De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen. Burwood, Sydney (Australië), 6 Mei 1987.

NlTVD2020-0828

Ik ben blij dat jullie hier allemaal aan het mediteren waren, en je diepte probeerden te ontwikkelen. Jullie hebben allemaal diepgang, een heel diepe persoonlijkheid in jezelf. Maar die moeten we bereiken, dat is heel belangrijk, want zie je, we zingen, maken muziek, dat is heel goed; we genieten van elkaars gezelschap, dat is ook heel goed en dat is iets moois. Maar we moeten ook genieten van ons eigen gezelschap door te mediteren, door naar binnen te gaan in jezelf.

Nu kan men zich afvragen: “Wat heeft het voor zin?”. “Moeder, nu hebben we onze zelfrealisatie, we hebben een leuk leven, we hebben het naar onze zin, we hebben het zo goed.”

Hoe dieper je gaat, hoe dieper je de essentie van alle dingen bereikt, zoals alle elementen. Toen jullie klaar waren met de meditatie zag je hoe de regen naar beneden viel, hoe de regen plotseling kwam. De regen heeft dus je diepte gevoeld, of jij hebt de diepte van de regen gevoeld. Je weet dat als je één kleine kaars aansteekt en je vinger ernaartoe richt met mijn foto erbij, dat ze werkt. Ze reageert en ze geeft je een vlam die brandt, die je soms rook geeft, die soms danst. Je hebt dus gemerkt dat er een reactie is, zelfs in het vuur. Alle elementen hebben dus een effect, als een heilige een effect wil hebben. Maar eerst moet je je eigen essentie bereiken. Als je eenmaal je eigen essentie bereikt, dan bereik je de essenties van alle elementen, en dan kun je alle elementen hanteren zoals je wilt of je kunt ze bevelen zoals je wilt. Eerst zullen ze in actie komen, om uit te drukken dat je ze bereikt hebt – zoals vandaag de regen naar beneden kwam. Later kun je aansturen, en je kunt de regen vragen om te komen.

Om veel van dat soort dingen uit te werken moeten we diepe mensen zijn, we moeten veel dieper in onszelf gaan om onze essenties te bereiken. Dat wil zeggen, je weet heel goed dat al onze chakra’s gemaakt zijn van deze essenties, en als we diep in onszelf gaan, zullen we zien dat we de elementen heel goed kunnen raken. Maar terwijl we dat doen, bewegen we ons eigenlijk horizontaal. Wanneer we horizontaal gaan bewegen, merken we dat deze essenties in de kern ervan (van de chakra’s) zetelen, en deze essenties beginnen dan de essenties daarbuiten aan te wakkeren. Zoals met de radio heb je gezien dat er ether is.

Als je nu aan één kant van de radio spreekt, wordt dat volledig gemanifesteerd in de essentie van de ether en dan kan iedereen het horen. Als jullie soms gewoon een bandhan geven, stel je vast dat je met iemand anders hebt gecommuniceerd. Maar dat is nog maar de essentie van de ether – we kunnen zeggen, het subtielste van het subtiele. Mensen zijn alleen maar naar de subtielere kant gegaan, laat ons zeggen, door de wetenschap, maar jij gaat naar de subtielste kant, en die subtielste kant geeft jou al deze effecten.

Jullie hebben ook gezien dat er op sommige foto’s plotseling licht uit mijn hoofd komt, of er wordt iemand getoond met licht, iemand bij wie er licht uit het hoofd komt – jullie hebben dit allemaal gezien. Dit gebeurt ook op dezelfde manier, maar hier werken de godheden zoals Vishnumaya. Ze is erg actief, ze werkt het uit, ze doet al deze dingen. En je weet ook dat, toen ze me ooit een mooie kroon gaven in Zwitserland, ze in de lucht eenzelfde afbeelding kregen. Heel mooi gedaan, de kroon was er, Fatima’s kroon, mijn gezicht, mijn ogen en alles zo duidelijk. Dit alles wordt door Vishnumaya gedaan. Alle, alle essenties werken dus voor jou, net zoals alle godheden voor jou werken. Ze zijn erg enthousiast om deze dingen te doen, en jullie zijn voor hen de kanalen om het uit te werken.

Bijvoorbeeld, zoals ik je onlangs vertelde, als je jezelf niet in orde houdt. Een simpel ding dat ik gezegd heb, is om wat ghee in de neus te doen. Het is iets heel eenvoudigs, maar dat helpt me heel erg, want dat helpt mijn Vishuddhi. Maar als je het niet doet dan absorbeer ik ze toch, alle problemen die je hebt. Ik slorp het probleem van Sahaja yogi’s op, ook het probleem van de stad waar ik ben, ook het probleem van het land waar ik ben, misschien van het hele universum. Maar mijn horizontale beweging is vrij groot en is zeer subtiel, en ik doe het onopvallend.

Maar je moet ook begrijpen dat je veel kunt doen met je horizontale beweging. Wat er gebeurt met de horizontale beweging, is dat je begint te mediteren op een bepaald onderwerp, een zeer hinderlijk onderwerp, dat de vernietiging van de mensheid in de hand werkt. Wat dan ook, je zet er gewoon je aandacht op en je mediteert. Als je zo diep bent, dat betekent als je kaliber in die mate is verbeterd, zal je daar meteen een effect op hebben. Onmiddellijk zal je zien dat er een verandering komt, dat er iets in die richting zal gebeuren. Dit is je kracht die je daadwerkelijk moet ontwikkelen.

We moeten dus mediteren, en door meditatie ontwikkelen we die kracht in ons, beginnen we dus automatisch het probleem op te lossen. Alsof onze voelsprieten tot dat punt groeien: zo sterk als we van binnen zijn, zo groeien ze naar buiten toe om bij zoveel dingen te helpen waar hulp nodig is. Nu zie je dat mensen zich realiseren dat de wereld een grote warboel is, en dat er veel problemen zijn ontstaan door materialisme, door verkeerd denken, door emotioneel denken, door domheid kunnen we zeggen. We hebben geen tijd voor dit alles. Wat we moeten doen is onszelf steeds dieper en dieper ontwikkelen, zodat we op horizontaal vlak ook effectief zijn.

Sahaja Yoga is er in de eerste plaats voor persoonlijke verbetering, voor de innerlijke verbetering wat betreft de persoonlijke kant, wat betekent dat je intelligentie moet verbeteren, je temperament moet verbeteren, je hart moet uitklaren, je gevoelens in orde moeten zijn. Dan moet je gezondheid in orde zijn, dan moet je relatie met anderen in orde zijn, moet je ego weggaan, moet je superego weggaan – al deze dingen zijn er. Maar dit helpt alleen maar een persoonlijkheid, gewoon een persoonlijkheid die zeer beperkt is, namelijk jij zelf. Maar nu kan deze persoonlijkheid een instrument worden, als je die diepgang in jezelf kunt ontwikkelen. Maar normaal gesproken zijn mensen nog steeds erg bezorgd over zichzelf, zeg maar over hun vrouwen, over hun kinderen, over hun man of hun huishouden, of dit en dat. Dat zijn geen belangrijke dingen, want we moeten die instrumenten zijn, die als – hoe noem je ze – onbemande bommen zijn, die diepte moeten we in onszelf ontwikkelen. Die diepgang is mogelijk, en je kunt echt veel problemen van je land genezen als je er gewoon op zou kunnen mediteren.

Vandaag had ik eigenlijk het grootste deel van de problemen die ik had gevoeld in Canberra geabsorbeerd en later tijdens die conferentie, en daarna hier. Al deze problemen kwamen in mijn besef, zou ik zeggen, en ik probeerde eraan te werken. Mijn werkstijl is anders omdat ik zeer scherpe en zeer effectieve instrumenten heb. Maar ik moet er wel aandacht aan besteden en ik heb er ook een beetje last van, maakt niet uit.

Nu is het ook voor jou belangrijk dat je ook die diepere gevoelens in jezelf ontwikkelt, die diepere zintuigen in jezelf ontwikkelt. Maar meestal zijn mensen heel oppervlakkig van aard. Ze denken alleen maar aan hun lichaam, hun indrukken, hoe ze zichzelf gedragen. Hoogstens zullen ze denken dat we heel wetsgetrouw moeten zijn, of hoogstens niet drinken, niet roken, en als deze dingen zijn bereikt, hebben we alles bereikt. Maar ik denk dat dat niet zo is.

Een tweede punt is dat we denken dat als we van elkaar houden, als we van Moeder houden, dat het einde van alles is. Dat is ook niet waar, want zie je, je liefde voor mij is er zonder twijfel en ze zou intens moeten zijn, ze zou dieper moeten zijn; maar hoe dieper je in die liefde gaat, dan zal je verbaasd zijn hoe je een speciale kwaliteit verkrijgt om de de verkeerde dingen om je heen te corrigeren. Geleidelijk aan wordt die kwaliteit beter. Bijvoorbeeld, een Sahaja yogi gaat naar iemands huis, dan moet dat huis voorspoedig worden. Maar zo’n Sahaja yogi moet een goed hart hebben. Als het hart niet goed is, als er in het hart nog steeds woede, passie, lust of hebzucht is, dan zal zo’n hart geen invloed hebben. Maar als iemand die zich heeft gezuiverd, in een familie, een huishouden, een maatschappij komt, zal de hele verandering plaatsvinden. De omstandigheden zullen veranderen. Dingen die niet werken, zullen onmiddellijk beginnen te werken.

Zoals ze zeiden: “Moeder, zodra u over deze zondag stuurde, begon alles te werken voor wat de televisie en de radio betreft.” Ik heb niets gedaan – in zekere zin. Maar dat zou bij jullie ook moeten gebeuren. Waar een heilige ook gaat, veranderen de dingen. Maar je moet een heilige zijn, en een heilige heeft een heel diepgaand begrip van een ander, en daar ontbreekt het aan: we hebben niet zo’n diepgaand begrip voor elkaar. Zelfs als je dit voor sommige van je eigen vrienden hebt, of misschien in dezelfde ashram waar je verblijft en dat alles – maar het zou nog veel meer moeten verdiepen. Je zou steeds verder moeten gaan.

Nu, zelfs als je aan mij denkt, werkt het. Het gaat ook andersom. Maar eerst moet het meditatieve proces worden versterkt. We moeten allemaal mediteren, dat is heel belangrijk – oprecht mediteren. Niet alleen omdat we moeten mediteren, maar omdat we diep moeten zijn, moeten we van binnen groeien om onze grote krachten van de goddelijke liefde uit te drukken; om zoveel dingen te corrigeren, wat je heel gemakkelijk kunt doen – ik weet dat jullie het allemaal kunnen. Daar hoeven geen grote diploma’s voor gehaald te worden, daar is geen grote opleiding voor nodig, er is niets voor nodig. Wat nodig is, is een diep gevoel van liefde voor het hele universum, en dat verandert dingen. De allesvernietigende krachten veranderen hun koers, en dan is het aan de constructieve krachten. Maar over het algemeen gaat dat veel sneller als jullie allemaal die meditatie doen met oprechtheid, met intensiteit, met begrip. Goed?

Moge God jullie zegenen.

Het is veel meer dan onze muziek, veel meer dan mijn lezingen of wat dan ook, dat we moeten doen. En nu moet de koers veranderen. Ik weet zeker dat jullie mensen de nieuwe koers gaan volgen. Dus moge God jullie daarvoor zegenen.