Introspection and Meditation, Shudy Camps 1988

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Introspectie en meditatie

18 juni 1988

Shudy Camps

Engelse transcriptie: IBP verified
Nederlands: reviewed/nagekeken 29/06/2012

Dit jaar zullen er volgens mij geen publieke programma’s doorgaan in het Verenigd Koninkrijk, door bepaalde omstandigheden. Altijd wanneer er zich een situatie voordoet die op de één of andere manier een invloed heeft op onze programma’s, moeten we onmiddellijk beseffen dat er een (onderliggende) reden is voor al deze veranderingen. En dat moet je onmiddellijk accepteren, met een open hart. Het Goddelijke wil dat we veranderen. Als ik bijvoorbeeld een weg neem, en mensen zeggen: “U bent op de verkeerde weg, Moeder”, dan is dat niet erg. Ik ben nooit verdwaald, want ik ben bij mezelf. Maar ik moest die specifieke weg nemen, dat is het punt. Ik moest het doen. Ik was dus voorbestemd om niet die andere weg te nemen, en daarom nam ik de verkeerde weg. Als je dat inzicht hebt, en als je die zekerheid in je hart hebt, dan zul je ontdekken dat het leven veel meer waard is dan je ooit had kunnen denken.

Daarom vroeg ik me ook af wat de reden was dat we besloten hadden om dit jaar absoluut publieke programma’s te geven, maar dat de publieke programma’s niet konden doorgaan. En de reden is dat we sterker moeten worden. In het groeiproces van een boom – een levende boom – gebeurt het zo dat hij tot zekere hoogte in een bepaalde richting groeit, totdat hij van koers moet veranderen; doordat er geen zon is aan die kant, of misschien omdat het waterniveau er niet hoog genoeg is – daarom verandert hij van richting. Op die manier moeten wij ook beseffen dat we ons in de handen van het Goddelijke bevinden. En als onze plannen gewijzigd worden dan heeft dit een weerslag op ons, en moeten we uitzoeken hoe dit komt. En de reden is dat we sterker moeten worden.

Het is heel belangrijk dat Sahaja yogi’s sterker worden. De belangrijkste methode om jezelf te sterken is aan introspectie te doen. Je moet aan zelfonderzoek doen. Dit betekent dat je het licht naar binnen richt en je jezelf bepaalde dingen afvraagt. Wat heb je tot nu toe verwezenlijkt in Sahaja Yoga? Waar stond je vroeger? Hoe ver ben je gekomen? En hoe ver heb je nog te gaan? Wat mist er nog in je? Je zult verrast zijn als je jezelf op een heel onbevooroordeelde manier begint te bekijken; zonder jezelf te rechtvaardigen, zonder de schuld bij bhoots[1] te leggen en zonder badha’s[2] in je verantwoordelijk te stellen, of iemand anders. Als je voor jezelf nagaat wat er mis is gelopen met je waardoor je jezelf niet naar behoren hebt kunnen sterken, dan zul je verbaasd zijn te ontdekken dat er nog bepaalde problemen zijn blijven hangen die opgelost moeten worden. Deze problemen kun je heel duidelijk zien. In het licht van de Spirit kun je heel duidelijk zien: “Dit is er misgelopen met mij.”

Een van de meest interessante dingen die ik heb ontdekt is dat Sahaja Yoga voortdurend omgeven is door een zekere maya[3]. En deze maya is onwetendheid – soms volledige onwetendheid, en soms gedeeltelijke. Als je in Sahaja Yoga komt, dan word je gezegend. Je wordt gezegend; misschien wordt je familie ook gezegend, en je kinderen worden gezegend. Je ontvangt bepaalde zegeningen op lichamelijk vlak. En ook op financieel gebied: je krijgt een baan, je verdient geld. Je krijgt een uitzonderlijke positie, wat werkelijk wonderlijk is. Nu verliezen mensen zich vaak in deze verwezenlijkingen, en ze beginnen te zweven doordat ze denken: “O, we hebben deze zegeningen gekregen; nu hoeven we niets meer te doen.” Alsof je voldoende beloond bent voor wat je tot dan toe hebt gedaan. Maar dat is niet het geval.

Het is gewoon een vorm van steun aan jou, om te zorgen dat je vertrouwen volledig gevestigd raakt in Sahaja Yoga. En in het bijzonder zou je moeten weten wat ik ben. Maar als je blijft zweven, dan kunnen sommige van deze zegeningen een vloek blijken te zijn. Dan zul je je afvragen welke vloek er op je rust, en hoe het ooit zover is kunnen komen.

Sommige mensen hebben ook tijd nodig om te beseffen dat ze gezegend zijn. Zo heerst er bijvoorbeeld een modern idee waardoor we denken dat het de grootste zegening is om meer geld te verdienen. Daarom bereiken veel mensen dit ook daadwerkelijk. Maar in feite is dit niet waar. Het verkrijgen van innerlijke vrede, het vestigen van je staat van getuige, het feit dat je goed vibraties voelt en dat je in het midden bent en voortdurend groeit: dàt is de hoogste zegening. Want hiermee zul je al het andere verkrijgen. De voltooiing is enkel compleet als je de grootste vreugde door je heen voelt bruisen. Uiteindelijk zijn alle andere dingen slechts middelen om vreugde te bereiken; om vreugde te voelen. Zij zijn niet het einddoel. Als dit wel het geval was dan zouden al die mensen die geld hebben, alle mensen die een goede gezondheid hebben en alle mensen die al het zogenaamde succes hebben, gelukkig en vredig zijn geweest; maar ze zijn het niet. Ze lijden. Ze lijden verschrikkelijk. En anderzijds richten ze zichzelf te gronde, dag na dag, omdat ze hun leven haten. Ze kunnen het niet aan. Ze kunnen maar niet begrijpen waarom ze op deze aarde zijn.

Dus van alle zegeningen die je ten deel vallen, alle veranderingen die je tegemoet komen en alle nieuwe mogelijkheden die zich voor je openen moet je weten dat ze gebeuren omwille van jouw ontwikkeling; alles is omwille van jouw ontwikkeling. En jouw ontwikkeling is je spirituele groei, niets anders dan je spirituele groei. Al de rest is zinloos en vruchteloos. Eenmaal je begrijpt dat het dit is wat je moet bereiken in je leven, dat het dit is waar je van moet genieten, dan zal alles op zijn plaats vallen.

Maar één van je criteria zou moeten zijn: “Wat heb ik gedaan voor Sahaja Yoga?” En vooral: “Wat heb ik gedaan voor Moeder?” Het is heel belangrijk dat je het belang van deze twee dingen inziet. Zelfs het kleinste detail dat je voor Sahaja Yoga kunt doen is belangrijk, want als je verstandig bent dan begrijp je dat het grootste dat je ooit kunt doen, het werken voor God is. Dit is het allerbelangrijkste waarbij mensen tot nu toe betrokken zijn geraakt, en het is de allerhoogste onderneming waar mensen ooit de kans toe hebben gekregen. En wàt voor een kans! Misschien zeg je: “Moeder, we zijn maar middelmatig, we zijn nergens goed voor, we zijn nutteloos”, maar je bent uitverkoren! Jij bent de uitverkorene, dus er moet wel iets bijzonder zijn aan je. Waarschijnlijk heb je dat deel van jezelf nog niet ontdekt dat dit grootse werk van God zal verrichten. Je moet hier dus naar op zoek gaan, en je afvragen: “Waarom ben ik voor Sahaja Yoga geselecteerd? Wat kan ik doen in Sahaja Yoga? Waar kan ik aan werken in Sahaja Yoga? Hier zou je jezelf constant aan moeten herinneren: “Ik ben uitverkoren voor Sahaja Yoga, en ik wil maximum voordeel halen uit Sahaja Yoga.” Als iemand bijvoorbeeld geen geld heeft, dan verwacht hij dat Sahaja Yoga hem geld bezorgt, hem een baan bezorgt, dit geeft en dat geeft, dat het je kinderen geeft, een goede gezondheid, enzovoort. Het is niet erg deze verwachtingen te hebben. Maar ‘wat heb ik voor Sahaja Yoga gedaan?’

Dit is een andere vorm van introspectie. Het is heel belangrijk erop toe te zien dat we iets voor Sahaja Yoga doen. Het gaat niet om geld. Het gaat niet om werk. Het gaat niet om denkwerk. Het is geen enkele vorm van ondersteuning. Maar één ding, het allerbelangrijkste, is: aan hoeveel mensen heb je zelfrealisatie gegeven? Je moet ze tellen: hoeveel mensen heb je zelfrealisatie kunnen geven, en hoeveel mensen heb je verteld over Sahaja Yoga? Misschien denk je dat je mensen realisatie geeft en dat ze even komen en dan weer verdwijnen; dat is niet erg. Uiteindelijk zullen ze naar je terugkomen. Als je het vandaag bij sommigen probeert en ze verdwijnen, doe het dan morgen opnieuw. Je moet er onophoudelijk aan werken.

Zoals jullie weten heb ik erg hard gewerkt in het Verenigd Koninkrijk. Mijn komst naar het Verenigd Koninkrijk was zo voorbestemd. Het was nodig dat ik hier zou komen, om het hart beter te laten werken. Maar het hart is lethargisch, dat weten jullie. En een lethargisch hart krijgt allerlei problemen. Desondanks ben ik hier al die jaren blijven werken; elk jaar heb ik alle tijd die ik had aan de Sahaja yogi’s besteed: aan hun problemen, aan Sahaja Yoga, aan de kleinste moeilijkheden die ze ondervonden, en welke vorm van hulp ze ook nodig hadden, ongeacht wat, ik probeerde het op te lossen. Maar hoe zit het nu met jullie, nu jullie zelf yogi’s zijn? Jullie zijn heiligen. Jullie moeten een foto zien die ik heb, een heel interessante foto, waarop jullie allemaal staan afgebeeld als heilig verklaard. Hebben jullie die foto gezien? Nog niet? Je zou hem eens moeten zien. Laten we hem erbij nemen. De foto is in mijn doos, denk ik.

Jullie zijn allemaal heilig verklaard – door het Goddelijke, niet door een of andere kardinaal of paus. Maar wat doen al deze heiligen? Als één persoon heilig is verklaard door de paus – kunstmatig heilig verklaard – dan wordt daar zo’n ophef over gemaakt, weet je. Maar hoe zit het met jullie, die heilig zijn verklaard door God Almachtig? Je maakt je nog steeds druk om je werk, je maakt je nog steeds druk om onbenullige dingen, je maakt je nog steeds druk om jullie kleinschalige leventjes en jullie kleine families. Voor een heilige, zo zegt men in het Sanskriet, ‘udhara charitonow yesudeva ukutu’: voor iemand van een grootmoedig karakter – dat wil zeggen iemand die een heilige is – geldt de hele wereld als zijn eigen familie. Ben je nog steeds alleen bezorgd om je eigen familie? Dan ben je je nog niet bewust van je heilige status. Want een heilige bekommert zich niet alleen om zijn eigen vrouw, om zijn eigen kind, om zijn eigen huis; hij bekommert zich om de hele wereld.

Als Sahaja yogi’s zijn jullie nu machtige entiteiten. Jullie zijn zeer machtige mensen. We hebben problemen in de hele wereld. Dat weten jullie heel goed. Jullie moeten niet noodzakelijkerwijs grote intellectuelen zijn, of een soort van politici of zo. Maar je moet bezig zijn met de problemen die er heersen in deze wereld. Dat mòèt je doen. Je kunt niet in je eigen wereldje leven, omdat je een heilige bent: “Nu ben ik in Niranand” – dat is niet mogelijk. Je kunt niet gewoon in Nirananda zijn. Je moet beseffen dat je in deze wereld moet leven. En je moet op de hoogte zijn van alle problemen in deze wereld. En je moet daaraan denken, niet alleen aan je eigen problemen: “Moeder, hoe zal ik dit kunnen doen en hoe zal ik dat kunnen doen?” Maar je moet je bezighouden met de hele wereld. Je moet stilstaan bij wat er gebeurt in de wereld. Wat zijn de wereldproblemen? Jij bent daar verantwoordelijk voor.

Dat niet alleen, maar je moet ook bidden. In je gebeden moet je zeggen: “Moeder, lost U alstublieft dit probleem op.” Collectief én individueel moet je je aandacht van jezelf – van jouw kleinschalige leven – naar een veel groter geheel brengen. Dan ben je een heilige. En je moet bedenken dat het jouw taak is om hulp van het Goddelijke te vragen, zodat al deze problemen worden opgelost. Dit is het werk waarvoor jij bent geselecteerd. Het feit dat jij erom vraagt zal het oplossen, want zoals je weet ben ik zonder verlangens. Jij moet het verlangen. Alles wat jij verlangt, zal gebeuren. De bescherming, de genegenheid en het mededogen van Moeder zijn met je. Maar je moet zorg dragen voor deze wereld, en je moet je bezorgdheid tonen, in plaats van in een zeer beperkt gebied te leven met zeer beperkte methodes. Nu denken de Britten bijvoorbeeld: “Hier zijn de Britten, oké: de problemen van het Verenigd Koninkrijk zijn onze problemen.” Nee. Jouw problemen strekken zich uit tot alle plaatsen waar er Sahaja Yoga is. En je moet om al deze plaatsen bekommerd zijn.

Nu hebben we bijvoorbeeld problemen in Australië. Er is daar iemand die veel last veroorzaakt. Dan is het jouw taak om die persoon te shoebeaten, en dit weer recht te zetten. Je leider moet je vertellen wie je moet shoebeaten. En werk er op, of het nu in Australië is of in Amerika of in India; overal waar je ziet dat er problemen zijn in Sahaja Yoga of waar er een aanval op Sahaja Yoga is moeten jullie allemaal je aandacht erop zetten en er op werken.

En dan zijn er nog de algemene problemen, zoals je ziet. Zo zien we dat Amerika nu alsmaar idioter wordt, of hoe je het ook wilt noemen; dus moet je je aandacht op Amerika zetten. Je moet je aandacht naar buiten uitstrekken, niet naar binnen door alleen bezorgd te zijn om jezelf, om je familie, om je huis en om je kinderen. Zodra je je aandacht naar buiten richt worden je problemen binnenshuis opgelost, tot in de kleinste details. Je moet je aandacht naar buiten richten.

Tegenwoordig hebben we de televisie. Vroeger raadden we nog aan geen televisie te kijken, omdat het niet nodig was voor Sahaja yogi’s om televisie te kijken. Als ze naar de televisie keken dan raakten ze alleen maar geblokkeerd. Maar nu gebeuren er belangrijke dingen, die je zelf kunt volgen. Je kunt nauwkeurig onderzoeken wat de wereldproblemen zijn, en je kunt zelf nagaan waar je je aandacht op moet richten.

Je zou je bewust moeten worden van je persoonlijkheid; en dit is geen persoonlijkheid die je volledig kunt laten opgaan in een heel klein gebied. Jouw persoonlijkheid zou betrokken moeten zijn bij alle problemen van het universum; àlle problemen die er zijn. En dan zul je ervan versteld staan hoe alles zich zal oplossen op een collectieve manier.

En nu je je in dit stadium bevindt kun je zelf zien hoe alle Sahaja yogi’s vibraties hebben boven hun hoofden. Zouden jullie allemaal eens willen kijken? Zie eens, jullie zitten allemaal in Ganapati. Verspreid dus je vibraties. Verspreid je aandacht. En je zult versteld staan hoe alle andere onzinnige problemen die je hebt verleden tijd zullen zijn. Kijk nu eens. Laat de kinderen eerst kijken. Kijk eens! Jullie hebben allemaal vibraties boven je hoofd. Ik zeg je dat je ze moet laten groeien; ik wacht gewoon tot ze sterker worden.

Onze houding ten opzichte van onszelf zou zo moeten zijn dat we ons bewust zijn van onze eigen glorie, van onze eigen positie, te weten dat we heiligen zijn, dat we een staat hebben bereikt waar we ons op het hoogste niveau bevinden, en dat we nu het licht zijn geworden, waarna we licht aan anderen moeten geven. Als je de Bijbel bekijkt dan zie je dat Christus iets heel belangrijks heeft gezegd, namelijk: “Verstop het licht niet onder de tafel.” En zo is het ook. Je moet het licht op een voetstuk plaatsen. Je moet je licht dus als het ware op een toren plaatsen, op het allerhoogste punt, om licht te geven aan anderen. En dit werkt in twee richtingen als je begint te beseffen wat je bent, waar je je bewust van moet zijn, wat je situatie is, wat je krachten zijn, wat je hebt bereikt in Sahaja Yoga, wat je Sahaja Yoga verschuldigd bent en wat je te geven hebt aan Sahaja Yoga; hoe Sahaja Yoga je zo begaafd, zo edel en zo subtiel heeft gemaakt. Ben je rechtschapen genoeg? Gedraag je je op de juiste manier? Doe je alle rechtvaardige dingen die noodzakelijk zijn?

Want alleen jullie kunnen dit doen. Jullie zijn mensen met een ongelofelijk bijzondere energie, en een speciaal contact met het spirituele leven. Maar als jullie je gedragen zoals alle andere aardse, onzinnige mensen, door jezelf te beperken tot je eigen familie, je eigen kinderen en je onzinnige vorige levens, dan zullen jullie verloren zijn; verloren voor jezelf en verloren voor iedereen.

De problemen reiken veel verder dan waar jij weet van hebt. Tot dit besef moet je komen: dat Moeder ons yogi’s heeft gemaakt. Wij zijn heiligen. En wij moeten de wereld het rechte pad tonen. Zij heeft ons verteld dat wij het licht zijn en dat wij de mensen moeten tonen welke weg ze moeten nemen en hoe ze verder moeten komen. Maar in plaats daarvan schijnt iedereen zelf een probleemgeval te zijn, en gaan ze in een kleine draaikolk rond en rond en rond. Hoe is dat mogelijk? Ik heb jullie vaak genoeg gezegd: kijk naar deze valse guru’s. Ze hebben geen vibraties. Ze weten niets over de Kundalini, niets over Sahaja Yoga. Maar hoeveel dòèn zij wel niet? En wat doen wij? Wij zijn nog steeds aan het worstelen met onszelf en onze eigen problemen, met onze eigen ideeën, met onze ongelofelijke bekrompenheid en lafheid.

Nu is het aan jou om dit te beseffen. Het is aan jou om een beslissing te maken wat jezelf betreft. Het is jouw eigen verlangen; het is jouw eigen grootheid, jouw eigen edelmoedigheid die naar voren moet komen. Om voor jezelf na te gaan waar je toe in staat bent, wat je kunt doen. Het is heel gemakkelijk voor mensen om te zeggen: “O Moeder, het is teveel werk. Ik kan er niets aan veranderen.” Of een ander zou zeggen: “Moeder, ik heb het te druk met mijn familie.” Of iemand anders: “Ik heb het te druk met mijn kinderen.” Ben je daarvoor naar Sahaja Yoga gekomen? Heb ik je daarvoor de realisatie gegeven? Heb je daarvoor al deze zegeningen gekregen?

Het is dus heel belangrijk dat je zorgt dat je sterker wordt. Het is duidelijk te zien dat dit de reden is waarom we geen enkel publiek programma konden geven: omdat we echt sterker moeten worden in het Verenigd Koninkrijk. Ook al heb ik zo lang in het Verenigd Koninkrijk gewoond, toch beschouwen mensen mij hier als vanzelfsprekend. Omdat ik hier ben – omdat ik hier woon – denken ze dat het al heel wat is als ze naar de vlieghaven komen. ‘Nu hebben we alle Haj gedaan, alles.’ Je bent naar de vlieghaven gekomen, je hebt Moeder gezien, klaar. Maar wat heeft het voor nut mij te zien? Wat heb ik je gegeven? Verspreidt jouw licht zich? Hoeveel mensen hebben van jou de realisatie gekregen? Probeer gewoon erachter te komen hoeveel mensen Sahaja Yoga hebben ontdekt door jou, of door jouw leven, of door jouw wijsheid, of door jouw gedrag. Dat is de manier. Dat is de maatstaf. Niet alleen in de zin van: “Oké, ik heb Moeder haar geld gestuurd voor haar reis.” Dat is niet voldoende. Op mijn leeftijd  – als je in India een dame van mijn leeftijd ziet, dan loopt ze met een stok; ze kan nog niet één trap hoog klimmen. Indiase vrouwen kunnen dat niet, door de hitte die ze daar hebben. Maar ik reis rond, jullie weten hoeveel ik reis en hoeveel ik doe. Hoe zit het dan met mìjn familie? Ik ontneem hen mijn gezelschap, ik ontneem mijn man mijn gezelschap; iedereen moet het zonder mij doen. En ik reis en reis maar, elke dag, dat weten jullie heel goed. En ik werk zo ontzettend hard! Soms slaap ik pas om twee uur, soms pas om drie uur. Deze keer was Hersh bij me, en ik zag dat hij helemaal uitgeput was. Dus zei ik dat jullie maar een soort estafette doen. Als ik in Australië ben, goed, dan werken de Australiërs. En als ik in Oostenrijk ben dan werken de Oostenrijkers. En daarna hebben ze daar een leuke tijd. Dan ben ik in het Verenigd Koninkrijk; goed, dan werken ze een klein beetje in het Verenigd Koninkrijk. En daarna gaan ze allemaal gezellig zitten genieten. Maar hoe zit het met mij? Ik ben aan een marathon bezig!

Zo zou jullie instelling ook moeten zijn, want welk voordeel kan ik hier uiteindelijk mee doen? Wat heb ik hierbij te winnen? Ik win er wel iets bij. Ik heb mijn kinderen weer in een normale toestand gebracht. Ik heb ze naar het Koninkrijk van God geleid. En jij moet hetzelfde doen. Jij moet ze naar het Koninkrijk van God leiden. Maar als jullie zelf verstrikt zitten in jullie eigen maya’s, dan zullen jullie elke dag lager en lager en lager zakken. Hoe hard ik ook zal schreeuwen, en wat ik ook zal zeggen, het zal niet in jullie hoofden gaan, en je zult nooit de klik maken. Jullie zullen allemaal vast blijven zitten waar jullie zijn, omdat jullie het niet willen zien.

Maar wat dat betreft zou ik zeggen dat jullie een speciaal voordeel hebben in het Verenigd Koninkrijk: jullie zijn allemaal heel intelligente mensen. Jullie hebben intelligentie, zonder twijfel. Jullie zijn geen idioten, zoals Amerikanen. Jullie zijn intelligent. Op een zeker moment veranderde deze intelligentie in sluwheid. En nu jullie je eigen sluwheid beu zijn, hebben de Indiërs deze sluwheid van jullie overgenomen. Zij zijn echt ontzettend sluw geworden. Maar jullie zijn je sluwheid beu; dus nu zijn jullie moe, ontevreden, uitgeput en lethargisch. Maar met je intelligentie kun je begrijpen hoe belangrijk het werk is dat onze Moeder doet. Jullie zullen de geschiedenis in gaan: elk woord dat je spreekt, alles wat je zegt, en al je gedragingen. Dit zal allemaal de geschiedenis in gaan. Niet hoeveel kinderen je hebt voortgebracht, of welk soort vrouw je had; maar wat je voor Sahaja Yoga hebt gedaan. Onthoud dat. De geschiedenis zal alles optekenen: alles wat je hebt gedaan, en alles wat je hebt bereikt in Sahaja Yoga.

Het gaat er niet om indruk te maken. Het is niet zomaar een demonstratie. Het zijn niet enkel mooie woorden. Daar heeft het allemaal niets mee te maken. Het is werkelijk, echt waar, in het geheel alles wat je hebt bereikt; daar draait het om, dat zal opgetekend worden. En als er iemand hypocrisie doorziet dan is het God wel. En God doorziet ook een verwaand karakter. Het is God die weet waar je bent en wat je van plan bent. Je kunt God niet voor de gek houden. Dat is één ding dat je goed moet beseffen. Als je God voor de gek wilt houden, dan houd je jezelf voor de gek: je Spirit, je realisatie, je eigen spirituele groei! We moeten dus op onze hoede zijn.

Als Moeder zou ik zeggen: probeer zeer grondig aan zelfonderzoek te doen. Wat hebben we gedaan voor Sahaja Yoga? Wat hebben we gedaan voor andere mensen die de weg kwijt zijn? Hoe hebben we ons gedragen ten opzichte van Sahaja Yoga? Hoeveel vrede, liefde en mededogen hebben we anderen gegeven? Als iemand hier een beetje meer geld verdient, dan wordt hij zò verwaand! Hij wordt zò agressief! Hij wordt zò grof! Ik kan het niet geloven. Hoe kan geld je tot deze slechte eigenschappen verleiden? Jullie zijn geen doorsnee mensen. Jullie zijn de heiligen van wie de voeten gewassen werden in de rivier de Ganges. Probeer je bewust te worden van je grootsheid! Probeer je bewust te worden van je eigen krachten, van jullie eigen positie als heilige mensen, als Sahaja yogi’s, die zelfs boven alle andere heiligen staan, omdat jullie weten hoe je zelfrealisatie moet geven. Jullie weten alles over de Kundalini. Jullie weten alles over de realisatie. Hoeveel mensen hadden hier kennis over? Anders zou ik nog beginnen denken dat ik al deze kennis heb doorgegeven aan een bende gekken, die de waarde ervan niet inzien. Zoals Christus zei: “Gooi geen parels voor de zwijnen.” Ik denk niet dat ik die fout heb gemaakt. Ik kan niet geloven dat ik die fout heb gemaakt, parels voor de zwijnen te gooien. Ik heb het niet gedaan. Maar het is aan jou om te beslissen tot welke categorie jij behoort.

Het is overduidelijk dat we heel onzekere tijden doormaken. Het is ontzettend belangrijk dat we ons een uitweg vechten. Dit gaat veel verder dan gelijk welke oorlog die jullie al eerder hebben uitgevochten. Het gaat veel dieper dan gelijk welke worsteling die de mens ooit heeft doorgemaakt. Het is zo’n afschuwelijke wereld die men heeft gecreëerd; en wij moeten haar transformeren. Dit is een enorme taak. Daarvoor moeten jullie op zeer oprechte en natuurlijke wijze werken. En dan ben ik zeker dat er een dag zal komen in de geschiedenis van deze wereld waarop de namen van Sahaja yogi’s in gouden letters geschreven zullen staan. Ik ben er zeker van dat dit zal gebeuren. Ik ben er zeker van dat dit moet gebeuren. Dat jullie dit allemaal moeten verwezenlijken, collectief, met één brein en één hart. Wat kan ik ervoor opofferen? Wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen? Wat kan ik bijdragen?

Ik wou dat ik deze dagen nog tijdens mijn leven kon meemaken. Vandaag is dus de dag waarop we aan introspectie moeten doen.

Zullen we dan allemaal in meditatie gaan?

‘Sluit alsjeblieft je ogen. Sluit allemaal je ogen. We gaan nu allemaal de meditatie doen zoals we die hebben gedaan in de zalen waar we publieke programma’s gaven.

Leg nu eerst je hand op je hart. We zullen op de linkerkant werken, met de linkerhand naar mij gericht. In het hart verblijft Shiva, die de Spirit is. Je moet dus je Spirit bedanken voor het verlichten van je aandacht, want je bent een heilige, en het licht dat zich in jullie harten heeft gevestigd moet de hele wereld verlichten. Bid dus nu alsjeblieft vanuit je hart: “Laat dit licht van mijn liefde, afkomstig van het Goddelijke, zich over de hele wereld verspreiden.”

Doe dit in alle oprechtheid, en vanuit het besef dat je verbonden bent met het Goddelijke en dat alles wat je verlangt, zal gebeuren, met het volste vertrouwen in jezelf.

Breng nu je rechterhand naar het bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant, op het bovenste gedeelte van je maag aan de linkerkant. Dit is het centrum van je dharma. Hier moet je bidden: “Laat Vishwa Nirmala Dharma zich over de hele wereld verspreiden. Laat de mensen het licht zien door onze dharmische manier van leven, door onze rechtschapenheid. Laat de mensen dat zien en laat ze Vishwa Nirmala Dharma aanvaarden, waardoor zij hun verlichting zullen krijgen, een weldadig leven van een hoger niveau, en een verlangen om spiritueel te groeien.”

Breng nu je rechterhand naar het onderste gedeelte van je buik, aan de linkerkant van de maag. Druk erop. Dit is het centrum van zuivere kennis. Hier moeten jullie zeggen: “Als Sahaja yogi’s onderkennen we dat onze Moeder ons een compleet beeld heeft gegeven van hoe het Goddelijke werkt. Zij heeft ons alle mantra’s gegeven en alle zuivere kennis die we maar konden dragen en begrijpen. Laten we ons daar allemaal volledig bewust van zijn.” Ik heb gezien dat als een man leider is, zijn vrouw geen woord van Sahaja Yoga kent. En als de vrouw kennis heeft van Sahaja Yoga, dan weet de man er niets van.

“Laat mij deze kennis vakkundig beheersen, als een expert, zodat ik mensen hun realisatie kan geven, zodat ik hen kan doen begrijpen wat de goddelijke wetten zijn, wat de Kundalini is en wat de chakra’s zijn. Laat mijn aandacht meer gericht zijn op Sahaja Yoga dan op al deze wereldse zaken.”

Leg je rechterhand nu op het bovenste gedeelte van je buik. Sluit je ogen. Oefen nu druk uit aan de linkerkant. “Moeder heeft mij de Spirit gegeven en ik heb mijn eigen guru, die de Spirit is. Ik ben mijn eigen meester.

Laat mij mezelf niet verloochenen.

Laat er waardigheid zijn in mijn karakter.

Laat er vrijgevigheid zijn in mijn gedrag.

Laat er mededogen en liefde zijn voor andere Sahaja yogi’s. Laat me niet proberen indruk te maken, maar geef me een diep inzicht in Gods liefde en in zijn werkwijze, zodat ik de mensen die naar mij komen over Sahaja Yoga kan vertellen en hun deze verheven kennis nederig en liefdevol kan doorgeven.”

Breng nu je rechterhand omhoog, naar je hart. Hier moet je God danken dat je de oceaan van vreugde hebt gevoeld en de oceaan van vergiffenis, evenals hetzelfde vermogen om te vergeven als onze Moeder, waarvan we de enorme omvang hebben gezien. “Laat mijn hart zich uitbreiden tot dit het hele universum omvat en laat mijn liefde de naam van God doen weerklinken.” Het hart zou op elk moment de schoonheid van Gods liefde moeten uitdrukken.

Breng nu je rechterhand naar de linker Vishuddhi, in de hoek tussen nek en schouder.

“Ik zal niet toegeven aan de illusie van schuld want ik weet dat het een illusie is. Ik zal mijn fouten niet ontvluchten, maar ze onder ogen zien en ze uitroeien. Ik zal geen fouten zoeken bij anderen, maar laat mij met mijn eigen kennis van Sahaja Yoga hun fouten verwijderen.” We hebben zoveel methodes om stil en onopvallend de fouten van anderen weg te nemen.

“Laat mij zo collectief worden dat de volledige Sahaja Yoga bevolking mijn eigen familie is, mijn eigen kinderen, mijn thuis en mijn alles. Laat mij volkomen dit aangeboren gevoel ervaren een deel van het geheel te zijn, want we hebben allen één Moeder. Laat mijn betrokkenheid uitgaan naar de hele wereld, zodat ik weet welke problemen er heersen en hoe de kracht van mijn zuivere verlangen ze kan oplossen. Laat mij de problemen van de wereld in mijn hart voelen en laat me van binnen proberen ze allemaal te elimineren, vanaf de basis van waaruit ze zijn ontstaan.

Laat mij tot de kern gaan van al deze problemen, en ze trachten op te heffen met mijn krachten van Sahaja Yoga – met mijn heilige krachten.”

Leg nu je rechterhand dwars over je voorhoofd. Hier moet je eerst zeggen: “Ik moet al diegenen vergeven die niet naar Sahaja Yoga gekomen zijn – zij die zich aan de periferie bevinden, die komen en gaan, die naar binnen en weer naar buiten springen. Maar eerst en vooral moet ik alle Sahaja yogi’s vergeven, want zij zijn allemaal beter dan ik. Ik ben het die probeert fouten te vinden bij hen; maar ik sta op de laagste plaats en ik moet hen vergeven, want ik moet beseffen dat ik nog een hele weg af te leggen heb. Ik bevind me nog op een veel lager niveau, en ik moet aan mezelf werken.” Deze nederigheid moet een deel van ons worden. Dus moet je hier zeggen: “Laat de nederigheid in mijn hart, in de ware zin van het woord en niet op een schijnheilige manier, dit gevoel van vergiffenis in mij uitwerken, zodat ik buig voor de realiteit, voor God en voor Sahaja Yoga.

Leg nu je hand op de achterkant van je hoofd, buig je hoofd naar achteren en zeg hier: “O Moeder, alles wat we tot nu toe verkeerd hebben gedaan ten opzichte van U, alle slechte gedachten die er in ons hoofd omgaan, alle kleingeestigheid die we U hebben getoond, en op welke manier we het U ook lastig hebben gemaakt of U in twijfel hebben getrokken, vergeef het ons alstublieft.”

Je moet om vergiffenis vragen. Je zou met je verstand moeten beseffen wat ik ben. Zo moet ik het je niet steeds opnieuw zeggen.

In de Sahasrara moet je mij bedanken: leg je hand op de Sahasrara, maak zeven draaiende bewegingen en bedank mij zevenmaal. “Moeder, dank U zeer voor mijn realisatie. Moeder, dank U om ons te laten inzien hoe edel wij zijn; dank U zeer om ons alle goddelijke zegeningen te schenken; dank U zeer om ons naar een hoger niveau te tillen, veel hoger dan waar we ons bevonden; dank U ook zeer om ons te steunen en te helpen bij het ontwikkelen en het verbeteren van onszelf.

En uiteindelijk, dank U zeer Moeder dat U op deze aarde bent gekomen, dat U hier Uw geboorte genomen hebt en dat U zo hard voor ons werkt – voor ons allemaal.”

Druk er hard op, en maak krachtige bewegingen. Breng nu je handen weer omlaag. Alle hoofden zijn erg warm. Laten we onszelf dus nu een goede bandhan[4] geven. Laten we in de bandhan van Moeder onze linkerkant naar rechts brengen. Eén. Goed. Besef wat je bent, en wat je aura’s zijn. Nu de tweede. Nu de derde. Nu de vierde. Nu de vijfde. Nu de zesde. En nu de zevende.

Breng nu je Kundalini langzaam, heel langzaam omhoog. Breng haar de eerste maal omhoog; je moet het heel langzaam doen. Buig nu je hoofd naar achteren en leg een knoop; één knoop. De tweede maal; laten we het heel langzaam doen, terwijl je beseft wat je bent: je bent een heilige. Je moet het aandachtig doen, niet haastig. Buig je hoofd naar achteren en leg twee knopen: één, en twee.

Laten we nu de volgende doen. Nog eens – de derde keer moet je drie knopen leggen. Doe het heel langzaam. Heel langzaam. Doe het op de juiste manier. Buig je hoofd nu naar achteren en leg de derde knoop. Drie keer.

Voel nu je vibraties. Prachtig, ik voel jullie vibraties!

Moge God jullie zegenen. Dank jullie zeer.

Dan kunnen jullie nu die foto doorgeven om mensen te laten zien dat ze heiligen zijn. Waar is de foto, wie heeft de foto? Ja, geef het maar door, laat mensen zien dat ze allemaal heilig verklaard zijn.

Ik denk dat jullie nu kunnen dineren, en na het avondeten zal er een muziekprogramma zijn. Goed; is dat een goed idee?[1] bhoot: vorm van negativiteit; ziel van een overledene die nog sterk gehecht is aan het aardse leven

[2] badha: subtiele negativiteit, blokkade, hindernis ter hoogte van orgaan of chakra

[3] maya: illusie, onwerkelijkheid

[4] bandhan: bescherming