De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen Sydney (Australia)

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen. Burwood, Sydney (Australië), 6 Mei 1987. NlTVD2020-0828 Ik ben blij dat jullie hier allemaal aan het mediteren waren, en je diepte probeerden te ontwikkelen. Jullie hebben allemaal diepgang, een heel diepe persoonlijkheid in jezelf. Maar die moeten we bereiken, dat is heel belangrijk, want zie je, we zingen, maken muziek, dat is heel goed; we genieten van elkaars gezelschap, dat is ook heel goed en dat is iets moois. Maar we moeten ook genieten van ons eigen gezelschap door te mediteren, door naar binnen te gaan in jezelf. Nu kan men zich afvragen: “Wat heeft het voor zin?”. “Moeder, nu hebben we onze zelfrealisatie, we hebben een leuk leven, we hebben het naar onze zin, we hebben het zo goed.” Hoe dieper je gaat, hoe dieper je de essentie van alle dingen bereikt, zoals alle elementen. Toen jullie klaar waren met de meditatie zag je hoe de regen naar beneden viel, hoe de regen plotseling kwam. De regen heeft dus je diepte gevoeld, of jij hebt de diepte van de regen gevoeld. Je weet dat als je één kleine kaars aansteekt en je vinger ernaartoe richt met mijn foto erbij, dat ze werkt. Ze reageert en ze geeft je een vlam die brandt, die je soms rook geeft, die soms danst. Je hebt dus gemerkt dat er een reactie is, zelfs in het vuur. Alle elementen hebben dus een effect, als een heilige een effect wil hebben. Maar eerst Read More …