Raksha Bandhan en Maryadas

(England)

1984-08-11 1 Raksha Bandhan 1, 7' Download subtitles: ENView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1984-08-11 1 Raksha Bandhan 2, 43' Download subtitles: EN,PT,RU,UKView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1984-08-11 1 Raksha Bandhan 3, 12' Download subtitles: EN,PT,RU,UKView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1984-08-11 1 Raksha Bandhan 4, 14' Download subtitles: ENView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1984-08-11 1 Raksha Bandhan 5, 19' Download subtitles: EN,RUView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

1984-08-11 1 Raksha Bandhan 6, 5' Download subtitles: ENView subtitles:
Download video (standard quality): Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

RAKSHA-BANDHAN EN MARYADAS VOOR SAHAJA YOGIS. – Hounslow. London – 11 augustus 1984

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag is het de grote dag van RAKSHABANDHAN. Daarom zai ik jullie iets vertellen over RAKSHABANDHAN. Eerst moeten we echter spreken over MARYADAS/ (grenzen van zuivere verwantschap) die door SAHAJA YOGIS nageleefd moeten worden.

Een van de dingen die ik hier in het Westen ontdekte is, dat, hoewel we de belangrijkheid van de MULADHARA begrijpen, en wat erg belangrijk is, dat we geen snelle vooruitgang (stijging) zullen maken tot we onze MULADHARA volledig en stevig vestigen. Ondanks dat, zie je twijfels en getalm. Zoals mensen die hun levenspartners in Sahaja yoga kiezen. Dit is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. Jullie mogen jullie Ashrams niet bederven door jullie centra als een huwelijksbureau te gebruiken. Jullie moeten dit punt respecteren, jullie moeten het respecteren. Als jullie willen trouwen dan kunnen jullie om te beginnen je levenspartners buiten Sahaja yoga vinden.

Maar als je “in” Sahaja yoga wilt trouwen, dan zullen jullie niet door moeten gaan mensen in Sahaja yoga te zoeken. Het is zeer gevaarlijk voor Sahaja yoga zeif en ook voor jullie. Dat is iets dat iemand nooit zou moeten proberen met Sahaja yoga. Om allerlei practische redenen zijn jullie broers en zusters. En dat is waarom ik altijd huwelijken tussen mensen van verschillende landen of andere centra aanmoedig.

Aangezien we nu een groot huwelijks programma hebben, zou ik willen zeggen dat de meeste van de huwelijken weike op deze manier zijn gesloten, erg succesvol zijn. De huwelijken die geselecteerd werden. Het is erg verkeerd je huwelijk met een Sahaja Yogi zeif te arrangeren. Het is gevaarlijk. Ik wil niets zeggen, maar het zai niet goed verlopen, daar het een anti-God aktiviteit is. Absoluut anti-God. Jullie worden verondersteld je BRAHMACHARYA te ontwikkelen, jullie worden verondersteld jullie Mooladhara te ontwikkelen.In plaats daarvan wordt het erg problematisch als jullie een Sahaja Yogini of een Sahaja Yogi voor jullie huwelijk selecteren, jullie Mooladhara zai zich niet vestigen. Ik bedoel, het is een lelijke slag op jullie ontwikkeling.

Vanwege jullie achtergrond en het soort conditionering die jullie hadden, begrijpen jullie niet, dat het belangrijk is om de reinheid van de centra en van iedere plaats te behouden. Daarom is eike relatie van die soort in dezelfde stad erg, erg verkeerd. Het bederft iedereen. Bovenop alle problemen heb ik gehoord dat het een gewoonte van mensen is, dat ze proberen te plagen, zoals van “Samen zien jullie er beter uit, jullie zien er samen aardig uit”. Ze plagen en genieten. Het is een soort van erg pervers genot van de MULADHARA. Om anderen te plagen met “je ziet er goed uit met hem, en je kunt hem maar beter trouwen.” Het is een soort romantische onzin.

Natuurlijk, buiten al dit, moeten yogis een Brahmacharya bezitten. Maar ook al kun je geen Brahmacharya hebben, moeten jullie MARYADAS hebben. Niet om elkaar te plagen en aan dit soort onzin plezier te beleven als het huwelijk niet gevestigd is. Als een huwelijk gevestigd is, is het o.k. Dit hier doodt kompleet de vreugde van het huwelijk, omdat er niets te ontdekken blijft. En vaak zie ik dat absurde relaties gevestigd worden. Sommigen zijn echt niet goed. En het zijn echt ongeschikte huwelijkskandidaten, sommigen van hen vestigen zich nooit. Ook al hebben ze zich gevestigd/ ze zijn verkeerd/ en als ze niet gevestigd zijn zijn ze hartbrekend.

Daarom moeten zullie al deze dingen niet doen. Jullie hebben voorbeelden gehad van mensen die mensen “buiten Sahaja Yoga” trouwden en wondermooie mensen naar Sahaja yoga brachten. Als je dat kan doen, doe het dan. Als jullie Sahaja yoga moeten trouwen, zou je hen niet moeten trouwen ten koste van vernietiging van de reinheid en het ideaal dat het heeft. Omwille van jezelf, voor je eigen pleziertjes moet je de naam van Sahaja yoga niet bederven.

Dat is een ding wat ik gezien heb. Daarom wilde ik het vandaag zeggen, omdat het vandaag de dag van de reinheid is tussen relaties. LATEN WE WETEN DAT JULLIE ELKAAR ALS BROERS EN ZUSTERS MOETEN BEHANDELEN. Zo’n spelletjes mogen niet gevolgd worden. Sta je gedachten niet toe hierin weg te drijven. Want als jullie toegeven dan is er geen eind in zicht. Zoals het is, weten jullie hoe moeilijk het is om jullie terug te brengen naar het normale. Toen CHRISTUS zei “GIJ ZULT GEEN OVERSPELIGE OGEN HEBBEN”, zei Hij dit niet omdat het niet praktisch was. Het is zeer praktisch voor Sahaja Yogis. En er is niets om je over een huwelijk zo druk te maken, wat is er zo belangrijk? Er zijn er zovelen getrouwd en wat is er met hen gebeurd? Zeifs met het Sahaja Yoga huwelijk hebben sommigen gefaald vanwege deze slechte gewoonten. Daarom kan je beter voor je huwelijk van deze slechte gewoonten af zijn. Want na het huwelijk gaan ze gewoon door en zoeken jongens en meisjes.

Want als deze gewoonten niet zijn beteugeld voor het huwelijk, dan blijven ze hangen. Daarom zou iemand al deze dingen voor het huwelijk niet moeten proberen. Ik heb gezien dat zulke huwelijken tot nu toe nooit, nooit succesvol waren. En zeifs als ze het zijn, is het een opgezet spel. Het geeft geen echte vreugde, het is een vreugdeloze bedoening. Misschien kan het in een geval, -misschien- succesvol zijn, dat betekent niet dat je door zulke moeilijke dingen geholpen wordt, heb liever een normaal huwelijk, dat vreugdevol is, dat permanent goede banden creeert tussen mensen.

Nu moeten we de Maryadas waarover ik jullie al eerder sprak, trachten te begrijpen. De relaties tussen mannen en vrouwen zijn slechts zuiver als er een aantal grenzen in acht worden gehouden. Stel je voor dat je in de ene container melk hebt en je hebt lets anders in een andere container. Om de zuiverheid van de containers te behouden moet je het binnen zijn grenzen houden, in de kan. Als je ze laat vermengen, als ze samen vallen en zich vermengen, dan is er geen zuiverheid meer over. Zo simpel is het. Jullie moeten begrijpen, hoe we onze relaties tot elkaar zuiver houden, in respect voor ieders zedigheid en kuisheid.

Nu is er bijvoorbeeld een meisje dat jonger is dan jij. Dan moet je alle afstand tot zo’n persoon bewaren. Als ze veel ouder is dan jij, dan is het in orde, je kunt spreken, lachen, grapjes maken, zij is veel ouder dan jij. Maar normaal met een meisje dat veel jonger is, zeifs veel jonger, probeer je afstand te houden. Ze is nu eenmaal een jong meisje. Niet met de kinderen, maar toch… Jullie moeten deze dingen leren, hoe afstand te bewaren.

Nu is er een man die veel jonger is dan jij. Dan moet je geen enkel raar idee over zo iemand koesteren/ dat is absoluut absurd. Als een heer jonger is dan jij, dan is het alleen maar perversie als je zulke dingen doet. Kijk, je zou geen enkel raar idee moeten hebben met betrekking tot die persoon. Het wordt alleen gedaan als er een noodtoestand is, als er geen mogelijkheid is om te huwen, als er zoveel vrouwen of zoveel mannen zijn, of onder perverse condities.

Wij hebben geen van deze condities hier, daarom kunnen wij ons gedragen als normale mensen. En als de juiste atmosfeer aan ons is gegeven, waarom er dan geen gebruik van maken? Waarom zouden we absurde dingen creeren? Dan komen ze naar voren en zeggen mij, “Moeder, wij hebben besloten te trouwen. Laat ons trouwen.” Ik moet ja zeggen. Tegen veel dingen wil ik geen ja zeggen, maar ik moet “ja” zeggen. Dat creeert een erg slecht precedent. Misschien dat in bepaalde gevallen, bij wijze van uitzondering, ik gekozen zou hebben dat iemand op die manier trouwt, maar dat betekent niet dat jullie de dingen in eigen hand nemen en zulke dingen beginnen te doen, zodat ik later problemen zai hebben.

Omdat eens jullie daarmee beginnen, iedereen het gaat doen. Het is een soort van aggressie dat jullie lets organiseren, naar mij toe komen en zeggen, “Moeder we willen trouwen “. Wel, wat moet ik zeggen? “In orde trouw.” Maar het creeert een probleem voor mij, voor de rest van de mensen. Zij zullen zeggen, “In orde, als hij een meisje gaat trouwen dat twintig jaar jonger is waarom zai ik niet een meisje trouwen dat dertig jaar jonger is”.

Jullie moeten mijn problemen begrijpen. Als jullie mij lets vragen, “Moeder zai ik het doen?” Dan dwingen jullie mij ergens toe. Ik zeg, “ja” omdat Ik niet erg strikt kan zijn met jullie, omdat ik jullie Moeder ben. Maar jullie zouden gevoeliger moeten zijn voor wat jullie me vragen, hoe ver te kunnen gaan. Dit is de grootste maryada weike jullie moeten leren. Plotseling kom je, “Moeder, zai ik hier gaan zitten?” Wat kan ik zeggen? “Zai ik deze heer hier laten zitten?” Wat zai ik zeggen? “In orde.” Jullie zeif zouden zo’n vraag niet moeten stellen.

Omdat jullie soms een overdreven belang aan iemand toekennen, zoiets als:

die is “mijn broer”, die is “mijn zuster”. En dan zorgen dat die persoon mij negeert. Soms bellen jullie mij op, “Moeder zij zou graag met U praten”. Wie is zij? Is ze in orde? Zouden we haar naar Moeder brengen? Is ze in staat om met Moeder te praten? Wat is haar konditie? Zai ze Moeder problemen geven? Niemand denkt daaraan. Daarom moeten jullie eerst jullie relatie met Mij vestigen, volgens die verstandhouding dat jullie niet proberen Mij moeilijkheden te geven. Maar dit is iets dat Ik nog niet in eigen handen heb. Ik denk dat dit zo is omdat mensen niet begrijpen wat zij doen.

Probeer daarom allereerst te zien, dat jullie geen misbruik van Mij maken. En ten tweede. Breng geen mensen naar Mij toe die het niet verdienen. Het is niet nodig dat ik mijn tijd met hen verspil. Ik heb zo veel dingen te doen/ zoveel ideeen die geformuleerd moeten worden. Ik moet erg hard werken. Jullie weten dat Ik harder werk dan wie ook van jullie, diegenen die Sahaja Yoga doen. En op deze leeftijd, als jullie me zo in moeilijkheden brengen, weet Ik niet hoe jullie te vertellen mij niet die problemen te geven. In de “aanwezigheid” van die persoon kom je, je zai Mij die persoon opdringen. “Oh, deze persoon is vanuit Timbuktu gekomen en ik heb haargebracht.” Zo doen jullie dat. Het is alleen agressiviteit. A.u.b. probeerdat niet te doen. Het is verkeerd dit te doen. Daarom moeten de Maryadas allereerst met Mij gevestigd zijn, dat begrip dat jullie moeten proberen Mij in het geheel geen problemen te geven. Ik hoor dat iemand probeert erg egoistisch te zijn. Hij zet Mijn tapes niet eens aan/ hij geeft alleen zijn eigen lezing.

Dit soort gedrag is zeer verbazend. Hoe kunnen mensen dat doen? Probeer jullie ego’s, super-ego’s naar beneden te brengen. Jullie moeten leren mij te behagen. (Prasanna bhava He Devi, Prasanna bhava). Als jullie de Devi Prasanna niet kunnen behagen, wat zullen jullie dan bereiken? Zoals Rustom zegt, Ik ben Mahamaya. In orde. Maar weten jullie dan niet dat Ik dat ben? Zo, probeer je daar aan te houden. En behoudt dit begrip, dat als we moeten groeien, we een goede relatie met Moeder moeten hebben. En we moeten begrijpen, wat haar het meeste zou ontstemmen. “Behaag ik haar als ik dit of dat doe?” Maar als jullie mij dwingen/ als het jullie behaagt dit te doen, wat moet Ik dan zeggen? In orde, ga je gang”. Als het Mij behaagt zai Ik spontaan zeggen, in orde het behaagt mij, ga er mee door.”

Zoals dat zijn er zoveel dingen die mensen me proberen op te dringen en ik zeg “Ja”. Maar ik ben erg slim en intelligent daarin, want ik zeg het op een manier dat jullie jezelf realiseren dat het niet plezierig is/ in orde.

Nu, hoe dan ook, de tweede zaak is, de maryadas van verwantschap tussen jullie. Het is een verwantschap van “Pure Liefde”. Totdat en alleen dan wanneer jullie zuivere verwantschap ontwikkelen, zullen jullie niet ten gronde gaan. Kijk, deze vinger moet een zuivere relatie met de hand hebben. Stel je voor, als deze vinger enige lelijke gevoelens heeft betreffende deze hand, het kan de hand bezoedelen, het kan haar verknoeien.

Op dezelfde manier meoten we een extreeem zuivere relatie tot elkaar hebben. Dat betekent dat we zullen proberen ons hart aan een andere persoon te geven, zonder enige lust of hebzucht, dat moeten we proberen te doen. Probeer elkaar te helpen.

Ik vind dat, wanneer men op een lustvolle manier, of op een hebberige manier aan elkaar gehecht is, dit niet voor Sahaja Yogis is, maar voor niet-Sahaja Yogis. Ze krijgen zoveel interesse in die persoon. Het is een erg lage manier van gehechtheid.

Maar in Sahaja Yoga, is jullie gehechtheid met je Spirit, jullie Atma. En Atma is de zuiverste vorm van ons wezen. We moeten het absoluut zuiver houden. En dan is het genot hoger dan weike romance, welk huwelijk, of welk werelds ding dan ook. Het is het hoogste, de top. Bereik dat eerst. Allereerst zouden jullie moeten opstijgen en dat bereiken. Maak je die zuiverheid eigen. Dat is erg belangrijk.

Nu de relatie tussen man en vrouw. Ik heb jullie verteld dat jullie niet in weike slaapkamer dan ook zouden binnen gaan, waar de dames zijn. Het is niet netjes. Noch zullen de vrouwen in een mannenkamer binnen gaan. Maar het is heel gewoon. Vrouwen zouden zich niet moeten gedragen zoals andere vrouwen zich gedragen. Zoals mij verteld is, op een huwelijk in Maharastra, dat daar vrouwen naartoe gingen en al hun kleren uittrokken. Ik bedoel maar, dat is Engeland niet, ze kregen een shock, weten jullie. Sommigen verloren hun eetlust voor drie, vier dagen. Zij hadden nog nooit zulke vrouwen in hele leven gezien. Ze trokken plotseling allemaal hun kleren uit. Ik bedoel maar, ze waren geschokt, zo geschrokken dat ze drie tot vier dagen hun voedsel niet aten. Daarom, jullie hadden geen enkel recht hen te laten schrikken. Want als jullie naar iemands land gaan, dan moeten jullie weten op weike manier ze daar leven. Het is nog nooit gebeurd. Niemand gaat naakt staan op die manier. En dan, twintig meisjes, als die plotseling naakt staan, wat zai er dan gebeuren?

Daarom moet het gevoel voor schaamte ontwikkeld worden. Onder mannen zowel als vrouwen. Het is fijn, het ziet er prachtig uit, het geeft jullie een sublieme charme/wanneer jullie een gevoel voor schaamte, een beetje verlegenheid bezitten. Kijk, jullie princes van Wales wordt verondersteld moot te zijn. Ze is verlegen! Haar verlegenheid is zo natuurlijk. Die verlegenheid is er niet, zoals een – Ik weet niet welk dier het doet, maar iemand die geen schaamtegevoel heeft. Ik bedoel, ik weet gewoon niet wie dat is. ledereen heeft schaamte gevoel – zeifs dieren. Daarom, waarom hebben wij dat schaamtegevoel niet, hoe je te gedragen tegenover vrouwen, hoe waardig te zijn.

Ik heb een dame gezien die van Engeland naar India ging. En ze gaf een flinke klap op de rug van de heer Modi. “Hello Modi, hoe gaat het ermee?” En Modi kreeg zo’n shock. Ze bedoelde het niet slecht, ze was onschuldig, maar dat is niet de manier waarop we ons in Sahaja Yoga gedragen. Een soort minzame of een soort fantastische -wat jullie noemen- moderne vrouw.

Men moet begrijpen, dat je een gevoel van schuchterheid moet hebben, hoe te spreken. Zeifs tegen mij praten ze met een hand zoals dit, “Moeder, kijk eens dit en dat gebeurt nu. Maar er is helemaal geen reden voor om dat te doen, zien jullie. Spreek op een manier die zacht en moot is.

Gisteren ontmoette ik een aardige taxichauffeur. En ik zeg het jullie, zijn gebaren en gedrag waren zo mooi, onmiddellijk zei Ik, “dat is een gerealiseerde ziel”. Hij zou niets zeggen zonder zijn hand op deze manier te houden en zijn ogen naar beneden gericht. Hij zou niets zeggen op die manier, niets van dat alles. Zo lief als hij was/ al zijn gebaren. Hij is een Engelsman, hier geboren en getogen. Hij sprak met een vulgair woord. Zoals een van jullie spelers zo stom was. Toen princes Anne naar hem toe ging om hem te ontmoeten, zei hij allerlei dingen/ zie je. Het is een soort ego, of lompigheid – Ik weet het niet.

Want de manier waarop je praat/ hoe je spreekt/ alles zou heilig moeten zijn. Jullie zijn nu heiligen/ begrijpen jullie dat? Jullie zijn alien heiligen. Daarom is het erg belangrijk, hoe jezelf met waardigheid te gedragen tegenover elkaar, hoe ieders waardigheid te respecteren.

En dat zouden jullie moeten volhouden/ op een manier die er volmaakt uiziet. Jullie moeten volmaakt zijn. En het is niet moeilijk voor jullie je te gedragen als heiligen.

Dit is erg belangrijk. Het zou dodelijk zijn/ absoluut dodelijk voor Sahaja Yoga/ wanneer jullie je niet houden aan jullie Maryadas. Dit is een van de meest essentiele dingen die iemand moet begrijpen.

Ik heb jullie keer op keer verteld dat/ hoe je te kleden/ hoe jezelf op te maken/ hoe te spreken/ hoe naar anderen te luisteren, inplaats van zeif te praten/ hoe geweldloos te worden/ de beste manier is om indruk te maken op mensen en om Sahaja Yoga uit te dragen. Laat me jullie vertellen dat er mensen zijn/ die beginnen te zeggen. “Zij zijn heel mooie mensen/ je kunt zien dat ze erg moot zijn. Je kunt zien dat ze van een totaal ander type zijn. Het is iets anders/ ze zijn lets groots.” Mensen zijn begonnen dit te zeggen. Maar nog steeds schieten we te kort in bepaalde dingen. Zoals we in een vliegtuig stappen/ dat niet geschikt is voor onze status/ voor onze waardigheid/ voor onze posities als heiligen. We zijn alien profeten en profeten moeten zich gedragen als profeten. Ze kunnen zich niet gedragen als goedkope soort mensen. Daarom/ op die manier moeten we de Maryadas begrijpen.

Nu/ ook de Maryadas naar jullie leider toe. Jullie moeten respectvol zijn. Ik heb gezien dat niemand iemand behoorlijk aanspreekt. Zeifs de kinderen niet. Ook oudere personen zeggen nooit tegen hen/ “noem hem oom of zoiets als dat/ dit is zeer verkeerd”. Jullie moeten je kinderen leren ouderen aan te spreken met broer of oom of zo. Geef de ouderen enig respect. Maar als de leider ook niet gerespecteerd wordt/ wat dan te doen? Ik heb kleine jongens gezien/ die grote getrouwde mensen met drie/ vier kinderen/ bij de voomaam noemden. Dat is niet onze stiji. Dat moeten jullie nooit doen. Ik zeg het/ zeifs mijn man’s kantoor kampt met dit probleem. Omdat, wanneer Ik daar kwam, ze je altijd bij de voornaam noemden. Tom. Hij is zo’n grote man en wordt -Tom- genoemd. Daarom lette C.P. erop. Wij noemen hen altijd -ook de chauffeurs- we noemen hen mijnheer en dan de naam, zie je. Daarom konden we niet begrijpen waarom het zo is. Het is iets democratisch of zoiets. Dat is hoe je demonocratisch wordt.

We moeten respect opbrengen. We moeten elkaar respecteren/ moeten hen bij hogere namen aanspreken. Vooral op een bijeenkomst waar andere mensen zijn/ moeten jullie hen/ -elkaar-/ zeifs jullie vrienden/ aanspreken met mijnheer en zo. Voor mij is het in orde om jullie bij je naam te noemen. Het zou er erg vreemd uitzien als ik zou zeggen/ “mijnheer Brown of mijnheer Reeves/” omdat jullie mijn kinderen zijn, zien jullie, Ik ben him moeder. Maar voor jullie omdat jullie gelijk zijn, noem ze tenminste mijnheer. En spreek op een manier die moot is.

De Engelse taal heeft vele woorden zoals alstublieft, dank u, etc. Deze moeten alle overvloedig gebruikt worden. We gaan een beetje “terug”. We worden nu veel te modem. Dat nu zouden we moeten opgeven en minder modern worden, maar meer verheffend.

Weinu, het hele idee van deze Maryadas is zo dat wanneer je iemand zuster of broer hebt genoemd/ het dan niet slechts een lippen service is. “Je bent mijn zuster.” Het is lets natuurlijks, -aangeboren- en het gaat heel diep. Jullie moeten dat gevoel voor een zuster ontwikkelen. Omdat dat de manier is waarop jullie veredeling toeneemt, jullie linker vishuddhi zai verbeteren, jullie Vishnumaya zai tevreden zijn.

Als jullie iemand een zuster noemen, de zuster en dochter relaties en de moeder relaties brengen altijd het zogenaamde ego neer, dat zich verbergt in de linker vishuddhi. Probeer daarom vriendelijk en zacht te zijn met diegenen die je zuster noemt. Sta haar bij. Zorg voor haar. Als je iemand je broer noemt, moet je voor zijn bescherming bidden. Dan weet je dat je het recht hebt hem ook om zijn bescherming te vragen. Maar je moet hem ook lets geven en je moet proberen voor hem te zorgen, nodig hem uit in je huis en behandel hem als een deel van je wezen, want omdat hij je broer is, is hij je erg na, hij zai “dichter” bij je zijn.

Maar zo’n broer zou niet moeten proberen de vrouw te domineren, dit is opnieuw de Maryada. Wanneer iemand erg vriendelijk is met de broer. Of een dame is vriendelijk zoals een zuster, dan moet ze zeker niet proberen tweedracht te zaaien tussen man en vrouw. Dat is het ergste wat je kunt doen, tweedracht zaaien tussen man en vrouw. Eenieder die dat probeert te doen, dient te weten dat hij/zij een gemeen persoon is. Men zou nooit moeten proberen tweedracht te zaaien tussen man en vrouw.

Ik weet dat er problemen zijn tussen mannen en vrouwen. Ik zai deze in orde brengen. Maar jullie proberen om geen tweedracht te zaaien tusen hen. En probeer niet een probleem te creeren. Als er iets problematisch is, is het aan mij om dit op te lossen, jullie hebben niets op te lessen. En bemoei je niet met hun huwelijksleven. Laat ze zoals ze zijn. ik vind wel uit hoe ze zijn/ ik zai proberen hen te helpen. Maar het is zeer verkeerd om met hun huwelijk te spelen, of met hun huwelijksproblemen, en plotseling iemand te bespringen-, dat is iets wel zeer verkeerds. lets dat hier heel normaal is, is het volgende. Een vrouw bevindt zich in nood, een man zai komen om haar te helpen. Zeifs als ze getrouwd is, zai hij met haar weglopen. Dit is de manier waarop hij haar uit de nood komt helpen, om een andere noodsituatie voor haar te creeren. Daarom moet iemand begrijpen dat deze goedkope hartstochten niet voor Sahaja Yoga zijn.

In ons hart verblijft de Spirit. Wij zijn waardige mensen en in die waardigheid moeten we opstijgen, en ermee leven. Niet om toe te laten dat de Spirit op een goedkope manier wordt beledigd of gedomineerd of ondergeschikt gemaakt wordt door wie dan ook. Nu dient men ook de relatie met kinderen te begrijpen. Ik heb gezien dat sommige mensen de gewoonte hebben een kind veel te dicht naar zich toe te trekken en hen te verwennen. “Oh/ dit kind is zus, oh dat kind…” Laat de ouders nun kinderen opvoeden, jullie hebben je gewoon niet te bemoeien met andermans kinderen. Bemoei j’e er niet teveel mee. Als je vindt dat welk kind ook zus of zo is, informeer mij dan. Ik zai het kind beter maken. Maar als een kind door jullie verwend wordt is dit het ergste waarmee je een kind schade kan berokkenen: het verwennen.

Jullie moeten weten dat kinderen hier erg slim en intelligent zijn. Ze zijn bijzonder good in manipuleren. Ze zullen het doen, want ze zijn extreem vroeg rijp. Ze zijn gerealiseerde zielen, ze zijn in dit land geboren. Wat een combinatie. Op dat moment moeten jullie erg voorzichtig zijn wat hun opvoeding betreft

De eerste vijf jaar moeten alle ouders extreem strikt zijn met kinderen. Extreem strikt. Laat hen niet toe jullie te overweldigen of jullie te manipuleren. Dat is erg belangrijk. Als jullie hen toestaan je te overweldigen of te domineren, zullen ze op jullie hoofd gaan zitten. Vertel ze dat niet te doen. En op een dag zullen ze jullie komen en zeggen, “Moeder, wat te doen, dit zijn gerealiseerde zielen en U ziet hoe we voor hen zorgden.” Ze zijn geen Godheden. Ze zijn geen Godheden die aanbeden moeten worden. Het zijn slechts gerealiseerde zielen. Hou hen daarom op dat punt. En jullie zijn mijn verantwoordelijken voor deze kinderen. Als jullie ze verwennen, zijn jullie het die verantwoordelijk zijn. Het is jullie zaak niet om de levens van deze kinderen als Sahaja Yogis en hun kansen om op te stijgen te verprutsen. Daarom zijn zij als ze gerealiseerd geboren zijn, geen Godheden, dit moeten jullie begrijpen. Zij staan niet boven corruptie, zij staan niet boven allerlei zaken.

Daarom, als jullie dit begrijpen, dit kleine punt, de omgang met jullie kinderen, moeten jullie “echt” strikt zijn. Ze moeten weten hoe te mediteren, ze moeten weten hoe te bidden, ze moeten weten hoe respect te tonen: jullie moeten je kinderen alle goede dingen leren, en laat hen niet toe op je hoofd te gaan zitten.

Veel mensen hebben het leven van hun kinderen op deze manier verknoeid. Weinu zullen jullie er op toe zien dat zo’n kind op het juiste peil wordt gebracht? Als het kind probeert van jullie privileges af te dwingen, brutaal is en niet luistert, geef dat kind dan a.u.b. aan een andere Sahaja Yogi waarvan je denkt dat die ervoor kan zorgen, en zie er op toe dat het kind in orde komt. “In de kiem smoren”, is de beste manier, want we willen geen kinderen hebben die bedorven zijn, die andere kinderen bederven, noch willen we kinderen die omgang hebben met zulke kinderen. Zo kunnen jullie normale, goed gedragende, redelijke, wijze kinderen hebben. Want zij kunnen jullie echt een blok aan het been zijn, ook mij en iedereen, indien jullie hen niet goed opvoeden. Ze zijn onze verantwoordelijkheid, wij dienen voor hen te zorgen.

Daarom is het gedrag tussen vader en kinderen, moeder en kinderen belangrijk. Eigenlijk zou de moeder veel meer voor het kind moeten zorgen. En het kind dient te respecteren. De vader zou de moeder nooit een uitbrander moeten geven in het bijzijn van een kind. Dat is lets dat we moeten begrijpen. Wanneer de vader begint met de moeder uitbranders te geven in de aanwezigheid van het kind, zai het kind geen respect hebben voor de moeder. Maar het respect moet gehandhaafd blijven, want als de vrouw haar echtgenoot respecteert, dan zai het kind weten hoe haar en ook de echtgenoot te respecteren. Zo/ het geheel wordt op die manier opgebouwd. Het is een soort patroon voor de kinderen om te volgen. Men zou niet moeten proberen de echtgenoot te domineren/ allerminst in het bijzijn van kinderen. Dat is erg verkeerd. Want dan leren de kinderen deze true en ze gaan jullie domineren. Het stroomt van jullie naar de kinderen. Probeer daarom te zien, wanneer je lets doen moet, doe het dan zeif. En respecteer de echtgenoot op een manier die erg duidelijk is voor het kind/ de manier waarop de moeder de vader respecteert. En ze zijn net als aapjes. Op die manier waarop jullie je gedragen, zullen zij zich gedragen. Daarom als jullie hen toestaan zich op eeen bepaalde manier te gedragen/ dan zullen ze zich op die manier gedragen. Maar als jullie een goede vorm van gedrag tonen, zullen zij het in zich opnemen.

Op een dag dacht ik, dat Indische kinderen zo gehoorzaam zijn/ zo gevoelig. Ze vragen nooit ergens om/ “ik wil dit/ ik wil dat”. Ze manipuleren nooit. Hoe doen ze dat? De reden denk Ik is/ het goede gedrag binnenshuis. ledereen weet wie te respecteren, hoe te respecteren, hoe te gedragen.

De gedragsvormen in Sahaja Yoga moeten zeifs nog beter zijn dat dit/ veel subtieler. Bijvoorbeeld/ zoals ik dit al eerder gezegd heb. Als we in een kamer zijn, probeer een andere persoon te “geven”/ probeer altijd lets “voor” hen te doen. Als je moet betalen/ is het beter zeif te betalen. Niet wachten op die ander. Probeer het zeif te doen. Ren naar voren om het te doen. Zien jullie iemand die begage draagt/ rennen jullie/ jullie doen het. Dat is de manier hoe een Sahaja Yogi zou moeten zijn. Meestal zijn kinderen zo/ zij zullen zeggen/ ik neem het wel/ ik doe het wel/ ik zai ontvangen. Misschien zullen jullie het ego noemen/ maar wat het ook is/ dat is het punt dat jullie allemaal moeten bereiken/ om zodoende het gepaste imago voor de hele maatschappij te scheppen. Zodat wanneer iemand lets nodig heeft/ jullie rennen;

je wilt water….o.k. je wilt lets/ o.k. neem het mijne. Met eten ook/ precies het zeifde. Laat eerst anderen krijgen/ niet dat jullie als eerste lets krijgen. Hoe jullie je eten nuttigen is erg belangrijk/ alles is voor de kinderen enorm belangrijk om te zien/ want zij gedragen zich dan zo.

In geldkwesties heb Ik ook gezien dat mensen heel erg redelijk moeten zijn en de juiste Maryadas moeten hebben. Nu/ weike Maryadas je ook tegenvoer mij wil behouden/ jullie moeten “begrijpen”. Het is erg lastig er over te praten/ maar zoals jullie weten/ moest ik veel geld uitgeven om veel fondsen te organiseren/ vele zaken. En zoals de laatste keer, hadden we vele mensen te eten, het doet er niet toe.

Nu op dit moment, als we spreken over Maryadas/ dienen we te weten dat in geen geval Moeder gedwongen zou worden lets te betalen/ omdat we met zo velen zijn. We zouden dat moeten regelen/ het is mogelijk. Zoals gisteren/ ik had toen iemand van de B.B.C. op bezoek en hij zei/ “Het is verkeerd van u om van hen geen geld aan te nemen”. Ik zei, “waar is het geld?”. Geen kwestie van nemen, Ik moet zeif betalen! Ik zei, “Het is zo onschatbaar, hoe kan je er lets voor rekenen?” Zij hoeven het niet te betalen/ het is enorm onschatbaar. De Spirit is onschatbaar en je kan er niets voor vragen.” Zo bleef hij aandringen. Ik bedoel maar dat hij een half uur alleen al voor dit onderwerp uittrok. Hij zei/ “Dit Angel-Saxisch brein zai het niet begrijpen tot U het een beetje geld georienteerd maakt of zo”. Ik zei/ “Ik kan het niet. Vertel me hoeveel er betaald woet worden”. Alleen om hem te doen stoppen zei ik, “Wat Christus begreft, hoeveel geld nam Hij? Met Gods gratie ben ik erg goed af en ik heb ook echt niets nodig. Maar Hij had het nodig/ toch nam Hij nooit geld van iemand.” Toen bleef hij stil. Maar zo is het zie je, dat mensen denken dat jullie het gemakkelijk krijgen, goedkoop, en dat is waarom jullie er misbruik van willen maken – hetgeen verkeerd is. Jullie moeten respecteren. Jullie moeten respecteren en begrijpen, dat het nooit goed is om er op weike manier dan ook misbruik van te maken. Aan de andere kant, moeten jullie/ wanneer het maar mogelijk is alles wat maar mogelijk is voor Sahaja Yoga proberen te doen. Het is erg belangrijk. Probeer jezelf over te geven. Niet dat Ik ook maar enig geld van jullie zai aannemen, dat weten jullie, Ik wil geen geld of wat dan ook. Maar geef jezelf volkomen over aan Sahaja Yoga. Dat is de beste manier waarop mensen snel gestegen zijn/ en zo goed zijn terecht gekomen.

Nu de relatie onder jullie zeif, tussen verschillende groeperingen, tussen verschillende naties. We zouden moeten proberen elkaar te helpen. Stel je voor dat er nu een paar is dat in India wil trouwen. Wel, als ze geen geld hebben, dan ben Ik hier natuurlijk. Ik zeg/’In orde, het is niet nodig dat ze enig geld hebben. Ik zai voor hen betalen”. Maar Warren houdt voet bij stuk en zegt, “Waarom helpen de mensen van het centrum hen niet deze keer?” Zien jullie, weinu, stel je voor ze hebben eens iemand geholpen die geen geld had. Hij ging naar India, hij trouwde en verdween. Kijk, hij misdroeg zich, in die zin dat hij tegen niemand meer sprak, hij dacht alleen aan zichzelf. Toen begon hij zich op een vreemde manier te gedragen. Daarom kwam er een soort van gevoel in hun hoofd als, “waarom zouden we het nog eens doen?” Zien jullie/ je deed het voor iemand en deze gedroeg zich zo. Wanneer jullie iemand proberen te helpen… is het dan een natuurlijke reactie, dat als jullie lets voor iemand proberen te doen, dat mensen zich dan proberen slecht te gedragen? Dat is niet zo! Al zou iemand zoiets gedaan hebben, dat betekent niet dat iedereen dat heeft gedaan. Dat is waar het om gaat. Men zegt dat er een soort barriere in een mens is ingebouwd, wanneer iemand door ons wordt geholpen en zijn ego is uitgedaagd en hij probeert zich op een manier te gedragen die voorheen niet bekend was. Hij begint zich op zo’n vreemde manier te gedragen, dat hij met niemand meer praat, hij houdt zich afzijdig en wordt dwaas, hetgeen ego is. Zo, zijn ego is getroffen. Er is niets om je getroffen (gewond) te voelen. Omdat wanneer je geen geld hebt, en als alles een en hetzelfde lichaam is, als iemand je uit de problemen helpt, het niets uitmaakt. Je kunt iemand anders helpen, als je de mogelijkheid hebt.Maar als het op “jou zeif aankomst, geeft je op. Daarom is het een vrij absurd type van gedrag van een individu, of twee of drie of misschien vijf of tien. Het maakt niets uit. Maar nog steeds mogen we niet vergeten, dat we elkaar moeten “helpen”. We moeten zoveel mogelijk helpen. En we moeten voor andere proberen te doen wat we maar kunnen. Dit is belangrijk. Als we het voor een groep, als Sahaja Yogis, niet kunnen doen, wie gaan we dan helpen? Daarom moeten we die hulp geven.

Nu, in Sahaja Yoga zeif, zouden we op subtiele niveau elkaars vibraties niet moeten proberen te beoordelen. Het schijnt bij mensen veel voor te komen: “Oh, je hebt een catch op je Agnya. Oh, je hebt dit verkeerd gedaan, laat me je uitklaren”. Van ’s morgens tot ’s avonds zonder meditiatie, klaren ze elkaars chacra’s uit en krijgen zeif een catch. Het is een absoluut verkeerd idee. Iedereen individueel, moet voor de foto de vibraties in ontvangst nemen. ledere morgen, zou er een discipline moeten zijn. Jullie moeten weten dat het Sahaja Yoga systeem op deze manier werkt, dat ik jullie realisatie gegeven heb, gewoon door te zeggen, “Laat je licht ontstoken zijn”. Nu moeten jullie je lamp zien: is hij schoon of niet. Dat is alleen te zien als het licht ontstoken is. Kijk naar je lamp, is hij ontstoken of niet? Kijk, als iemand over-aggressief is/ dan is het in orde, jullie doen een gezamelijke aanval op die persoon. En dan geven jullie die persoon een uitbrander. Of er zijn wel leiders die dat zullen doen. Maar iedereen mag wel over anderen oordelen. Het is beter jezelf te beoordelen, jezelf te reinigen, voor jezelf te zorgen. En probeer ook te zien hoe jouw lamp er uit ziet. Is hij schoon? Moeder heeft ons het licht gegeven om te zien, waarom dan niet kijken? Als jullie het op deze manier uitwerken, zullen jullie “erg snel” gaan. En nu dienen jullie jezelf te vervolmaken. We hebben nu zoveel Sahaja Yogis, maar hoeveel zijn er volmaakt? Dit is het punt.

Jullie relatie tot Sahaja Yoga is ook erg belangrijk. Er is een Maryada voor. Sahaja Yoga moet niet als lets vanzelfsprekens gezien worden. Iedereen die denkt, dat nu hij realisatie gekregen heeft, op de top van de wereld zit, denkt verkeerd. Jullie moeten het uitwerken, jullie moeten discipline hebben. Dezelfde heer -de B.B.C. man- vertelde dat je vroeger jaren en jaren in celibaat moest leven en de trappen van de tempel schoonmaken en allerlei dingen doen, hard werken, dit doen dat doen, en dan stegen ze een chacra op. Ik zei, “Nu doen we precies andersom”. Eerst bouwen we de koepel en dan de fundering. Zo is Sahaja Yoga. Zo, dat van de koepel begrijpen jullie, jullie zijn beschermd, er wordt voor julie gezorgd. Maar mensen nemen het als iets vanzelfsprekends. Zoals: Moeder doet het wel. Laat het maar aan Moeder over. NEE. Zo is het niet. Jullie zijn Mijn handen. Stel je voor dat Mijn handen dit moeten optillen en Ik zou zeggen, “Nirmala doet het wel”. Weinu, wie is Nirmala? Deze handen zijn de Nirmala op dit punt. Zoveel mensen dwalen op die manier, daarom zou je gedrag naar Sahaja Yoga toe er een van respect moeten zijn; Jullie moeten jezelf geen bandhan geven voor anderen/ jullie zouden deze dingen niet moeten doen, jullie moeten echter Sahaja Yoga op een waardige manier respecteren. En, jullie relatie met Sahaja Yoga, zou vooral zo moeten zijn, dat jullie “weten” wat Sahaja Yoga is. In het andere geval moet Gavin of iemand anders komen, telkens wanneer jullie over Sahaja Yoga moeten spreken. Waarom? Gavin wist geen woord over Sahaja Yoga, hij kende geen woord met betrekking tot de Indiase mythologie, hij wist niets. Hij wist niet wat realisatie is. Hij studeerde. Hij studeerde zeifs Sanskriet.

Zoals zovelen van jullie gedaan hebben. Maar, jullie alien, “een en alien” zouden een grote pandit moeten worden.Maar jullie raken verloren in jullie huwelijksproblemen. Dan in de problemen met jullie kinderen. Dan mijn moeder, dan mijn zuster. Ik bedoel het kost veel te veel tijd. Allereerst moeten jullie zien; “Ik ben een Sahaja Yogi, laat me aan het werk gaan”.

En het creeert voor ons ook een probleem. Want je vrouw wil je een proces aandoen. Je kinderen komen langs, dit, dat. je zou moeten zeggen, “ik heb er niets mee te maken, ik ga Sahaja Yoga studeren”.

Ik was verwonderd dat veel mensen de “Advent” net zo genomen hebben als ze met de Bijbel doen. Zoals de Bijbel. Ze lezen er nooit in. Ik was verbaasd dat sommige mensen niet weten wat ik in “The Advent” geschreven heb. Daarom het is net als de Joden, zie je, een Gouden Bijbel hier opgebonden hebben. Ze bewaren “The Advent” in een mooie kaft naast de foto. Aanbidden her, klaar ermee. En de kennis gaat zo maar in hun. Jullie moeten lezen. Tenminste enkele paragrafen uit “The Advent”, als je niet niets anders leest.

Er zijn zoveel boeken die jullie kunnen lezen, heb ik jullie al verteld. Probeer je eigen bibliotheek op te zetten. Probeer deze uit te breiden. ledereen moot proberen volmaakt te worden. Volmaaktheid. Jullie zouden nooit afhankelijk moeten zijn van Sahaja Yoga, maar een grote aanwinst voor Sahaja Yoga. Dat is wat iedereen zou moeten proberen te zijn. Jullie problemen, daar zai Ik een opiossing voor vinden;

Maar jullie lessen jullie spirituele groei op, anders krijgen jullie/ weike problemen Ik ook in orde breng, weer een ander probleem en weer een ander probleem.

Wat nu de relaties betreft, laat ons zeggen dat jullie een Ashram hebben. lemand heeft deze gekocht. Niemand moet denken, “dit is mijn huis”. Dit is de beste manier om van het idee van bezit af te komen. Omdat ik jullie dan een probleem zai geven. Dat is de plaats waar de Mahamaya zich afspeelt. Als jullie zeggen -dit is mijn huis- dan zul je het hebben! En je zult het voor altijd hebben. Zulke dingen zouden jullie nooit moeten ontwikkelen, het gevoel van “dit is mijn huis”. Weinu, ik heb mensen naar een Ashram zien gaan. En dan denken ze dat het hun huis is. Ze wonen daar. Ze manipuleren met al het geld dat ze kunnen sparen, dit en dat, en ze ontwikkelen dan lets zoals dit en willen alles comfortabel maken. Ze denken nooit: “Dit is mijn Ashram niet, ik doe het omdat ik een Sahaja Yogi ben. Dit is de Ashram van Moeder. Ik moet het doen”.

Maar dat soort onthechting is er niet! In het geheel geen onthechting. En het is lets heel verrassends, dat, wanneer jullie naar de Himalaya’s moeten gaan, jullie verzekerings polissen afsluiten, in dat geval wat heeft het voor zin om naar Sahaja Yoga te komen? Het is gewoon absurd! We nemen twee verzekerings polissen, “ik ben naar de Himalaya’s vertrokken, als ik sterf geef mijn bezittingen dan aan deze persoon. Als ik niet sterf kom ik na die en die datum terug….!” En goed verpakt in een nette plastic zak, zodat het ijs niets zai vernielen. Het is zo absurd als wat. Daarom zou je niets moeten hebben. Sommige mensen hebben een gewoonte: Oh, ik koop een huis voor mijzelf. Zet mijn vrouw daar, kinderen daar. Afgelopen…Voor de verandering zouden al die mensen hun huizen moeten verlaten, en naar een Ashram komen, om dan iemand anders in hun huis te zetten. Omdat ze gehecht raken, zie je. Hoe geraak je onthecht? Is er een manier om hier uit te geraken? Omdat dat erg belangrijk is in Sahaja yoga. Jullie kunnen enkel en alleen opstijgen (ascend) als jullie onthecht zijn. Stel je voor dat jullie al de vangarmen hier beneden op Moeder aarde houden, en dan zeggen, “laat het vliegtuig vliegen”, hoe zai het zich bewegen?

Daarom, zouden deze mensen die een eigen huis bezitten, of gebouwen van hunzelf, of lets anders -flats- hun huizen moeten opgeven, niet zo comfortabel zijn/ en eruit gaan. Vraag iemand anders te ruilen en jij verhuist naar de Ashram. Ga door met verplaatsen, train je verstand op verplaatsingen /met iedereen te leven/ om in staat te zijn te delen en dingen te doen. Ik ben na mijn huweijk veertig maal verhuisd. Kan je je voorstellen? En het soort huis dat Ik steeds moet verplaatsen/ is een huis dat voor vele doeleinden in gebruik is. Toch ben Ik tot nu toe veertig keer verhuisd en als Ik nu van huis verander/ zai het de eenenveertigste keer zijn. Kunnen jullie je dat voorstellen, ik ben veertig jaar getrouwd en eenenveertig keer verhuisd.

Wel/ de relatie van zuiverheid moet in alles worden begrepen. “Is het een zuivere relatie? Woon ik in deze Ashram met een zuivere relatie? Omdat dit een huis is dat me comfort verschaft/ leef ik daarom in dit huis? Of leef ik hier alleen maar omdat het een verblijfplaats is/ vandaag ben ik hier en zai ik er morgen nog zijn?” Jullie zullen zo verbaasd zijn/ jullie zullen van ieder moment van het leven genieten. Zo gauw jullie gehecht raken, zijn jullie in levensgevaar. het is als een “hoofdpijn” om aan iemand gehecht te zijn. Dan hunkeren jullie ernaar. “Mijn vrouw is nog niet aangekomen. Oh God/ wat nu te doen. Ik moet haar opbellen, haar hier zien te krijgen.” Maar als jullie onthecht zijn, zai ze, wat er ook gebeurd/ op tijd zijn. Dat niet alleen/ maar je zai van haar aanwezigheid genieten. In het andere geval zai je tgen haar schreeuwen: “Waarom kwam je niet op tijd, ik wachtte op je”. En dan, waarop wachtte je dan eigenlijk, om op haar te schelden, te schreeuwen en de relatie te verknoeien? Zie alleen maar het absurde van de hole situatie, die gehechtheid. Jullie zouden volkeomen onthecht moeten geraken, betreffende alles en dan zullen jullie genieten, alleen GENIETEN.

Maar ook hierin moet men oordelen, geniet je echt, of zet je alleen maar een toneelstuk op? Probeer eerlijk te zijn. Zuiverheid komt voort uit eerlijkheid. Als jullie niet eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen, dan kunnen jullie niet zuiver zijn. En, zuiverheid is het belangrijkste wat jullie moeten bereiken in Sahaja Yoga, samen met de eenheid, die ik jullie gegeven heb. Maar als jullie deze eenheid niet gebruiken voor de zuiverheid/ dan heeft het geen zin. Zo, dit licht zou jullie complete wijsheid moeten geven, zodat jullie van een goed en zuiver leven zullen genieten. Jullie zijn getrouwd, in orde, je hebt een gelukkig leven met je vrouw, dat heb Ik jullie al beschreven. En hoe je met je vrouw te gedragen, heb ik ook al vele keren uitgelegd. Of met je echtgenoot.

Maar wanneer het anderen ben-eft, moeten jullie een absoluut “zuivere” relatie onderhouden, -geen van uitbuiting-. Ook zijn er uitbuidngen in de vorm van “flirts”, op dezelfde manier als uitbuitingen wat geld betreft. Als jullie hier iemand op het gebied van geld uitbuiten, heet hij een gangster. Maar voor flirten is er geen naam. Ik denk dat het volgens Christus een veel ergere misdaad is. Daarom moeten jullie op dit punt voorzichtig zijn en begrijpen dat de omgang met elkaar zuiver moet zijn.

Nu zijn er mensen die, laat ons zeggen, vreselijk vrouwen of vreselijke mannen hebben. Mij maakt het niet uit. Ze kunnen hen opgeven, als ze absoluut onmogelijk zijn/ als ze hun zuiverheid verknoeien, als ze hun levens folteren, dan is het best van hen weg te gaan. het maakt mij niet uit. Want als ze zo slecht zijn/ dat je hen niet kan gebruiken -net zoals dit lichaam/ als het zo slecht is/ je het beter kan opgeven en sterven.- Laat zo’n relatie uitsterven. Maar die dood zou als een zeer krachtige hulp tot jou moeten komen/ als je in het andere geval daarna een nerveuze persoonlijkheid wordt/ wat heeft het dan voor zin? Als zoiets is gebeurd/ moet je eerst al je problemen opiossen/ je echtscheidingsproblemen regelen en kom dan naar Sahaja Yoga. Wij willen in het geheel niet betrokken geraken in dit soort problemen/ zodat het zou lijken/ dat wij familie banden zouden verbreken. Als je niet met je vrouw verder kan/ kan Sahaja Yoga nooit enig excuus zijn. Wanneer jij niet met je vrouw kan doorgaan/ zou je het volgende moeten doen: ga uit Sahaja Yoga/ doe wat je wil met je vrouw, beeindig het voor eens en altijd. Je moet het haar zeggen: “Ik ben geen Sahaja Yogi meer”. Los het op en kom dan naar Sahaja Yoga. Door echter zo naar Sahaja Yoga te komen, geef je me echt te veel problemen.

Daarom doe ik een nederig verzoek aan jullie, wanneer jullie zo’n probleem hebben, sta dan geen enkel kind onder de zestien jaar toe in de Ashram te blijven, zonder volledige goedkeuring, op schrift gestelde goedkeuring van de ouders. Of een vrouw die moeilijkheden heeft met haar man/ mag men niet toelaten in de Ashram te komen leven met de kinderen. Wij zijn niet voor allerhande problemen verantwoordelijk.

Mensen die ziek zijn of mentaal verstoord, zouden niet in de Ashram gehouden moeten worden. Dat is ook zo’n “sympathiek” gedrag van zo vele Sahaja Yogi’s. De Ashram is voor de “beste” mensen , niet voor de dwazen. Neen daarom geen mensen die niet in orde zijn. Wij willen geen mensen in de Ashram, die de reputatie van de Ashram gaan vernietigen.

Nu, de broer en zuster relatie, de relatie van Vishnumaya, is dat Vishnumaya diegene is die de zuster is/ de zuster van Shri Krishna. Zij is degene die haar leven offerde/ haar leven om Shri Krishna te redden. Vishnumaya is degene die Shri Krishna omgeeft en Zij werd geboren als Draupadi die, zoals jullie weten, later door Duryodhana werd vernederd en het was Shri Krishna die kwam om haar te helpen. Daarom is het een heel lieflijke relatie van zuiverheid, van hulp. Een heel delicate vorm van relatie dient tussen broer en zuster te worden gehandhaafd. En dat is een speciaal soort relatie. Vandaag, voor hen die een Rakhis bij een zuster willen om doen, moeten het vandaag voor Mij ombinden, dat zou een goed idee zijn. Het is een belangrijkere relatie, dan weike andere relatie ook. Omdat het hier in orde is, als het je eigen zuster is, maar als ze niet je eigen zuster is, moeten jullie weten, dat jullie alien geboren werden uit een Moeder. Daarom zou de broer-zuster relatie in orde moeten zijn.

Hierin zou ook iemand geen voorkeur moeten hebben. Want sommigen zouden een rijke zuster willen hebben, of lets onzinnigs zoals dat. Of iemand zou de meest ongelukkige willen hebben. Dit is niets anders dan een relatie met iemand, met wie je gelukkig wil zijn, die je een Rakhi zai om doen. En als er iemand wordt overgeslagen, dan zou ik zeggen, dat het beste dat je kan doen is, je geluk op de proef te stellen. Ik denk dat voor sommige mensen zoiets gedaan kan worden, zodat ze hun zusters kiezen en deze dingen ombinden. Op weike manier dan ook, je kiest maar. Maar ik heb enkele leuke Rakhis voor jullie. Dat zou vandaag gedaan moeten worden. En ik zai erg gelukkig zijn. En dan zullen we deze kleine havan doen, voor de Vishnumaya.

Moge God U zegenen.