Meditatie – De individuele reis naar collectiviteit en zegening

Sydney (Australia)

1983-03-14 Devi Puja Talk Sydney Australia DP-RAW, 20' Download subtitles: CS,EN,ES,FI,HU,ID,IT,PT,RU,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): Watch on Youtube: Watch and download on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

MEDITATIE – DE INDIVIDUELE REIS NAAR COLLECTIVITEIT EN ZEGENING. – 14.3.1983

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Nu hebben jullie allemaal wel beseft dat de vrede, de schoonheid en de glorie van ons wezen, binnenin ons ligt. Er is een oceaan van dat alles. We kunnen het niet buiten zoeken. We moeten naar “binnen” gaan – in wat men “de meditatieve staat” noemt, je zoekt het, je geniet ervan. Zoals wanneer je dorstig bent, ga je naar een rivier, of je gaat naar een oceaan en je probeert je dorst te lessen. Maar zelfs de oceaan kan je geen zoet water geven. Hoe kan dus iets wat buiten uitgespreid is, je die diepte geven die binnenin je ligt. Jullie proberen het daarbuiten te vinden, waar het niet ligt. Het is binnenin ons, absoluut binnenin ons. Het is zo eenvoudig, omdat het je eigendom is. Het ligt binnen je bereik – Gewoon daar. Wat je ook hebt gedaan. Er op uit gaan om de vreugde te vinden, de zogenaamde vreugde, het zogenaamde geluk, de zogenaamde glorie van wereldse krachten en wereldse bezittingen, je moet de hele zaak omdraaien. Je moet jezelf naar binnen toe projecteren. Het was niet verkeerd dat je je naar buiten richtte. Het was niet korrekt dat je je naar buiten richtte. Je moet geen spijt hebben van wat je tot nu toe deed. Het was niet de juiste manier om de echte vreugde van het leven te verkrijgen, de “echte glorie” van je wezen.

Het heeft voor zoveel mensen gewerkt, dat je dat subtielere begrip bent binnengetreden.

Misschien zijn sommige mensen slechts op een mentaal niveau, dat maakt niet uit. Misschien zijn sommigen alleen op een fysiek niveau, zodat ze het kunnen voelen. Het maakt niet uit. Maar je bevindt je op het juiste spoor. Je beweegt in de goede richting.

Tracht te mediteren. Mediteer meer, zodat je dat innerlijke wezen bereikt. En dit innerlijk wezen is de onmetelijke oceaan van zegen die in ieder van ons bestaat. Het is die onmetelijke stroom van licht, dat ieders innerlijke schoonheid doorstroomt. Om het te bereiken, moet je dus binnenin jezelf gaan – door dingen te weigeren die ertegen zijn, tegen je beweging.

Soms kan de wind erg erg sterk voor je zijn om niet te begrijpen dat de glorie van God zich binnenin bevindt. Maar keer terug. Herinner je elk ogenblik, dat je beweging naar binnen toe moet zijn. Als je je naar binnen toe beweegt vergeet je de ideeën van je uiterlijke glories.

Een persoon die van een erg laag niveau is, denkt dat hij de vreugde bereikt heeft als hij veel geld verdient. Maar dat heeft hij niet. Hij is de meest ongelukkige persoon, als je naar hem kijkt. Hij maakt zich zorgen over kleine, kleine dingen in het leven. En jullie moeten gehoord hebben dat mensen die erg rijk zijn, kleptomanen zijn. Ze zijn erg gierig, ze maken zich over alles zorgen. Als een kleinigheid ontbreekt worden ze kwaad. Ze hebben zoveel gewoonten, dat zij niet zonder zouden kunnen leven. Rijkdom heeft dus een vloek over menselijke wezens gebracht. Zij die dus alleen de rijkdom zoeken kunnen er niet van genieten.

Dan zijn er betere mensen die denken dat men een hoge positie in het leven kan bereiken door anderen te overheersen, door macht te verkrijgen. Zoals jullie weten falen ook zij. Jullie hebben gezien wat er met hen gebeurt. De mensen willen zelfs niet over hen spreken. Nu zijn er mensen die aan iemand gehecht geraken, aan één persoon, of aan de familie, aan hun kinderen, relaties – het komt in Indië veel voor. Dat is ook niet de manier om tot God te komen. Dat is ook al zo beperkend, het houdt je bij hen in de buurt en je verspilt je energie totaal. Maar als je volledig je wezen binnengaat, dan hebben al deze dingen zo’n bedoeling. Alles heeft dan een bedoeling. In die zin dat, als je iets bezit, en je bent dat type persoon die verondersteld wordt bezitterig te zijn, – hij bezit nooit – zo onthecht. Hij is nooit bezitterig. Hij is er zo onthecht van. Maar hij kan het spelen, omdat hij zo onthecht is. Hij kan er een drama uit creëren. Hij kan met de bezittingen spelen en vele lessen aan mensen leren. Hij is zo onthecht, zo edelmoedig. Hij geniet van zijn edelmoedigheid.

Het geheel wordt ook zo verschillend, zo dynamisch. Alle schoonheid welke door menselijke wezens als bezit is gecreëerd, wordt voor je uitgestald. En je begint van al deze dingen te genieten, zonder ze te bezitten. Je begrijpt de mythe van bezit.

Het is hetzelfde wat betreft de macht die mensen over andere mensen hebben. Zij die proberen geld te verdienen met Sahaja Yoga of een bepaald soort privilege in Sahaja Yoga willen hebben, het kan erg subtiel zijn. Dit kan erg ver gaan. Dit subtiele gaat tot zo’n uiterste, dat Ik mensen gezien heb die geld proberen te sparen ten koste van Sahaja Yoga. Ook dat beduidt dat de aandacht op geld gericht is. Geld verdienen of sparen, om een zaak te maken ten koste van Sahaja Yoga is absurd. Maar als je dat denkt, zeg Ik: “In orde, ga er een tijdje mee door, probeer”. Je zal ontdekken dat Sahaja Yoga geen zaak is. Natuurlijk kunnen Sahaja Yogi’s samenwerken, ze kunnen zaken doen, maar Sahaja Yoga is geen zaak. HET IS GOD’S ZAAK, WAAR JE “ALLES” MOET GEVEN WAT JE HEBT. AAN NIETS GEHECHT BENT. NIET GEHECHT BENT. ER HOEFT ALS ZODANIG GEEN GELD BETAALD TE WORDEN, MAAR JE GEHELE HART MOET ERIN UITGESTORT WORDEN. ALS JE JE HART ER NIET IN KUNT UITSTORTEN, KAN JE DAT NIET BEREIKEN…

… WANNEER JE MEDITEERT IS HET EEN INDIVIDUELE REIS NAAR GOD. EN ALS JE DAAR AAN KOMT, DAN WORD JE KOLLEKTIEF. VOORHEEN IS HET VAN BINNEN EEN “ABSOLUTE INDIVIDUELE REIS”. Het is absoluut een individuele reis!

Jullie zouden in staat moeten zijn dit te zien: DAT OP DEZE REIS NIEMAND JE RELATIE IS. NIEMAND IS JE BROEDER. NIEMAND IS JE VRIEND. JE BENT ABSOLUUT ALLEEN. ABSOLUUT ALLEEN. JE MOET ALLEEN BINNEN IN JEZELF GAAN. HAAT NIEMAND. WEES NIET ONVERANTWOORDELIJK, MAAR IN MEDITATIEVE STEMMING BEN JE ALLEEN. NIEMAND BESTAAT DAAR. JIJ ALLEEN. EN ZODRA JE DIE OCEAAN BINNEN GAAT, WORDT DE HELE WERELD JE FAMILIE. DE HELE WERELD IS JE EIGEN MANIFESTATIE. ALLE KINDEREN WORDEN “JOUW” KINDEREN. EN JE BEHANDELT ALLE MENSEN MET HETZELFDE BEGRIP. DE HELE ONTWIKKELING (HET OPEN GAAN) VINDT PLAATS ALS JE “JOUW” SPIRIT BINNEN TREEDT EN JE BEGINT TE ZIEN DOOR DE OGEN VAN DE SPIRIT. ER IS ZO’N RUST, ZO’N VREDE, ZO’N ZEGEN BINNENIN JE. DIE REIS GEBEURT ALLEEN IN JE MEDITATIEVE TOESTAND.

En hoe meer je vindt in je meditatie, des te meer wil je doorgaan en het aan anderen uitdelen. Dat moet zijn, als dat niet in je binnendringt, dan heeft het niet gewerkt, er is geen zuiverheid. Er is zoiets als een vooroordeel. Wat je ook in dat individuele streven vindt, daar wil je met anderen van genieten, je wil het aan anderen geven. Dit is het teken van een persoon die werkelijk meditatief is geweest. Degene die meditatief is en niet in staat was te delen wat hij gevonden heeft, bedriegt zichzelf en bedriegt ook anderen. Omdat die vreugde die je in je meditatie ontvangt verdeeld moet worden, gegeven moeten worden, getoond moet worden. Het zou in je wezen moeten vloeien zoals het licht van elke ontstoken lamp straalt. Je behoeft geen gelofte (eed) te doen om te zeggen dat dit een ontstoken licht is. Op dezelfde manier hoeft een heilige geen certificaat te hebben dat hij een heilige is. De diepte die je in jezelf bereikt, verspreidt zich over alles. Het is zo’n aktie en reaktie. HOE DIEPER JE WORDT, DES TE STERKER IS DE UITSTRALING.

De eenvoudige persoon, de heel gewone man, ongeletterde persoon, kan zo zijn. Weet je, wij hebben in Bombay een heer, Varick genaamd. Hij is een oude man en is zo diep. Hij straalt. Mensen vertrouwen hem. Hij straalt liefde uit. Hij is zo meditatief.

JE BEHOEFT NIET TE VEEL TIJD TE BESTEDEN AAN MEDITATIE. Maar, hoeveel tijd je ook besteedt, wat je ook verwerkt, het moet van buiten zichtbaar zijn. Hoe je straalt en hoe je het aan anderen geeft. Dat is de kwaliteit van de heiligen die jullie moeten zijn. Tenzij je dieper wordt, kunnen we geen andere Sahaja Yogi’s redden. En we kunnen hen die geen Sahaja Yogi’s zijn niet redden. Jullie moeten hoger en hoger opstijgen om het hele gordijn op te tillen. Zij die hoger proberen op te stijgen, trekken het hele ding omhoog en ze geven aan iedereen die met hen opstijgt een duw.

PROBEER DUS GEWOON JE STREVEN TOTAAL ZUIVER TE HOUDEN. JE MOET PROBEREN TE BEGRIJPEN WAT JE STREVEN IS IN EEN LEVEN ALS SAHAJA YOGI. Nu zijn jullie veranderde mensen. Jullie zijn geen mensen meer die met bezittingen omgaan of er zich zorgen over maken, noch over wereldse dingen, noch over levensstijlen. Jullie zijn geen mensen meer die zich te veel zorgen behoeven te maken over je gezondheid en zo, of jullie persoonlijke levens. Jullie behoeven je ook niet zoveel zorgen meer te maken over jullie werk. Dat is niet belangrijk. En als laatste, moet je je geen zorgen maken over je familie, kinderen, echtgenoot, vrouw en zo een reden vinden om jezelf te verbergen. OMDAT HET ENIGE WAAR JE JEZELF ECHT KAN VERBERGEN, DE LIEFDE VAN GOD IS, WAAR JE ECHT HET GROOTSE, RUSTIGE, ZEGENVOLLE GEVOEL VAN ZIJN KOMPLETE BESCHERMING KUNT KRIJGEN.

Moge God jullie zegenen!