Begrijp de betekenis van het leven

Teesside University, Middlesbrough (England)

1984-07-31 Understand The Meaning Of Life, Middlesbrough, England, DP-RAW, 118' Download subtitles: EN,NLView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Publiek programma, Teeside Polytechnic, Middlesbrough (Engeland), 31 juli 1984

Nl TVD 2021-1101 Trad Chris Hansen Verif.Marleen

Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moeten we weten wat waarheid betekent. We willen waarheid zoeken, er bestaat in ons een drang om de waarheid te zoeken. Alleen door dit zoeken zijn we allemaal mensen geworden.

Wat gaat er nu met ons gebeuren na het menselijk stadium? Zoals de zaken nu staan, zie je dat er in deze wereld zoveel verwarring is, zoveel verwarring, er zijn zoveel denkbeelden, zoveel gedachten, zoveel ideologieën, zoveel religies. Er zijn allerlei dingen opgekomen en een gewone mens begint ernaar te kijken en wordt nogal in verwarring gebracht: “Wat is dit voor een wereld?” Eerst en vooral is het een zeer verwarde wereld. De verwarring geeft je een grotere drang om te zoeken want je denkt: “Wat is er aan de hand?”

Ten tweede: ik ging vandaag door de stad, gewoon om de hele plek vibraties te geven en ik voelde dat er een soort gevoel van sufheid hing. Ik vroeg aan de persoon die met mij rondreed: “Waarom zien de mensen er hier zo suf uit?” Hij zei: “De mensen hier hebben op dit moment geen werk.” Dus zei ik dat dit zou moeten gebeuren in elk land dat zo industrieel ontwikkeld is. Zie je, als we industrieel ontwikkeld zijn, als het gedaan is met al onze industriële behoeften, dan zullen we misschien meer gaan zoeken. Want nu denken we dat we alles hebben, we hebben degelijke kleren om te dragen, we hebben voedsel, we hebben alles. Wat is nu het volgende? En zo worden we suf omdat we de zin van het leven niet begrijpen.

Nu is deze zin van het leven meer aanwezig bij mensen die welvarend zijn en minder bij mensen die zich nog ontwikkelen want zij willen worden zoals jullie, ze willen omringd worden door alle mogelijke plastiek, ze willen gieterijen met alle er bijhorende vervuiling, alles. Eens ze dat allemaal hebben zullen ze beginnen zoeken.

Maar een land zoals India, was een ander soort land door de ligging, wat klimaat betreft. Het heeft zo een zeer goed klimaat. Zo is het er altijd, zo kan je in de dorpen altijd buiten zijn, zo kan je in de wouden leven en niet zoveel bezig zijn met het bevechten van de natuur. Op zo’n plek hebben mensen gemediteerd en geprobeerd om uit te maken: “Waarom zijn we hier?” Als je al deze zaken ziet, al deze ontwikkelingen overal, merk je dat het is als een boom. De buitenkant van de boom is heel goed ontwikkeld. Maar elke boom die zo ontwikkeld is, moet heel diepe wortels hebben, anders zal hij volledig verloren gaan en vernietigd worden. Als er uiterlijk zoveel ontwikkeling is, moet er ook innerlijke ontwikkeling zijn, de wortels. En nu gaan we jullie over de wortels vertellen want jullie ontwikkeling is voldoende en als jullie deze ontwikkeling wilt behouden moet jullie je wortels kennen.

We hebben onze wortels heel erg verwaarloosd en daarom zien we vandaag ook dat mensen lijden aan terminale ziekten en alle mogelijke problemen. Dat is een van mijn belangrijkste zorgen, dat iedereen gezond is en dat gezondheid niet van buitenaf tot je komt maar van binnenin. Want, veronderstel dat je op een boom een ziek blad vindt en je gaat het verzorgen, dan verzorg je zo de boom niet. Je behandelt de ziekte helemaal niet. Maar als je de middelen hebt om naar de wortels te gaan, dan behandel je de hele boom heel goed op een gemakkelijke en heel eenvoudige manier. Als je op een of andere manier je wortels kan bereiken, dan kan je jezelf zonder veel moeite behandelen, ook zonder medicatie.

Waar zijn nu deze wortels? Daarvoor moet je deze afbeelding bekijken. Ik weet of iedereen deze afbeelding kan zien die toont dat binnen in ons dit mooie instrument aanwezig is en dit is wat in de Bijbel beschreven wordt als de levensboom. Tenzij je een staat bereikt die we zelfrealisatie noemen, die Christus de tweede geboorte noemde, kunnen we niet begrijpen wat het is. Want op dit ogenblik zijn jullie aandachtig naar mij aan het luisteren, maar als ik zeg: “Breng je aandacht in jezelf.” dan kan je dat niet. Het is moeilijk, onze aandacht is naar buiten gericht. Wat moet er daarvoor nu gebeuren? Er gebeurt iets want daardoor wordt je aandacht naar binnen getrokken. En eens de aandacht binnenin is krijgt diezelfde aandacht de verlichting van deze kracht die in jou, in ons aanwezig is in het heiligbeen. Sacrum betekent heilig, dat wil zeggen dat de Grieken het kenden. Wanneer deze kracht opstijgt, ontwaakt, is zij zoals het pluimpje in het zaad, de kiemende kracht van een zaad en zij geeft je gewoon een nieuwe dimensie. Zij verrijkt jouw subtiele energiecentra.

Deze subtiele centra zijn in feite de subtiele versie van de grofstoffelijke plexussen. Wanneer zij uitgeput geraken krijg je ziekten. Een artikel deed er me bijvoorbeeld vandaag aan denken dat ik jullie zou moeten zeggen hoe we een bepaalde verschrikkelijke ziekte krijgen die kanker wordt genoemd en in het Westen zoveel voorkomt, niet zoveel in ontwikkelingslanden als hier. Er wordt gezegd dat kanker een ziekte is van de rijken.

Het is zo dat er in ons twee soorten zenuwstelsels zijn die ons voorzien. Een ervan wordt het centraal zenuwstelsel genoemd, het andere noemen we het autonoom zenuwstelsel. Nu zijn dokters er eerlijk over, ze noemen het gewoon autonoom. Als je hen vraagt: “Wie is deze auto?”, dan kunnen ze je dat niet zeggen. Ze geven het gewoon een naam, autonoom. Deze ‘auto’ is de Spirit in het hart en als je deze ‘auto’ op een of andere manier in je aandacht brengt dan komt het licht van de ‘auto’ in je aandacht en begin je volledige controle te krijgen over je wezen. Ik zeg het je, dit is een eenvoudige methode.

De natuur van de wortels is van die aard dat dit autonoom systeem drie kanalen heeft. De twee kanalen van het linker en rechter sympatisch systeem en het middenkanaal is het parasympatisch systeem. Nu kan je hier de drie kanalen zien, maar het zijn de subtiele kanalen die de grofstoffelijke kanalen beheren. Nu werken deze subtiele kanalen op zo’n manier dat het linkerkanaal gericht is op jouw verleden, gericht is op wat gebeurd is, gericht is op jouw conditionering. Het is wat we het kanaal van de maan noemen, of het kanaal dat in ons de kracht van het verlangen uitwerkt.

Het rechterkanaaal is het kanaal dat het handelen uitwerkt, het is het kanaal van de actie, het is gericht op jouw toekomst, op jouw mentale activiteiten en op jouw fysieke activiteiten. Het wordt het zonnekanaal genoemd. Nu liggen beide parallel met elkaar.

Als een mens nu iets wil uitzoeken, probeert hij altijd in uitersten te gaan, voor alles. Veronderstel dat hij een pub bezoekt, dan moet hij die volledig leegdrinken. Als hij een of ander werk aanvat, dan moet hij het afwerken met volledige toewijding zoals ze dat noemen en er zijn hele leven aan geven. We gaan altijd in uitersten, naar de linker of de rechterkant.

Als iemand nu gematigd is, blijft hij in het midden. Het pad van het midden is er voor onze evolutie.

Materie in zijn geheel is geëvolueerd: zoals je weet bestaat er een kaart en op die kaart zie je hoe de periodieke natuurwetten zo mooi zijn gemaakt en hoe het allemaal zo evenwichtig is.

En in het midden staat koolstof en koolstof bevindt zich in ons in de eerste chakra. Nu zijn al deze chakra’s gewoon de stappen in onze evolutie. Zo waren we eerst koolstof, dan werden we dieren, dan werden we mensen en nu zijn we zoekers. Zo onwikkelen we het ene na het andere, gebeurt de evolutie en worden we mensen.

Nu komt de vraag, en wat nu? Waarom zijn we hier? We zijn mensen maar wat is het volgende dat we moeten bereiken.

Als deze vraag niet in je hoofd opkomt dan zal ze zonder twijfel later opkomen, maar het is beter als het voor jou tijd is om uit te zoeken waarom we op deze aarde zijn? We bevinden ons op deze aarde. Zo zal je over dit instrument vragen: “Moeder, waarom is dit instrument gemaakt?” Dit instrument is gemaakt om mijn stem verder te dragen. Zo ook zijn jullie mensen, gemaakt om instrumenten van God te zijn. Jullie gaan door God aangewend worden, hij gaat jullie gebruiken en zijn kracht gaat door jullie heen vloeien.

De enige vereiste is dat je verbonden wordt met het hoofdnet en deze verbinding gebeurt door het opstijgen van deze Kundalini die eigenlijk de Heilige Geest uit de Bijbel is. In de Bijbel werd over de Heilige Geest zelf niets geschreven.

Ik vroeg aan een priester: “Wat bedoel je met Heilige Geest?” Hij zei: “Daarover ben ik onwetend.” Dus zei ik: “Waarom ben je hier dan? Wat ben je aan het doen?” Dan zei hij: “Ik doe mijn werk.” Zo zie je maar. In het gebied van God is er zo geen ‘job’ waarbij je geld kan verdienen zonder te weten wat je doet. Je wordt verondersteld te weten wat je doet. Je wordt verondersteld te weten wat de Heilige Geest is en je wordt verondersteld te weten waar deze is. Je kan niet gewoon een job krijgen, iets worden en iets onderwijzen zonder er veel over te weten.

En dit is het dilemma met de religies van vandaag, niet met één ervan maar met allemaal. Ze weten niet dat ze eerst en vooral opnieuw geboren moeten worden om eender welke religie te onderwijzen.

Christus heeft zo duidelijk gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. En toen Nicodemus hem vroeg: “Wat bedoelt u met opnieuw geboren worden? Moet ik dan terug in de baarmoeder gaan?” Zei hij: “Neen, uit het vlees wordt vlees geboren, maar ik spreek over de Heilige Geest. De Heilige Geest moet jouw Spirit het leven schenken.” En daar gaat het om, de Heilige Geest binnenin jou is deze Kundalini met drie en een half windingen, of de Heilige Geest.

Nu was, zoals ik jullie al zei, de aandacht van de Indiërs door meditatieve processen meer naar binnen gericht en probeerden ze uit te maken hoe we in elkaar staken. En dit is niet de kennis van vandaag, het is zeer oude kennis. In een boek dat iemand veertienduizend jaar geleden schreef worden alle details beschreven van de dingen die ik jullie vertel, maar we zijn ze nooit te weten gekomen. We hebben nooit geprobeerd om ernaar te kijken. Zelfs over Christus is er in deze boeken zoveel geschreven, duizenden jaren geleden. Over Mohammed, duizenden jaren geleden, we proberen die dingen nooit te vertalen of deze kennis te brengen tot een niveau waar iedereen het zou kunnen lezen. Maar nu is het voor jou mogelijk te begrijpen dat je niet alleen het lichaam, het verstand, het ego, het superego bent maar veel meer. En dat ‘veel meer’ is de Spirit en de waarheid is dat je de Spirit moet worden.

Eens je de Spirit wordt betekent het dat je, wanneer je het licht wordt, juist dat licht geeft.

Voor dat gebeurt zijn er heel veel hindernissen, zoals ik al zei is er kanker en andere dingen, allerlei ziekten die mensen doen lijden. Er zijn mentale ziekten, er zijn emotionele problemen, er zijn alle mogelijke problemen die alleen opgelost kunnen worden als je naar je wortels gaat.

Neem nu een eenvoudig geval van kanker, voor mij is het eenvoudig want het kan eenvoudig genezen worden. Neem nu bijvoorbeeld één van de chakra’s, die zich zo in ons bevindt, zo, dat kunnen jullie allemaal zien. En deze chakra ligt hier binnen in. Terwijl deze de linker en rechter sympatische zenuwstelsels zijn en in het midden het parasympatisch zenuwstelsel dat evenwicht geeft, dat de energie geeft die nodig is voor het linker en het rechter.

Als we een noodsituatie krijgen, als je bijvoorbeeld begint te rennen, dan gaat het hart heel snel beginnen slaan. Maar het wordt weer normaal door het middenkanaal of het parasympatisch systeem. Wat er nu gebeurt is dat deze chakra waarschijnlijk teveel gebruikt wordt door onze gewoonten die in uitersten gaan, zie je, je gebruikt ze teveel. In elk geval gebeurt het volgende: de ketting wordt verbroken en je verliest je contact met het geheel. Dan kom je alleen te staan, wat betekent dat het kwaadaardig wordt. De cellen worden kwaadaardig: ze beginnen andere cellen aan te vallen omdat er geen relatie is met het geheel. Je weet niet hoe ver je kan gaan. Veronderstel dat je kanker in de neus krijgt. De cellen van de neus gaan groter worden, ze gaan andere cellen opslokken en welke cellen ze ook aanraken, net zoals een egoïstische man zoals Hitler, welke ze ook aanraken, die cel wordt eveneens kwaadaardig en gaat ook andere opslokken en op die manier wordt het hele lichaam kwaadaardig. Zo begint kanker, het is eenvoudig.

Maar niet zo lang geleden, ongeveer een jaar, zag ik op televisie een zeer interessante uitzending met dokters. Ze zeiden dat de gevoeligheid voor kanker in elke mens aanwezig is omdat we altijd in uitersten leven, maar de aanzet gebeurt als je door een entiteit wordt aangevallen vanuit een gebied dat in jullie is ingebouwd sinds jullie schepping. En dit gebied noemen we in Sahaja Yoga het collectief onderbewustzijn. Alles wat dood is verblijft in dat gebied. Dit is het gebied dat zich voorbij het linker sympatisch stelsel bevindt. Mensen die dus teveel in de linkerkant gaan, teveel in de kant van de emoties gaan of zij die gaan naar en buigen voor de verkeerde soort van guru’s, voor de verkeerde soort van mensen en verkeerde religies aanvaarden waar je je richt tot de doden, tot spiritisten, spirituele toestanden, al deze zaken leiden tot een grotere kwetsbaarheid voor ziekten als kanker.

Kanker is geen ziekte van de rechterkant maar een hartaanval kan zowel een ziekte van de rechter als de linkerkant zijn. Zo hebben we in Sahaja Yoga niet één maar twee soorten harten. Het ene is een overactief en het andere een lethargisch hart. Alle mensen die overactief zijn zie je, die de hele tijd rennen, die op de klok kijken en gewoon op de loop zijn, al deze mensen hebben een overactief hart dat erg uitgeput is. En de aandacht is zodanig naar buiten gericht de de Spirit in het hart onrustig is, zich terugtrekt en zo krijg je een hartaanval.

Dan is er het andere type hart dat lethargisch is, dat gericht is op de emotionele kant, dat altijd weent, het verleden bezingt, “Mijn vader was zo rijk en ik ben zo arm” al deze zaken zie je, vooral de dames hebben dat probleem. En als ze teveel over de linkerkant beginnen te praten, dan gebeurt het volgende: het lethargisch hart wordt een probleem want dan ontwikkel je symptomen zoals hartbeklemming en al deze zaken.

We hebben dus twee soorten harten. Nu kan je iemand niet behandelen met twee types hart. Ik bedoel dat niet iedereen op dezelfde manier behandeld kan worden omdat er twee soorten hartproblemen zijn.

Nu bestaat er in de medische wetenschap, die ik zelf heb gestudeerd, maar één soort mens. Ze houden ze niet uit elkaar. Maar in het dagelijks leven zie je dat we zo verschillend zijn van elkaar.

In feite zijn er drie soorten mensen, de ene soort zijn zij die op de toekomst gericht zijn, de andere soort zijn zij die in het verleden leven en dan zijn er de mensen die in het midden zijn. En dan zijn er drie soorten combinaties, omdat er hiermee permutaties en combinaties ontstaan waardoor we kunnen zeggen dat er negen soorten mensen zijn.

Maar hieruit kunnen nog meer permutaties en combinaties ontstaan, afhankelijk van welke mensen ze ontmoeten, welke mensen ze bewonderen, met welke mensen ze leven, door wie ze gedomineerd worden of wie ze domineren. In deze wereld zijn er dus zeer gecompliceerde mensen, maar het geeft niet, ze kunnen teruggebracht worden tot iets eenvoudigs zoals links, rechts en het midden. Als je hen kan terugbrengen tot deze drie dingen en hen classificeert dan is het gemakkelijk om hen te behandelen.

Want als iemand rechts is dan zal hij bepaalde symptomen vertonen, hij zal heetgebakerd zijn, hij zal leverproblemen hebben, hij zal mager zijn, hij zal de hele tijd roepen.

Hij kan er naar buiten toe goed uitzien, maar in zijn gezin zal hij erg heetgebakerd zijn.

Hij kan een egoïstisch iemand zijn maar misschien ziet hij er zeer nederig uit omdat hij met mensen moet omgaan en misschien is hij zeer agressief, zo erg zelfs dat hij sadistisch kan worden.

Van een ander type zijn de anderen die altijd willen weglopen, ontsnappen, zo kunnen ze zijn. Het zijn geen mensen die grof en agressief zijn maar ze zullen erg geniepig zijn, alle truukjes uitproberen, spelletjes spelen, intriges bedenken en allerlei zaken en ze zullen ook met hun verleden leven, dat soort zaken.

Nu zijn er mensen die in het midden zijn, de mensen die gematigd zijn, die het leven op een fijne manier aanpakken, die zich niet zoveel zorgen maken over het leven, over de problemen van het leven maar er boven blijven staan. En ze leiden een heel normaal leven, ze gaan zich niet te buiten aan zinloze dingen. Dit zijn de mensen van het midden en daarom kwamen alle religies op deze aarde, om het innerlijk evenwicht te vestigen.

Alle religies kwamen op deze aarde om dat evenwicht te vestigen. Waarom het evenwicht, de vraag kan opnieuw gesteld worden, waarom evenwicht. Het evenwicht is nodig voor onze uiteindelijke groei. Als je bijvoorbeeld een vliegtuig moet nemen, ermee opstijgen, dan moet je eerst zien of het al dan niet in evenwicht is, anders zal het niet horizontaal vliegen, kan het één kant opgaan. Zie je, er moet evenwicht zijn in het leven.

Maar als je jezelf doorgrondt, jezelf onder ogen ziet, zal je begrijpen: “Neen we zijn niet in evenwicht zoals het hoort.” Dit evenwicht moet dus in mensen komen en daarom kwamen grote profeten op deze aarde, om ons evenwicht aan te leren. En deze profeten kwamen in de periodes waar we dit evenwicht nodig hadden, telkens wanneer mensen onevenwichtig werden, kwamen ze op deze aarde om ons evenwicht aan te leren.

We ontwikkelen ziekten meestal wanneer dit evenwicht zoek is. Zelfs in religieuze zaken kunnen we zeer onevenwichtig zijn. Zo zag ik dat mensen gedurende drie uren de Bijbel lazen. Waarom is het nodig de Bijbel te lezen? Ik bedoel, je leert niets in drie uur. Als je religie begrijpt, moet ze in feite niet lezen maar in jezelf voelen en ervaren.

Religie is als de tien valenties van de mens. En de tien valenties van de mens, als we de valenties verliezen, verliezen we het evenwicht. Nu gaat bijvoorbeeld een land dat overontwikkeld is, zijn evenwicht verliezen. Een land dat onderontwikkeld is kan ook zijn evenwicht verliezen.

Het kan overal zo gebeuren, het maakt geen verschil of je over- of onderontwikkeld bent, je bent in dezelfde situatie, of het evenwicht naar boven of naar beneden schuift maakt geen verschil. Zo is het.

Wat gebeurt er nu met de Kundalini: het eerste wat zij doet is innerlijk evenwicht scheppen. Als zij in dat gebied opstijgt, het gebied van de maag, dan schept zij evenwicht, zij geeft evenwicht. Eens het evenwicht er is, is het voor jou veel makkelijker om alle chakra’s die verstoord of beschadigd zijn, in evenwicht te brengen, het evenwicht komt en brengt ze in orde.

Met dat evenwicht komen de chakra’s weer tot de juiste vorm en daardoor stijgt de Kundalini verder op. Zij stijgt op en doorboort de fontanel, wat het echte doopsel is. Het is niet zoals iemand die water op je hoofd giet en zegt: “Nu ben je gedoopt.” En we aanvaarden dat. Het is gewoon een handeling, er is niets echt aan. De koele bries van de Heilige Geest moet op de top van het hoofd gevoeld worden.

De waarheid moet dus op jouw centraal zenuwstelsel gevoeld worden, dat betekent dat je haar moet voelen in je vingertoppen. Mohammed heeft duidelijk gezegd dat bij de wederopstanding je handen zullen spreken. Maar niemand wil over de wederopstanding praten, niemand wil praten over iets goeds dat staat te gebeuren, dat er een moment zal komen waarop mensen verlost zullen worden, dat er een verlosser, een vertrooster zal komen, niemand wil daarover praten. Zij willen praten over de dag des oordeels want dan zullen mensen bang zijn en hen overladen met geld. In mensen wordt een angst gecreëerd die geld opbrengt.

God Almachtig die dit universum heeft geschapen, heeft jullie geschapen als speciale mensen, menselijke wezens, denk je dat hij ons gaat toelaten zijn grote schepping te vernietigen? Hij heeft ons innerlijk zo mooi gemaakt en we moeten gewoon begrijpen dat je niet bent wat je lijkt te zijn, je bent veel groter, je bent veel meer, je bent door hem verheven.

Want alleen dit moet gebeuren en eens het gebeurt zal je verrast zijn te zien dat je verantwoordelijk wordt voor jezelf, dat je gemachtigd wordt met die kracht van God die door je heen stroomt. Je kan mensen genezen, je kan mensen helpen, je kan de Kundalini doen opstijgen, je kan verlost geraken van al deze stomme problemen, al deze grote problemen en alle universele problemen want binnen in jou voltrekt zich een transformatie.

Op een dag kregen we in Brighton een alcoholicus. Hij kwam helemaal dronken naar het programma en begon me te beledigen. Ik glimlachte gewoon naar hem. De volgende dag kwam hij terug en kreeg zijn zelfrealisatie. Vandaag is hij een uitmuntende man, hij verdient zoveel geld, hij doet het zo goed.

Wat er met jou gebeurt is dat je jezelf wordt en je Zelf worden betekent dat je de Spirit wordt en de Spirit is de weerspiegeling van God in jezelf. Eens dat gebeurt word je de dynamische kracht van God en ben je verrast hoe je wonderlijk geholpen wordt.

Nu heeft Sahaja Yoga zeker kanker genezen, zonder twijfel, het kan zoveel ziekten genezen. Maar toen we de Britse raad erover aanschreven en ze er op uitkwamen dat we mensen genazen, zeiden ze: “Er is een groot onderzoek aan de gang, ze moeten de dossiers bekijken, ze moeten dit en dat uitzoeken …” Dus zeiden we: “Goed, het maakt niet uit, laat hen de tijd nemen.”

Maar Sahaja Yoga is er niet alleen voor het fysieke, want je bent niet alleen een fysiek wezen. Ik zeg het je, veel worstelaars en boksers, heel erg stoere mensen, komen naar me toe en zeggen “Moeder, we hebben geen vrede, geef ons vrede.” Het is dus niet voor jouw fysiek wezen, niet voor jouw mentaal wezen, niet voor jouw emotioneel wezen maar voor jouw spiritueel wezen.

Maar aangezien je de tempel van God bent, moet de tempel schoongemaakt worden. Als een gast naar je huis komt, poets je het, maak je het mooi, zet je bloemen, versier je het. Wanneer de Spirit in je aandacht gaat komen moet op dezelfde manier je lichaam gereinigd worden, je verstand gezuiverd worden want je moet een mooie tempel worden voor die verlichting. En zo word je genezen, als bijwerking van deze ontwaking van de Kundalini.

Wat gebeurt er nu met je bewustzijn? Je wordt collectief bewust. Je wordt, ik zeg nog maar eens dat er geen diploma is. In Sahaja Yoga is er geen lidmaatschap, je hebt waarschijnlijk ook gehoord dat er geen geld voor betaald moet worden. Ik bedoel, het is te gek, hoe kan je God met geld betalen, wat begrijpt hij van geld? Hoeveel geld ga je eerst en vooral voor jezelf betalen? Hij heeft ons mooie ogen gegeven en wat betalen we hem, niets. In tegendeel, we bederven onze ogen de hele tijd, we bederven ze door met wellust en hebzucht naar dingen te kijken. Er is overspeligheid in onze ogen, dus bederven we ze, de mooie onschuldige ogen die hij ons gaf, de zuivere ogen, we bederven ze. Maar als je ontwaakt ben worden jouw ogen zo mooi dat iemand in orde komt als je naar hem kijkt.

Jouw aanwezigheid, gewoon jouw aanwezigheid kan zovelen helpen. Maar je moet die staat bereiken. Zoals hij zei kan je het niet opeisen zie je, het is hier geen winkel. In een winkel betaal je het geld en kan je eisen, “Goed, komaan, dit was slecht en ik betaalde zoveel.” Maar wat geef je hier? Jouw zoeken, jouw zoeken naar het hogere wezen, je zoekt niet naar genezing maar je zoekt het hogere wezen in jezelf. Het vermogen, de weelde van spiritualiteit die in ons allen aanwezig is. Het is er, het is er allemaal, we moeten het alleen aandacht geven en het nemen.

Nu word je collectief bewust wat betekent dat je andere mensen in jouw vingertoppen begint te voelen. Zelfs een kind kan zeggen: “Dit is het probleem, dit is het probleem.” Nu moet je alleen weten waar deze voor staan en daarom heb ik gedecodeerd dat deze staat voor het hart, deze voor iets anders, deze voor iets anders en alle chakra’s, de vijfde, zesde en de zevende aan de linker en de rechterkant. Je zal onmiddellijk weten waaraan iemand lijdt. Maar we praten niet zoals dokters, we zeggen niet: “Deze man is egoïstisch”, niet zo. Maar we zullen zeggen: “Deze agnya is aan de voorkant verstoord.” Dat betekent dat hij egoïstisch is maar dat zeggen we niet. Zo kan iemand bij mij komen en zeggen: “Moeder vandaag is mijn agnya geblokkeerd, neem het aub weg” wat betekent: “Ik ben egoïstisch geweest.”

De taal is dus verschillend. Zo heb je waarschijnlijk in de Bijbel gelezen dat ze vreemde talen begonnen te spreken toen ze hun zelfrealisatie kregen van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat ze Latijn of Hebreeuws begonnen te spreken maar het betekent dat ze de taal van de chakra’s, van de subtiele centra begonnen te spreken. Ze begonnen over de kanalen te spreken, want als je subtieler wordt ga je ook iets subtiels zien. Zoals je kleuren ziet die dieren niet zien. Zoals je vuil en viezigheid ziet die dieren niet zien. Maar als jullie gerealiseerde zielen worden dan zien jullie het vuil en de viezigheid van een subtielere aard. Dat is wat ze zonde noemen of gelijkaardige dingen. Je geraakt hiervan gescheiden en je begint de hele wereld te zien als een getuige.

Je wordt collectief bewust. Veronderstel dat je door mij genezen wordt, zogezegd door mij zou ik zeggen, dan is er geen verplichting want als je een deel van mij bent, wie help ik dan? Als deze vinger pijn doet en ik wrijf er zo over, wie help ik dan? Ik help mezelf is het niet? Je wordt dus een deel van het geheel en als je dus een deel van het geheel wordt dan werkt alles uit op een zeer homogene manier.

Het gevolg is dat de mensen in Engeland die aan vele ziekten leden, de mensen in Australië, in de vele landen waar we zijn, in de meeste Europese landen waar we zijn, genezen zijn. Ze werden genezen van hun ziekten, van hun kwalen. Ze werden zo krachtig dat ze geen gewoonten hebben, dat niets hen ontmoedigt. Ze zijn gelukkige, blije mensen. Als je hun foto’s ziet, zou je zeggen dat ze daar als lotussen zitten, mooi roze. Hetzelfde gebeurt in India waar ik minder lang werk dan in Engeland.

Engeland heeft een aparte plek moet ik zeggen, want in het universum is Engeland het hart van het universum. Misschien besef je het niet, ben je er niet van bewust, maar de Engelsen zijn zeer evenwichtige mensen in vergelijking met alle andere westerse mensen, moet ik zeggen. Maar ondanks dat schuiven jullie soms uit omdat jullie het vertrouwen zijn verloren. Jullie proberen de Fransen te volgen, de Amerikanen te volgen, maar zij moeten jullie volgen, niet andersom.

Jullie kunnen je verbinden. Toen de industriële ontwikkeling tot stand kwam en al deze dingen aanwezig waren, hebben jullie je ermee verbonden maar dat is nu gedaan. Nu gaat het over spirituele ontwikkeling, en daarom ook denk ik dat het in Engeland moet uitwerken.

Mogelijk werd daarom mijn echtgenoot voor dit werk uitgekozen en moest hij naar Engeland komen. Ik ben hier tien jaar geweest, terwijl ik in India maar twee jaar was nadat ik mijn werk begon. Natuurlijk reis ik overal naartoe en het meest fantastische dat ik van de westerse mensen ontdekte is dat hun verlangen niet meer uitgaat naar materiële zaken. Het lijkt een beetje zo maar het is niet zoveel. Eens ze hun zelfrealisatie krijgen, willen ze anderen redden, willen ze anderen helpen.

Nu is Dr. Warren helemaal uit Australië gekomen. Ze zeiden dat het psychologisch werkt als de Australiërs tot de Engelsen spreken, dan voelen ze zich goed. We hebben dus Engelsen naar Amerika gestuurd en verrassend genoeg ging een Engelsman naar Houston en hij werd er aanzien als een zeer respectabel man, ze luisterden aandachtig naar hem. Het is een rare psychologie, maar ook in Engeland zijn er grote Sahaja Yogi’s. In Engeland hebben we fantastische mensen die deze kunst meester zijn en eens je dit kent, word je zo erudiet dat deze mensen van de krant mij dikwijls vragen: “Zijn al uw volgelingen zo erudiet?” Ik zei: “Neen het zijn mijn volgelingen niet, het zijn mijn kinderen.” Maar ze worden erudiet omdat ze de essentie van de kennis raken en dit is de ware kennis.”

Alle andere kennis is de kennis van dode dingen. Ik keek bijvoorbeeld naar jullie gieterijen, wat doen we ermee? We nemen iets doods en maken er iets van. Kunnen we iets levends maken? Kunnen we deze bloemen tot fruit omvormen? Dat kunnen we niet. Na de zelfrealisatie beginnen we levend werk te verrichten en dat is het proces van het levende werk van de levende God.

Je kan dus niet zeggen: “Ik sta op mijn hoofd en ik krijg de Kundalini hier.” of “Ik scheer mijn haar” of “Ik draag een ander soort kleding.” Het is niet uiterlijk. Het gebeurt binnen in en je wordt iemand anders.

In het Sanskriet noemen we een vogel “dwijaha”, wat “opnieuw geboren” betekent en een Brahmaan, hij die de kracht van Brahma kent, de kracht van God’s liefde kent, wordt ook “dwijaha” genoemd. Dwijaha, betekent degene die opnieuw geboren is. Eerst is een vogel een ei en dan wordt hij een vogel.

Het zal je misschien verrassen, maar toen Christus gekruisigd werd en met Pasen verrees, was dat om aan te tonen dat iemand dit stoffelijk lichaam verlaat en de Spirit wordt. De verrijzenis is de boodschap van Christus en is groots. Hij bereikte dit omdat hij zelf niets anders was dan de Brahma, de Chaitanya, de Omkara, wat jullie het woord noemen. Daarom kon hij dat bereiken. In de Indiase geschriften is alles over hem beschreven.

Jullie moeten al deze dingen opzoeken, wat over Christus geschreven is. De Bijbel kan hem niet bevatten en de vier jaren van het leven dat hij leidde met deze beproevingen is niet representatief voor zijn volledige achtergrond. Als je zijn achtergrond wilt kennen moet je boeken lezen die veertienduizend jaar geleden geschreven werden. Zij spraken er over. Wat doen we op de dag van zijn verrijzenis? Op Paaszondag bieden we een ei aan. Wat betekent dat? Dat je op Paaszondag een ei bent en op Paasmaandag een vogel. Maar we weten het niet, we doen het automatisch zonder te begrijpen waarom we mensen die eieren aanbieden. Dat moeten we begrijpen. Zelfs om de Bijbel te begrijpen moeten we gerealiseerd zijn, zelfs om het leven van Christus te begrijpen dat zo groots was dat we gerealiseerd moeten zijn.

Nu is er over Christus een controverse ontstaan en het doet me pijn dat deze mensen hun zelfrealisatie niet willen want hoe kan je hen anders uitleg geven over welk mirakel ook? Het leven is vol mirakels. Zelfs tijdens mijn leven hebben mensen mirakels zien gebeuren.

Ik weet niet of ze die foto hebben meegebracht. Ik gaf eens een lezing in een afgelegen dorp waar vroeger een grote ziel woonde en er gestorven was. Zodra ik het dorp betrad vroeg ik hen: “Wie was de grote ziel die hier leefde?” Ze zeiden dat het een moslim was, Mian genaamd. Ik zat neer voor mijn lezing en voelde mij plots geconnecteerd en er scheen een groot licht op mijn hoofd. Ik zag zeven keer dat het licht scheen en ik was geconnecteerd. Het toonde aan dat hij daar bij mij was. En dan stopte ik het ineens al lachend. Stel je voor, een meisje nam de foto en de zeven stadia waren duidelijk zichtbaar, je kon het licht zien. Nu toonden de jongens iemand de foto en ze zeiden: “O jullie hebben dat in het dorp allemaal voorbereid.” Maar dat was niet het geval, in dat afgelegen was er ook geen elektriciteit. Dus hoe kan er dan … en waarom zouden we dat georganiseerd hebben?

In Sahaja Yoga zijn zoveel mirakels gebeurd zoveel mirakels. Ik bedoel maar, de President van India werd in vijf minuten van kanker genezen, je zal het niet geloven. Hij kwam naar Londen voor zijn operatie, die geen succes werd en hij ging sterven. Omwille van mijn echtgenoot ging ik hem bezoeken. We kenden hem maar hij kende mij niet, hij wist niet dat ik ook Mataji Nirmala Devi was, want ik vertel dat niet aan deze bureaucraten, het zijn nogal moeilijke mensen. Dus was er één van de … het was B. K. Nehru, die ambassadeur was, die hem zei: “Weet u dat deze dame Mataji Nirmala Devi is? En de vrouw van de president had mijn naam als Mataji Nirmala Devi al gehoord en ze zei: “Mataji, waarom zou u mijn echtgenoot niet genezen?” en hij zei: “Ja, ik wist niet dat u Mataji Nirmala Devi was.” Ik zei: “Goed”. Dus legde ik mijn hand op zijn rug. In vijf minuten … hij kon niet slapen, hij had zoveel pijn. Hij zei: “Ik voel me zo verlicht, ik wil liggen en slapen.” Hij ging slapen. In India hadden ze al alles geregeld voor zijn crematie, alles met een groot programma, stel je voor, en ze kwamen aan met de ziekenwagen en hij stapte naar beneden en ze zagen hem en dachten: “Is dat zijn geest die daar stapt of wat?” Hij vertelde me het verhaal op een heel grappige manier en hij zei: “Ik weet het niet, daarna vergat ik dat ik ziek was en ik ging op rondreis.” Toen ik het jaar nadien naar hem toe ging toonde zijn vrouw dat zelfs het litteken van de operatie weg was. Maar ik moet zeggen dat hij een grote ziel moet zijn geweest dat dit op zo’n eenvoudige manier kon gebeuren. En toen zei hij: “Moeder, u moet wat grond hebben, want u moet een plek hebben waar mensen u kunnen ontmoeten.” Hij schonk ons dus grond en zo komt het dat we in Delhi grond hebben.

Maar wat ik probeer te zeggen is dat mirakels behoren tot de natuur van God. Voor mensen is hij wonderlijk, niet? Hij is geen mens, hoe kunnen we over hem oordelen met ons beperkt brein. Hij kan doen wat hij ook wil en hij is vervuld van mirakels.

Deze intellectuelen kunnen hem niet begrijpen. Neem nu Paulus, hij was een intellectueel, hij was in geen geval een vrije mens, hij was geen gerealiseerde ziel en hoe kan hij Christus begrijpen, dat kan hij niet. Omdat hij gewoon een organisator en een intellectueel was.

Je moet een gerealiseerde ziel zijn. En je zal verrast zijn te vernemen dat Khalil Gibran, die een gerealiseerde ziel was, over Paulus heeft geschreven: “Ik kan deze vreemde man niet begrijpen en hij is geen vrije ziel.” en hoe is hij in de Bijbel? Toen ik het de eerste keer in de Bijbel zag, was ik verrast. Ik zei: “Waarom is hij hier? Wie is hij? Ik kende hem niet.” Dat is het, maar we worden gecharmeerd door zijn zin voor organisatie, de manier waarop hij alles organiseerde. Maar je kan God niet organiseren, niet? Hoe kan je God organiseren? Niemand zou geschokt mogen zijn omdat ze zeggen dat het geen mirakels waren maar allegorieën. Eens je de Spirit wordt zal je zoveel mirakels aantreffen. God is vol mirakels. Elk mirakel van Christus dat beschreven werd, is waar. Het was een onbevlekte ontvangenis en we kennen zijn vorig leven. We weten hoe hij op deze aarde geschapen werd via de onbevlekte ontvangenis van een maagd en alles wat we ervan weten in India en Indiërs zijn geshockeerd dat jullie zo’n nonsens accepteren van mensen die gewoon intellectuelen zijn, het zijn geen gerealiseerde zielen.

Dank zij God weten mensen in India zelfs vandaag wat een gerealiseerde ziel is. Zelfs de president wou niet neerzitten toen ik hem bezocht. Hij wou niet gaan zitten. Ik zei: “Heer, ik ben uw onderdaan”, hij zei: “Neen Moeder, u bent een heilige.” En hij zat op de grond, hij wou niet naast mij zitten op zijn zitbank. Zo is dat.

In het Westen is onze gevoeligheid afgenomen door het intellectualisme. Zelfs de wetenschap is een hinderpaal, al deze dingen zijn hinderpalen zie je, en we moeten begrijpen dat we die onschuldige persoon moeten worden, zoals Christus zei dat jullie kinderen moeten worden om het koninkrijk van God te betreden. En dit gebeurt met jou, zodra de Kundalini opstijgt, word je onschuldig, je wordt een onschuldig iemand. Onschuldig betekent niet onnozel, wie onschuldig is, is de meest intelligente, de meest krachtige persoon.

En wie een gerealiseerde ziel is, sluit ook geen compromissen zoals “Goed, als de kerken het niet meer doen, laat er ons hier een discotheek van maken.” Dat is niet mogelijk, hoe kan je er een discotheek van maken?” Zoals ze in India in de tempels al deze drugs verkopen, stel je voor. Overal, in alle religies hebben ze deze compromissen met de waarheid. Want zij hebben geen kracht. Als je de spirituele kracht bezit, dan sluit je met niemand compromissen.

Kijk naar het leven van Christus. Hij nam een zweep en begon alle mensen te slaan die buiten de tempel dingen aan het verkopen waren. Hij was het die de mensen, die een prostituée gingen stenigen, het hoofd bood en hen uitdaagde want hij wist dat iedereen zondig was en dat niemand het recht had om over anderen te oordelen. Het was zijn kracht die maakte dat hij tegen hen allemaal inging. Ik zou zeggen dat al diegenen die zo tegen Christus spreken, opstaan en het zeggen. Hebben ze de moed? Ze hebben geen moed en daarom zeg ik dat ze geen vrije mensen zijn, ze zijn gebonden.

Als je mensen wil aantrekken dan is dit niet de manier, door irreële gedachten en mentale projecties. Wel door hen zelfrealisatie te geven, dat van hen is, dat ze hebben. Ze willen het niet accepteren omdat ze denken dat ze uitgedaagd zullen worden. Ze kunnen allemaal zelf de realisatie krijgen maar ze zullen niet naar voren komen.

Geloof het dus niet als ze zeggen dat er geen mirakels van Christus zijn. Als er geen mirakels zijn, hoe werden we dan geschapen, we zijn zelf miraculeus.

Denk aan onszelf, we zijn als een computer die niet denkt, hij hoeft niet geprogrammeerd te worden. Als je mij ziet, dan zie je mij, je moet er niet over nadenken, toch? Tot welke fantastische computer werden we gemaakt. Kunnen zij ook maar één bloem maken? Hoe kunnen ze praten en discussies voeren over mirakels, die zo veelvuldig zijn, hoe we gekanaliseerd worden, hoe we geboren worden uit duizenden genen, één gen voor de ogen, één voor de neus en hoe ze tot één bepaald ding uitgroeien.

Kijk gewoon naar het mirakel van het hele universum, we willen dat niet zien omdat we er egoïstisch over geworden zijn. We denken dat we God kunnen beheren, dat we hem kunnen organiseren, dat we kunnen doen wat we willen. Als we dan op dat vlak zien hoe verschrikkelijke mensen uit India je om de tuin leiden, je valt voor hen omdat zij jouw ego vleien. Ze zeggen: “Kijk, je kan mij betalen” “O, we kunnen hem kopen, hij is te koop.” En nu, raar maar waar, was ik verrast in hogere kringen te horen hoe ze praten: “Ik denk dat deze guru drie pond minder kost” of “Bij die guru spaar je vijf pond” er is een grote discussie aan de gang. Het is guru-shopping zie je. Ik heb de laatste twaalf jaar tegen hen gesproken, ik heb hun namen openlijk genoemd en hen aangeklaagd.

Ik heb hen in Brighton twee jaar geleden gesproken over Scientology en nu hebben ze Scientology ontmaskerd. De radiozender van Brighton was heel vriendelijk met mij en ze belden mij. Ik zei: “Toen ik het zei waren jullie het die mij aankloegen, waarom zeggen jullie dit nu tegen Scientology?” Weet dat iedereen die in de naam van God geld van je aanneemt, een duivel is. Niemand zou geld mogen aannemen in de naam van God. Natuurlijk heb je een zaal nodig, je betaalt voor de zaal, niet voor God. Als jullie klimaat beter was dan hadden we het buiten kunnen doen, maar voor de zaal betalen, is niet betalen voor God. En hoe deze mensen jullie geld hebben kunnen ontfutselen komt door jullie naïviteit, jullie domheid.

Ik zou zeggen dat je dit eenvoudig gegeven niet begrepen hebt, namelijk dat deze mensen vliegtuigen en rolls-royces kopen en jij ervoor betaalt. Toch moet ik zeggen dat de Engelsen wijzer zijn dan vele anderen. Toen ik naar Amerika ging vroegen ze zo “Hoeveel rolls-royces heeft zij?” Ze zeiden: “Zij heeft geen rolls-royce, zij vraagt geen geld.” Dus zeiden ze: “Het interesseert ons niet.” Er is een show gaande zie je, over hoeveel geld je verdient in deze guru business. Als iemand slim is, veel geld heeft verdiend, “O, hij is zo slim, hij heeft zoveel verdiend.” Kan je je voorstellen hoe erg ze op geld zijn gesteld? Jij bent dat niet, je bent zoveel beter. Hou je dus aan je stijl en ik ben er zeker van dat de Engelsen hen op een dag dat zullen aanleren wat een degelijk evenwichtig spiritueel leven wordt genoemd.

Op een of andere manier heb ik in dit leven de Engelse taal geleerd, ik ben er niet zo goed in maar ik spreek Engels en je zou het niet erg mogen vinden als ik in het Engels fouten maak. Maar er is ook nog iets anders, namelijk dat het Engels beter is dan veel andere vreemde talen, want ik merk dat er in het Frans geen woord is om bewustzijn te vertalen. Er is geen woord voor bewustzijn, geen woord voor ‘consciousness’ er is alleen ‘conscience’ of hoe je het ook noemt.

Natuurlijk heeft het Engels ook kleine problemen. Voor het woord ‘spirit’, zo noem je een dode geest spirit, zo noem je ook spirit wat je in de pubs kan krijgen, zo noem je ook Spirit wat in jezelf het allerzuiverste is, de reflectie van God als de Spirit en ook de Heilige Geest als de Spirit. Maar in het Sanskriet zijn er hiervoor meer woorden omdat het meer met de wortels te maken heeft. Maar het heeft misschien niet zoveel woorden voor een glas en de tumbler voor die of die wijn en zo meer, het heeft er misschien geen voor. Het heeft een algemeen woord, één woord voor het geheel. Voor alle pubs, alle alcohol en die dingen is er één woord. Er is helemaal geen differentiatie voor een gebied dat niet gekend is, maar voor het gebied dat gekend is zijn er verschillende woorden. Daarom moeten we soms naar het Sanskriet gaan om het te begrijpen. Maar je hoeft je geen zorgen te maken want we kunnen het nu ook heel goed in het Engels doen, het is heel eenvoudig. Als het nu gebeurt, de zelfrealisatie, en je krijgt de kracht, dan moet je alleen leren hoe ermee te om te gaan.

Yoga heeft dus twee betekenissen. De eerste betekent vereniging met God. Het is ‘sahaja’, wat spontaan betekent, want in deze tijd zijn er alle soorten yoga. Het is dus de spontane levende yoga en de enige echte yoga, de andere zijn meer als oefeningen. De tweede betekent yoga, de vaardigheid om met deze kracht te leren omgaan.

Daarom zei men dat ze, toen ze hun zelfrealisatie kregen of toen ze de zegeningen van de Heilige Geest kregen, hun handen zo begonnen te bewegen dat de mensen dachten dat ze gek waren, maar het geheel van ‘namaz’ zelf is de ontwaking van de Kundalini, dat is het geheel van ‘namaz’. En als we onze handen zo bewegen, zie je, dan beweegt de kracht door onze handen. De beweging van onze handen geeft ons dus de kracht en als we weten hoe we met deze kracht in onszelf kunnen omgaan, dan word je je eigen meester.

Aangezien ik hier de eerste keer ben, had ik graag dat jullie me vragen zouden stellen over Sahaja Yoga, over wat dan ook. Maar ik zou toch willen vragen niet agressief tegen mij te zijn want het is niet goed en verspil de energie van andere mensen niet want er zijn hier veel zoekers, dat kan ik duidelijk op hun gezichten geschreven zien.

Zij zijn echte zoekers die al eeuwen zoeken en laat hen hun zoeken.

Als je nu vragen hebt die je wil stellen, dan kan je dat, want hoeveel kan ik je vertellen in zo’n korte lezing tijdens één bezoek? Ik heb al minstens tweeduizend lezingen in het Engels gegeven en ze zijn allemaal opgenomen. Later kan je ze krijgen en ernaar luisteren, over de aard van de Spirit, wat het betekent gerealiseerd te zijn, hoe we inwoners van het Koninkrijk van God worden, wat het Koninkrijk van God binnen in ons is, waar deze chakra’s liggen, alles waarover ik gepraat heb en alles wat jullie gezegd moet worden.

Er zijn ook enkele boeken die we geschreven hebben maar in het begin geven we geen boeken omdat het brein er terug over begint te denken. Je moet in gedachteloos bewustzijn vertoeven, alleen daar groei je. We willen je niet de hele tijd voedsel geven om te denken zodat je op dat niveau van denken blijft, maar je moet groeien en daarom moet je begrijpen dat deze lezing niet genoeg is, maar gewoon een introductie tot Sahaja Yoga is.

Het werd plots beslist dat ik hier naar Middlesbrough zou komen, deze man belde me op en ik vond hem erg positief. Het was heel fijn, zie je. En ik denk dat mensen deze dagen een beetje in de war zijn omdat alles in vraag wordt gesteld. En ik denk dat het op een zekere manier goed is want het zal hun nieuwsgierigheid naar hun spirituele groei aanwakkeren.

Moge God jullie allen zegenen.

Ik had graag enkele vragen van jullie.

(Warren: zijn er vragen? Shri Mataji gaat jullie zo de ervaring geven en dan kunnen jullie beginnen voelen waarover zij spreekt.) Ik zou niet mogen zeggen dat ik het je zal geven want je zal het krijgen.

Het is zoals de stralende zon die zegt: “Ik straal.” Ik bedoel, ze moet wel stralen want dat is haar natuur, en we moeten sowieso de zonnestralen krijgen. Het werkt gewoon spontaan.

(vraag: U gaf deze yoga een bepaalde naam, hoeveel soorten yoga zijn er?) Ik weet het niet, zoveel als er breinen in deze wereld zijn, maar er is maar één yoga en die is Sahaja.

Als je leest over de Patanjali Yoga, waaruit deze zogezegde yoga’s zijn voortgekomen, zie je dat er acht ahastanga’s zijn waarvan een heel klein stukje, yamanyama genoemd wordt en daarin zitten de oefeningen. Maar deze oefeningen hebben geen nut zonder de Kundalini ontwaking. Het wordt er duidelijk beschreven, maar niemand leest dat lijvig boek zie je. Iemand heeft er alleen het begin van gelezen en is het yoga beginnen noemen.

Nu moet je de Kundalini opstarten en dan weet je waar het probleem zit. Als je bijvoorbeeld een maagprobleem hebt en je doet de oefening voor de nek, wat is het nut? Wat mensen doen maakt me soms bang: zoals ze ermee bezig zijn willen ze bijna hun ingewanden naar buiten brengen, het is teveel. Het is niet nodig dat allemaal te doen want je zal er een hartaanval of zoiets van krijgen.

Het maakt me erg bang: ‘yoga’ betekent niet ‘oefening’, helemaal niet, het betekent dat je een bepaalde chakra die verstoord is, in orde brengt, en hoe je dat doet.

Wij doen ook oefeningen als het voor iets bepaalds nodig is, maar ze zijn heel eenvoudig en maar voor af en toe. Het is geen constante razernij, ik heb gezien dat mensen die aan yoga doen zelfs niet één minuut kunnen blijven zitten zie je. Ze hebben aanvallen van woede, het is moeilijk te begrijpen. Jullie worden zeer normale, fatsoenlijke mensen. Ik weet dus niet hoe alle andere yoga’s zijn.

Je kan het Kundalini Yoga noemen als je het uitgebreid wil vernoemen, Kundalini Yoga, maar je kan het Sahaja Yoga noemen of Yoga zelf. Maar dat ik het Sahaja heb genoemd is niet het punt, het is een zeer oud woord, Sahaja, Saha-ja. ‘Saha’ betekent ‘met’, ‘ja’ betekent ‘geboren’, het is met jou geboren. Zoals elk zaad een boom kan worden, het is met jou geboren, jullie kunnen allemaal die levensboom worden. Ik had yoga kunnen zeggen, maar het betekent niets.

Ik heb mensen gezien die drugs namen en ik vroeg: “Wat zijn jullie aan het doen?” Ze zeiden: “We doen aan drug-yoga.” Deze dagen is alles yoga, je weet het niet. Coca-cola yoga, alle soorten yoga. Ja, ik zeg het je. Mensen zijn echt vindingrijk hoe ze alles klaarspelen. Ze weten hoe ze alles kunnen verknoeien.

(Vraag: Er zijn veel interpretaties van de Bijbel, hoe weet U dat uw interpretatie de juiste is?) Omdat het bewezen kan worden, het kan bewezen worden. Zie je, er zijn veel interpretaties die uit het brein voortkomen.

Het kan bewezen worden: ik zeg bijvoorbeeld dat Christus zetelt in het centrum dat we Agnya chakra noemen dat zich bevindt ter hoogte van het optisch chiasma, dat jouw hypofyse en epifyse beheert, dat is wat ik nu zeg, goed? Blijf er voor open staan.

Als ik nu de Kundalini laat opstijgen merk ik dat zij daar vastzit. Dit is het venster, het venster van Christus. Dit is het bloed van Christus, het symbool van zijn bloed dat jou beschermt. Nu is dit het venster van Christus. Als ik dat zeg, deze interpretatie dat de Kundalini daar stopt wanneer zij opstijgt, dan moet ik zijn naam zeggen, hem aanroepen, of het Onze Vader zeggen. Dat is de mantra, dat is wat men moet reciteren, dan stijgt zij verder op. Hij slorpt jouw ego en superego op en je kan duidelijk zien gebeuren dat hier, ter hoogte van de fontanel, het been zacht wordt en je merkt dat er een koele bries uitkomt.

Hou nu je handen zo en stel de vraag, stel de vraag: “Is dit de koele bries van de Heilige Geest?” De vibraties vloeien veel sterker.

Veronderstel dat je iets vraagt over iemand die slecht is, dan kunnen jouw vingers beginnen branden. Veronderstel dat je zegt dat God niet bestaat, dan kan je een hevig brandend gevoel in je handen krijgen.

Je begrijpt dus de toepassing dat je veel vibraties krijgt als je een vraagt stelt over iets wat waar is. Dat betekent dat jouw computer is beginnen werken, maar voor alles waarvan je uitmaakt of het al dan niet waar is moet je het voor jezelf zien en uitwerken.

Wanneer dit gebeurt, wanneer je automatisch genezen wordt, wanneer je een vreugdevol iemand wordt, wanneer je totaal getransformeerd wordt en je gaat anderen genezen en je weet er alles van, dan bezit je er ook de kennis over. Het is niet zo dat je voor iemand begint te schudden en dan word je … je bent helemaal normaal en je kan niet alleen genezen, maar je maakt een ander zo vredevol en vreugdevol en je verlicht die persoon en dan kan die persoon zelf realisatie geven.

Je kan de Kundalini zien. Bij sommige mensen, niet allemaal, verblijft zij in het heiligbeen als een pulserend hart, als er in een hoger gelegen chakra een obstructie is kan je dat waarnemen. We hebben er foto’s van.

Welke mentale interpretatie je ook geeft, het is niet de waarheid, je moet het bewijzen. Je moet het dus als een hypothese aanvaarden. Zoals in elke wetenschap moet je eerst de hypothese geven en ze dan proberen bewijzen.

Als je ze dan bewezen hebt, moet je ze aanvaarden als een wet anders ben je niet eerlijk. Als je eerlijk bent, echt eerlijk bent, dan moet je ze aanvaarden, niet? Daarom zei mijn echtgenoot: “Ik kan er niet oneerlijk over zijn, ik moet het aanvaarden, dat is de waarheid.” Goed, wat is de volgende vraag?

(Warren: zij hoorde en las dat het gevaarlijk kan zijn als je de Kundalini doet ontwaken voor zij er klaar voor is) Ja, dat is het, omdat de mensen die het doen niet deskundig zijn.

Ze weten niet hoe ze het moeten doen. Als iemand die geen dokter is, een operatie tracht uit te voeren, wat gebeurt er dan? Het is gevaarlijk.

Tot hier toe is de Kundalini bij veel mensen ontwaakt, Ik heb bij niemand gevaarlijke dingen zien gebeuren, in tegendeel, iedereen heeft er baat bij gehad.

De reden hiervoor is dat je moet weten hoe het te doen, je moet deskundig zijn om het te doen. Veronderstel dat je een zaadje in een ijzeren doos legt, zal het groeien? Neen je moet het in moeder aarde stoppen, zij heeft de nodige eigenschap. Zo kan ook hij die het kent, het doen, maar hij moet deskundig zijn. En zij is jouw moeder, zij is jouw moeder. Iedereen heeft een individuele moeder die wacht om jou die zelfrealisatie te geven, hoe kan zij wreed met je zijn? Natuurlijk zal in het begin wat hitte uit je lichaam gegooid worden want je bent verhit. Dat is in orde, het geeft niet, het is niet veel en soms voel je een kleine beving als je te maken hebt gehad met een verkeerde guru of zoiets, of als je lijdt aan problemen met de zenuwen is er een kleine beving, dat is het.

Ik heb niets verkeerds zien gebeuren.

Maar zo kwam er een man die op de grond ging zitten. Ik zei: “Waarom zit je zo op de grond met je voeten naar mij toe?” Hij zei: “Moeder, weet u, mijn Kundalini is ontwaakt en ik spring als een kikker.” Ik zei: “Waarom spring je als een kikker?” Hij zei: “Mijn guru zei dat het zo was en hij schreef in een boek dat je springt als een kikker.” Ik zei: “Wat ga je nu worden, een kikker of een worm?” Gebruik toch je hersenen.

Er is niets om bang voor te zijn.

Ik denk niet dat ik er angstaanjagend uitzie, of wel?

(Warren: als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de ervaring.) Neen, nog één vraag, laat ze maar komen.

Alsjeblieft.

Het is een zeer lange vraag.

(Warren: eerst en vooral zegt ze dat ze akkoord gaat met alles wat u zei, maar er is iets waar ze zich zorgen om maakt. Aangezien zij zelf een spiritistisch medium is, is ze zich bewust van de gevaren en ze vraagt zich af of u het onderscheid kan maken tussen de gevaren en de zegeningen.)

Absoluut, daar gaat het om, te weten wat de gevaren zijn. Ik heb jullie al gezegd dat er bewegingen zijn naar de linker en de rechterkant en spiritisten gaan naar de linkerkant. Zij gebruiken geesten en het is zeer gevaarlijk. Je weet niet hoe je jezelf kan beschermen. Tenzij je je realisatie krijgt zal je zelfs niet weten hoe verkeerd spiritisme is, het is absoluut heel gevaarlijk.

Er is schuilt geen gevaar in de Kundalini, maar wel in spiritisme, het is zeer gevaarlijk. Het kan dat je een tijdje in orde blijft, maar je moet weten dat het om geesten gaat en geesten zijn zeer gevaarlijke dingen. Zoek ze niet op.

Het is zeer verrassend dat in het Westen de mensen geen idee hebben over geesten en het ergert me echt te zien hoe zij er helemaal in meelopen. In India kennen de mensen het. Ze noemen het Bhootavidya, Pretavidya, Smashanavidya, wat de kennis over de doden betekent, in het kort de dode kennis en ze willen er niets mee te maken hebben.

Zo had ik op een dag een gaste die ik meenam naar een kerk. En ze hield haar sari zo vast. Ik zei: “Wat is het probleem?” Ze zei: “Al die doden liggen hier, hoe kunnen we over hen heen lopen?” Ze kon het niet begrijpen en ze liggen in kerken waar kinderen komen. Het is zeer gevaarlijk. In India worden alleen gerealiseerde mensen begraven, alleen gerealiseerde zielen, niet de mensen die niet gerealiseerd zijn. Deze worden niet begraven, ze worden verast zodat hun lichaam gezuiverd wordt en ze terug op deze aarde kunnen komen voor hun realisatie. En de doden in de kerk! Het is zo gevaarlijk om met spiritisten om te gaan, niemand zal dat doen.

Hier zie ik hoe huisvrouwen en mensen met verantwoordelijkheden betrokken geraken in deze rotzooi van spiritisme. Het is absoluut tegen wat Sahaja Yoga is. Wij hebben niets met hen te maken. In tegendeel, ze lijden heel erg. In hun later leven lijden spiritisten heel erg. Niet alleen zij, maar hun familie kan nog zeven generaties lang lijden.

Zo kwam een dokter hier en ik was verwonderd dat hij als dokter leed aan dit soort ziekte. Het was een Russische dokter en ik vroeg hem: “Hoe kwam je hier aan?” Hij vertelde me dat zijn moeder en zijn grootmoeder hem meenamen naar het kerkhof. Van kindsbeen af ging hij naar het kerkhof.

We konden het probleem niet lokaliseren, hij was erg depressief en kreeg veel problemen waardoor hij zijn werk moest opgeven. Dan ontmoetten we een andere Indiase dokter die gelijkaardige problemen had, hij had zijn werk opgegeven en zijn vrouw wist niet wat te doen en ook zijn kinderen leden er onder. Ik vroeg hem dus: “Waarom ben je zo? Wat deed je tijdens je studies?” Hij was heel normaal. Hij zei: “Ik had een erg normaal leven.” Maar zijn grootvader deed aan zwarte magie. In die zin noemen we het allemaal zwarte magie. Alle spiritisme is zwarte magie omdat het te maken heeft met de doden. En deze man leed, zijn kinderen leden.

Nu hadden we een man uit Guyana, een andere man uit Guyana, ook zijn vader deed zo’n zaken en hij lijdt, hij lijdt nog altijd. Hij is naar Sahaja Yoga gekomen en hij is nog … maar hij kan het nu zien en hij weet hoe zich te beschermen.

Zij die met doden handelen gaan lijden, neem het van mij aan, wat je ook doet, want ze zijn zoals mensen en soms sluwer dan wij.

We mogen niets te maken hebben met de doden. Laat hen opnieuw hun geboorte nemen, laat hen realisatie krijgen.

Anorexia en zulke ziekten komen hieruit voort. Ik heb je gezegd dat zoveel ziekten, kanker, worden veroorzaakt door de doden. Wees hier zeer voorzichtig mee en ik begrijp niet dat goed opgevoede mensen, zo’n ontwikkelde mensen, hoe kunnen jullie hiermee … Indiërs zullen het niet doen. Ze zullen niet in de buurt komen, zij begrijpen het.

Tantrika’s en zo meer komen alleen voor in zeer arme streken zoals … laat ons zeggen dat het een vicieuze cirkel is, het brengt ook armoede. Zodra er een dode in de familie is of ermee gewerkt wordt, verdwijnt het geld. De reden hiervoor is dat de godin Lakshmi, zoals we haar noemen, gewoon verdwijnt, zij houdt helemaal niet van dat zwarte gedoe.

In de streken bij ons, ik bedoel de provincies die in ons land arm zijn, het hele land is niet arm, doen ze alle mogelijke zwarte magie. In Kenya, een heel arm land, ik ben er geweest, begraven ze de doden in huis. Daar gaat het om. Je moet ze buiten houden, want de godin van weelde houdt er niet van. Jullie kenden deze kennis niet, maar dat betekent niet dat je in die dingen moet meegaan, het is zeer, zeer gevaarlijk. Kom nooit in de buurt van de doden, wat ook de planeten zeggen, het is allemaal nonsens. Het is helemaal niet nodig dat te doen. Maar mensen zijn echt … Ik begrijp het niet, ze zijn roekeloos.

Zo kwamen uit Amerika drie grote wetenschappers naar mij toe. In India ben ik erg bekend, dus kwamen ze naar mij toe en zeiden: “Moeder, leer ons in de lucht vliegen.” Ik zei: “Waarom wil je in de lucht vliegen? Waarom is dat nodig?” “Neen, we willen ons lichaam verlaten en naar de maan gaan” Ik zei: “Je doet het al met je lichaam, waarom wil je dat doen?” Dus vertelden ze mij: “Parapsychologie wordt nu in Rusland toegepast en we willen hetzelfde doen.” Ik zei: “Het zal hen aantasten.” Zie je hoe hun presidenten sterven, het is allemaal parapsychologie.

Ik zei hen: “Kom niet in hun buurt.” Ze zeiden: “Neen Moeder, we willen het doen.” Ik zei: “Maar jullie zullen de slaven van deze doden worden, zouden jullie dat willen?” Toch zeiden ze: “Ja, dat willen we.” Ik zei: “Ik heb er geen zaken mee, maar wie heeft jullie dit verteld?” Ze zeiden: “Die man, Patanjali, een reporter.” Ik zei: “Kijk naar die Patanjali, hij leed aan die symptomen waarbij hij zijn lichaam achterliet en uitvloog en …” Hij en zijn vrouw kwamen me opzoeken en smeekten me om hem van zijn probleem af te helpen en nu vertelt hij hen dat ik het probleem in hen kan brengen? Al deze parapsychologie. Toen ik voor het eerst naar Amerika ging, moet ik zeggen dat de ervaring heel goed was.

Ik waarschuwde hen openlijk tegen parapsychologie, want ik wist eerst en vooral niet waarom zij dat zouden doen en zij waren de mensen die mij in hun zaal hadden uitgenodigd. Ik blies ze omver en ik zei: “Doe al die nonsens niet, het zal jullie allemaal vernietigen, kom er niet in de buurt.” Toen ik verleden jaar voor de tweede keer naar Amerika ging, kwam ik op televisie en ze hadden op televisie gezegd dat Mataji Nirmala Devi zou komen.

Iemand belde uit San Diego en zei: “Moeder is vorige keer hier geweest en heeft ons verteld over parapsychologie en ze vertelde ons over de guru’s, ze waarschuwde ons maar we luisterden niet naar haar en nu zijn we geruïneerde mensen. Kan zij ons redden?” Ik zei: “Ja, maar nu zal het moeilijk zijn, jullie hadden dat niet mogen doen.” Het is nu gedaan met de hele parapsychologie. Het gebouw vloog in brand, de man in kwestie ging naar Australië, hij kreeg een rare persoonlijkheid en kwam in een gekkenhuis terecht. De vrouw kreeg verlammingen en eindigde ook in een gekkenhuis. Brezhnev en al deze mensen hebben hier aan geleden. Je kan hun gezichten zien, allemaal bezeten.

Kom niet in de buurt van spiritisme, doe dat niet, het is zeer gevaarlijk, voor jou, voor de kinderen, voor iedereen, ik moet jullie waarschuwen, het is de gevaarlijkste zaak en je zou dat niet mogen doen. Zelfs als je het niet fijn vindt, ik moet het je zeggen. Ik wil niets zeggen dat niet waar is.

Je bent afhankelijk van jezelf, van jouw eigen Spirit, van jouw eigen wezen.

Waarom afhankelijk zijn van iemand die dood is, laat hen. Maar als ze lijden komen ze naar me toe, dat heb ik gezien, als ze lijden, dan komen ze. Maar, zie je, achteraf is het zo moeilijk om hen realisatie te geven, het is zo moeilijk, ze hebben zichzelf al zoveel schade toegebracht.

Hij (Warren) ging ook naar zo iemand, maar we verloren zijn vrouw, want ze ging er te ver in, we verloren haar. Ik weet het niet, ze komt misschien terug, maar ze werd heel erg aangevallen, heel erg aangevallen. En ze kreeg iets als een razende persoonlijkheid en er gebeurden allerlei dingen met haar en ik hoop dat ze terugkomt, maar het is heel moeilijk weet je om hen terug uit die klauwen te halen want ze weten niet wat ze doen, waarover ze spreken, hoe ze zich gedragen.

Het is een ziekte van de ergste soort. Zelfs aids is een soortgelijke ziekte. De meest terminale ziekten komen hieruit voort. Het is heel gevaarlijk, kom niet in hun buurt.

Christus heeft het jullie al gezegd, hij is het die het zo duidelijk zei. Hij haalde ze eruit, stopte ze in varkens en de varkens werden in zee gegooid. Heb je dat gehoord of niet, waarom wil je ze terugbrengen? Steek ze in de varkens. Als ze niet in de gebieden willen blijven waar ze thuishoren, laat ze dan naar de varkens gaan.

Ze hebben geen zaken met … ze zijn zeer bedrijvig weet je.

Er is daar ook een dokter Lang, ik moet je over hem vertellen, deze dokter Lang, wijlen dokter Lang. Hij nam in Vietnam bezit van een man, een soldaat die in shock was. En deze soldaat kwam naar Londen om zijn zoon te bezoeken en hij zei: “Ik ben dokter Lang.” De zoon was in shock en zei: “Wie? Hoe … mijn vader is dood.” Hij zei: “Neen, jouw vader heeft mij in bezit genomen en mij verteld dat ik hier mijn ziekenhuis moet opstarten en dat veel dokters mij zullen willen helpen om dit ziekenhuis op te starten.” De zoon luisterde en zei: “Hoe kan ik geloven dat jij mijn vader bent?” Dan vertelde hij hem een paar zaken die tussen hen geheim waren, over het huis waar hij geld had verstopt en zo meer. De zoon was perplex en startte het ziekenhuis: zo werd het Internationaal Zorgcentrum van wijlen dokter Lang in Londen opgestart. Ik kwam dat te weten toen ik in 1974 een dame ontmoette die de hele tijd zo beefde.

Ik zei: “Wat is dit?” Ze zei: “Ik weet het niet Moeder, maar ik werd genezen door dokter Lang, wijlen dokter Lang.” Dan vertelde ze mij het hele verhaal. Ze waren eerlijk genoeg om het hele verhaal te vertellen. Maar hij naam geen bezit van de jongen, van zijn zoon, hij nam bezit van iemand anders, een zeer gezonde man. En ze vertelde mij: “Toen ik hen schreef dat ik deze problemen had, maagproblemen, vertelden ze me dat ik ze precies op dit en dat moment zou ervaren.” Dat toont aan dat het niet om iets levend gaat want je kan op iets wat levend is geen tijd zetten. Je kan niet precies zeggen wanneer een bloem een vrucht wordt, is het niet? En dit ding kwam in haar lichaam en ze begon te beven, beven, en haar maag was in orde.

Gedurende twee jaar was ze in orde en daarna begon haar hele lichaam te beven, ze werd als een waanzinnige.

Ze rende het huis uit en de mensen zeiden: “Deze vrouw gaat zelfmoord plegen.” Ze sprong eens van een heel grote hoogte om zelfmoord te plegen maar ze werd gered en zo brachten ze haar bij mij en vertelde ze het verhaal van dokter Lang.

Ik moet je dus zeggen dat je best niet in hun buurt komt hoewel ze je voor een tijdje genezen. Je kan beter jezelf genezen en weten hoe.

Wees je eigen meester.

Het is goed dat zij dit naar voor bracht, anders … Het is allemaal Sahaj, het is spontaan, zodat ik het je kon vertellen. Het is mogelijk dat mensen er hun toevlucht toe zouden kunnen nemen.

Zouden we nu allemaal niet overgaan tot de ervaring, ieder van ons?