Birthday Puja, Melbourne 1985 (Australia)

Birthday Puja, Melbourne, Australië 17 maart 1985
NlTVD: Eindversie 26/04/2012
Ik ben heel blij om jullie allemaal mijn verjaardag te zien vieren vandaag, terwijl we op dezelfde dag ook het nationale programma hebben. Dit is een goede combinatie, in de maand maart. Deze periode wordt in India als de lente beschouwd – Madhumas, dat zingen jullie, Madhumas. En zoals je weet valt op de eenentwintigste maart de equinox[1], dus dit betekent in zekere zin een evenwicht, […]