Rol van België en Holland – Wereldvrede en Wereldgerechtheid

(Belgium)

Feedback
Share

ROL VAN BELGIE EN HOLLAND – Wereldvrede en Wereldgerechtheid – Mechelen, 21 september 1986

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

In België, moet Ik zeggen, dat de vrouwen zeer goed dienen te zijn, omdat België en Holland linker nabhi’s zijn. Eigenlijk zei Ik het niet (tijdens de puja), om jullie niet te doen schrikken, doch het is zo. Het is zeer belangrijk. En in de linker nabhi zijn er twee zeer belangrijke organen. Het ene is de milt en het andere is dat waarvan je zegt dat het suiker maakt: de alvleesklier (pancreas).

Grégoire: Dat is Oostenrijk?

Shri Mataji: De pancreas wordt gedeeld, de pancreas is Oostenrijk en ook Holland, we zouden kunnen zeggen omdat de stijl dezelfde is.

Grégoire: Het klopt, omdat de Oostenrijkers hier regeerden, het was een deel van het Oostenrijkse Keizerrijk.

Shri Mataji: Ja, daarom. De Oostenrijkse invloed is er en meer in Holland dan in België. Dus dat is het, het is een gedeelde zaak. Dus de vrouwen van deze streek dienen goede huisvrouwen te zijn. Het is zeer belangrijk. Ze dienen Gruha Laxmi’s te zijn. Deze is de godin van het huishouden. En een zeer goed voorbeeld hiervan is deze dame (wijst naar de vrouw des huizes).

(… een weinig tumult omtrent de vertaling in de twee nationale talen …).

Dus de vrouwen moeten goede huisvrouwen zijn. Dit betekent niet dat je je huis altijd goed in orde moet houden, alles mooi in orde voor jezelf. Ik zie hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Zij is zo’n goede huisvrouw en een heel warme dame. Ik had heel slechte ervaringen met oprechte mensen wanneer Ik naar hun huizen ging. Maar nu voel Ik dat er iemand is waarvan Ik kan zien dat ze een voorbeeld kan vormen voor anderen.

(Shri Mataji: Vraag hem zijn ogen open te houden – ogen open).

Een Gruha Laxmi is een heel krachtige instelling. In Indië wordt het op een manier beschouwd als het hoogste. Meer dan gelijk welke eerste minister of meer dan eender welke zeer hoge positie. De Gruha Laxmi positie wordt in de spiritualiteit beschouwd als de hoogste. Omdat er gezegd wordt dat Gruha Laxmi hoger is dan yettis. Yettis betekent zij die gerealiseerde zielen zijn van een zeer hoog niveau, van duttas. Maar ze kunnen ook, indien ze iemand vervloeken, een vloek werpen op een incarnatie. Ik ben altijd zeer bang van hen (gelach).

Maar ze moeten Gruha Laxmi’s zijn in alle opzichten. Dat betekent dat ze zeer openhartige, liefdevolle en toegewijde persoonlijkheden moeten zijn. Nu zijn er vele verhalen over Gruha Laxmi’s. In Indië kunnen we je er duizend en één vertellen waarin de krachten van vrouwen worden getoond. Vrouwen zijn, zoals jullie weten, de belichaming van de shakti’s. Maar de Gruha Laxmi is de krachtigste shakti. En zij is de kracht van de eindeloze liefde en mededogen en vergiffenis. Dus in dit land of in Holland moeten de vrouwen proberen te leren dat ze een speciale rol moeten spelen in het leven. Vanzelfsprekend moeten de vrouwen heel dharmisch en kuis zijn. Ze moeten van nature uit onschuldig zijn, niet listig en wispelturig zijn. – Vlaams is nogal moeilijk.

Hun verantwoordelijkheid is groot. Zoals in het lichaam, wanneer de milt ontregeld wordt, op hol slaat en bloedkanker veroorzaakt. Deze slaat op hol omdat de man of de persoon niet weet hoe hij zijn maaltijden moet regelen. Dit koortsig gedoe begint vroeg in de morgen wanneer we opstaan en de krant lezen.

Sommige mensen merken op dat de vertaling enkel in het Nederlands (Vlaams) gebeurt en dit zou ook in het Frans dienen te gebeuren.

Grégoire: Shri Mataji, dit is het mooie van dit land. Dit moet U weten Shri Mataji. In dit klein landje worden er twee talen gesproken, Vlaams en Frans.

Shri Mataji: En de ene begrijpt de andere niet.

Grégoire: En ze zijn er zeer fier op. Zo Franstalige zijn te fier om Vlaams te verstaan, want de Franssprekende mensen denken over het algemeen dat ze een beetje beter zijn dan de Vlaamse.

Shri Mataji: Niemand verstaat Frans. En Goden verstaan ook geen Frans. Het is beter dat de Franstaligen één taal meer leren. Frans is buiten kwestie. Ze maken het slechts moeilijk voor niets. Je moet het uitspreken … van hier, het geluid van daar? Zie je, we zouden het geluid op de juiste plaats moeten laten ontstaan, maar zij spreken via de neus, van hier … dat hoeft niet.

Grégoire in het Frans: Frans is een taal die ver weg is van het onbewuste, omdat er verschillende klanken in voorkomen die nasaal zijn of van diep uit de keel komen, gutturalen. Uit het oogpunt van het onbewuste is het een taal die ver van de primordiale klanken staat. Het is geen modeltaal. En de “r” is die welke staat voor “ra” energie.

… Shri Mataji toont hier hoe de “r” wel en hoe niet moet uitgesproken worden.

Mijn naam moet ook rechtuit worden uitgesproken. “Nirmala” moet met een juiste “r” (noot van de vertaler: met tongpunt) uitgesproken worden, zoniet is het niet mooi en heeft het ook een andere betekenis …).

In orde, Ik wou zeggen dat de hoofdzaak is hoe belangrijk een huisvrouw is. Het is de gewoonste zaak dat de man de krant leest als hij ’s morgens opstaat. Hij moet hem lezen, alle mannen doen dat. Wanneer ze de krant lezen, krijgen ze hun eerste schok. Dan worden ze al ’n beetje kregelig, want kranten verkondigen altijd verschrikkelijke dingen. Nu, een aardige vrouw zal zeggen: “Het geeft niet, het overkomt ons niet. Waarom ben je zo opgewonden? Zorg er eerst en vooral voor dat jij tot rust komt, dan zal de hele wereld tot rust komen”. Nadien moet hij naar zijn werk gaan. Ze hebben geen tijd, ze springen in hun broek, rennen de trappen af naar de auto zonder ontbijt, de vrouw rent hem achterna met het ontbijt. Op een of andere manier proberen ze hun ontbijt binnen te krijgen terwijl ze rijden, er is verkeersopstopping op de weg, ze ergeren zich, en zeggen allerlei dingen omdat ze te laat zijn. Een andere schok volgt.

Wanneer je je voedsel eet, heb je rode bloedlichaampjes nodig, die zorgen voor de vertering, de energie moet daar naartoe gaan. Maar wanneer je rijdt en tegelijkertijd ontbijt, dan bevind je je reeds in een schoktoestand en de arme milt, zie je, die die speciale dingen, die de rode bloedlichaampjes zijn, voor jou moet maken, geraakt ontregeld. Hij vraagt zich af of hij ze nu moet produceren of wanneer. Er is geen timing, er is geen geschikt tempo, geen ritme. Nu hij volledig van stuk is wordt de milt gek en begint hij zich op een heel gekke manier te gedragen.

Nu, door al deze toestanden word je vatbaar voor bloedkanker. De milt is je snelheidsmeter, die verleent je de vrede want hij werkt op een volledig universeel ritme. Als je op zo’n moment iemand ontmoet die zeer bootisch is of waarbij iets misloopt, dan zou je kanker kunnen krijgen. De linker nabhi catcht met deze vinger. Maar wanneer ze samengaat met problemen van de linker agnya of de linker Swadishthan of allebei, dan word je vatbaar voor bloedkanker. De kanker dringt binnen, waaruit bloedkanker ontstaat. Nu kunnen van nature uit koortsachtige, gejaagde moeders, die zeer bezorgd zijn, dit doen, dat doen, en die de hele tijd zeer druk doen met hun kinderen, bloedkanker verwekken bij hun, zelfs ongeboren kinderen, wanneer ze zwanger zijn.

In Indië beseften de mensen dit wellicht sinds heuglijke tijden. Het systeem is dus zo: Veronderstel dat je op kantoor moet zijn om 10 uur, dan zal de vrouw om 4 uur opstaan en ze zal koken en voor alles zorgen. De man staat op en zie je, we hebben geen kranten. Tegenwoordig overstelpen ze ons ermee, maar godzijdank zijn ze gecensureerd, dit is nog niet zo’n slecht idee. We hebben geen onbetamelijke vrouwenfoto’s en allerlei onfatsoenlijke dingen. Ik bedoel, ze hebben alles gecensureerd. Ze kookt haar voedsel dus ’s morgens vroeg, ze zit naast haar echtgenoot met een waaier, en wuift hem koelte toe terwijl hij eet. Dus, de waaier geeft het ritme aan, zie je. Gebruik de waaier niet om op je man te slaan! Zo geeft dat het ritme aan voor de hele dag en de man raakt niet zo opgewonden.

De huisvrouw bepaalt de stemming voor de man en begint niet ’s morgens vroeg te discussiëren over verschrikkelijke dingen over het huishouden die hem kunnen verstoren. Dat is zeer belangrijk, anders ben je zelf het nieuwsblad. Wat ze eigenlijk doet, is een toestand van vrede scheppen in het huishouden. Ze doet het door zelf dingen het hoofd te bieden, te absorberen zoals ook Moeder Aarde doet, ze absorbeert. Ze is een zeer volwassen persoon en ziet de futiliteit van ruzie en vechten en onnodig argumenteren in. Ze is zo krachtig dat ze niets kan nemen, ze geeft enkel, ze geniet van het geven. Het geven is haar enige vreugde. En uit deze vreugde haalt ze haar energie.

Dat is de reden waarom er in België zulke grote schilders waren en er zo’n grote creativiteit was. En mooi Delfts werk en andere dingen uit Holland, omdat ze de schoonheid van Moeder Aarde in iets fantastisch omzetten. Het is geen China, zij maken porselein. Porselein komt van Moeder Aarde. Maar wanneer dit principe goed uitwerkt en opnieuw begint te werken in België en Holland, dan kan de hele wereld tot rust gebracht worden.

Grégoire: Shri Mataji het is ook zeer belangrijk omdat de Hollanders zeer betrokken zijn bij vredesvraagstukken.

Shri Mataji: Ik weet het, Ik weet het, Ik bedoel dat Holland reeds een vredesmissie heeft gevestigd, zoals dat heet … En ook het Internationaal Hooggerechtshof is hier om dezelfde reden, om je gerechtigheid te geven. Het gevoel van gerechtigheid komt van deze speciale kwaliteit van de linker nabhi. Het belangrijkste in de gerechtigheid is dat je de onschuldige niet mag benadelen. Dat is het essentiële punt. Dat is de basis van de wetgeving. Wat moet nagegaan worden is wie beschuldigd wordt, onschuldig is of niet. Het zijn niet de misdadigers, doch de onschuldigen die gered moeten worden. Dat is de wet ter bescherming van de onschuld. Zo kan je zien dat waar ook ter wereld zulke verkeerde zaken plaatsvinden, ze kunnen veroordeeld worden door de Hollandse mentaliteit.

Op het subtiele niveau, begrijpen we dus hoe groot de verantwoordelijkheid is van jullie mensen tegenover vrede en gerechtigheid.

En gerechtigheid wordt niet beter van iets dat andere zekerheden kan bedreigen. Iemand die in gerechtigheid gelooft moet een zeer moedig man zijn. Een voorbeeld is Nicaragua. Het is een zaak waar Amerika werd uitgedaagd. En Amerika is erg machtig. Ik moet zeggen dat het een grote zaak was dat het Gerechtshof in Den Haag besliste dat zij (de Amerikanen) de Nicaraguaanse mensen niet zo mochten lastig vallen. Naar gewoonte heeft Amerika dan zijn geld ingehouden, typisch, ze hebben geen oorlogszuchtige ideeën. Maar je kan geen gerechtigheid kopen met geld. De mensen die gerechtigheid wensen, zullen bereid moeten zijn om opofferingen te doen. De verantwoordelijkheid van de Belgen ligt in de vrede en van de Nederlanders in de gerechtigheid. En ze zijn van elkaar afhankelijk, de beide kwaliteiten moeten tussen de twee landen werkzaam zijn.

En de snelheidsmeter, die België is, gaat op een langzaam ritme, want al jullie fabrieken zijn gesloten, het zou niet zeer snel, maar ook niet zeer traag moeten gaan. Het zou in het midden moeten zijn. Als gevolg daarvan is de scheepsbouw helemaal stilgevallen, ook de staalproductie is gedaald en in heel de wereld is de scheepsbouw en de staalnijverheid stopgezet. Al is België een heel klein land, het is een heel belangrijk instrument in dit universum. En hetzelfde met Nederland, want zij staan in voor de gerechtigheid in de wereld. Zo je kritiek uit tegenover Amerika, moet je ook kritiek uiten tegenover Rusland en tegenover alle landen die tegen elkaar willen vechten. En je zou niets met hen te maken mogen hebben. Je zou op je eigen benen moeten staan. Dus, de eerste bevriezing van de Nabhi is begonnen in België. Ik weet niet of de Westerse mensen beseffen dat ze naar België moeten omkijken en dat ze de cyclus terug moeten opstarten. Met Sahaja Yoga, met zoveel mensen hier, ben Ik zeker, nu jullie Mahalaxmi principe ontwaakt is, dat er nieuwe activiteiten zullen begonnen worden. En dat de mensen inzake vooruitgang een soort gulden middenweg zullen vinden, alsook tot een emotioneel begrip van het familieleven zullen komen. Maar hiervoor moeten de huisvrouwen begrijpen dat ze moeten volwassen worden en hun mannen niet lastig vallen met onbenulligheden. Ze moeten trachten hun mannen te voeden en aan te moedigen zoals Moeder Aarde de boom voedt. Met deze houding ben Ik ervan overtuigd dat er vrede, gerechtigheid en voorspoed zal heersen in deze twee landen. Ook dienen de mannen vrouwen die respectabel zijn te respecteren. In Sanskriet zegt men: “….. ” dat betekent: waar de vrouwen gerespecteerd worden en respectabel zijn, verblijven godheden. Wat dus betekent dat de vrouwen respectabel dienen te zijn en geen oneerbiedwaardig leven mogen leiden. Als je deze visie begrijpt, ben Ik er zeker van dat je bewust wordt van je je grote krachten en je belangrijke positie.

Er is geen dominantie over elkaar maar het besef dat we als twee wielen aan een wagen zijn en dat de twee wielen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijkaardig. Het rechterwiel past niet op het linker en het linker niet op het rechter. Toch zijn ze gelijkwaardig. Mochten ze niet gelijkwaardig zijn, dan zou er geen beweging zijn, dan zou de kar altijd maar in het rond draaien, vechtend! Bovendien zijn ze niet gelijkaardig, want als men het linkerwiel aan de rechterkant wil zetten, past dit zeker niet. De natuur heeft ons met twee benen geschapen, niet met één been. We kunnen onze benen niet zomaar omwisselen! Maar er kunnen afschuwelijke mannen en vrouwen zijn, dat kan, en enkel in de religie van Vishwa Nirmala Dharma (Universele Religie), enkel in deze religie weten we dat ze in zulke omstandigheden zouden moeten scheiden. Enkel in deze religie. Dat is een vooruitgang of een degeneratie, Ik weet het niet. Een heel eenvoudige methode om in het huwelijksleven gelukkig te zijn is te begrijpen dat hij je man is en zij je vrouw. Indien je je huis beschouwt als jouw huis, waarin je moet leven, weet dan dat je in je huis gelukkig moet leven en niet moet hunkeren naar andermans huis. Dit is de realiteit, dat dit mijn huis is, en ik moet hier leven en er gelukkig zijn. Maar indien ik andermans huizen begin te bekijken dan kan ik nooit tevreden zijn. Daar komt geen einde aan. Het is stompzinnig, we willen niet genieten van wat we hebben en we verlangen naar iets anders, zo kan je nooit gelukkig zijn. Daarop draait eigenlijk de economie, zij geeft ons het gevoel altijd meer en meer nodig te hebben. Maar na Sahaja Yoga dienen al deze wetten te falen en enkel de Goddelijke wetten dienen te werken.

En in het huwelijksleven ook: als je naar andere mannen of andere vrouwen kijkt en je vindt ze beter. Ik bedoel je hebt je eigen echtgenoot of echtgenote, geniet van elkaar. Maak het beste van dit leven door te genieten. Het is dom om te trachten van die van iemand anders te willen genieten. … Naar andermans vrouw kijken, naar andermans echtgenoot en voortdurend denken, oh zij had mijn vrouw moeten zijn, hij had mijn man kunnen zijn, dit is nonsens, absolute dwaasheid. Het is als wanneer je iemands haar ziet … Ik zou willen dat ik haar haar had. Waarom? … (gelach) … Je ziet het domme daarvan in! Nu is het duidelijk. Of haar neus zou de mijne kunnen zijn. Dit is jouw neus. In orde, zo dom is dat. Op dezelfde manier zijn je familie, je gezin, je kinderen van je, ze maken deel van je uit. Dus als zij deel van je uitmaken, waarom dan wrok koesteren en mopperen dat je dit niet kon doen, dat niet drinkt, je niet kunt … Wat is dat allemaal? Dit is mijn echtgenoot zoals hij is. Punt. Zo eenvoudig is dat. Wat je echtgenoot ook is, hij is je echtgenoot. Hij is zo, wat doe je eraan?

Probeer ook je echtgenoot te begrijpen, of je echtgenote. Tracht te begrijpen hoe echtgenoten heel raar kunnen handelen met hun vrouw. Zie je, mannen zijn mannen, zij hebben altijd een horloge, komen twee uur te vroeg op de luchthaven. Zo zijn ze eenmaal en ze zijn zeer vooruitstrevend. (… gelach). Misschien zouden enkele dames moeten vertalen.

Zij jagen hun vrouwen op: “Vooruit, dat duurt nogal, je hebt altijd teveel tijd nodig”. Mannen moeten waarschuwen. Zij hebben geen problemen, hun kledingproblemen zijn opgelost, zie je, het is heel eenvoudig, de kleermakers hebben het werk al gedaan. Zij trekken eenvoudigweg hun kleren aan en stappen de deur uit. Ze hebben geen probleem met hun haar, zij maken zich nergens zorgen over. Maar de vrouw moet zich passend kleden en iets geschikt uitzoeken om te dragen, naargelang waar ze naartoe gaat. Want zij stelt de kleur en de schoonheid van de schepping voor. En de man is zeer bezorgd over zijn laat ons zeggen officiële relaties of wat het ook zij, altijd vooruitziend, ieders hand schudden, wel tienmaal achter elkaar, “sorry, sorry, dank U, dank U”.

Een vrouw is verlegen. Ze is er niet zo op uit om zo’n relaties aan te knopen. Dus schiet ze te kort en hij zet haar onder druk, hij pousseert haar, wordt boos op haar. Het is een verkeerd idee! Normaal verstaat de vrouw niet veel van financiën. Dat is, alles wel beschouwd in orde. Als zij niks van geldzaken afweet is dat zeer goed, dan kan de man geld achterhouden (gelach). Dat mag hij niet!

Mannen zijn totaal anders. Zij kunnen heel agressief zijn tegen vrouwen, maar ook zij moeten begrijpen wat ze aan zichzelf moeten veranderen. Maar vrouwen moeten ook weten dat zij hun mannen nooit in het bijzijn van anderen mogen aanvallen. In de slaapkamer is het in orde (gelach). De vrouw moet ook begrijpen wat voor echtgenoot hij is. Bijvoorbeeld: de dag dat Ik getrouwd ben ging mijn echtgenoot naar kantoor, kwam thuis en het huwelijk had plaats om 6 uur ’s avonds en de volgende dag ging hij weer naar kantoor en dat ging zo jarenlang voort. Tot de dag dat we in Londen waren heeft hij niet één dag genomen, zelfs niet op zondag. Zo is mijn lieve echtgenoot. En ook nu als hij thuis is ’s zaterdags brengt hij stapels dossiers mee en werkt ze af. Volgens hem is het omdat hij zo hard werkte dat hij een hoge betrekking kreeg. Maar Ik weet niet of zijn hoge betrekking Mij enig voordeel heeft opgeleverd. Alleen nadeel!

Maar Ik heb hierover nooit geklaagd. In mijn hele leven heb Ik nooit wat gevraagd. Integendeel Ik hielp hem bij zijn werk. Zonodig hield Ik hem gezelschap. En nu, de 25ste van deze maand is een afschuwelijke dag die de Maritieme Dag genoemd wordt. Die dag moet Ik 800 vreemde mensen de hand geven. En 800 dronkaards gaan er naar buiten.

Maar hij is volledig van mij afhankelijk. Als Ik hem op zekere dag zou zeggen dat Ik sannyasin moet doen, mijn werk moet doen, dan stort het hele imago dat hij opgebouwd heeft in elkaar. Hij is helemaal geen model echtgenoot moet Ik zeggen, maar in elk geval stel Ik voor dat jullie een model echtgenote moeten zijn. Omdat jij van je eigen deugden geniet, niet andermans deugden. Neem nu dat er een dief is die zegt dat hij van de deugden van een eerlijk man wil genieten en niet van de zijne. Hoe gaat dit in zijn werk? (uitleg). Er is een dief zie je, hij zegt: “Ik ben een dief, maar geniet van de deugd van een andere man”. Wat is daar nu het nut van? En de man die deugdzaam is geniet niet van zijn deugden. Wie geniet dan? De dief?

Ik bedoel, wij moeten van onze eigen deugden genieten, niet waar? Een kuise dame moet haar kuisheid verstaan en er zelf van genieten, in plaats daarvan …. en een slechte vrouw zal ervan genieten in jouw plaats?

Ik zal jullie een voorbeeld geven om te begrijpen. De menselijke natuur is heel ingewikkeld. Een eerlijk man, laten we zeggen in Indië, een eerlijk ambtenaar die zich niet laat omkopen. En die altijd zou klagen: “Ik ben zo omdat ik eerlijk ben”. Als je eerlijk bent, geniet er dan van. Je bent eerlijk, daarom geniet je ervan. Je bent eerlijk omdat je dit verkiest boven wat dan ook! Dit is de grootste voorkeur, eerlijkheid gaat voor alles. Geniet er dan van, wees er trots op. En in de plaats daarvan zal hij altijd maar zeggen: “O God, ik ben eerlijk en daarom lijd ik zo”. Dan zou men eerder moeten zeggen: “OK, wordt oneerlijk! Waarom ben je dan zo ellendig?”

Hetzelfde met vrouwen die kuis en goed zijn en zij zijn aardig, zij hangen het aan de grote klok. Als je denk dat het moeilijk voor je is, stop er dan beter mee! Is het niet?

Ik bedoel een deugd is je sieraad, geen strop om je hals. Enkel mensen die van hun deugden genieten zijn groots! Zij lijden er niet onder, ze voelen zich niet ongelukkig, maar zij zijn trots op hun deugden. Het komt er dus nu op aan te begrijpen dat, wat ook je deugden zijn, waar je schijnbaar onder te lijden hebt, het allemaal geen belang heeft.

Nu moet ons nieuwe ras van Sahaja Yogi’s begrijpen dat jullie ook een universele aard hebben, maar jullie zijn individuele Belgische mensen en jullie leven zou alle kwaliteiten van vrede en gerechtigheid in zich moeten hebben.

Wij moeten dus begrijpen wat wij bijgedragen hebben tot de vrede van onze familie en gerechtigheid in de familie en ook naar buiten toe. Wij moeten gerechtigheid hebben. Gerechtigheid moet niet gevraagd worden. Zodra je gerechtigheid begint te vragen is er geen vrede. Wij zouden dus niet naar gerechtigheid moeten vragen, wij zouden onszelf en de anderen recht moeten aandoen. Wij zouden in vrede moeten leven met onszelf en met anderen.

Moge God jullie zegenen.