Public Program, Geneva 1985

(Switzerland)

1985-06-11 The Truth Has Two Sides, Geneva, Switzerland, DP, 163' Download subtitles: CS,DE,EL,EN,FI,FR,IT,LT,NL,PT,RU,SK,TH,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

 Shri Mataji Nirmala Devi

Publiek programma

Genève, Zwitserland

11 juni 1985

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 07/10/2010

Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Maar de waarheid heeft twee kanten: de illusie die we zien, kan lijken op de waarheid, en de essentie van de illusie kan er ook uitzien als waarheid. Maar de andere kant is absoluut en moet gevoeld worden, moet ervaren worden op je centraal zenuwstelsel. Het is geen mentale projectie die we ons kunnen voorstellen, en ook geen emotionele voorstelling, maar de waarheid is wat het is, het kan niet veranderd worden. Het kan geen compromis sluiten. We moeten onszelf nederig maken om de waarheid te leren kennen. Nu hebben we in de wetenschap zoveel dingen ontdekt door nederigheid, die we tot dan toe nog niet wisten. Alles wat aan de buitenkant gekend is, zoals de boom, moet wortels hebben, en deze wortels kunnen niet gekend worden door alleen naar de boom te kijken. En als iemand spreekt over de wortels dan worden we door elkaar geschud, omdat we er eerder nog geen kennis over bezaten. We zijn dus geconditioneerd om alleen de boom te zien, en we kunnen ons verstand niet doen inzien dat hij dan ook wortels moet hebben.

We kunnen dus zeggen dat mensen vrij veel vooruitgang geboekt hebben in de wetenschap, en geëvolueerd zijn en ontwikkelde landen geworden zijn. Maar ze weten niet dat ze, als ze hun wortels niet zoeken, volledig vernietigd zullen worden. Nu ik hier voor je zit, moet je in geen enkel opzicht denken dat ik hier ben om je te beledigen, maar ik ben hier gekomen om jullie over de wortels te vertellen, de grootse eigenschappen die jullie in je hebben. We hebben weet van zoveel energieën om ons heen, zoals elektriciteit, zwaartekracht, in het wetenschappelijke gebied van kennis. Maar er bevinden zich subtielere energieën in ons, die we moeten proberen te leren kennen met dezelfde nederigheid als die van een wetenschapper, en een open geest.

De problemen waarmee we hier in het Westen te kampen krijgen zouden we moeten proberen te begrijpen. Zoals iemand mij in Amerika vroeg: “Wat is er mis met het Westen?” We moeten zien wat er met ons gebeurd is in onze evolutie. Toen we evolueerden tijdens de industriële revolutie, ontwikkelden we een bepaalde mentaliteit en een bepaald waardesysteem. De industrialisering was een goed idee, maar er is geen onderscheidingsvermogen wat betreft de begrenzing ervan. En zo komt het dat, wanneer we naar heel geïndustrialiseerde landen gaan, we het gevoel hebben dat we alleen chemicaliën eten in plaats van voedsel. Nu moet er een evenwicht gevonden worden, maar hoe? Door kennis te vergaren over de wortels.

Nu is het eerste probleem dat ik ervaar wat de westerse geest betreft, het feit dat ze een mentale instelling heeft; ze heeft dit mentale vermogen buiten proportie ontwikkeld. In het bedrijfsleven moeten we bijvoorbeeld altijd nieuwe dingen ontwikkelen; als we producten willen verkopen moeten we steeds nieuwe trends hebben, anders zullen de machines wegkwijnen. Op dezelfde manier begint ons brein steeds nieuwe dingen te produceren, en zo komt het dat deze dingen kunstmatig zijn. Door middel van mentale projectie beginnen we steeds nieuwe dingen te bedenken en we waarderen al het nieuwe dat maar op ons af komt. We moeten ons inderdaad met nieuwe dingen bezighouden, maar niet met iets dat totaal verstoken is van enige traditionele waarde. Laatst zei ik bijvoorbeeld: “Wat is er zo bijzonder aan Freud, waarom accepteerden jullie hem en waarom niet Jung?” De reden die men gaf, was dat hij ons heel nieuwe ideeën gebracht heeft. Niet alles wat nieuw is, is goed; plastic is bijvoorbeeld ooit nieuw geweest, en je weet wat de resultaten zijn van de ontwikkeling van plastic. Als dat de waarheid is over materie, hoe zit het dan met de Spirit[1]?

Dus ook wanneer we naar de waarheid zoeken, proberen we steeds een nieuwe methode te vinden. En ik denk dat het kwaad, dat kwam in de vorm van het verkeerde soort guru’s, het product is van dit soort behoefte. Nog maar zeventig tot honderd jaar geleden, zou ik zeggen, in India, ontstond er plotseling een nieuwe golf van verschillende nieuwe ideeën over de kennis van de wortels. Sommige dingen waar ze over spreken staan niet beschreven in de Veda’s[2], niet in de Purana’s[3] en ook niet in andere boeken over oosterse kennis; en in geen enkele van de boeken die geschreven zijn na Christus, zoals de Bijbel, of de Koran na Mohammed Sahib, en de geschriften van Zoroaster. Het heeft totaal geen relatie met de oude bevindingen met betrekking tot de wortels. Wat religie betreft hadden we dus een probleem dat op hetzelfde neerkwam.

Laat ons bijvoorbeeld het christendom nemen: Christus kwam op deze aarde, zoals jullie later zullen weten, om een speciaal soort bewustzijn van de Spirit in ons te creëren. Hij verblijft binnenin ons, in een speciaal centrum, dat we de Agnya chakra noemen, en hij werd in de Indiase geschriften beschreven als Mahavishnu. En in zijn zuiverste vorm bestaat hij als de Omkara[4], als de Logos[5]. Er staat zoveel over hem beschreven in het Westen, volgens de westerse kennis, op de mentale manier, maar in werkelijkheid heeft men veel ontdekt in de Indiase filosofie. Je kunt Christus niet begrijpen door middel van mentale projectie, want hij gaat het verstand voorbij. Hij heeft zelf gezegd: “Je moet opnieuw geboren worden.”

Toen vroeg Nicodemus: “Wat bedoelt u met ‘opnieuw geboren worden’? Moet ik terugkeren in de schoot van mijn moeder?”

“Nee”, zei hij, “Wat uit het vlees geboren is, zal vlees blijven, maar je moet geboren worden uit de Heilige Geest.”

En wat is de Heilige Geest? Men heeft de bisschop van Canterbury ooit deze vraag gesteld, ik zag het op televisie, en toen zei hij: “Ik ben agnostisch.”

Dus vroeg de interviewer hem: “Wat doet u hier dan?”

Hij zei: “Ik doe mijn werk.”

Dus de interviewer zei: “Goed dan, ik doe ook mijn werk.” – een wederzijds begrip tussen twee vormen van mentale projectie.

De Heilige Geest is de weerspiegeling binnenin je, namelijk deze Kundalini. (Aan de vertaler: Nee, laat hen de Kundalini gewoon zien. De lagere – nee, nee, laat de Kundalini zien, in het sacrum, nu.)

Nu werd deze Kundalini heel duidelijk beschreven in zoveel verschillende geschriften in India. In de Bijbel staat geschreven: “Ik zal voor jullie verschijnen als vurige tongen.” Dat zijn de centra, en dit is de Levensboom die beschreven is. Nu is het in de Koran beschreven als ‘Assas’. Nergens, in geen enkele van deze oude geschriften, zelfs later in de tijd van Kabira, wat nauwelijks vier, vijfhonderd jaar geleden was, heeft niemand ooit beweerd dat deze Kundalini je last bezorgt. Maar later heb ik veel mensen boeken zien schrijven over de Kundalini, en er bestaat zo een heel dik boek, ik stond versteld toen ik de beschrijving zag die werd gegeven door een Duitse schrijver, over de Kundalini: dat ze je hitte kan geven, ze kan je ziektes geven, ze kan je laten dansen, ze kan je laten springen.

Dus op die manier heeft men geprobeerd je te conditioneren tegen je evolutieproces in. En de religies die na de grote incarnaties kwamen probeerden precies dezelfde truc. Paulus is degene die dit soort conditionering creëerde in de Bijbel. In feite had Paulus niets te maken met Christus. Hoe hij in de Bijbel is terechtgekomen, dat kon ik in mijn kindertijd al niet begrijpen. En later werd hij opnieuw geboren als Augustinus, die de religie opnieuw uitvond, haar organiseerde, en haar conditioneerde. En vandaag de dag, verrassend genoeg, twijfelen mensen aan de geboorte van Christus, aan zijn goddelijke krachten waarmee hij wonderen verrichtte. Nu proberen ze door middel van hun mentale projectie te bewijzen dat hij gewoon net zoals wij was. En ook worden er lelijke, smerige dingen beweerd over hem en zijn moeder. Dit is de hel die wij gecreëerd hebben met onze mentale projecties. Hoe durven we deze dingen te beweren over zo’n verheven persoonlijkheid als Christus! Het is ons ego dat ons zodanig schaamteloos en arrogant gemaakt heeft, dat we onze eigen vernietiging voorbereiden door zulke persoonlijkheden in twijfel te trekken, die ons echt kunnen beschermen en ons begeleiden in onze spirituele groei.

Dit is opnieuw het resultaat van deze nieuwheid: doordat het verstand steeds iets nieuws wil uitvinden, ontwikkelt het dit ego. Als je bijvoorbeeld naar Amerika gaat, kan je ze maar beter vragen hoe de kranen in de badkamer opengaan, want elke kraan werkt anders. Het kan zijn dat je gewoon ergens op drukt en plots kletsnat bent, omdat ze elke plaats nieuw willen maken. En ze nemen uren en uren de tijd om te beslissen welk soort kranen ze zullen nemen. Als je in de auto stapt, in een Amerikaanse auto, kan je ze beter eerst vragen hoe de deur opengaat, want voor het geval dat er een ongeluk gebeurt, weet je het maar nooit, het zou evengoed iets nieuws kunnen zijn. Deze macht om beslissingen te kunnen nemen is zo ver gegaan dat mensen soms echt domme, kleine kinderen lijken.

Ego maakt een eind aan de volwassenheid van een persoon. De conditionering van het ego is nog het ergst van allemaal, want die kan niet weggenomen worden. Als je geconditioneerd bent door je superego dan krijg je pijnen, dan krijg je kwaaltjes, maar als je ego hebt dan maak je het anderen lastig, dan onderdruk je anderen. Vervolgens, om het ego te overstijgen, proberen ze dit opnieuw met behulp van bepaalde mentale processen, bijvoorbeeld door zich te kleden als primitieve mensen. Door je te kleden als primitieve mensen zal dit verstand nog niet primitief worden. Ik bedoel, je weet dat het nu zijn hoogtepunt bereikt heeft; het zou moeten ophouden zich op zo’n domme manier te gedragen.

Als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat dan zal je zien dat mensen rare kleuren gebruiken, hun haar verven in rare kleuren, en zich punkers noemen. Dus vroeg ik sommigen van hen die naar ons programma kwamen: “Waarom doen jullie al dit soort dingen met jezelf?” Dus ze zeiden dat dit mensen heel aantrekkelijk maakt. In mijn ogen zien ze eruit als clowns, maar voor hen scheen het alsof iedereen zich daardoor tot hen aangetrokken zou voelen. Dus de tweede vloek die me opvalt is dat we willen dat iedereen zich tot ons aangetrokken voelt. Maar wat is het nut hiervan? Het is een vreugdeloos streven. Als iedereen zich tot ons aangetrokken voelt, wat hebben ze hier dan aan, of wat heb jij dan aan die persoon? Ik slaag er niet in dit te begrijpen. Integendeel, je komt er juist door in de problemen. Ik bedoel, natuurlijk, als je net als punkers wordt dan kan je een vreselijke blindheid ontwikkelen. Of je zou misschien ook problemen met je hoofdhuid kunnen ontwikkelen.

Maar door de manier waarop je je ogen voortdurend heen en weer beweegt om te zien hoeveel mensen zich tot jou aangetrokken voelen, weet je wat je hierdoor kan krijgen? Deze Altmisers [Shri Mataji zou ‘Alzheimers’ kunnen bedoelen] ziekte die nu opkomt, dat is het vroege stadium van krankzinnigheid. Nu heeft men in Amerika ontdekt dat voor vijfendertigjarige leeftijd één op de vijf mensen gek wordt – één op de vijf, kan je je dat voorstellen? Eén op de vijf; dat las ik vandaag in Reader’s Digest. Ze kunnen gek worden, het kan. De Altmisers [Alzheimers?] ziekte noemen ze het. De Altmisers [Alzheimers?] ziekte; een nieuwe ziekte, zeiden ze. Het is de naam van een wetenschapper, Altmiser [Alzheimer?] of zoiets. En ze stellen die ziekte verantwoordelijk als je na je vijfendertigste deze symptomen begint te ontwikkelen. Maar in een eenvoudig land als India of in andere landen waar ze nog niet zo ontwikkeld zijn om in het wilde weg te flirten, hebben ze deze ziekte niet. Dat is waarom Christus zei: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” En het is zo moeilijk te begrijpen dat de mensen die naar de kerk gaan dit juist willen.

Het spijt me hierover te moeten spreken, omdat het me overal waar ik kom in het Westen opvalt. Dit is een vreselijke ziekte die nu naar boven gekropen komt. Het lijkt uiterlijk heel ongevaarlijk, maar dat is het niet, het heeft heel diepgaande gevolgen. De ogen moeten zo onschuldig zijn dat er geen hebzucht en lust in uitgedrukt zou mogen zijn. De enige oplossing die ik zie, is het ontwaken van de Kundalini en zelfrealisatie, waardoor Christus binnenin je ontwaakt wordt, in je centrale zenuwstelsel. Hij verblijft in de Agnya chakra, die zich ter hoogte van het optisch chiasma bevindt – die in het optisch chiasma zit. Als er geen onschuld is in een persoon, dan blokkeert deze Agnya chakra. En dit is de belangrijkste zuivering die we vandaag de dag nodig hebben. Stel je voor, de mensen die zeggen dat ze christenen zijn, dit zijn christelijke landen, juist dit zijn de mensen die tegen Christus in gaan – dat is heel verrassend. Alles wat gepredikt wordt door iemand – zoals er in India gezegd wordt dat in iedereen de Spirit verblijft; maar de domme intellectuelen van India hebben het te druk met het kastensysteem. Zulke intellectuelen moeten begrijpen dat ze God niet verstandelijk kunnen beredeneren. Mensen houden er niet van als ik ze vertel dat je jezelf moet uitzuiveren om een onschuldige persoonlijkheid te worden.

Het probleem van het Westen is nu, dat het zijn waarde verloren heeft voor wat betreft de zuivering. De zuivering is niet die van het lichaam, het is niet hoe je zuiver leeft aan de buitenkant, het gaat niet om hoe je jezelf naar voren brengt, maar het is van binnen. De vernietiging zal niet van buitenaf plaatsvinden, maar binnenin onszelf bouwen wij elk moment verder aan onze vernietiging. Toen ik in 1972 voor het eerst naar Amerika ging, zei ik hen: “Hou je niet bezig met Freudiaanse theorieën, en raak niet betrokken bij onzinnige perversiteiten. Als je dat wel doet, dan kan je een ziekte ontwikkelen die het hele land zal vernietigen, en ook andere landen.” En zoals je weet ontstond toen de AIDS epidemie.

Het zal je goed doen te weten dat je door het ontwaken van je Kundalini al deze ziektes kan genezen, want als de Kundalini ontwaakt is, is het meest bijzondere dat er gebeurt dat alles wat je tot dan toe gedaan hebt volledig verdwenen is. Dit gebeurt in elke chakra, maar vooral in de Agnya. In de Agnya chakra, wanneer ze de Agnya chakra opent, ontwaakt de godheid van Christus. En het ego en superego die ons tot een eivormige structuur gemaakt hebben worden gewoon naar binnen gezogen, spontaan, omdat de Kundalini een levende kracht is, en dat zuivert je volledig. Dan zal je geloven dat Christus stierf voor onze zuivering en reiniging. Hij heeft geleden en hij werd ervoor gekruisigd, zodat hij in die kleine ruimte tussen het ego en het superego kon komen.

Nu is de tijd gekomen om de woorden van al deze grote incarnaties en alle belangrijke geschriften te bewijzen. Wanneer we het nu over godheden hebben raken mensen nogal overrompeld, omdat ze er nog nooit over gehoord hebben. Godheden zijn de mijlpalen, het zijn de mensen die gekomen zijn om ons te redden, de leiders. Zij hadden de goddelijke kracht in zich, en elke keer dat ze op deze aarde kwamen probeerden ze ons een nieuw bewustzijn te geven. We kunnen bijvoorbeeld beginnen bij de eerste chakra, daar werd enkel de koolstof gevormd, volgens de chemische periodieke wet. Alleen door de vorming van koolstof kon er organische chemie plaatsvinden en daardoor kregen we later aminozuren, en vervolgens creëerden de aminozuren het leven. Daarna ontstond uit het leven, zoals je weet, de amoebe, en komende van de amoebe zijn we vandaag de dag mensen.

Maar waarom denken we niet na over de reden, de oorzaak, waarom we mensen geworden zijn? Hebben we iets speciaals, waardoor alleen wij mensen tot menselijke wezens geworden zijn? En wat is het doel van onze levens? Is het alleen om naar je horloges te kijken en je tijd te verspillen met gokken? Is het daarvoor dat we geboren zijn – om geen enkel respect voor onszelf te hebben? Je frivool te gedragen is een misdaad in de ogen van het Goddelijke. Jullie moeten weten dat jullie zeer diepe persoonlijkheden zijn. Kijk naar de zeven lagen waaruit je bent opgebouwd. Jij bent het hoogtepunt van alle instrumenten die je maar zou kunnen bedenken. Wat er nu alleen nog met je zou moeten gebeuren is het laatste zetje. En eenmaal dat gebeurt, word je gewoon volledig gezuiverd, en dan word je het werkelijke instrument. Zoals elk instrument met het hoofdnetwerk verbonden moet zijn, op diezelfde manier moet jij ook verbonden zijn. En dan realiseer je je hoe buitengewoon je bent, hoe dynamisch je bent, welke enorme krachten je hebt. Maar het is niet voor frivole mensen bedoeld, of voor de mensen die geen respect hebben voor zichzelf. Het gebeurt enkel bij mensen die waarachtig zijn en die oprecht zoeken, die toegewijd en oprecht zoeken. Het is dus belangrijk voor ons om te weten dat als we de burgers van het rijk van God zullen zijn, we onze realisatie moeten verkrijgen, ons Zelf.

Boeddha ging hier zo ver in dat hij zei: “Spreek niet over God, spreek alleen over het Zelf.” Zelfs Mahavira zei hetzelfde. En in de Zen filosofie gingen ze zelfs nog verder, hier zei men enkel te spreken over gedachteloos bewustzijn. Dat is het eerste bewustzijn dat men verkrijgt door het ontwaken van de Kundalini, dat je volledig bewust wordt, zonder enige gedachten. Als je bijvoorbeeld een prachtig meer ziet, zonder rimpelingen, dan zie je de volledige schepping er omheen erin weerspiegeld, wat je volmaakte vreugde geeft. Tot nu toe kenden we nog niet het soort vreugde dat geen dualiteit kent. We kennen geluk, dat niets anders is dan het vleien van het ego, en wanneer het ego een klein deukje krijgt, dan voelen we ons ongelukkig – dat is de illusie die we hebben.

Om toe te treden tot de realiteit moeten we het Zelf zijn, en het Zelf is voorbij het ego en het superego. Dan leef je niet langer op relatieve basis, maar je leeft met het absolute. Je voelt bijvoorbeeld gewoon de koele bries in je handen, als ware het een computer die opgestart is, en zo heb je een verbinding met het Goddelijke. Zelfs als je je handen raadpleegt bij een vraag, kan je het antwoord krijgen in de vorm van een koele bries, met als betekenis ‘ja, heel goed’, en in de vorm van een warme bries, met als betekenis ‘verkeerd’; maar je zou zelfs blaren kunnen krijgen als je probeert iemand te benaderen die een bezeten persoon is. Alle informatie bereikt je vanuit het onbewuste, dat nu bewust geworden is op het centraal zenuwstelsel. Dit is wat je moet begrijpen, dat je onbewuste dat is geworden, dat het in het bewuste moet veranderen. Alle informatie die je dus tot nu toe hebt ontvangen vanuit het onbewuste wordt nu klaar en duidelijk begrepen door middel van logica.

Het eerste dat er gebeurt met je centrale zenuwstelsel, is: je wordt – opnieuw zeg ik “je wordt”, collectief bewust. Het is geen mentale projectie, maar je wordt het gewoon. En je kent jezelf ook, omdat je je eigen centra kent, en als je weet hoe je deze centra kan genezen dan ben je volmaakt, in volmaakte gezondheid, in volmaakte vreugde.

De introductie van Sahaja Yoga is als volgt: ‘saha’ betekent ‘met’, ‘ja’ betekent ‘geboren’ – het gebeurt spontaan. En ‘verbinding’ betekent, verbinding is de betekenis van het woord ‘yoga’. En daarnaast heeft het nog een andere betekenis, namelijk yukti, dat wil zeggen ‘de truc’. Yukti. En ook, het betekent ook de vaardigheid om deze kracht te hanteren wanneer die door jou begint te stromen, om er alles over te weten; het moet dus ontcijferd worden.

Dit alles is van jou. Eén aangestoken licht steekt een ander licht aan. Er is geen verplichting. Het is allemaal van jou, en jij moet het verwerven en het vervolgens vestigen. Dit moet allemaal gratis zijn, want het is een geschenk van de natuur, het is een levend proces, je kunt er niet voor betalen. Je kunt Moeder Aarde niet betalen om een zaadje te laten ontkiemen, betaal je daar iets voor? Hoeveel betalen we de bloemen om in vruchten te veranderen? De natuur begrijpt geen geld; op dezelfde manier begrijpt God geen geld. Maar door de manier waarop we tot nu toe geleefd hebben, hebben we altijd geld betaald voor het werk van God. Vooral in Zwitserland geloven mensen dat als je geld stuurt naar bepaalde landen, je het werk van God doet. Armoede wordt gecreëerd door mensen, niet door God. Een land als India, dat driehonderd jaar lang overheerst werd, wat is er zo verrassend aan als dat land arm wordt? Dit toont dus aan dat je door het geven van geld niet het werk van God doet. Dat is een menselijk probleem, gecreëerd door mensen, en opgelost door mensen.

Het werk van God is louter mededogen: mededogen waar geen woorden aan te pas komen, dat niet in geldwaarden uitgedrukt kan worden. Het stroomt gewoon, het geeft en het handelt. Het verwacht niets, het kan niet gecontroleerd worden, het kan niet gedood worden, het heeft geen enkele bescherming nodig – dit is wat het is, het werk van God. Want wie is de ander, voor God? Wij maken allemaal deel uit van zijn lichaam. Als deze hand een andere hand helpt, hoe kan daar dan een verplichting in bestaan? Je moet dus het verschil beseffen tussen de realiteit van het verrichten van Gods werk en de illusie.

De kwaliteit van het Goddelijke is zodanig dat ze je dorst lest zoals water dat doet. Ze schenkt je het licht dat je leidt, ze geeft je de kracht om op te staan voor het goede, ze geeft je het mededogen dat je van je deugden doet genieten, ze bezorgt je die aantrekkingskracht die je naar de hogere sferen van de Spirit brengt. Ze ontdekt alle parels in de oceaan van illusie. Ze geeft je die rust van binnen en van buiten, waardoor je altijd ondergedompeld bent in de stromen van de zegening van vreugde. Het is je recht om het te krijgen, je moet het krijgen. Dit is waarom je voorbestemd was om hier te zijn – maar wel met nederigheid. Dat is belangrijk, als een gebaar van dankbaarheid. Als iemand je een medaille geeft, dan buig je je hoofd. Op dezelfde manier, wanneer je hiermee bekroond wordt, moet je je hoofd buigen voor het Goddelijke. Wanneer het publiek voor je applaudisseert, je een ovatie geeft, een staande ovatie, dan buigt de acteur voor hen, hij groet het publiek. Hij groet het publiek – begrijp je? Nu, op dezelfde manier moeten we het Goddelijke groeten. Dat wat we opgeven is automatisch ons ego en onze conditionering.

Ik hoop dat jullie vandaag allemaal jullie realisatie zullen ontvangen. En wanneer ik overmorgen over de Spirit zelf zal spreken, hoop ik dat jullie erbij kunnen zijn. Later zal je het volledig moeten vestigen. Anders zal het net zo zijn als in de parabel van Christus, waarin de zaadjes die ontkiemden ook geen wortels ontwikkelden.

Moge God jullie allemaal zegenen.

 

DEEL 2

Willen jullie me nog enkele vragen stellen? Goed. Laat ons nu overgaan tot de ervaring.

Vraag: Hoe bescherm je jezelf tegen iemand waarvan je voelt dat er iets in zijn chakra’s niet helemaal in orde is?

Een probleem met het ego. Ah, oké. Dat is wat je moet leren. Voor je zelfrealisatie raak je ook geblokkeerd door anderen, maar dan voel je het niet. Maar na je zelfrealisatie voel je het, maar slechts tijdelijk, net zoals een indicator. Je moet dus leren hoe je jezelf moet beschermen, en als je naar ons centrum komt zullen ze je alles uitgebreid uitleggen.

Elke keer als ik naar Zwitserland kwam en ook in alle andere plaatsen, merkte ik dat de zalen altijd vol zijn, dat de mensen het fijn vinden om naar me te luisteren; maar naar één ding luisteren ze niet, namelijk dat ze het tot een gewoonte moeten maken, een volledig begrip, een complete gebeurtenis. Er is geen cursus, er bestaat geen cursus voor, maar je moet het zelf leren van anderen die het bereikt hebben, en jullie kunnen zelf ook meesters zijn. Het enige is dat je het wat tijd moet geven. Zwitsers zijn heel goed in het maken van goede horloges, en ze willen dat mensen op de tijd letten; maar ze hebben geen tijd voor God. Hetzelfde geldt voor Japanners, die heel goed zijn met horloges, maar ze hebben geen tijd voor God. Ze maken horloges voor anderen, niet voor zichzelf. Ze hebben het druk met het maken van horloges. Nu moet je ook aan je eigenbelang denken, je moet voor jezelf zorgen. Je zou beter wat tijd vrijmaken voor God en voor jezelf.

Dus nu zullen we de – als jullie vragen hebben, dan kan je er altijd zeker van zijn dat we een vast centrum hebben in Zwitserland, en dat je altijd een afspraak kan maken met deze mensen om alle antwoorden van hen te krijgen.

Nu moet ik jullie eerst en vooral verzoeken jezelf te vergeven en alles wat ik gezegd heb te vergeten, want ik wil niet dat jullie je schuldig voelen over wat dan ook. Dit is het grootste obstakel in het Westen, dat mensen zich overal schuldig over voelen. Ik bedoel, zelfs als je iets draagt dat niet bij elkaar past, beginnen mensen zich al schuldig te voelen. Het is teveel, hoe wij ons schuldig voelen, dus ik moet jullie heel nederig verzoeken om je in het geheel niet schuldig te voelen. Wat je ook gedaan hebt in het verleden, wat er ook gebeurd is, je moet weten dat jij de tempel van God Almachtig bent, en dat je Kundalini zeer goed in staat is om je zelfrealisatie te geven, en om je volledig te zuiveren; maar voel je nergens schuldig over. Dit is een eerste voorwaarde: we moeten in het reine zijn met onszelf, omdat we zullen toetreden tot het Koninkrijk van God.

Het tweede dat ik moet verzoeken is dat we ons voordeel moeten halen uit Moeder Aarde, ik weet wel dat het wat koud is, maar dat is niet erg, je kunt je schoenen uitdoen en je voeten op de grond zetten; want de schoenen zitten soms ook wat strak, waardoor ze je verhinderen in contact te komen met Moeder Aarde.

Het is een heel, heel eenvoudige methode, ontzettend eenvoudig, omdat we er gewoon klaar voor zijn. Het is ontzettend eenvoudig omdat jullie er gewoon klaar voor zijn. Eerst en vooral moeten we ervoor zorgen dat we proberen onze eigen chakra’s te voelen en ze zelf uit te zuiveren, want als er enige complicaties zijn, kunnen die worden weggenomen. Daarvoor zal ik je vertellen waar je je rechterhand moet leggen, maar de linkerhand moet op deze manier naar mij gericht worden, dit staat symbool voor je verlangen om je realisatie te krijgen.

Nu moet de rechterhand gebruikt worden om de centra aan de linkerkant aan te raken. En het is heel eenvoudig: eerst zullen we onze hand op het hart leggen, wanneer ik het je zeg. Dan moeten we het op het bovenste gedeelte van de buik leggen, dan op het onderste gedeelte van de buik, daarna opnieuw op het bovenste gedeelte van de buik, en daarna weer op het hart. Nu moet je je hand hier leggen, tussen de nek en de schouder – vooraan, zo, niet achteraan. Dit is het centrum dat zich altijd in de slechtste staat bevindt, het centrum dat geblokkeerd raakt wanneer je je schuldig voelt. Kijk ernaar alsof je naar iets grappigs kijkt. Wat is er om je schuldig over te voelen? Opnieuw een mentale projectie; het is een illusie. Goed. Nu, daarna moet je je hand op deze manier op je voorhoofd leggen, en daarna op je achterhoofd. Daarna moet je je hand strekken en dit gedeelte op het fontanelgebied leggen. Druk er hard op, en je moet het zeven maal met de klok mee bewegen wanneer ik het je zeg. Nu, probeer niet je gedachten stop te zetten of wat dan ook, het zal allemaal spontaan gebeuren. Als er teveel gedachten zijn, dan kan je je aandacht hier op het fontanelbeen brengen.

Dus laat ons nu beginnen. Jullie moeten het allemaal doen. Degenen die het niet willen doen zouden naar buiten moeten gaan, maar val anderen niet lastig, want anderen worden zelfbewust. Het is niet fatsoenlijk. Nu moet iedereen de ogen sluiten. Zet je bril af, want je hoeft niets te zien, je moet je ogen gesloten houden.

Nu. Richt nu je linkerhand naar mij toe, op deze manier, en heb vertrouwen in jezelf. Vergeef nu jezelf en sluit je ogen, hou je ogen gesloten. Sluit je ogen, leg je rechterhand op je hart en hou de linkerhand naar mij gericht. Op je hart. De linkerhand hou je naar mij gericht en de rechterhand gebruik je voor de actie. (Aan de vertaler: Zeg het hen.)

Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het hart, de rechterhand op het hart. De linkerhand moet dus op je schoot liggen, handpalm omhoog. Ga comfortabel zitten, je moet comfortabel zitten. Nu moet je me een heel belangrijke vraag stellen. In het hart verblijft de Spirit, dus stel me alsjeblieft drie maal de vraag: “Moeder, ben ik de Spirit?” Als je me ‘Shri Mataji’ noemt is dat goed, of ‘Moeder’ – datgene waar je je zelf goed bij voelt. Je moet echt vertrouwen hebben in jezelf.

Breng nu deze rechterhand naar beneden, naar je maag, op het bovenste gedeelte aan de linkerkant, en druk erop. Dit is het centrum van het meesterschap, dat gecreëerd werd door de profeten die op deze aarde kwamen. Dus hier moet je me een andere vraag stellen. Als je je Spirit bent, dan moet je je eigen gids zijn. Je moet dus zeggen: “Moeder, ben ik mijn eigen gids? Ben ik de profeet? Ben ik mijn eigen guru, ben ik mijn eigen meester?”

Drie keer. Breng nu alsjeblieft je hand naar beneden, naar het onderste gedeelte van de buik en druk erop. Dit is het centrum van de kennis over het Goddelijke. Deze kennis is niet mentaal, maar berust op de techniek om invloed uit te oefenen op je centrale zenuwstelsel. Hier moet je dus iets zeggen, want ik kan je niet dwingen de werkwijze van de Kundalini-ontwaking te accepteren. Nu moet je zelf het verlangen uitdrukken meer te willen weten over de ware kennis, over de zuivere kennis. Dus zeg alsjeblieft zes maal: “Moeder, zou ik de ware kennis mogen verkrijgen? Zou ik de zuivere kennis mogen verkrijgen?” Door dit te zeggen zal de Kundalini in beweging komen. Stel deze vraag alsjeblieft zes maal: “Moeder, zou ik alstublieft de ware kennis mogen verkrijgen, de zuivere kennis?”

Nu moeten we plaatsmaken voor de Kundalini, die ontwaakt is. Hou je ogen alsjeblieft gesloten. Breng je rechterhand naar boven en leg ze op het bovenste gedeelte van de buik. Hou nu alsjeblieft je ogen gesloten, open ze niet tussendoor, want de aandacht moet naar binnen gaan. Op deze plaats, zoals ik al zei, is het centrum van je meesterschap. Nu moet je hier, met het volste vertrouwen in jezelf, verklaren: “Moeder, ik ben mijn eigen meester. Ik ben mijn eigen gids, ik ben mijn eigen profeet.” Zeg dit alsjeblieft tien maal.

Voel je alsjeblieft niet schuldig terwijl je dat zegt, voel je alsjeblieft niet schuldig. Jij bent de profeet. William Blake heeft gezegd dat ‘mensen van God’, dus zoekers, profeten zullen worden, en dat ze de krachten zullen hebben om anderen tot profeten te maken. Jullie zijn de mensen van God, en jullie zullen profeten worden. Ah – nu is het beter. William Blake heeft geholpen!

Breng nu alsjeblieft je hand naar je hart. Je moet de dingen niet te snel zeggen, maar met begrip en met diepte. Op dit punt moet je nu opnieuw iets verklaren, met het volste vertrouwen in jezelf, door te zeggen: “Moeder, ik ben de Spirit.” Zeg dit alsjeblieft twaalf keer. Nu, nu is het beter. Het werkt.

Breng nu je hand naar de plek tussen je nek en je schouder. Leg ze ver genoeg naar achteren, zodat je de ruggengraat raakt. Hier moet je zeggen, met het volste vertrouwen in jezelf: “Moeder, ik ben in het geheel niet schuldig.” Je moet weten dat God, die de oceaan van liefde en mededogen is, bovenal ook de oceaan van vergiffenis is. Wat je schuld dan ook moge zijn, in vergelijking met de vergevingskracht van het Goddelijke, kan je geen enkele schuld hebben. Zeg dus alsjeblieft zestien maal: “Moeder, ik ben helemaal niet schuldig.”

Sommige mensen zeggen zelfs dat ze niet kunnen geloven dat ze niet schuldig zijn, dus om zichzelf te straffen mogen zij het 108 keer zeggen! Dat is beter. Niemand wil de straf hebben, dat is een goed plan. Beter?

Breng nu je hand naar je voorhoofd, alsjeblieft, en – met de palm naar je voorhoofd gericht, en oefen druk uit aan beide kanten. Leg ze er dwars op, dwars. Ik bedoel, leg ze horizontaal. En druk nu hard. Hier moet je zeggen, het maakt niet uit hoe vaak, maar vanuit je hart: “Moeder, ik vergeef iedereen.” Sommige mensen denken dat het moeilijk is, maar het is een illusie te geloven dat je vergeeft of niet vergeeft. Maar als je iedereen vergeeft, dan speel je niet in de kaart van het verkeerd soort mensen – op een fictieve manier, natuurlijk.

Breng nu je hand naar boven en breng ze naar achteren, naar de achterkant van je hoofd, en hou het stevig vast. Duw je hoofd wat naar achteren en hou het stevig vast. Nu moet je hier zeggen, meer voor je eigen geruststelling: “O goddelijke kracht, vergeef mij alstublieft als ik verkeerde dingen gedaan heb tegenover u.”

Strek nu je hand, en leg de palm bovenop je hoofd, op het fontanelgebied en druk er hard op, heel hard, in wijzerzin, terwijl je één ding zegt, namelijk dat je je realisatie verlangt; want, opnieuw, ik kan de grenzen van je vrijheid niet overschrijden. Zeg hier dus alsjeblieft: “Moeder, ik verlang mijn realisatie. Geef mij alstublieft mijn zelfrealisatie”, zeven keer. Druk alleen met de handpalm, niet met de vingers.

Shri Mataji blaast verscheidene keren in de micro.

Breng nu langzaam je hand naar beneden, en open langzaam je ogen. Richt je rechterhand naar mij, en plaats de linkerhand op de top van je hoofd. Denk niet, denk niet, kijk of er een koele bries uit komt. Wissel nu alsjeblieft weer van hand. Neem je rechterhand en ga zelf na of er een koele bries naar buiten komt. Wees niet zenuwachtig; het is subtiel, het is heel subtiel. Wissel nu opnieuw.

Breng je handen nu zo naar boven en breng je hoofd naar achteren, en stel een vraag. In de microfoon – kom dichter naar de microfoon. Stel nu de vraag: “Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest? Is dit de Brahma Shakti? Is dit de allesdoordringende liefde van God?” Breng nu je handen weer naar beneden, alsjeblieft. Ga het na voor jezelf. Denk niet. Voel je het in je handen?

Zij die een koele bries voelen in hun handen – dit is heel subtiel – of uit hun hoofd, breng alsjeblieft je beide handen omhoog.

De meesten van jullie hebben het gevoeld. Maar ik zal je nu vertellen hoe je jezelf kan beschermen, jullie moeten allemaal weten hoe je je kan beschermen; want sommigen hebben het niet gevoeld omdat ze hier een probleem hebben, in de Vishuddhi chakra. Of misschien hebben ze anderen nog niet vergeven.

Probeer dit. Richt je rechterhand naar mij en hou je linkerhand zo, om in evenwicht te komen – naar de lucht gericht. Zo gebruiken we de ether. Als je de koelte voelt, of iets onderaan, breng het dan op deze manier terug, als je het onderaan voelt.

Dit soort mensen zijn heel haastig en ze zijn heel rechts, dus dit is het probleem waar zij mee zitten. Maar dat is niet erg, het zal zich wel oplossen. Ze denken teveel! Heel toekomstgericht, ze zijn toekomstgericht. Alleen door je problemen onder ogen te zien kan je ze oplossen. Niet door middel van mentale projectie, maar door ze onder ogen te zien, door ze gewoon te zien zoals ze zijn. Je bent de Spirit, je bent niet het probleem; jij staat boven dit alles. Na je zelfrealisatie verdwijnt het woord ‘probleem’ uit je woordenboek.

Leg nu de linkerhand zo en de richt de rechterhand naar Moeder Aarde… Beter, veel beter. Denk niet. Je kan het, nu.

Nu zal ik je vertellen hoe je je kunt beschermen. Het is heel eenvoudig. Je moet bescherming geven aan je aura’s. (Je kunt je bril weer opzetten als je dat wilt.) Dit moeten jullie allemaal doen, of je nu de koele bries gevoeld hebt of niet. Je geeft bescherming aan je aura’s op deze manier, waarbij je je linkerhand op deze manier legt en je met de rechterhand om de aura’s heen beweegt, ga over je hoofd heen en breng het zo naar beneden. De linkerhand hou je naar mij gericht. Goed, laat ons dit zeven keer doen, voor de zeven aura’s. Eén – niet denken. Niet denken! Drie, vier, vijf, zes en zeven. Dit is belangrijk.

Nu, hoe je je eigen Kundalini omhoog kan brengen, dat is opnieuw heel eenvoudig. Plaats nu je linkerhand tegenover je Kundalini – je kunt dit zelf doen. En je zou naar boven, naar voren en naar beneden moeten bewegen, in wijzerzin, met de rechterhand. De linkerhand moet stil blijven, ze moet in een rechte lijn blijven. En dan naar beneden. En deze hand moet in een rechte lijn omhoog gaan. De aandacht moet bij de linkerhand zijn. Probeer nu je hand op de juiste manier te bewegen. Tot boven je hoofd moet je het brengen, breng het tot boven je hoofd. Buig je hoofd naar achteren, en draai, en draai, maak een grote draai, en maak het vast als een knoop.

We doen dit opnieuw, om het goed vast te maken. Doe het maar opnieuw. Laten we het nu gewoon voor de tweede keer doen. Buig nu je hoofd naar achteren en maak een grote draai, en maak een knoop. Nu, de derde keer op dezelfde manier, maar dan maak je drie knopen. Opnieuw. Nu gaat het snel. Breng het – nu één, maak nu nog een draai; twee, nog een draai; en drie. Kijk nu naar je handen.

Je zult je veel lichter voelen. Voel het ook boven je hoofd, hoe de koele bries naar buiten komt. Je zult je volledig ontspannen voelen. Je kunt nu niet meer denken; maar als je dat wil dan kan het. Maar denk er gewoon niet aan, je kunt er niet aan denken. Voel het gewoon – jullie hebben het allemaal. Goed! Je zult zien, je ogen zullen stralen. Er zal licht in je ogen zijn.

Begin nu niet te denken. Anders zal je de volgende keer dat ik kom zeggen: “Moeder, ik heb mijn vibraties verloren.” Als je erover nadenkt, kan je er niet geraken.

Goed. Als je mij nu een hand wil geven, dan zal ik hier een tijdje voor jullie blijven zitten. Je kunt hierheen komen om me een hand te geven. Maar Sahaja yogi’s hoeven dit niet te doen – anders komt er geen eind aan!

Ah, ah. U kunt hier komen. Hebt u de koele bries gevoeld?Ja? Dat kan ik zien.

Philip, help hem maar, kijk eens – deze man heeft de koele bries niet gevoeld. Hij is meer, eerder rechts. Breng zijn rechterkant naar… Goed. Eén minuutje, alsjeblieft, één minuutje. Hallo, hoe gaat het met u? Hebt u het gevoeld? Hebt u ervan genoten? Hallo, hoe gaat het met u? Moge God u zegenen.

Ja, ik zal er zijn. Nee, ik zal – wanneer zal ik weer terug zijn? O, ik begrijp het, en daarna Londen, en hij zal er niet zijn? Heeft hij zijn realisatie gekregen? O, ik weet het, ja, ik weet het. Goed, dus hij kan naar Londen komen? Ik zal in Londen zijn. Goed… Goed, goed. Dank u. Heel erg bedankt, dank u. U hebt uw realisatie gekregen. Goed… Ja. Moge God u zegenen. Ik ben zo ontzettend blij. Nu gaat het goed met u. Nu moet je, jullie moeten helemaal in Sahaja yogi’s veranderen, zodat je het volste vertrouwen krijgt. Je moet het volste vertrouwen hebben, goed? Het zou me heel gelukkig maken als dat gebeurde. Moge God jullie zegenen.

Wat is er met u gebeurd? Goed. Dus bij u is het gelukt? Goed. Zij werd gerealiseerd geboren, een grootse persoonlijkheid. Kijk nu naar jullie ogen. Kunnen jullie elkaars ogen zien? Nu, maar zij zegt dat iemand met haar gesproken heeft. Wie heeft er met haar gesproken?

Nee, nee. Zij kan het niet doen. Dat heeft een reden. Dit is een kind dat gerealiseerd geboren is. Hij heeft het bij het verkeerde eind. Hij heeft het bij het verkeerde eind. Dat zal niet gebeuren. Je moet de volledige kennis hebben, goed? Breng de vrouw die astma heeft maar hier, hij zal haar genezen, maar zeg hem gewoon de vrouw met astma te gaan halen.

[Hindi] Hoe gaat het met u? Ik ben blij dat u het hebt gekregen. [Hindi]

Je moet jezelf vestigen, dat is belangrijk, en daarna kan je het aan iedereen geven…

Ik zal dat zeggen. Maar zie je, als we eenmaal… Ja, het feit is, zie je, dat je in één lezing niet over iedereen kunt spreken. Maar ik heb over hen allemaal gesproken – Jezus, want hier vereren ze vooral Jezus. Maar ze zijn allemaal spiritueel, ze horen allemaal bij ons, er is geen verschil… Dat is goed. Ja, dat is goed, het is goed. Maak het je nu dus eigen, en je kunt luisteren naar mijn andere lezingen waarin ik over iedereen gesproken heb, goed? Moge God jullie zegenen.

Hij is de broer van… Jij krijgt een lieve schoonzus! … Is dat je broer? Het zal wel in orde komen met hen, zie je, want de mensen zijn hier nog maar net, en toen ik kwam had ik een diplomatiek paspoort, maar ze hebben me alleen nagegaan op grond van dat paspoort en daarna zagen ze mijn ticket, en zo – niemand anders. Ze zijn nu eenmaal zo, heel… Mensen, wat kun je eraan veranderen? Je weet het niet, je moet nog een paar Indiërs vinden om… Het zal in orde komen met hem, daar twijfel ik niet aan. En breng hen ook naar Mumbai.

Hallo, hoe gaat het met u? Vertrouwen. Goed, dat is wat ik voel, dat jullie mensen een gebrek aan vertrouwen hebben. Jullie ideeën worden door elkaar geschud door allerlei onzinnige twijfels die mensen in jullie hebben gezaaid. Je bent de Spirit, en je moet dat waarmaken. Ik leid je op weg om volledig zelfzeker te worden, goed? Je moet dus ook komen om deze mensen te ontmoeten, zij zijn… Maar ik kom… Ik zal overmorgen komen, goed? Breng je vrienden maar alvast op de hoogte. Ik moet jullie allemaal heel, heel zelfzeker maken. Maar je moet absoluut komen, want…

Cambodja? Ah!

Hoe gaat het met u? Geniet gewoon, geniet! Maar je moet vertrouwen hebben, en alles zijn werk laten doen. Opnieuw en opnieuw… Je moet blijven komen, en dan zal je zien… Heb er een rotsvast vertrouwen in, goed? Moge God je zegenen.

En hoe gaat het met u? Moge God u zegenen. Kom nu maar, u bent heel moedig geworden, nietwaar? Zeg haar dat ik gezegd heb dat je zou moeten komen, en wel zo snel mogelijk. Heel erg bedankt.

Is alles goed met u? Dat zal niet helpen. Dat is in orde, maar je moet er ook alles over weten, en dit is goed. Kijk, je zou het niet onzorgvuldig mogen doen… Dat laat ik aan hen over, ze zijn hier al. Blijft u hier? Ja? Overmorgen kom ik opnieuw, en zij zullen je de adressen bezorgen. Ja, en overmorgen moet je ook je vrienden meebrengen. Van welk land bent u? Peru? Goed, breng ze maar allemaal mee. Goed? Ik moet hen zien.

Hoe gaat het met u? Hoe voelde u zich? Uit welk land komt u? Puerto Rico! O, een mooi land. Ik moet ooit eens naar al deze landen gaan. Ik moet erheen gaan. Ik ben er nog niet geweest, maar ik zal nog gaan. We zullen zien…

Bent u hier? O, geweldig! Hoe gaat het met u? Kom maar! En breng je vrienden mee. Zeg hen gewoon dat ze moeten komen. Goed? Moge God u zegenen.

Nu, hoe gaat het met u?… Nee, hebt u mij nog niet eerder ontmoet? U komt niet uit Bolivië?

Dus, hoe gaat het met u? Nu, maar je moet vergeven. Je moet het zeggen. Je moet vergeven. Je moet iedereen vergeven… Je moet vergeven. Zeg het gewoon: “Ik vergeef.” Zeg dat gewoon: “Moeder, ik vergeef.” Zeg het gewoon, vanuit je hart. Ah, zie je het nu? Zorg nu dat je gevestigd raakt. Dat is heel belangrijk. Anders zal je het vertrouwen niet behouden. Je moet jezelf vestigen. En nog een aspect waar ik het over heb, kijk naar je… Ook… En dan moet je deze mensen zien.

Ah, zo goed! Ah, fantastisch! Ik ben daar geweest. En ik heb realisatie gegeven aan mensen in Rusland. Ik ga naar… Zij zijn de eersten die het zullen krijgen. Zij zijn heel goed. Het zijn heel goede mensen. De mensen in Rusland zijn heel goed, heel goed. Grote zielen! Binnen veertien weken zullen we hen onderwijzen vanuit India. Maar het zijn heel vriendelijke, lieve mensen. We kunnen heel gemakkelijk contact houden met hen. We zullen dat nog regelen. Ik zal proberen op het niveau van de regering iets te doen. We kunnen dit doen. Moge God jullie zegenen.

Kom nu. Vestig jezelf. Zeg gewoon: “Moeder, kom in mijn hoofd. Meer niet.”[1] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] Veda’s: geschriften, ontstaan tussen 1500 en 500 v.Chr., bestaande uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze. ‘Veda’ betekent kennis.

[3] Purana’s: 18 zeer oude, heilige geschriften die verhalen over de geschiedenis van de planeten en de relatie van de mensheid met de verschillende gedaanten van God.

[4] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[5] Logos: het ‘Woord’ uit het Johannes evangelie; Om, Aum, Amen, de Logos of het Woord hebben dezelfde betekenis.