1ste dag van Navaratri, De Discipline

Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri Puja – Hampstead UK – 23 september 1984

Vandaag is het een grote dag voor ons allemaal want vandaag vieren we Navaratri en we ontmoeten elkaar allemaal weer nadat ik zolang op rondreis was. Toen ik in Italië zei dat Engeland het hart van het universum was, wilden ze dat niet aanvaarden. Ze waren door deze uitspraak erg geshockeerd. Ze konden niet geloven dat Engeland het hart van het universum kon zijn. Eén van de redenen was dat zij het gevoel hadden dat … toen de Engelsen vroeger door de Romeinen werden overwonnen, de Romeinen toen ook voelden dat de Engelsen erg verwaande mensen waren. Ze accepteerden de nederlaag zelfs niet met het fatsoen van iemand die verloren heeft. Al hadden ze verloren, ze waren verwaand. Ze konden dus niet geloven hoe het mogelijk was dat Engeland het hart van het universum kon zijn. Als dit het hart is, wat is dan de toestand van het universum? En ze beschreven mij de verwaandheid van de Engelsen uitvoerig en dan besefte ik dat ik zelf zoiets had meegemaakt.

Als we nu het grootste van het grootste vieren, deze Navaratri, dan moet er iets bijzonders aan zijn, dat we onze harten volledig moeten zuiveren, volledig, en het zo zuiver maken dat het al het bloed zuivert dat door het lichaam heen gaat. De cellen van dit hart, die dit geweldige orgaan opbouwen, moeten de beste zijn, want de cellen van het hart zijn in het menselijk lichaam de beste cellen, van de hoogste kwaliteit, de meest gevoelige. En het is het hart dat de Anahatha uitdrukt, het geluid dat, zonder slagwerk, aanwezig is. We kunnen zien dat er mensen zijn van een bepaald kaliber, er zijn er, maar anderen praten meer, maken meer indruk en zijn niet van dat kaliber. Dat kaliber bereiken zou mogelijk moeten zijn, want je bent geboren in dat speciale land, Engeland. Die mogelijkheid moet in jou aanwezig zijn. Maar wat ontbreekt er dan? Hoe komt het dat, met alle mogelijkheden, met de hele geweldige achtergrond, met alle verdiensten om hier te zijn, waarom zien we dat na jaren en jaren Sahaja Yogi’s niet groeien zoals vele anderen. Om welke reden? Zie je, het hart heeft een ritme en het beweegt met een bepaalde klank. En je kunt het zelfs in een grafiek omzetten, en het is zo systematisch, het is zo geregeld, het is zo gedisciplineerd, dat zelfs de lichtste ruis, of de lichtste verandering op de grafiek te zien is. Het is iets heel gevoelig. En wat hier ontbreekt, is die discipline van het hart. Het is een labiel, raar hart dat opzwelt in het ego. En wat iemand ook zegt … dit is nog iets wat mensen opmerken, dat wat je hen ook zegt, ze op het ene moment echt naar je luisteren en het volgende moment heeft het geen enkel effect op hen. Dit is dus nog iets waarvan we moeten weten, dat als het in ons aanwezig is, we moeten begrijpen dat we discipline missen. En die discipline moet er komen, anders kan ons kaliber niet verbeteren. Maar daarvoor moeten we een aangeboren intelligentie hebben. Geen opvoeding maar een aangeboren intelligentie. Aangeboren intelligentie om te begrijpen dat ons kaliber moet verbeteren. Nu pulseert de Spirit hier, de Spirit en niet de Kracht. De getuige, die aanschouwt, die de reflectie van God is, die de toeschouwer van het werk van de Devi is. Eigenlijk is het zo, dat als we niet tot die staat komen en ook zeggen: “Goed, we aanschouwen ook omdat we de Spirit zijn”, dan bereiken we dat kaliber niet. En met alle zegeningen zoals de zeven aura’s van het hart, hebben we zeven ashrams. We begrijpen niet dat we onszelf allemaal moeten disciplineren. Om er alleen voordeel bij te hebben of in Sahaja Yoga te zijn om te beweren dat je een Sahaja Yogi bent, is geen teken dat je een cel van het hart bent. Er moet nu een waarschuwing gegeven worden. Op dit punt, nu Sahaja Yoga van start gaat, is het erg belangrijk er aan te denken dat het op snelheid komt en van start gaat. Wie achterblijft, zal achtergelaten worden. Verlies je dus niet in verwaandheid. Eerst is er je aard, aangezien iedereen zegt: “Ze zijn erg verwaand.” Tracht nederig te zijn en begrijp dan dat je op het vliegtuig moet zitten en niet achtergelaten worden op de grond. Het gaat snel.

Het meest voorspoedige is dat het vandaag Navaratri is en dat ik in Londen ben en dat deze Navaratri Puja hier doorgaat. Geen enkel ander land is zo bevoorrecht want dit is de belangrijkste puja, het hoogste ritueel dat je kunt bijwonen. Waarom doen we de Navaratri? In het hart is het doen van Navaratri de krachten van de Shakti te aanvaarden, te beseffen welke kracht al deze chakra’s bevatten en beseffen dat je, als ze verlicht zijn, al deze krachten van de negen chakra’s in jezelf kunt uitdrukken. De zeven chakra’s, samen met het hart en de maan, worden dat er negen. Maar ik zou zeggen dat er zeven zijn en daar bovenop nog twee centra die verrassend genoeg door Blake duidelijk beschreven werden als negen centra. Op dit ogenblik kan ik niet spreken over de hogere centra maar laten we het tenminste hebben over de zeven centra. Zijn we in staat geweest de krachten van deze centra in onszelf te ontwikkelen? Hoe kun je dat doen? Je hebt geen tijd. Jullie zijn allemaal druk bezette mensen en verwaand. Om nu deze krachten te ontwikkelen moeten we op deze chakra’s focussen. Waar ik ook ging was ik verrast over de vragen die ze me stelden, hoe ze waren. Niemand praatte over hun familie, huis, werk of andere zinloze onderwerpen zoals werkloosheid en zo meer. Ze vroegen me alleen: “Moeder, hoe kunnen we de kracht van die chakra ontwikkelen, of die chakra of deze chakra?” En ik vroeg hen: “Hoe komt het dat jullie vragen hebben over een bepaalde chakra?” Ze zeiden: “Omdat we merken dat het ons ontbreekt, vooral bij mij is deze niet in orde.” [Shri Mataji hoest] Dit is nog andere negativiteit om mijn keel in orde te brengen.

Nu is het voor een gerealiseerde ziel niet nodig dat ik je disciplineer of je al deze dingen vertel, want ik hou er niet van je vandaag op die manier toe te spreken. Maar ik ben tot de bevinding gekomen dat als ik je nu niet waarschuw, je mij morgen zult verwijten dat ik het niet heb gedaan. Neem het als een ernstige waarschuwing. Nu is het na zelfrealisatie voor mij helemaal niet nodig je te disciplineren, want je hebt het licht, je weet wat de realisatie is, je weet wat het betekent gerealiseerd te zijn en je weet ook hoeveel voordeel je er aan hebt gehad, hoe je persoonlijkheid verbeterd is. Maar er moet nog iets meer gedaan worden, namelijk voor jezelf uit te maken of je jezelf al dan niet gedisciplineerd hebt. Het is niet nodig dat welke leider ook het je zegt, het is niet nodig dat welke medebewoner ook het je zegt, het is niet nodig dat wie dan ook het je zegt. Jij bent een gerealiseerde ziel, je bent je eigen meester, je bent je eigen guru. Stel je voor dat je alle guru’s bent, grote guru’s en satguru’s, gerespecteerde heiligen en alle engelen moeten je overladen met bloemen Denk daar aan. En hier ben je op een verwaande manier lezingen aan het geven, praat je hoogdravend. Het is beschamend, zelfs voor de godheden. Ze weten niet wat te doen, je lauweren of de mond snoeren. Hier sta je dan, jij die … [Shri Mataji spreekt over een kind] In orde, breng ze buiten. Wie weent er? Katie’s kind.

Hier sta je dan in zo’n geweldige positie dat je zelfrealisatie hebt verkregen. Dat je alleen de schoonheid van deze geweldige yoga moet aanvaarden, namelijk dat je gewoon je eigen krachten moet verlichten die zich in deze zeven chakra’s bevinden. Laat ons kijken naar de eerste chakra die hoort bij de kracht van Gauri, de kracht van de moeder van Shri Ganesha. De kracht van Gauri. Het is geweldig, is het niet? Omwille van haar kracht heb je je zelfrealisatie gekregen. Wat hebben we nu gedaan om die kracht in onszelf vast te leggen? Aangezien het vandaag de eerste dag van Navaratri is, laten we dan zien wat we bereikt hebben. Zijn we in staat geweest onze onschuld in onszelf te ontwikkelen? Als mensen spreken zijn ze zo scherp. Hoe kun je scherp zijn als je onschuldig bent? Ze zijn zo verwaand. Hoe kun je zo zijn als je onschuldig bent? Mensen spelen spelletjes. Hoe kun je dat doen als je onschuldig bent? Ze kwetsen elkaar. Hoe kan dat als je onschuldig bent? Eerst en vooral moeten jullie er allemaal zelf op toezien dat, als de kracht van de onschuld in leven moet blijven, alle andere nonsens moet verdwijnen. Als je de onschuld wilt, dan moet alles wat anti-onschuld is, wegvallen. Ik kan het begrijpen van mensen die onwetend zijn, die in onwetendheid vertoeven. Hoe zullen ze dan in die onwetendheid over onschuld praten. Maar jullie zijn geen onwetende mensen. Jullie zijn goed op de hoogte, jullie hebben je verlichting. En de kracht van de onschuld is zo geweldig. Het maakt je absoluut onbevreesd, niet verwaand maar onbevreesd. En het mooiste van onschuld is dat het je respectvol maakt. Als de zin voor respect in jou niet ontwikkeld is, als je de zin voor respect niet kunt ontwikkelen voor andere Sahaja yogi’s, voor andere mensen, voor ashrams, voor de discipline evenals jouw eigen zelfrespect, dan heeft het zelfs geen nut om over Sahaja Yoga te praten, want dat is het beginpunt ervan. Eerst heb je geen respect, goed, je bent verwaand, goed, je leeft in het paradijs van de dwazen zoals ze dat noemen, je leeft snel, dat alles is in orde, het wordt vergeven. Maar eens je het licht hebt gezien, moet je trachten af te komen van alle slangen waaraan je vasthield. Het is een eenvoudige zaak. Je kunt alleen met je kinderlijke aard de zegeningen van Gauri ontvangen, anders kun je dat niet. Je moet echt kinderlijk zijn, anders is het absoluut nutteloos, heeft het geen zin je ook maar iets te zeggen, want je denkt dat je te slim bent. Iemand die denkt dat hij te slim is, welk nut heeft het ermee te praten want hij weet al alles. Als je de eerste kracht ontwikkelt, moet je eerst en vooral leren op Moeder Aarde te zitten. Je moet Moeder Aarde respecteren want de eerste chakra is van Moeder Aarde gemaakt. Tracht op Moeder aarde meer in jezelf gevestigd te zijn. En dan het respect. Kijk naar de bomen, als ze bloemen krijgen zijn ze niet zo respectvol, maar als ze beladen zijn met vruchten buigen ze naar Moeder Aarde. Als jullie zo ook de vruchten van Sahaja Yoga dragen, moeten jullie allemaal buigen. En onschuld heeft een speciale eigenschap om iemand uiterst vredevol te maken, uiterst vredevol. Alle woede, kwaadheid, geweld … als iemand geen onschuld heeft, kan ze niet in je komen want iemand die geen onschuld heeft is sluw of agressief. Er kan geen vrede in zijn hart zijn. Maar een onschuldig iemand maakt zich geen zorgen, hij leeft onschuldig, hij geniet van alles in totale vrede en harmonie. Maar dit geweld komt op als iemand slim wordt. Hij denkt: “Ik ben zo slim, de andere is zo dom, ik heb het recht om op hem te roepen.” Degene die niet onschuldig is, is nooit wijs. Hij kan er erg bijdehand uitzien, maar hij is niet wijs. Wijsheid komt er alleen met onschuld. Hoeveel wijsheid heb je vergaard? Dat moet je zien. Als je kracht van onschuld toeneemt, is wijsheid zichtbaar. Mensen zeggen: “Die man is erg wijs.” Als iemand bijvoorbeeld weent om zijn echtgenote, zal een wijs iemand zeggen: “O, Baba, kijk, hij is nog altijd bezig met zijn vrouw.” Een andere zal wenen om zijn huis of zoiets. Hij zal zeggen: “Kijk, hij is nog altijd bezig met het huis.” Het eindigt niet.

Ik heb mensen gekend die zo opzwellen dat ze denken een enorme lezing van één uur over Sahaja Yoga te moeten geven. Tenzij ze een lezing van één uur hebben gegeven denken ze dat hun ego zich niet volledig heeft gemanifesteerd. Maar iemand die wijs is moet niet praten, spreken of wat dan ook. Met zijn stilte maakt zijn wijsheid gemakkelijker indruk op anderen. Dat moeten we bekijken, zijn we in staat geweest onszelf te disciplineren? Want onze groei staat aan het hele begin. We moeten erg veel groeien en in de sfeer van een egoïstisch temperament, begrijpen mensen het punt niet dat je moet groeien, dat je nog niet gegroeid bent. Je moet erg veel groeien. En als je groeit zie je dat deze wijsheid geurig is van mededogen. Je wijsheid is geurig van mededogen. Zo’n mooi mededogen kan door je wezen uitgestraald worden zodat wie dan ook met jou in contact komt jouw voorspoedigheid zal voelen. Maar, nogmaals, je moet je zelfrealisatie en je Zelf respecteren. Het eerste wat je moet doen is mediteren. Iemand stuurde me een brief en ik merkte dat de vibraties vreselijk waren. Ik zei: “Wat is er met deze man aan de hand? Zijn vibraties zijn vreselijk, wat doet hij?” Dan kwam ik erachter dat hij beweerde geen meditatie nodig te hebben. Hij heeft de veertiende hemel al bereikt en had dus geen meditatie nodig, hoefde geen enkele meditatie te doen. Het is gemakkelijk uit te leggen, maar aan wie leg je het uit? Je moet het aan jezelf uitleggen, alleen aan jezelf, niemand wil je uitleg. Het is zoals een vliegtuig missen. Als je het vliegtuig mist, aan wie ga je uitleggen dat het vliegtuig weg is? Je moet het dus alleen aan jezelf uitleggen. Je zult het vertellen aan de lucht of de vertrekhal of zoiets: “O, baba, het gebeurde zo, er was dit, ik had geen tijd, er was een opstopping en zo meer.” Maar het vliegtuig is weg. Aan wie leg je het uit? Iedereen zou dus elke dag moeten mediteren. Het is iets heel belangrijks dat mensen doen in al die landen waar ik niet aanwezig ben. Omdat ik in Engeland woon, nemen de mensen me als vanzelfsprekend. “Moeder doet alles.” Ik sta dus om vier uur op, neem een bad, mediteer voor jullie allemaal. Ik zou dat beter weer beginnen doen. Want jullie hebben geen tijd om te mediteren. Laat mij dan ten minste voor jullie welzijn mediteren. Iedereen moet mij vandaag dus beloven elke dag te mediteren. Sta ’s morgens op! “We kunnen ’s morgens niet opstaan.” De hele wereld kan opstaan, waarom de Engelsen niet? Maar toen het in Waterloo oorlog was, kwamen ze er als eersten aan. Ze wonnen de oorlog omdat ze zo stipt waren. Wat is er vandaag met hun stiptheid aan de hand? We drinken niet, we hebben geen katers, we slapen niet laat uit, waarom zouden we vandaag niet beslissen: “Elke morgen zal ik opstaan en mediteren. En terwijl ik mediteer moet ik me concentreren op mezelf en niet op anderen en voor mezelf zien waar verstoringen zijn, waar ik verstoringen heb, op welke chakra ik verstoringen heb, wat ik moet doen.”

Op deze dag van Navaratri, vandaag als eerste dag, moeten dus de krachten van Gauri in ons verlicht en uitgedrukt worden. Ze zijn geweldig. Ik kan ze in één lezing niet beschrijven. Denk aan de primordiale Kundalini. Ze werkt in Moeder Aarde, ze werkt in het universum, ze werkt in de dieren, ze werkt in de materie, ze werkt in mensen en nu werkt ze in jou. Zij is het die beslist welk aangezicht en welk figuur je gaat hebben. Zij is het die beslist welk kind je moet krijgen. Zij is het die je dat specifieke type kind geeft dat je nodig hebt. Zij is het die jullie al deze mooie kinderen geeft. Zij is het die jullie deze schitterende gezichten en ogen heeft gegeven. Dat heeft zij allemaal voor je gedaan, maar wat met de kracht die je binnen in jezelf hebt. In welke mate heb je die gemanifesteerd? De primordiale kracht werkt zonder twijfel heel hard. Maar wat met jullie, de individuen bij wie hun eigen Kundalini ontwaakt is? In welke mate heb je haar ontplooid. En wat is de Kundalini? Zoals je weet is zij iets eenvoudigs. Zij is waar verlangen. Zo een waar verlangen om jezelf te vervolmaken, jezelf te doen groeien. Als het echt een waar verlangen is, dan iets niets anders belangrijk. Alle andere verlangens komen op de tweede en de derde plaats. Het belangrijkste verlangen is dat om te groeien. En in wiens voordeel? Het is in jouw voordeel en alleen in jouw voordeel ligt het voordeel van de hele wereld. Vandaag zijn het de Sahaja yogi’s die de groei van dit universum voorstellen, de groei van het menselijke ras. Volg je dat punt, dat je zo’n belangrijke rol speelt, op zo’n belangrijk moment waar de wereld op instorten staat? En jullie hadden grote zieners zoals William Blake, jullie hadden zulke grote mensen die over deze tijd hebben gesproken. Zij hebben het opgebouwd, traditioneel is dit alles nu opgebouwd in Engeland. Hoeveel werk van eeuwen heeft dit Engeland gebracht tot deze staat … Begrijp je nu dat de positie van de Engelse yogi’s heel belangrijk is. Maar met een gebrek aan wijsheid, met die verwaandheid zonder je Zelf te begrijpen, hoe kun je zo luid praten. Hoe kun je er maar aan denken alles te organiseren als je zelf zo zwak bent, zo verwaand?

Vandaag ga ik de mensen die al dan niet elke dag mediteren niet tellen. Maar ik kan je wel zeggen, dat zij die niet elke dag mediteren, hier volgend jaar niet meer zullen zijn. Neem het van mij aan. Het is een feit. Je moet elke dag mediteren. Disciplineer jezelf. Nu ben je tot een nieuw perspectief gekomen. Je hebt een nieuwe visie. Als je nu die visie bekijkt, als je de visie kent, dan kun je daar niet blijven staan. Ga aan de slag!

Iedereen zegt, ook Damle, iedereen: “Moeder U hebt zoveel tijd aan deze Engelsen gespendeerd. Waarom krijgen zij zoveel tijd?” Jullie denken misschien dat het is omdat jullie zo geweldig zijn, en dat ik jullie daarom moet bedienen. Denk wat je wilt. Maar het belangrijkste is dat jullie in het land van het hart wonen en ik moet jullie meer zuiveren, meer dan anderen. Maar het is andersom. Anderen gaan zo snel vooruit. Ik sta versteld over hun vibraties, hun gevoeligheid, hun begrip. En ze zijn het gewoon meester, elk van hen. Hier wordt het een erg gecentraliseerde boel en niet iedereen wil Sahaja Yoga begrijpen, maar iedereen wilt een lezing geven. Er is geen respect voor ouderen. Geen respect in verband met leeftijd en voor diegenen die denken dat ze hoger staan dan anderen omdat ze hun realisatie eerder kregen, denk aan dat ene woord van Christus: “De eersten zullen de laatsten zijn.” Tracht dus te begrijpen dat jij moet groeien, dat jij deze krachten moet manifesteren. Ik weet niet in welke mate je de manifestatie van de kracht hebt begrepen. Als iemand die de kracht van Gauri heeft, een kamer of welke plek ook betreedt, dan rijst ieders Kundalini op, gewoon als groet. Als je de kracht van Gauri hebt, dan val je op omdat je die onschuldige, mooie, schitterende ogen hebt, zonder lust of hebzucht en waar je ook de ogen naar richt doet slechts één blik onmiddellijk de Kundalini oprijzen. Mensen die lijden aan kanker, lijden aan één of andere ziekte kunnen allemaal ogenblikkelijk genezen als je alleen al de kracht van Gauri ontwikkeld hebt. Al je problemen kunnen opgelost worden. Negativiteit zal verdwijnen en je zult als een lotus worden. Mooi, geurig, die alle soorten van negativiteit overweldigt. Hier is het: “Die man raakte me aan en nu ben ik egoïstisch geworden.” Als één mens egoïstisch is en hij praat met iemand anders, dan wordt die ook egoïstisch. Ik bedoel, dit is niet de manier om gevoelig te zijn. Je moet gevoelig zijn voor God en niet voor slechte dingen. Maar we zijn meer verwant met, zijn kwetsbaarder voor het kwade dan het goede. De kracht om het goede te assimileren, de kracht om het goede uit te stralen, al deze krachten liggen gewoon helemaal binnen je bereik. Maar dit alles mag geen verdienste worden, maar een soort van uitdaging, een soort van gezonde nieuwsgierigheid en vooruitgang voor jou.

Maar we gaan achteruit, ik moet het je zeggen, we gaan in Engeland achteruit. Omdat we een paar rare volgers hebben, rare mensen die altijd een gevolg hebben. Zulke mensen moeten verwittigd worden en later moet men misschien zeggen, zoals deze mensen hebben beslist, dat ze op een zwarte lijst staan. Het is voor mij een heel droevige dag en daarom is deze hele plek vol met … Ik bedoel, ik was niet van plan om hier een puja te hebben, want ik ben echt heel droevig. Want als ik zie hoe de vibraties zijn, hoe de zaken lopen, gedragen de mensen in Engeland zich als op een picknick. Je weet niet hoe ongelukkig ik me voel. Ik was altijd uiterst gecharmeerd en ik heb al een hele show opgevoerd als appreciatie van jullie inspanningen. Maar als je de inhoud ervan ziet, zie de inhoud ervan, kijk in jezelf. Elk individu zou de inhoud in zichzelf moeten zien. We maken ons zorgen om een vriend, een verloofde, een echtgenote of echtgenoot, dit en dat. Dat is niet het kaliber. Het kaliber is heel laag en zakt verder naar beneden. Dat is geen goede zaak, het is niet goed. Als mijn liefde en mededogen je bederven, haal ik je er beter uit. Want je bent in staat je verdiensten te gebruiken als je in dit land geboren wordt. Je bent in staat grote hoogten te bereiken. Ik weet dat. In staat grote hoogten te bereiken. Maar niet door er over te praten of er aan te denken, maar door die geweldige kracht te worden, die kracht te worden. En zie welke collectieve zegeningen mensen krijgen. En ik stond versteld toen ze me zeiden deze zegening te hebben gekregen, die zegening te hebben gekregen. Ik bedoel, ze kregen oneindig veel zegeningen. En waarom kan dat hier niet? Wat is er mis met ons? Als we niet collectief zijn, als er onder ons problemen zijn, dan betekent het dat er nog altijd een soort van ego tussen zit dat ons er buiten houdt.

Laten we nu in ons hart beloven dat dit in ons hart moet binnendringen: een heel diep gevoel voor onszelf, dat we door Gods gratie op dit moment geboren werden, toen het gebeurde dat wij de begunstigden werden van de zegeningen van God, dat we onze realisatie kregen, dat we zo hoog zijn opgestegen. En laten we nu de vleugels uitslaan, maar we knippen ze af. Word geen bekrompen mensen die zich zorgen maken over heel kleine dingen hier en daar. Niets is belangrijk. Als je kijkt naar je vorige levens, je hebt alle soorten voedsel gegeten, je hebt alle soorten reizen gemaakt, je hebt alle mogelijke huwelijken gehad, je hebt alle mogelijke nonsens gedaan waarmee mensen hun tijd verdoen. Dat is niet meer, gedaan ermee. Nu doe je iets nieuws. Met hoeveel mensen was je in vorige levens getrouwd en hoeveel huizen heb je in vorige levens gehad en hoeveel vermaak heb je gehad, dat is nu gedaan, maak er een einde aan. Dit is een speciale tijd, de beste tijd, Ritambhara, waar je moet groeien. Daar gaat het om, het is het juiste seizoen. Als je in dit seizoen niet groeit, dan zul je niet groeien.

Je moet er alle voordeel uithalen. Je moet met volle intensiteit Sahaja Yoga beoefenen. Dat betekent niet dat je je werk moet opgeven of zoiets. Als je voluit gaat in Sahaja Yoga, zul je in alles voluit gaan. Maar er is geen intensiteit. In München heb ik besloten … ik weet niet of Warren je iets gezegd heeft over München? “Je hebt hen niets gezegd over München?” Goed, München dan. Ik besloot het op het laatste moment, want er was een verschrikkelijk iemand van München naar me toe gekomen en ze vertelde me dat de zoekers van München bepaalde vragen zouden stellen. Ik hield er helemaal niet van. Zij was heel arrogant. Ik zei dat ik niet naar München zou gaan. Maar in Wenen voelde ik de vibraties van München. Ik was verwonderd en zei: “Goed ik ga naar München.” We moesten heel wat doen om mijn visum te krijgen. Alles werkte uit zoals altijd. En in die korte tijd, drie dagen, waren er vierhonderd mensen. En ze waren zo intens, ik zeg het je, zo intens, zelfs kinderen, zo intens en ze luisterden naar elk van mijn woorden, ze namen ze op als parels, als kostbare diamanten noteerden ze elk woord. En toen ze hun realisatie hadden waren ze gewoon overweldigd. Stel je voor, de Duitsers die jullie, Engelsen, voorbijsteken. Wat gaat er met jullie gebeuren. Zij zijn vastberaden mensen. Als ze beslissen het goede te doen, dan zullen ze veel goeds doen. Ze zijn niet zoals dit. En toen ik hen verliet bleven ze nog een uur in de zaal, overweldigd, verder praten over Sahaja Yoga.

Maar zodra ik hier wegga, beginnen mensen over iets onzinnig te praten. Ik hoor het. Ik ken de vibraties en al de rest. We zijn niet intens, we moeten onze intensiteit opvoeren. Dat wordt Shraddha genoemd. Het is belangrijk, heel belangrijk. Ik ben er zeker van dat jullie er dit jaar een punt van zullen maken Sahaja Yoga op een intense manier te begrijpen. Die intensiteit ontbreekt. Er is in het verleden misschien iets misgelopen met je en je hebt daar conditioneringen over, of je denkt er aan. Hoe kan ik dat doen, het is teveel. Je kunt het doen, alles. Je vergeet het verleden, vergeet het verleden. Het verleden heeft in Sahaja Yoga geen enkele betekenis. Je wordt volledig vernieuwd, maar gebruik je werktuig. Ik heb zo hard met jullie gewerkt dat er met jullie werktuig niets mis is. Je hebt alleen geen vertrouwen in jezelf. En zij die geen vertrouwen hebben in zichzelf zijn altijd verwaande mensen. Vestig jezelf eerst en vooral in je Spirit, in je hart en probeer je krachten te ontwikkelen, innerlijke krachten, niet het praten en het opscheppen, maar innerlijke krachten.

Zovelen zijn nog bezeten, je weet dat. Het is beschamend dat er zelfs nu in de tempel van God mensen zijn die bezeten zijn door vreselijke kwade dingen. Hoe kan dat? Jullie zijn er de dragers van, zelfs nu, hoe is dat mogelijk? Je moet dus zeer intens aanwezig zijn en zij die er nu uitzien alsof ze niets voorstellen, zullen uitgroeien tot zo iets groots dat je over jezelf versteld zult staan. “Hoe ben ik zo geweldig geworden?” Maar eerst en vooral moet er disciplinering zijn. Disciplineer jezelf. Als het over eten gaat: sommige mensen eten teveel. Als het over praten gaat: sommige mensen praten teveel. Of ze praten helemaal niet, of ze eten helemaal niet. Dat is een gebrek aan discipline. Maar om te groeien in dit spirituele leven is het beter de discipline van je Spirit te aanvaarden dan word je automatisch gedisciplineerd. Laat de Spirit over je heersen. Het is mogelijk. Het is mogelijk op zo’n korte tijd, dat heb ik gezien, ik ben daar zo’n korte tijd geweest, ik ken zelfs hun namen niet. Hier ken ik jullie bijna allemaal bij naam en ook door jullie vibraties. En zij zijn zo gegroeid. Vandaag is dus een grote dag. Dat is natuurlijk een geweldig privilege. Jullie zijn altijd geprivilegieerde mensen, zoals het ‘Huis der Lords’. Dat is waar, maar misschien komt er een dag waarop dit ‘Huis der Lords’ volledig uitgebannen wordt. Je moet je als lords gedragen. Daarom is het mijn nederige verzoek dat jullie zouden leren discipline te eren. Ik zeg niet: “Doe dit, doe dat.” Je weet wat er moet gebeuren. En daar bovenop zou je me niet moeten zeggen: “Ik weet het, ik had dit moeten doen, ik weet het.” Als je het weet, waarom doe je het dan niet? Je bent gemachtigd. Laten we vandaag, met volledig vertrouwen in onszelf en in onze spirituele groei, met volle intensiteit deze puja bijwonen en in ons hart beslissen: “Ik ga mezelf disciplineren.”

Moge God jullie zegenen.