Shri Ekadasha Rudra Puja

(Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ekadasha Rudra Puja. Faggeto Lario, Como (Italië), 16 September 1984.

ETVD Unknown. NL Vertaling Versië: 2017-0517

Vandaag doen we een speciaal soort puja die wordt uitgevoerd ter ere van de Ekadasha Rudra.

Rudra is de vernietigende kracht van Shiva, van de Spirit. Nu is één kracht, die zijn natuur is, de vergiffenis. Hij vergeeft omdat wij mensen zijn. We begaan vergissingen, we doen verkeerde zaken, we komen in verleiding, onze aandacht wordt verstoord, dus vergeeft hij ons. Hij vergeeft ons ook als we onze kuisheid bezoedelen, als we immorele dingen doen, als we stelen en als we zaken doen die tegen God ingaan, als we tégen hem spreken. Hij vergeeft ook onze oppervlakkigheid, onze jaloezie, onze lust, onze woede. Hij vergeeft ook onze gehechtheden, onze kleingeestige jaloezieën, onze ijdelheid en ook bezitterigheid. Hij vergeeft ons egoïstisch gedrag en onze onderworpenheid aan verkeerde zaken.

Maar elke actie brengt een reactie teweeg en als hij vergeeft, denkt hij dat hij je een grote gunst heeft bewezen. Deze reactie stapelt zich binnen in hem op als een toorn die gericht is tegen hen die vergeven werden en trachten nog grotere vergissingen te begaan. Vooral als dat gebeurt na de zelfrealisatie, want zij gaat gepaard met zo een grote zegen: je hebt het licht en als je in dat licht een slang blijft vasthouden, dan vergroot zijn toorn omdat hij ziet hoe dom je bent geweest. Wat ik wil zeggen is dat hij vooral na de zelfrealisatie veel gevoeliger is voor het feit dat mensen die vergeven werden en zo iets groots als de zelfrealisatie kregen, nog steeds verkeerde dingen doen. Dan wordt hij nog veel toorniger. Dus begint in de balans de vergeving te verminderen en de toorn toe te nemen.

Wanneer hij echter vergeeft en je als gevolg van die vergeving dankbaarheid voelt, dan komen zijn zegeningen naar je toe vloeien. Hij geeft je een enorm vermogen om de anderen te vergeven. Hij kalmeert je woede, hij kalmeert je lust, hij kalmeert je hebzucht. Zijn zegeningen komen als mooie dauwdruppels over ons wezen en we worden als werkelijk prachtige bloemen en we beginnen te schitteren in het zonlicht van zijn zegeningen.

Nu gebruikt hij zijn toorn of zijn vernietigende kracht om alles te vernietigen wat ons probeert te verstoren. Hij beschermt gerealiseerde zielen op elk ogenblik, op alle manieren. Negatieve krachten trachten een Sahaja yogi aan te vallen, maar zij worden allemaal geneutraliseerd door zijn enorme beschermende kracht. Door zijn vibratorisch bewustzijn, worden wij naar het juiste pad geleid. Al zijn fantastische zegeningen worden beschreven in psalm 23 […kleine onderbreking…]  “De Heer is mijn herder”. Daar wordt beschreven hoe hij als een herder voor je zorgt.

Maar hij zorgt niet voor slechte mensen, hij vernietigt ze. Diegenen die in Sahaja Yoga komen en nog altijd hun slechte aard volgen, worden vernietigd. Zij die in Sahaja Yoga komen, niet mediteren en niet groeien, vernietigt hij of ze worden uit Sahaja Yoga gegooid. Zij die tegen God fluisteren en een leven leiden dat een Sahaja yogi niet betaamt, haalt hij weg. Met de ene kracht beschermt hij dus, met de andere verwerpt hij. Wanneer deze vernietigende krachten toenemen, zeggen we:”Nu is de Ekadasha Rudra actief.”

Nu zal deze Ekadasha Rudra tot uitdrukking komen vanaf het ogenblik dat Kalki zelf actief begint te worden. Dit is de vernietigende kracht die op deze aarde alles zal vernietigen wat negatief is en alles redden wat positief is. Het is voor Sahaja yogi’s dus erg nodig om hun spirituele groei aan te zwengelen, niet tevreden te zijn met het sociale leven of het huwelijksleven of alle zegeningen die God jullie gegeven heeft. We zien altijd wat God voor ons gedaan heeft, hoe miraculeus hij voor ons was, maar we moeten zien wat we voor onszelf gedaan hebben, wat we doen voor onze eigen evolutie en groei.

Nu, van de elf -Ekadasha betekent elf- komen er vijf van de rechterkant van de Void en vijf van de linkerkant van de Void. Ten eerste komen de vijf van de linkerkant van het feit dat je voor verkeerde guru’s hebt gebogen of als je verkeerde boeken hebt gelezen, of als je met verkeerde mensen omging, of als je sympathie had voor mensen die het verkeerde pad bewandelden, of als je zelf een voordrager of guru van deze verkeerde mensen was. Deze vijf problemen kunnen opgelost worden als we volledig opgeven wat we verkeerd deden. Mohammed Sahib zei dat je de Shaitan, Satan, met de schoen [op de aarde, shoebeating] moest kloppen. Dit moet echter vanuit het hart gebeuren en niet mechanisch.

Veel mensen die naar Sahaja Yoga komen, vertellen me: “Mijn vader volgt deze guru, mijn vader volgt die guru.” Zij geraken betrokken bij hun vader, hun moeder, hun zus enzovoort, zij trachten hen van deze guru’s weg te krijgen en geraken zelf verstrikt. Sommigen van hen zwichten voor andere krachten. Zo weet ik van Maureen die met mij was. Haar ouders en schoonouders zegden dat het kind gedoopt moest worden. Ik zei haar dat je dit kind niet kon laten dopen omdat het een gerealiseerde ziel was. Zij kon er echter niet tegenop en ze liet het kind dopen. Het kind werd zeer raar. Het was als een gek kind. Zij gaf het allemaal op en zo werd het gered, maar veronderstel dat zij nog een kind had gehad en hetzelfde had gedaan, dan was het met het tweede kind heel slecht gegaan.

Het probleem met Sahaja yogi’s is dat iedereen die de Sahaja yoga programma’s bijwoont, denkt dat hij een Sahaja yogi is. Dat is niet het geval. Je zou ofwel heel erg gevoelig moeten zijn, of je zou het in je lichaam moeten voelen, of je zou met je intelligentie moeten voelen wat Sahaja Yoga is. Iemand die nog steeds negatief is, wordt aangetrokken tot diegene die heel sterk negatief is. Hij begrijpt niet dat de andere persoon zo sterk negatief is, maar geraakt ervan onder de indruk. In die omstandigheden wordt hij door die negatieve persoon getroffen en Shiva kan hem niet beschermen.

Men zou geen sympathie mogen voelen voor om het even wie negatief is, of hij nu gek is, of er iets verkeerd mee is, of het nu familie is of wat dan ook. Geen enkele sympathie. In tegendeel, er zou een soort van kwaadheid moeten aanwezig zijn tegenover die persoon, een soort van onthechting, toornige onthechting. En deze toornige onthechting zou het enige moment mogen zijn waarop je kwaad moet worden. Ik heb echter mensen gezien die kwaad zijn op zeer goede Sahaja yogi’s maar niet op hun eigen mannen of vrouwen die uiterst negatief zijn.

Wanneer nu de Ekadasha Rudra begint te werken op de vijf aspecten van de rechterkant, beweegt het naar de rechterkant, want het komt van de linkerkant en beweegt naar de rechterkant, dan wordt zo iemand negatief door met zijn ego te handelen. Zo iemand kan een situatie in eigen handen nemen en zeggen: ”Ik ben zo en zo een Sahaja Yogi. Ik ben zo en we zouden dit moeten doen en ons zo gedragen.” Hij zou beginnen bevelen. Mensen kunnen om het even wat doen en sommige middelmatige en halfbakken Sahaja yogi’s zullen hem misschien proberen te begrijpen, maar de meesten zullen weten dat deze persoon eruit gaat, dat hij op weg naar buiten is. Al deze zaken leiden tot de ontwikkeling van de linkerkant, of, ter hoogte van het hoofd, de rechterkant van je medha. Deze doorsnede [horizontale doorsnede ter hoogte van het voorhoofd] van het brein wordt in het Sanskriet medha genoemd.

De rechterkant komt voort van het idee dat mensen hebben: “Ik ben zelf een grote guru.” Zij beginnen ook over Sahaja Yoga te prediken alsof zij grote guru’s geworden zijn. We hebben sommige mensen gekend die omvangrijke lezingen gaven in alle programma’s en nooit toelieten dat mijn videotapes en dergelijke gedraaid werden. Zij denken dat zij nu experten geworden zijn. Sommigen van hen zeggen: nu zijn we zo groot geworden dat we geen voetbad of zo meer moeten nemen. Het is niet nodig te mediteren, zo zijn er ook. Dan zijn er ook die zeggen: “Zonde kan ons nooit raken want nu zijn we Sahaja yogi’s, we zijn grote geëvolueerde zielen.” Het ergst zijn zij die mijn naam gebruiken: “Moeder heeft het gezegd en ik zeg het je, want Moeder heeft het gezegd.” Terwijl ik nooit zoiets gezegd heb, het vals is.

Nu zijn er ook mensen die geld van Sahaja Yoga gebruiken, op zo’n manier Sahaja Yoga uitbuiten en soms ook de Sahaja yogi’s. Zo’n mensen worden zeer omineus[1]. Eender wie zulke zaken probeert, zal Sahaja Yoga op een schandelijke manier verlaten. Niemand zou bij zo iemand in de buurt mogen komen, er niets mee te doen mogen hebben, geen sympathie mogen hebben, want deze onzaligheid zal iedereen op elk mogelijke manier kwetsen. Het is dus beter bij zulke mensen uit de buurt te blijven.

Als al deze tien Ekadasha’s in iemand ontwikkeld zijn, dan krijgt deze persoon zeker ziekten zoals kanker en andere verschrikkelijke ongeneeslijke aandoeningen. Vooral als het gaat om de elfde, die zich eigenlijk hier bevindt (het midden van het voorhoofd net boven de Agnya), die de chakra van de Virata is, en die voor de collectiviteit staat. Als deze ook is aangetast, kan deze persoon niet meer uit zijn ziekte geraken.

Als er zelfs maar vijf (Ekadasha’s) aangetast zijn, in combinatie met bijvoorbeeld de Muladhara chakra of de Agnya, dan krijgen ze te maken met ernstige vormen van vieze ziekten. Daarom zeg ik steeds dat je voorzichtig moet zijn met je Agnya chakra, want dat is één van de ergste zaken: eens het gecombineerd wordt met deze Ekadasha’s of een deel ervan, kan om het even wat gebeuren. Die persoon kan een verschrikkelijk ongeluk krijgen, hij kan plots door iemand geslagen worden of vermoord worden. Er kan om het even wat gebeuren met iemand die rechter agnya heeft en tegelijkertijd één van de Ekadasha’s, links of rechts. Dat betekent dat als deze vijf, om het even welke, combineert met de Agnya chakra, de beschermende krachten van God tot een minimum worden herleid.

Om dus jouw Agnya in orde te houden zou je… Stel, nu ik spreek, zou je mij constant moeten aankijken, zodat er gedachteloos bewustzijn is en de Agnya chakra gekalmeerd wordt. Besteed niet steeds aandacht links en rechts. Dan zul je zien dat je aandacht geleidelijk aan geneutraliseerd wordt tot gedachteloos bewustzijn. Je aandacht zou op zo’n manier moeten gefixeerd worden dat je over niets bezorgd hoeft te zijn. In het gedachteloos bewustzijn kan niemand je raken, het is jouw versterkte burcht. Door meditatie moet men gedachteloos bewustzijn vestigen, dat is het teken dat men hoger opstijgt. Veel mensen zeggen: “Goed Moeder, we doen het.” Ze doen het op een mechanische manier en ze zeggen: “Ik heb dit, dit en dit gedaan.” Maar heb je het minimum van het minimum in je gedachteloos bewustzijn bereikt? Heb je de koele bries uit je hoofd voelen komen? Anders, als je iets op een mechanische manier doet, zal het jezelf of iemand anders niet helpen.

Aangezien je na de zelfrealisatie zeer goed beschermd wordt, krijg je alle zegeningen en een mooie toekomst, maar je krijgt ook een groot risico tot volledige vernietiging. Om een analogie te geven: je bent aan het klimmen en iedereen ondersteunt je en houdt je hand vast. Er zijn zoveel dingen die je beschermen om je hogerop te brengen. Het is ook niet mogelijk om er per vergissing af te vallen. Maar als je probeert je verbinding met de waarheid en liefde te verbreken en steeds de mensen die je helpen probeert te slaan, dan val je van een grote hoogte. Ik bedoel, hoe hoger je opstijgt, hoe lager je valt, met meer kracht en veel dieper. Maar het Goddelijke doet alle moeite, alle steun wordt je gegeven, alle zorg wordt verstrekt. Als je ondanks dat wilt vallen, dan is het van op die hoogte zeer gevaarlijk.

Maar op dat ogenblik, op zo een moment waarop iemand probeert de zaak van Sahaja Yoga schade toe te brengen, nadat hij in Sahaja Yoga is geweest, dan slaat de Ekadasha Rudra zo hard terug dat de gehele aanval zeer ver reikt. De hele familie kan beschermd worden als er enkele mensen Sahaja Yoga beoefenen, dan kan het zijn dat zij beschermd worden. Als de familie echter steeds tegen Sahaja yogi’s is en het hen moeilijk probeert te maken, dan kan zij volledig vernietigd worden op een zeer doorgedreven manier.

Zoals ik jullie al zei, komen deze Ekadasha Rudra’s van de Void. We kunnen zeggen dat het vernietigende element voornamelijk uit de Void komt. Maar al deze krachten zijn terug te vinden in één persoon, namelijk Mahavishnu, de Heer Jezus Christus, want hij is de ondersteuning van het hele universum. Hij is de verpersoonlijking van de Omkara, hij is de verpersoonlijking van de vibraties. Als hij dus toornig wordt, begint het hele universum te breken. Aangezien hij de kracht van de Moeder vertegenwoordigt, die doordringt in elk atoom, in elke molecule, in elk menselijk wezen, in alle levende en niet levende dingen, zal het geheel in gevaar worden gebracht eens zij verstoord wordt. Christus behagen is dus zeer belangrijk. Nu heeft Christus gezegd: “Jullie moeten zijn als kleine kinderen.” Dat is de onschuld. Een zuiver hart is de beste manier om hem te behagen.

Omdat vooral in het Westen de mensen hun hersenen teveel hebben ontwikkeld, proberen zij met woorden te spelen en denken zij dat niemand weet wat zij doen. Al die mensen moeten weten dat God alles weet wat je doet. Als je in je hart niet zuiver bent, is het voor om het even wie gevaarlijk zich voor te doen als een zeer goede Sahaja yogi. Zulke mensen zijn niet bezeten, niet geconditioneerd, niet egoïstisch, maar zij zijn zeer slim en link en zij zijn zich goed bewust van wat zij doen. Maar er zijn ook mensen die ook bezeten geraken en die daardoor proberen zichzelf te vernietigen, huilen en wenen en allerlei dingen doen. Sommigen denken dat als zij zichzelf kwetsen of extreme zaken doen, God gelukkig zal zijn. Zij vergissen zich schromelijk.

Als je in Sahaja Yoga geen vreugde kunt beleven, dan moet je weten dat er zeker iets mis met je is. Als je niet kunt genieten van het gezelschap van Sahaja yogi’s, dan is er iets verkeerd met je. Als je nog steeds bezorgd bent om negatieve mensen en hun problemen, weet dan dat er met jou iets mis is. Als je sympathie hebt voor negatieve mensen, dan is er ook met jou iets mis. Als je echter kwaadheid voelt tegenover negativiteit en alles wat negatief is tegen Sahaja Yoga, dan ben je er.

Wanneer dit tot maturiteit komt, dan word je zelf de kracht van de Ekadasha Rudra. Wie ook probeert je te beledigen, of enige schade toe te brengen, zal in elkaar storten. Het is gebeurd met veel mensen die probeerden mij te beledigen of mij op een of andere manier schade wilden toebrengen. Soms maak ik me echt zorgen om hen. Men moet dus zo zijn dat men de Ekadasha Rudra wordt. Niemand kan zulke mensen raken, maar zo iemand is vol van mededogen en vergeving. Een gevolg hiervan is dat de Ekadasha sneller werkt. Hoe meer mededogen je hebt, hoe sterker de Ekadasha wordt. Hoe collectiever je bent, des te meer de Ekadasha werkt. Veel mensen zijn het gewend om zich terug te trekken en te zeggen dat het beter is om thuis te blijven en dat het in orde is, maar zij weten niet wat zij missen. Wat ook je ervaringen met anderen zijn, je zou bij elkaar moeten blijven, alle programma’s meemaken, verantwoordelijkheid nemen, voluit gaan, het uitwerken, en je zult in duizendvoud gezegend worden.

De Ekadasha Rudra zijn, zou ik zeggen, alle vernietigende krachten samen. Het is de vernietigende kracht van Shri Ganesha. Het is de vernietigende kracht van Brahma, Vishnu, Mahesha. Het is de vernietigende kracht van de Moeder. Het is de vernietigende kracht van Shri Ganesha. Vier ervan zijn Bhairava en Hanumana, Kartikeya en Ganesha. Ook de krachten van Sadashiva en de Adi Shakti. Alle vernietigende krachten van alle incarnaties zijn Ekadasha’s. Nu is de laatste, maar niet de minste, de vernietigende kracht van Hiranyagarbha, de collectieve kracht van Brahmadeva en als deze kracht in actie komt, ontploft elk atoom. De hele atoomenergie wordt een destructieve kracht. De Ekadasha Rudra is dus de volledige, totale vernietigende kracht.

Zij is uiterst krachtig, explosief, maar niet blind. Zij is zeer discriminerend en uiterst verfijnd samengesteld. Zij vermijdt al het goede en valt de slechte dingen aan. Zij slaat toe op het juiste moment, de juiste plek, direct, zonder daartussen iets goeds te treffen. Laat ons bijvoorbeeld zeggen dat de blik van de Ekadasha Rudra op iemand valt en ertussen staat iets wat goddelijk of positief is. Zij zal doorheen het positieve dringen zonder het te schaden en het negatieve treffen. Het koelt de ene af en verbrandt de andere. Het bevriest niet, het koelt af.

Zo werkt zij met zoveel zorg en fijnheid. Zij is ook verschrikkelijk scherp en zeer pijnlijk. Het is niet zoals de hals die in één keer wordt overgesneden, het gaat langzaam. Alle vreselijke folteringen waarover je hebt gehoord, zijn uitdrukkingen van de Ekadasha Rudra. Neem het voorbeeld van kanker. Bij kanker wordt de neus verwijderd, dan de tong, dan het strottenhoofd, het een na het ander verdwijnt met heel veel pijn, zie je. Neem nu bijvoorbeeld lepra. Lepralijders kunnen hun vingers niet voelen, zij voelen ze niet, zo kan een rat of iets anders hun vingers opeten zonder dat zij het voelen. Zij verliezen hun vingers. Zo verslindt de Ekadasha Rudra mensen.

Maar deze toornigheid van de Vader kan heel zacht zijn en heel lief als het zijn eigen kinderen betreft. Het volgende verhaal wordt verteld over de Moeder. Op een bepaald ogenblik werd de Oermoeder heel kwaad. Zij werd zo kwaad dat zij de hele wereld met haar Ekadasha kracht wou vernietigen en zij probeerde de hele wereld te vernietigen. Toen zij in die toestand kwam besefte de Vader zelf dat zij een beetje te kwaad was. Toen zij begon te vernietigen en links en rechts uitsloeg, wist hij niet wat te doen. Dus nam hij haar kind. Dat zou een Sahaja yogi kunnen zijn, of Christus of een ander fantastisch kind van haar en hij plaatste het kind onder haar voeten. Terwijl zij aan het stampen was, met een grote tong uit haar mond, zag zij haar eigen kind en zij stopte en bleef in evenwicht staan. Dit gebeurde maar één keer.

Na de Ekadasha Rudra komt uiteindelijk de volledige vernietiging door de toorn van Sadashiva als de uiteindelijke vernietiging plaatsvindt.

We hebben gezien hoe de Ekadasha Rudra werkt en hoe Sahaja yogi’s zelf de Ekadasha Rudra moeten worden.

Om nu deze kracht te ontwikkelen, moet men een enorme kracht van onthechting ontwikkelen, van onthechting van negativiteit. Negativiteit kan bijvoorbeeld komen van mensen die zeer nabij zijn, zoals een broer, moeder, zuster. Zij kan komen van vrienden, familieleden. Zij kan komen van een land, van je politieke ideeën, economische ideeën en zomeer. Elke verkeerde identificatie kan je Ekadasha Rudra-kracht vernietigen. Het is dus niet voldoende te zeggen: “Ik geef mij over aan Sahaja Yoga en ik ben een Sahaja yogi.” Je moet ook mentaal begrijpen wat Sahaja Yoga is zodat je ook met je intelligentie begrijpt wat Sahaja Yoga is, want meer bepaald in het Westen zijn de mensen te intelligent en als het licht van Sahaja Yoga niet in hun intelligentie doordringt, kunnen zij nooit hun gehechtheden overstijgen. Dit betekent niet dat je teveel over Sahaja Yoga praat of lezingen geeft, maar je zou ook mentaal moeten begrijpen wat Sahaja Yoga is.

Vandaag is het een speciale dag, want er werd gevraagd om een Ekadasha Rudra Puja te doen. Het is voor alle soorten valse religieuze sekten, valse guru’s en valse religies die in de naam van God gevolgd worden. Elke religie die niets zegt over zelfrealisatie, geen zelfrealisatie bereikt en niet met God wordt verbonden, is vals. Al die zaken die alleen gaan om geloof en gepraat over God, maar geen connectie hebben met God, kunnen geen echte religie zijn. Zij geven natuurlijk een evenwicht aan mensen, maar als zij mensen dat evenwicht geven en van dat geld leven en genieten van de weelde die dat geld hen geeft, dan is het zelfs geen religie van het laagste niveau. Wat het evenwicht betreft, religie moet eerst en vooral evenwicht geven, maar als ze dan zeggen: “Je moet in evenwicht zijn, maar dan moet je me het geld geven, je moet me geld geven, je beurs, geef me alles.” Dat kan niet evenwichtig zijn, het heeft niet de minste zegening van God. Elke religie die je doet buigen voor iemand anders dan een incarnatie, is geen religie, het is absoluut vals.

De echte religie zal je evenwicht geven en zal altijd over spirituele groei spreken. Maar zij zullen niet over geld spreken en ook niet één man vereren. Zo moeten we een onderscheid leren maken tussen valsheid, negatieve dingen en echte dingen. Eens je dat onderscheid ontwikkelt door vibratorisch bewustzijn of je intelligentie, dan heb je jezelf onder controle. Dan word je die kracht van de Ekadasha Rudra als je maturiteit gevestigd wordt.

Vandaag zegen ik jullie allen, zodat jullie allemaal de kracht van de Ekadasha Rudra worden en de eerlijkheid ontwikkelen die jullie tot die staat brengt.

Moge God jullie zegenen.

[1] omineus: spiritueel niet gunstig (Eng.: ‘inauspicious’)