.

Dus wanneer je gerealiseerd bent, moet je weten dat je volledig moet weten wat de realiteit is. Ga door met het te begrijpen, in je op te nemen en het niet te verwerpen, omdat je gehecht bent aan een andere organisatie. Er is geen organisatie in Sahaja Yoga. Dat weten jullie heel goed. Er is geen groepsvorming in Sahaja Yoga. Er is geen lidmaatschap in Sahaja Yoga. Maar het is een levende organisatie. Het is een levende organisatie. Dus wat hier gebeurt, weet het hele lichaam. We moeten geen geschreven organisatie hebben voor dit lichaam. Op dezelfde manier werkt Sahaja Yoga uit. Maar ik moet wel zeggen, zoals we in ons lichaam verschillende soorten zintuiglijke systemen hebben, hebben we ook in Sahaja Yoga mensen die juist binnenkomen, beginners. Zij worden niet blootgesteld aan de waarheid die ze niet kunnen verdragen. Dan als ze een bepaalde grens van begrip overgaan dan worden ze Nirvichar Samadhi mensen, die bepaalde mogelijkheden krijgen om nieuwe dimensies en ideeën binnen te treden. Maar de binnenste cirkel zijn degenen die in Nirvikalpa zijn. Enkel zulke mensen worden in overweging genomen om Sahaja Yoga aan te leren. Wie Sahaja Yoga probeert aan te leren, praten over Sahaja Yoga in het tweede stadium, vloeit af omdat zowel de middelpuntvliedende als de middelpuntzoekende kracht aan het werk is. Door de ene kom je naar binnen en door de andere word je afgestoten bij de raaklijn. Niemand wil per se een heel grote groep hebben of zo. Als het groot is, dat is goed, we willen zoveel mogelijk mensen redden. Maar niemand zal je dwingen, niemand zal er een goedkoop soort circus van maken. Het is het verlangen van de mensen die willen binnenkomen. Het is de wens van de mensen, degenen die komen, je kan ze niet dwingen. Je kan een persoon niet dwingen om hun realisatie te krijgen.

Dus dit is wat ik vandaag verteld heb bij de Agnya Chakra. In Engeland heb ik dikwijls over Agnya Chakra gesproken en in Amerika werd ik soms heel erg tegengewerkt door bepaalde kerken en zo. Maar ik denk dat als ze nog langer willen bestaan, dat ze best de waarheid aannemen en weten dat wat ze tot hiertoe weten onvolledig is. Ze moeten het volledig kennen. Want Christus kon niet veel praten en wat hij zei werd door zijn leerlingen opgeschreven zoals ze het begrepen. Om Christus te begrijpen moet je zelfrealisatie hebben.

Moge God jullie zegenen.

Als je vragen hebt, kan je die vandaag nog even stellen en dan zal ik gaan, want vandaag was ik zeer laat maar het is zo dat je buiten de tijd moet gaan je moet naar tijdloosheid gaan, je moet je conditioneringen over tijd loslaten. Degene die tijd teveel in het oog houden moeten leren buiten de tijd te gaan en dat is heel belangrijk, want tijd moet uitwerken volgens een bepaalde voorspoedigheid. En het moet niet uitwerken zoals wij denken dat het tijd is en je mag geen slaaf zijn van je horloge. Ik heb een andere horloge en het werkt allemaal op die manier. Ik ben niet schuldig dat ik te laat ben maar het spijt me dat jullie moesten wachten.