Diwali Puja, De idealen worden

Hampstead (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Diwali Puja – De idealen worden – Londen, UK. – 06/11/1983

NlTVD 2019-1019

Wat de vibraties van vandaag betreft kan je zien hoeveel je kan krijgen als je je op een puja hebt voorbereid. Vandaag kunnen jullie het voelen. Het Goddelijke verlangt ernaar te handelen. Het enige wat je te doen staat is jezelf voorbereiden en al deze voorbereidingen gaan jullie geweldig helpen.

Nu we Sahaja yogi’s zijn, dienen we te weten dat we iets anders geworden zijn dan wat we waren. We zijn yogi’s, we zijn mensen van een hoger niveau dan de anderen, en als zodanig moeten we één ding begrijpen: we zijn niet zoals andere menselijke wezens, die iets zeggen en dan iets doen, die met hypocrisie kunnen leven. Daarom zijn al die problemen uit al de religiën ontstaan. Iemand die zegt een christen te zijn, is absoluut anti-Christus. Hij die zegt islamitisch te zijn, is absoluut anti-Mohammed. Hij die zegt een hindoe te zijn, is absoluut anti-Shri Krishna. Dit is de algemene reden waarom alle religiën tot nu toe gefaald hebben, omdat menselijke wezens groots praten over idealen. Ze zeggen allemaal dat ze dit ideaal, of dat ideaal hebben, maar ze zijn deze idealen niet. Ze kunnen niet leven met deze idealen. De idealen maken geen deel uit van hun leven, ze zijn aan de buitenkant, maar ze blijven zeggen: dit zijn onze idealen. Ze worden fanatiek, maar ze zijn niet de idealen. Door Sahaja Yoga heb je nu de methode, heb je de mogelijkheid de idealen te worden.

Het ideaal moet eerst via de hersenen begrepen worden, vooral in het Westen. Wat zijn de idealen die we geworden zijn of moeten worden. Wat kunnen we bereiken? Dit idee moeten jullie hebben. Ten tweede moet je de capaciteit hebben om je meditatieve kracht te verdiepen, zodat deze idealen zich in jullie hart vestigen als een essentieel deel van jullie wezen. Zodat jullie niet kunnen leven zonder deze idealen. Je kan een voorbeeld nemen: laten we Christus nemen. Hij en zijn idealen waren hetzelfde. Er is geen verschil tussen de twee. Hij sprak niet over iets, om iets anders te doen en nog een derde zaak uit te voeren. Dit zal het verschil zijn tussen Sahaja yogi’s en Non-Sahaja yogi’s. WAT OOK JULLIE IDEALEN ZIJN, ZE ZICH OP ELK MOMENT IN JULLIE LEVEN MOETEN UITDRUKKEN OMDAT JULLIE DAT ZIJN. Als jullie goud zijn, dan is dat goud altijd goud. Het is niet zo dat het soms goud is en soms ijzer en soms modder. Het is altijd goud. Alleen menselijke wezens zijn zo dat ze eens slangen, dan leeuwen en soms ook vossen kunnen zijn. Maar als Sahaja yogi’s worden jullie zuivere menselijke wezens en dit is wat we moeten weten. Het is niet moeilijk hiernaar te streven, het is niet moeilijk omdat jullie nu de kracht hebben om de wortels dieper in jullie hart te brengen. De hersenen moeten dus gebruikt worden om helder te begrijpen wat de idealen van een Sahaja yogi zijn, wat de dingen zijn die een Sahaja yogi moet doen. Hoe hij zich in het leven moet gedragen, welke methode hij moet volgen. En dan moet hij het naar zijn hart brengen via meditatieve processen. Door overgave.

Hoe ik jullie een tweede geboorte geef weten jullie erg goed. Ik ontvang jullie in mijn hart. Op een andere manier kan ik het niet doen, want mijn hart is zo zuiver dat het jullie schoonmaakt. Mijn medevoelen en liefde maken jullie schoon en dan kan ik jullie uit mijn Sahasrara nemen, hoe moet ik het anders doen? En als dat gebeurd is ben je een nieuwe persoonlijkheid geworden. JULLIE ZIJN DUS ZO VERSCHILLEND VAN ALLE ANDEREN, OMDAT EEN SPIRIT JULLIE SPIRIT GEBOORTE HEEFT GEGEVEN, Jullie werden gereinigd door de Spirit. Daarom kunnen jullie niet leven zoals alle andere mensen leven. Alle botsingen, alle problemen van menselijke wezens bestaan omdat zij niet zijn wat zij zeggen. De idealen zijn weg uit hun leven. Dat is hoe een Sahaja yogi zichzelf zal vertonen, vergeleken met ieder ander. Neem een voorbeeld. Abraham Lincoln, in orde? Abraham Lincoln geloofde dat iedereen vrij moest zijn, en dat de regering er moest zijn voor het publiek, voor de mensen. Wat hij ook zei, bracht hij In de praktijk, waar hij ook in geloofde, werkte hij uit en hij gaf er zijn leven voor, daarom is hij een groot man.

Denk aan Mahatma Gandhi. Zij waren geen incarnaties als Christus. Denk aan welke grote man ook, denk aan Shivaji Maharaj. Wie ook onder de heiligen, zij waren menselijke wezens. Maar zodra zij wisten, dat dit het principe was waarnaar we moeten leven, werden zij één met de principes. Zij compromitteerden niet. Dus moeten wij begrijpen wat een Sahaja yogi moet zijn.

Een Sahaja yogi is iemand, die realisatie heeft gekregen via de Kundalini. En de Kundalini is de moeder binnenin jullie. Het is de verzorgende, voedende kracht. Maar de moeder zal nooit met de zoon compromitteren. Als de zoon iemand wil doden zal ze zeggen: “Nee”. Ik bedoel een echte moeder zal die zoon, die verkeerde dingen probeert te doen, zelfs neerschieten. En als je je eigen moeder wordt, dan moet je op dezelfde manier voor jezelf zorgen, op dezelfde manier voed je jezelf en ook alle anderen. Jullie moeten hen voeden, voor hen zorgen, en niet compromitteren met verkeerde dingen, onrechtvaardige dingen.

Terwijl ik jullie dit vertel is het niet nodig dat jullie je schuldig voelen. We moeten naar boven kijken. Als zij die op een lagere trede staan, omhoog kijken zijn ze in orde, maar zij die een trede hoger staan en naar beneden kijken, zullen naar beneden gaan. Kijk dus vooruit. Wat moeten we in ons dagelijkse leven doen, in simpele relaties, zelfs man tot vrouw, kinderen tot ouders: word je stil binnenin jezelf? Voed je het met je stilte, met je medevoelen of steun je iets wat absoluut anti—God is.

Als jullie de idealen worden, zal de kracht van de idealen zelf jullie zo dynamisch maken dat jullie niemand anders hoeven te raadplegen, jullie worden het ideaal. Zij zijn als fakkels. Jullie idealen zelf zullen verlicht worden. DE EERSTE HOUDING MOET DUS ZIJN; HOE VERDIEPEN WE ONSZELF. DAT ZOU DE EERSTE HOUDING MOETEN ZIJN. Laten we zeggen dat man en vrouw ruzie maken van ’s morgens tot ’s avonds. Zij kunnen geen Sahaja yogi’s zijn. Absurd. Als zij ruzie maken zijn ze geen Sahaja yogi’s, neem dat maar voor waar aan. Wat je nu moet doen als twee personen ruzie maken; hij die een Sahaja yogi is zal die vrouw verlaten en niets meer met die vrouw te maken hebben. “Ik wil niets met die vrouw te maken hebben, ik heb geen vrouw, niets”. Blijf er vandaan, onthecht je er volledig van, praat gewoon niet met die vrouw. Discuteer niet, maak je er niet druk over, onthecht gewoon. Als de zoon zo is, onthecht gewoon, tot op een bepaald punt, maar geen ruzie, niet argumenteren, niets. Volledige stilte, en zwijgzaam protest moet ontwikkeld worden. Maar in die stilte moet hij geen lafaard zijn. Zoveel mensen zijn lafaards en zij denken dat lafheid hun zwijgzaam proces is. EEN PERSOON DIE ECHT KRACHTIG IS ZAL NIET AFSCHRIKKEN, ZAL NIET AGRESSIEF ZIJN, MAAR ZAL OOK GEEN AGRESSIE AANNEMEN.

In jullie meditaties, moeten jullie dus neerzitten. Wat zie je nu in meditatie. Probeer al de chakra’s te zien, welke chakra’s blokkeren, zie jezelf onder ogen. Het kan zijn dat sommige chakra’s zwak zijn door je vorig leven, probeer ze in orde te krijgen, probeer ze te versterken. Want idealen moeten uitgewerkt worden. Het instrument moet in orde zijn, als het instrument krankzinnig is, hoe wil je het dan doen? JULLIE MOETEN DUS EERST EN VOORAL JULLIE INSTRUMENT NAAR BEHOREN ONTWIKKELEN, HET ZOU IN EVENWICHT MOETEN ZIJN, KRACHTIG, NIET LAF. Mensen moeten jullie kracht voelen. Natuurlijk is het de kracht van liefde, maar liefde betekent niet dat jullie compromitteren met alle onzinnige dingen. Er zou in het geheel geen compromis mogen zijn. Het is een staat die zichzelf bevestigt. We kunnen niet zeggen wanneer dat is, we kunnen het gewoon niet zeggen. De staat zelf, zal bevestigen dat ik nu in orde ben, dat ik die staat heb bereikt. Je kan niet zeggen dat je dat over vijf uur drie minuten, twee seconden zal worden. Je wordt gewoon volwassen en ziet dan die volwassenheid binnenin je.

Eens begrijp je dat je geen Sahaja yogi bent tenzij en totdat je je idealen wordt. Iedereen kan zichzelf Sahaja yogi noemen. Er is geen instelling, we hebben geen enkele soort van instelling zoals een universiteit, waar mensen kunnen komen en hun attesten en diploma’s krijgen. “In orde, jullie zijn als zodanig erkend twee maal geboren te zijn”. Er zijn er die verschillende keren, tweemaal geboren worden. Ze worden vandaag tweemaal geboren, morgen zijn ze het niet, dan worden ze opnieuw voor de tweede keer geboren en opnieuw voor de tweede keer geboren. Sommige van hen kunnen 108 keer tweemaal geboren worden in Sahaja Yoga. En zelfs dan zijn ze niet erkend. Daarom moeten jullie aan jezelf een erkenning geven. Er is geen universiteit om dat te doen.

Jullie moeten jezelf begrijpen, wat zijn jullie problemen, waarom gedragen jullie je zo. Behandel jezelf als een kind. Als het nodig is, moeten jullie jezelf berispen. Wanneer je moet verheerlijken, dan moet je jezelf verheerlijken. Je moet je nu dus opsplitsen. Je wordt de Moeder, jouw Spirit is de Moeder, en jij, wat je ook bent, wat moet groeien is het kind. De Moeder is het ideaal. Zij is de inspiratie. Zij is de kracht en het kind is de ontvanger. Als het kind koppig is, dan kan je er niets aan doen. Maak ook uit of jij één van hen bent. Ik weet wie zo is. Er zijn er veel. En je kan ze in een wip ontdekken. Koppige kerels: als ze met tien mensen samen wonen, horen we plotseling rapporten over hun bestaan. Ze zijn behoorlijk bespraakt, zelfs als ze geen woord zeggen, kunnen de mensen zeggen: “Ik had ruzie met die en die. Die persoon zei dit en dat tegen mij, die persoon was zo wreed tegen mij, die persoon eiste dit”. Jullie weten welke persoon het is. Zie je, zoals een diamant herkend kan worden, kan men op elk moment ook doornen herkennen. Als je bij een doorn in de buurt komt, zal deze zonder uitzondering iedereen steken. Hij zal niets sparen, het is een doorn. EEN DOORN MOET DUS EEN DOORN ZIJN. MAAR ALS JE EEN SAHAJA YOGI BENT, MOET JE EEN BLOEM ZIJN EN EEN STERKE BLOEM, EEN EEUWIGE BLOEM DIE ALTIJD GROEIT EN NIET VERWELKT, ALTIJD GROEIT, NOOIT VERWELKT, ZO’N BLOEM MOETEN JULLIE ZIJN. Dan zullen jullie verbaasd staan dat je niet op de ego toer gaat, en ook niet volledig ineenstort in het super-ego.

Jullie weten zoveel, dat ieder van jullie een leraar genoemd kan worden. Ik kan het jullie zeggen. Ik bedoel, zo vaak hebben mensen mij gevraagd; “Zijn het allemaal leraren die u als discipels heeft?” Jullie weten zoveel, veel meer dan welke heilige dan ook ooit wist, dat kan ik jullie verzekeren. Maar jullie kennen het alleen in de hersenen, aan de buitenkant, het is allemaal bla, bla, bla. Het komt in de hersenen, jullie gebruiken het om tegenover anderen op te scheppen en daarmee afgelopen. Het vestigt zich daar zelfs niet, jullie hebben het niet naar het hart laten gaan. Daarom is iedereen grootsprakerig, zodat ze indruk kunnen maken op mensen. Ik bedoel als er enige journalisten naar hier komen, zullen ze zo van de Sahaja yogi’s onder de indruk zijn, zoveel wijze mensen die hier in Engeland zitten. Maar jullie lachen met jezelf, jullie weten dit alles omdat ik teveel gesproken heb.

De Spirit straalt ook. Laat jullie Spirit op zo’n manier stralen dat de mensen weten dat dit een man is die volledig geïntegreerd is: de Spirit, de taal, het gedrag, het leven zelf is volledig geïntegreerd, en dit is wat Sahasrara is. Als er dus geen integratie is, dan heb je je Sahasrara niet bereikt. Dan is er geen reden om aan je oren te trekken.

De dag zou moeten komen waarop jullie allen je hoofd met grote trots en glorie opheffen, omdat jullie idealen, jullie idealen zullen schitteren als sieraden. IK WIL DIE DAGEN MEEMAKEN, WANNEER AL DIEGENEN DIE ER AANSPRAAK OP MAKEN SAHAJA YOGI’S TE ZIJN, DAT WORDEN. Dat is het belangrijkste, al de rest is waardeloos, een ashram verkrijgen, dit krijgen, dat doen, dit doen, vergeet het. Wat jullie moeten beheersen is dit kind dat moet groeien, dat soms nog steeds ondeugend is, dat probeert zich te misdragen. Maar zet het op zijn plaats. Geef het een naam: je noemt jezelf een Sahaja yogi en het kind Mr. Y, Mr. X. Wat je naam ook geweest is, en probeer jezelf altijd te zeggen; “Nu zal je je gedragen!” Sta ’s morgens op, neem een bad en ga zitten voor meditatie. “Ik voel me lui” zegt het kind. “Ik kan het niet”. Als je dan het kind aanvaardt, zal het kind de moeder worden en jij zal je krachten verliezen. Het kind kent de excuses, het is erg intelligent, het is een heel slim kind, uiterst intelligent, het weet hoe je te misleiden. Maar het kind weet ook in zichzelf wat het betekent. Als het aan de weet komt, dat de moeder in jou die persoonlijkheid heeft ontwikkeld, dan aanvaardt het de persoonlijkheid van de moeder. Maar als het kind weet dat de moeder zelf zwak is, dan zal het misbruik beginnen te maken van de moeder. JE MOET JEZELF DUS NIET BEVECHTEN, MAAR TEMMEN EN DIT IS ERG GEMAKKELIJK. Je begint er vreugde aan te beleven naar jezelf te kijken, oh ben ik zus, ben ik zo en dan zal je kwaad worden. Ik weet hoe met jullie om te gaan!

Je verstopt je achter verrechtvaardigingen. En het kind groeit op, tot zo’n omvang dat de moeder het ziet en uitermate verbaasd is. Zoals in Shri Krishna’s kindertijd, was de moeder Yeshoda en het kind Shri Krishna. Het is erg symbolisch. Hij was erg ondeugend. En ze zei: “Ik weet dat je daarginds de modder gegeten hebt”. Hij zei: “Hoe kan ik het gegeten hebben, hoe kan dat, ik kan zelfs het huis niet uit, ik zit hier, waar is de modder? Hoe kan ik eten!” “Je at ervan, ik weet dat je ervan gegeten hebt, je kan me beter in je mond laten kijken.” Hij zei: “Echt!” En dan ging de mond open en zij ziet de volledige Vishwa Swarupa, de volledige verschijning (visioen) van de gehele Vishwa, en de moeder valt aan zijn voeten. Dat is wat zou moeten zijn. Deze moeder moet neervallen aan de voeten van het kind dat gegroeid is. ZEER SYMBOLISCH. DAT IS HOE JULLIE IN DIE VISHWA SWARUP MOETEN GROEIEN, IN DAT COLLECTIEVE WEZEN, IN DIE VIRATA.

Arjuna en Shri Krishna geven een andere goede symboliek. Arjuna was een vriend die gewoonlijk vrijheden nam met Shri Krishna. Shri Krishna probeerde hem over de Gita en al deze dingen te vertellen. Maar nog steeds kon Shri Krishna hem daar niet van overtuigen. Dat alles was gewoon bla bla, aan de buitenkant. Zoals de lezingen van Moeder. De lezingen van Moeder zijn erg onderhoudend weet je, erg humoristisch, leuk om te horen, laat ons vooral niet naar welke muziek dan ook luisteren, het is beter naar de lezingen van Moeder te luisteren. En dan denken de mensen, als ze naar Moeder luisteren, zijn ze al Moeder geworden. Dat gebeurde ook met Arjuna, maar toch kwam hij er achter dat er iets in hem ontbrak. Dat hij niet het ideaal geworden was. Dat zijn aandacht nog steeds niet was zoals het zou moeten zijn. Daarom vroeg hij Shri Krishna; “Ik denk dat ik uw grootse beeltenis zal zien”. Krishna zei: “In orde, ben je klaar”, en hij zei: “Ja, ik ben klaar”. En dan werd hij de VIRATA, het visioen van de Virata en toen hij het zag zei hij: “Stop ermee, het is teveel voor mij.” Dat is wat zou moeten gebeuren met jouw vriend, die dit kind is. Dat het die Virata moet worden, zodat je verbluft moet staan over jezelf als je het ziet. “Oh God, ben ik zo gegroeid!” Net als Yeshoda die aan de voeten van het kleine kind valt, moet je aan de voeten vallen van het kind dat binnenin je is. Ik ben er zeker van dat dit nu zal gebeuren. Onthoud dus; geen argumenten, geen uitleg (uitvluchten).

Moeder is vergevend. Ze vergeeft jullie alles, jullie weten dat. Alles wat jullie doen, vergeef ik jullie, zelfs als jullie me vermoorden, vergeef ik jullie. Maar jullie zijn niet in staat jezelf te vergeven. Sta dat kind toe te groeien, groei volledig. Wie zijn de kinderen die zo huilen? Waarom huilen ze? Welk kind is dat? Ze heeft een probleem. Breng haar naar buiten, je moet haar uitklaren, ze heeft dat probleem al vele dagen, je moet dat kind uitklaren, breng haar een poosje naar buiten. Zij schreeuwt nog steeds, het is beter haar naar buiten te brengen. Jullie moeten voor hen zorgen en uitzoeken wat er verkeerd is met jullie kinderen. Als ze huilen, weet ik welke kinderen nog steeds niet in orde zijn. Verwen hun ego niet. Werk het uit, klaar ze uit, het is belangrijk. Ze moeten niet bhootisch zijn. Hun hele leven zullen ze bhootisch zijn, zoals nu. Ik heb veel kinderen gezien die zo zijn, zodra ze mij zien, beginnen ze te huilen, wenen, schreeuwen, het is niet het teken van een gezond kind. Eén van hen wou me zelfs niet aankijken, schreeuwde en krijste gewoonlijk, kijk nu naar hem hoe lief hij geworden is. Voor elk kind dat dus zo is, ga het onderwerp van gesprek niet uit de weg. Zorg voor dat kind, breng het in orde. Je moet er voor zorgen dat het kind is orde is. Zoals je je kind in orde moet brengen, moet je het kind dat echt je zoon is in orde brengen en leef niet met dat soort van misverstand. Als een kind zo huilt dan is er iets verkeerd met het kind. Ze zijn afgezonderd.

Als je merkt dat jouw aandacht hier of daar naartoe gaat, als je niet aandachtig bent in het programma, is er met jou ook iets verkeerd. Als je in slaap valt, is er iets erg ernstig verkeerd met je. Als je op dat tijdstip aan andere dingen denkt, dan is er iets verkeerd met je. Als je hoofdpijn krijgt, is er iets verkeerd met je. Oordeel over jezelf, klaar uit, jullie moeten uitklaren, dat is erg belangrijk. Als je nog steeds humeurig wordt, geïrriteerd, kwaad, dan is er nog geen evenwicht in je gekomen, en is er iets verkeerd met je. Als je weet hoe je woede te beheersen, dan is het in orde. Jullie moeten overal uitzoeken hoe negativiteit werkt, in kleine dingen. Iedereen gaat vooruit, maar gaat nogal langzaam, HET KAN ERG SNEL GAAN ALS JE MEDITEERT, DAT IS ERG BELANGRIJK.

Jullie moeten weten hoe je chakra’s in orde te brengen. Je mantra’s moeten nagekeken worden. Mantra’s moeten van die aard zijn dat ze niet mechanisch zijn, niet iets dat je gewoon mechanisch uitspreekt. Jullie moeten hen vanuit je hart zeggen. Nogmaals, als jullie mantra’s niet via je hart uitspreken dan is de mantra niet ‘siddha’, dat betekent dat je hem honderd keer kan opzeggen, het zal geen effect hebben. Het is de ‘siddha’ mantra die je uitspreekt, als deze een effect heeft en werkt. Als hij niet werkt heeft je mantra geen betekenis. De ontwikkeling moet dus zowel van binnen als van buiten plaats vinden en jullie moeten jezelf waarmerken. Niemand anders gaat het bewijs leveren. Als je jezelf een vals diploma wil geven, ga je gang. Als je jezelf wil bedriegen, ga dan je gang. Het gaat niemand helpen. Maar als je echt de vreugde en de zegeningen van de gratie van de Hemelse Vader wil krijgen, kom er dan uit, vele verkeerde identificaties moeten opgegeven worden, om van die schoonheid te genieten.

Het is zo’n geweldige dag vandaag jullie allen te ontmoeten. Vandaag vieren we de dag in India, waar we de relatie tussen broeders en zusters gevestigd moet worden. Deze zijn erg zuiver. De relatie tussen broers en zusters is zonder enige lust of hebzucht. Het is de zuivere relatie waar de zuster bidt voor de bescherming van de broer en de broer bidt voor het behoud van het Kshema, het welzijn van de zuster. Deze keer moeten jullie dus denken aan jullie andere Sahaja yogini’s en yogi’s, die als jullie broers en zusters zijn. Zo moeten jullie denken. Reinig jullie harten. Het is in deze landen iets raar, dat weten jullie, hier bestaan zo’n soort relaties niet. Reinig jullie verstand vandaag op dat punt, dat iedereen mijn broer en zuster is. Als jullie getrouwd zijn is het in orde, maar kijk naar iedereen, PROBEER IEDEREEN TE ZIEN ALS EEN BROER EN EEN ZUSTER. Beide relatievormen bestaan hier niet. Dit is een raar land, waar er geen relatievormen zijn die zuiver zijn.

Het is zulk een viezigheid zeg ik je, als je dat leest kan je het niet geloven, zo’n perversiteit, onschuldige mensen zoals kinderen worden in het bijzonder aangevallen. Denk aan hen als maagden, wees voorzichtig en de jonge meisjes dienen te weten dat ze maagden zijn. Als ze als Sahaja yogi’s met jongens omgaan zijn ze dat niet. Sahaja yogini’s moeten kuise vrouwen zijn, krachtig, KUISHEID IS HUN KRACHT en dat is ook voor mannen zo. Na Sahaja Yoga zouden mannen zich ook bewust moeten worden van hun kuisheid die ook hun kracht is.

Zie je het was in de tijd van de nomaden, toen de mannen er op uit gingen om te jagen en de vrouwen thuis waren om te koken. Mannen werden verondersteld vijf vrouwen te hebben, het waren nomaden. Dan werden ze wat meer verfijnd. Dan begon de monogamie dat een bepaald niveau bereikte. Dan begon dit soort van losbandig leven opnieuw, dit nomaden leven. Nu zijn vrouwen ook nomaden geworden. Mannen en vrouwen worden allemaal nomaden en primitief. Na de verfijning zijn ze primitief geworden, dit is het probleem, maar nu moeten jullie wezens van een hoger niveau worden, waar zuivere relaties zijn. In welke relatie ook. Stel je voor dat er iets tussen mij en dit instrument is, dan kunnen we het niet gebruiken, elke verbinding kan afgesloten worden, als er zich iets tussenin bevindt. Om de beste verbinding te hebben moeten er zuivere relaties zijn, met onderscheid. Een moeder is een moeder, een vader is een vader, een zuster is een zuster, een broer is een broer, zij zijn allen verschillend. Verschillende vormen van relaties zouden begrepen moeten worden. Vrouwen moeten begrijpen dat ze vrouwen zijn, en mannen moeten begrijpen dat ze mannen zijn. Ook de relatie naar jezelf toe is erg belangrijk Vrouwen moeten niet proberen mannen te zijn, dat kan niet zijn. En mannen moeten niet proberen vrouwen te zijn. Het is verkeerd, omdat ze aan de basis verschillende mensen zijn, ze zijn verschillend geboren. Wat is het verschil? Een man is meer nauwgezet, hij weet meer over machines, de kleinste details ervan, een vrouw zal het patroon ervan zien. Vrouwen zullen luisteren naar de toon, mannen zullen de instrumenten onderzoeken. Dat is hun natuur. God heeft jullie gemaakt, en ten slotte moet de ene dit doen en iemand anders moet dat aanschouwen, beide zijn prachtig. Niemand is hoger of lager, maar geniet ervan een vrouw te zijn, geniet ervan een man te zijn. Maar man zijn betekent niet dat je agressief moet zijn tegen vrouwen, stompzinnig denken dat je in evolutie hoger staat dan een vrouw. Of vrouwen die mannen domineren, en denken dat zij hen in orde kunnen brengen door hen te domineren. Ze hebben hen nooit op die manier in orde kunnen brengen. Ze zijn absoluut slap geworden, mannen zijn slappelingen geworden. Waar ook vrouwen domineren worden mannen slappelingen. Ze moeten hen helemaal niet in orde brengen. Beide kwaliteiten moeten dus gevoed en ontwikkeld worden en de relaties tussen mannen en vrouwen zouden relaties van zuivere liefde moeten zijn. Zodra je jezelf begint te zuiveren zullen deze dingen automatisch uitwerken en jullie zullen elkaar respecteren, in feite zijn jullie allen yogi’s.

Ik moet jullie respecteren en jullie moeten elkaar respecteren. Ik zie integendeel dat er geen respect is. Jullie zijn allen grote heiligen, ja, dat zijn jullie. Respecteer, respecteer elkaar, jullie moeten niet ruw tegen iemand praten, en anderen storen. Probeer zoveel mogelijk te doen voor anderen, dit is de manier waarop je moet veranderen.

Dit is geen merk van welke cultuur ook, het is de cultuur van God waar we over spreken. Het is de cultuur van zijn koninkrijk. Waar we aan anderen geven, genieten van het geven, iets doen voor anderen, anderen liefhebben, bezorgd zijn voor anderen zonder iets terug te krijgen. Als jullie jezelf een beetje helpen, is het Goddelijke erg bezorgd.

Jullie hebben vandaag gezien dat de vibraties zo sterk zijn dat ik het echt moeilijk vind om zelfs te praten, te absorberen, het gebeurt.  Gewoon een klein iets dat jullie gisteren of vanmorgen deden, geeft geweldige vibraties en jullie zullen er middenin gegooid worden, jullie zullen tot iets openbloeien. Hou jezelf in de gaten en respecteer eerst en vooral jezelf want je bent een yogi. Je kan niet onwaardig zijn, je kan niet dom zijn, je kan niet autoritair zijn, je kan niet oneerlijk zijn. Je moet een zachte volgroeide persoonlijkheid zijn want je bent een yogi. Maar je zou jezelf niet yogi X.Y.of Z. mogen noemen, je bent dat wel, maar jezelf een yogi noemen en elkaar in de haren vliegen, dan zou ik zeggen dat je je beter niet zo noemt. Tracht van je problemen die eenvoudig zijn af te geraken en als je dat niet kan, zeg het me dan. Ik zal je zeggen hoe er van af te geraken.

Moge God jullie allen zegenen.