Shri Mahalakshmi Puja, Belgium 1987

(Belgium)

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

 

Shri Mahalakshmi Puja

 

Mechelen, België

9 oktober 1987

Engelse transcriptie: IBP not verified
Nederlands: eindversie 03/10/2013

Het was zo aangenaam om in België te komen en daar zoveel mensen voor ons programma aan te treffen, en ik moet zeggen dat we nu mensen krijgen die heel gevoelig zijn. Ik denk, ik heb het gevoel dat dit een nieuwe dimensie is waarin we binnentreden. Want nu krijgen we echt mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in hun zelfrealisatie, en die heel respectvol zijn. En er is veel minder agressiviteit. Er is niemand meer die zich agressief opstelt. Dus kunnen we zeggen dat de weg nu open ligt voor jullie allemaal om dingen uit te werken op een sahaj[1] manier, om hen op de juiste manier in te leiden in Sahaja Yoga en hen te helpen stabiliseren. Deze sahaj manier moet goed begrepen worden. Als mensen naar je toe komen dan moet je, door een sahaj houding, er rekening mee houden dat Sahaja Yoga volledig nieuw is voor hen.

Eerst en vooral zou je het dus niet over mij moeten hebben. Je moet ze niets over mij vertellen; maar vertel hen over Sahaja Yoga en over jezelf. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik had hetzelfde probleem als jij”. Of je kunt zeggen: “Zie je, het heeft mij meer tijd gekost dan jou.” Dat is een kleine leugen, maar dat geeft niet [Shri Mataji lacht]. Want allereerst moet je mensen begrijpen. Als je hen direct zegt: “Je bent slecht” of: “Je bent kwaadaardig, je bent bhootish[2]”, dan zullen ze weglopen, ook al is het de waarheid.

Ooit kwam er een vrouw uit Frankrijk bij me. Ze zei: “Ze hebben me gezegd dat ik kwaadaardig ben.” Dus ik zei: “Nee, nee, dat ben je niet. Wie heeft je dat gezegd?” En geleidelijk aan verbeterde ze. Je moet hen dus zeggen: “Je bent de Spirit,” en dan zal alles wat er nog aan hen hangt verdwijnen en gereinigd worden door hun Kundalini. Zodra dat gebeurt, zullen ze zich gelukkig gaan voelen en krijgen ze voldoening. Het gaat erom hoe je op een mooie manier met een ander omgaat.

Nu kunnen er ook mensen zijn die willen argumenteren. Tegen hen zou je moeten zeggen: “Weet je, je kunt er niet over argumenteren, omdat dit het menselijke bewustzijn te boven gaat.” En je kunt hen het beste zeggen: “Zorg eerst dat je je realisatie krijgt, daarna zullen we erover praten. Niet voor je realisatie.” Als het dan nog niet lukt om hen zelfrealisatie te geven, zeg hen dan niet: “Er zit een bhoot in je linker Nabhi, of je rechter Nabhi.” Dit is ons taalgebruik – het taalgebruik van Sahaja yogi’s, het is niet hun taalgebruik. Je moet er dus heel goed op letten dat je hen heel voorzichtig benadert.

Nu zou er bijvoorbeeld een probleem kunnen zijn tussen een zoon en zijn ouders; tussen een moeder en een dochter, of misschien tussen man en vrouw. Dan….

(Wacht even, aan deze kant… Wat doet hij met hen? Hallo. Luister naar me, oké? Jullie moeten allemaal aandachtig naar mij luisteren. Goed. Nee, nee, het is in orde. Laat haar maar daar zitten. Het is in orde, maar ze moet wel luisteren, goed? Ga maar zitten.)

Dan moeten we hen zeggen: “Ga gewoon door, maak je maar geen zorgen, want de innerlijke vreugde zal je kracht geven.” Dan zal je partner je langzamerhand gaan begrijpen, omdat je eerlijk bent; en het resultaat zal zijn dat hij of zij, je zal proberen te waarderen. Geleidelijk aan zal het in orde komen. Maar is dit niet het geval, dan kunnen we nog verder zien. Als je hen met liefde en zorg behandelt dan kun je zorgen dat ze zich vestigen. Zelfs als ze zich misdragen zou je onder geen beding kwaad mogen worden. Je zou heel vergevensgezind moeten zijn.

Nu moet ik ook zeggen dat jullie in Sahaja Yoga respect moeten hebben voor jullie leiders. Je kunt natuurlijk vinden dat ze niet perfect zijn, dat is mogelijk. Of misschien vind je ze nogal bazig, dat kan ook. Maar soms kun je dat commanderen wel gebruiken. En leiders moeten ook weten hoe ze mensen kunnen terechtwijzen, want jullie hebben correctie nodig. Ik ontmoette ooit een vrouw, en zoals ik jullie ook al heb gezegd, hadden we hen gezegd dat je geen guru nodig hebt. En toen zei ze: “Nee, nee, we moeten iemand hebben die ons leiding geeft. En die guru moet ons begeleiden en ons ook ondersteunen, en daarom zullen wij hem graag volgen. En dit ondanks het feit dat hij een heel bazige man is en dat hij zich altijd aan ons ergert en ons geld vraagt. Hij zou geen guru zijn als hij zich niet zo gedroeg; als hij heel zachtaardig zou zijn.” Daarmee bedoelde ze dat een guru niet vriendelijk zou mogen zijn.

Zo hebben we dus nog een andere categorie mensen die willen dat iemand hen domineert omwille van hun spirituele groei. Dit soort mensen is beter, want zij willen koste wat het kost spiritueel groeien. En zij accepteren terechtwijzingen, omdat ze spiritueel willen groeien. Dat is hun hoofddoel. Dus zelfs als de leider hen commandeert dan zijn ze hier heel blij mee. Op sommige plaatsen vertelden de mensen mij: “Onze guru is erg zacht – we moeten een sterke man vinden.” Dus ik laat het over aan de leiders, die door sommige mensen als guru’s worden beschouwd, om vriendelijk, meelevend en goed te zijn; maar ze mogen geen genoegen nemen met nonsens en luiheid. Want het eerste waar mensen in verzeild raken na in Sahaja Yoga te komen is luiheid. We moeten toegewijd zijn. Ik heb ook een familie en ik heb kleinkinderen. Mijn dochter is van ver gekomen om me in Londen te bezoeken. Ze is er al een maand en ik ben er nog niet geweest. Ze wacht op me.

Maar dat is niet erg, het moet gewoon. Dit is mijn engagement, want dit is het doel van jullie leven. En dat doel bestaat er voornamelijk in spiritueel te groeien en anderen te helpen spiritueel te groeien. Jullie zijn speciale mensen, die een enorme taak voor de boeg hebben. Hoe kunnen we anders zorgen dat er veel mensen naar Sahaja Yoga komen? De Sahaj manier is dus jezelf te verbeteren door middel van meditatie en aan introspectie te doen en jezelf van een afstand te bekijken. Je moet mediteren en je zou niet naar andermans gebreken mogen kijken.

De tweede vereiste om Sahaj te zijn is collectief te zijn. Als je niet elke dag collectief samenkomt, dan zal er een probleem ontstaan. Enkel in de collectiviteit begint het rijpingsproces. Dit is een levend proces, zoals ik jullie al zei. Stel nu dat een boom groeit en jij plukt er een blad van af en dat blad zegt: “Ik ga nu alleen groeien.” Het kan niet alleen groeien. Het zal alleen achterblijven. Dit moet je dus onthouden: dat het hier om een collectief gebeuren gaat. We moeten allemaal samenkomen en samen groeien.

Zij die niet collectief zijn zullen op een dag in de mist verdwijnen, als een dood blad. Ik heb het gevoel dat mensen de betekenis van een collectief gebeuren niet begrijpen. Het is net als een boom die groeit, en met die boom groeit alles dat tot de boom behoort mee. Wat de groei van deze boom betreft moet je dus onthouden dat je trouw moet blijven aan deze boom. Maar de boom zal niet achter je aan rennen: “Blijf hier, blijf bij me, blijf bij me!” Want wat er moet gebeuren, moet gebeuren. Je weet dat als de winter komt, alle bladeren afvallen. Dit komt doordat ze een barrière creëren tussen zichzelf en de boom, door een levend proces. Ze creëren een barrière, waardoor er een klein stukje schors (kurk) tussen het blad en de boom komt. Wanneer dit gebeurt, vallen de bladeren af en wordt de boom kaal.

Hetzelfde gebeurt in Sahaja Yoga. Als je het principe van Sahaja Yoga niet accepteert dan plaats je een barrière tussen het sap en het blad. En als dat gebeurt dan valt het blad af. Dus je moet jezelf openstellen, je hart openen, alles openen om het sap in je op te nemen dat jou zal voeden. Je moet je ego en je superego opgeven, je conditioneringen en de ideeën die je nog hebt overgehouden van vroeger. Dit is de betekenis van overgave; dit is de islam. En dat moeten we bereiken. Maar dat zal de boom niet helpen; het zal jou helpen.

Nu zeggen sommige mensen: “Ik ben er nog niet klaar voor.” Maar hoe zul je dan ooit groeien? Als er een kind wordt geboren, dan wil dit kind onmiddellijk de voeding van de moeder in zich opnemen. Het heeft het gevoel dat het al die tijd uitgehongerd is geweest en dat het onmiddellijk de melk van de moeder moet opzuigen. En al degenen die zoekers zijn zouden zich na het verkrijgen van hun realisatie op dezelfde manier moeten gedragen. Ze zouden alle conditioneringen en al dit soort onzinnige ideeën moeten opgeven en zich onmiddellijk moeten inspannen en ook zichzelf volledig moeten zuiveren om meer en meer van deze voeding in zich op te kunnen nemen.

Maar dit gebeurt niet zo. Dat is de reden waarom sommige mensen niet zo snel groeien. Het is zuivere intelligentie die je dit besef geeft, denk ik. Zuivere intelligentie komt van een zuiver hart, en als je meer aandacht besteedt aan je hart, aan je Spirit, dan zal het uitwerken. In de loop van je groei in Sahaja Yoga zul je zien dat je gezegend zult worden. En niet alleen zul je de zegeningen krijgen, maar je zult ook een baan krijgen, je zult geld gaan verdienen, of je kinderen zullen slagen met vlag en wimpel, en ze zullen je gaan gehoorzamen. Je gezondheid zal verbeteren, je zult geld hebben, je zult trouwen, je zult lieve kinderen krijgen en een wijze echtgenote, jullie zullen huizen krijgen en ashrams. Maar dit zijn allemaal verleidingen. Veel mensen verliezen zichzelf in een van deze dingen. Stel nu dat ik het vliegtuig moet halen en dat ik onderweg heel mooie tuinen of voorwerpen zie, en dat ik erheen ga om van de tuinen te genieten, hoe zal ik dan ooit de vlieghaven bereiken en mijn vliegtuig halen? Deze verleidingen moet je dus enkel zien als vormen van amusement… (vertaler kan het woord niet vinden) als vormen van amusement. Amusement, oké?

Nu is het begrip van Sahaja Yoga eenvoudig, zolang je er niet over nadenkt. Maar als je erover begint na te denken dan word je gek. Hoe kun je verklaren dat iemand zoals jij duizenden mensen zelfrealisatie kan geven? Hoe kun je verklaren dat je op een foto de zon op de plaats van mijn hart kunt zien? Al dit soort foto’s die er bestaan, hoe kun je ze verklaren? Je kunt bijvoorbeeld afbeeldingen van mij in de lucht zien. Dit is een feit. Hoe zul je dit ooit kunnen verklaren? Het gaat jullie verstand dus te boven. Denk er dus maar beter niet over na. Begin gewoon geleidelijk aan de vreugde ervan te aanvaarden. Ik zeg altijd: ik heb voor jullie gekookt en heerlijk eten voor jullie klaargemaakt. Het enige dat jullie nu moeten doen is het opeten en ervan proeven. Waarom zou je willen weten hoe het bereid werd, wanneer het bereid werd en wat ermee gebeurd is om het zo lekker te laten smaken? Je zou het gewoon moeten waarderen en ervan genieten. Als je bijvoorbeeld een schilderij hebt, dan ga je toch ook niet denken: “Waar heeft hij de verf vandaan gehaald, hoe heeft hij het geschilderd en op welke manier zat hij precies? Wat zou hij hebben gegeten voor en na het schilderen?”

Maar toch doen we dit soort belachelijke dingen in Sahaja Yoga, weet je. Het is werkelijk verbazend dat mensen één simpel feit niet kunnen begrijpen: dat de Kundalini is opgestegen zonder dat we erbij moesten nadenken en zonder een enkele inspanning van onze kant. De Kundalini heeft ons deze goede gezondheid gegeven, een mooie persoonlijkheid en heeft ons in zo vele opzichten veranderd. Zij is dus degene die het werk zal doen, en het enige dat wij moeten doen is proberen haar te ondersteunen en ons middenkanaal in zuivere staat te houden. Het is heel eenvoudig.

Nu voel ik me hierin heel erg gesteund vanuit Nederland en België, we hebben hier zo’n goede Sahaja yogi’s. En ik moet ook zeggen dat het voor sommige mensen redelijk moeilijk zal zijn om naar India te komen. Maar probeer toch te komen, want zij die in India zijn geweest, hebben zich veel beter gevestigd. Want India heeft iets magisch over zich, waardoor het mensen op een dieper niveau transformeert. Je zou niet halfhartig mogen komen. Ik vind dat degenen die het zich financieel kunnen veroorloven om te komen, niet met uitvluchten moeten aankomen, zoals: “Ik ben er nog niet klaar voor, ik denk er nog niet aan”, want zulke halfhartige mensen zullen niets bereiken. Je moet met volle inzet komen, zoals ik jullie vertelde over het pasgeboren kind, anders heeft het geen zin.

Trap niet in de val van je verstand. Het verstand is net als een ezel – als je een ezel niet strak houdt, dan zal hij overal gaan grazen waar hij maar gras ziet. En als hij weet dat degene die op zijn rug zit een slordige man is of een luie persoon, dan zal hij hem van zich af gooien. En als hij weet dat hij diegene achter zich kan laten, dan kan hij je zelfs terug schoppen. Zo werkt je verstand. Het domineert je; soms zal het gaan grazen op weiden, zodat jij het gevoel hebt dat alles heel goed gaat, omdat je je heel vredig voelt; of het begint je te domineren. Dus hoe word je deze ezel de baas? De beste manier is hem bij de oren te pakken en hem met je mee te voeren. De ezel is er voor jou, jij bent er niet voor de ezel. Dit is dus een van de obstakels waar we veel mee te maken hebben.

Voor zover het jullie betreft moet je weten dat Sahaja Yoga niet met het verstand moet worden begrepen, maar met het hart. Ik heb mensen gekend die enorme lezingen kunnen geven over Sahaja Yoga, die er boeken over kunnen schrijven, maar die zelf geen vibraties hebben… Zo werkt Sahaja Yoga dus niet. Je moet een yogi zijn. Dat is als een religie in ons wezen, in zekere zin. Dat is de religie van een yogi. Net zoals menselijke wezens tien verschillende valenties (waarden) hebben, moet een yogi op zijn minst elf valenties hebben. En deze elfde waarde integreert je in de religie. Je vereenzelvigt je met rechtschapenheid, met mededogen, met liefde, met volharding – doorzettingsvermogen – en ook onthechting. Dat wil zeggen dat je niets verwacht. Je handelt enkel omwille van de handeling. Je hebt lief enkel omwille van het liefhebben. Dit is de beste manier om ergens van te genieten. Je geniet van je vermogen om lief te hebben. Je geniet van je vrijgevigheid. Je geniet van je vergevensgezindheid. Geniet van al deze edele kwaliteiten van rechtschapenheid. Je zult je nooit gekwetst voelen. Zo doe ik het altijd. Daarom ben ik altijd gelukkig en vol vreugde.

Moge God jullie zegenen.

Begin met [de] Ganesha [puja]. De kinderen moeten hier komen en mijn voeten wassen. Nu moet degene die de mantra’s citeert niet gestoord worden. Op dit moment moeten jullie ook denken aan de Sahaja yogi’s van België die in het buitenland zijn. Zoals die twee meisjes die getrouwd zijn. En denk ook aan alle Sahaja yogi’s in de wereld. En je moet naar hen schrijven: “We hebben allemaal aan jullie gedacht.”

Moge God jullie zegenen.[1] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga

[2] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

bhootish: negatief, beïnvloed door bhoot(s)