Sahasrara Puja, Hoe het werd beslist

(Italy)

Feedback
Share

Sahasrara Puja – Hoe het werd beslist – Fregene, Italië – 08/05/1988

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag is de negentiende Sahasrara dag, als je de dag dat de Sahasrara werd geopend als eerste neemt. Ik ga jullie het verhaal vertellen over de Sahasrara dag, over hoe het beslist werd, lang geleden voor Ik incarneerde.

Ze hadden een grote vergadering in de hemelen, alle driehonderd vijftig miljoen Goden, de godheden waren daar aanwezig om te beslissen wat gedaan moest worden. Dit is het laatste wat we doen moeten voor de mensheid, hun Sahasrara openen, hun bewustzijn openen voor de Spirit, voor de ware kennis van het goddelijke, het duister van onwetendheid verwijderen, en het moet spontaan gebeuren want het moet werken zoals de levende kracht van God.Ook moest het snel gebeuren. Zodoende vroegen alle Goden dat Ik nu, de Adi Shakti, haar geboorte aannam. Ze deden allemaal hun best. Ze deden al het mogelijke, de heiligen werden door hen gemaakt, maar slechts zeer weinigen.

Deze incarneerden en de mensen stoelden religies op hen, die later perverteerden en hen een slechte naam bezorgden. Er was geen realiteit in deze religies. Deze religies waren steevast geïnteresseerd in het bekomen van geld of macht. Er was geen goddelijke kracht werkzaam, eigenlijk was het allemaal anti-god. Hoe kunnen we mensen nu die kunstmatige religies, die geperverteerde paden van zelfvernietiging doen afzweren? Hoe hen vertellen over al die gevestigde organisaties? Eeuwenlang hebben zij de touwtjes in handen gehad, de macht gehad, geld verdiend. Het was een haast onoverkomelijke taak, het moest gebeuren met heel veel geduld en liefde. Het was ook een delicaat werk want onschuldige mensen, eenvoudige mensen, geloofden in deze religies. Hen verkondigen dat dit allemaal nonsens zijn, dat dit geen religies zijn, dat zij indruisen tegen alle incarnaties, tegen alle profeten, tegen alle heiligen. Dat is waarom alle echte heiligen moesten lijden. Het is een machtig werk dat verricht moest worden, en daarom moest de Adi Shakti haar geboorte aannemen op deze aarde.

Het moest gebeuren voor de zesde mei, want zes mei was de dag des oordeels van dat jaar. Het gebeurde op vijf mei, nog net op tijd.

Het was allemaal op voorhand vastgelegd, en iedere godheid kreeg zijn taak toebedeeld. Heel efficiënte godheden, heel gehoorzaam, ze kenden me zeer goed, volledig toegewijd. Ze kenden me zeer, zeer goed, ieder puntje van mijn haar kenden zij. Ik hoefde hen geen protocol bij te brengen, liefde zelf geeft je protocol – maar dan liefde die goddelijk is, geen egoïstische liefde. Het is niet de manier waarop we houden van mijn kind, mijn man, mijn land, mijn kleren, het is liefde die goddelijk is, die komt van je hart, van je Spirit, zoals het licht van de kennis. Wat een machtig werk is het. Daarom moest ik op Sahasrara, Mahamaya zijn.

Ik moest Mahamaya zijn. Ik moest iemand zijn die mensen niet gemakkelijk kunnen herkennen. Deze Mahamaya moest op de aarde komen, niet de Adi Shakti in haar puurste vorm, dat zou teveel zijn. Aldus kwam ze vermomd als Mahamaya.

Nu zie je dan wat we in negentien jaar hebben verwezenlijkt. Zoveel yogi’s zitten voor mij. Het verschil tussen een yogi en een heilige is dat de yogi rechtschapen is, hij is heilig, maar hij weet niet veel over Kundalini. Maar de yogi weet over Kundalini. Het verschil tussen een yogi en een Sahaja yogi is dat een Sahaja yogi krachten heeft.

Een Sahaja yogi heeft de kracht om anderen realisatie te geven. Een yogi kan zichzelf zuiveren maar kan niet anderen zuiveren, terwijl een Sahaja yogi anderen kan zuiveren en zichzelf. Dit is de meest superieure staat die jullie dankzij jullie grote “punyas” hebben bereikt.

Velen van jullie hebben achter de waarheid gezocht in vorige levens, en nu zijn jullie hier om datgene te verkrijgen waarachter jullie gezocht hebben. Dit alles is nu geschied, op een zo mooie manier. Jullie zijn er je zelfs niet bewust van wat er jullie op spontane wijze is overkomen. Spontaan hebben jullie die krachten verworven in jullie centrale zenuwstelsel in een splitseconde. Jullie aandacht is gericht geworden. Natuurlijk zijn er zelfs nu nog enkele mensen die dit niet hebben. Zelfs nu zie ik dat de aandacht soms verslapt. Maar zovelen onder jullie hebben die staat bereikt waarover we spraken: Shivo ham, Shivo ham, Shivo ham. Jullie hebben het. Hoe Adi Shankaracharya zichzelf beschreef, dat geldt voor jullie allemaal.

Maar toch, ik blijf een Mahamaya. Ik gedraag me juist zoals jullie, ook Ik heb een familie, ook Ik heb kinderen die Ik de mijne zou kunnen noemen, en jullie zijn ook Mijn kinderen. Wanneer jullie volwassen genoeg zijn is het eerste teken dat jullie krijgen dat je onderscheidingsvermogen ontwikkelt.

Dat goddelijke onderscheidingsvermogen is liefde, telkens weer. Maar ik zie mensen weifelen. Ze vinden het niet erg om te zeggen: “Moeder, mijn Agnya catcht.” Waarom is dat zo? Jullie weten hoe hem te zuiveren.

Jullie weten wat je eraan kan doen. Waarom helen jullie hem niet? Waarom beginnen jullie er niet aan? Wat is het wat jullie tegenhoud?

De Maya. (de illusie) Eerst komt het probleem van familie, mijn vrouw, mijn moeder, mijn broer, mijn man, mijn kinderen, OK. Dat is Maya. Daardoor ontstaat twijfel. Opnieuw worden jullie naar beneden getrokken. En dan wordt de Maya subtieler en subtieler. De familiesituatie verbetert, iedereen weet dat. Maar zo velen weifelen, zo velen lopen verloren in Sahaja Yoga omdat ze een slechte vrouw hadden, of een slechte man.

Jullie moeten alleen opstijgen, jij alleen. Je hoeft niet van anderen af te hangen. En wie jullie opgang willen verhinderen, moeten eruit worden gegooid. Niets is belangrijker dan jullie verlichting, hoger en hoger, omdat het een zeer verheven, goddelijk doel dient. De ultieme climax is dat de hele mensheid gered wordt door jullie inspanningen. Jullie moeten het uitwerken. In deze situatie zien we de duizend petalen.

Dit zijn de krachten van de Virata in jou. Ook hier weifelen we dat het licht van jullie Sahasrara de Brahmarandra is, wat jullie hartchakra is.

Nu kan de hartchakra ook erg verkeerd begrepen worden. En dit verkeerd begrijpen is altijd afkomstig van Mahamaya om te testen.

Zoals we zeiden dat we familie nodig hebben. We moeten goede families hebben, we moeten goede kinderen hebben. Onmiddellijk reageert de Mahamaya. We beginnen ons zorgen te maken over de man, over de familie. Wij zouden van familie van u moeten zijn. Er is een Sanskriet gezegde dat diegene met het karakter van een heilige, de hele wereld als familie heeft. Jullie maken je zorgen over een individuele familie, zodat de collectieve familie naar beneden wordt gehaald. Maak jullie geen zorgen over jullie individuele families zodat het collectief lijdt. En als er zo’n familieband is, gooi hem weg. Jullie moeten opofferen. Neen, niet opofferen, het is slechts het kwijtraken van een ziekte. Zo verspelen we onze tijd met onze kinderen, met onze familie die heel klein is. Dan verandert de situatie op allerlei gebied, dat is het medeleven, de liefde en affectie. We geloven dat we houden van Sahaja yogi’s Ik vroeg iemand om weg te gaan omdat hij een ziekte had en Mij leugens vertelde. Want de aandacht van een negatief persoon zal meer naar hem uitgaan en zal proberen meer voor hem te zorgen dan voor andere Sahaja yogi’s. Hebben jullie meer liefde en medeleven dan Ik heb? Waarom worden jullie aangetrokken door mensen die uit Sahaja yoga zijn gegaan? Waarom sympathiseren jullie met mensen die zo zijn? Jullie zijn niet hier om de vertrapten, de armen, de zogenaamd lijdende mensen te helpen. Neen, jullie zijn geen incarnaties. Jullie zijn niet hier om vrouwen te helpen die altijd wenen, om kinderen te helpen die van hun ouders moesten worden gescheiden.

Het is in een hospitaal dat we ons bevinden. Wij zijn allen aan het genezen. Heb je al eens gehoord van een patiënt die andere patiënten ging helpen? Het zijn de dokters die deze klus moeten klaren.

Maar Sahaja Yogi’s vielen in het begin altijd ten prooi aan deze aantrekkingskracht. Zoals een slechte appel; en er zijn zoveel goede appels. Hoe kunnen de goede appels de slechte genezen? Zelfs als je er twintigduizend bovenop stapelt, dan nog zal de slechte appel alle anderen aansteken. Dat is niet jullie taak, het is de taak van God. Het enige dat jullie kunnen doen is deze persoon in de collectiviteit betrekken en hem tonen dat hij verkeerd is, zodat hij terug in orde kan geraken. Maar deze ideeën, Ik weet niet waar deze onderuit zijn gekropen, dat er niets dan kwaad zou zijn in deze wereld.

Dat er niets dan het slechte zou zijn. Er is het kwade, er bestaan slechte dingen. En jullie kunnen het herkennen, als jullie vibraties juist zijn, als jullie onderscheidingsvermogen in orde is weten jullie het ogenblikkelijk. Toch verspillen jullie je energieën aan mensen die nooit, maar dan ook nooit verbeterd kunnen worden. En jullie vergeten dat jullie die persoon niet geholpen hebben, maar dat jullie zelf beschadigd worden.

Dit betekent dat jullie zelf nog niet volwassen genoeg zijn.

Tijdens het doorbreken van de Sahasrara heb Ik nooit iets ongedaan gelaten, het is een perfecte job. Jullie zenuwen werden niet beschadigd. Jullie brein werd niet gekwetst. Zulk een sterke Kundalini stijgt in jullie. Hoe zachtjes, mooi en delicaat breekt zij door. Enkel één draadje komt erdoor. En hoe is de verbinding dan gemaakt, en hoe begint het sympathisch zenuwstelsel zich te ontspannen. Hoe mooi openen zich dan de chakra’s en komen er meer van deze draden omhoog.

Er werd jullie ook verteld hoe dit uit te werken. Jullie hebben alle technische kennis. Jullie vergeten echter dat jullie nog geen perfect persoon zijn. Jullie moeten jezelf perfectioneren, bovendien is er een Mahamaya. Ze neemt jullie niet voor waar, dat is het probleem.

Ze brengt jullie opzettelijk in verleiding. Opzettelijk geeft ze jullie een positie. Leiders, wereldleiders, leiders van het universum. Eerst krijg je een beetje pijn, dan krijg je een hoorn, en dan komt er iets uit de Sahasrara. Je ziet er uit als een clown. Om je te testen kan ze je ook trouwen met rare mensen. Dit testen is noodzakelijk. Dat is de taak van Mahamaya. Ze moet jullie testen.

Goud moet getest worden. Een diamant moet getest worden.

Al wat waarde heeft moet getest worden. Hoe kun je het anders waarmerken? Het is niet zoals naar de kerk gaan. Iemand doet water op je hoofd, in orde, nu ben je gedoopt, gedaan ermee, nu ben je uitverkoren. In geen tijd zal het water verdampen. En wanneer je naar God gaat zal Hij zeggen: “Hoe werd je gedoopt?”, “Met water”, “Waar is het? Ik kan het niet zien.”

Al deze zaken zouden verstaan moeten worden vanuit het juiste perspectief. Ze zijn voor onze verlichting. Voor ons welzijn. Voor een hogere staat. Om dat te bereiken moeten we onze wil sterk maken.

Wanneer mensen de Himalaya’s beklimmen, wat doen ze dan?

Ze nemen een grote nagel, en nagelen hem aan een hoger gelegen punt, dan bevestigen ze een touw en klimmen daar naartoe. Ze kijken niet naar beneden. Zo wordt de Himalaya beklommen. Wat doen wij nu echter in Sahaja Yoga? We nemen een nagel van de top en nagelen hem daar. De eerste keer dat jullie de realisatie krijgen, is de ervaring overweldigend. En nagel voor nagel gaan we naar beneden, de omgekeerde weg. Maar zodra je de realisatie krijgt, als je intelligent genoeg bent, beslis je “Hoe kan ik mij hier vasthechten (in orde maken)?” Bijvoorbeeld, veronderstel dat je gek bent op melk.

Je behoort te zeggen: “Totdat ik een welbepaalde staat heb bereikt, zal ik geen melk drinken.” Echter, je mag dit niet bezien als een opoffering, maar je zou vreugde moeten voelen in je verlichting.

Voelen de mensen die hun nagels steeds hoger bevestigen om de top van de Himalaya’s te bereiken, alsof ze iets aan het opofferen zijn?

Als je begint te denken in de zin van “Oh God, ik heb melk opgegeven.” Dan is het met je gedaan. Je zet de neerwaartse beweging in. Als je ergens van houdt, zou je kunnen zeggen: “Als het zo is dat ik hier van houd, laat me dan meer houden van mijn verlichting. Totdat ik mijn verlichting bereikt heb, zal ik dit niet meer nemen.”

Deze vastbeslotenheid zou er moeten zijn. Zonder dit, hoe dacht je over die verschrikkelijke, enorme berg van onwetendheid te raken?

Bij jullie zelfrealisatie heb Ik jullie op de top van de berg geplaatst. Jullie beginnen echter naar beneden te glijden. Dus moeten jullie je aan dat allerhoogste punt vasthouden. Ik vertel jullie over alles. Zeg Mij wanneer eender wie van de heiligen of eender wie van de grote incarnaties zoveel wisten over Kundalini. Als ze het wisten, hadden ze erover geschreven. Ze hebben nooit over Kundalini geschreven. Wat ze erover schreven valt te verwaarlozen.

Het gaat zo ver dat het voelbaar is in jullie vingertoppen. Dat we de wetenschap dichter bij de realiteit brachten, bij de waarheid, bij het goddelijke, de wetenschap verklaard. Met ons wordt alles volledig geïntegreerd. Sahaja Yoga is het meest wetenschappelijke dat je kunt bedenken, het is exact. Jullie zijn de grootste computer, maar de computer moet werkzaam zijn. Dat is de reden waarom we gefaald hebben. En we falen nog elke dag. Soms is het een ramp, verschrikkelijk. Negentien jaar geleden hadden we de Sahasrara, en achttien jaar heb Ik gewerkt. Jullie moeten nu jullie verantwoordelijkheid verstaan. We moeten de mensen emanciperen. We willen niets doen dat ook maar een beetje uit de richting is.

Sahasrara dag is dit jaar op de vijfde maar we vieren het vandaag omdat iedereen een feestdag moet hebben zondag. We moeten Sahaja Yoga uitwerken zoals het hen uitkomt. Och, het is allemaal niet zo erg. De godheden werken vierentwintig uur per dag, alle maanden heel het jaar door, om iets te bereiken. Want zij beschikken over een voortdurende toevoer van energie, wat jullie ook kunnen verkrijgen. Het belang dat wordt geschonken aan jullie verlichting is heel klein, denk Ik, al je dit vergelijkt met de achttien jaar lange groei. Jullie weten dat jullie in westerse landen na achttien jaar beschouwd worden als volwassen, geen kinderen meer zijn, jullie zijn nu allemaal volwassen geworden. Volwassen O.K., maar Ik weet niet in hoeverre jullie gegroeid zijn.

Ik weet het werkelijk niet, jullie zijn nog steeds grote baby’s, of jullie hebben werkelijk de staat van volwassenheid bereikt. En daar, op dat ogenblik, worden er aan jullie veel toegevingen gedaan, en vrijheden en rechten gegeven. Jullie hebben al alle rechten. Als jullie naar de hemel willen, kunnen jullie gaan. Als jullie naar de hel willen, kunnen jullie gaan. Alle vrijheid is er, op dat punt geen probleem. De volwassenen zijn diegenen die onderscheid kunnen maken, die weten wat het doel is van hun leven, die tot alles in staat zijn om dat doel te bereiken, die krachten hebben om te vechten en om te begrijpen. Terwijl Ik mensen zie die zelfs in Sahaja Yoga opgegroeid zijn, en die zich toch op zulk een manier gedragen. Ik ben dan zo verrast, hoe geraken zij onder de indruk van oppervlakkige mensen, door oppervlakkigheid. Als je heel lief met iemand kan praten, dan betekent dat niet dat dit een goed mens is, dat het een goddelijk mens is, toch? Integendeel, een goddelijk persoon is nooit zo lief dat je ziek wordt van zijn lieflijkheid. Hij moet de controle op tweeërlei wijze behouden. Ja, vrijheid is in orde, gas geven is in orde, maar je moet ook kunnen remmen. Maar jullie houden altijd van iemand die jullie ego streelt, die iets heel liefs zegt.

Wat kost het om iets lief te zeggen? Vandaag de dag zijn er mensen die getraind worden om zich kunstmatig te gedragen.

Jullie moeten mensen beoordelen op hun vibraties.

Zoals het nu is, kunnen jullie de vibraties niet zien omdat jullie oppervlakkig zijn.

Jullie verspillen jullie aandacht aan mensen die onzinnig zijn. Als jullie een ding van Mij moeten aannemen dan is dat wel dat jullie op dit punt nog altijd volwassen moeten worden. Als je dit niet accepteert dan komt jullie ego tevoorschijn ”Oh God”, of jullie voelen je schuldig.

Hoe gaan jullie dit uitleggen? Het enige dat jullie moeten doen is in de boot stappen, dat is alles, helemaal. Maar hier zetten jullie je voet in de mond van een krokodil, in orde. Als je hem eruit neemt, steek je hem in de mond van een haai, en de boot maar schommelen.

Welke kant ga je uit? Het ergst zijn menselijke krokodillen en haaien, want zij zullen jullie nooit hun tanden tonen. Ze zullen jullie nooit hun ogen tonen. Ze bedekken zich met zulk een misleidende schone schijn, zulk een dubieus gedrag dat het niet opvalt voordat je een gerealiseerde ziel bent.

Hier gaan we dan in onze volwassenheid. Als een vrouw op de juiste manier werd opgevoed, ontwikkelt ze in haar volwassenheid een verlegenheid, een schaamte, een gevoel voor kuisheid. Als kind kent ze dat helemaal niet. Hier is het vaak de omgekeerde weg, zo gauw ze volwassen zijn beginnen ze raar te doen, jongens worden vagebonden, en dit zou volwassenheid zijn! Bij dieren heb je dit nooit. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wij zijn Sahaja Yogi’s en wij hebben onze Sahaj cultuur. Wij leven met deze cultuur, zijn er trots op, en dit is onze religie. Wij hebben onze pure religie op waarop wij gedijen, wij gaan (dit) niet veranderen. Wijzelf – wij gaan de hele wereld veranderen.

Wij hebben onze eigen cultuur, we gaan ons op die manier gedragen, en de hele wereld gaat veranderen. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Jullie werden gekozen om dit werk te doen. Jullie zijn de echte uitverkorenen. Jullie zijn de echt zuiveren. Wees jullie ervan bewust, van je verantwoordelijkheid. Wees jullie bewust van je krachten. Jullie voornaamste kracht is die van goddelijke liefde. Niet de stompzinnige liefde die verblindt en die je verliefd maakt, maar die je laat stijgen in die liefde. De manier waarop we spreken, de manier van wandelen, de manier van leven, de manier van zich gedragen, alles moet Sahaj zijn. En het kan zo’n waarachtige, levende cultuur van mooie mensen zijn in deze wereld. Laat ons kijken bij de dieren en de vogels; de olifant die wijsheid heeft, de zwaan die weet hoe water van melk te scheiden. Tussen de mensen van vandaag zullen de Sahaja Yogi’s, in deze moderne tijden, tegen de tijd dat we eenentwintig jaar bezig zijn, allemaal gevestigd zijn. Volwassen geworden, bijzondere Sahaja Yogi’s, die de mensen uit hun waanzinnige wereld van onwetendheid bevrijden, uit haar Maya. Jullie zullen dat machtige volk zijn van liefde, van begrip, van onderscheidingsvermogen en van nederigheid. Ik zou graag deze dagen zien tijdens mijn leven.

Jullie dienen echter te weten dat er een punt is dat door de Deva’s werd besloten in hun vergadering, en dit kan ik niet veranderen. Ze zeiden dat ze allerlei onzin zouden toestaan omdat jullie onwetend waren, maar eenieder die niet van U houdt, eenieder die U beledigt, eenieder die van U profiteert, eenieder die U uitbuit, eenieder die het protocol niet respecteert, eenieder die U niet erkent, die zullen we hard treffen, en die toestemming moet U ons geven, anders gaan we niet naar deze wereld. En Ik moest toegeven. Daarom wees zeer voorzichtig, Ik waarschuw jullie, raak Mij niet aan, wees voorzichtig.

Sommige mensen proberen enkel mijn sari recht te trekken.

Jullie worden niet verondersteld dit te doen, jullie hoeven dit niet te doen. Speel niet met Mijn geld, ga niet in op Mijn gastvrijheid, wees voorzichtig.

Ik zeg het jullie zo vaak ik kan, en het is zo. Aan de ene kant is Mahamaya, aan de andere kant zijn de godheden, met daartussen de arme Sahaja Yogi’s. Ik heb met jullie te doen, want Ik weet dit, maar wees toch voorzichtig. Het is, denk Ik, een dunne scheidingslijn, maar anderzijds is het heel wonderlijk. Weet dat beide dingen aanwezig zijn, de ene kant is Mahamaya, en aan de andere kant zitten hier de godheden allemaal rond Mij, diep in jullie kijkend, jullie beoordelend, ze hebben daar een grote vergadering “Wie is wie.” “Waar is de aandacht van deze mijnheer? Waarnaar kijkt hij? Wat doet hij?” Allemaal zitten ze hier. Maar tegelijkertijd zijn ze bloemen, goddelijke bloemen, goddelijke zegeningen. En al de engelen gaan gewoon heen en weer, Ik zie hen. Jullie camera’s kunnen hen vastleggen. Jullie hebben foto’s die zullen tonen dat ze hier allemaal zitten. Het werd reeds lang voorspeld dat de hele wereld neer zal zitten aan de lotusvoeten van jullie Moeder, en dat jullie de toekomst van deze wereld zullen bepalen. Dit werd reeds geschreven en voorspeld, veertien duizend jaar terug,

Dus, jullie moeten je er bewust van worden. Waar is jullie aandacht? Waarover maken jullie je zorgen? Hoe besteden jullie je tijd? Laat jullie kinderen aan Mij over. Jullie kunnen je handtas bijhouden, maar voor het overige, geef al jullie kopzorgen maar aan Mij. Probeer mij echter niet te bedriegen. Mahamaya kent al jullie trucs, alles, door en door. Als Ik dat wens, dan weet Ik jullie kleinste geheim. Ik wil dit niet weten. In deze omstandigheden worden we ondersteund, verzorgd, behandeld, in de realiteit gebracht, zo makkelijk, zo zorgzaam. Jullie vertellen Mij: “Moeder, plots ga ik ergens naartoe en wat gebeurt er, er zitten Sahaja Yogi’s. En diegene die we beter wilden leren kennen, hij was daar. Hoe werkt dit?”Jullie worden bijgestaan. Hier hebben de eerste ministers slechts vijf a zes lijfwachten, jullie hebben er miljoenen en miljoenen, ieder van jullie. Niemand kan jullie kwaad berokkenen, jullie kunnen enkel jezelf schaden. Zo is het, niemand kan jullie kwaad berokkenen.

Vandaag, opnieuw een dag van grote beslistheid, leg Ik een gelofte af, dat voor ons, onze verlichting het enige is dat belang is, de enige gedachte is, niets anders, en het zal uitwerken. Voor al het overige zal zorg worden gedragen. Jullie hebben alle mechanismen om dit te doen, maar geef het eerst aan deze mechanismen om het uit te werken.

Alles zal gebeuren in een reflexreactie. Zuiver, zuiver jullie chakra’s. Zeg niet: “Ik heb dit, ik heb dat.”Zuiver het uit. Hoe durf je die problemen te hebben? Zuiver ’s morgens, ’s avonds. Zuiver. Ik ben er zeker van dat het zal uitwerken.

Moge God jullie zegenen.