Shri Jesus Puja, 1984

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Kerst Puja

Hounslow, Engeland

23 November 1984

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 04/09/2009

Gisteren was het een fijne dag voor iedereen, en ik zei iets van een ander niveau. We hebben de hele tijd gepraat over wereldse dingen en die dingen zijn soms heel… zijn zo belangrijk, denken we. Maar toen ik gisteren tegen jullie sprak, hoop ik dat jullie je allemaal realiseerden dat we nu een sprong moeten maken naar een andere dimensie, van een subtieler begrip van Sahaja Yoga.

Eerst maken we ons zorgen over onze families, onze kinderen, onze gezinnen; daarna over onze huwelijken. Eén voor één kwamen al deze vragen boven, en we maakten ons zorgen over al deze dingen; kleine, kleine dingen. Toen begonnen we ons ook zorgen te maken over de ashrams waar we verantwoordelijk voor waren: de problemen van de ashram, wat we gedaan hebben, hoe we met de problemen zijn omgegaan, hoe mensen problemen creëren. Dat is hoe onze menselijkheid een subtieler begripsvermogen begon te verwerven. En toen beseften we ook dat we gezegend zijn door God, dat er iets machtigs is dat altijd voor ons zorgt, een hogere kracht, een bepaalde speciale aandacht die er voor ons is. Dit is wat we ons realiseerden.

Vandaag legde ik uit hoe dat gebeurt, hoe we ons realiseren dat God ons ook helpt. Elk probleem is een gevolg van een bepaald soort oorzaak – ieder probleem. Zoals Mona een brief schreef dat ze op een snelweg reed en de auto onbestuurbaar werd, en de rem niet werkte. En er kwam een auto van rechts, en een auto van links, er kwamen auto’s van voor en van achter. En ze dacht dat het met hen gedaan was -ze reden met z’n tweeën, twee Sahaja yogini’s. Dus de oorzaak was de auto of de rem of wat dan ook, het mechanisme, en het gevolg was het hele probleem. Dus, hoe verhelp je dat probleem?

Stel dat je het gevolg probeert te neutraliseren, dat kan niet, want de oorzaak is er nog. Dan probeer je de oorzaak weg te nemen, dat werkt niet. Wat doe je dan? Het makkelijkste is de oorzaak te overbruggen, er bovenuit te stijgen, voorbij de oorzaak te gaan; zodat de oorzaak niet bestaat voor je, waardoor het gevolg niet bestaat voor je. Zolang de oorzaak bestaat in je aandacht, zal het gevolg er zijn. Dus wat deed ze? Ze bad gewoon tot mij, ze dacht aan mij: “Moeder, nu is het mijn laatste kans”, dat is alles. Dus de oorzaak verdween, omdat je eraan voorbij gaat. En het gevolg verdween ook, en ze was verbaasd.

Dus je moet je verheffen, weg van de oorzaak. Neem het probleem: “mijn vrouw is zo”, “mijn man is zo”, “mijn gezinsleven is zo”, “Sahaja yogi’s zijn zo” – allerlei soorten dingen zijn er. Het is een gevolg. Wat is nu de oorzaak? Het is die en die persoon. Goed, wat moeten we krijgen – verstandhouding met de oorzaak. Geef het over. Je bent, je hebt het recht om dat te doen. Je hebt het vermogen om het te doen, je kan het. Je bent ertoe in staat, je bent gerechtigd dit te doen – maar je doet het niet, je vergeet het. Je vergeet het gewoon. Als je de oorzaak overgeeft, zullen de gevolgen verdwijnen. Maar dat is wat je je op dat moment moet herinneren, dat je je moet verheffen. Voorbij de oorzaak gaan is de beste manier om deze kwijt te raken.

Dus ik heb een spel met je gespeeld. Je kreeg oorzaken om te zeggen, “O Moeder, dit is het probleem. Ik heb geen baan.” Of ik heb een baan, maar dan is het werk zwaar. Dan heb je geen vrouw, dus je wil een vrouw. De vrouw heeft een probleem, dus je wil ervan scheiden; en dat en dat, en dit en dat. Dan is het: “Ik ben zo. Ik ben heel slecht want ik heb een bhoot[1] in me.” Dus de bhoot is de oorzaak. “En ik gedraag me zo omdat er een bhoot in me zit.” Dat is ook een zondebok, denk ik.

Dus eerst ga je eraan voorbij, je zegt: “Wat is een bhoot? Wie is een bhoot? Ik ken mijn Moeder. En Moeder, neemt u deze bhoot van mij onder handen” – dat is alles. Maar daarvoor moet er een noodsituatie op je weg komen, anders doe je het gewoon niet, met die kracht. Wanneer je je in een noodtoestand bevindt, dan werkt het sneller. Als er geen noodsituatie is, dan gebeurt het niet met volle overgave, zoals Mona’s situatie.

Er was een ander geval waarbij een journalist reisde van… of zoiets en zijn remmen begaven het, en hij was samen met een andere journalist, dus ze kwamen allebei – vertelde deze andere journalist me. De andere was een Sahaja yogi. Dus hij ontdekte dat zijn remmen niet werkten en hij merkte dat zijn auto verder reed, voor hen kwam er een grote vrachtwagen aan en een andere vrachtwagen kwam van achteren. En hij had geen mogelijkheid om om te keren of eruit te geraken, en zijn remmen waren in vreselijke staat. Het was een noodsituatie, begrijp je. Er ontwikkelde zich zo’n noodtoestand in zijn geest, dat “O God, nu is het laatste ogenblik aangebroken. Nu is het gedaan met ons.” Er kwam een vrachtwagen van daar en een andere vrachtwagen, en in een fractie van een seconde zou het met hem gedaan zijn. En hij zei zijn vriend gewoon: “Denk aan Moeder,” – dat is alles. En vervolgens merkte hij dat hij rustig op de weg reed en de vrachtwagens had hij achter zich gelaten, en de rem werkte.

Maar zo’n noodgeval moet zich voordoen. Mensen zijn zo dat tenzij ze in het nauw gedreven worden, ze dit nooit zullen doen. Eens ze in het nauw gedreven zijn, dan doen ze het. Dat is de reden waarom mensen een ascetisch leven aannemen, want als je een asceet bent, dan zit je in het nauw. Ze gaan naar de Gobi woestijn om deze noodtoestand in zich te creëren, zodat je aan God denkt. Maar het is te laat om naar de Gobi woestijn te gaan. Ze creëren problemen voor zichzelf om in het nauw te komen, zodat ze eruit kunnen geraken. Maar als Sahaja yogi’s wijs zijn, hebben ze dit niet nodig.

Maar hoe bereiken we het anders, zonder enige…? De enige manier is meditatie. Iedereen moet mediteren, dat is de hoofdzaak. Als je niet mediteert, kan je een tijdje voort. Het zou een tijdje goed met je kunnen gaan voor twee, drie maanden, misschien twee jaar, maar dan val je uit de boot. Veel mensen denken: “Oh, wat is de noodzaak om te mediteren? Ach, het is oké. Als we niet mediteren, dan maakt dat niets uit.” Dat is niet zo. Want alleen in meditatie groei je. In nood groei je opeens, zonder twijfel. Ik bedoel, je springt omhoog als een duiveltje uit een doosje. Je groeit gewoon met een sprong. Maar als je een onafgebroken groei wil dan moet je mediteren, laat gedachte na gedachte komen, en laat ze dan bedaren, omdat je naar de staat van gedachteloos bewustzijn rijst. En in dat gedachteloos bewustzijn groei je. En je groeit in je onthechting van de oorzaak van alle gevolgen. Als er geen oorzaak is, dan is er geen gevolg.

Maar dit is het probleem met ons, dat we niet mediteren, normaal gezien. Alleen als het absolute dieptepunt bereikt wordt, pas als je in de put valt – dan denken we eraan. Misschien word je op dat moment geholpen, maar je groeit niet. Groei kan enkel plaatsvinden als je mediteert. Dat is een heel belangrijk gedeelte, de volledige hulp aan mensen die mediteren zoals het hoort. Hoe groeien we, in het normale leven? Als we geen zuurstof hebben kunnen we niet groeien. We hebben voldoende zuurstof nodig, we hebben voldoende eten nodig, we hebben al deze dingen nodig. Maar in spiritualiteit groei je door middel van meditatie. Je komt er niet onderuit. Zij die denken dat ze kunnen groeien zijn verwaand, werkelijk verwaande mensen, omdat ze veel kunnen spreken over Sahaja Yoga. Ik heb mensen gezien die teveel spreken over Sahaja Yoga. Ze kunnen lange lezingen geven, zus, zo, maar ze hebben totaal geen vibraties. Ze kunnen geen werk doen voor Sahaja Yoga, ze zijn niet collectief, ze hebben geen gevoel voor collectiviteit, allerlei problemen.

Maar de groei kan je enkel bereiken door meditatie. Dat is één deel ervan. Dat is, zou je kunnen zeggen, de verering, de puja. Dan hoef je niets op te geven, je wordt gewoon onthecht, onthecht van de oorzaak zelf. Dat is één deel ervan. Ten tweede zou ik zeggen dat dit je naar de subtielere kant van je emotionele bindingen zal voeren. Want je emotionele binding heeft je een bepaalde identificatie gegeven: je bent een christen of een hindoe of een moslim, of dit en dat, of Brits of van eender welk ras, of hoe je het ook maar wil noemen. Al die dingen zullen wegvallen, omdat je een onthechte persoonlijkheid krijgt.

Dus deze emotionele bindingen – “hij is mijn broer”, “zij is mijn zus”, “ik ben bezorgd over mijn vrouw”, “ik ben bezorgd over mijn kind” – al deze emotionele bindingen die je een kleinere persoonlijkheid maken, zullen wegvallen, en je zal slechts één emotionele binding hebben, die is dat “ik groei in mijn mededogen. Mijn mededogen is actief, mijn mededogen is werkzaam. Mijn mededogen straalt. Mijn mededogen is dit onderscheidingsvermogen. Ik ben een yogi.” En ten tweede lees je over Sahaja Yoga, je kent Sahaja Yoga, je kent de techniek van Sahaja Yoga, je laat je Kundalini opstijgen, je zuivert je chakra’s, probeert de mantra’s te begrijpen. Je beheerst je mantra’s, je beheerst je godheden, je behaagt ze. Als al deze zaken naar behoren gedaan worden, dan zullen je mentale bindingen wegvallen.

Zij die denken grote wetenschappers te zijn, zullen erachter komen dat dit alles geen wetenschap is; de wetenschap van Gods vaardigheid betekent veel meer. Zij die denken dat ze overbelezen zijn, welbelezen mensen, maar als ze over Sahaja Yoga lezen en het bij zichzelf uitwerken en het zelf zien, en bij anderen, dan zullen ze inzien dat alles wat ze gelezen hebben onbenullig is, geen betekenis heeft, het is leeg. En dat is hoe er een soort van leegte zal ontstaan, een leegte van het ego, omdat ze zullen zien dat deze kennis zo verheven is. Zoals Newton zei: “De kennis is als een oceaan, en ik ben als een klein kind, dat een paar steentjes verzamelt aan haar strand.” Wat een begripsvermogen! Dus die leegte komt in jou, en dan begint de ware kennis in jou te komen. De identificatie met ware kennis ontstaat. Je praat; wanneer je spreekt, heeft dat spreken een gevolg – dat is een mantra. Je brabbelt niet gewoon, “Oh, ik ben in Sahaja Yoga. Ik ben al vijftien jaar in Sahaja Yoga” – dat is nergens goed voor. Je kan er wel al honderd jaar in zijn, maar je blijft misschien een ezel, absoluut.

Maar je kan er misschien pas een jaar in zijn, en je zou van een ezel in een mens kunnen veranderen, en ook in een yogi. Maar dat is wat we als eerste moeten doen, ons te herconditioneren, door onszelf emotioneel aan Moeder te hechten. Ik bedoel, jullie hebben een voordeel op vele andere yogi’s die op de wereld gekomen zijn, arme zielen, zij hadden niets om naar uit te kijken. Zij wisten van een primordiale moeder, zij wisten hiervan, maar zij hadden niets tastbaars. Jullie hebben een fysieke verschijningsvorm. Jullie zijn erg fortuinlijke en gelukkige mensen; jullie hebben een tastbare vorm. Het is gemakkelijker om iets tastbaars te eren dan iets abstracts in de lucht, begrijp je; het absolute bewustzijn, hoe kan je dit eren als je het niet kan zien?

Maar die gehechtheid betekent helemaal niet dat je mij iets moet geven. Wat geef je mij? Niets, enkel onthechting van de oorzaak. En dit werkt uit – je hebt het gezien in je leven. Je zegt ook: “Het werkt uit, Moeder, op de één of andere manier werd het opgelost.” Wat is een bandhan? Het is niets anders dan jezelf hechten aan je Moeder, je belt haar gewoon op. Dit is een telefoontje naar je Moeder, dat is alles. Je weet dat ik ook een spel met je speel, ik zeg ook, “Oké, ik geef je een bandhan.” Ik geef een bandhan aan mijzelf! Het is een telefoontje, gewoon een telefoontje. Maar het vertrouwen heeft zich nu ontwikkeld in de zin van, ja, dit is het ware vertrouwen, waarbij je volledig onthecht wordt van je emotionele zaken. Het is enkel “Mijn moeder” – goed, geef haar maar een bandhan, klaar. “Mijn vader” – geef hem een bandhan. “Mijn broer” – geef hem een bandhan, wat het ook is. Bandhan, wat het ook is. Je geeft dat… aan de verbondenheid met je Moeder. Maar je bent je er niet van bewust dat je dat doet. Je verbindt ze gewoon met de liefde van je Moeder die door je handen stroomt. Wat deze vibraties zijn, is je Moeders liefde. Je hebt het, het stroomt door jou. Maar hoe zit het met de liefde voor je Moeder? En dat is wat ik zie, dat op het moment dat er een totale noodtoestand is, de overgave komt, en het werkt.

Dus het is niet nodig om noodsituaties te creëren. Je moet het langzaam maar zeker uitwerken, en het zal zich vanzelf binnenin je opbouwen. Je zal die kracht in je hebben, dat verzeker ik je. Maar meditatie is één manier; de andere is de kennis van Sahaja Yoga. Niet erover opscheppen, niet anderen vertellen wat te doen, maar het uitwerken in jezelf – verschillende chakra’s, hoe ze uitwerken, bij jezelf, niet bij anderen. Zodra je anderen begint te onderwijzen, is dat een bhoot in jezelf. Je zou het beter zelf leren, ook binnenin jezelf. Ik weet wie meesterschap heeft over welke chakra, welk … Niemand hoeft anderen te zeggen dat, “dit is de manier om het te doen”, dat is absoluut onzinnig ego. Dus zo’n soort dingen zouden niet mogen gebeuren. Als iemand het je vraagt dan kun je het vertellen, individueel, maar op grote schaal hoef je geen lezingen te geven daarover, en mensen te verwarren.

Nu hebben we dus twee zaken die we moeten overwinnen, onze emotionele grofheid en onze mentale grofheid; hetzelfde geldt voor onze lichamelijke grofheid. Lichamelijke grofheid kan worden overwonnen als je jezelf overgeeft aan één medicijn, namelijk vibraties.

Net zoals Anupama, mijn kleindochter, tegen haar moeder zei: “Je bent geboren in een tijd van allopathie, dan volg je homeopathie. Morgen zal je wat ontdekken over jumbopathie, dan wat over numbopathie! Maar ik ben geboren in God en ik volg alleen maar ‘Gods pathie’, en God zal voor mij zorgen en God zal mij genezen.”

Dus mijn dochter zei: “Waarom? Het kan ook zijn dat jij verandert.”

Ze zei: “Waarom? Want God verandert nooit.” Een eenvoudig antwoord: God zal je genezen. Maar je moet genoeg spirituele groei hebben om dat te zeggen, zoals je gewoon de sprong maakt in tijden van nood. Zo’n zelfde soort impuls, zo’n zelfde soort persoonlijkheid moet in je aanwezig zijn om dat te zeggen. Als je enkel zegt, “Oh God, red mij alstublieft,” God heeft geen tijd voor dit soort mensen. Als jij geen tijd hebt voor God, dan heeft God ook geen tijd voor jou – een eenvoudig gegeven.

Dus of het nu op verheven zaken of op wereldse zaken aankomt, we zijn in beide zaken aanwezig en we zijn doeltreffend. Of we nu in de lamp zitten, of in het licht of in de olie, we begeven ons op een subtieler niveau, als we de doeltreffendheid teweegbrengen zonder de oorzaak te zijn. Omdat je voorbij de oorzaak bent, dus het is niet nodig om een oorzaak voor wat dan ook te creëren, maar je ziet het resultaat. Dus zodra de oorzaak is verdwenen, is het resultaat bereikt, en is er bereikt wat bereikt moest worden, de juistheid ervan. Je krijgt het juiste. Je krijgt geen verdorvenheid, maar werk je met een oorzaak, dan kan je verdorvenheid krijgen, je kan er allerlei problemen van krijgen. Dus het beste is om jezelf te onthechten van oorzaken en dan krijg je het resultaat. Zoals ik je reeds vertelde dat de rem weer werkte. Het resultaat was er, de auto was in orde, alles was in orde dus het resultaat was ook in orde; maar de oorzaak was verdwenen. Er was geen oorzaak. Waarom? Hoe? Hoe werd de situatie verbeterd? Als je naar het resultaat vraagt dan zeg je, hoe heb je dit verkregen? Je kan het niet uitleggen, het lukte niet. Omdat de oorzaak er niet is kan je het niet aan een oorzaak toeschrijven; soms zeg je dat het goddelijk is hoe het opgelost werd.

Dus de enige oorzaak die echt resultaat oplevert, is goddelijkheid. Maar de goddelijkheid moet niet slechts als een soort alledaags gegeven beschouwd worden, “Goed, ja, Moeders foto is hier, namaste. Goed. Namaste. Goedemorgen, Moeder” – klaar. Zo hoort het niet. Je moet je Moeder kennen, en je moet van je Moeder houden – zo moet het zijn. Het is erg gênant om te zeggen dat je van mij moet houden. Maar als een moeder heb ik in dit leven veel gênante dingen meegemaakt, en één hiervan is dit, dat ik niet weet hoe ik het de kinderen moet vertellen.

Dit is nu eenmaal een feit. Dus je hoeft geen noodsituaties te doorstaan of eender welke andere problemen. Ontplooi jezelf gewoon zodanig dat je zo ontwikkeld bent dat het gewoon werkt en het zich oplost.

Dus ik zal je hier een voorbeeld van geven. Het werkt het minst goed in Engeland, verbazend genoeg, waar ik het meest gewerkt heb – het minst in Engeland. Ik zal je nu een eenvoudig voorbeeld geven. Weet je, jullie komst naar India was al beslist, ik weet niet meer hoeveel maanden geleden. Ik ben al een keer naar India geweest en ik ga voor de tweede keer, en Engeland is de enige plek waar je onmiddellijk je geld moet betalen. De mensen hebben nog niet betaald, maar de Australiërs hebben dit wel al gedaan. De Australiërs, tachtig tot vijfentachtig mensen, hebben het al gedaan, maar de Engelsen nog niet – in alles zijn ze traag. Maar als het op ego aankomt dan zijn zij de eersten, hun vlaggen zijn de eersten. In het ego, waar wordt dit gecreëerd? – in het grootse Engeland.

Als het erop aankomt iets te doen dan zijn zij het traagst, maar komt het op kritiek aan, dan zijn ze haantje de voorste, en als het om ego gaat dan zie je plotseling, geef ze eender welke positie, het is… Waarom? Je kan het nogmaals uitleggen, omdat er een oorzaak is. Je zegt dat het traagheid is, geef iemand maar de schuld, of het is een bhoot, of het is mijn ego of mijn superego, ik ben het zelf niet. Ikzelf, ik ben in orde. De één of andere oorzaak. Waarom heb je nog niet betaald? Het is zo’n probleem; ik moet nu vertrekken. Als je niet van plan was te komen, moest je niet komen, maar als je zou betalen, betaal je beter. Nu, wat is er met je aan de hand?

Ze zijn met vijftig mensen gestart, nu eindigen ze met vijfendertig. We hebben er rekening mee gehouden, we hebben dingen besteld en we hebben bussen en van alles; en nu zijn ze niet aanwezig. Niemand heeft je gevraagd te komen. Integendeel, ik zei: “Houd het klein. Houd het klein, zodat we het goed kunnen organiseren.” Maar je hebt er misschien niet minder dan 350, misschien heb je er driehonderd, misschien heb je er tweehonderd; maar je kan er niet gewoon 210 hebben. Waar moeten we ze onderbrengen? Zoiets eenvoudigs – kijk eens wat een wereldse stijl. Maar wat hebben ze in andere plaatsen gedaan? “Oké, we moeten gaan. Moeder zal het wel oplossen.” Het werd opgelost. Iedereen heeft geld gekregen, alles in orde, het is er allemaal.

De Amerikanen hebben het gedaan, verrassend genoeg, maar de Engelsen, zij weten niet of ze wel of niet gaan. Toch zijn er enkelen. Die arme Gavin moet op en neer rennen voor jullie allemaal. Ik zeg je dat hij degene is die zoveel geduld heeft. En ik was verbaasd dat er nog steeds elf mensen zijn die niet betaald hebben, kan je je dat voorstellen? Ik bedoel, het is zoiets eenvoudigs. Als je niet wil gaan, ga dan niet. Als je wil gaan, ga dan. Vertel hem of je wel of niet gaat, klaar. Ik bedoel, niemand wil je daar hebben. Maar zelfs zoiets kleins kan je niet omdat je een soort… omdat, omdat dit gebeurd is, omdat dat gebeurd is, omdat…

Dus de Engelsen moeten veel meer groeien, want voor jullie heb ik echt heel, heel hard gewerkt, en nu heeft God mij opnieuw werk gegeven voor nog eens vijf jaar; ik weet niet wat we moeten doen. Soms denk ik dat ik niet zou moeten terugkomen, omdat het geen zin heeft. Dit is een klein voorbeeld dat ik geef, een heel klein voorbeeld, dat heel werelds is. Je kan het ook op andere plaatsen zo zien gebeuren. Wat je ze ook vertelt, “Maar waarom, Moeder, gebeurt het op die manier? Waarom doe ik het zo?” Ik bedoel, mij een vraag stellen, mij vragen naar de oorzaak! “Waarom heb ik me zo gedragen? Waarom verlies ik mijn beheersing?”

Ik heb bijvoorbeeld mensen gekend die naar Sahaja Yoga kwamen, Sahaja Yoga beoefenden en dergelijke, maar dan gaan ze naar een andere plaats, van Steiner. Dan gaan ze naar een paar andere cursussen. Ik bedoel, ze hebben geen vertrouwen in mij – in Sahaja Yoga. Ze volgen dit, en dan volgen ze weer dat als bezetenen, dit gebeurt nog steeds. Dat is alleen mogelijk in Engeland, ik zeg het je, nergens anders – het is bijzonder kenmerkend. Ik heb zoveel mensen gekend die naar Sahaja Yoga kwamen; zonder Sahaja Yoga te beoefenen, we genezen hen, helpen hen in Sahaja Yoga, werken het uit. Zij verlaten Sahaja Yoga. Ze gaan hierheen, daarheen, daar… Is dit de manier?

Nu heb ik veel mensen gekend die de schuld proberen te geven aan de leiders. Ik vertel jullie al deze dingen omdat ik erg ziek was toen ik hier kwam, werkelijk, ik zeg het je, ik was acht dagen ziek en zelfs daarna was ik nog ziek; omdat je weet dat jullie allemaal in mijn lichaam zijn en dat ik daaronder lijd, daarom moet ik het jullie vertellen. En dan zeggen ze dat het leiderschap nergens goed voor is, de leider moet heel sterk zijn, de leider moet zo zijn, en hun leider moet iets groots in zijn hand hebben, en ze zeiden als hij ons slaat, we er niet goed van zullen zijn. Opnieuw de oorzaak; opnieuw de oorzaak. Ik zeg jullie, jullie hebben één van de beste leiders aan Gavin, en ik moet jullie zeggen, hij is het die veel geld uitgegeven heeft. Zonder het me te zeggen heeft hij veel onkosten gedekt, zijn kantoor heeft voor ons gewerkt. Hij nam alle onzinnige mensen aan. Als ik hem zei: “Deze man krijgt wat ego,” zal hij hem aannemen op zijn kantoor. Als ik zeg: “Deze man heeft bhoots,” zal hij hem aannemen op zijn kantoor. Hij heeft met zo’n bhoots gewerkt die ik niet eens een dag aan zou kunnen. Hij deed zijn uiterste best om naar mensen te gaan en ze te vertellen:”Kijk nu, kom.” Hij heeft zoveel mensen gered, door zijn gevoel, door zijn begrip; maar het enige is dat hij niet openlijk leidt, dat is zijn fout. Hij zou openlijk moeten zeggen:”Je bent een bhoot en zorg dat je geneest, dan zal je in orde zijn.”

Maar als je zegt, “Kom hier. Kijk, je bent een bhoot, dat is niet erg. Ik heb citroenen,… chilipepers. Ga maar zitten.” Dan krijg je: “Moeder, ij identificeert zichzelf met de grootste bhoot.” Laat ons het onder ogen zien. Als je begrip hebt voor je leider, dan zou je moeten weten dat ik er meer over weet dan jij. En dit is soms erg bedroevend. Waarom heb je geen begrip voor de zuivere goedheid van een mens? De hoeveelheid bhoots die hij op zijn kantoor verdragen heeft, ik zeg jullie, ik verdraag ze niet langer dan één dag, sommigen van hen. Zo egoïstisch, sommigen van hen, totaal niet bij hun verstand, en sommigen van hen zijn zo bhootish dat zelfs als ze naar beneden komen ik buikpijn krijg, in mijn huis. Maar hij verdroeg ze. Waarom? Wat was het nut? Enkel omdat hij dacht dat hij ze kon helpen. Altijd als ik hem zei: “Deze persoon is bhootish,” zag ik dat hij aangenomen was door Mr. Gavin Brown. Toen moest ik hem op een dag zeggen: “Ontsla ze allemaal,” en ze werden ontslagen. Waarom hebben we het maximum aantal bhoots in Engeland, ik kan het niet begrijpen. Is het noodzakelijk om ze in de buurt te hebben?

Op de dag dat ik wegga, zou ik jullie deze dingen niet moeten zeggen, maar wanneer ik wegga, merk ik dat deze bhoots terugkomen, en zij worden de oorzaken, en de gevolgen worden duidelijk zichtbaar. Dus ik moet een compleet open plaatje voor jullie schetsen om ervoor te zorgen dat jullie kunnen groeien naar het allerhoogste, jullie die geboren zijn in dit grootse land. Maar jullie kunnen ook heel erg afdwalen, dat heb ik gezien. Omdat jullie altijd iemand de schuld geven, en dan ook nog Gavin, en dit is het ergste dat jullie gedaan hebben. Als iemand dat aan Grégoire vertelt – dan zal hij die persoon in tien stukken hakken en die persoon in mootjes gehakt bij mij brengen! Echt, ik meen het! Hij zal zeggen: “Wat een nonsens!” Oké, het is… ga er maar mee door. Vertel het maar aan Mr. Warren, Ik weet niet wat hij zal doen met zijn Australische aard. Zij zijn allemaal juweeltjes, zonder twijfel.

Maar jullie verdienen een man als Gavin. Ik dacht, het zijn speciale mensen omdat ik zoveel voor jullie gewerkt heb, maar ik ben verbaasd. Fatsoenlijke mensen hebben zulke leiders niet nodig, nietwaar? Maar de mensen die nu fatsoenlijk zijn, blijken de Australiërs te zijn, verrassend genoeg, de manier waarop ze zich tegenover mij gedragen: ze zijn zo lief, het zou je verbazen, de kinderen weet je. Gavin kocht enkele kopjes en schotels voor me omdat ze me, als ik daarheen ga, thee wilden serveren in goede kopjes en schotels. Dus kocht hij voor alle centra een kop en schotel, van goede kwaliteit. Dus de kinderen, kleine, kleine kinderen, zij zamelden geld in; Moeder zal tenslotte gebak krijgen, dus we moeten ook een bord hebben. Dus stuurden ze een cheque hierheen, kijk nu – hoe lief! Maar ik eet nooit gebak, dat weet je, maar toch – zo lief die kinderen, moet ik zeggen.

Wat is de reden? Waarom domineren we of worden we gedomineerd? Waarom? Opnieuw de oorzaak. Overstijg de oorzaak. Ik zegen jullie keer op keer, dus als ik de volgende keer kom, zorg er dan voor dat je geen fouten meer maakt. Mediteer en mediteer en mediteer, en wanneer sommigen van jullie naar India komen zou ik jullie willen tonen als mijn trofeeën van waar ik gewerkt heb, begrijp je. Zelfs van waar ik niet geweest ben, zie je, iemand anders heeft realisatie gegeven aan iemand in Nepal, zie je, en ze zijn als prachtige bloemen; en hier ben ik zelf aanwezig, is er soms iets mis met mij! Waar ik zelf gewerkt heb, zijn mensen meer bezorgd over de oorzaken.

Ik moet echt een heel, heel duidelijke oproep doen aan jullie dat je nu moet groeien binnenin jezelf. Ben je onbaatzuchtig, ben je vrijgevig, ben je systematisch? Ben je indrukwekkend, ben je vriendelijk, ben je collectief? Ben je nog steeds gehecht aan al deze onzinnige dingen? Doe je aan grootspraak, geef je grote lezingen? Maak jezelf nederig, en dan zal je je grootsheid zien. Tenzij je je hoofd naar je hart buigt, hoe zal je je Moeder zien?

Ik wens jullie allen veel geluk nu, en een fijne Kerst voor jullie en een gelukkig Nieuwjaar, en een heel goed Nieuwjaar wat spirituele groei betreft. Laten we het tonen. Laat ons dit allemaal besluiten vandaag. Vergeet jullie vrouwen en mannen en kinderen, en deze en die onzin. Nu zijn jullie yogi’s, jullie zijn verbonden met het Goddelijke. Groei erin, bloei erin. Moge God jullie allen zegenen.

Nu zou het programma van vandaag niet heel lang moeten zijn omdat we niet zoveel tijd hebben, maar het is fijn dat we vandaag een kleine afscheidspuja konden houden. Maar het moet heel klein zijn… Want het is, hoeveel je ontvangt is de hoofdzaak, want voordat ik vertrek wil ik niet dat allerlei chakra’s beginnen te verkrampen. Soms houd ik mijn hart vast voor een puja in Engeland.

Gavin, ik denk dat je maar… Het is het meesterschap. Je moet het meesterschap hebben, eerst en vooral over jezelf. Als je geen meester bent, kan je niet handelen – en over je instrument, dat is de hoofdzaak.

En ik wil niet dat er ook maar iemand oneerbiedig is tegenover de leiders. Je mag dan erg intelligent zijn, dat valt buiten Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga moet je naar je leiders luisteren en ze respecteren, en niemand zou fouten moeten proberen te vinden. Ik ken zijn fouten, wat zijn fouten zijn, en ik weet hoe ermee om te gaan. Iedereen moet proberen sterker te worden. Nu zou ik zeggen dat in Australië, dat heel modern is, ik moet zeggen dat het geheel als één lichaam werkt. Niemand twijfelt aan Warren. Ze bellen hem, ze vertellen hem alles, ze zamelen geld in, ze brengen het geld – het werkt allemaal als één lichaam. Hier probeert iedereen het hoofd af te hakken of het hart aan te vallen; dat is jullie hart, dat zijn jullie hersenen.

Dus onthoud alsjeblief dat jullie je diensten zouden moeten aanbieden aan Gavin, aan Sahaja Yoga, voordat je kritiek geeft. Zij die zeggen dat de boeken niet arriveren, laat hen de boeken overnemen. Zelfs mijn plaatsen boeken en dat soort dingen moet hij doen, weet ik; wat jullie ook over hem mogen zeggen… hij deed dit allemaal. Jullie zouden ook je diensten moeten aanbieden, om deze taken te doen. Anders zal Sahaja Yoga niet uitwerken.

We zijn hier niet alleen om zegeningen in ontvangst te nemen maar we hebben ook bepaalde taken, en dat is wat iedereen zou moeten aanbieden, hun maatstaf: wat kan ik doen, hoe kan ik helpen? Wat is het werk? Laat ons eens kijken. Ik hoop dat jullie in de volgende vergadering allemaal samen zitten en uitzoeken wat jullie kunnen doen. Er kan een groep gevormd worden: twee, drie mensen kunnen het samen doen met liefde, met aandacht, zodat zijn last verlicht wordt, en jullie allemaal de vreugde gaan voelen dat je iets voor Sahaja Yoga doet. Moeder heeft zoveel voor jullie gedaan, wat hebben jullie voor Sahaja Yoga gedaan? Je wil mooie ashrams hebben, een fijne plaats om daar te wonen, oké. Je wil comfortabele plaatsen hebben, goedkopere plaatsen, oké. Je wil een goede gezondheid hebben, oké. Je wil lieve kinderen hebben, oké; geniet van je leven. Maar hoe zit het met het geven, het geven van je hart, je respect?

Als ik de volgende keer terugkom, dan wil ik zien dat jullie allemaal samen groeien als één lichaam. Op zijn minst het hart moet geïntegreerd zijn, als het andere nog niet zover is. Beeld je een hart in dat kleppen heeft die op verschillende tijden pulseren, waardoor alle spieren op een andere golflengte zitten. Hoe kan dit universum overleven met zo’n hart? Daarom moet ik alle cellen van het hart verzoeken alert te zijn, om één te zijn met God, en op een liefdevolle manier te zorgen voor het hele universum. Moge God jullie zegenen.

Dus waar gaat deze puja vandaag over? Het is een afscheidspuja vandaag, dus laten we deze houden, vlak voor de geboorte van Christus. Laat Christus in ons geboren worden. Laten we, net als hij, degene zijn die altijd aandrong op: “Heb je broers lief. Heb je zussen lief.” Wie zijn je broers en zussen? Hij heeft deze vraag ook gesteld, “Wie zijn mijn broers en zussen?”

“Sahaja yogi’s zijn mijn broers en zussen.”

Iemand bracht een offer bij het altaar. Hij zei: “Wat ga je offeren bij het altaar? Heb je je verzoend met je broeder?” Heb je je verzoend? Verzoen je eerst, en breng dan pas bloemen naar Moeder.

Hij heeft het al gezegd. Denk aan hem, hoe vergevensgezind hij was, hoe grootmoedig, hoe nobel, en hoe hij de hele tijd aan zijn Vader dacht, volkomen toegewijd, terwijl hij zijn taak volbracht. Dus met alle eerbetuigingen aan Christus en aan zijn moeder die op een heel potentiële manier werkte, moeten wij vandaag binnenin onszelf die machtige Spirit[2] ontwaken, die in werkelijkheid de Omkara[3] is. Zelfs de herinnering, zelfs alleen al de gedachte hieraan is zo vreugdevol. Laat zijn leven weerspiegeld worden in jullie levens. Jullie moeten christenen zijn in de ware zin van het woord.

Laten we… wat is er?

Ik denk… Ik zou nu zeggen dat de volgende keer dat jullie naar de puja komen, jullie allemaal de 108 namen van de Godin moeten hebben. Jullie moeten alle teksten hebben die er zijn. Net zoals we deze boeken hebben, moeten wij allemaal deze teksten hebben, niet slechts één persoon. We zouden ook bepaalde dingen moeten proberen te onthouden: de namen van de Godin, de namen die wij citeren. We zouden ze keer op keer moeten lezen en ze begrijpen, de Sanskriet betekenis ervan. En het zou gemakkelijk in ons moeten opkomen, want dat is hoe we onze chakra’s zullen uitzuiveren.

Ik geloof niet dat we namen hebben voor Christus, dat is niet erg, en deze keer hoop ik dat we zullen proberen enkele namen van Christus te lezen. We hebben wel de namen van Ganesha, maar niet van Christus, dus zullen we de 108 namen van Shri Ganesha zeggen, en iemand kan mijn voeten wassen, goed…

Heb je ze? Wel, dat is eigenlijk het beste. Maar dus, ik zou zeggen dat iemand ze nu kan zeggen, laat ons kijken. Hoeveel namen hebben we? … Laat mij de namen verzinnen, en we zullen ze aan anderen geven. Waarom zou alleen Gavin de namen bij zich houden? Het is niet zoals een premier van dit land dat je de leider gekozen hebt. De premier wordt ervoor betaald, zij is – dat is de baan die ze heeft. Dit is zijn baan niet. Jullie doen allemaal het werk van God. Waarom zou er dan iets zijn als… Welnu, iemand moet ze voorlezen, en iemand kan dit doen. Wie zal het nu voorlezen?

Iemand moet het nu voorlezen en iemand kan mijn voeten wassen. Maar doe niet teveel, hé? Dit is Christus – het is niet makkelijk om in je op te nemen. Goed, laten we zien. Laten we zien hoeveel liefde je voor hem hebt, in welke mate je hem in je opneemt.

Ga nu staan. Je moet opstaan om te helpen, sommigen van jullie. En anderen ook. Je hoeft niet bang te zijn dat er ego zal zijn of wat dan ook. Wees niet terughoudend door te denken: “Oh, zij denken dat ik alleen maar…” – nee, ren! Ren, om het werk te doen.

Welnu, wat is er? Neem een aantal dingen die je nodig hebt.

Wie zal de puja leiden? Bala, kan jij het doen? Oké, kom naar voren. Er kunnen ook een aantal vrouwen komen, wat maakt het uit? Nu, kom hier… Het water en zo… Nu, omdat jullie vrienden zijn, hoef je je niet teveel zorgen te maken…

[Een Sahaja yogi citeert de namen van Christus.]

Hij die werd geboren om ons te onderwijzen over zijn Vader Sadashiva, de eeuwig aanwezige, almachtige God. Amen.

Aum twameva sakshat, Shri Jesus sakshat, Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namah. Hij is het primordiale wezen, de Aum.

Hij is Vishnu en de zoon van Vishnu. Hij is Mahavishnu.

Hij is pure pranava energie.

Hij omvat miljoenen universums.

Hij werd geboren uit het primordiale kosmische ei.

Hij werd verwekt in het hart van Shri Mataji.

Hij was voorspeld door de profeten. Hij werd aangekondigd door een ster in het oosten.

Hij werd bezocht door de drie wijzen, die Brahma, Shiva en Vishnu waren.

Hij werd geboren in een stal.

Hij is de onderwijzer.

Hij is een vriend van de koeien.

Hij werd vergezeld door koeien.

Zijn vader is Shri Krishna.

Zijn moeder is Shri Radha.

Hij is de Verlosser die al onze zonden verbrandt met zijn vuur.

Hij siert de Agnya chakra.

Hij is licht.

Hij heeft de natuur van de lucht.

Hij is vuur.

Hij verrichtte wonderen vanuit zijn mededogen.

Hij wiens mantel werd aangeraakt.

Hij is een vriend van asceten.

Hij wordt aanbeden door gezinnen.

[Shri Mataji: Door tapasya (boetedoening) – hij staat voor tapassvi (asceet). Nu zie je waarom. Ascetisch, waarom? Omdat hij een tapassvi (asceet) is.]

Zijn bija mantra is “Ham, Ksham.”

Hij is de vergever.

Hij staat ons toe te vergeven.

Hij is de Spirit.

Hij is geboren uit de Spirit.

Hij die werd gekruisigd en die verrees in zuivere Spirit.

Hij die verrees na drie dagen.

Hij is vrede.

Hij absorbeert alle gedachten.

Hij verblijft in de Adi Agnya chakra.

Hij verblijft in alles, maar bij mensen in de Agnya chakra.

Hij is de Omkara.

[Shri Mataji: Hij verblijft in alles, maar bij mensen verblijft hij in de Agnya chakra.]

Hij die de Trooster beloofde, die Shri Mataji is, de Heilige Geest.

Hij die wederkeert als een koning.

Hij is Shri Kalki.

Hij is het principe van de evolutie.

Hij is de ondersteuning van onze evolutie.

Hij is het einde van de evolutie.

[Shri Mataji: Hij is de ondersteuning van het universum – de Muladhara.]

Hij is de evolutie van collectief onderbewustzijn naar collectief bewustzijn.

Hij is de smalle doorgang.

Hij is het pad naar het hemels koninkrijk.

[Shri Mataji:Hij is de smalle doorgang naar het hemels koninkrijk, en hij is het pad. Goed.]

Hij is de stilte.

Hij is de Heer Kartikeya.

Hij is Shri Maha Ganesha Hij is de zuiverheid van de onschuld.

Hij is zelfbeheersing.

Hij is vrijgevigheid.

Hij is het licht in de ogen van Shri Mahalakshmi.

Hij is gehoorzaam aan zijn Moeder.

Hij is de perfecte Sahaja yogi.

Hij is de perfecte broer.

Hij is de belichaming van vreugde.

Hij is de belichaming van zachtheid.

Hij spuugt de halfhartigen uit.

Hij veroordeelt overspelige ogen.

Hij veroordeelt alle fanatici.

[Shri Mataji: Eigenlijk neutraliseert hij de overspelige ogen. Hij maakt overspelige ogen onschuldig, omdat hij onschuld is.]

Hij is niet geïnteresseerd in rijkdom.

Hij geeft alle rijkdommen aan zijn volgelingen.

Hij is zuiver wit.

[Shri Mataji: Nee, dit is, je kan niet zeggen dat hij geen interesse heeft in rituelen – waarom denk je dat?  De rituelen die echt zijn…  Kijk, degene die rijkdom is, hoe kan hij geïnteresseerd zijn in rijkdom? Dat is het punt… Hij is rijkdom. Hij is totaal niet geïnteresseerd, omdat hij de rijkdom is – dat is gunatita, zoals je dat noemt – begrijp je, het ‘zijn’ en het ‘niet-zijn’ Als je het ‘niet-zijn’ bent, dan kan je niet geïnteresseerd zijn in het ‘zijn’. Voorbij, hij is er voorbij.]

Hij is het heilige hart.

Hij draagt een kroon van doornen.

Hij veroordeelt ellende.

Hij heeft geleden opdat wij zouden genieten.

Hij is een kind en toch is hij de eeuwig oeroude.

Hij is de alfa en de omega.

Hij schenkt het hemelse koninkrijk, zowel aan de eersten als de laatsten.

Hij is altijd bij ons.

Hij is voorbij het universum.

Hij is het teken van het kruis.

Hij staat boven discriminatie.

Hij is de getuige.

Hij is degene die gadegeslagen wordt.

Hij overwint verleiding.

Hij drijft het kwade uit.

Hij veroordeelt occulte praktijken.

Hij is de belichaming van tapasya – boetedoening.

Hij aanbidt zijn Vader.

Hij is door zijn Vader geheiligd.

Hij, wiens naam heilig is.

Hij is intelligentie.

Hij is wijsheid.

Hij is volmaakte nederigheid.

Hij is boos op materialisten.

Hij vernietigt ego en absorbeert superego.

Hij is de vernietiger van verlangens.

Hij is de zuivere kracht van het verlangen.

Zijn kerk is het hart.

Hij bezit de elf verwoestende krachten.

Hij is de vernietiger van valse profeten.

Hij is de vernietiger van onwaarheid.

Hij is de vernietiger van intolerantie.

Hij is de vernietiger van racisme.

Hij is de vernietiger van woede.

[Shri Mataji: “van fanatisme – dit is echt zo.”]

Hij is de aankondiger van de Gouden Eeuw.

Hij wordt aanbeden door onze Moeder.

Hij wordt geprezen door onze Moeder.

Hij is geliefd door onze Moeder.

Hij is degene die uitverkoren is.

Hij is ontwaakt in alle Sahaja yogi’s.

Hij die het witte paard berijdt aan het einde der tijden.

Hij is het einde van onze angsten.

Hij bewaakt de poort naar onze Moeder.

Hij is de enige weg naar het Koninkrijk van God.

Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat

Shri Mahavirata sakshat

Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji

Shri Nirmala Devi Namo Namah.

[Shri Mataji: Ik denk dat het woord ‘aanbeden’ eigenlijk ‘bemind door onze Moeder’ moet zijn, want hij was het er niet mee eens, denk ik, het blokkeert de Agnya. Dus het is ‘wordt bemind door’. Kijk, hij is zo nauwkeurig – zie je, het protocol is niet goed, daarom. Kijk – het is beter! De Agnya was in orde. Zie je? Er zijn nog wel enkele blokkades. Ik vroeg me af welke het was. Nu zullen we zeggen: “Hij wordt bemind door onze Moeder.” ]

Hij wordt bemind door onze Moeder.

[Shri Mataji: Nog eens, drie keer.]

Hij wordt bemind door onze Moeder.

[Shri Mataji: Nog eens.]

Hij wordt bemind door onze Moeder.

Hij wordt bemind door onze Moeder.

[Shri Mataji: Zie je? Hij is heel precies. Moge God jullie zegenen.

(Er worden hymnes gezegd voor Shri Mahalakshmi, in het Sanskriet.)

Begrijp je de betekenis hiervan? De beschrijving van Mahalakshmi, wat zij je geeft, en ook de beschrijving van haar relatie met Vishnu, met Hari – dat is Shri Krishna, dat zij de geliefde van Shri Krishna (Hari) is. Zij is de geliefde van Shri Krishna; en dat verklaart hoe Mahalakshmi, als zij Maria is, dat Maria dan Radha is.

Dit moet worden gedaan door jongens die geen gevoelens rond het huwelijk hebben, of eraan denken. Zo zuiver moet het zijn.

(Shri Mataji geeft aanwijzingen om de puja correct uit te voeren.)

(De Devi Suktam wordt geciteerd.)[1] bhoot: ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven; negativiteit die soms ons subtiele systeem binnendringt.

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] Omkara of Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Aum of Om klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.