Sahasrara Puja, Hoe het werd beslist (Italy)

Sahasrara Puja – Hoe het werd beslist – Fregene, Italië – 08/05/1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is de negentiende Sahasrara dag, als je de dag dat de Sahasrara werd geopend als eerste neemt. Ik ga jullie het verhaal vertellen over de Sahasrara dag, over hoe het beslist werd, lang geleden voor Ik incarneerde. Ze hadden een grote vergadering in de hemelen, alle driehonderd vijftig miljoen Goden, de godheden waren daar aanwezig om te beslissen wat gedaan moest worden. Dit is het laatste wat we doen moeten voor de mensheid, hun Sahasrara openen, hun bewustzijn openen voor de Spirit, voor de ware kennis van het goddelijke, het duister van onwetendheid verwijderen, en het moet spontaan gebeuren want het moet werken zoals de levende kracht van God.Ook moest het snel gebeuren. Zodoende vroegen alle Goden dat Ik nu, de Adi Shakti, haar geboorte aannam. Ze deden allemaal hun best. Ze deden al het mogelijke, de heiligen werden door hen gemaakt, maar slechts zeer weinigen. Deze incarneerden en de mensen stoelden religies op hen, die later perverteerden en hen een slechte naam bezorgden. Er was geen realiteit in deze religies. Deze religies waren steevast geïnteresseerd in het bekomen van geld of macht. Er was geen goddelijke kracht werkzaam, eigenlijk was het allemaal anti-god. Hoe kunnen we mensen nu die kunstmatige religies, die geperverteerde paden van zelfvernietiging doen afzweren? Hoe hen vertellen over al Read More …