Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde (Italy)

Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde, Sorrento, Italië 05/05/1989 NlTVD2019-0414 Vorige nacht was een nacht van totale duisternis die Amavasya wordt genoemd en nu pas is de eerste fase van de maan begonnen. Vandaag zijn we hier om de dag te vieren waarop de Sahasrara geopend werd. Je kon het ook zien op de foto. In feite was het een foto van mijn brein, die toonde hoe de Sahasrara geopend werd. Het licht van het brein kon nu gefotografeerd worden, een grote verwezenlijking van deze moderne tijd. De moderne tijd heeft dus veel zaken voortgebracht die het bestaan van het Goddelijke kunnen bewijzen. Het kan ook bewijzen aanbrengen over mij. Het kan je overtuigen over wat ik ben. Dat is heel belangrijk want in deze moderne tijd moet mijn komst erkend worden, volledig erkend. Dat is één van de voorwaarden voor alle Sahaja yogi’s. Laat ons nu kijken wat er in deze moderne tijd, in het brein van de mensen gebeurt. Je ziet dat in het brein van de mensen vandaag, de Sahasrara aangevallen wordt. De aanval is al lang bezig, maar in de moderne tijd is die het ergst. Ze trachten de limbische zone ongevoelig te maken: heel depressieve romans, heel depressieve gedachten en heel depressieve muziek. Het is zoals de nonsens van de Griekse tragedie. Al deze zaken komen voort uit de periode vanaf de middeleeuwen tot het begin van deze “new age”. Dat op zich was niet goed voor onze limbische zone. Het maakte ons Read More …