Adi Shakti Puja De innerlijke religie

Kolkata (India)

Feedback
Share

Adi Shakti Puja, Calcutta, India 09/04/1990

ETVD Unknown NL Vertaling: Unknown Versië: 2017-0525

Ik ben zeer blij de vooruitgang van de mensen van Calcutta te zien. Ik weet dat er in deze stad diepzinnige zoekers zijn. Maar ze weten nog niet dat de tijd gekomen is dat ze kunnen bekomen waar ze steeds naar op zoek zijn geweest. Jullie mensen zouden naar hen toe moeten gaan en zo’n mensen opsporen die op zoek zijn naar de waarheid. Daarom is het belangrijk dat we ons zouden ontplooien in alle richtingen. Maar tevens zouden we ook onze eigen kracht moeten doen toenemen. We zouden onze levens moeten veranderen; we zouden eveneens onze manier van leven moeten doen schitteren als een echte yogi, zodat mensen zullen herkennen dat zo iemand bijzonder is. En hiervoor is meditatie en bezinning zeer belangrijk.

Calcutta is een zeer drukke stad en de mensen verdrinken in hun drukke bezigheden. Ze hebben zeer weinig tijd. Maar de tijd die we hebben, moet besteed worden aan onze eigen groei en aan onze innerlijke vooruitgang. Als we onszelf innerlijk willen leren kennen, is het belangrijk dat we dagelijks een tijdje mediteren, ’s avonds en ’s morgens. Er ontstaat een groot verschil tussen diegenen die mediteren en zij die dit niet doen. Vooral mensen die veel werk voor Sahaja Yoga doen, naar hier en naar daar gaan, met mensen praten, lezingen geven, anderen doen begrijpen. Bij zulke mensen geraakt de Goddelijke energie langzaam uitgeput. Daarom is het nog belangrijker en noodzakelijker dat zulke mensen elke dag zouden mediteren.

’s Morgens na het bad en voor het slapengaan, moet je een tijdje mediteren. Dat is voldoende. Maar wanneer je mediteert, hoe kun je dan herkennen dat je in meditatie was en of deze goed was? Gedurende de meditatie zou je eerst het gedachteloos bewustzijn moeten vestigen.

Op dat ogenblik zou je moeten blijven zeggen, “dit niet, dit niet”, en je gedachten op die manier laten afvloeien. Door dit te doen zul je merken dat je door in te ademen je gedachteloos zult worden. Je moet de foto voor je plaatsen en een kaars aansteken.

Plaats je voeten in een zoutwaterbad en zit voor de foto. Wanneer de gedachteloosheid komt en de vibraties in beide handen beginnen te stromen, droog dan je voeten af en zit op de aarde in meditatie.

Wanneer je in meditatie bent, tracht dan de diepte ervan te kennen. Als er gedachten opkomen, zeg dan opnieuw: “dit niet, dit niet” of zeg “kshma” “ik vergeef”. Kshma is een zeer belangrijk woord. Enkel reeds door dit te zeggen kunnen je gedachten stoppen.

Wanneer er geen vrede in je is, hoe kan je dan innerlijk vooruitgaan? Zoals gedurende een aardbeving, een boom niet kan groeien.

Op dezelfde wijze geraakt een mens klem in een aardbeving van gedachten en dan is zijn vooruitgang onmogelijk. Daarom is het op dat ogenblik belangrijk de vrede in zichzelf te vestigen. Na een tijdje zal je verrast zijn, dat je niet zoveel oefeningen meer moet doen.

Je zal onmiddellijk gedachteloos worden. Telkens als je iets moois of iets kunstvol ziet, zal je onmiddellijk gedachteloos worden. Stilaan zal deze gewoonte groeien en zal ook je innerlijke vooruitgang groeien.

Je hebt een nieuwe stap gezet, maar je zal steeds opnieuw een volgende stap moeten zetten om aldus jezelf te leren kennen.

Daarom is het belangrijk dat je door meditatie dieper gaat.

Dit kun je herkennen doordat je geen zin hebt om op te staan wanneer de meditatie gedaan is. Je hebt zin om nog wat langer in meditatie te blijven zitten. Je voelt je zeer blij en je kan niet onmiddellijk opstaan.

Als na je meditatie, je aandacht onmiddellijk naar andere dingen uitgaat, ik moet eten of ik moet slapen of ik moet nog weg, weet dan dat je niet in een toestand van meditatie geweest bent, omdat het verlaten van de meditatieve toestand een beetje moeilijk is. Op die manier zal je langzaam inwendig groeien en wanneer je om het even welk werk naar buiten toe doet, zal je kracht niet verminderen, maar integendeel vermeerderen. Het is reeds voorgekomen dat diegenen die na hun zelfrealisatie onmiddellijk realisatie willen geven aan anderen geblokkeerd kunnen geraken. Feitelijk bestaat zoiets als blokkering niet. Het is meer zoals een barometer, die je zegt waar de mist is en waar het licht is. In zekere zin zou er een houding van niet-verwachting moeten aanwezig zijn. Er zou een onthechting moeten ontstaan.

Dan zal je geen blokkeringen oplopen. Het is zoals een barometer, die je zegt waar de mist is en waar het licht is. Op dezelfde manier kan je ook alles binnenin jezelf kennen. In zekere zin zou er een houding moeten aanwezig zijn van volkomen eerlijkheid. Er zou een onthechting moeten komen. Dan zul je geen blokkeringen krijgen. Je kunt om het even welk aantal mensen bereiken, om het even welk aantal mensen realisatie geven, om het even welk werk doen. Je kunt om het even welk aantal ziekten genezen. Je zal niet aangetast worden. Maar als je niet deze staat van onthechting bezit, dan kun je in de problemen geraken.

Een tweede zaak is, dat jullie mensen, nu gerealiseerde zielen zijn. Jullie hebben een heel hoge staat bereikt, die verkrijgbaar is na grote moeilijkheden.

Je zal zulke mensen ontmoeten, die pas in Sahaja Yoga gekomen zijn. Je moet begrijpen dat ze er nog maar net bijgekomen zijn, en je zou niets agressiefs tegen hen mogen zeggen. Je zou hen moeten trachten te overhalen met je liefde, met moeite en bezorgdheid en begrip.

En indien mogelijk door voedsel en drank aan te bieden, waardoor ze je niet zo angstaanjagend zullen vinden, omdat heiligen en wijzen altijd een stok in hun handen schenen te hebben. Wees niet zo.

Ze zouden moeten voelen, dat allen onze broers en zusters zijn.

Enkel zo zullen de mensen in Sahaja Yoga blijven. Maar Ik heb gezien dat veel mensen die naar Sahaja Yoga komen, anderen teveel beginnen te disciplineren. “Doe dit niet”, “sta daar niet”, enz…  In Sahaja Yoga bestaat een dergelijke discipline niet, omdat je Spirit geheel vervuld is van licht, dat je in zijn gloed, geleidelijk aan jezelf kunt zien.

En dan begin je om jezelf te lachen. En juist zoals jij langzaam vooruitging, op dezelfde wijze zullen ook anderen vooruitgaan. Dit licht schijnt op jouw gedrag en ook op het gedrag van anderen.

In Sahaja Yoga verkrijg je de houding van getuige zijn. In deze staat van getuige zijn, observeer je enkel. Je denkt er niet over na. Je zou er binnenin jezelf niet mogen op reageren. Je zou moeten observeren, zonder bewogen te zijn door om het even wat. Alles te kunnen bekijken, zonder te reageren, is de meest verheugende belevenis.

Bijvoorbeeld, daar is een mooi tapijt. Als je zo begint te denken van, het is van mij, ik hoop dat het niet verbrand geraakt of verknoeid wordt, of wanneer het van iemand anders is, denk je hoeveel heeft het gekost, waar kwam het vandaan en vele dergelijke gedachten, dan kan je niet van de schoonheid ervan genieten. Je geest zou onbewogen en gedachteloos moeten zijn, zoals het meer dat onbewogen is, zonder een golfje erin, en de mooie schepping er rond weerspiegelt.

Op een keer kwam er een zoeker tot Mij (tot aan Mijn voeten) en onmiddellijk steeg zijn Kundalini op en begonnen de vibraties te stromen. Vanuit de aangrenzende kamer, kwamen de Sahaja Yogi’s binnen gerend, daar zij plots de vibraties voelden stromen. Op dezelfde manier zul je andere Sahaja Yogi’s ontmoeten en het gevoel hebben alsof je jezelf ontmoet hebt. Toen Namdev, Gora Kumbhar ontmoette, zei hij: “Ik kwam naar hier om het vormloze te zien, maar de gehele vormloosheid heb ik in jouw vorm gezien”. Dit soort gevoel kan enkel een heilige voor een andere heilige voelen. Tot nu toe leeft de mens enkel met jaloersheid en afgunst. Maar wanneer hij een Sahaja Yogi wordt, dan voelt hij dat het vormloze dat hij kende, in de andere persoon vorm heeft aangenomen.

Op deze manier wordt de liefde voor elkaar, zeer subtiel, zeer diep en zeer vreugd gevend. We zouden moeten begrijpen dat we door een zeer subtiele en sterke draad verbonden zijn en dat er niets heerlijkers is dan de liefde voor elkaar.

Maar veel mensen denken nog steeds “mijn zoon”, “mijn kind”, “mijn huis”, enz… Dat “mijn” zou moeten verdwijnen en zo weinig mogelijk gebruikt moeten worden. Eens je dit kan zal je veel vreugde ervaren. Dit gevoel van “mijn” trekt je weg van de Spirit. Wie ben ik? Ik ben de Spirit. De Spirit staat alleen op zichzelf, en diegenen die zeggen “het is mijn Spirit”, zijn geen Sahaja Yogi’s. De Spirit spreekt niet van “mijn”.

Zijn verstandhouding bestaat alleen met God. En met jullie is Zijn relatie slechts zoals het sap dat door een boom vloeit en sap geeft aan elk deel, maar nergens blijft kleven. Dit “mijn” is de dood van de liefde.

Van een druppel zal je de oceaan worden, en zal je de grenzen van die druppel doorbreken, terwijl je op en neer gaat met de oceaan.

Op deze manier, kan de mens in het heden leven. Wanneer dit “mijn” gebroken wordt, dan word je uiterst sterk. En deze kracht wordt doeltreffend. Het zal groot werk verrichten in de collectiviteit en de redding van de mensheid kan ook door deze kracht verwezenlijkt worden.

Een nieuw tijdperk vangt aan. Het is het tijdperk waar er een beweging op gang gekomen is, waar we onszelf niet meer in vraag moeten stellen. Maar de vraag van al de anderen, de ganse wereld is onze bekommernis geworden. Daartoe is een kracht, een grootmoedigheid, een hoogte vereist, waardoor je al de problemen op een evenwichtige manier kan zien en kan oplossen. De verantwoordelijkheid van alle Sahaja Yogi’s is enorm. Het is niet enkel dat je voordeel trekt uit Sahaja Yoga, en er in groeit, maar je moet het in ieders huis brengen en je moet deze vreugde aan iedereen schenken. En indien je enige laksheid of zwakheid toont terwijl je dit werk doet, dan zal je verantwoordelijk gesteld worden. En het zou een heel verkeerde daad zijn. Het is daarom, dat mensen die gevestigd zijn in Sahaja Yoga zouden moeten rechtop staan, sterk als een boom.

Calcutta is de plaats waar het geheim van het succes van geheel India ligt. Daarom is het noodzakelijk dat jullie zouden opstaan, naar voor komen en vooruitgaan. En dat jullie anderen doen vooruitgaan en dat jullie persoonlijkheid groeit.

Telkens wanneer je denkt, dit is “mijn zoon”, “mijn huis”, enz.… verdrijf dan deze “mijn” gedachte.

Slechts dan zal je “groot” worden. En we hebben zulke “grote” mensen nodig in deze nieuwe beweging, en de bereidheid hiervoor moet volledig zijn.

Dit jaar is een zeer belangrijk jaar. En Ik wil dat vele mensen naar Sahaja Yoga zouden komen. Dus breng hen mee met liefde, met respect en begrip. Soms door een licht, en soms door sommige dingen vrijuit te zeggen, vermits iedereen wel in het een of ander vastzit.

In Rusland hebben ze geen guru’s of cultussen. Ze waren om zo te zeggen als een schone lei. Het was dus zeer gemakkelijk om hen realisatie te geven. Hier, zijn ze noch het een noch het ander. “Ik hoor bij die guru”. Omdat ze niet zichzelf zijn, moet je dus met veel begrip met hen praten.

De andere ziekte hier is “darshan” toespraken te willen van de guru.

De plicht van de guru is kennis te geven en niet van toespraken te houden. Hij zou de mensen moeten verlichten en hen zelfrealisatie geven. Zolang hij geen kennis geeft, hoe kan hij dan een guru zijn?

Guru betekent, iemand die kennis geeft. Kennis welke je via je centraal zenuwstelsel kan ervaren en waar je de allesdoordringende kracht van God in je centraal zenuwstelsel kunt voelen. Indien hij jou dit niet gegeven heeft, en je blijft vasthouden aan zulke dingen, is dit in zekere zin jezelf vernietigen.

Jullie waren allen zeer grote zoekers en dus hebben jullie het verdiend. Op dezelfde wijze zouden jullie ook deze zegen aan andere mensen moeten geven en hen gelukkig maken. Wat van lage kwaliteit is, is eigen aan onszelf. Het bestaat in het individu, en ook in het collectieve ontbreekt het. We zouden dit gemis moeten inzien. De hindoes, moslims, kristenen en mensen van andere godsdiensten zeggen Me, dat ze dit dharma volgden, maar dat ze er geen voordeel uit konden halen.

De reden is dat het door mensen gemaakte dharma’s zijn. Diegenen die de dharma’s maakten zijn er niet meer. Het dharma dat, jullie mensen, moeten maken is het echte dharma. Er zou niets kunstmatigs in mogen zijn. Als de mens een godsdienst maakt, is het gedoemd om verkeerd te gaan, omdat hij tot nu toe niet verbonden was met God.

De mens heeft de echte religie op het verkeerde pad gezet. Maar nu moeten jullie mensen de wereldreligie maken. Er zouden geen menselijke fouten mogen inzitten, omdat het Goddelijk is, en jullie hebben allen zelfrealisatie verkregen. Dus in alle eerlijkheid zouden jullie het moeten zuiveren, zodat het een Innerlijke Religie is.

Wanneer elke persoon zal inzien dat wat hij gekregen heeft de waarheid is, dan zal hij om het even tot welke godsdienst hij daarvoor behoorde, de essentie ervan terugvinden in Sahaja Yoga. Hij zal er zich van bewust zijn, dat wat er in onze godsdienst vervat zit, zich momenteel ook binnenin ons ontwaakt heeft. Als je, eender welke, door de mens gemaakte religie volgt dan kan je eender welke zonde begaan in naam van deze religie. Maar na je toetreden tot Sahaja Yoga, word je zelf dharmisch en denk je aan de weldaad van allen.

Maar wat betreft nieuwe mensen, praat heel voorzichtig met hen, want ze zouden zich kunnen aangevallen voelen. Dus je zou hen heel voorzichtig moeten doen begrijppen, dat we het dharma binnenin ons moeten laten ontwaken. Zoals Christus zei “Je zal geen overspelige ogen hebben”. Maar is er een christen die geen overspelige ogen heeft? Op dezelfde manier hebben grote heiligen belangrijke dingen gezegd. Maar de volgelingen deden net het tegenovergestelde. Dus je moet het hen geleidelijk aan doen begrijpen, naarmate ze langzaam van de duisternis naar het licht gaan.

Door hen de ervaring te geven, zou je hen moeten wegleiden uit deze misvatting, en hen in dit dharma vestigen.

Die stroom en dat behoud van het dharma zou er in hen moeten zijn. Van waar iemand ook komt, aanvaard hem, want onder hen zijn er vele zoekers naar de waarheid. En God kan slechts bij hen die het pad van de waarheid bewandelen, gevonden worden.

Wat is het nut van een lamp? Zijn functie is licht te geven. Zolang de lamp blijft branden, zolang kan alle werk gedaan worden. Het licht dat je gekregen hebt, zou je met volle overtuiging aan anderen moeten geven. Er is niets om bang van te zijn. Kleine kinderen zijn vol vertrouwen.

Zij zeggen wat ze denken dat waar is. Zij trekken zich van niemand iets aan. Maar wanneer we ouder worden, worden onze hersenen met vele andere dingen gevuld en geraken we geconditioneerd, en wordt het moeilijk om daaruit te geraken. Dus moeten we begrijpen, dat we met veel begrip met anderen moeten omgaan, omdat dit de Kracht van de Liefde is die jullie moeten bereiken.

Dit is de eerste maal dat de Puja voor de Adi Shakti gedaan wordt.

Alle Shakti’s ontstaan uit de Adi Shakti. Evenals de Shakti’s van Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Al deze Shakti’s worden terug door Haar opgenomen. Alleen de Adi Shakti kan dit werk doen, omdat Zij oppergezag heeft over alle chakra’s. Zij is diegene die de verschillende omzettingen en verbindingen van de chakra’s controleert, Zij kent het subtielste van het subtiele. Alle incarnaties die op deze aarde kwamen, waren een mijlpaal op de ladder van onze evolutie. Maar zij hadden allen één soort werk te doen. Zoals de Godin die de rakshasa’s (demonen) moest doden en de volgelingen redden.

Daarom heeft Shri Krishna dit spel georganiseerd. Dit alles is een spel. Het is niet nodig om er zo ernstig over te doen. Shri Krishna won iedereen voor zich, door zijn zachtheid. Hij verklaarde al onze fouten op een zachte en omschrijvende manier. Het was een zeer mooie incarnatie van Hem. Na Hem kwamen Mahavira en Buddha, die een incarnatie van ernst aannamen. In die sfeer van ernst spraken Zij van de eenheid van de Spirit en van de kennis van het Geheel.

Dan ontwikkelde deze ernstigheid en de mensen werden ernstig-denkend, en ze maakten hun dagelijks leven zeer moeilijk. In feite hadden noch Buddha, noch Mahavira dit zogezegd.

Zolang de mensheid geen zelfrealisatie krijgt kan hij niet voor lange tijd op het rechte pad gaan. Na de Heer Jezus Christus, begonnen de gewone mensen de religie die Paulus startte te volgen, en van dan af begon alles verkeerd te lopen. Op dezelfde manier gingen in elke religie de dingen verkeerd, omdat de godsdienst moeilijk en ontoegankelijk werd. Heden ten dage zeggen de mensen zeer verkeerde dingen over de Kundalini.

Nu werd de vraag gesteld, hoe de mensheid zou moeten medegedeeld worden dat God bestaat, dat de waarheid bestaat en dat dit alles vervat zit in de gedaante van de Spirit.

Het was dus voor de Adi Shakti noodzakelijk te incarneren, omdat slechts Zij dit werk kon doen. Zij kent elke chakra. Zij moest onder de mensheid komen en de geboorte van een menselijk wezen aannemen, waardoor Zij kon begrijpen wat de problemen en fouten van de menselijke wezens waren. Hoe kan de Kundalini ontwaking gebeuren ondanks deze fouten. En hoe de Kundalini doen ontwaken doorheen de Brahmarandra, waardoor mensen met een beetje licht kunnen zien.

En door zo te kijken zouden ze door naar zichzelf te kijken, ook zichzelf kunnen begrijpen, en dan zou de Shakti zich in hen kunnen vestigen, waardoor ze kunnen genezen. Deze nieuwe taak betekende, dat alle Godheden, de heiligen, de incarnaties en alle grote mensen, moesten komen. Zij moesten in de lichamelijke vorm van de Adi Shakti komen, welke moest incarneren. En daarom is deze incarnatie gekomen, zodat de hele wereld kan evolueren.

De Godheid die dit universum gemaakt heeft, deze wereld, zal nooit toelaten dat Zijn schepping, vernietigd wordt door mensenhanden. En het is daarom dat dit werk zo belangrijk is.

Het kan niet zo zijn dat jullie het kruis beklimmen, of erover praten.

Het is zwaar werk. Maar enkel een moeder kan dit doen, en enkel Haar Shakti (Kracht) kan dit doen. En wanneer Zij geen liefde, begrip en geduld heeft, kan Zij het niet doen. Daarom is dit zo een belangrijke incarnatie. Zoals jullie weten heeft Zij de gedaante van Mahamaya.

En er bestaat een reden hiervoor. Als Zij Mahamaya niet was, dan kon je Haar niet kennen. Pas wanneer er de gedaante van Mahamaya is, kunnen jullie Mij benaderen. Op een andere manier kunnen jullie Mij niet benaderen. Jullie zouden denken, Zij is de Shakti, hoe kan ik kort bij Haar geraken, hoe kan ik Haar voeten aanraken?

Hoe kan ik met Haar praten? Door de gedaante van Mahamaya aan te nemen, wordt dit alles mogelijk.

En door de zachtaardigheid van Haar gedaante zijn we één vandaag. Het is belangrijk dat Ik deze vorm van Mahamaya blijf behouden, en jullie zouden allen dit stadium moeten bereiken en er niet in verloren lopen. Zoals een druppel opgelost wordt in de oceaan. Jullie moeten allen in deze verlichte toestand blijven, en het aan de anderen doorgeven. Ik zal jullie er niet laten in verloren lopen. Jullie moeten volledig doordrongen zijn van deze vreugde. Niemand kan verloren geraken. Zolang jullie deze vreugde niet delen, zal Ik jullie niet in vrede laten rusten. Wanneer zoiets als dit gebeurt, slechts dan zullen jullie je bewust worden van je verantwoordelijkheid.

Jullie taak is in zekere zin groter dan van de heiligen en wijzen. De heiligen en wijzen gaven aan niemand zelfrealisatie. Zij gaven lezingen, trachten de mensen te doen begrijpen.

Jullie taak is dat jullie de Kundalini in de mensen moet doen ontwaken en hen hun zelfrealisatie geven en de hele wereld doen verrijzen. Dit is een uitermate belangrijke en Goddelijke taak. En hiervoor moest de Adi Shakti zelf komen. Dit werk begon met Haar komst en verloopt op een zeer mooie manier. Ik hoop dat jullie dit zullen begrijpen.

Veel bewijsmateriaal krijgen we door miraculeuze foto’s. Deze zouden niet mogen getoond worden aan niet Sahaja Yogi’s, omdat ze het niet zullen willen geloven. Deze foto’s zijn gemaakt door de Paramchaitanya, en dit met een eenvoudig fototoestel, dat geen Shakti (kracht) in zich heeft. Maar als er zoveel licht uit Mijn hoofd komt, waarom kunnen jullie dat dan niet zien? Waarom kan enkel het fototoestel dat vastleggen? Omdat Ik voor jullie Mahamaya ben, maar misschien niet voor het fototoestel. De atomen in de film kennen Mij. God heeft jullie vrijheid gegeven. Maar deze levenloze voorwerpen zijn niet vrij. Zij werken enkel door Zijn wil. In deze vrijheid zouden er geen storingen of gebreken mogen zijn, daarom heeft Zij de vorm van Mahamaya. Ik ben zoals jullie. Mijn gedrag is volledig zoals dat van jullie.

Moge deze Puja van de Adi Shakti door jullie bereikt worden.

Moge God jullie zegenen.