Hamsa chakra Puja – Goddelijk onderscheidingsvermogen

San Diego (United States)

Feedback
Share

Hamsa chakra Puja – Goddelijk onderscheidingsvermogen – San Diego, U.S.A. – 28/05/1990

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Het is een heel groot genoegen om naar Amerika te komen en jullie hier allen te ontmoeten.  Dit is, zoals Ik jullie gezegd heb, een heel belangrijk land op spiritueel vlak, niet omdat het een groot land is, of omdat het een zeer welvarend land is, maar omdat zoals jullie weten, het de Vishuddhi is in het geheel van de Virata. De Vishuddhi is zo’n belangrijke chakra.

Hij heeft ook een heel grote uitstraling.  Bijvoorbeeld, hij heeft een andere, laten we zeggen, bijchakra, die we de Hamsa chakra noemen.  En de planeet die dit centrum beïnvloedt is Saturnus.

Zoals jullie weten, beweegt er samen met Saturnus, een andere kleine Saturnus mee.  Op dezelfde wijze is er samen met de Vishuddhi chakra een andere heel belangrijke chakra, die we kennen als de Hamsa chakra.

We hebben ooit eens een Hamsa chakra puja gehad in Duitsland en het heeft gewerkt, denk Ik, omdat de Duitsers zich gerealiseerd hebben dat wat ze tot nu toe gedaan hebben absoluut onmenselijk was.  En Ik was zo blij te zien, dat toen Ik naar Rusland ging, dat van de mensen die hen zelfrealisatie gingen geven, de meesten Duitsers waren.  Dit wekt zo’n tedere gevoelens in je over alles, dat de Duitsers aanvoelden dat het belangrijk was.  Zelfs diegenen die zich aangetrokken voelden om naar Rusland te gaan en de Russen zelfrealisatie te geven.  Van het aantal Russen die sneuvelden over gans de wereld, werd het grootste aantal gedood door Duitsers. Aldus nam het onderscheidingsvermogen, het Goddelijk onderscheidingsvermogen dat zich manifesteert door jullie Hamsa chakra, zijn aanvang in Duitsland.  En nu ziet U hoe Oost? Duitsland het Duits grondgebied? West? Duits? binnentreedt en hoe ze hen verwelkomen en voor hen zorgen.

En wie deed dit alles? Enkele Sahaja Yogi’s hebben dit in gang gezet.  In deze landen waar er vreselijke oorlogsproblemen geweest zijn, en waar ze door de hel moeten gaan zijn.  Zelfs de Duitsers hebben veel te lijden gehad onder Hitler’s verkeerde leiding.

Zij hebben ontberingen gekend, zij hebben opofferingen gekend, zij hebben allerlei beproevingen gekend, die zij hebben moeten doorstaan.  Maar op de een of andere manier werd dit land (USA) zo onmetelijk begiftigd, dat de Amerikanen nooit beseft hebben wat ontberingen zijn.

En de zegeningen hebben hen echt bedorven.  Ontberingen zijn er geweest in al deze landen die we het Oostblok noemen en Sahaja Yoga verspreidt zich als een lopend vuurtje daar waar zij volledig overheerst werden door de Russen of laten we zeggen door terreur.  En dezelfde terreur heerste over heel Rusland.  In deze terreur, in deze angst, is het verbazingwekkend hoe de wijsheid gegroeid is in al deze volkeren, veel meer dan in landen waar we de grootste toeloop hebben, de grootste welvaart.  De ontberingen hebben hen geleerd, de angst heeft hen geleerd wijs te zijn.  En het beste verleden is het onderscheidingsvermogen.

Nu, dit betekent dat dit het land van Shri Krishna is, omdat Hij Kubera is, de God van de rijkdom van het land, zonder twijfel, maar het andere deel van Shri Krishna, dat totaal ontbreekt, is het Goddelijk onderscheidings vermogen.  Hoe het Goddelijk onderscheidingsvermogen wordt getoond, zelfs in de Mahabharata, is prachtig om zien.  Hoe Hij erin slaagde de Pandava’s de oorlog te doen winnen door Zijn Goddelijk onderscheidings vermogen, omdat ze dharmisch leefden.

Zij onderwierpen zich aan het Dharma.  En hoe Hij de Pandava’s steunde, omdat zij dharmisch leefden.

Maar de situatie is juist het tegenovergestelde in Amerika, omdat Amerika altijd de verkeerde mensen steunt.  En het draagt noch de principes van rechtvaardigheid, noch het principe van zijn eigen vrijheid.  Bijvoorbeeld, om een land te steunen zoals Argentinië of Peru, waar een totale dictatuur heerst.  Ik ben er geweest, Ik weet hoe het er was tijdens het regime van die mensen.  En de mensen van dit land, zij hebben totaal geen Goddelijk onderscheidingsvermogen.  En dat is waarom Ik denk dat alle valse guru’s naar hier gekomen zijn en zich hier gevestigd hebben, omdat ze weten dat deze mensen geen Goddelijk onderscheidingsvermogen hebben.

De Hamsa chakra is hier zo zwak, dat zij niet kunnen zien wat Dharma is en wat Adharma is.

Bovendien, de grondbeginselen waardoor dit land democratisch werd, zijn dat zijn regering er is voor het volk, van het volk en door het volk.  Dus moet het mens?gericht zijn.  Maar democratie in dit stadium, zonder realisatie, kan niet werken.  Het is duidelijk.  Een paar mensen, die sluw waren, die op geld uit waren, zij konden beter reclame maken; zij konden beter manipuleren dan anderen.  Het waren ook oplichters, op een dergelijke wijze geld verdienen, door drugs en op andere manieren.  Zij konden opkomen, zij werden verkozen en zij hebben de leiding.  Het is dus geen mens?gerichte, maar enkel een op geld?gerichte democratie.

En misschien, als het zo verder gaat, zul je ondervinden dat ze een paar afschuwelijke oplichters als regeerders van dit land kunnen krijgen, omdat diegene die het op een oneerlijke manier kan maken de verkiezingen kan winnen en hier onze leider kan worden. Aldus bestaat de democratie, die door Abraham Lincoln opgericht en vooropgezet werd, niet meer.  Het is een op geld?gericht iets.

En het heeft over gans de wereld zo’n slechte sfeer geschapen, dat nu, in heel de wereld  de “conservatieven”, die op geld?gerichte mensen zijn en helemaal niet om mensen geven, de leiders aan het worden zijn.

Overal.  Dus om mens?gericht te zijn, moet men eerst en vooral begrijpen dat je je realisatie moet hebben, anders word je geen collectief iemand en kan je niet genieten van de mooie deugd van de vrijgevigheid.  En wanneer je die vrijgevigheid niet hebt, dan word je een zeer enggeestig persoon met een klein hart.  En de oneerlijkheid is overal aanwezig.  Uiterlijk zijn zij heel aangenaam om mee te praten, maar innerlijk weet men niet hoe ze zullen reageren.  In dit soort atmosfeer leven we nu.

Wel, zoals jullie weten hebben we het zo goed gedaan in Rusland.  In Rusland verwachtten de mensen een Moeder.  Vooreerst zijn het er moeder?vereerders, moeder?aanbidders.  En bovendien, wilden zij iemand die van hen zou houden, van ieder van hen.  Om hen over de liefde te vertellen.  Omdat zij aanvoelden dat zij nooit werden bemind.  Ook hier wordt niemand bemind.  Maar het gedragspatroon van de regering daar en het gedragspatroon van de bevolking, zijn twee extremen.  De mensen van de regering zijn zeer dominerende, uiterst strikte en uitbuitende types.

Maar de bevolking wordt uitgebuit.  Maar hier, wordt het gedragspatroon van de regering overgenomen door de bevolking.  Zoals de regering de mensen uitbuit, zo buiten de mensen ook mekaar uit, zoveel ze kunnen.  Uiteindelijk is geld het enige dat telt.  Dat is de reden, dacht Ik, waarom Sahaja Yoga in Amerika niet lukt.  Allerlei dingen zijn hier naartoe gekomen, ze hebben veel geld opgebracht.  Maar voor zover het de Sahaja Yoga?boodschap betreft, deze kunnen de mensen niet in zich opnemen.

Het is dus nu voor Sahaja Yogi’s heel belangrijk, echt heel diepzinnige Sahaja Yogi’s te worden.  Heel, heel diepzinnig, zo dat we beter (S.Y.) kunnen in gang steken.  Zelfs wanneer er twee Sahaja Yogi’s zijn die heel diepzinnig zijn, kan men veel op gang brengen.  Zoals in Hongarije, jullie zullen verrast zijn, mensen zegden in het begin “Moeder, wat met Hongarije, het zou vrij moeten worden”.  Ik zei: “Laat één Sahaja Yogi binnenkomen”.  Slechts één man kwam binnen, werkelijk ziek, heel mager, een uitgeputte kerel.  Ik behandelde hem, Ik genas hem en liefdevol kreeg hij te eten.

En binnen de 8 dagen na zijn realisatie, ging hij terug en een week later kreeg Hongarije zijn vrijheid.  Alhoewel we met weinigen zijn, in liefde, moeten we er ons allen ten zeerste van bewust zijn, dat wij het fundament zijn en als wij tekortschieten, laten we ons land mislukken.

Wij moeten heel diepzinnige, verstandige Sahaja Yogi’s zijn.  Zodus, welke problemen moeten we hier het hoofd bieden? Vooreerst, zoals ik al twee maal zei, moeten jullie je hart openen.  Dat is zo’n belangrijk iets voor alle Sahaja Yogi’s, om jullie hart te openen.  Kijk in jullie harten.  Wat willen jullie? Niet door de rede, maar door de vibraties.  Wat willen jullie? Vraag het jezelf.  Zeg dan een paar woorden.  Ik wil geld ? de vibraties zullen niet doorstromen.  Ik wil dit, dat ? de vibraties zullen niet doorstromen.

Wat wil je dan wel? Ik wil een diepzinnige Sahaja Yogi zijn.  Heel diepzinnig, opdat ik mijn land kan redden.  Als Amerika naar de hel gaat, zullen jullie daar verantwoordelijk voor gesteld worden.  Je hebt heel weinig mensen nodig om het in gang te zetten, zeg Ik jullie.  Maar we zitten nog altijd vast aan ons verleden.

De problemen van Amerika zijn van allerlei aard.  Vooreerst is er de agressiviteit.  Wat heb je aan agressiviteit? Iemand liefhebben, vriendelijk zijn voor iemand, zou zo natuurlijk moeten zijn, want dat is wat je Spirit is.  Hij heeft lief.  Hij geniet van de liefde, van liefde te geven.  Zodus, opdat de Spirit in staat zou zijn zich te openbaren, moet je zijn ware aard begrijpen.  De Spirit kan nooit agressief zijn, kan nooit domineren.  Hij respecteert de vrijheid van een ander persoon, omdat het een vrij wezen is.  De agressiviteit die we binnenin ons hebben, moeten we werkelijk uitdagen en vragen “waarom zijn we agressief?” Maar het begrijpen van onszelf moet ook heel eerlijk gebeuren.  Want als je jezelf wil rechtvaardigen en als je je ogen wil sluiten voor de realiteit, dan kun je jezelf niet verbeteren.

En wanneer de diepzinnigheid in jezelf groeit, dan is het enorm.  Ik verzeker het jullie.  Omdat deze kracht die ons omringt, die jullie kennen, die jullie gevoeld hebben, door een medium moet stromen, dat absoluut zuiver is, zonder ego, ongeconditioneerd.  Maar we zijn zo geconditioneerd.  En in dit zogezegd vrij land, heeft deze vrijheid ons geconditioneerd.  Het is zoals iemand die men vrijlaat, hij weet niet waar naartoe, stoot zijn hoofd hier tegen en daar tegen.

En de problemen zijn zo eigenaardig.  Problemen die nergens bestaan, bestaan hier in dit land.  Jullie kennen ze heel goed.  Het is zo’n onthutsende toestand, wanneer we erover nadenken.  Wat gaat er gebeuren? Waar gaan we naartoe?

Ik moet het jullie zeggen, voor Sahaja Yogi’s zitten we echt op een dwaalspoor in Amerika.  Werkelijk op een dwaalspoor.  Enkel en alleen als jullie naar Sahaja Yoga komen, als jullie enige bekommernis, zal het gaan, anders niet.

Wij hadden problemen, zoals iemand heeft geen werk, iemand heeft iets verloren, echtelijke problemen en al deze zinloze dingen.  Toch hebben sommige mensen het hier nog moeilijk mee.  Hoeveel maal zijn jullie getrouwd geweest in vorige levens? Verder, iemands vrouw is dominant; iemands echtgenoot is dominant, zo’n onzinnige dingen.  Zo gedragen Sahaja Yogi’s zich niet.  Tenzij en tot de kwaliteit van de Sahaja Yogi’s in Amerika verhoogt, kan niemand hier iets in gang zetten.  En het eerste dat Sahaja Yogi’s in Amerika moeten hebben, is collectiviteit.  Want Amerika staat voor de Vishuddhi chakra, welke de collectiviteit binnenin ons voorstelt.  En als mensen niet collectief kunnen zijn, hoe kan Sahaja Yoga zich hier dan manifesteren? Het is onmogelijk, want dat is de grootste kwaliteit die jullie hebben.  De grootste kracht die jullie in dit land hebben is de collectiviteit.  Aldus hebben jullie twee fundamentele krachten.

Ten eerste de collectiviteit en ten tweede het Goddelijk onderscheidings vermogen.  Ze zijn fundamenteel aan jullie gegeven, deze krachten.

En we gaan juist de tegenovergestelde richting uit.  Ik heb gehoord dat vele Sahaja Yogi’s het gezelschap van kinderen mijden, die weglopen van andere mensen, als ze 3 à 4 mensen samen zien zitten, dan kunnen ze met hen niet dezelfde kamer delen.  Dit komt veel voor.  Veronderstel dat er een heel klein kamertje is en we moeten met zovelen slapen in een klein kamertje.  Dat is fijn, in zekere zin.  Het is een ervaring.  Waar slaap je dan? Hoe speel je het klaar? Je gaat naar de badkamer: het is een belevenis. Het leven dat gelijkmatig verloopt is vervelend.  Er moeten in ’t leven een paar dingen gebeuren, zie je, zoals dit.  Maar Amerikanen vermijden altijd gelijk welke zaak die zo’n veelbewogen tijd vereist.  Anderzijds, als je rechtdoor stapt, je komt ergens aan, de deur opent, alles is klaar voor gebruik, je stapt je kamer binnen, alles is elektronisch of elektrisch; je zit in je zetel, als je moet rechtstaan, dan duwt de zetel je rechtop. Ik ging naar iemands huis, ze zeiden: “We hebben hier een bed”.  Ik zei: “Wat is daar zo bijzonder aan?” Hij zei, als je op deze knop duwt, zullen je benen omhoog komen, duw je op deze knop dan zal je hoofd omhoog komen enzomeer.  Ik zei, “Ik kan dat allemaal zelf doen, Ik ben niet zo oud of zo zwak, dat Ik dat niet kan doen”.  Maar zo zijn de mensen, altijd op zoek naar comfort.  En ze hebben graag een gemakkelijk leven.  En deze eentonigheid heeft hen zo saai gemaakt.  Ik bedoel, hun leven is echt saai.  En iemand die een saai leven leidt kan geen visie hebben, dat kan niet. Alles is voorzien, je gaat ergens naartoe, alles is eerste?klas, er is niets om je zorgen over te maken.  Als je naar een hotel gaat, is alles mooi onderhouden, dat is zeer goed.  Maar pas wanneer je in een hotel verblijft en plotseling vertelt men je “‘Er gaat een aardbeving komen”, dan ren je naar buiten in je pyjama en je bevindt je in vreemd, raar, gezelschap en dat is wat je je herinnerd.  Je kunt naar verschillende plaatsen gaan, met een verscheidenheid aan comfort, maar dat herinner je je niet.

Aldus willen mensen nu iets geks doen, zoals gaan spoorzoeken, op trektocht gaan, al dit soort gekke dingen.  Omdat ’t leven niet veelbewogen is, proberen ze iets dat gevaarlijk is, dat hen vernietigt.

Maar veronderstel dat je de gebeurtenissen in je leven als belangrijk zou aanvaard hebben.  “Wat doet het er toe, laten we zien wat er gebeurt”.  Bijvoorbeeld als Ik zeg “sommige mensen moeten van hier naar daar gaan leven en zich daar vestigen”.  Onmiddellijk “hoe zullen ze gaan, waar zal het huis zijn en waar zullen ze verblijven? Wie zal het betalen?”

Elke vraag is zo’n belangrijke vraag, daar.  “Ja we zullen gaan, wat is er verkeerd aan, we zullen onder een boom verblijven, om het even waar, het maakt niet uit voor Sahaja Yogi’s.” Uiteindelijk, apen kunnen daar leven, waarom wij dan niet? Zij waren onze voorouders.  Maar dat soort comfort?minnend karakter is zeer gevaarlijk.  En ze voelen zich voortdurend heel moe.

Je ziet in de Amerikaanse films tegenwoordig, iedereen held of heldin, die komt en “Ha” zegt.  Misschien denken ze teveel dat ze hard werken of zij doen dit ? zij denken voortdurend.  Er is een Sahaja Yogini in Londen die hard werkt, ze stikt dit en dat, en ze is heel gelukkig.  Er is nog iemand anders, een Engelsman die is altijd moe.  Dus vroeg ik haar “waarom is hij zo moe, heel de tijd?” Ze zei “Moeder, hij denkt dat hij werkt.  Ik denk niet, ik denk dat het Moeder is die werkt, omdat ik alles aan Uw lotusvoeten leg.  Ik werk niet.  Zij werkt, ik leg de dingen aan Haar lotusvoeten neer: dat is alles”.  En jij voelt dat niet.  Nu de ruzies hier tussen man en vrouw draaien hoofdzakelijk rond het aantal borden dat jij afgewassen hebt en hoeveel ik er afgewassen heb.  Hoeveel lichamelijke arbeid jij gedaan hebt en hoeveel ik er gedaan heb.  Er is een soort kompetitie gaande, waarbij jullie voortdurend afwegen: wat heb jij gedaan, wat heb ik gedaan.

Maar veronderstel als je iets wil doen op zo’n manier dat “laat eens kijken, ik zal mijn echtgenoot verrassen door alles heel keurig te doen”.  Je zult het heel goed doen en nooit moe worden.  En wanneer je je echtgenoot zult zien thuiskomen en hij zal zien dat alles zo goed gedaan is, met plezier, dan zal dat genoegen van iets te doen dat iemand gelukkig maakt, volledig alle ongemak of vermoeidheid die je voelt opheffen.  Andersom ook, de echtgenoot zou dat ook zo moeten aanvoelen: “wat zou ik voor haar kunnen doen?”.  Een kleinigheidje kan haar gelukkig maken.

En de echtscheidingen hier gebeuren voortdurend door dit soort absurde ideeën, dat “hoeveel heeft hij gedaan, wat heb ik gedaan, wat heeft hij gedaan”, alles de ganse tijd afwegen tegen mekaar en jezelf ongelukkig maken. Ik reis veel, zoals jullie weten, Ik voel nooit dat Ik op reis ben.  Omdat Ik met mezelf ben, of Ik nu hier zit of reis, dat is juist hetzelfde.  Maar als je voelt “Ik ben op reis”, dan voel je “Oh God ik ben op reis”.  Maar als je enkel denkt “ik zit hier in een zetel, of ik zit daar in een zetel” dan voel je je niet vermoeid.

Als je iets doet, dan ga je je vermoeid voelen wanneer je begint te denken “ik doe dit werk, ik doe dat werk”.  Vooral in Sahaja Yoga, als je denkt “ik ben aan het werken”, doe het dan liever niet.  Maar als je denkt “ik ben niets aan het doen”, wat een plezier beleef je dan.  Wat een vreugde.

Je zult zo energiek worden.  Omdat eens je je overgeeft, de Goddelijke kracht door jou begint te stromen.  Dat is waarom Mohammed Sahib gezegd heeft “Islam betekent zich overgeven”.  Hij zei dat ook over Mij; Hij noemde Mij “Hij zendt iemand”.  En alles waarover Hij gesproken heeft, van de vibraties te hebben en dat allemaal.  In zijn eigen stijl.  Maar hij zei dat de boodschap er een van overgave zou zijn.

En die overgave moet er zijn, omdat Shri Krishna in de Gita heel duidelijk gezegd heeft: “vergeet elk Dharma, geef enkel jezelf over aan Mij”.  En deze overgave, als de Sahaja Yogi’s deze ontwikkelen in Amerika, zal Ik voor de rest zorgen.  Maar laat het aan Mij over, om het te doen.  Dan zullen de ideeën en alles beginnen te stromen, want dit is de Virata zelf.

Deze plaats.  Daarom hebben jullie hier zo’n grote wetenschappers, zo’n groot potentieel voor allerlei soorten intellectueel werk.  Maar mensen zijn niet wijs, helemaal niet wijs.

Ik heb mensen gekend ? Ik ontmoette een voorzitter van een vakbondsvereniging, hij was 80 jaar oud, hij werd verondersteld de wereldvoorzitter te zijn ? en hij zei: ” Ik moet U onder vier ogen spreken”.  Ik zei:”In orde”.  Hij kwam naar Mij en zijn probleem was zo dom.  Ik was hem juist aan het gadeslaan: een man van tachtig jaar ? deze domme kerel.  Hij is zelfs niet als een jongen van 10 jaar, geen enkele vorm van volwassenheid.  Zo onvolwassen.  En toen Ik hem zag, kreeg Ik juist een glimp op de hele zaak.  Kijk naar deze man ? hij is de voorzitter, over de gehele wereld denken de mensen dat hij de voorzitter is, de stoel is misschien beter dan hij! Zo’n domme kerel, dat je je het niet kan voorstellen.  Ze kunnen dan misschien intelligent zijn, ze kunnen dan misschien welbelezen zijn, ze kunnen dan misschien wel iets uitvinden, maar zij bezitten geen wijsheid.  En de wijsheid kun je alleen verkrijgen door eerlijk zelfonderzoek (introspectie).  Maar het zou ook niet mogen zijn.  “Ik blokkeer op deze chakra, ik catch in die chakra”.  Dat niet.

Maar: “Waarom zie ik de essentie niet? Wat scheelt er aan mij? Waarom kan ik niet begrijpen wat Sahaja Yoga is?” Zelfs wanneer jullie reeds jaren Sahaja Yogi’s zijn, nog steeds blijven deze zinloze dingen aan jullie kleven, jullie blijven aan deze ideeën vasthouden.  Waarom? Waarom hebben wij niet die zuiverheid van het Goddelijk Onderscheid dat alles zo duidelijk ziet?

Dus denk Ik dat we eerst en vooral collectiviteit nodig hebben en ten tweede, meditatieve eerlijkheid.  Om te mediteren, zit neer voor de foto en doe de meditatie ? neen.  Meditatie moet werken.  Moet werken.  Als het niet werkt, dan is er iets verkeerd mee.

Als je voelt dat alles goed werkt, dat alles wonderbaarlijk zijn aanwezigheid toont, de aanwezigheid van de Paramchaitanya, dan zit je goed.  Maar als er problemen zijn, dan ben je geen Sahaja Yogi.  Sahaja Yogi is diegene die volledig verbonden is met deze Paramchaitanya.  En daarvoor is leeftijd geen belemmering.  Ik heb meisjes gezien van slechts 16?18 jaar ? zo wijs.  Zelfs kleine, kleine kinderen die bij Guido waren.  Ik sprak met hen.  Ik was verbaasd over hun wijsheid.  Zo heel erg wijs, zo mooi.  Zij begrepen zo goed de menselijke natuur.  Kleine kleine kinderen ? hooguit 10 jaar oud.

En het was fijn om met hen te praten.

Dus die wijsheid die ze op die leeftijd kunnen hebben.  Nu, we zijn ook ongeveer 10 jaar oude Sahaja Yogi’s.  Maar nog steeds voeren we een strijd.  Ambities en verkeerde prioriteiten.  Het is niet nodig om enige ambitie te hebben.  Ambitie is een ingebeeld iets.  Maar Sahaja Yoga is werkelijkheid.  Alles werkt uit, alles regelt zichzelf, alles ordent zich.

Zoals Ik zei, in een kleine kamer, als er 12 mensen zijn, is dat iets goed.  Waarom niet? We moeten daar zijn.  Veronderstel dat Ik de weg kwijt ben, dan zou Ik zeggen, Ik moet die kant uit.  Deze keer deden we alsof we een beetje verkeerd waren, volgens iedereen, omdat we door Phoenix moesten.  Maar het was fijn, omdat Ik de vibraties van Phoenix gevoeld heb: Ik moest die weg volgen, Ik moest dat zien.

Dus altijd iets egaal zoeken, de manier waarop wij het altijd egaal willen, is niet de manier van Sahaja Yoga.  Wat we ook krijgen, we zien de hand van het Goddelijke erachter.  Wat is ons levensdoel? Ons levensdoel is mensen redden, de Amerikanen redden.  Dit is het minste van het minste.

Niet de wereld, maar laat ons tenminste beginnen met de Amerikanen.

Dat is ons levensdoel.  Dat is onze doelstelling.  Terwijl jullie dit doen is er de Paramchaitanya, die volledig voor jullie zal zorgen.  Maar plaats eerst “jezelf” voor alles: ik moet dit hebben, ik moet dat hebben …  het zal niet gaan!

Dan ? ik heb dit probleem, ik ging bankroet, ik kon het net niet aan…  omdat je andere dingen voor jezelf plaatst.  “Zelf” betekent de Spirit.  Volgens de mensen betekent “zelf” egoïsme.  Maar volgens Sahaja Yoga betekent “zelf” de Spirit.

Voor de voordracht van vandaag zou het dus niet zo mogen zijn, dat het het ene oor ingaat en het andere weer uit, maar het zou wat meer doordacht moeten zijn en steeds opnieuw en opnieuw moeten beluisterd worden.  Ik heb grote verwachtingen voor jullie.  Ik heb heel hard gewerkt in Amerika, heel hard, maar het is nooit in dat stadium geraakt dat Ik kan zeggen:  “Nu kan Ik iets op gang brengen”.  Zelfs als er enkele Sahaja Yogi’s zijn die heel diepzinnig en goed zijn, dan worden ze neergehaald door anderen, door jaloersheid, door dit en dat.  Het is niet met hoeveel jullie zijn, maar de kwaliteit van wat jullie zijn, dat vooral.

Maar in Rusland vond Ik het zo gemakkelijk, zo heel gemakkelijk.  Het was wonderbaar, ongelooflijk.

Ik ben er slechts tweemaal geweest, kun je je dat voorstellen.

En nu is Sahaja Yoga er een godsdienst in alle opzichten.

Iedereen kent Me in Rusland.

Maar hier kennen de mensen enkel Rajneesh of die Muktananda of alle verschrikkelijke mensen.  Nu zou je ook kunnen zeggen: “Moeder het is een kwestie van adverteren, dat de mensen hier zeggen, hun manier van adverteren en manipuleren en dat allemaal …” Maar dat werkt alleen op plaatsen waar mensen de werkelijkheid niet zoeken.  Waarom kunnen ze niet zien dat dit allemaal publiciteit is?

Zij hebben geen onderscheidingsvermogen.  Veronderstel dat ze morgen zeggen, dit is de haarstijl.  Dan zullen alle Amerikanen dezelfde haarstijl hebben.  Je kan niet zien wie wie is.  Ofwel zeggen ze:” Zo moet men zijn”.  Alle Amerikanen zullen dan zo gekleed lopen.  Ik bedoel, het is een slavernij aan deze ondernemers en adverteerders.  Om het even welk soort reclame, als dat mensen zo bekoort, dan betekent dat dat we dwazen zijn, we zijn dom, we zijn idioten, we kunnen niet zelf denken.  Om het even wie kan ons voor de gek houden.  Iedereen kan om het even wat op de markt gooien, we zullen op alles springen, waar ze over praten, alsof we geen hersenen hadden om te begrijpen.

Het is alsof we geen wortels hebben.  We zijn juist zoals sommige soorten onkruid die van hier naar daar gegooid worden.  Maar in Sahaja Yoga moeten jullie wortels veel, veel vlugger groeien dan van iemand anders, omdat dit het land van Shri Krishna is.  Hij heeft zovele dingen gedurende zijn leven gedaan.  We moeten het bekijken.  Als kind doodde Hij zoveel duivels; terwijl alle duivels hier uitgenodigd worden.

Als kind deed hij de Kundalini oprijzen van al de Gopi’s en van iedereen.

Hij haalde als kind allerlei mooie streken uit om de mensen te amuseren.

En later doodde Hij zijn eigen oom.  Wat één ding aantoont.  De oom is in een Indische familie de belangrijkste persoon.  Bij een huwelijk is het de oom die de dochter weggeeft.  Het is de oom die de meeste rituelen leidt.

De oom is de dierbaarste persoon.  En Hij doodde zijn eigen oom.  Dit toont aan dat Hij komaf maakte met al deze kunstmatige verwantschappen.

En in Amerika vinden we mensen die zoiets gedaan hebben; dit wil zeggen niets meer te maken hebben met de moeder, niets met de zuster, echtgenote, echtgenoot, kinderen, met om het even wie.

Maar waarom? Waarom hebben ze alles opgegeven? Ze gaven het op uit egoïsme.  Voor geld.  Niet voor iets hogers.  Juist het tegenoverstelde van wat Shri Krishna deed, door zijn eigen oom te doden om zijn ouders uit de gevangenis te bevrijden en ook om een demon te doden, zijn oom was een demon (duivel).

Dus in ons eigen belang, als we maar één ding goed begrijpen, dat we op de grond van het land wonen, dat gezegend is door Shri Krishna, die Yogeshwara genoemd wordt.  Het belangrijkste was, dat toen Hij dit alles vernietigde, Hij een Yogeshwara was.  Hij was de Goddelijke energie voor yoga, voor de vereniging met de Goddelijke kracht.  Hij was Ishwara; Hij is de Godheid.

Als Hij een Godheid was en Hij is diegene die regeerde over deze streek, wat zouden wij dan moeten zijn? In Yoga zouden we meesters moeten zijn, niet mentaal, maar in de hoogste graad.  Als dat zou kunnen verwezenlijkt worden, dan zouden jullie yogi’s van het allerhoogste niveau worden.  Jullie bezitten deze kracht, die op deze plaats bestaat.  Nu toen jullie Me zegden “Moeder, maak U geen zorgen over Amerika, vergeet het.  Waarom zou Ik mijn tijd verspillen aan Amerika? Het gaat hier toch niet werken, het is nutteloos.” Maar Ik weet dat hier zoveel krachten leven in dit land, van de Yogeshwara.  En als je die kracht van Yogeshwara kan gebruiken, dan kun je zoveel goed doen voor de ganse mensheid, op dit tijdstip waar de geschiedenis een andere wending neemt.

Nu diegenen die vooruitgaan in de spiritualiteit, iedereen praat tegenwoordig over spiritualiteit, zelfs de Prins van Wales sprak er onlangs over, dat we ons naar de spiritualiteit zouden moeten richten en niet zozeer het materialisme zoeken dat onze ecologische problemen en dat soort dingen meebracht.  Iedereen praat over spiritualiteit en jullie zijn diegenen die het in zich hebben.  Jullie zijn diegenen die de krachten in jullie hebben.

Jullie zijn diegenen die het kunnen verspreiden.  En als jullie het beginnen te verspreiden, dan zullen jullie verrast zijn welke hoogten jullie zullen bereiken op elk gebied, in elke stap in jullie leven.  Dus jullie identiteit is dat jullie Sahaja Yogi’s zijn en jullie moeten de krachten van Yogeshwara gebruiken, die de leidende godheid van dit land is.

Ik zegen jullie allen, opdat jullie deze wijsheid en diepzinnigheid mogen verkrijgen.  Ga op zoek naar deze diepzinnigheid.  Tracht het op de een of andere manier uit te werken.  Stop alle zinloze gevechten en dingen.

Wordt collectief.  Tracht elkaar te begrijpen.  Tracht jullie harten te openen.  Jullie hebben zo’n diepte.  Jullie zijn in dit land geboren omdat de Yogeshwara jullie hier wou en Hij heeft jullie gezegend met al de mildheid van zijn liefde.  Nu is het aan jullie om deze enorme kracht te gebruiken.

De belichaming van Madhuria, liefelijkheid.  Deze Madhuria moeten jullie opnemen, deze Madhuria moeten jullie verspreiden.  Dat is heel belangrijk.

Zodus deze zachtheid in jullie relatie, de relatie om van elkaar te genieten, de relatie om elkaar te kennen, moet doordrongen zijn van zoetigheid, juist zoals honing.  Het is er, maar wij moeten de bij zijn om er te geraken en Ik ben zeker dat het zal uitwerken.  Het zal uitwerken voor jullie allemaal.

Zodus zij die weglopen van de collectiviteit zouden heel voorzichtig moeten zijn; het zijn geen Sahaja Yogi’s.  En als ze zo voortdoen, zullen ze er gewoon uitgegooid worden.  Dan zullen jullie nergens staan in Sahaja Yoga, Ik zeg het jullie.

Zodus moeten jullie eerst en vooral goed begrijpen, dat het enkel mogelijk is om in Sahaja Yoga te blijven, als we deze diepzinnigheid hebben.

Omdat er een nieuwe sprong voorwaarts nodig is in Sahaja Yoga die zal uitwerken, die reeds werkt.  En velen zullen eruit gegooid worden.

Jullie moeten springen.  En om die sprong te maken, hebben jullie echt mensen nodig die eerlijk, diepzinnig en ernstig zijn.  Loop niet verloren in frivole en wereldse dingen.  Zoek enkel je eigen diepte, het is er allemaal, zo mooi.

Moge God jullie zegenen.