Devi Puja, San Diego 1985

San Diego (United States)

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

Devi Puja

San Diego, VSA

31 mei 1985

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 07/10/2010

 

DEEL 1

Moge God jullie zegenen.

Neem plaats, alsjeblieft. (Alleen om op te nemen, toch?)

Het doet me zo goed om in de ashram in San Diego te zijn. En dit is zo’n mooie plek, die zoveel van Gods liefde uitstraalt, van het Goddelijke, te zien aan hoe het je bij elke stap wil helpen. Als je een ashram wilt hebben, als je een degelijke woonplaats wilt hebben, als je op een goede manier voor je kinderen wilt zorgen, als je het werk van God wilt doen, dan wordt er overal voor gezorgd, dan moet alles wel opgelost worden. Als het niet opgelost wordt, hoe kun je dan je werk doen? Daarom wordt het allemaal opgelost. En het is zo overduidelijk dat de verschillende ashrams die we hebben zo’n aangename plaatsen zijn, aan heel redelijke prijzen die betaalbaar zijn voor ons, waardoor we gelukkig kunnen samenleven. Dit is een onderkomen dat uit liefde voor jullie gecreëerd werd.

Dus het eerste dat we ons moeten herinneren, is dat er onder ons niets dan liefde zou mogen bestaan. We zouden geen mensen mogen vertrouwen die ons proberen te verdelen, die ons verkeerde denkbeelden proberen in te geven. Het is heel gemakkelijk iemand te herkennen die een Sahaja yogi is vanuit het hart. Het is heel gemakkelijk om zo iemand te herkennen. Als je hier een beetje gevoeliger voor wordt dan zul je zo iemand heel gemakkelijk kunnen ontdekken. En ook zij die geslepen zijn kunnen herkend worden. Vanaf nu kan niemand nog tegen God handelen, want alles zal aan het licht gebracht worden en ontdekt worden.

Maar wij moeten met onze aandacht volledig bij onze Moeder blijven. Het kan zijn dat sommige mensen enigszins fanatiek worden omdat ze zodanig gehecht zijn, maar dat is niet erg, dat zal wel in orde komen. Het is beter fanatiek te zijn dan te twijfelen. Dus al die mensen die in bepaalde dingen overdrijven zouden zich moeten toeleggen op een leven waarin ze alles wat ze zien, alles wat ze begrijpen uit Sahaja Yoga, alles wat er gebeurt, zullen aanvaarden zonder enige ongerustheid erover.

Het is nu eenmaal een feit dat we ook bepaalde denkbeelden over Sahaja Yoga opbouwen. Maar we kunnen dit niet opbouwen – het is wat het is. We kunnen ons beeld over Sahaja Yoga niet opbouwen, door te denken: “Het zou zo moeten zijn, Sahaja Yoga zou zo moeten zijn” – dit kunnen we niet doen. Je kunt er geen tussenweg in vinden, je kunt echt geen tussenweg vinden. Het moet zijn wat het is. Het kan niet zijn wat jij wilt dat het is. Je kunt het niet kneden, want het werd lang geleden al vastgelegd. Nu is het wat het is, en daarom werkt het ook zo goed, zo efficiënt. Maar om het nog efficiënter te maken moet je haar werkwijze accepteren.

Zoals de timing van gisteren, zie je: ik wist dat er iets moest gebeuren, en dat de tijd daarvoor nog niet gekomen was. De tijd die ik hier doorbracht zou dan besteed zijn geweest aan het omhoog brengen van hun Kundalini, en zou dus onnodig verspild zijn geweest. In plaats daarvan had ik maar vijf minuten nodig om hen zelfrealisatie te geven. Alles moet dus in dat licht worden gezien. Langzamerhand zul je het goddelijke spel gaan zien: hoe alles zich oplost, hoe het je helpt.

Stel nu bijvoorbeeld dat God je in een bepaalde situatie heeft geplaatst. Dr. Worlikar vertelde me daar laatst een mooi verhaal over, dat heel interessant is, namelijk dat er tussen de Godin van de rijkdom en de Godin van de kennis een klein conflict bestond. Je kunt het kennis noemen, of Saraswati die, als ze verwaarloosd wordt of als ze teveel opgehemeld wordt, je egoïstisch kan maken: als je bijvoorbeeld iemand wordt die alleen maar wil leren, leren en nog eens leren dan kun je naar de andere kant geslingerd worden.

Deze vrouw wilde dus de macht van rijkdom testen. Dus zei ze tegen Lakshmi: “Goed, laat het ons op deze persoon uitproberen.” Die persoon was een bedelaar en hij had geld nodig, heel veel geld. Dus stopte Lakshmi veel geld in een groot voorwerp, dat we ook wel handa noemen, en legde het op zijn weg. Deze man liep daar dus, en toen kwam Saraswati zijn hoofd binnen. En zodra Saraswati zijn hoofd binnenkwam werd hij egoïstisch, en hij keek er zelfs niet naar, hij liep er gewoon aan voorbij. Het was precies dat wat hij nodig had, maar hij liep eraan voorbij.

Dit maakt je dus één ding duidelijk: wanneer mensen egoïstisch worden, hun eigen plannen beginnen te maken, hun eigen suggesties beginnen te geven en beelden beginnen te vormen, wat er dan gebeurt, is dat het Goddelijke, dat probeert in je behoeften te voorzien, je wensen te vervullen, je oplossingen te geven, verdwijnt. Dit is wat er gebeurt als we het Goddelijke niet toestaan zijn spel te spelen. Dit geldt niet alleen op materieel niveau; maar het geldt ook op emotioneel niveau, het geldt ook op lichamelijk niveau, maar het allerbelangrijkste is dat het ook geldt op spiritueel niveau. Dit moeten we dus goed beseffen. Laat het Goddelijke zijn werk maar doen, en wij moeten kunnen toekijken.

Zoals Krishna heeft gezegd: “Karmanyevadikaraste” – “Het is aan ons om het werk te doen.” We hadden bijvoorbeeld laatst een puja gedaan, de aarti was gebeurd. Ik zei: “Goed, als we op tijd kunnen zijn, des te beter; zoniet neem ik de avondvlucht.” Ik maak me niet druk of ik nu met de ochtendvlucht ga of met de avondvlucht, dat maakt me niets uit. Ik ben absoluut ontspannen. We bespraken enkele belangrijke punten die besproken moesten worden, waar wat tijd aan moest worden besteed; dat moet nu eenmaal gebeuren, dat maakt deel uit van ons leven. Ik maak me niet druk om het feit dat ik de vlucht van 1 uur moet nemen. Goed, ik zal de nachtvlucht nemen, dat maakt voor mij geen verschil.

Het gaat er dus om een heel ontspannen geest te hebben, en te zien hoe de dingen zich ontwikkelen. Mensen maken zich onnodig druk.

We hoeven dus alleen maar te begrijpen dat het Goddelijke één groot spel speelt, dat het zo zijn eigen werkwijze heeft, en dat het hele systeem in ons voordeel werkt, in jouw voordeel, in het voordeel van de Sahaja yogi’s. Zodra je dat beseft, voel je je helemaal ontspannen en dan voel je vreugde. Maar als je begint met: “O, dit had zo moeten gebeuren, dat had zo moeten gaan,” dan keert de hele situatie zich tegen de vreugde. Hoe het ook gaat, het is altijd goed. Eenmaal je die houding ontwikkelt, dan zal de vreugde compleet zijn.

Ook in jullie emotionele leven heb ik gezien dat jullie veel te veel lijden. De reden is dat je overal over na begint te denken. In India is bijvoorbeeld de manier waarop we trouwen heel eenvoudig. In onze kindertijd wordt ons al aangeleerd: “Je zult later trouwen, dus moet je leren met je man samen te leven,” en aan een man wordt altijd verteld hoe hij zijn vrouw moet behandelen. Maar ze weten niet wie hun vrouw of hun man zal worden. De ‘man’ of de ‘vrouw’ is gewoon een soort van symbool. Ze weten niet wie het zal worden; het zou iedereen kunnen zijn. Eenmaal je haar als (een vorm van) een dharma aanvaardt, overkomt het je als een verrassing, en geniet je er gewoon van. En de hele situatie wordt opgebouwd tot een bepaald punt, tot een moment dat ook spiritueel gunstig moet zijn. Natuurlijk raadplegen ze ook de horoscopen, dat is een belangrijk aspect, want als je de horoscopen niet raadpleegt zou het wel eens op een ramp kunnen uitlopen. Daarom raadplegen ze de horoscopen. En als er veel gemeenschappelijke punten zijn – men zegt dat zesentwintig gemeenschappelijke punten ideaal is – dan worden ze uitgehuwelijkt, anders niet. Nu is het niet van belang of we elkaar van tevoren al ontmoeten of niet. Soms ontmoeten de mensen elkaar al en gaan ze een jaar met elkaar om, bijvoorbeeld doordat hun huwelijk wordt uitgesteld omdat het moment niet spiritueel gunstig is. Dan kunnen ze samen wat tijd doorbrengen, maar nooit in afzondering; ze zonderen zich nooit af. Dat moment wordt dus bewaard als een heilig moment, het moment waarop je je man of je vrouw zult ontmoeten – dat is een zeer heilig moment, daarom ben je je heel bewust van dat punt.

Op een zeker moment wordt het ineens besloten. En dat moment moet je nu als een heilig moment beschouwen. Soms kan het zelfs gebeuren dat er enige tijd tussen ligt, vrij veel tijd, na de beslissing; het kan zijn dat het een tijdje enkel bij een gevoel moet blijven, wanneer je die persoon ziet. Maar je laat je aandacht niet afleiden, het is een volledig toegewijde inspanning. En het werkt, omdat je het gewoon aanvaardt.

Maar hier leven mensen eerst drie jaar lang samen, en vervolgens trouwen ze en scheiden ze weer. Ik bedoel, ik kan dat niet begrijpen: of ze nu drie jaar samenleven, of zeven jaar, of tien jaar, het zal uiteindelijk toch op hetzelfde uitdraaien. Wat heeft het dan voor nut om elkaar zo lang te kennen, als je uiteindelijk toch gaat scheiden? Maar het werkt gewoon als je begrijpt dat het een toegewijde ontwikkeling is, waarbij je alles op een toegewijde manier doet, en waarbij je die persoon gewoon ontmoet en accepteert als je metgezel. Misschien zijn er één of twee die falen, maar als je er niet bij nadenkt dan is er weinig kans dat je faalt. Want na het huwelijk begin je te denken: “O, ik had dit verwacht, ik had dat verwacht. Ik dacht dat dit zo zou zijn; maar het is niet zo.” En je probeert altijd fouten te vinden bij elkaar, niet bij jezelf – dat is nog het allermooiste; je kijkt niet eens hoe je je aan die persoon kunt aanpassen. En eenmaal je begint na te denken over je huwelijk, dan is het huwelijk al voorbij, dan heeft het geen schijn van kans meer. Zoals een kind dat bij je geboren wordt en je, zonder erover na te denken wat voor soort kind er zal komen, toch van het kind houdt, op dezelfde manier zul je in je huwelijk ook zo’n toegewijde houding moeten ontwikkelen. Alleen op die manier zullen huwelijken succesvol zijn.

Maar hier gaat het net als wanneer je iets koopt: je koopt iets, goed, en vervolgens denk je: “O, dat was niet goed, ik had beter iets anders gekocht, dat zou beter zijn geweest”, enzovoort. En dan ga je weer op zoek naar iets anders. Met voorwerpen ligt het anders; voorwerpen zijn maar voorwerpen. Maar mensen zijn levende dingen, het zijn geen dode voorwerpen die je zomaar voor een ander kunt omruilen: “Ik had die kunnen krijgen, of die.” Je kunt op die manier niet met mensen blijven omgaan – dan hou je het Goddelijke voor de gek.

En dit is het belangrijkste punt waarvan we voelen dat Sahaja yogi’s het moeten leren te aanvaarden, met vreugde, met geluk, en om niet langer onzinnige ideeën te projecteren. Alleen dan zul je zien dat je vreugde compleet zal zijn. Anders zal het dat niet zijn. Als we het dan bijvoorbeeld over de lichamelijke kant hebben, dan gaat het als volgt: als een vrouw heel dun is, dan wil ze zo’n benen hebben, zo’n handen, en zo’n lichaam. Waarom? Ik bedoel, stel je voor dat iedereen ingedeeld zou zijn volgens bepaalde afmetingen: zoveel centimeter moet de taille zijn, zoveel centimeter moet dat zijn – dat zou afschuwelijk zijn. Ik bedoel, je zou het grondig beu worden. Maar toch wil je zo worden.

Nu ontstaat de mode dat we op lichamelijk vlak Mr. Amerika moeten zijn, of hoe je het ook wil noemen. En dus gaat iedereen joggen, iedereen rent als gekken. Maar waarom? Jij hebt je eigen persoonlijkheid, blijf daar toch bij. Je hebt dingen nodig voor je lichaam die passen bij hoe jij bent. Als natuurlijk je gezondheid niet in goede staat is, dan probeer je het met behulp van je chakra’s te genezen. Maar om met het oog op het uiterlijk te denken: “Ik moet er zo uitzien, ik moet er zo uitzien”, dat maakt echt geen verschil.

Zo ontstaat er weer een nieuwe gekte waardoor mensen erg ongelukkig zijn. Zie je, als je naar deze zogenaamde belangrijke elitefeestjes gaat waar de meeste mannen heel veel verdienen en een hoge opleiding hebben genoten, mensen die tot de top behoren, en waar ook de vrouwen heel hoog opgeleid zijn en dergelijke, dan is het enige waar ze over praten hoeveel calorieën ze eten, enzovoort. Je begrijpt het gewoon niet, wat is er aan de hand met deze mensen? Hun niveau is zo laag. En dat is dan nog fatsoenlijke taal, maar als ze onfatsoenlijk worden dan kunnen ze daarin ook nog tot het uiterste gaan. Dat toont dus aan dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden in die persoon. Zij denken gewoon in die termen. En als gevolg daarvan worden ze heel ernstig en bespreken ze al dit soort dingen in alle ernst. Je kunt niet anders dan om ze lachen, hoe dom ze zijn. Al deze dingen worden dus als erg belangrijk beschouwd in een land als Amerika, of in eender welk ander land; zo zie je welk soort mensen ze daar hebben.

Ik bedoel, in India maken mensen zich niet zo druk om hun figuur. In mijn tijd hielden mensen in elk geval nooit van heel magere meisjes, want ze dachten dat die vast heel opvliegend zouden zijn, heel heetgebakerd, en dat ze steeds aan het denken zouden zijn. Ze hielden nooit van heel magere meisjes, echt, ik zeg het je; zelfs nu nog houdt mijn man er niet van. Hij zegt: “Kijk, de mannen hebben de vrouwen misleid, en daarom doen vrouwen al dit soort dingen.” Zie je, hij is een heel eenvoudige man, daarom denkt hij dat de mannen hen hebben misleid. Zo gaat het dus, en dan maken ze zo’n benen of zo’n tanden, of zo’n neus, en je zet een plastic neus op je gezicht – waarom?

Dus ook op lichamelijk vlak ontstaat er onevenwicht als we erover nadenken. Want als we denken botsen we met andere vormen van denken, en vervolgens vormen we een algemeen denkbeeld, waarna er een algemeen patroon geaccepteerd wordt. En zodra dat geaccepteerd is zeggen mensen: “Oké, laten we dat doen.” Eerst begonnen ze met heel strakke kleding, zie je, en één meisje schepte bij me op dat ze een kledingstuk acht dagen lang had gedragen en dat ze het nu niet meer uit kreeg.

Ik vroeg: “Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?”

Ze zei: “Dit is iets dat je kunt dragen en waarmee je in bad kunt gaan, en dan krimpt het en kun je het niet meer uit krijgen. Je kunt er een bad mee nemen, je kunt er alles mee doen wat je wilt.”

Ik zei: “Dat is echt smerig.”

“Nee, nee, je kunt het netjes wassen en schoonmaken.”

“Maar,” vroeg ik, “waarom, waarom doe je zoiets waardoor je bloed van binnen helemaal gestremd wordt?”

En nu beginnen ze er last van te krijgen, dus nu hebben ze weer veel te losse kleren, zie je, vodden, vrijetijdskleding, enzovoort. Dus ze springen van het ene uiterste in het andere, en dit is wat er gebeurt als je erover blijft nadenken en steeds probeert nieuwe methodes te verzinnen.

Maar met traditie werkt het anders. Traditie ontstaat wanneer mensen traditioneel zijn, en wat er in feite gebeurt, is dat alleen mensen die gezond verstand hebben traditioneel kunnen worden, omdat zij begrijpen wat ze moeten loslaten en wat ze niet moeten loslaten. En zij proberen er ook achter te komen hoe we het best kunnen groeien. Dit gebeurt niet door slechts één kant te bekijken, maar we moeten beide kanten afwegen en onszelf zo in evenwicht brengen, om vervolgens vooruitgang te boeken. En alles wat moet worden losgelaten moet je loslaten, en alles wat goed is moet je opnemen. Jullie noemen het ook wel het ‘vallen-en-opstaan’ principe. Kijk, je maakt een fout – goed, geef het dan op; dan maak je een andere fout – goed, geef het op. Alles wat goed is hou je bij en daar ga je mee verder, en op die manier bouw je een juiste traditie op die andere mensen kunnen volgen.

Maar zij die altijd maar aan nieuwe dingen denken, die steeds maar nieuwe dingen willen hebben, zij hebben het helemaal bij het verkeerde eind, want dit soort gedrag noemen we ook wel dwaasheid. Met al die nieuwe dingen kunnen ze in de grootste problemen verzeild raken, en precies dat is er gebeurd in de meeste westerse landen, door alle nieuwe dingen die ze uitproberen. Nu is de nieuwste rage cocaïne – goed, neem dan cocaïne. Ik bedoel, het zou me zelfs niet verbazen als prins Philip zoiets zou gebruiken of als gelijk wie zoiets zou gebruiken. Ik bedoel, iedereen wil nieuwe dingen uitproberen, en als je zegt dat je dat niet wilt proberen dan zeggen ze: “Waarom niet?” Dit is een heel groot probleem van de westerse geest.

Jullie zouden dus allemaal moeten beseffen dat je beter geen nieuwe dingen uitprobeert in Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is iets dat op traditie gebouwd is. Probeer niets nieuws te doen in Sahaja Yoga. Dat wat we hebben is meer dan voldoende, dus probeer niets nieuws te doen. Alle mensen die nieuwe dingen uitprobeerden zijn in de problemen gekomen, dus probeer niets nieuws te beginnen.

Iemand zei bijvoorbeeld dat er tegenwoordig, zie je, ik hoorde dat er in Londen mensen waren die lezingen begonnen te geven en die ineens nieuwe methodes van Sahaja Yoga hadden ontwikkeld. En ze zijn allemaal gek geworden. Ik bedoel, hun vibraties waren in een hachelijke toestand, ik wist niet wat ik met ze moest aanvangen. Ik was erg verbaasd. Ik vroeg: “Waarom hebben jullie zomaar een nieuwe methode uitgeprobeerd? Waar was het voor nodig om een nieuwe methode uit te proberen?”

“O,” zeiden ze, “Nou, we dachten, laten we dit eens proberen.”

Ik zei: “Ik heb jullie alle methodes al gegeven. Heb je ze al uitgeprobeerd, heb je jezelf al geperfectioneerd? Je zou beter eerst de methodes uitproberen die ik jullie heb gegeven, en daarna kun je mij vragen of je iets nieuws kunt opstarten. Maar je moet goed weten waar je mee bezig bent.”

Ik heb ook gemerkt dat middelmatige Sahaja yogi’s altijd zoiets doen, een nieuwe methode uitproberen. Ineens zullen ze beginnen met: “Nu zal ik je vertellen hoe je je adem kunt laten circuleren.” Waarom moet je je adem laten circuleren? Opeens vinden ze een nieuwe methode uit. Dit komt vaak voor, en soms kunnen het zelfs mensen met slechte bedoelingen zijn die zoiets doen, dus wees voorzichtig. Het is niet nodig om nieuwe methodes te proberen. Je bent nu in een bewustzijn terechtgekomen waarin je gewoon sterk moet staan. Dus probeer op dit punt geen nieuwe dingen uit. Maak jezelf gewoon sterk, zorg dat je sterk staat in je evenwicht – dat is zeer belangrijk.

Het tweede punt is dat iedereen goed geïnformeerd moet zijn, in Sahaja Yoga. Maar sommige mensen zijn zo slecht op de hoogte dat ik er soms versteld van sta. Er was bijvoorbeeld een man die homoseksueel was of iets onzinnigs, en hij vertelde de mensen: “Ja, kijk, Moeder zegt dat het in sommige gevallen niet erg is.” Dat heb ik nooit gezegd. Ik zou zoiets nooit kunnen zeggen. En daarna zei iemand: “Drinken – dat is niet erg, heeft Moeder gezegd.” Hoe zou ik dat kunnen zeggen? Die mogelijkheid bestaat gewoonweg niet. En nog iemand zegt: “Het is niet erg, je mag er wel geld aan verdienen.” Dat heb ik nooit gezegd. Nee, dat kan je niet doen, deze dingen zijn niet de bedoeling, het is niet de bedoeling dat je ze doet. Je moet ze helemaal niet doen. Goed?

Dus wie er ook met dit soort ideeën aankomt, vertel hen maar: “Niets daarvan.” Er bestaat niets van die aard, er bestaat geen compromis in Sahaja Yoga, geen compromis. Alle methodes die we hebben geleerd, laat ons die gebruiken om onszelf te vestigen en anderen te vestigen. Je moet binnen je maryada’s[1] blijven, binnen je grenzen. Probeer niet te vliegen. Sommige mensen denken dat zij belangrijkere Sahaja yogi’s zijn en dat ze dit zullen doen en dat zullen doen. Herinner je dan dat dit verkeerd is. Je moet jezelf nederig maken, en herinner jezelf eraan dat je pas op het moment dat je nederig wordt zult beseffen dat alleen de nederige mensen sterke mensen zijn.

Je zou dus volmaakte nederigheid moeten hebben. Probeer steeds meer kennis te verzamelen over Sahaja Yoga. Er zijn zoveel manieren om dat te doen. Ik heb al mijn lezingen al gegeven, er zijn nu verschillende boeken uit over Sahaja Yoga, en dan is er ook nog jullie ‘Nirmala Yoga’ – er zijn zoveel manieren waarop je Sahaja Yoga kunt leren begrijpen. Als je iets niet begrijpt, dan kun je het aan elkaar vragen; probeer dat te analyseren wat jij graag wilt leren, door de dingen die Moeder zegt, door te kijken wat ze erover zegt. Want mijn lezingen werden gegeven in heel, heel eenvoudige taal. Ik gebruik een uiterst eenvoudige taal, en ik vermijd elk formeel taalgebruik, voor zover mogelijk natuurlijk; soms moet ik wel moeilijke woorden gebruiken, maar over het algemeen niet. Maar achter die woorden stroomt er een zeer subtiele vorm van kennis. Het kan soms moeilijk zijn die kennis te begrijpen, het kan zijn dat je probeert er een andere constructie van te maken, het kan zijn dat je het anders probeert te interpreteren. Als je zo’n soort probleem hebt kun je beter iemand raadplegen waarvan je het gevoel hebt dat hij in staat is je advies te geven. Maar dat advies moet je dan wel aanvaarden. Je mag je eigen standpunt niet op de voorgrond stellen, want dit zou helemaal verkeerd zijn. Dan zou je als een ontspoorde trein zijn die het spoor bijster raakt.

We hebben een spoor in Sahaja Yoga, dat moet je weten, of je dat nu wilt of niet. Het is geen kwestie van vrijheid, maar het spoor om spiritueel te groeien. Je kunt niet zonder meer van dat spoor af stappen. Als je denkt dat je er toch een beetje van kunt afwijken, dat je je even kunt vermaken met allerlei smerigheid en daarna kunt terugkomen naar Sahaja Yoga, dan zal dat niet kunnen. Als je dat doet dan zal ik hard moeten werken om je uit te zuiveren en van alles te doen. Maar als je jezelf zuiver wilt houden dan zou je beter op je spoor blijven en er niet van afwijken. Probeer geen nieuwe manieren te vinden om iets te doen als het niet noodzakelijk is; waarom zou je dat doen? Ik bedoel, het is eenvoudig te begrijpen dat het energieverspilling is. Ik heb het al voor jullie uitgevonden, waarom wil jij dat dan opnieuw doen?

Net zoals dit type bloes, die ik heb gedragen voor de laatste, ik denk, vijftig jaar of misschien wel meer, dit type bloes. Mijn kleermaker weet ook dat ik deze bloes zo en zo draag. Hij heeft mijn maten. Dus ik hoef hem alleen te zeggen: “Haal dit soort stof voor me, en maak dan een bloes voor me.” En dan maakt hij het. De laatste zoveel jaar, ongeveer vijfentwintig jaar, had ik een kleermaker die dit voor me deed. Zo kostte het hem geen moeite en mij ook niet, en was er geen probleem. Maar als ik elke dag dit patroon wil veranderen, als ik elke keer andere mouwen wil ontwerpen en een nieuw soort bloes, dan zal het me veel meer moeite kosten, ik bedoel, dat is een feit.

Dus waarom, waarom zou je dat doen? Wat heeft het voor nut? Wie ziet dat, wie houdt zich daarmee bezig? We verspillen dus onnodig onze energie aan dit soort dingen. Ik zeg ook weer niet dat je beperkt zou moeten worden in je vrijheid, absoluut niet, maar ik bedoel dat waar je ook maar kunt besparen op de energie die je nodig hebt om te denken, je dat zou moeten doen. Voor zo’n kleine dingen is het niet nodig zoveel varianten te hebben, zo heb ik jullie bijvoorbeeld al ooit gezegd dat in dit land elke kraan anders moet zijn, elk handvat moet anders zijn, elke tegel moet anders zijn – waar is dat voor nodig? Waar variatie in moet bestaan, dat zijn de artistieke dingen. Een sari moet verschillen van andere sari’s omdat het artistiek is. Maar waarom zou dat het geval zijn bij het naaien van een bloes, hier komt geen kunst bij kijken. Artistieke voorwerpen mogen dus van elkaar verschillen, maar voor gewone dingen hoeft dat niet. Waarom zou een apparaat er in alle soorten en maten moeten zijn, je zou er gek van worden. Als je naar een winkel gaat zijn er twintig verschillende voorwerpen, waarvan je niet weet welke je moet kopen, allemaal door machines gemaakt. Deze is goed, maar die is ook goed. En dan komt er iemand anders die zegt: “Dat is niets waard.” En vervolgens voel jij je gekwetst. Het is dus beter om van alledaagse voorwerpen minder versies te hebben, om het jezelf niet al te moeilijk te maken.

De beste manier om al deze problemen te vermijden is dus het gebruiken van je nieuwe bewustzijn van vibraties. Hierdoor spaar je je energie. Je energie moet gespaard worden, en kan gespaard worden als je geen aandacht besteedt aan dingen die niet bij jouw stijl passen, dingen die je niet nodig hebt. Raadpleeg gewoon je vibraties. Als ik ga winkelen – ik ga meestal om verschillende redenen winkelen, zoals je weet. Eén ervan is mijn vibraties daar te verspreiden, een andere reden is vibraties te geven aan de mensen die op de markt rondlopen. De derde reden is om alle voorwerpen te bekijken, zodat mijn vibraties in die voorwerpen komen. En de vierde reden is om iets te kopen om aan anderen te kunnen geven. Maar als ik iets mooi vind, dan is dat enkel omwille van de vibraties en dan probeer ik het te kopen, zodat ik het aan iemand kan geven of zodat het later ergens voor gebruikt kan worden. Ik koop het gewoon en hou het bij, zo kan het altijd van pas komen.

Zo’n houding zou jij ook moeten hebben. Maar als je echter blijft hangen in: “Hier hou ik van, daar hou ik niet van,” over je vrouw, over je werk, over alles, dan zul je in een onzekere positie blijven. Tegenwoordig gaan mensen in Amerika ook op een heel vreemde manier met hun werk om. Ik moet het hierover hebben, omdat jullie dit probleem ook ooit zullen tegenkomen. Vandaag hebben ze een baan: “Ik vind dit niet leuk, ik mag mijn baas niet,” – en ze nemen een andere baan. Daarna nemen ze weer een andere baan, en dan veranderen ze weer. Dan nemen ze een derde baan, en veranderen weer. Ze houden ervan om steeds te veranderen – het is om gek van te worden, echt waar. Ze veranderen van vrouw, ze veranderen van huis, ze veranderen alles. Waarom? Zorg dat je maar één vrouw hebt, dat is beter. En je hoeft in je leven maar twee banen te hebben gehad, dat is beter. En verander hoogstens maar drie keer van woonplaats, dat is beter. Meer dan dat bezorgt je alleen maar problemen. Ik bedoel, wat mij betreft, ik ben veertig keer van huis veranderd, omwille van het temperament van mijn man. Maar ik ben anders, ik ben iemand die totaal niet wordt beïnvloed als er zich veranderingen voordoen. Maar jullie zijn zo niet, dus verspil je energie niet. Het is dus heel belangrijk dat je dit begrijpt, dat je niet steeds van baan moet veranderen, dat is heel belangrijk. Want dat is alleen maar een bevlieging, geloof me.

Ik zal jullie vertellen over Douglas. Hij deed dat vroeger ook. En elke keer had hij weer financiële problemen omdat hij steeds van werk veranderde. Dus op een dag riep ik hem bij me. Ik zei: “Douglas, als je nu nog eens van werk verandert” – want ik zag dat de vibraties goed waren – “als je nu nog eens van werk verandert, dan zul je mij nooit meer zien.” En nu heeft hij een huis, hij heeft een auto, hij heeft geld op de bank, het gaat uitstekend met hem.

Dat is ook een enorme last voor mij: “Moeder, ik heb geen werk, ik heb geen geld. Wat moet ik doen?” Elke keer zijn er weer mensen die naar India komen en zeggen: “Moeder, ik heb geen geld, het spijt me dat ik u niet kon betalen.” Goed, dat maakt niet uit. Er zijn minstens, laatst waren er zo ook vijf mensen. Maar de keer ervoor denk ik dat er zo wel ongeveer twintig mensen waren. Dit gebeurt dus elke keer weer opnieuw. We moeten dus nu beseffen dat we een degelijke baan moeten hebben. We moeten respectabele mensen zijn. We moeten de juiste diploma’s hebben, als het mogelijk is zorg je er best voor dat je een diploma haalt. Jullie zijn allemaal zeer intelligente mensen en jullie kunnen een diploma halen. Jullie zouden aanzien moeten hebben in de maatschappij. Anders zullen ze denken dat deze Moeder de Moeder is van alle bedelaars.

Zorg dus dat je gevestigd raakt wat betreft je baan, wat betreft je huis. Om jezelf te vestigen moet je leren niet te veranderen. De verandering maakt je onzeker – begrijp je wat ik bedoel? Er zou dus geen sprake mogen zijn van verandering. “Ik zal ermee doorgaan.” En als het dan noodzakelijk blijkt, als het niet werkt, dan kun je veranderen. Dit geldt voor alles. Het guru-shoppen is ook niets anders dan de behoefte aan verandering. Hoe meer guru’s je hebt gehad, hoe meer last ik ervan ondervind. Als je maar één guru hebt gehad, ook al was het een vreselijke guru, dan is dat niet erg, dan is het gemakkelijk om je uit te zuiveren. Maar als je er twintig hebt bezocht, wat moet ik dan doen?

Er was ooit een man die zoveel verschillende guru’s had bezocht dat ik niet meer kon uitmaken wat voor persoonlijkheid hij had. Ik zei: “Wat is er met hem aan de hand?” Noem een probleem en hij had het. Ik zei: “Wat is dit voor een man?”

Toen zei ik: “Goed, schrijf nu de namen op van alle guru’s die je ooit hebt bezocht.” Hij schreef drie blaadjes vol aan beide kanten. Ik zei: “Het spijt me, meneer, maar ik kan u niet helpen.”

Hij zei: “Moeder, u moet me helpen, want er is een zeer dringend probleem.”

Ik vroeg: “Wat is het dringende probleem dan?” “Ik ben nu in een vrouw aan het veranderen.” Ik zei: “Wat?”

“De dokters hebben gezegd dat ik in een vrouw aan het veranderen ben.”

Ik zei: “Dat is inderdaad een dringend probleem.” Ik zei: “Ik kan zorgen dat het stopt, maar je hebt veel zuivering nodig.”

En soms zag hij eruit als Hanumana, soms zag hij eruit als een krankzinnige, hij kon er op allerlei manieren uitzien, omdat er zoveel guru’s in hem aan het werk waren. Uiteindelijk had hij het voor elkaar gekregen zichzelf uit te zuiveren en was zijn probleem opgelost, maar zelfs nu zou ik hem nog geen Sahaja yogi durven noemen; hoewel hij heel geleerd is, hij weet alles van Sanskriet, omdat hij zoveel guru’s heeft bezocht, hij is naar alle soorten guru’s geweest. En dat allemaal door de behoefte aan verandering – “Wat is daar mis mee?” Als je dus naar Sahaja Yoga komt, stop daar dan mee. Stop met alle andere dingen.

Het tweede punt dat ik wilde benadrukken is dat je, eenmaal je in Sahaja Yoga bent gekomen, je eerst en vooral op mij en op Sahaja Yoga moet focussen, en pas daarna komt al het andere. Als christenen bijvoorbeeld naar Sahaja Yoga komen, dan kunnen zij Ganesha niet accepteren. En Indiërs die naar Sahaja Yoga komen kunnen Christus niet accepteren. Moslims die naar Sahaja Yoga komen kunnen geen puja aanvaarden. Iedereen draagt een zekere last met zich mee. Leg deze last dus beter aan mijn voeten, afgelopen. Nu zie je alles door mijn prisma, via mij – het is beter om het op die manier te begrijpen. En zij die mij op die manier hebben begrepen, begrijpen Sahaja Yoga op de perfecte manier. Dan bestaat er geen fanatisme in verband met je verleden, maar ook niet in verband met Sahaja Yoga. Zij begrijpen dus dat dit allemaal deel uitmaakt van Moeder, en dat het geen zin heeft om je vast te houden aan het één of het ander. Maar dit betekent niet dat je mij beledigt als je me aanroept als de Godin Kali, of dat je me blij maakt als je me Mataji Nirmala Devi noemt – het maakt allemaal deel uit van hetzelfde.

Je moet dus begrijpen dat dit allemaal een uitdrukking is van onze eigen hokjesmentaliteit. God heeft geen hokjesmentaliteit. In zijn gedachten bestaat niet alleen Amerika, in zijn gedachten bestaat helemaal niets in het bijzonder. Kunnen wij soms bestaan als “nu ben ik alleen mijn Vishuddhi,” – kunnen wij zo bestaan? Of “ik ben alleen mijn neus” – kan dat? We bestaan als ons hele lichaam. God bestaat dus – hij heeft wel een neus, hij heeft oren, bijvoorbeeld, hij heeft alles; maar hij bestaat als God. Hij bestaat niet apart als een neus, hij bestaat niet apart als alleen Amerika, maar hij bestaat als een geheel, alles is er in relatie tot het geheel.

En nu er zoiets met ons gebeurt, dat we nu een deel zijn van het geheel, van het Primordiale Wezen, dan zouden we onszelf niet meer mogen associëren met iets dat ons beperkt door onze conditioneringen. Er zou geen beperking mogen zijn, we moeten in circulatie zijn. Ik merk dat het moeilijk is voor mensen die katholiek zijn geweest om Shri Ganesha met evenveel respect te vereren, omdat ze geconditioneerd zijn. Probeer hem in dat geval even achter je te laten, Christus, vergeet hem even helemaal. Kom naar Sahaja Yoga en dan zul je hem in het juiste licht zien. Want dit is het probleem: je moet eerst binnenkomen en met je eigen ogen zien dat alle wegen naar één plek hebben geleid, en dat ze dus allemaal hetzelfde zijn, dat er helemaal geen verschil is. Kom eerst binnen. Geef alles op en kom binnen. En dan zul je zien dat het allemaal op hetzelfde neerkomt. En dit is heel belangrijk, en als je dit eenmaal ziet, dan zie je zo’n schoonheid dat je geen moeilijkheden meer zult hebben die ontstaan door tot een bepaalde sekte te behoren of bij een bepaalde guru, of bij een bepaalde organisatie. Zelfs zogenaamde religies zijn net als sektes, als je ze nader bekijkt, ze zijn net als sektes, ze hebben niets dan conditioneringen. Ze hebben je niets anders gebracht dan conditioneringen en illusies. We moeten dus niet met illusies leven, we moeten met de realiteit leven. En de realiteit is dat de essentie van alles één is, en dat wij ons er middenin moeten bevinden om te kunnen zien dat ze allemaal één zijn.

Dit zou ook een heel verstandige keuze zijn in een land als Amerika, denk ik, omdat er hier zoveel verschillende ideeën bestaan, zoveel verschillende ideeën dat ik er zelf versteld van sta. Noem het maar op, het gebeurt allemaal in Amerika. Laatst hoorde ik van iets dat ‘Mormonen’ genoemd werd. ‘Mormonen’ of zoiets. Mormonen. Noem het maar op en het gebeurt in Amerika. Ik weet niet hoe al deze verschillende strekkingen hier zijn verzameld. Elk soort guru, ik bedoel, je vindt ze allemaal hier. Ik heb nog nooit zoveel verschillende namen gehoord. Elke keer als ik hier kwam ontdekte ik weer een nieuwe opkomende guru. Waarom is Amerika de plaats waar dit allemaal succes heeft, waar ze als paddestoelen uit de grond rijzen, zie je? Een paddestoel die groeit – is dat niet een rottingsproces? Alleen paddestoelen groeien in de vorm van schimmels. Is dit land aan het wegrotten? Wat gebeurt er? Waarom? Het zijn de gedachten van de mensen. De gedachten van de mensen hier verlangen altijd naar nieuwe dingen, en daardoor ontstaat er een aanbod. Als resultaat daarvan worden ze instabiel. Het grootste probleem van het Amerikaanse karakter is dat de mensen heel instabiel zijn.

Als je ze vraagt: “Hoe gaat het met je?” dan zeggen ze: … Probeer daar maar wijs uit te worden. Ze zouden nooit vragen: “Hoe gaat het met jou?” Hoe kun je daar nu wijs uit worden? Ik bedoel, iemand uit India kan dit niet begrijpen. Als iemand zoiets zegt, een Indiër, zie je, als je een Indiër vraagt: “Hoe gaat het met je?” en als hij zoiets zegt, dan zouden ze zeggen: “Ben je gek?”

En als je hen dan vraagt: “Begrijp je dit?”

“Ik ben in de war.”

Een Indiër zou nooit zoiets zeggen, “Ik ben in de war.” Hij is volkomen zeker van zichzelf. “Ik ben in de war”, wat betekent dat, ben je soms gek? Waarom ben je in de war? Is er iets mis met je hersenen?

Al dit soort ideeën, zie je, bewijzen allemaal onze instabiliteit, onze lichtzinnigheid, onze oppervlakkigheid. Je wordt als het ware gebombardeerd met oppervlakkigheid, echt gebombardeerd, dat zie ik duidelijk. Echt van alle kanten, zie je, de media, dit, dat: het is niets dan oppervlakkig. Het is echt moordend voor de innerlijke kiem in de mens. En jullie willen ermee leven, je wilt op deze manier denken, en zo verlies je jezelf helemaal, alle contact met jezelf raakt verloren.

Ondanks al deze omstandigheden moet je je wel bewust zijn van één prachtig gegeven, namelijk dat er zoveel zoekers geboren worden in dit land. Amerika was het land dat ik als eerste bezocht heb. En ik ben er zeker van dat San Diego de plaats is waar het van start zal gaan, daar heb ik een sterk voorgevoel over. [Marathi] Dit is dus een zeer belangrijke plaats, en ik vind het fijn, ik ben blij dat jullie deze prachtige puja hebben voorbereid, en we moeten deze puja doen. En ik ben er zeker van dat er hierdoor een tijd zal komen, een bijzonder mooie tijd, waarin we enerzijds de Amerikaanse evolutie zullen hebben, en anderzijds de Mexicaanse. Dit kunnen we vanuit San Diego tot stand brengen.

Het is een prachtige dag, waarop jullie deze puja wilden doen. Ik ben er heel blij mee. Vandaag is de dag van de Godin, [Marathi] – trayodashi. Trayodashi is de beste, de dertiende dag. [Marathi] Voel de vibraties, je hebt niet eens een puja nodig! Het is echt niet nodig een puja te doen, het is vandaag zo sterk. Vandaag is het dus een belangrijke dag, en ik ben blij dat hij heeft gevraagd om deze puja hier te houden.

Dus, om te beginnen… Als jullie nu problemen hebben of vragen, moet je het me laten weten. Eén ding is belangrijk, namelijk dat een Sahaja yogi geen ernstige persoon mag zijn, dat is heel belangrijk. Het betaamt een Sahaja yogi niet om ernstig te zijn. Je moet stralen, lachen, genieten. Als iemand een ernstige persoon is, dan is hij geen Sahaja yogi. Ik kan niet meer dan vijf minuten serieus blijven, maximum vijf minuten. Zelfs als ik iemand moet terechtwijzen dan bereid ik me eerst voor, en dan pas ga ik naar hem toe en roep ik, maar als ik vijf minuten later niet wegloop dan zul je me weer zien lachen. Ik kan het gewoon niet – het is allemaal zo grappig!

Niemand zou dus ernstig mogen zijn, dat is één ding. Niemand zou ernstig mogen zijn. Jullie zouden vrolijke mensen moeten zijn die altijd lachen, omdat er vreugde is in jullie. Wat zou er anders moeten zijn? Als je alleen maar denkt: “Ik voel me ellendig, ik voel me ellendig,” – dat is de Franse stijl! De Fransen, weet je, toen ik daar voor het eerst heen ging zeiden ze me: “Moeder, u ziet er veel te gelukkig uit, voor de Fransen.”

Dus ik zei: “Wat moet ik dan doen?”

Ze zeiden: “Weet u, ze zijn allemaal heel, ze vinden dat ze een heel ellendig leven leiden, enzovoort.”

Dus ik zei: “Goed.” Ik ging er dus heen en zei: “Kijk nu eens, jullie zijn allemaal net ‘Les Miserables'” – je weet toch dat Victor Hugo deze ‘Les Miserables’ heeft geschreven – dus ik zei: “Goed, jullie zijn net ‘Les Miserables’. Maar ik ben iemand die zich nooit ellendig voelt. En geen wonder dat je je ellendig voelt als je om de drie huizen een pub tegenkomt, en om de tien huizen een prostituee, hoe kan het dan ook anders? Ik bedoel, jullie vragen erom.” Dat is de reden.

En zelfs Yogi Mahajan zei me: “Moeder, we willen een foto van u waarop u heel ernstig kijkt, en het is heel moeilijk om er zo een te vinden, en we moeten een heel ernstig gezicht opzetten.” Uiteindelijk had hij een foto gevonden die verschrikkelijk was. En hij vertelde me: “Het is zo’n mooie foto, u ziet er daarop zo sereen uit,” enzovoort, en allerlei beschrijvingen. Maar toen ik de foto zag zei ik: “Dat is een verschrikkelijke foto!”

Hij vroeg: “Echt?”

Ik zei: “Goed, laat me je vertellen wie deze foto heeft gemaakt.”

Hij vroeg: “Wie?” En toen ik hem de naam zei was hij geschokt.

Ik zei: “Dat is de vrouw die deze foto heeft gemaakt, en je weet waar ze vandaag komt.” Hij was geschokt toen ik de naam ‘Jane’ zei. Ik zei: “Dit is de foto die jullie naar de Amerikanen sturen.”

Maar ik weet ook dat de Amerikanen deze foto mooi zouden vinden, omdat ze zich zo ellendig voelen, zie je. Maar zo’n mensen, die zich aangetrokken voelen tot zo’n soort foto, zullen in minder dan geen tijd uit Sahaja Yoga gaan, ze zullen niet blijven – jullie begrijpen dat nog niet. Zij zijn niet het type mensen dat blijft.

Net zoals in Schotland, ik ging daarheen en ik zag er een bepaalde foto, en ik was geschokt. We waren naar een restaurant gegaan waar we gingen eten, en toen zag ik mijn foto en ik zei: “Wie heeft deze foto gemaakt?”

Ze zeiden: “Dit is een kopie van een van de foto’s van de Australiërs.”

Ik zei: “Maar wie heeft hem gemaakt? Want dit is geen goede foto – het is een heel slechte foto.”

Dus ze zeiden: “Deze foto werd heel onverwacht door iemand gemaakt.” Ik zei: “Ik zal zeggen wie hem gemaakt heeft,” en ik vertelde hen wie hem had gemaakt: Hilary. Ze waren allemaal verbaasd.

Ik zei: “Deze foto is niets waard.” Maar ze hadden hem al overal verspreid. Ik zei: “Laat het dan maar.” En er kwamen zoveel mensen naar mijn programma, allemaal ongure types. Sommigen hadden maar één oog, sommigen hadden alleen een neus, met anderen was er weer iets anders mis, overal miste er wel iets. “O God,” zei ik, “dit is het resultaat van de foto.” En niet één van hen kwam er terug. Er kwamen ongeveer vijf tot zeshonderd mensen naar het programma, die er allemaal zo uit zagen, zie je. [Marathi] En niemand van hen kwam terug, niet één persoon. Alle bhoots[2] werden aangetrokken door die ene bhoot; en ik kon zien aan mijn foto dat het gewoon weerstand bood aan die bhoot.

Dus wie een foto van mij neemt wordt ook weerspiegeld in de foto. Je zult wel hebben gezien dat de foto’s van Ray heel mooi zijn. Ik weet niet welke van deze van Ray is, maar de foto’s van Ray waren altijd van heel goede kwaliteit. Maar deze keer, volgens mij heeft Ray geen goede vrouw. Hij was naar India gegaan, en de Indiërs zeiden me: “Moeder, ik weet niet hoe het komt dat deze Ray zo achteruit is gegaan.” In India gebeurt zoiets niet. Als ze eenmaal Sahaja yogi zijn, verbeteren ze. Maar met deze man ging het precies andersom – wat moet je dan doen?

Ze zeiden: “Moeder, hij is heel erg achteruit gegaan, wat moeten we doen?”

Ik zei: “Er zal wel iets mis zijn met hem. Wat is eraan te doen?” En toen ik daarna terugkwam, zie je, had Ray drie of vier foto’s van mij meegebracht. Toen hij ze liet zien was iedereen geschokt. “Dit kunnen Moeders foto’s niet zijn.” En hij moest ze weer terugnemen. Zo gaat dat. Diezelfde Ray die zo’n prachtige foto’s maakte, maakt tegenwoordig verschrikkelijke foto’s.

Dus in alles wat je doet, in alles wat je bereikt, kun je je invloed herkennen. Je verandert plotseling in een heel fijngevoelige persoon, kun je zeggen, met een finesse, eenmaal je een goede Sahaja yogi bent. En dan komt alles in een goede stroom terecht. Je kunt het herkennen, want de meest eenvoudige gebaren van zo iemand zijn zo aangenaam en zo kalmerend.

Over dit onderwerp heb ik al veel dingen besproken die ik wilde behandelen, en om te eindigen zou ik zeggen dat jullie, de Vishuddhi’s, de sakshi moeten worden, de getuige. Je moet de getuige worden. En om de getuige te worden moet er een onthechting zijn. Dat betekent absoluut niet dat je van de wind moet leven, maar probeer een onthechting te ontwikkelen.

God zij dank was de ervaring met de Sahaja yogi’s van Amerika deze keer zo slecht nog niet. Het waren heel fijne mensen, ze pasten zich goed aan en ze genoten ervan. Alles ging goed. En ik hoop dat er zo steeds meer zullen komen en ervan zullen genieten. En zoals jullie weten zijn er voorbereidingen voor het nieuwe programma. Het is beter dat jullie ons zeggen of jullie komen of niet. Maar verander ook niet op het laatste moment, want hiermee creëer je problemen voor ons, voor iedereen. Verander dus alsjeblieft niet; als je niet komt dan is dat niet erg. We zullen er een datum op zetten, en tegen die tijd beslis je, en verander dan niet meer. Je ziet ook dat het alleen Amerikanen waren die dit deden, niemand anders. En we hadden de mensen verteld: “Nu is het genoeg, laat ons ook een kans geven aan Amerikanen die komen, we moeten hen meer de kans geven; dus nee, jullie kunnen niet meer komen.”

Dus kwamen de arme stakkers voor tien dagen, of vijf dagen, omdat we niets voor hen konden voorzien. Dus jullie zouden niet van gedachte moeten veranderen. Als je komt dan kun je tot een bepaald moment beslissen of je komt of niet. Als je niet komt dan zeg je gewoon: “Nee, we komen niet,” en als je komt zeg je gewoon: “Ja, we komen,” en dan doe je dat ook. Tenminste hierin zou je niet mogen veranderen.

Ik verzoek jullie dus opnieuw je aan je schema en je afspraken te houden, want anders brengt het echt alles in de war. Want nu werken we volgens het ritme van het Goddelijke, en we hebben het recht niet dit ritme te verstoren. Jullie mogen dan Amerikanen zijn, maar zoals jullie weten hebben Amerikanen in Sahaja Yoga niet zo’n goede reputatie. Jullie weten dat heel goed. In onze ogen doen Italianen het veel beter; zij voelen zich in Sahaja Yoga als een vis in het water. Amerikanen moeten dus wat harder werken, zij moeten iets meer moeite doen om zich aan te passen.

Wat vang je ermee aan? Zo’n groots land, zoveel zoekers, maar ze zijn nu al bedorven – wat moet ik daarmee doen? Ik doe mijn uiterste best. Jullie moeten allemaal helpen en proberen de moeilijkheden te begrijpen, en jullie moeten vriendelijk zijn tegen de nieuwkomers en ervoor zorgen dat het in orde komt met hen. We moeten dus hier in San Diego met onze spirituele groei bezig zijn, en vanuit deze hoek zullen we heel Amerika verlichten.

Om praktische redenen heb ik besloten dat Dr. Worlikar de leiding zou moeten hebben over het oosterse gedeelte – [Marathi] het westerse gedeelte. Voor ons is New York al westers, goed; en het oosterse gedeelte, de kant van New York kan door hem geleid worden. Want er is een, het is als twee verschillende landen, twee landen, twee verschillende werelden. Op die manier moet het dus geregeld worden.

Wat geld betreft: jullie zouden je geldzaken moeten regelen met zijn toestemming. Dus ik heb hem verteld dat ik het zo doe, dat het geld op de bank staat onder de naam die daar geregistreerd is, of wat dan ook, en zij hebben het kasboek, maar ik moet het ondertekenen. Jullie houden dus het kasboek bij, maar hij moet het tekenen, zodat hij ziet wat jullie uitgeven. Er wordt dus een rekening bijgehouden. Of jullie doen daar hetzelfde, begrijp je, zodat zij het kasboek bijhoudt, maar jullie ondertekenen het, zodat je weet hoeveel er uitgegeven wordt. Zo wordt de rekening bijgehouden. Natuurlijk weet ik wat jullie betreft dat het in orde is, maar toch…

Waarom doe ik nu al deze dingen: gewoon zodat jullie het begrijpen. Als jullie mij bijvoorbeeld geld geven voor de puja, dan hou ik dat bij. Ik hou het juiste bedrag bij. Dat is eigenlijk niet nodig, want wie zal mij nu vragen wat ik heb gedaan met het pujageld? Maar toch doe ik het, ik hou het bij. En wat ik vervolgens doe met het pujageld, is dat ik het wil gebruiken voor jullie pujamateriaal, pujavoorwerpen, voor cadeautjes en andere dingen. Dus ik hou het bij. Ik hoef dat niet te doen, want het is mijn geld, minstens zoveel is van mij, maar het geeft me zoveel vreugde. Dus zo zou je moeten denken: als Moeder hier zo precies in is, waarom wij dan niet?

Je moet geld geven op de puja, zonder twijfel, want dat is nu eenmaal zo. Vroeger vroegen we maar één pond. Daarna veranderde het naar twee pond, dan naar vijf pond, tien pond – en zo is het steeds meer opgeslagen. En voor deze puja’s, voor de belangrijkste puja’s die we zullen houden, één ervan in New York, hebben ze een bepaald bedrag vastgesteld. Maar dat hebben jullie zo beslist, ik heb me hier nooit mee bemoeid, ik was er zelf maar bij betrokken totdat het één pond werd. Verder heb ik er geen idee van, ik heb deze mensen maar laten doen. Dus wat zij ook beslissen, dat is de standaard, dat is het geld dat ze verzamelen voor de puja, het geld dat ik moet aannemen voor de Nabhi chakra. Je moet dit met je hart doen, in de stijl van de Shabari, en dan zal alles op zijn plaats vallen.

Je kunt dus zeggen dat Sahaja Yoga geen extreme organisatie is. Het is waar dat we geld geven; alleen de Sahaja yogi’s kunnen geld schenken. Voor het eten hier moet je bijvoorbeeld betalen, voor het huis moet je betalen. En jullie betalen ook, jullie leven hier niet als parasieten. We willen geen parasieten om ons heen hebben. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat je een Sahaja yogi compleet moet beroven en een bedelaar van hem maken, en ondertussen je eigen Rolls Royce laat bouwen.

Maar het moet ook niet andersom gebeuren, dat jullie mij beroven. Je moet dus begrijpen dat Sahaja Yoga een zaak is van geven en nemen, op een correcte manier, en dit moet behoorlijk gebeuren en met fatsoen, met begrip, vanuit het mooie gevoel dat we allemaal deel uitmaken van het geheel. Het geheel waar Amerika verantwoordelijk voor is, want Amerika moet de Virata[3] worden. De Vishuddhi moet de Virata worden. Wat een verantwoordelijkheid!

Maak dus geen ruzie onderling, er mag geen ruzie zijn tussen man en vrouw. Probeer in volledige eenheid met elkaar te zijn, geniet van elkaar. Dat is heel belangrijk. Goed.

Dus moge God jullie zegenen. [Marathi: Dit is de plaats van de Virata] Zelfs nu blokkeert de rechter Vishuddhi. Goed.

[Marathi – de richtlijnen voor de puja]

Nu wil ik dat de mensen die nog nooit eerder mijn voeten hebben gewassen naar voren komen. Eén voor één. Laat ze het zelf doen. … Ze kunnen het doen. Danny, kom jij ook maar hier. Nu mogen twee mensen het tegelijkertijd doen. Het is heel koud water. Heel goed, heel goed. Heel erg goed. Wrijf erover. Wrijf over mijn voeten.

En voel nu gewoon je vibraties. Oké? Goed? Moge God je zegenen. Kom nu maar. Het moet warm zijn. Kom maar, jullie allebei. Moge God jullie zegenen. Wrijf erover. Giet het hierover. Wrijf erover. Klaar! Kom nu maar – voel je vibraties. En blijf nu maar zo lachen, dat is goed, dat is niet erg – de sari wordt wel weer droog. Moge God je zegenen. Wrijf het op de ogen en het hoofd. Kom maar. Heel goed. Moge God je zegenen. Hou het met één hand stevig vast, wrijf er hard over met je andere hand. Ah, goed. Je kunt de vibraties goed voelen. Je rechter-, linkerhand, wrijf erover – haal de laatste vinger er ook bij. Haal de laatste vinger er ook bij. Zo is het goed. Voel nu maar je vibraties. Moge God je zegenen. Op de ogen en het hoofd. Kom maar. Je gezicht is hierdoor veranderd. Oké? Goed. Moge God je zegenen. Perfect.

Dat is alles. Kom maar. Dat is beter. Goed, hou het nu stevig vast. Wrijf met je hele hand. Begrijp je, je hand moet gemasseerd worden, niet mijn voeten. Haal dat eruit. Hou het goed vast. Ah!

Mm, goed. Ik vind dat het goed gaat. Ga nu maar gewoon zitten, aan deze kant. Goed? Je kunt het niet bijhouden. Breng het aan op je hoofd. Op je hoofd, en wrijf het dan ook over je ogen. Moge God je zegenen.

Ik vind dat je met hem kunt komen, dat is in orde. Dat is goed. Een beetje water. Nu kunnen ze hetzelfde water gebruiken voor mijn voeten. Kom maar. Moge God jullie zegenen. Nu… Hou het vast. Wrijf er hard over. Wrijf er hard over. En voel nu. Nu. Goed? Kijk, links is – een beetje. Goed. Terwijl jullie zitten, kunnen jullie je linkerhand naar mij richten, en de rechterhand op Moeder Aarde leggen. Goed? Moge God je zegenen.

Goed. Laat het ons nu zelf voelen. Hoe gaat het met je? Goed? Voel je het nog niet? Goed. Heel goed. Moge God je zegenen. Hou je linkerhand hier. Wrijf erover.

Goed. Probeer het nu zelf te voelen. Goed? Moge God je zegenen. Breng het gewoon eerst aan op je hoofd, en dan op je ogen. Goed, mooi. Voel je je goed? Stralend, hè? Je kunt deze een klein beetje omhoog tillen aan deze kant; aan deze kant, ja. Dat is goed. Klaar! Probeer het nu zelf te voelen. Moge God je zegenen. Heeft hij al gewassen? Haar man? Heeft hij mijn voeten al gewassen? Jullie allebei? Hebben jullie allebei mijn voeten al gewassen? Goed. Maar wil je ze opnieuw wassen? Goed dan. Kom maar. Is alles goed met je, Jeshua? Beter. Oké. Laat hem maar met het water spelen. Sluit zijn handen. Zeg hem maar dat hij met het water mag spelen, dat zal het beste zijn. In het water. Zeg hem dat hij zijn voeten in het water mag onderdompelen. Leg ze op de mijne. Was mijn voeten. Goed, goed, goed. Raak mijn voeten nu maar aan. Leg zijn handen nu op de mijne. Goed. Hallo! Oké.

Dus moge God jullie allemaal zegenen. Nu gaat het goed met hem. Jullie hebben al gewassen, jullie hebben allebei al gewassen.

Gebruik gewoon meer water. Giet het er allemaal maar over. Er is meer nodig. Dat is beter.

De 108 namen. Jullie hebben gezegd dat jullie de 108 namen hebben. 108 namen. Jullie hebben me 1000 namen laten zien die jullie hadden. Zijn dit… 108. Zijn dit de 108 namen? Van Mahakali. Oh, neem dan maar de 100 namen. Begint het met Shri Mata? Neem die eruit, goed? Sahasranama. Ja, we hebben Shri Lalita.

Dit is de verering nadat de Godin de twee rakshasa’s[4] genaamd Shumba en Nishumba had gedood. Maar nu zijn ze allebei weer terug. Dus wat de verering van de goden betreft moet je dat op dezelfde manier doen. We zullen nu beginnen – je weet dat hij het tot een bepaald punt zal lezen, en daarna zal hij jullie zeggen ‘Ya Devi sarva bhuteshu’ te zeggen – hij zal je zeggen ‘Buddhi’ te nemen, dus zo moet je het zeggen: “Ya Devi sarva bhuteshu, Buddhi rupena samsthita.” Dat weten jullie – “Namas Tasyai namas Tasyai namas Tasyai namoh namah.”

Eerst zal hij het begin ervan zeggen. Op die manier, zie je, vereerden de goden de Godin, nadat ze Shumba en Nishumba had gedood. Dus… Eerst en vooral moet je de – hoe noem je het ook weer – de ghee[5] nemen. Er is alleen geen lepel. Voor de ghee heb je in ieder geval een paar lepels nodig. Ook de maan. Ze is net als de maan. Haar gezicht is als de maan… Gewoon water.

Sarva is de essentie. Zij is degene die de heerser is over alles. Uitermate teder, maar ook uitermate wreed. Wij zijn de intelligentie. Zij is de intelligentie in iedere mens. Zij uit zich als intelligentie, zuivere intelligentie in iedere mens. Jullie kunnen nu dus gewoon shraddha[6] zeggen. En nu kunnen jullie het samen herhalen. Jullie kunnen shraddha zeggen – zeg het nu maar.

Er zou suiker moeten zijn en daarna water.

Nu de ongetrouwde meisjes. Ongetrouwd. Zij deed dit altijd in Bombay. Nu kunnen jullie het ook op dezelfde manier doen. Goed. Je zou moeten zeggen: “Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah. Shri Mata Sakshat Shri…” – wat zeg je? Zeg gewoon: “Om twameva sakshat Shri Mata”, dat is alles – “namoh namah.” Ja, dat is alles. Dat is alles.

[Yogi: Dit zijn 108 van de 1000 namen van Mahadevi die in de ‘Shri Lalita Sahasranama’ beschreven staan.]

De eerste is ‘Shri Mata’. Zeg dus nu:

“Pataka nashini,” – zij die alle zonden doodt. Dat is dus waarom ik zei dat je je niet schuldig moet voelen. Zij is degene die alle zonden doodt.

‘Maha-pat’: de grootste van – ‘Maha-pataka nashini’.

‘Nistula’ – dat betekent ‘onvergelijkbaar’.

Je moet het eerst en vooral hier aanraken. Eerst. Ga maar en was je handen. Ongetrouwde vrouwen. Ongetrouwd.

Met de ‘Para-shakti’ gebeurt al het werk waar ze naar kijkt.

‘Yogada’. Ik heb jullie de yoga gegeven, zie je, de eenheid.

‘Labdhaa. Punya-labhya’ – door de punya’s. Zie je, als je geen punya’s hebt dan kun je er ook geen vinden. Dus als veel mensen verloren zijn, moet je je daar geen zorgen om maken; zij hebben geen punya’s. Wat kun je eraan doen? ‘Punya-labdhaa.’

‘Shobhana-sulabha-gati’ – ‘shobhana’ betekent ‘gracieus’, ‘sulabha’ betekent ‘gemakkelijk’ en daardoor, ‘gati’… ‘beweging’. Zo krijg je de, je realisatie door ‘Shobhana-sulabha-gati’. Er is geen sprake van ongracieus gedrag, of anders is het met heel veel schoonheid gedaan, en ook ‘sulabha’, dat wil zeggen ‘gemakkelijk’.

‘Shubha-kari’ – zij is de gever van voorspoed.

Niet het rode. Nee, niet het rode. Nu twee. Ongetrouwd. Eén, maar één persoon. Goed, jullie allemaal. Jullie moeten het allemaal in jullie handen houden. Hou het nu in je hand, jullie allemaal, hier. Nu aan de bovenkant. Ja, hou het maar vast, in de rechterhand. Hou het vast met de rechterhand. Hier kun je het vasthouden. Doe het nu. Dank jullie wel.

‘Pasha-hantri, pasha-hantri’ – Zie je, zij zitten in gebondenheid. Zij is degene die alle gebondenheden doodt, klaar. Moge God jullie zegenen.

‘Vandaru-jana-vatsala’ – zij die voor haar buigen, zij is… zij is vriendelijk voor hen als een Moeder. Zij bemoedert hen. Zij bemoedert al diegenen die voor haar buigen.

Moge God jullie zegenen.

 

DEEL 2

Sorry. Ik zal je vertellen hoe het moet, zie je. Is het nu beter? Je moet van voren naar achteren gaan, anders komen de haren naar voren. Is dat in orde voor jullie? Hou het maar vast. Dit is een vrij grote, zie je, gewoon – even wachten, ik zal het aannemen. Hou het maar vast. Ik zal het gewoon goed zetten. Hou het maar vast. In Krishna’s – dit is Krishna’s land, zie je, en alles moet hier andersom gaan. Goed. Dit is een groot probleem. Laat het me maar zien. Nu is het beter. Ja, dat is een beter idee. Doe het maar zo. Ik lijk nu op een Indiaanse vrouw; van de Inca’s, de stijl van de Inca’s. Goed? Beide handen. Iemand zou een volledige foto van mij moeten nemen. Ik hoop dat jullie een paar mirakelfoto’s kunnen maken. Aarti… [Marathi] Geef gewoon daar een bandhan. De Kundalini is altijd heel duidelijk. Nee, tegen de klok in. Nee, nee, daar, bij… Buig maar. Eens zien. Blijf buigen. Wij willen jouw Kundalini zien. Dat is in orde. Probeer het nu bij hem. Laat het maar opstijgen. Swadishthan. Middenhart. Hou het maar goed vast, hou het vast. Het gaat nu beter met hem. Voel gewoon zijn Kundalini, bij de Nabhi. Buig maar. Gaat het beter met hem? De linker Swadishthan en de Nabhi. Kom nu maar. Maak daar maar een bandhan. Nu gaat het beter met je. Het gaat beter. Iedereen. Laat ons nu voor iedereen voelen. Het is beter het te zien. Kom nu maar gewoon één minuut naar voren. Ik wil van iedereen de Kundalini zien. Nu is het goed. Nu is alles goed met je, Doug. Je bent in orde. Alleen in de Vishuddhi, in de keel, is er nog wat. Goed, laat ons nu kijken, één voor één. Richt nu maar je beide handen naar voren. Voel gewoon zijn Kundalini. Kom maar. Voel zijn vibraties. Ah. Goed? Nee, links – rechts helemaal niet. We zullen nu zien. Michael. Hou je adem in. Hou je adem in. Laat het los. Laat het los. Ah. Nabhi. Goed? Is alles goed met je? Eens zien. Het is nu begonnen. Jullie zijn allemaal perfectionisten! Hij is zelf ook een perfectionist. Het hart. Klaar! Je hebt je wat teveel zorgen gemaakt. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. Het is nu in orde, goed? Met haar gaat het nu beter. Met haar gaat het goed. Is alles goed met je? Waarom? Houd het vast, hou het nu vast. Hou een minuut lang je adem in. Laat het nu los… Komt u nu maar hier. Deze vrouw. Ja, komt u maar hier. Zij blokkeert op het middenhart. Hou je adem nu maar in. … Ga zitten, ga zitten. En buig nu. Ha! Laat het los. Middenhart… Void… Is zij naar bepaalde guru’s geweest? Is dat zo? … Ik weet niet wat dat is… Wat is het?… Bouwers van het… Je blokkeert op het middenhart. Hou je adem in, alsjeblieft. En laat het los. Hou opnieuw je adem in. Ha! Laat het los. Hou opnieuw je adem in. Voel je je nu beter? Ha! Laat het los. Hoe gaat het met je? Linker Agnya. Met jou gaat het goed. Gaat het goed met haar? Voel haar vibraties. Zij moet werken aan haar linkerkant. Links is het probleem, volgens mij. Middenhart [Marathi] Ah! Nu is het goed. …Nu. Goed. Heb jij er zo een? Een kleinere? …Gaat het nu beter met je? Je hebt van anderen een blokkade opgelopen. Maak je niet bezorgd. Er is niets om je zorgen om te maken. Perfect! Richt je rechterhand daarheen. Zo is het goed. En richt de linkerhand naar mij. Nu. Waarom hoor je zoveel dingen? Neem het nu gewoon… Heel goed, uitstekend. Vertel haar hoe ze het moet doen. Een klein beetje aan deze kant. Vertel het haar, een klein beetje aan deze kant. Leg het, hah… Linker Nabhi. Hoe gaat het met hem? Linker Swadishthan. Beter? Hoeveel dagen heb je dat gedaan? Geen lange periode? Hoeveel jaar ongeveer? Doe dat naast het licht. Hoger. Hou het licht daar. Tussenin moet je je adem inhouden. [Marathi] Ah! Goed. Het gaat nu beter met je. Goed? Wat gebeurt er in Vancouver? Je moet regelmatig mediteren, dat is de beste manier. Laat ons nu kijken… Patricia. Zij komt uit een heel strenge ashram – van Bala de grote! Jij bent helemaal in orde. Met jou is alles in orde. Geen probleem. Bala komt hierheen, net als Hanumana, hij zal heel binnenkort naar Amerika komen. Maar zie je, als hij iedereen begint te corrigeren en dergelijke dan is alles nog goed met hem, maar soms wordt hij er zo moe van, en dan wordt hij een meester in het klagen, dat weten jullie – nietwaar? Ik heb hem dus gezegd dat hij in het vervolg over niemand meer bij mij moet komen klagen, anders zal hij… …het is klaar. Oké, hij is klaar. Perfect! Met jou is alles goed, oké, kom maar. Met jou is alles helemaal in orde. Ja, kom nu maar. Als je mij opnieuw wilt ontmoeten, op je hand. Met jou gaat het uitstekend. Heel goed. Wat je beroep betreft moet je nu bij je baan blijven, goed? Anders gaat het van rechts naar links, van rechts naar links – en dat is niet goed, toch? Probeer maar eens mijn beroep te doen! Moge God je zegenen. Ik denk dat het in orde zal komen met je. Maar zie je, je hart blokkeert, en dat komt allemaal doordat je steeds van werk verandert, dit heeft invloed op je – richt je handen naar mij. Met jou is alles goed, James, en dat ondanks Santa Cruz! Moge God je zegenen. Ik ben hier echt heel blij om. Ik wist niet dat je daar in Santa Cruz werkte. Dat is iets waar ik me erg zorgen om maak. Moge God je zegenen. Ik ben heel blij dat je daar werkt. Daardoor werkt er iets uit. Het is goed. Jij hebt een heel goede persoonlijkheid. Anders zou Santa Cruz – [Yogi: moet ik in Santa Cruz blijven?] Ja, ik denk van wel, jij kunt het. Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen zonder blokkades op te lopen, dus het is beter dat je daar blijft. Moge God je dus zegenen. Nu, wie nog meer? Is iedereen nu geweest? Heel goed. Uitstekend… Nu. Haal maar beter de… Als het kan. Het is die van mij, oké, haal het er maar uit, dat is niet erg. Beter? Zo kun je mensen behandelen, zie je? Ah, nu. De linker… de linker Nabhi, linker Nabhi. Met jou is alles goed. Ha, is het nu beter? Het is beter. [Yogini: Zou ik de andere ringen beter niet dragen?] Het is beter van niet, want soms zijn je chakra’s niet helemaal in orde. Ze geven een druk… Wat? Ja, dat is nodig. Wie nog meer? Kom maar, kom. Nabhi… Swadishthana… artistiek? Ha! Dat is goed. Je werkt in een restaurant, dus je kunt dit hebben… Met haar is alles in orde. Kom nu maar, wie nog meer? Ah, dat is beter, nietwaar? Ik vind dat jullie een man voor haar moeten vinden; want ik had die van jullie in minder dan geen tijd gevonden! Het ging zo snel, zo snel, nietwaar? Iedereen die het vastknoopt kan zijn handen zo houden. Wah, wah, wah, wah, wah! Volgens mij moet je gewoon een foto gebruiken. Dus, Alex, heeft iedereen het? Kom maar naar voren. Laat ons kijken. Gaat nu alles goed met je? Beter? Nu is het beter. Laat het uitwerken. Dat is in orde. Ha, is dat zo? Links. De rechterkant naar links. De rechterkant naar links. Ah, zo is het goed. Ha! Ha! Goed! Is het in orde? Hoe gaat het met hem? Breng hem maar hier. Waar is de andere baby? Waar is hij? Shaun. Shaun, kom maar hier. Ik wilde dat jullie zouden komen en me dit lieten dragen. Jullie moeten – goed, nu is alles in orde met jullie. Moge God jullie zegenen – Shaun, nu moet je dit rond mijn nek hangen; ze is verlegen, zie je. Nu, deze is niet verlegen. Nu, breng mij dat kind maar. Dit kind is niet verlegen. Ohoho! Dit kind is niet verlegen. Oh! Jij bent aan het huilen, dus begint hij ook te huilen! Hij is ook… Kijk, nu hebben zij de puja gedaan, zij hebben alles voor mij gedaan, en jullie hebben niets gedaan! Shaun, je moet een beetje – goed, laten we – stoor haar maar niet, ze slapen allemaal. [Een yogini vraagt iets over een naam die haar kind eerder werd gegeven.] Maak er maar ‘Narasimha’ van, dat moet haar naam zijn. Waar was dat? Narasimhini. Ik heb je die naam gegeven! Zij werd geboren – wanneer werd ze geboren? [Yogini: Op vijf juli.] Ah, daarom, omdat ze een Leeuw is. Je kunt haar ook een andere naam geven, een eenvoudigere naam. Dat is een van de krachten van de Godin, weet je. Oh! Er komt iemand! Ah! Je kunt haar Kesar noemen. Kesar. ‘Kesar’ betekent ‘de kracht van de leeuw’. Kesar. ‘Kesari’ is de leeuw, en de ‘Kesar’ is de kracht van de leeuw; dat is hetzelfde als Narasimha. Dat is gemakkelijker, Kesar. Wat wil ze? K-E-S-A-R. Kesar. Goed. Hij wil nog iets hebben. Wat wil je, Shaun, wat wil je? Shaun, wat wil je hebben? Wil je dit hebben? Welke wil je eten? Welke vind je lekker? Je hebt honger. Neem maar wat je wilt. Is iedereen geweest? Hallo. Kom maar, kom maar. Wat wil je? Oké, oké. Geef hem daar maar iets van. Het zijn net druiven. Hier. Laten we jou eens bekijken. Je moet buigen. Jij – zij moet nog komen, ja. Hoe zit het met jou? Je hebt het nu, zie ik. Zo lief. Hij is verlegen, dat is alles. Met Shaun gaat het uitstekend! Heel mooi, perfect, kijk nu eens! Open nu langzaam je ogen. Hij is een beetje verlegen. [Yogis: Boter.] Hebben jullie dat gemaakt? Hebben jullie dat hier gemaakt? Echt? Dat is geweldig! Neem het nu maar, het is in orde. Goed. Moge God jullie zegenen. Kom maar, laat me eens kijken. Gaat nu alles goed met je? Nog niet? Ik denk dat je gemakkelijker moet gaan zitten. Je bent erg moe. Maak het je gemakkelijk, dat is belangrijk. En laat ons nu eens kijken. Wat is er aan de hand? Zijn linkerkant is vandaag zo vermoeid. Er is nog steeds linker Agnya. En rechter Swadishthana, Hart… Deze chakra’s. Kom nu maar. David, werk jij maar met deze kaars op zijn rug. Hier. En richt nu je beide handen naar mij, zo. Neem de kaars in je hand, deze, deze. Die voor je staat. Nu is alles goed met haar. Het gaat goed met haar. Het gaat goed met je. Moge God je zegenen. Het gaat goed met je. Wie is er nu nog over? In Marathi zeggen we ook ‘I’, dat betekent ‘ik’, ‘I’. Beter? Nu – het zal wel uitwerken. [Yogi: Shri Lalita.] Het is geblokkeerd. Leg je rechterhand op de Moeder Aarde. Ha! Het zij is in orde. Je bent in orde. Moge God je zegenen. Kom. Nu groei je snel op; je moet realisatie geven! Ha! Goed. Zij is in orde. Je bent in orde. Kom jij nu maar. Jij bent al geweest. Jullie allemaal? Nu, goed. Hart. Rechter Swadishthan. Linker Swadishthan. Hart. Beide kanten. Hart. Het is een vreemde combinatie – linker- en rechter Swadishthan en Hart; het middenhart. [Marathi] Ha! Hou je adem in. Doe het zo, doe het zo. Ha! Beter? Nu is het beter. Het is nu beter. Het is beter, maar ze moet er wel aan blijven werken. Hallo! Werk er aan, want het is geen goede combinatie: linker Swadishthan, rechter Swadishthan, Hart en Sahasrara. E-G-O. Zo simpel is het. Masseer mijn voeten maar, goed? Nog steeds. Wat je nu moet doen is je rechterhand naar mij richten, en je linkerhand naar boven. Laten we eens kijken, één voor één. Gaat het nu beter met je? De linkerkant blokkeert nog steeds. Waarom gebruiken jullie allebei geen citroenen en chilipepers? Dat zou een goed idee zijn. Wat heb je gedaan? Heb je – ik weet niet wat je hebt gedaan. Ik begrijp het gewoon niet. Je had de rechterkant, maar de linkerkant had je nog niet. Linker Nabhi. Een heel hectische lever. Zo zal het veel beter met je gaan. Met de linker Nabhi is alles goed, maar er is nog linker Swadishthana. Dat is je karakter. Mediteer je? Kijk, wat ik ervan denk is dat een verhitte rechterkant kan genezen op een plek waar het rustiger is, zodat je tempo tenminste wat lager komt te liggen, om te beginnen. En dan zal het in orde komen. Breng gewoon je tempo wat omlaag. ‘Ik doe niets’, zou je moeten zeggen. Goed? Leg alles in de handen van God. Is het er nog steeds? Nu is het beter. Het is heel verrassend. Wat is dat? Een geschenk? Dat is goed. Dankjewel. Wat is dit – twee? Twee dingen zijn niet toegestaan! Wat is dat? Ik heb het geschenk niet gezien! Dat is een list van hem, zeg ik je: ik wilde het kopen, en hij kocht het! Oh, het is prachtig. Dus we hadden er even een woordenwisseling over. Het is niet gemakkelijk om Mr. Danny te overtuigen! Maar je hebt er wel een list voor gebruikt. Deze wel, die niet. Voor deze lag het moeilijk. Voor de andere was het in orde, maar voor deze lag het moeilijk. Maar toch is het een mooi stuk, nietwaar? Zijn dit magneten? Mooi. Heel fijn. We moeten een koffer aanschaffen waarin je al dit soort spullen kunt bewaren, in verschillende dozen. Zie je, als je dit hierin stopt… Nee, hij zei dat de dokter had gezegd dat hij een doos had die hij ervoor zou leegmaken. Maar tot nu toe hebben ze nog niet gebeld, deze mensen. Ah, hij maakt zich daar zorgen over. Nu is het goed. Beter? Gaat het beter met je? Ik denk dat eerst de financiële situatie moet verbeteren, en dan zal het in orde komen met je. Ik denk echt als je naar Mexico gaat, dat je dat ook wat geld zal opleveren. En zij is ook heel intelligent. Moge God jullie zegenen. Maar om zich daar te vestigen, hoe kunnen ze dit zo plotseling doen? Misschien moeten ze de regering hier vragen hen werk te geven, of iets in die aard. Maar er is hier alvast geen werkloosheidsprobleem. Goed. Dat is een goed idee. Moge God jullie zegenen. Ik weet ook niet hoe zijn baas is. Misschien heeft hij wel een slechte relatie met zijn baas, of zoiets. Hoe is zijn baas? [Yogi: Vreselijk, Moeder.] Ah, daar ligt het aan. [Yogi: Garams oom.] Want jij bent zelf helemaal niet slecht. Ik weet het. Ik heb het gehoord. Dat moet wel, het moet wel aan hem liggen. Zorg dan maar dat daar verandering in komt. Zoals hij zegt, kunnen zij iets vinden voor jou. Probeer het maar. Want dat zal haar tempo ook omlaag brengen, denk ik, want in jullie land is het tempo heel traag, ja. Dit is ook een heel hectische plek; Amerika is uitermate hectisch. Zij die niet genoeg snelheid hebben kunnen hier komen wonen, maar zij die teveel snelheid hebben moeten hier weg gaan. Eerst dacht ik dat het leuk zou zijn als jullie naar New York zouden gaan, maar in New York is het niet veel beter, dus dat zou geen oplossing zijn. Dus als het in Mexico geregeld zou kunnen worden, dat zou ideaal zijn. Eenmaal het in orde is met hen dan is er geen probleem meer, eenmaal ze gebalanceerd zijn; maar nu zijn ze allebei geblokkeerd. En er zijn daar heel fijne mensen, ze zijn vriendelijk, in dat land zijn er echt niet zo’n vreselijke mensen. Met uitzondering van die zwarte magie die ze daar gebruiken, maar dat kan opgelost worden. Langzaam maar zeker zal het beter gaan met hen. Alles is daar zoveel goedkoper, zoveel goedkoper… Handgemaakt, ja, dat is ook heel goed, vergeleken met dingen gemaakt door machines. Dus goed, dank jullie zeer. Moge God jullie zegenen. Dankjewel voor de tas. Moge God jullie zegenen. Nu jullie mij een tas hebben gegeven, zullen jullie hier wel veel geld krijgen! In deze ashram zullen jullie vast heel veel geld krijgen. Tot nu toe heeft trouwens nog nooit iemand mij een tas gegeven. Dit is de eerste keer. [Yogi: Voor de voorspoed hadden we er een dollar in moeten stoppen.] Ah, dat is een goed idee – één dollar dan. Vijf dollar is teveel. Eén dollar. Nee, nee, nee, nee. Is dit het geld voor de puja? Dit kun je dus geven tijdens de algemene puja, als ze daarmee bezig zijn, goed? Nu heb ik deze tas al, dat is voldoende. Je hebt zeker niet één dollar, of wel? Goed. Maar hij heeft er nu eenentwintig gegeven. Hij is weer een ander moeilijk geval! Goed. Wat ik nu wil zeggen, is dat je al het pujageld dat je hebt ontvangen kunt tellen en het in een pakket stoppen, dan kun je tijdens de algemene puja het geld aan mij geven, maar dan komt het van jullie – goed? Dus de echte puja zal daar plaatsvinden. Natuurlijk is dit ook een echte puja, vandaag, het was een geweldige puja, maar de Krishna Puja zullen we daar laten plaatsvinden. Dus dank jullie zeer, het is heel wat voor mij. Heel goed. Deze keer, weet je, heb ik vier krachten, gelukkig. We moeten die man een bandhan geven.[1] maryada’s: begrenzing van het juiste (rechtschapen) gedrag

[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[3] Virata: het grote kosmische lichaam

[4] rakshasa: demon, incarnatie van negatieve of duivelse krachten

[5] ghee: geklaarde (gezuiverde) boter

[6] shraddha: volledig vertrouwen