Ziekte en de genezing ervan

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Ziekte en de genezing ervan – New Delhi – 9/2/1983

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Ik wou jullie eerst en vooral iets vertellen over de ziekten van de mensen, waarover Ik jullie waarschijnlijk niet uitgebreid verteld heb, hoe mensen te genezen en hoe mensen lijden aan verschillende ziekten.

Zoals we nu aan het beginsel van ons wezen staan, moeten we begrijpen dat ziekte ook ontstaat als er iets verkeerd is in het beginsel dat menselijke wezens opbouwt. Welnu er zijn fundamenteel twee beginselen die op het lichaam inwerken en het derde heeft een inwerking op de evolutie.

Als het eerste beginsel van de linkerkant, de “Iccha Shakti”, of de verlangende kracht in gevaar verkeert, ontwikkelen we vele kwalen die te wijten zijn aan de lethargische organen. De linkerkant is de Tamasische kant, het is de kant waar de duisternis mensen beïnvloedt. Deze mensen die in te veel duisternis leven of in het verleden, of op een geniepige manier, op een verborgen manier, die, in het kort gezegd, introvert zijn, zij die de meeste tijd van hun leven doorbrengen in gesloten wateren of met mensen leven die uiterst omzichtig en bang van anderen zijn, alle mensen die niet veel praten of die vermijden mensen te ontmoeten, die mensen schuwen, al deze mensen zijn links, zijn in “Tamas”. In hun spiritueel bewustzijn, of spirituele groei gaan zo’n mensen over op Bhakti. Zij aanbidden God vanuit hun hart, vanuit hun emoties. Zij werken via emoties. Er zijn vier en twintig soorten relaties die zij met God vestigen. We kunnen zeggen dat dit Bhakti verwantschap is. Zij verblijven daarin, wenen en huilen en zeggen de hele tijd: “Oh God, wanneer zal Ik U ontmoeten.” Die mensen zijn zij die de overheersing van anderen aanvaarden, lijden, opofferen en een leven van groot lijden leven. Maar in hun uitdrukking, in hun streven naar God, beginnen zij Bhakti te doen. En zij denken dat ze via Bhakti tot God zullen komen. Maar met Bhakti komt God naar hen. Vanwege hun Bhakti komt God naar hen en Hij incarneert voor de Bhakta’s, degenen die over God huilen. Hij incarneert. Er is dus niets verkeerd met deze mensen.

Nu eten deze mensen uiterst onevenwichtig voedsel voor zover het de proteïnen betreft. En wat de proteïnen betreft (eiwitstoffen) zijn zij zo zwak dat zij kunnen lijden aan slappe spieren, in iedere zin. Je kan dus zien dat deze mensen lijden van koude, ze lijden aan diarree omdat de spieren zwak zijn, ze zullen het voedsel eten en al het voedsel zal er uitkomen in de vorm van diarree. Zij zullen lethargische harten hebben, waardoor ze een hart zullen krijgen dat het bloed niet zal pompen. Gezwellen in het lichaam. Ze kunnen ook jicht krijgen en soortgelijke problemen van de gewrichten. Zij krijgen ook een zwakke lever die hen allergieën geeft. Alle soorten allergieën komen op deze mensen af via hun lethargische lever. Nu moeten jullie dus al deze problemen van lethargische organen van elke soort ook wijten aan de linkerkant. Bijvoorbeeld een persoon wiens ogen open zijn, maar die niet kan zien, lijdt ook aan een soortgelijke kwaal.

Deze mensen worden beïnvloed door het onderbewuste en het collectieve onderbewuste, van waar de geesten hen aanvallen en zij raken verwikkeld met de geesten en zij hebben een erg slechte houding van medelijden met zichzelf. Zij zijn zelf miserabel en maken iedereen miserabel. Want zij krijgen hun ideeën van deze miserabele geniepige mensen en zij kunnen niemand gelukkig zien noch kunnen zij zelf gelukkig blijven. Zij zullen een geweldige ophef maken met hun zogenaamde moeilijkheden, ziekten en problemen en proberen voor anderen zoveel mogelijk problemen te creëren. Maar de problemen zien er niet aggressief uit. Het gebeurt meer door een beroep te doen op medelijden, op de zwakheden van anderen. En een persoon die met zo’n mensen omgaat kan ook besmet worden als hij probeert vriendelijk te zijn voor deze mensen.

Kanker, spierdystrofieën en zwakheden waarbij de spieren geleidelijk uiterst zwak worden en osteomyelitis (beenderziekte), poliomyelitis (kinderverlamming), al deze lethartische dingen die zelfs longen lethargisch maken. Als je longen lethargisch zijn, dan krijg je ziekten als T.B.: tuberculose. Tuberculose komt van de linkerkant.

Nu zijn zij die strikte vegetariërs zijn, die zelfs geen knoflook eten of uien en zo meer, erg kwetsbaar voor linkse problemen. Als zij daarbij nog naar een guru gaan die links is, zijn ze er nog erger aan toe. Men moet dus geen abnormaal leven leiden. Men moet een normaal persoon zijn, die normale proporties eiwitten, koolhydraten en vetten eet. Dit is dus een aspect van Sahaja Yoga, waar je kan zien dat linkse mensen erg voorzichtig moeten zijn en zichzelf niet in die kant vestigen. Veel mensen komen met mij discuteren, omdat ze zeggen dat het in de Gita geschreven is – Zij zeggen dat, Ik weet het niet – dat tamasische mensen veel vlees eten, het is niet waar. Het is niet waar. Tamasische mensen zijn de mensen – ze zijn in het geheel geen slechte mensen, ze zijn één type – het zijn de mensen die te veel koolhydraten eten, want de linkerkant is waterstof en koolstof komt van Ganesha aan de linkerkant. Daarom zijn het meer koolhydraten, er is geen sprake van teveel vlees eten.

Maar nu hebben de rechtse mensen een erg – erg overaktieve, uiterst overaktieve persoonlijkheid. Zo’n rechtse persoon eet te veel eiwitten. Altijd vlees, dit, dat. En hij wordt een overactieve persoon, zo’n overactieve persoon ontvangt een zegening van zijn ego en een groot ego ontwikkelt zich. Zo’n man vernielt op een geweldadige manier het imago van anderen, duwt ze neer, becritiseert anderen, springt boven op hen, kan erg opvliegend zijn, kan absoluut duivels zijn. Zoals Ik al eerder zei is Hitler hét voorbeeld.

Dit type mensen die teveel vlees eten, teveel zwaar voedsel en die te veel spierkracht ontwikkelen, meer dan een menselijk wezen zou Ik zeggen, worden als paarden. Dan beginnen ze zich te gedragen als paarden, erger ook dan paarden. En daarom zou een persoon niet te veel van wat dan ook moeten nemen, je moet in het centrum blijven.

Alle mensen van dat type hebben overactieve organen. Ten gevolge van overactieve organen, ontwikkelen zij een erg slecht hart, dat overactief is. Waardoor het hart snel pompt, en hartkloppingen voorkomen. In de longen ontwikkelt hij astma. In zijn ingewanden (dikkedarm) ontwikkelt hij constipatie, hij ontwikkelt een erg, erg slechte lever en een erg ongezonde huid. De huid is extreem zieklijk geel. Zo’n persoon is erg, erg twistziek en aggressief.

Een persoon die een erg ascetisch leven van een martelaar leidt, zo denken bij voorbeeld vele regeringsambtenaren dat ze een erg groots werk van martelaarschap doen voor hun land. Maar zo’n mensen worden zich daar zo van bewust dat ze heet gebakerd zijn. Je kan gewoon niet bij hen in de buurt komen. Ze zijn extreem opvliegend. Of elke persoon die een ascetisch leven van een streng type leidt zoals Vishvamitra, Durvasa, al deze mensen, zij worden allen zo opvliegend dat je niet met hen kan praten. Ze zijn erg vinnig en hun taal is erg scherp. Als ze praten kan je voelen dat dit geen persoon is die ook maar enig evenwicht in zich heeft. Maar ze zien er erg briljant uit en beschouwen zichzelf als zijnde erg intelligent maar zij zijn eigenlijk stompzinnige mensen. Omdat ze allerlei domme dingen doen. Zij doen zo’n stomme dingen dat iedereen die wijs is kan zien dat ze geen enkel gevoel voor proporties hebben door te doen wat tegen het geheel indruist.

Zo’n mensen zijn kwetsbaar voor vele kwalen, zoals Ik zei, het hart, de lever, cirrhose van de lever. Ook diabetes, leucemie (bloedkanker), nierproblemen, hoge bloeddruk, baarmoederproblemen. Zo’n mensen kunnen onvruchtbare vrouwen worden, zij kunnen soms in het geheel geen kinderen hebben, zo’n vrouwen kunnen geen kinderen hebben. In het bijzonder vrouwen die van een erg, erg koket (flirten) type zijn en die denken dat ze erg mooi zijn en die ook nog een erg aktief leven leiden, kunnen volledig onvruchtbaar worden. Ook mannen kunnen nietsnutten worden als ze zaken overdrijven. Als ze hun aandacht de hele tijd gebruiken voor het uitvoeren van hun ambities, kunnen ze zo worden. Deze mensen die dus toegeeflijk zijn in het leven, en zogezegd van het leven genieten en hun tijd verknoeien met drinken en omgang met vrouwen en zo meer, kunnen niet alleen door geld geruïneerd worden maar ook door hun erg slechte gezondheid.

Nu weten jullie dat zo’n mensen ter hoogte van het rechterhart grote moeilijkheden kunnen hebben met hun kinderen, moeilijkheden kunnen hebben met hun ouders, en moeilijkheden kunnen hebben met hun vrouwen. Op de hoogte van de rechter Nabhi zullen ze problemen met de spijsvertering hebben. Mogelijk hebben ze geld. Maar ze kunnen nooit van dat geld genieten, of ze kunnen er nooit aan denken een leven te leiden dat volledig is. Ter hoogte van de hersenen worden ze ego gericht. Het ego kan tot zo’n niveau gaan dat ze verlammingen kunnen ontwikkelen. Verlamming is in beide gevallen mogelijk. Zowel de linkszijdige persoon als de rechtszijdige persoon kan het krijgen. Maar meestal krijgen mensen de verlamming van de rechterzijde. Het komt van de linkerkant maar het heeft een uitwerking op de rechterkant van het lichaam.

Er zijn dus twee soorten van verlammingen. De ene is de verlamming die veroorzaakt wordt door teveel ego, de andere door het superego. Zij die een lethargisch temperament hebben, ontwikkelen klonters in het bloed en lage bloeddruk. Deze klonters veroorzaken ook verlamming aan de linkerkant. De andere aan de rechterkant wordt veroorzaakt door hersenbeschadiging, door de overontwikkeling van Mr. Ego binnenin jullie.

Zo kunnen we algemeen samenvatten dat de fysieke kwalen door deze twee onevenwichtigheden worden veroorzaakt.

Daarnaast hebben we de MENTALE problemen van de mensen. Zoals wanneer een linkszijdige persoon een mentaal probleem zal hebben, zal hij een geniepig persoon zijn, hij zal een bang persoon zijn, hij zal niet met anderen praten, hij zal zenuwachtig zijn, hij zal geen zelfvertrouwen hebben, hij zal van het publiek weg rennen. En dan zal hij ook schizofreen (gespletenheid) worden, zodat hij zich thuis opsluit of zo iets, hij wordt zo slap als een kool. Dat zou je kunnen zeggen. Zo’n soort gek wordt hij.

Een ander aspekt van de rechterzijde, is dat zo’n persoon een erg opvliegend en absoluut hatelijk iemand wordt. Zo’n persoon kan zo wreed zijn, hij kan zoveel problemen geven, dat hij echt een uitdaging wordt voor de hele familie, de hele gemeenschap en hij zal enorm storend zijn. Zo is dit tweede probleem, ook een mentaal geval. Nu hoeft zo’n persoon, de rechtszijdige persoon, er niet mentaal verward uit te zien. Maar als ze ouder worden, doen ze niets anders dan praten. Ze zullen zoveel praten dat niemand met hen kan praten. Je kan met hen zelfs je mond niet openen. Ze gaan maar door… Ze snateren de hele tijd, alles vertellen ze je. Ze zullen op een zeer toepasselijke manier over God, over Atma en dit en dat praten. Maar ze praten slechts, omdat ze zo egoïstisch zijn dat ze gewoon doorgaan met praten, ze staan niemand toe te spreken. Dit zijn zo’n vreselijke karakters, als er ook maar één is, dan ben je klaar voor problemen. Omdat je er hoofdpijn en andere problemen van krijgt, je weet niet hoe hen in toom te houden, hoe hen op een nette manier op hun plaats te houden. Daarom zijn zij ook op een bepaalde manier mentale gevallen omdat ze niet normaal zijn.

Wat het mentale betreft hebben we dus ook problemen met mensen die egoïstisch zijn of met hen die dominantie van andere accepteren en geniepig worden. Geniepige mensen zijn goed in het bederven van hun onderlinge relaties door iets te zeggen, verhalen mee te dragen, door geniepig te zijn. En zodoende zijn deze beide soorten van het extreme type erg schadelijk voor een degelijk sociaal leven.

Nu heeft een persoon die ego-gericht is het ander groot probleem, dat hij zijn ideeën over alles laat gelden. Bij zo’n man overleven dus de idiote ideeën altijd omdat hij dom en idioot is. En vanwege die idiote ideeën, is alles wat door zo’n mensen gepland wordt, een mislukking. Dat is de reden waarop onze planning in India heeft gefaald. Overal faalt het. Omdat de idiote mensen, ze zijn dom, ze zijn ego gericht, alleen om hun ideeën te laten gelden proberen ze iets te plannen en dat is hoe het plan mislukt. Overal waar de administrateur veel meer wordt dan wat hij zou moeten zijn, wordt zijn gedrag zelf zo idioot en zo ver weg van de realiteit dat iedereen moet lijden, als zo’n administrateur zichzelf in de planning van welk programma ook, van een land of een natie laat gelden. Het ergste van het ergste zijn de rakshasas (duivels) die zo egoïstisch zijn dat zij er aan denken zelfs de Adi Shakti gevangen te nemen, de Oorspronkelijke Moeder. Het is zulk een stommiteit, het is de grootste stommiteit waaraan zij kunnen toegeven.

Een domme man is dus een erg groot probleem voor de hele samenleving, alhoewel hij het nooit beseft. Hij denkt, ik heb de show geregistreerd, ik ben de meest succesvolle persoon. Maar als de zaak voorbij is, spreken de mensen over hem als de grootste stommeling die ooit op deze aarde geboren is. Zoals een zekere Mr. Idi Amin, die verondersteld wordt, nu is hij er niet, maar hij was ministerpresident van Uganda. Nu was hij een echte idioot. Ik bedoel, je kon het zien aan de manier waarop hij praatte en zomeer, hij was een idioot. En hij zei: “De mensen van mijn land zouden naar mijn naam genoemd moeten worden, omdat ik degene ben die dit land vertegenwoordig”, zien jullie. Iemand stelde dus voor dat: “In orde, maar hoe moeten we hen noemen?” Zoals in Cyprus de mensen Cyprioten genoemd worden. Als we uw naam gebruiken zal het “Idioten” worden! Daarom weigerden de mensen deze oplossing aan te nemen, ondanks het feit dat hij zo dominerend was. Er was een andere die van parels schoenen maakte voor zijn huwelijk. Zien jullie de vreselijke onzin. Ik weet niet het hoeveelste huwelijk het was, maar hij wilde schoenen maken van parels. Alle soorten idiote dingen doen ze.

Ik bedoel deze mensen die zo uiterst ego gericht zijn, worden erg gierig. Extreem. Ze zijn zo op geld gericht dat ze uiterst gierig zijn. Ze spenderen al dat geld voor zichzelf, maar niets voor anderen. Dat proberen ze te sparen. Bij elk goed werk dat gedaan moet worden, zullen zij hun geld bijhouden. Maar voor zichzelf zullen ze de beste wijnen kopen, zullen zij de beste dingen kopen. Voor zichzelf. Maar voor anderen hebben zij geen geld. Zelfs waar het hun plicht is, zullen zij proberen geld te sparen. Zij zullen niet betalen waar zij het verschuldigd zijn.

Wat we bij zoveel mensen zien, zelfs in Sahaja Yoga. Dat ze iets moeten betalen, wat ze verschuldigd zijn, voor iets dat erg belangrijk is, maar zij zullen niet betalen. Ze willen de boeken soms zelfs gratis, soms, wat het ook is, waar mensen voor betalen. Zo is nu bijvoorbeeld deze pandal opgezet. Daar is geld voor nodig. Wie gaat er voor betalen? Ik betaalde voor tenminste 3 tot 4 jaar Zelf, uit Mijn eigen beurs en Mijn broer hielp Mij al dit werk te doen. En ze wilden dat Ik er nog steeds mee door ging. Stel je voor! Voor jullie Zelfrealisatie, moet Ik betalen. Ik reisde zelf, Ik deed mijn eigen dingen. Zij wilden zelfs niet betalen voor wat gedaan wordt. Ik bedoel, het is een vereiste dat de mensen die dit programma organiseren, de pandal moeten opzetten. Ik word verondersteld jullie gratis realisatie te geven, maar niet om te betalen voor jullie pandal. Morgen zullen jullie zeggen: “Moeder, betaal ook onze heen- en terugreis om naar hier te komen en terug te gaan.” Ik ben niet verbaasd, zie je. Zo’n mensen zijn “uiterst” gierig. Van elke cent (frank) die ze betalen, zie je, denken ze we moeten het geld zien terug te krijgen. En als er iets extra’s voor hen gedaan wordt, dan wordt dat niet geteld. Het enige dat bestaat is, neem wat je ook maar kan krijgen. Maar als er gegeven moet worden zijn ze nergens. En deze op geld gerichte mensen zijn vreselijk verbazingwekkend rijk. Men kan niet begrijpen hoe rijk ze zijn. Want er is in hen niets zoals edelmoedigheid, geen prioriteiten noch fatsoen waar het er om gaat geld uit te geven. En er is geen zelfrespect daaromtrent. Er is geen zelfrespect. Het is erg verrassend.

Jullie zullen verbaasd zijn, als Ik de Indiërs vertel, wat Ik in het westen heb gezien: soms ga je naar een hotel met andere mensen, Ik heb nog nooit gezien dat iemand aanbood te betalen, behalve door Mijn echtgenoot of Mijzelf. Ze beginnen naar deze kant, dan naar die kant te kijken. Als er iemand is die kan betalen, is dat heel goed. Het is hoogstverbazend. Zelfs in landen als Zweden en Zwitserland. Zwitserland is er ook zo een. Het grootste gierige land waar je ooit aan kan denken is Zwitserland. Europeanen zijn “uiterst” gierige mensen. Hoogst verbazend is het hoe gierig ze zijn. En Indiërs in Delhi, Sahaja Yogi’s, zijn erg raar moet Ik zeggen. Ik was verbaasd te horen dat mensen alleen maar komen voor het gratis eten. Ik bedoel, word Ik verondersteld ook voor jullie eten te betalen? Betalen voor jullie eten, betalen voor jullie taxi’s. Morgen kunnen jullie zelfs zeggen: “Betaal onze huishuur.” Het is absurd.

Dit alles komt van het ego, dat jullie niet toestaat de juistheid van de zaken in te zien. Het is erg verrassend. Ze zullen geld besteden aan zichzelf, dit kopen, dat kopen. Maar om de juiste zaak te doen, hebben ze geen geld, zeer verbazend. Telkens Ik kom vertelt Mr. Verma of iemand anders Mij: “Kijk eens hier Moeder, dit is het geld dat ze gegeven hebben.” Dus moet Ik elke keer uit Mijn eigen zak het gat opvullen, al dit soort zaken. Iedere keer. Misschien dit jaar ook. Nu heb Ik hem deze keer gezegd, Ik ga je Mijn Kara (gouden armband) geven. Jij verkoopt het en… Dit is de situatie in Delhi, waar de Sahaja Yogi’s zo ellendig zijn dat ze zelfs geen tweehonderd roepies per jaar willen betalen. Leer geen dingen van Europese yogi’s. Zij moeten leren van de Sahaja Yogi’s uit Maharashtra. Zij zijn arme mensen, maar ze hebben nog nooit ook maar één roepie van Mij genomen. Zij zeggen: “Moeder, het is voldoende dat U zoveel voor ons doet.”

Andere guru’s nemen hun geld af, persen al hun geld af. Hier moet de guru de hele tijd geld spenderen. Kunnen jullie je zo’n soort van Sahaja Yoga voorstellen? Hebben jullie waar dan ook van zo’n guru gehoord? Dat de guru geld spendeert aan Sahaja Yoga? Ik heb geld uitgegeven, niet dit jaar, twaalf jaar ben Ik al naar Delhi gekomen. Ik denk dat Ik tot vorig jaar Mijn eigen zakgeld heb uitgegeven. En Ik weet niet wat Ik Mijn echtgenoot moet antwoorden. Hij kan het gewoon niet begrijpen. Hij zei, wat is dit voor Sahaja Yoga dat je voor je volgelingen moet betalen? Ik zei: “God zei dank, vragen ze hun huishuur niet!” Het is een erg schandelijke situatie. Ik moet zeggen dat het een erg schandelijke situatie is dat, waar het geld nodig is, zij geen geld hebben. Er is in het geheel geen begroting, voor wat voorrang heeft. Jullie zijn Sahaja Yogi’s, jullie zijn heiligen. Waar zijn jullie prioriteiten?

Maar in Maharashtra moeten jullie komen om te leren. Het zijn arme mensen. Zij hebben niet zoveel rijkdom gekregen. Je zal niet veel auto’s zien in Maharashtra. Er zijn hooguit één of twee mensen die een auto hebben in Maharashtra. Maar er is nooit zo’n probleem aanwezig, of je nu naar de dorpen gaat of naar de steden. Niemand maakt hier een rekening op, omdat de hele rekening is, dat je voor deze elektriciteit, dit en dat moet betalen. Alles moet via Mijn zakken betaald worden. Dat is waarom Ik vandaag tot de Sahaja Yogi’s spreek.

De Europese Sahaja Yogi’s moet Ik dus ook vertellen dat ze zich een beetje beter moeten gedragen. Dit is niet de manier om met geld om te gaan. Het is schandelijk. Ik heb gehoord dat Europese Sahaja Yogi’s, sommige van hen, zich op een schandelijke manier gedragen. Het is niet netjes. Het is geen goede zaak.

Dit is dus de domheid van de rechterkant. Jullie weten toch, dat jullie elke “kanjoosa” (vrekkige) man die jullie ontmoeten, uitlachen, is het niet? Er zijn zoveel verhalen over kanjoosa’s. De kanjoosa’s en de luie, welke geef je dus de voorkeur, Ik maak Me niet druk over een luie man. Maar een kanjoosa – God beware Me! Wat je ook voor hen doet, zie je, een kanjoosa heeft geen gevoel voor schaamte. Hij heeft geen gevoel van schaamte meer. Hij begrijpt niet wat hij aan het doen is. Het is soms zo verbazend dat de kanjoosa’s vergeten zijn dat hun Spirit het belangrijkste is. Zij zouden geen geld mogen sparen waar het de organisatie van Zelfrealisatie betreft. Het is erg verbazend dat wanneer deze mensen zich zo gedragen, al deze landen één voor één armer en armer worden. Hoe meer je je druk maakt over geld, hoe erger het wordt.

Ik heb natuurlijk geen geld nodig. Jullie weten reeds, dat Ik niet weet hoevele duizenden Ik tot nu toe uit mijn eigen zak gespendeerd heb. Maar het probleem zit hem hierin, dat niemand begrijpt dat het schandelijk is, dat een Guru voor jullie geld moet uitgeven.

Daarom zei Ik dus vandaag dat Ik met de Sahaja Yogi’s van Delhi wilde praten. Ik was absoluut beschaamd, te horen dat de Sahaja Yogi’s hier zelfs geen achttien roepies per maand kunnen geven. Achttien roepies per maand. Voor hen die het zich niet kunnen veroorloven is het in orde. Voor hen die met pensioen zijn is het in orde, voor kinderen is het in orde. Maar jullie kunnen zelfs geen achttien roepies per maand geven. Het is zelfs geen achttien, minder dan dat, Ik weet het niet. Dit is het minimum dat je kan betalen. We moeten een ashram onderhouden, we moeten deze dingen onderhouden, jullie willen een plaats hebben om heen te gaan. Hoe is dat mogelijk? Ik kan het gewoon niet geloven! Als je met Sahaja Yoga zelfs niet zoveel edelmoedigheid hebt, is het beter dat je de Sahaja Yoga opgeeft. Het is beter ermee op te houden. Je bent niet degene die met Sahaja Yoga kan doorgaan.

Kijk naar jullie Moeder hoe edelmoedig Zij is. Ik geef jullie realisatie, Ik werk van de vroege ochtend tot de late avond. Vandaag had Ik niet één minuut vrij. Ik was aan het werk. De hele dag. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Zelfs dingen voor jullie gekocht, voor al de Sahaja Yogi’s. Hoe ver ga Ik niet. Ik werk zo hard en jullie kunnen niet eens achttien roepies geven. Ik kan het niet geloven! Ik heb van deze Sahaja Yogi’s gehoord. Nu zitten jullie onder de pandal, wie gaat ervoor betalen? Moet Ik betalen? En deze tapijten, moet Ik betalen? Is dit de manier om je te gedragen? Als de volgende keer iemand niet op die manier betaalt, kom Ik niet naar Delhi. Ik zeg het je, de volgende keer kom Ik niet naar Delhi. Ik kan het Me nu niet meer veroorloven. Naar Delhi komen betekent dat Ik iedere keer mijn eigen geld moet uitdelen. Zij die het geld niet betaald hebben, betaal alstjeblieft, anders zal Ik niet naar Delhi komen. Ik zeg het jullie. Ik hou niet van dit soort dingen, dat jullie niet eens achttien roepies kunnen betalen om die ashram in stand te houden, om al deze dingen in stand te houden. Dit is teveel.

Nu ,willen jullie alstjeblieft begrijpen dat je van een bepaalde kwaliteit moet zijn om Sahaja Yogi te zijn. Jullie kunnen niet gewoon een “raddad”, een man van de straat zijn, die de zoon van Adi Shakti kan worden, kunnen jullie? Ik wil niet dat Mijn kinderen bedelaars zijn. Willen jullie alstjeblieft, nu jullie allen, vandaag beslissen, dat Ik dit soort lezingen niet meer hoef te doen. Dit is de laatste keer dat Ik het jullie zeg. Het is een schandelijke zaak en in de geschiedenis zal het geschreven staan, dat Moeder ermee ophield naar Delhi te gaan omdat Zij, telkens Zij erheen ging, uit Haar eigen zak geld moest uitgeven. De geschiedenis van Sahaja Yoga zal geschreven worden in gouden letters en onthou dat Ik ieders naam daar ga neerschrijven. En dat zij die niet betalen, Me alstjeblieft hun namen geven. Dat is het. Ik wil weten wie deze schuldigen zijn.

(En met hen die gierig zijn, kan God ook erg gierig zijn). Hindi…

Zo, nu komen we tot het midden, het centrale pad van de Sushumna. Het centrale pad van de Sushumna is voor de mensen die zich in het centrum bevinden. De mensen die hun juist begrip en hun wijsheid hebben. Deze mensen zijn uiterst edelmoedig. Neem welke guru, sadguru ook. Neem om het even dewelke, om het even dewelke. Neem Nanaka, neem Kabir of neem Tukarama. De kinderen van Tukarama vroegen hem: “Heeft u wat suikerriet voor ons”. Hij ging wandelen en een heer, die zijn meester was, wiens suikerrietveld hij verzorgde, gaf hem een hele hoop suikerrietstengels. Onderweg naar huis begonnen alle kinderen te vragen: “Geef me een stengel suikerriet, één stengel suikerriet”. Hij gaf alles. Toen hij thuis kwam had hij geen suikerriet voor zijn kinderen! Zij lijden aan over-edelmoedigheid. Zij zijn zo edelmoedig, dat je het je niet kan voorstellen. Jullie moeten het de mensen eens vragen die Mij in dat opzicht gekend hebben.

Edelmoedigheid is de enige manier waarop je je liefde aan anderen kan uitdrukken. Dat heb Ik jullie ook al eerder verteld. Al jullie materiële rijkdom en alles heeft geen zin, totdat en alleen dan wanneer jullie edelmoedig zijn tegenover de mensen. Maar het zou rustig moeten zijn, en absoluut in stilte. Ik heb gezien dat het leuk is je best te doen, voor iemand die op bezoek komt. Indiërs zijn er erg goed in. Alstjeblieft eet, dit, dat. Alleen omdat ze indruk willen maken. Later vragen ze die persoon een werkje voor hen op te knappen of zoiets. Maar het is niet echt. Wie ook komt, help gewoon, het maakt niet uit. Elke grootse reden, wat kan een nog grootsere reden zijn dan dit werk van God, dat Ik aan het doen ben? En dan zie Ik dat jullie, mensen, je zo gedragen. Nu, waar gaan jullie je geld spenderen?

De mensen die dus in het centrum zijn, zijn om te beginnen uiterst edelmoedig. Zij kunnen geen voedsel binnen houden als ze het bij iemand thuis nuttigen. Ofwel braken zij het uit of zullen zij diarree hebben. Als ze eten op een plaats waar zij niet hadden moeten eten, als het niet juist gevibreerd is, als het voedsel niet goed is, zullen zij het voedsel niet eten. Zelfs als zij het voedsel eten, zullen zij het uitbraken. Ze zijn erg aardig en edelmoedig. Ze overweldigen de mensen niet om te zeggen: “Oh! Je hebt daar voedsel waar dit en dat mis mee is.” Als het zo is proberen zij het te vermijden, het niet te eten. Maar soms worden ze gekruisigd. In orde, het maakt niet uit. Zij denken: “In orde, Ik zal het eten en het weggooien.” Zij zijn uiterst wijs en taktvol. “TAKTVOL”. Zij weten hoe met mensen om te gaan. Zij zijn bedeeld met een uiterste diplomatie, om het anderen naar hun zin te maken en hen op de één of andere manier naar de tempel van God te brengen. De hele houding van zulke mensen is zichzelf te zuiveren, zich zuiver te houden, zichzelf in orde te houden, om meer en meer mensen tot dit grote werk van realisatie te krijgen. Zij vertonen zich nooit. Ik zie ze nooit eerder. Ze blijven niet langer. Zij vertonen zich niet. Ze staan niet vooraan. Ze willen hun gezicht, niet laten zien. Ze zijn stil. Ik weet wie zij zijn. Maar zij zijn dynamisch en zij werken het uit. Alleen wanneer zij voor iets belangrijks raad moeten vragen , zullen ze Mij komen opzoeken en praten. Ik ken de manier waarop zij werken. Zij zijn uiterst stil en prachtige sierlijke mensen. En zij weten ook met anderen om te gaan. Ze kunnen soms humeurig worden als het nodig is, als zij de voorgeschreven ceremonieën van hun Moeder moeten verdedigen of het kan ook het protocol van Sahaja Yoga zijn en van God.

Normaal zijn zij erg rustige en stille mensen. Hun aanwezigheid is een zegen. Welk huis ze ook binnen gaan, het brengt voorspoed. Welke winkel zij binnengaan, bloeit. Elke persoon waarmee zij ook praten, heeft er baat bij. Zij brengen voorspoed. Zij brengen zegen, zij brengen zegen, zij geven zegeningen, automatisch. Zij hoeven niet te zeggen: “Ik zegen u”. Als ze er zijn zegenen ze je.

Zij denken er nooit aan geld te verdienen uit Gods werk, nooit. Niet één enkele centime (cent). Zij zijn zo waarheidsgetrouw. Niet omdat ze bang zijn, dat er, als we geld verdienen, een dief zal komen en al onze spullen weg zal nemen. Niet met angst. Maar met het volle vertrouwen dat wat ze doen, het grootste geluk en vreugde is.

En wat hun gezondheid betreft, zijn zij meer aan de dikke kant, zou Ik zeggen, omdat ze gas in hun lichaam hebben, veel gas, de Prana Shakti, deze is in het centrum van de Prana, gaat de Sushumna binnen. Dat creëert een gasachtig lichaam. Het gasachtige lichaam is niet zwaar, het is erg licht. Zij lopen erg snel, ze zijn aktief. Maar als men ernaar kijkt, zien ze er mollig uit, gewoonlijk. Als ze het niet zijn, proberen ze mollig te zijn. Zij willen dik zijn, ze willen te weten komen wat er verkeerd is met hun lever, om dik te kunnen zijn. Ze zijn meer aan de mollige kant. Hun belangrijkste kwaal is hun ontlasting en al hun braken en zo meer. Een persoon die bijvoorbeeld een verkeerde soort voedsel of een verkeerde soort drank nuttigt, moet onmiddellijk gaan en het ontruimen. Dit is hun probleem.

Een ander probleem dat zij mogelijk ontwikkelen is, dat zij als ze teveel vibraties genomen hebben, een zwelling op hun lichaam kunnen ontwikkelen. Onder deze omstandigheden, zouden zij eerst en vooral moeten proberen uit te maken of zij in de buurt zijn van iemand die anti-God is. Omdat zo’n zwellingen worden ontwikkeld, als de vibraties anti-God actieviteiten bevechten van de persoon die bij je is. Zeg bv. je vrouw is negatief. Dan kan zo’n persoon een zwelling ontwikkelen omdat zijn vibraties de vrouw bevechten. Hij zou geen aandacht aan dat vechten moeten schenken, maar hij moet weten hoe de vrouw te corrigeren. Hij moet weten hoe haar in orde te brengen. Of als de man zo is, kan de vrouw een anti-satanische kracht binnen in zich ontwikkelen, die haar die zwelling zal geven. Verschillende soorten zwellingen kunnen verschijnen, waarbij de vibraties met grote snelheid uitstralen. Zij kunnen arthritis (een gewrichtsaandoening) ontwikkelen, als zij geen vibraties geven, of pijn in de gewrichten.

Het andere probleem dat zij kunnen hebben, is een trage ademhaling, lage bloeddruk, door de activiteit van het parasympatisch zenuwstelsel. En als zij vechten met de anti-God activiteiten kunnen zij zich soms ook moe voelen. Maar zij herstellen en voelen zich in orde. Wanneer de vibraties te veel stromen, dan kunnen al deze mensen, Ik zeg kunnen, een soort absorptie of uitzending van vibraties ter hoogte van elk centrum ontwikkelen, afhankelijk van de kwaliteit van de persoon die voor hen staat. En wanneer zoiets gebeurt kunnen zij het gemakkelijk corrigeren door het een bandhan te geven. En als zij vinden dat de vibraties teveel zijn, dan kunnen zij een andere Sahaja Yogi vragen de vibraties van een bepaalde chakra weg te nemen en het af te geven aan de atmosfeer.

Zij kunnen lijden aan keelklachten. Ook kunnen zij lijden aan het uitdrogen van het lichaamsvocht als zij de anti-God elementen te veel moeten bevechten. Een soort van uitdroging kan dus voorkomen in hun peritoneum (buikholte-buikvlies) of misschien in het gebied dat het bedekt. Daarom is het voor hen goed om wat ghee of boter te eten. Zij moeten hun vingers en handen en al deze plaatsen inwrijven om het te verzachten, omdat de hitte van andere mensen hen ook kan uitdrogen.

Ter hoogte van de Agnya kunnen zij soms hoofdpijn ontwikkelen als zij bij mensen zijn, die erg verstoord zijn in de rechter Agnya. Het is op dat ogenblik belangrijk jezelf en de andere persoon die erg egoïstisch is, een bandhan te geven, en luister niet naar hen. Sluit gewoon je oren en de persoon zal ophouden met praten. Zij kunnen ook een druk aan beide zijden van het hoofd ontwikkelen. Soms als de Kundalini zich een weg baant naar boven en er is een hindernis ter hoogte van de Agnya dan is het mogelijk dat je de druk op deze hersenen voelt. Op dat ogenblik zouden zij moeten proberen de Zegen boven alle sympatische systemen te brengen, dan naar omlaag. Sta op Moeder Aarde. Vraag haar te absorberen. De druk van de Kundalini wordt dus verminderd, omdat alle chakra’s zich openen en ook de Agnya opent zich, zodra de Zegen over het lichaam komt. Als zij problemen hebben met hun Agnya, moeten zij aan de achterkant een kaars gebruiken als hun gezichtsvermogen zwak of bijziend wordt. Als hun Agnya te veel hier is (voorkant) dan zijn er mantra’s die gebruikt kunnen worden zoals: “Ik vergeef iedereen” en zo meer. Op het subtielere vlak kennen jullie alle mantra’s die gezegd moeten worden.

Als een Sahaja Yogi merkt dat zijn Sahasrara blokkeert, dan zou hij een bad in de zee moeten nemen, denk Ik, Ik weet niet waar hij een bad zou moeten nemen. Omdat Sahasrara Mijn plaats is, zoals jullie weten. En ter hoogte van de Sahasrara blokkeren is een erg ernstige zaak voor een Sahaja Yogi. Hij kan daardoor Ekadasha ontwikkelen en hij zal in de problemen zitten. Dan zal hij naar Mij toe komen en zeggen: “Moeder, hoewel Ik een Sahaja Yogi was en Ik voor Uw foto bad en dat alles, kreeg Ik deze problemen.” De reden is, ALS JE EEN SAHAJA YOGI BENT, “MOET” JE MIJ ERKENNEN. Dat is de voorwaarde. Tot nu toe hebben jullie nooit iemand erkend, maar nu moeten jullie Mij erkennen. Als jullie Mij niet erkennen, zullen jullie deze Ekadasha ontwikkelen en Ik zeg jullie dat wanneer jullie je zo gedragen, het niet mogelijk is de Kundalini toe te staan op te rijzen.

Sahaja Yogi’s die dus nog steeds erg twijfelachtig zijn, zouden geen Sahaja Yogi’s genoemd moeten worden. Zij moeten buiten gehouden worden, zo ver mogelijk. Laat ze leren dat ze niet waardig zijn. Laat hen weten dat deze realisatie door Mij gegeven werd en door niemand anders. Zoals Venugopalan Mij eens vertelde: “Krishna gaf me geen realisatie, Rama gaf me nooit realisatie, Ganesha gaf het me nooit, Shiva gaf het me nooit, Parvati gaf het me nooit, Adishakti gaf het mij niet, het was MATAJI NIRMALA DEVI die mij realisatie gegeven heeft. Daarom is Zij degene die Ik ken.” Totdat en alleen wanneer je dit begrijpt, zullen zij allemaal – Rama, Shiva en Brahmadeva, Vishnu,- allemaal erg kwaad op je worden. Omdat zij het niet zullen begrijpen. Omdat jullie je realisatie gekregen hebben, en Mij nog steeds verloochelen. Dat betekent dat er iets verkeerd met jullie is. De hele oppervlakte kan bedekt worden en kan Ekadasha ontwikkelen. Dat is het begin van het einde.

Teveel gebruik van Mij maken, is hetzelfde. Als je teveel aan Mij kleeft krijg je ook deze Ekadasha. Je moet je erbuiten houden. Wanneer je op Mij teveel druk uitoefent zal je het krijgen. Mij antwoorden, niet naar Me luisteren. Als Ik zeg, Ik wil dit doen, zal je zeggen: “Nee, nee, laat ons dat doen”. Je blokkeert.

Ik weet wat te doen, wanneer het te doen, waar het te doen. Ik weet dat. Ik weet wanneer Ik een plaats moet bereiken, wanneer Ik de Kundalini moet omhoog brengen, waar het zal uitwerken, Ik weet alles, jullie moeten het aan Mij overlaten. Als jullie beginnen Mij uit te dagen, zullen jullie blokkeren ter hoogte van Sahasrara, en geef Mij dan niet de schuld.

Als je je alleen al in Sahaja Yoga zou kunnen verheffen en spiritueel groeien en je zou proberen Mij te erkennen, zal Ik geen probleem hebben en jij zal geen probleem hebben. Als er iemand is, laat ons bv. zeggen je vrouw of echtgenoot en wie ook tegen Sahaja Yoga spreekt, sluit je oren, sluit je ogen. Jullie moeten ten minste geen enkele “ninda” (kritiek) over Mij horen. Als je het niet begrijpt, dan begrijp je het niet omdat je Mij tenslotte niet bent. Maar weet dat Ik jullie realisatie gegeven heb. En je moet niet proberen Mij uit te dagen, want God zelf zal tegen je zijn. Het is erg ondankbaar van je om je zo te gedragen.

Het eerste dat je dus moet doen is Mij in geen geval problemen te geven. Jullie moeten mij “prasanna” (goed gezind) houden. Dit is wat we altijd zeggen: “Behaag de Devi”. Gisteren stond de muziek op, Ik was erg behaagd, jullie hadden gelukkig moeten zijn dat er muziek was, Moeder is behaagd, dat is alles. Maar neen, jullie wilden het op jullie manier. Jullie jagen Mij voort. Jullie zeiden kom nu mee, we moeten gaan. Dat is alles. Dan zal jullie spirituele groei niet in orde zijn. Als jullie geweldige organisatoren zijn, wat dan ook, dat is op kantoor. Niet hier. Hier ben Ik het. Jullie moeten de zaken in Mijn handen laten.

Probeer geen trucjes met Mij uit te halen. Omdat er buiten Mijn Moederhart, vele andere Gana’s zijn, zie je, vele andere Godheden, vele andere grootse zaken die wachten en zij kunnen jullie moeilijkheden geven. Als Sahaja Yogi’s moet Ik jullie dus waarschuwen. Nieuwe mensen zullen dit niet begrijpen. Voor hen zal het als egoïstisch en zo meer klinken. Zij zullen het niet begrijpen, vergeet het. Maar er zijn erg weinig nieuwe mensen, daarom spreek Ik tot die Sahaja Yogi’s en vertel Ik hen de waarheid. Want tot nu toe heb Ik geen kans gehad om hen al deze zaken te vertellen. Het geeft dus niet. Als Sahaja Yogi’s zijn jullie heiligen. En jullie moeten de waardigheid van een heilige bezitten en die edelmoedigheid van de heilige en het gevoel voor prioriteiten en netheid. Ik hoop dat Delhi Sahaja Yogi’s vanaf morgen een nieuw leven beginnen wat hun gedrag betreft.

(Breng het in praktijk. Door er over te praten wordt niets bereikt. Breng het in praktijk.) Hindi… En probeer goede Sahaja Yogi’s te zijn, om te beginnen.

Je kan voor bepaalde zaken geen compromis sluiten. In Sahaja Yoga zal je er versteld van staan dat het zo’n grote wetenschap is, zelfs als zij het hier en daar doen (compromissen sluiten), is het met hen gedaan. Gisteren kwam er een man en hij vertelde Mij, ik geloof niet in die en die heilige. Een moslim kan bijvoorbeeld zeggen, ik geloof niet in Guru Nanaka. Onmiddellijk moeten zijn vibraties verminderen. Afgelopen. Maar veel erger is het, wanneer je het van Mij zegt of het van Mij denkt. Als er ook maar één gedachte opkomt, zorg er dan voor dat die verdwijnt. Guru Nanaka is een persoon binnen in jullie, maar hij gaf jullie geen realisatie. Hij en Ik zijn één, er is in het geheel geen verschil. Maar wat Hij voelt wanneer Hij Mij werd en jullie realisatie gaf. Jullie willen Mij niet erkennen, in orde, Hij is het die kwaad zal zijn, niet Ik. Jullie hebben altijd mensen gezien die Shiva aanbidden, ze dragen Hem op de hand. Zij blokkeren in het hart, het is de plaats van Shiva. Omdat Shiva zelf kwaad is.

Sahaja Yoga is een erg dynamisch iets. En hiervoor hebben we deze mensen die nergens goed voor zijn niet nodig. Kanjoosas (vrekken) zijn uitgesloten. Alsoluut. Jullie moeten uiterst punctueel zijn en ernaar verlangen -aur- om het hoognodige werk voor Sahaja Yoga te doen. Het is een “enorm” werk. Terwijl we mensen hebben die er zo op uit zijn. Zij zijn bereid hier te blijven, ze zijn bereid overal heen te gaan, ze zijn bereid elk werk in Canada te doen, zij willen naar Amerika gaan, het uitwerken. En hier hebben we mensen… Het is verrassend! In de Yoga Bhoomi is dit Jangpura -Stel je voor dit is Jangpura. Misschien heeft hier de Jang (het slagveld) van Ik weet niet welke mensen plaats gehad. In Hastinapur vond lange tijd geleden een grote slag plaats, waarbij de duivelse krachten werden bevochten. Maar was daar iemand zoals de mensen die we hier hebben? Kan je het zwaard van rechtschapenheid in je hand houden als er geen enkele rechtschapenheid in je gedrag is? We kunnen niet zijn zoals deze ordinaire politici en deze zakenmensen.

Wij zijn heiligen! Begrijp dat jullie heiligen zijn. Jullie kunnen je niet zoals hen gedragen, op een vulgaire manier. Ik neem nooit iets gratis van jullie aan. Het is erg moeilijk Mij iets te geven. Behalve wanneer er een doel of een soort reden is, zou Ik het “haten” het aan te nemen. Jullie weten dat. Daarom zou Ik jullie ideaal moeten zijn. Jullie zullen geweldig gerespecteerd worden, als jullie je als een heilige gedragen. Een heilige moet heilig zijn van binnen en van buiten. Een persoon die zich op die manier gedraagt, straalt en iedereen weet, oh, hier is een grote heilige gekomen. Jullie hoeven daar geen erg rijke persoon voor te worden. Jullie hoeven geen grote politicus te zijn of een grote minister, niets. Een gewoon persoon kan de hele zaak manifesteren.

Daarom denk Ik dat één manier om dit te verbeteren is, dat jullie allen verantwoordelijkheden zouden opnemen. Jullie zouden moeten proberen rond te reizen. Ga, vestig enige centra’s, zorg ervoor. Ga dan ergens anders naartoe, vestig dat centrum en zorg ervoor. Vestig nu een centrum in Jangpura of ergens anders. Probeer er naartoe te komen, geef een introductie, verspreid enige pamfletten om de marktplaatsen. Je hebt wat mensen, vestig het. Er zijn amper een paar mensen die organiseren, dat is niet de manier. Ieder van jullie is een esentieel deel van het geheel. Nu moet Ik jullie vandaag dus weer vertellen dat Ik ergens heen moet gaan, dus moeten jullie Mij verontschuldigen. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat Ik jullie vandaag niet toesta, het zou niet mogelijk zijn, Mijn voeten aan te raken. Het is in orde. Het is helemaal niet nodig Mijn voeten aan te raken.

Ik zal jullie een erg fijn verhaal vertellen van Shri Krishna en Radha en dan zal Ik weggaan. Het gebeurde eens dat de dames die met Shri Krishna getrouwd waren erg jaloers werden op Radhaji. En ze zeiden tegen Shri Krishna, je houdt niet van ons. Daarboven op kwam Shri Narada nog meer olie op het vuur gooien. Hij zei: “Ik geloof dat Hij zich echt nooit zorgen om jullie maakt, Hij houdt alleen van Radhaji, het kan Hem niet schelen.” Dus begon Shri Krishna, diplomatisch als Hij was, te zeggen: “Oh God! Ik heb vreselijke buikpijn, wat nu.” Ze zeiden dus : “Wat nu?” Hij zei: “Het is erg makkelijk. Weten jullie, wie ook Mijn Bhakta (toegewijde) is, als jullie het stof van jullie voeten aan Mij geven om op te eten, dan zal Ik in orde zijn.” Ze kregen dus schrik van hun leven zie je. Zo is het wanneer Ik jullie iets vertel en jullie iedere keer jullie oplossingen gewoon willen geven. Niemand luistert naar Mij. Als Ik zeg ga hier heen: “Nee, nee, het is beter die weg te gaan.” Kom hier, “Nee, nee, deze weg is beter”. Iedereen heeft er een gedachtengang over. Het maakt niet uit. Zij hadden dus zo hun gedachtengang. Zij zeiden: “Waarom neemt U niet wat medicijn?” Dan zei iemand: “We zullen Vaidya roepen”. Hij zei: “Nee, Ik weet heel zeker dat Ik door niets anders beter gemaakt kan worden behalve door dat ene ding, jullie moeten het stof van een van Mijn Bhaktas zien te krijgen en Ik zal het eten.” Zij begonnen dus allemaal elkaar aan te kijken zie je. Zoals sommige van de Sahaja Yogi’s doen als het op betalen aankomt! Ze hoorden het nooit. Sommigen van hen. Nooit gehoord. Dat is beter, zie je, het is een erg verraderlijke karaktertrek. Ze zeiden dus: “Wat te doen? Als we Shri Krishna niet beter maken, blijft Hij weeklagen en wat kunnen we doen?” Shri Krishna zei: “Heb medelijden met Mij, geef Me wat stof van jullie voeten.” Dan zei Hij tegen Narada, ga jij naar Radha en laat Haar wat stof van Haar voeten zenden. Hij ging naar Shri Radha. Shri Radhaji was in Vrindavan en de aarde is op die plaats geelachtig van kleur, zoals… (Keshara), zoals saffraan. Hij ging er naartoe en vertelde dat Shri Krishna erg ziek was: “Hij heeft verschrikkelijke buikpijn.” Zij werd dus bang. Ze zei: “Echt, hoe kan dat nu. Ik kan het niet geloven. Wat zegt Hij dan? Welke behandeling kan Hij volgen?” “Hij zegt dat als wie ook van Zijn volgelingen, wie ook Zijn Bhakta is, een klein beetje van het stof van hun voeten zendt, Hij in orde zal zijn. Hij moet dat als medicijn innemen.” Ze zei dus: “In orde, neem het stof van Mijn voeten.” Hij was hoogst verbaasd! Hij zei: “Wat bent U aan het doen? Begrijpt U, als U hem het stof van Uw voeten geeft, dan zullen al Uw punyas (verdiensten) verloren zijn. Hij speelt een soort spelletje, weet U. Probeer dit gewoon niet”. Zij zei: “Er gebeurt niets, je kan het beter nemen.” Maar hij zei: “Wat dan met uw punyas en papas.” Zij zei: “Ik weet één ding, het is Hij die voor Mijn papas en punyas zorgt. Ik hoef er niet over na te denken.” Hij nam het stof van Haar voeten, dat absoluut geel was, als saffraan of als het stuifmeel van de bloem. En hij ging weg en gaf het aan Shri Krishna. Shri Krishna zei: “Ik wist dat Shri Radha het zou zenden, laat het Mij nu eten”. Hij zei: “U kunt het eten, maar U moet de vraag beantwoorden over wat Shri Radha heeft gezegd, dat U voor Haar papas en mynyas zorgt. Hoe is dat? Hoe kan dat zijn? Wat betekent dat? Dat U weet wat deze punyas en papas zijn. Dat Zij er niet bezorgd om is. Dat zij zich geen zorgen hoeft te maken over Haar papas en punyas.” Hij zei: “In orde, laat Me nu het medicijn innemen.” Hij nam het medicijn en Hij zei: “Ik kan nu beter gaan slapen.” En Shri Narada zag dat het hart van Shri Krishna zich opende en in het Hart was een lotus van een prachtige rose kleur. Op die lotus lag Shri Radhaji. En Haar voeten wreven tegen het stuifmeel van die lotus aan, en het geel van de Vrindavan klei was dezelfde kleur. Dan besefte hij dat als Zij die lotus met Haar voeten aanraakt, het er niet toe doet, of ze het stof van Haar voeten aan Shri Krishna geeft om in te nemen. Zij is in Zijn hart. Als Haar voeten in Zijn Hart zijn, wat maakt het dan uit? En dat is hoe zij beseften dat Shri Radha’s liefde zo groot was, dat Ze niet dacht aan Dharma-Adharma, maar dat Zij handelde om ter beschikking van Haar Heer te staan en op die manier had Zij een plaats in het hart van Shri Krishna.

Moge God jullie zegenen.