Ons doel is de Spirit te zijn

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Ons doel is de Spirit te zijn – Delhi, India – 08/02/1983

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Sahaja Yogi: Moeder, vandaag hadden we graag dat U het verschil in doel en streven tussen India en de ontwikkelde landen besprak. De manier waarop de geschiedenis hen afschildert en ook wat ze elkaar te bieden hebben.

Shri Mataji: op het eerste gezicht heeft India hetzelfde doel als jullie al eerder hadden. Zij proberen jullie feitelijk te volgen, ogenschijnlijk. In ons politiek systeem proberen we al jullie methoden, in onze economische ontwikkeling proberen we alle wegen die jullie gevolgd hebben en waarop jullie gestruikeld zijn. In onze benadering van het onderwijs proberen we jullie te volgen. In onze verstandelijke ontwikkeling proberen we het Westen te volgen. Zelfs de jonge mensen van dit land proberen jullie nu te volgen, zelfs te kopiëren, op alle manieren. Dit is dus de “ogenschijnlijke” toestand waarin dit land zich bevindt. Wat jullie, laten we zeggen twintig jaar geleden deden, doen wij nu. En wij geraken in een toestand waar het verval mogelijk snel zijn intrede zal doen – op het eerste gezicht – zeg Ik.

Maar voor zover het Mijzelf betreft, was het precies andersom. Ik kon lange tijd geleden, de toekomst zien van de rampen van de industriële ontwikkeling, en ook waar al deze mensen die blind het Westen volgen zullen uitkomen. Mijn hele zoektocht, persoonlijk, was dus om naar de wortels toe te gaan. Naar de Spirit, naar de subtielere kant van het leven, die in elk geval het menselijk ras in stand zal houden.

Nu zullen jullie verbaasd staan wanneer je naar welke Indische universiteit ook gaat, dat je amper vier of vijf mensen vindt die naar Mij willen luisteren. Wat jullie daar ook doen, zoals jazz, of laat ons zeggen al die discotheek maken, hippy-isme, alles wordt nu in onze steden nagevolgd. Daarom kunnen we niet zeggen dat India erg in de richting van de Spirit is, dat is een verkeerd begrip. Al onze leiders, al onze bureaucraten, denken nog steeds allemaal dat jullie de gelukkigste mensen zijn die in het hele universum leven. En zij volgen blindelings jullie methoden, ze gaan naar het buitenland om al jullie stijlen van verval te leren. En als ik tot hen spreek, denken zij dat Ik een absoluut ouderwetse persoon ben en zij zullen denken dat Ik alleen maar praat omdat Ik geen verstand in Mijn hersenen heb.

In dit land vandaag, denken we er dus blijkbaar niet aan de wereld te redden, maar de wereld te volgen in het verval waarin deze afgaat.

Wij slaan de handen in elkaar zie je, alle landen die tot nu toe nog niet ontwikkeld zijn. Kijk, we hebben twee categorieën, de ene is ontwikkeld, de andere is niet ontwikkeld. Dit brandmerk dat we nog niet ontwikkeld zouden zijn, komt vanuit het Westen, daarom moeten we ons ontwikkelen, want wanneer zij ten onder gaan, moeten wij ook ten onder gaan. En ze geven ons geld voor onze eigen ondergang.

De ontwikkeling die zij ons dus geven door ons geld te geven, door ons soms te vernederen en allerlei dingen te doen en te proberen ons te ontwikkelen. Natuurlijk is het waar dat armoede, waar dan ook een bedreiging is voor vooruitgang, overal, en dat jullie mensen een goed leven hebben of Kshema hebben is iets anders. Maar het algemeen beeld van het Westen, dat Ik zie is, vol ongeluk, duisternis en een hopeloze toestand, de ontwikkelingslanden hebben tenminste nog hoop, misschien die van het verval, maar zij hebben nog hoop. Voor jullie mensen is het nu dus logisch te begrijpen dat jullie voor een grote schok staan want jullie staan verder in die richting. Wat jullie nu in het Westen ook gedaan hebben, toch kunnen jullie leiders, door die gerichtheid op het ego, niet aanvaarden dat jullie in een rampzalige toestand verkeren. Jullie politieke systemen gaan niet toegeven dat jullie niets waard zijn geweest en dat jullie jezelf schade hebben toegebracht. Het is te moeilijk voor hen om toe te geven dat zij deze fout begaan hebben, omdat zij er niet voor willen opdraaien.

Wie gaat er onder deze omstandigheden de Indiërs overtuigen dat zij beter een andere richting op kunnen gaan.

Wat verkeerd is gegaan met het Westen, is dat zij zich nooit bekommerd hebben om hun Spirit. Zij hebben alles wat Spirit is, alles wat het subtielere leven betreft, genegeerd, en zij hebben gedacht dat het beter was de materie onder de knie te krijgen, en al deze dingen te beheersen die ze maar konden beheersen. Toen Ik jullie gisteren in het Hindi vertelde dat wat je ook beheerst, het lager staat dan jij, en niet hoger. Als je dus verder moet gaan, dan moet je een beetje hoger gaan. Je moet een grondslag leggen om hoger te komen. En wat je ook denkt dat je kan hebben of wat je ook voor je eigen doel kan gebruiken is lager dan jij. Maar als je hogerop wil, dan moet je nuttig zijn voor dat hogere doel. Daarom moet je nederig zijn en je moet accepteren dat, “als we hogerop willen, dan moeten we dat wat hoger is toestaan ons te beheersen.” Je overgeven aan dat hogere is iets beters dan deze lagere dingen te domineren, het is beter jezelf over te geven aan iets dat hoger is. Want door het ego is deze overgave onmogelijk. Wij kunnen ons niet overgeven aan het hogere doel, maar op een bepaalde manier hebben zij zich ook overgegeven aan het lagere doel want nu overheerst de materie hen. Nu is India sinds eeuwen een traditioneel land.

Gedurende eeuwen hebben wij een ander leven geleid. Ook in vroegere tijden, zie je, was het klimaat zo goed, dat je buiten in het bos kon leven.

Je hebt niet zoveel nodig in dit land. Daarom waren er in vroegere tijden zoveel mensen, we kunnen hen zieners of heiligen noemen, die het bos ingingen om te zoeken wat de oorsprong van de menselijke wezens was. Wat is de betekenis van het menselijk leven? Wat is het uiteindelijke doel van menselijke wezens? En zij ontdekten dat het de Spirit is. Zij bouwden daarom al de Indische wetten, Indische filosofieën, muziek, kunst, dans, drama, elk aspect van het leven op die basis, dat wij de Spirit moeten. Maar sinds wij de Westerse inmenging en leerstellingen opgedrongen kregen, besloot iedereen alles wat ook maar traditioneel was, wat ook maar oud was, op te geven, en over te gaan naar dit. En zelfs als wij ons echt zorgen maakten om de oude dingen in ons land, was het meer academisch, zodat je boeken kon schrijven, je kon iets schrijven waardoor je wat geld kon verdienen, wat nieuwe ideeën geven of wat nieuwe voorbeelden, waartoe de mensen zich misschien aangetrokken voelden.

Er was geen ernstig onderzoek betreffende de behandelde stof.

Het was maar een oppervlakkige manier om dat te behandelen. En wat uiteindelijk in het Westen geaccepteerd werd was het tantrisme. Het is het tantrisme dat echt indruk gemaakt heeft op de westerse mensen. Er was niets anders dat ze beter konden zien. Je zou kunnen zeggen, dat wanneer je naar de zee gaat, je veel vuil aan de oppervlakte zal zien drijven en dat is wat gewaardeerd wordt, niet de diepte van de zee waar je de parels vindt. Daarmee zie je, denken ze nu dat Indiërs de mensen zijn die zich met dit soort van tantrisme inlaten, en iedereen die het tantrisme niet kent is niet geraffineerd. Tegelijkertijd hadden jullie in je zogenaamde ontwikkeling, zulke vreselijke mensen zoals Freud en anderen, dat jullie al je tradities verloren. Jullie ideeën betreffende de Spirit, hoe dan ook, kwamen via het christendom of een andere bron, zelfs het christendom vernielde alle kansen om nader tot God te komen. Maar wat over het algemeen gebeurd is, is dat nu de hele houding van de menselijke wezens in het Westen op seks gericht is. Zij willen zichzelf alleen nog maar op seks richten.

Ik bedoel, dat is absurd. Daartoe zijn zij aan de ene kant teruggebracht, aan de andere kant, en dat is nog verbazingwekkender, zijn de mensen ondanks hun rijkdom en alles, erg gierig. Zij zijn enorm op geld gericht, erg, heel erg gierige en bekrompen mensen. Ondanks dat jullie alle wapens bezitten, zijn de mensen zo bang, dat zij zelfs een baby niet in hun huis binnen durven laten. Met de atoombom ter beschikking, zijn zij zo bang voor anderen. Kijk hoe de immigratiewetten in westerse landen veel strenger zijn dan in de Oosterse landen. Waar de mensen echt een probleem hebben, hebben ze echter geen enkel probleem met welk aantal mensen dat ook binnenkomt. Hoeveel zie je er niet als je rondwandelt. Je zult er zoveel ontmoeten.

Hoeveel hebben er zich hier gevestigd. Maar deze vrees is in de hoofden van de machtige naties gekomen. Zij zijn schandelijk edelmoedig.

Als zij edelmoedig zijn, is het op een schandelijke manier, of ze zijn extreem op geld gericht, op geld georiënteerd. Niemand kan het geloven, hoe enorm de mensen in het Westen op geld gericht zijn. Ik zelf, zie je, was verbaasd hoe het kon dat zij zo op geld gericht waren. Terwijl zij dat in het Oosten, tot nu toe, niet zijn. Het voordeel is, dank aan God, dat we niet “ontwikkeld” zijn, dat wij niet zo op geld gericht zijn. Eens we op geld gericht zijn, zijn de mensen die in dit land geld hebben, precies zoals jullie.

Maar we waren gewoon op deze soort maatschappij zoals de Marvadis en zo, neer te kijken, maar Ik zie dat in het Westen de mensen precies als de Marvadis zijn, hun stijl is precies die van de Marvadis.

Eerder dan dus alle hogere kwaliteiten binnen in jullie te ontwikkelen, hebben jullie gewoon alles aan de buitenkant. Van binnen is er geen ontwikkeling. Het is allemaal ontwikkeling aan de buitenkant. Jullie hebben zo een last opgenomen, zoveel op jullie nek gehaald, de normen zie je: dit soort glas is voor wijn, dat soort glas is voor deze soort alcohol, alleen dat glas. Wat is uiteindelijk het doel. Ik begrijp het gewoon niet. Zie je, je raakt verloren. Wat is het doel. Ik raak daarin verloren. Ik zie er geen enkel doel in. Het is gewoon een soort krankzinnigheid, dwaasheid om maar meer en meer en meer te creëren, en om als gekken van de ene betrachting naar de andere en nog naar een andere betrachting te rennen, en als gekken te keer te gaan. Dat is alles wat het is. Wat is het doel van een gek? Ik ben erg verbaasd over de manier waarop mensen zo op geld gericht zijn. Het is verbazingwekkend.

Ik vroeg iemand. Ik zei, “waarom heb je zoveel geld nodig? Tenslotte heb je al zoveel geld, waarom ben je zo op geld uit?” Ze zeiden: “Ons leven is zo, onze levensstijl is zo dat je geld nodig hebt”. “Wat is jullie levensstijl?”

“We moeten drinken.” Moeten jullie drinken? Ik bedoel als je het je niet kan veroorloven, waarom drink je dan? Drinken is daar dus erg geraffineerd. In India niet. Als in India iemand een ander ziet die drinkt, dan zal niemand een dochter uit die familie trouwen. Natuurlijk niet zij die verwesterd zijn. Ik spreek niet over die verwesterden. Normaal wil niemand iets met ze te maken hebben. De deugden en rechtschapenheid van het leven, die dus de basis zijn van het leven, het doel van het leven, worden hier in vraag gesteld. De doelstellingen die zij aangenomen hebben zijn dus allen tegen het leven, tegen God en tegen menselijke wezens. God zij dank, hebben we hier, tot nu toe, de druk van de materie niet op onze hoofden. Daarom zijn we van binnen nog steeds ruime mensen. Ik bedoel van binnen is er veel ruimte voor ons om te groeien. Maar de regels van buitenaf zijn veelvuldig evenals de normen en het hele pakket van ideeën dat uit de gedachten stroomt. Zo zeiden ze eens: “Vandaag de dag is het de mode om dit soort jurk te dragen.” Ik zei, waarom? Wat ga je dan met de oude doen?

“Die moeten weggegooid worden, dit is nu mode.” Ik zei, hoe komt dat zo? Ze zeiden, er is in Parijs een heel bekende modeontwerper, die deze jurken geïntroduceerd heeft.”

Maar waarvoor? Ik bedoel er is geen twijfel. “Maar waarom?” Jouw jurk was comfortabel, goed, mooi. Als het laat ons zeggen vijf jaar geleden een goede jurk was, waarom is deze jurk vandaag dan ineens onbruikbaar? Kijk naar de zin hiervan. De zon komt op dezelfde manier op, het licht is hetzelfde, de regen is hetzelfde, nu waarom moet je kleding om de drie maanden veranderd worden? Dit zijn al de problemen, want zodra je naar je Alma opkijkt, beginnen je hersenen te werken. En de hersenen beginnen te spinnen, als een machine te draaien, zij gaan door met het spinnen, spinnen, spinnen van ideeën. En dat spinnen gaat maar door en om je heen, en jullie worden als een spoel, volledig bedekt met draden. Daarom is er geen mogelijkheid om te groeien. Je groeit gewoon in het geheel niet. Er is van binnen geen enkele groei, het is alleen een groei van buiten, zie je. Als er mensen voorbij lopen, zie je veel plastic aan deze kant hangen, een hoop rinkelend blik aan die kant en een hoop staal aan de andere kant. Zij lopen erg trots. Maar van binnen is er geen olifant, misschien dat er alleen maar een mier is die al deze dingen draagt.

Maar God zij dank, zijn wij in dit land nog niet ontwikkeld. Maar ik kan niet zeggen dat het zo zal blijven, want wij voelen ons erg minderwaardig, omdat wij naar buiten toe nog niet ontwikkeld zijn. Wat de innerlijke ontwikkeling betreft, heeft niemand er aan gedacht, dat wanneer je je naar buiten toe ontwikkelt, je innerlijke ontwikkeling moet hebben.

Om al deze rommel te dragen heb je een olifant nodig, of het nu rommel is of eender wat, je hebt een olifant nodig. Als je dus van deze innerlijke olifant een mier maakt en al deze rommel laat dragen, dan wordt die rommel belangrijker dan deze kleine mier van binnen, is het niet? En dat is precies wat er in het Westen gebeurd is.

Nu hebben de mensen in India, tot nu toe nog steeds ruimte om te groeien, omdat zij nog niet zoveel onzinnige ideeën hebben ontwikkeld. Toen we hier de eerste keer mensen uit het Westen hadden, waren zij de hele tijd aan het zoeken naar comfort. Zij kropen in de hoeken van het comfort. Overal waar zij comfort vonden, kropen ze erin zie je, niets anders dan comfort. Daarom dacht Ik: het andere doel dat zij hebben is comfort. En comfort is niets anders dan dominantie van de materie over jullie.

Jullie zijn geen vrije vogels. Jullie lichaam heeft altijd comfort nodig. Als jullie je lichaam toelaten zijn hele leven in één houding te liggen zal het erg gelukkig zijn. Het zal zeggen: oké, laat het groeien, ik eet mijn eten, ik doe alles hier. Slechts één bed is mijn huis, ik ga niet uit.

Alles is eraan gehecht, een erg fijn lichaam.

Maar als dat het doel van het menselijk: leven is, dan denk Ik dat je me niet kunt helpen. Het verkregen comfort neemt zoveel plaats in dat men de kracht verloren heeft om te zien dat comfort ons tot slaven gemaakt heeft.

We hebben geen doel meer, we zijn slappelingen geworden.

Zo apathisch, dat niemand zal geloven dat dit dezelfde mensen zijn die naar dit land kwamen en ons bevochten. Zij zijn zo apathisch en zo zwaarmoedig geworden dat ze hun comfort slechts kunnen opgeven als iemand hen wakker schudt. Voor hen is comfort het einde.

Eerst komt dus de seks, ten tweede het comfort, dat een andere soort slavernij is. Nu komt op de derde plaats het ego. Het ego is het doel, of de uitdrukking van het ego is het doel in het Westen — in elk opzicht. Hoe slim zij zijn, hoe zij iedereen voor de gek hebben gehouden, hoe zij zich van anderen ontdaan hebben, anderen te slim af geweest zijn, anderen uitlachten, hen voor gek zetten, grapjes maken over anderen en dan denken dat zij de meest wijze “gekken” zijn, dat is het doel van het ego.

Want, het ego maakt je dom, weet je. En het doel van het ego, om je dom te maken, is zo groot dat hele kleine dingen die Westerse mensen doen, zelfs de meest eenvoudige dorpeling in India zal doen schateren van het lachen. “Oh! Doen ze dat zo.” Waarvan de Westerse mens zal denken, “Oh! We zijn zo groots.” Dit is dus de moeilijkheid, wanneer domme mensen anderen beginnen uit te lachen en denken, “Oh! Dit zijn domme mensen, onbruikbare mensen”. Hoe kan je hen dan iets uitleggen? Je kunt niet tegen hen praten want zij denken dat zij de wijsheid in pacht hebben, omdat zij de beste van allen zijn. Je kunt hen niet zeggen dat dit domheid is.

De wijsheid ligt in het kennen van de Spirit.

Maar tot nu toe is het erg moeilijk een Indiër te begrijpen. Hij zal voor de meeste verwesterden een miserabel, onbruikbare kerel zijn of misschien een erg kortzichtige verwesterde kerel in India. Jullie waren net als Indiërs, in het begin, maar dan werden jullie iets anders en nu worden de Indiërs net als jullie. Daarom kan Ik niet zeggen dat de Westerse mensen tot een soort van kaste behoren. Dat is het niet. Zie je, wij Indiërs kunnen net als jullie worden, precies zoals jullie, zelfs erger dan jullie.

Maar nog steeds kunnen we ons zelf niet tot die draad ontwortelen omdat onze wortels dieper zitten. Zelfs vandaag geloven de meeste Indiërs dus dat een heilige ongetwijfeld hoger is dan mijzelf en dat het een geweldig iets is om een heilige te worden. Het streven van een Indiër is de Spirit te worden, de meeste Indiërs denken zo, maar er zijn ontsporingen van het verstand zoals: “Hoe kunnen we dat worden, we zijn huishouders, kijk we kunnen er niets aan doen, we moeten leugens vertellen in dit land, anders hebben we geen mogelijkheid van bestaan. We moeten een hoop hocus pocus doen, anders kan je niet voortbestaan.” Al dit soort excuses kunnen ze geven. “Hoe onze kinderen te voeden, tenzij je oneerlijk bent.”

De keerzijde ervan is dus dat dit, opnieuw ogenschijnlijk, het doel van de Indiërs is nu. Ik bedoel zover het de moraal betreft, is het in orde. Zij kijken niet naar iemand anders’ vrouw, zij geven hun dochters een opvoeding om een goede echtgenote te blijven en zeeën goede samenleving te creëren.

Maar voor zover dat het de andere kant van de moraal betreft, het eerlijk blijven waar het om geld en zo gaat, dat zullen zij niet doen.

Aan de ene kant zijn mensen dus gierig, omdat zij denken dat zij eerlijk zijn. Want als zij dus eerlijk zijn, zijn zij martelaren, natuurlijk, want zij denken dat zij God de grootste eer bewezen hebben omdat zij eerlijk gebleven zijn. Daarom zijn zij martelaren, daarom is hun geld erg kostbaar, iedere cent, (centime) die zij besteden, moeten zij een paar maal omdraaien voor zij hem uitgeven. Indiërs geloven erin om op de één of andere manier geld te verdienen en het dan te besteden op de manier die zij leuk vinden, daarom weet Ik niet welk doel nu correct is.

Zij zijn aan deze kant verloren en jullie zijn verloren aan de andere kant. Maar vanwege traditionele opvoeding, die de ouders volhouden, is er in India nog steeds een betere samenleving. Je zult nauwelijks een Indiër tegenkomen die zal geloven in die absurde dingen waar jullie in geloven. Absoluut botte absurde en anti-God zaken waarvan jullie geloven dat het goed is. Daarom hebben zij nog niet zo een hoge ontwikkeling bereikt. Ik bedoel, zie je, het is alsof je hersenen zo erg ontwikkelen, dat zij andersom werken en je wordt gewoon een persoon die alles vanuit een ander hoek ziet, vanuit een tegenovergestelde hoek. Tot nu toe heeft dus nog niet zoveel ontwikkeling plaats gevonden, van concaaf (holrond) tot convex (bolrond) zijn ze nog niet geworden.

Er is dus nog steeds enige ruimte in de Indiërs. Maar omdat jullie de ramp zien waarmee jullie geconfronteerd worden, tenminste enkelen van jullie, zijn jullie bedachtzame mensen, die niet dat niveau van zwakzinnigheid bereikt hebben, enorm grote zoekers, die vurig zoeken en het uitwerken. Maar de Indiërs zijn niet zulke zoekers, moet Ik zeggen, want zij denken nog steeds; “oké, wij moeten in de Spirit geloven, dat is een goed idee, wij moeten de Spirit zijn.” Maar gedeeltelijk de Spirit, gedeeltelijk de rest, omdat het hen beter gaat dan wij, daarom willen zij nog steeds voor de helft deze richting en voor de helft de andere richting uit gaan. Daarom zijn Indiërs niet zulke goede zoekers, jullie hebben erg goede zoekers, maar er is een convexe vorm. Bij hen is de vorm concaaf, maar er is geen zoeken, kunnen jullie je Mijn situatie voorstellen.

Indiërs hebben meestal geen doel wat het Spirituele leven betreft. Als zij het hebben is het zo begrensd dat het hen zou moeten helpen in hun familieleven, in hun relaties tot anderen, met hun lichaam of met hun werk, met hun huwelijken, of een beetje meer, dat is alles. Maar het doel is erg grof, uiterst grof bij Indiërs. In hun hart der harten willen zij een soort rijkdom verkrijgen die jullie hebben. Maar zij kennen de klappen van de zweep niet. Maar ze denken, wij kunnen zowel de Spirit behouden als de andere kant ervan. Dat kan je niet, je kunt geen twee meesters dienen.

Wat moet men dus doen? Zij zouden eerder deze kant kiezen dan de Spirit.

Daarom is het doel van de Indiërs vandaag, op de één of andere manier geld te verdienen. Als iemand weet dat je bepaalde ministers kent, komen zij achter je aan.

“Vertel de minister dit, vertel je broer dat, vertel je vader nog iets anders”

Iedereen, elk van hen zal alleen met dit naar voren komen. Ik bedoel het is zeer gebruikelijk voor Indiërs. Het is niets nieuws, voor hen is het een alledaags gebeuren, iemand te zeggen: “Ga dit doen, het moet gedaan worden.” Het is allemaal grof. Het is absoluut uiterst materialistisch, maar dat is wat hun doel is. Niet het doel van de Spirit. Te geloven dat God almachtig de enige is die het welzijn verstrekt. Hij is de vader, de meest edelmoedige vader die je je kunt indenken. Hij zorgt voor onze materiële kant, zodat wij er ons geen zorgen over hoeven te maken, Maar zij komen klagen, “mijn financiële situatie is nog steeds dezelfde. Ik weet nu niet meer wat te doen Moeder, doe er iets aan en ik zal nooit meer iets verkeerd doen.” Zij zouden integendeel moeten zeggen: “mijn spirituele situatie is niet in orde.”

Dat zou beter zijn. Dit is het verschil tussen de doelen, bedoelingen en onderwerpen. Voor zover het Mij aangaat kijk Ik naar deze zijde, en wat betreft de andere zijde weet Ik niet wat te zeggen.

Want jullie moeten allemaal slechts één doel hebben en dat is in de Spirit op te stijgen. Zonder één enkel verband met het feit dat er enige rijkdom moet vergaard worden of dat men de één af andere materiële vooruitgang moet boeken. En aan jullie kant met het feit dat jullie op het materieel vlak terug zouden moeten schroeven. Zoals jullie mensen geloven, dat jullie hippies moeten worden om dichter tot God te komen. Dat zullen jullie niet, want jullie hersenen staan boven het hippie zijn, boven alles, dus gaat het niet. Jullie hersenen zijn ultramodern, hoe kan je dan een hippie worden, je wordt dan primitief aan de buitenkant. Ook al verander je je kleding, zelfs als je je haarstijl verandert en zo meer, binnenin zijn de hersenen modern, extra modern. Jullie moeten dus begrijpen dat, tenzij jullie de Spirit in jullie hersenen brengen, al deze dingen van buitenaf niet gaan helpen.

Daarom is er een geweldige verwarring. Dat is wat de moderne tijden zijn, verwarring en dat is wat westerse mensen zijn, verward.

Zij hebben de waarde van deze materiële rijkdom gezien. Daarom proberen zij de materiële rijkdom op te geven, in die stijl. Zij gaan de stijl veranderen en wisselen de stijlen af, maar ook door de stijlen te veranderen bereik je niet veel. Dat is maar weer iets anders doen.

Terwijl de Indiërs denken dat zij arm zijn en dat God hen zou moeten helpen om hen rijk te maken, dit is een andere verandering van stijl. Deze is ook uiterlijk. Of zij hebben geen kinderen, dan zullen zij komen met: “Moeder, ik heb geen kinderen”, als zij teveel kinderen hebben, is het, “Ik heb geen baan.” Je geeft hen de baan, dan zullen zij zeggen. “Trouw mijn oudste dochter met iemand.” Dan doe je dat, dan zullen zij zeggen, doe ook “dat”.

Maar niemand zegt: “Hoe gaat het met mijn Spirit, hoe gaat het met het Atma, Moeder? Wat gebeurt er met mijn Spirit, ben ik in orde, ben ik zuiver?” Zeggen dat de Indiërs het juiste nastreven, is dus verkeerd, of zeggen dat jullie doel juist is, is ook verkeerd. Want jullie streven is er mogelijk op gericht God te ontmoeten en jullie willen de Spirit worden, maar het gaat verkeerd, omdat de methodes die jullie gebruiken allemaal verkeerd zijn.

Maar voor zover het de waarde van het spirituele leven betreft, zou Ik de Westerse mensen meer punten geven, diegenen die zoekers zijn. Vergeet al die idiote mensen. Ik spreek niet over de idioten, maar Ik spreek over de gezonde mensen, van wie de spirituele waarde veel hoger is. Waar de waarde van het Dharma bij de Oosterse mensen veel hoger is. Daarom is het als iemand die veel bezittingen heeft en niet wil geven en iemand die geen bezittingen heeft en wil geven. Dit is dus de situatie die Ik vandaag in het Oosten en het Westen vindt.

Maar in feite hebben de mensen in dit land al vanouds gezocht, sommigen dan, niet allemaal, omdat het zoeken altijd gedaan is geweest door één persoon, twee of drie personen. De eerste vis moet uit het water gekomen zijn en dan moeten er scholen vissen gevolgd zijn. Het doel van de vis was dus aan wal te komen en velen moeten dat gevolgd hebben. In dit land is de zoektocht naar het innerlijke lange tijd geleden begonnen. Maar in het Westen is het nooit op die manier gedaan. Zij hadden mensen zoals Christus die nooit enig zoeken nodig hadden. Net als Ik.

Ik hoef niet iets te gaan zoeken. Hij bracht al de waarheden van het leven om aan jullie te geven, maar jullie maakten er een complete puinhoop van. Hier hadden we ook grote heiligen en grote incarnaties, maar het waren de heiligen die zegden dat je moet zoeken, je moet zoeken. Christus heeft niet gezegd dat je niet moet zoeken. Maar niemand trekt er zich iets van aan, of we nu zouden moeten zoeken of niet.

Maar in het oosten weten de mensen dat we moeten zoeken, dat we tot God moeten komen. Maar waarom tot God komen? Alleen maar om er in ons materieel leven baat bij te hebben? Dit doel is dus nutteloos. “Moeder U bent erg aardig,” zeggen sommigen van hen, “Wees aardig tegen ons, Moeder wees aardig tegen ons.” Waarvoor? Hoeveel meer vriendelijkheid willen jullie. Ik heb jullie de Spirit gegeven, afgelopen. Nu, hoeveel meer vriendelijkheid? Maar dat wil niet zeggen, “U hebt ons de realisatie gegeven, maar zorg nu voor onze bankrekening.” Het is een erg goedkope vertoning, het is een heel erg goedkope vertoning. En dat is waarom Ik teleurgesteld word. Als ik hier kom en Ik vind dit soort aspect van Sahaja Yoga, dan voel Ik me erg teleurgesteld. Maar als Ik naar het Westen ga en echt waar, zij hebben daar problemen, die Ik gewoon niet begrijp, omdat dit geen problemen zijn.

Omdat zij materieel in orde zijn hebben zij emotionele problemen.

Absurde emotionele problemen hebben zij. En deze emotionele problemen hebben ook in het geheel geen betekenis, zij hebben in het geheel geen reden van bestaan, ze proberen alleen maar een manier te bedenken, een manier om op de een of andere manier niet samen te leven. Op één of andere manier. Zie je, hun hersenen zijn zo handig. “Eerst waren we in orde, maar nu zijn we plotseling bhoots geworden”.

Hoe kunnen jullie dat verklaren? “We deden het goed…” Nu zijn er veertien mensen getrouwd.

Ik ben gewoon bezorgd voor de Westerse paren, omdat de hersenen nog steeds denken, “Wel, wat kunnen we vinden om met de andere partij ruzie te maken. Wat is het verschil tussen die ander en mij. Welnu, hoe kunnen we elkaars beeld vernielen. Hoe kunnen we het plezier vernielen, hoe kunnen we ook het respect dat we voor elkaar hebben vernielen.”

Zo zal het uitwerken, de hersenen zijn te actief. Het is een ernstige zaak, want als twee mensen niet samen kunnen leven, hoe kunnen jullie dan met zijn allen samenleven.

Het gaat er niet alleen om dat jullie ook menselijke wezens zijn, maar jullie zijn heiligen, jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie moeten verdraagzaam zijn tegenover elkaar, maar jullie zijn alleen maar elkaar aan het analyseren terwijl er geen fundamenteel probleem is. Ik kan het begrijpen als iemand een fundamenteel probleem heeft. Als je alleen al met je hersenen zo begint te doen, hoe kan dan de hele wereld samen leven? Denk er eens over na. Hier blijven de echtgenoot en echtgenote bij elkaar, geen probleem, zij zullen leven. De kinderen zullen samen leven, op dat punt is er geen probleem. Maar het probleem dat op me af komt is collectief, waardoor Ik niet het probleem van één persoon moet oplossen, maar dat van hen allemaal. Zelfs als ze bij elkaar blijven hangen, worden zij geen krachtige eenheid. Integendeel, zij worden een krachtig probleem.

Het streven moet dus zijn, of het nu het oosten of het Westen betreft, dat te zijn waarvoor je gemaakt bent. Jullie zijn als menselijke wezens gemaakt om de Spirit te zijn. De Spirit zijn moet dus het doel zijn. Jullie moeten denken via de Spirit. Jullie moeten begrijpen via de Spirit, jullie moeten tevreden zijn via de Spirit. Jullie moeten bevestigd worden via de Spirit en niet via jullie hersenen. Voor jullie beiden zou het streven de Spirit moeten zijn. Hier spreek Ik over het nieuwe ras dat nu opkomt.

De westerse problemen zijn dus, dat zij de Spirit niet herkennen en het oosterse probleem is dat zij de Spirit herkennen, maar materialistisch zijn.

En de Westerse mensen herkennen de Spirit niet maar zijn materialistisch. Zij houden dus een evenwicht in stand. Wat Ik nu wil zeggen is het volgende. Deze materie werd geproduceerd voor jullie vreugde en geluk, maar zelfs van de essentie van de materie genieten jullie niet. Omdat jullie de Spirit niet zijn, genieten jullie zelfs niet van de essentie van de materie.

Wat jullie dus moeten doen is zelf de essentie worden, en tenminste van de essentie van de materie genieten. De essentie van de materie is op geen enkele wijze comfort. Het geeft je geen bezitting of overgave. Noch het ego dat je krijgt als je een grote auto of iets anders hebt. De essentie van de materie is de vreugde die iemand ontvangt als je haar afgeeft. Als je niets hebt, als je helemaal geen geld hebt, dan weet Ik niet wat de vreugde is om het af te geven, om het aan iemand te geven. Maar stel je voor dat Ik het geld heb, alleen dan zal Ik kunnen genieten.

Daarom moeten jullie geld hebben. Dat is de enige reden waarom jullie materie nodig hebben, opdat jullie haar anderen zouden kunnen geven. Dit is er de werkelijke essentie van.

Wat dat betreft dragen de Indiërs meer van de essentie in zich.

Het eerste gedeelte, het verdienen van geld is verkeerd, maar het geven van geld is in orde, zij genieten van het geven. Zie je, iemand gaat naar hun huis, ze zullen ervan genieten hem thee te geven, koffie, voedsel te serveren, van dat alles houden zij. Overal waar je ook naar hun huis gaat, zullen zij daar niet gierig in zijn, zij zullen het fijn vinden te geven. Maar hoe zij aan hun geld gekomen zijn, moet je niet vragen. Dat is een ander punt. Maar waar het op geven aankomt… zijn zij er. Daarom zou Ik zeggen dat zij de essentie kennen, dat geven de juiste weg is.

Terwijl het in het Westen de belangrijkste zaak is, hoe je aan je geld komt zie je, anders behoor je tot de middenklasse, dit en dat. Hoe je aan geld komt, dat deel is aanwezig. Maar als je er via de manier van denken aankomt, dan houd je het vast, het gaat niet door je handen. Jullie zijn letterlijk bang er afstand van te doen, daarom zitten jullie er naast.

Daarom zien de Indiërs er zo edelmoedig, zo gelukkig uit, omdat zij zich aan de essentie van de materie houden. Delen. Zij houden van delen. En dat is wat hen zo gelukkig en vol vreugde houdt, ondanks hun armoede, ondanks hun sober leven. Dat is wat Ik gewoonweg niet begrijp: als je niets hebt, wil je geven en zodra je iets hebt, wil je het niet geven.

Menselijke wezens blijven hun doelen veranderen. Het hangt er vanaf op welk niveau je zit. Als je een arme man bent, wil je rijk worden. Als je een rijk man bent, wil je arm worden. Maar arm in de zin van innerlijke armoede, niet uiterlijk. Nu is het werkelijke doel van ieder menselijk wezen de Spirit te worden, niets dan de Spirit. En als je de Spirit niet wordt, dan is alles wat je doet tegen je doel in. Zodra je de Spirit geworden bent, niet meer dit menselijk wezen, dan wordt het geheel anders. Op een andere manier. Je gedraagt je op een andere manier, je gebruikt je communicatiesysteem, je televisie, je zaken op een andere manier, op een ander niveau. Op het niveau van het onbewuste.

Jullie moeten dus dat onbewuste niveau bereiken waar “alles” voor jullie toegankelijk is, alles. Zo gebeuren deze wonderen. Zoals gisteren, toen wij sari’s wilden kopen. Ik stopte gewoon bij een winkel. Ik zei, “nu hier”.

Wel we kregen de sari’s voor één tiende of laat ons zeggen voor één achtste van de prijs, die je er op de markt voor zou betalen. Als de Spirit je dus leidt krijg je alles, er is overvloed en jullie zijn edelmoedig omdat er zoveel overvloed is die in de werkelijke zin vloeit.

Het enige wat Ik jullie kan vertellen is welke doelen jullie moeten nastreven en zoals Ik jullie vertelde is het doel de Spirit te zijn. Voor Mij tellen oost, west, noord en zuid niet. Ik ken die richtingen niet. Ik voel alleen dat, als ieder menselijk wezen op deze wereld besluit dat hij de Spirit en alleen de Spirit moet zijn, alle andere problemen opgelost zullen zijn, omdat hij met het absolute leeft, niet met het betrekkelijke, hij vergelijkt niet. Hij is een absolute toestand. De betrekkelijkheid creëert een probleem, zoals ontwikkeld en onderontwikkeld. Dit zijn allemaal betrekkelijke termen, is het niet!

Maar als jullie het absolute zijn dan is er geen betrekkelijkheid, er is geen probleem en je wordt het doel zelf. Dit is de boodschap van jullie Moeder.

Ik moet jullie deze boodschap geven. Het is niet zo dat de westerse mensen over mindere kwaliteiten beschikken of de oosterse mensen minder intelligent zijn. Het is alleen omdat zij niet op het idee komen, om een gemeenschappelijk doel te hebben, de Spirit te zijn. In beide gevallen, zodra je dat beslist hebt zijn de problemen opgelost

De dag kan komen dat de Westerlingen meer oosters zijn dan de Oosterlingen. Ik bedoel, als de Indiërs naar het Westen gaan, zij die ontworteld zijn, zij veel meer westers dan jullie zijn. Zij kunnen Indische klassieke muziek niet begrijpen. Zij houden niet van Indische meubelen. Zij houden niet van Indische schilderijen, niets. Want zij hebben die subtiele (gevoelige) kant van het leven verloren. Zij zien slechts de oppervlakkige kant en zo leven zij. Terwijl jullie subtieler worden. Omdat, wat er ook in hen hunkerde, dat kleine beetje van de Spirit verloren is zodra zij van hier weggingen. Zij vermengen zich met het Westen, zij werden getransformeerd in het Westerse leven en ze hebben dat geaccepteerd. Terwijl jullie nu getransformeerd worden in jullie Spirit.

Jullie houden dus van het leven van de Spirit. Maar zeggen dat vandaag de dag Indiërs grootse mensen van de Spirit zijn? Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat zij dat in het geheel niet zijn.

Vanwege hun tradities hier uit het verleden, vanwege deze Yoga Bhoomi natuurlijk, kunnen zij zichzelf niet ontwortelen, maar zij proberen wel erg hard zichzelf te ontwortelen. Zij doen allemaal erg veel moeite om zich te ontwortelen. Zelfs Sahaja Yogi’s, als ze naar Sahaja Yoga komen, proberen zij nog steeds niet af te dalen naar de Spirit toe, maar zij proberen Sahaja Yoga te gebruiken om hun zogenaamde complexen betreffende hun materialistische leven hierop te bouwen.

Zo is het, het is erg jammer, maar het is een feit.

Het is dus voor alle West- en Oosterlingen bedoeld dat je best geen te stevige opinie over jezelf hebt. Zij die vandaag verloren lijken, kunnen de mensen zijn die jullie mogelijk gaan leiden. Misschien zullen op een dag, deze mensen waarvan gedacht werd, dat ze absoluut verloren gevallen waren, jullie uit je eigen problemen moeten halen.

Iedereen van ons moet dus eerlijk beslissen dat we de Spirit moeten worden, dat dàt het doel van het leven is. Dan zijn alle problemen opgelost. Maar als Ik dit zeg, leggen jullie het als volgt uit: “Moeder zegt dat alle problemen opgelost zullen worden, laten we ons dus op de Spirit toeleggen.” Het is opnieuw betrekkelijk.

Nee, leg je toe op de Spirit. “Moeder heeft gezegd je op de Spirit toe te leggen, in orde, wij leggen ons toe op de Spirit.” Waarom zelfs zeggen: “Moeder heeft het gezegd”, nog eerder: “Ik zeg, dat ik me op de Spirit zal toeleggen.” Houdt het op dat punt. Door Gods genade zal de gehele mensheid dus naar een hoger niveau oprijzen dan waar zij nu is.

Eigenlijk, wordt het niveau waarop menselijke wezens zich bevinden “laukika” genoemd, wat het grove type betekent. Om naar het subtielere te gaan, of “alaukika”, moeten jullie het gebruik van deze hersenen opgeven. Maar jullie dienen de Spirit te gebruiken. En als de Spirit niet voor jou beschikbaar is, wat zal je dan doen?

Wat Sahaja yogi’s vandaag de dag ook doen, laat ons zeggen een huwelijk. Welnu, jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie zijn getrouwd, maar jullie zijn getrouwd “in de Spirit”. Dat moet dus vlot gehouden worden, iedereen moet dat begrijpen. Als jullie dat vlot houden, zullen jullie verbaasd zijn, dat jullie van dat huwelijk zullen genieten, van het geheel genieten en de beste kinderen zullen door jullie geboren worden.

Maar “daarvoor” zoek je de Spirit niet, nogmaals, dit is hoe de moeder jullie probeert uit te leggen dat, “Doe dit, dan geef ik jullie een pepermuntje”, maar als je volwassen bent, dan luister je niet naar deze dingen. Je zegt gewoon, “Moeder, dat wat juist is, zal ik moeten doen, want ik ben hier om het juiste te doen en ik ben ervan overtuigd dat U mij altijd het goede voorhoudt. Ik zal dus het juiste doen. Wie ook een dergelijke beslissing neemt, of hij nu van Noord, Zuid, Oost, West, welke kant dan ook is, hij is de yogi. Hij is het die God zal zegenen. Maar opnieuw, “daarvoor” doe je het niet.

Het doel zou een hoger doel moeten zijn. Maar het hogere doel moet niet gezien worden in relatie tot wat de lagere doelen ook mogen zijn. Accepteer het hogere doel op een absolute manier.

Anders zal de spirituele groei langzaam gaan.

In orde, wat is de tweede vraag?

Sahaja yogi: Moeder, wat is zo belangrijk aan zelfrealisatie?”

Welnu, wat is zo belangrijk voor menselijke wezens om menselijke wezens te worden. Wij moeten het belang niet vanuit ons eigen standpunt bekijken, maar vanuit het standpunt van de Schepper, want jullie begrijpen niet hoe belangrijk jullie zijn.

Mensen denken nooit: “Waarom ben Ik een menselijk wezen geworden?” Doen zij dat? Daarom hebben zij geen begrip over hun eigen “belangrijkheid”. Daarom, hoe kunnen zij dan een idee hebben van het belang van de zelfrealisatie?

Vanuit het menselijk oogpunt zou ik zeggen: “Omdat jullie spiritueel moeten groeien.” Maar waarom? Ik zou zeggen: opdat jullie je “kshema” zouden krijgen, jullie welzijn, maar waarvoor? Als jullie de Spirit worden, zullen al jullie problemen opgelost worden.” Maar waarom? Zie je, menselijke wezens zijn zo.

Maar het is belangrijk, want het belangrijkste is jullie Schepper, en Hij wil dat jullie je zelfrealisatie hebben. Dat is het absolute. Als Hij het wil is het in orde. Hoeveel zijn er die zullen zeggen: “In orde als God wil dat wij het doen, doen we het”. Alleen maar omwille van God: “Uw wil geschiede.”

“Hij heeft het geregeld. Hij heeft van ons menselijke wezens gemaakt, laat Hem van ons maken wat Hij wil.” Dit is weer absoluut.

Overgave aan God moet er zijn, voor dit probleem begrepen wordt.

“Uw wil geschiede”, moet jullie eerste houding zijn, voor jullie dit antwoord van Mij proberen te begrijpen. Het is de wil van God, God die ons geschapen heeft. God die van ons menselijke wezens gemaakt heeft. God die ons alles gegeven heeft. God die ons Sahaja Yoga gegeven heeft, het is dus de wil van God, dat wij de Spirit moeten zijn, dus zullen wij het zijn.

Wat hebben wij tot nu toe aan God gegeven. We hebben al Zijn energieën uitgeperst, we hebben Moeder Aarde uitgezogen, we krijgen dit van de zon, voor alles, en wij creëren problemen voor Hem, wij geven Hem zoveel moeilijkheden, zodat Hij onze problemen moet oplossen. Laten wij ons dus aan Hem overgeven. Het is dus Zijn Wil: Hij wil dat wij de Spirit zijn, laat ons dus de Spirit zijn. Dit is het grootste belang van het verkrijgen van zelfrealisatie.

Maar als jullie niet in die toestand kunnen blijven en jullie komen naar beneden tot op menselijk niveau, dan kan Ik een boek schrijven, zeggende dat, “Zelfrealisatie erg belangrijk is, omdat zonder zelfrealisatie, in deze dagen van verwarring en alle soorten problemen, er geen oplossing is. De mens moet getransformeerd worden.”

Maar God heeft geen problemen. Hij heeft geen problemen als je geen zelfrealisatie wil verkrijgen. Hij lost het probleem gemakkelijk op. Hij heeft vele snelle methoden waarmee Hij al Zijn problemen kan oplossen. In het kort moet men dus begrijpen dat het belang hiervan moet zijn: “Omdat God het wil”, en in het andere geval zou Hij iets anders kunnen doen. Daarom is het beter het te doen.

Dit soort begrip is dat van een kind dat zich aan zijn moeder overgeeft, wetende dat de moeder alles voor zijn bestwil doet.

Als je met je hersenen over het belang ervan begint na te denken, zullen je hersenen het je van een andere kant doen zien en zij zullen je beginnen te vertellen, dat je je aan God zal moeten overgeven als je je zelfrealisatie krijgt. Dan zal er geen enkel individu overblijven, dan zullen jullie alleen in de bussen moeten stappen, in het stof! Waar God je ook brengt, zal je moeten gaan en zeer oncomfortabel leven! Je zult mensen moeten omhelzen die er niet zo geraffineerd uitzien! En je moet misschien wel een levensstijl aannemen, die niet geschikt is voor een “intellectueel ontwikkelde” Westerse persoonlijkheid! Al deze problemen zullen opkomen. En als dergelijke problemen opkomen, zullen je hersenen op geen enkele manier een antwoord kunnen geven. Het zal gedaan zijn met alle “belangrijkheid”.

Het is dus het beste in overgave te zeggen: “als het belangrijk is mijn Spirit te vestigen, dan zal ik het doen.”

Want als je op het niveau van het denken (de hersenen) verblijft, dan ben je altijd in een staat van betrekkelijkheid. Alles heeft een keerzijde. Ik bedoel, je praat met om het even wie, zoals gisteren sprak Ik met iemand over de Israëliërs, die zo wreed zijn met de Palestijnen. Dan zeiden zij, “Wat dan over de Palestijnen? Zij zijn wreed geweest.” Ik zei, “Maar waar houdt het op?” Hij zei, “Het zal later afgelopen zijn als de Palestijnen afgedaan hebben.” Ik zei, alles heeft een keerzijde.

Wat je ook zal zeggen er zit een tweede idee achter. Omdat deze hersenen een grote capaciteit hebben om golven aan beide kanten te produceren. Omdat zij in een betrekkelijke terminologie leven.

Om dit te overkomen, is er slechts één weg, dat is dat je dit en dat vergeet en alleen zegt: “Het is.” Alleen dan zal je het belang ervan weten.

Want wat ik jullie ook als belangrijk opgeef, jullie zullen het neutraliseren. Dat is waarom Sahaja yogi’s verdwijnen, jullie hebben dat gezien.

Waarom Sahaja yogi’s? Zij krijgen realisatie en alles, en toch verdwijnen zij de ene na de andere. Waarom? Omdat hun hersenen een grote capaciteit hebben om anti Sahaja Yoga begrippen te produceren.

Wat voor belangrijks zou Ik jullie dus vertellen, dat absoluut is voor jullie hersenen. Ik begrijp het gewoon niet. Want jullie zijn erg slim en jullie zullen daar ook een “tegengif” voor vinden.

Het is onmogelijk sommige mensen te overtuigen, maar er is een ding dat men zou moeten weten, dat is dat God Almachtig een Absolute kracht is. Het zal doen wat het wil. Daarom is overgave beter. Dat is wat een moeder tegen haar kinderen kan zeggen, dat deze kracht van liefde en schoonheid er is om je er aan over te geven, “twamekam varenyam”, degene die geaccepteerd moet worden, degene aan wie je je dient over te geven. Dat is degene waaraan je je overgeeft. De schoonheid van het geheel is dat dit “de” kracht is waaraan men zich moet overgeven, eerder dan aan de kracht van je hersenen of je gedachten. En zodra je dit beseft, zal het belang van het geheel over je komen.

Welnu, als je het mensen wil vertellen die geen zoekers zijn, dan ben je klaar voor moeilijkheden, moet Ik zeggen. Het is niet gemakkelijk deze mensen te overtuigen, want ze willen ontsnappen. En het idee dat wij hebben, dat we iedereen moeten overtuigen, is een jammerlijke vergissing.

Verstandelijk kan je hen niet overtuigen.

Het beste is dus dat je hen tot een punt brengt van: zie voor jezelf, anders geef je het op. Zij zijn de verliezers, niet jij. Wat kan je doen? Je hebt je uiterste best gedaan,

Maar wij denken dat wij meer mensen met ons moeten hebben. Maar Ik weet niet hoeveel er kunnen opgevangen worden. Het is andersom.

Zoals, wanneer je met het vliegtuig mee wil, moet je die maatschappij vragen je een kaartje te geven.

Als het kaartje niet voorradig is kan je niet reizen.

Op dezelfde manier moeten wij zien of er een kaartje te krijgen is of niet.

Ook als wij aan God denken, denken wij dat Hij lager staat dan wij zodat wij Hem kunnen gebruiken. Je kunt er geen mensen induwen. Alleen zij die door God worden toegelaten zullen er zijn. Het is precies andersom, dit moeten wij begrijpen. Dit is waar het verkeerd loopt.

Dat, als wij willen we er zoveel door kunnen duwen als maar mogelijk is.

Wij kunnen zoveel mensen naar God brengen, dat is een erg verkeerd idee. Jullie kunnen God niet dwingen. Hij staat niet onder jullie.

Jullie moeten zijn genade verkrijgen door gebed, door ernstig te vragen en dan kunnen jullie deze mensen redden. Hij is niet geïnteresseerd. Hij kan er veel meer scheppen.

Zij die niet willen, moet je het niet proberen aan te bevelen. Je kunt Sahaja Yoga niet verkopen. Jullie kunnen denken dat een grotere hoeveelheid een teken is van geloofwaardigheid. Niet voor God. Zovelen zullen gewoon achtergelaten worden. Ik moet jullie waarschuwen.

Jullie moeten voorzichtig zijn om te zien dat je moet verstevigen, zelfs wanneer je één persoon brengt. Dat is een beter idee dan een grote hoeveelheid mensen te krijgen, die zelfs geen kaartje zullen krijgen, laat staan een zitplaats. Men zou dus tevreden moeten zijn, in orde?

Wat is de derde vraag? Sahaja yogi: wat zijn vibraties?

Shri Mataji: vibraties zijn de pulsaties van de allesdoordringende kracht binnenin ons, die wij kunnen voelen in het centraal zenuwstelsel.

De Spirit pulseert niet, klopt niet. De pulsatie bestaat in de allesdoordringende kracht. Maar wanneer je doorheen de Spirit wordt “aangesloten”, dan alleen begint het te stromen. En dan begin je de pulsatie op het centraal zenuwstelsel te voelen.

En deze pulsaties van de heilige Geest zijn de Vibraties.

Moge God jullie zegenen.