Shri Kundalini Puja, Mödling 1990

(Austria)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

SHRI KUNDALINI PUJA

Mödling, Oostenrijk

19 juni 1990 

Engelse transcriptie: IBP verified
Nederlands: verified/gecontroleerd 26/01/2013

We zijn vandaag samengekomen om de Kundalini puja te doen. Een lange, heel lange tijd geleden hebben wij hem in India gedaan en het is de eerste maal dat we deze puja hier in Oostenrijk doen. Dit is de puja van de Adi Kundalini die de primordiale (oorspronkelijke) Kundalini is.

In de hand van Athena, die de Primordiale Moeder is, zal je al wel gezien hebben dat er een kracht is: de slang in de linkerhand. De Oorspronkelijke Moeder heeft één van haar krachten, waarvan we kunnen zeggen dat het de Primordiale Kundalini is, die deel uitmaakt van haar. Natuurlijk staat zij daar boven, maar zij wordt in menselijke wezens als de Kundalini weerspiegeld.

Nu moet men weten dat, om een incarnatie te creëren er een heleboel werk is moeten gebeuren. Zoveel dingen moesten in beschouwing genomen worden. Iemand moest de visie hebben hoe een incarnatie een mens kon helpen eens hij geschapen was. Er zijn op verschillende niveaus incarnaties op deze wereld gekomen. En zij zijn gezonden met een welbepaald idee dat zij op een welbepaald tijdstip een welbepaald type van spirituele groei moesten volbrengen. Zij waren allen een deel van de Primordiale Moeder en zij hadden allen een zeer krachtige Kundalini ingebouwd. Maar de incarnatie van deze Kali Yuga[1] is zeer ingewikkeld.

Eerst moest uitgewerkt worden wat de situatie zou zijn waarin deze incarnatie zou geboren worden en wat deze incarnatie het hoofd zou moeten bieden. De voornaamste voortstuwende kracht, je kunt zeggen het grootste werk, moest in de incarnatie zelf verricht worden om een zeer krachtig ruggenmerg te creëren zodat het de Primordiale Kundalini, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit grootse transformatiewerk, kon dragen.

Nu zijn in deze Kundalini, die de oorspronkelijke is, alle krachten van verlossing en spirituele groei ingebouwd. Maar buiten dat moest men, om in deze Kali Yuga geboren te worden, weten welke mensen men onder ogen zou krijgen. Dan moest men ook weten hoe men hen moest brengen tot het begrip van Sahaja Yoga en dat zij spiritueel moesten groeien. Er moesten dus vele bronnen van energie en kennis aangesproken worden, want de wereld waarin de Primordiale Kundalini moest werken was erg ingewikkeld. Het was niet zo eenvoudig als de mensen die naar de Himalaya kwamen. Zij waren reeds zuivere mensen die er erg naar verlangden hun realisatie te krijgen, zij hadden niet al deze onderdrukkingen, conditioneringen en ego. Zij waren totaal in overgave en zij kwamen aan na tal van boetedoeningen. Hun Kundalini doen oprijzen was dus niet zo ingewikkeld.

Er was dus niet alleen het feit dat de Primordiale Kundalini in de mensen moest opstijgen, maar zij moest ook begrijpen wat voor mensen dat waren. Om de verbinding met de Primordiale Kundalini te maken, moest de incarnatie alle aspecten, alle willekeurige bewegingen, alle avonturen en ondernemingen van de mensen begrijpen. Zo iemand moest eveneens Mahamaya[2] zijn, zodat zij of hij, wat het ook zij, zich zo zou moeten gedragen dat niemand zich angstig of onwennig zou voelen. Deze Mahamaya Swarupa (vorm) moest dus aangenomen worden. Het werk van de Adi Shakti[3] is dus tweeledig.

Eerst komt het erop aan iets te weten over de tegenwoordige tijd: hoe de mensen zijn, hun cultuur, hun levensstijlen, hun conditioneringen, hun ego’s, alles, hoe ze zich gedragen. Hoewel de Adi Shakti zich van al deze zaken niet bewust is want zij kent ze niet, dit zijn menselijke avonturen. Zij weet niet hoe ver ze zijn gegaan en wat ze zien, wat ze dromen, wat hun ideeën zijn.

Een ander deel van het werk ligt bij de Kundalini, ze is dus in twee delen opgesplitst. Een deel is dus de Kundalini en een ander deel is de Sahasrara. De Sahasrara moet zorgen voor de voorziening van het materiaal, voor al de informatie voor de Kundalini en dan moet de Kundalini het uitwerken. Natuurlijk zijn er, zoals je zeer goed weet, overal in de Sahasrara godheden ingebouwd, dus ook in het gehele lichaam en zij zijn het die alles doorgeven wat ook degelijk moet doorgegeven worden. Maar het is een zeer ingewikkeld werk, uiterst ingewikkeld.

Deze Primordiale Kundalini handelt dus zowel voor het collectieve – samashti (samasta = geheel) als voor het individu. Veronderstel nu dat je ergens naartoe gaat, laten we zeggen een luchthaven. Je begint dus de hitte van de mensen te absorberen. Dan begint het zweten en je moet ervoor zorgen dat al dit werk via je lichaam gedaan wordt. Of als er op hetzelfde ogenblik een individu een bepaald probleem heeft, kan dit ook geabsorbeerd en gecorrigeerd worden. Het werkt dus op beide niveaus, één op het individuele en één op het collectieve, zoals ik zei samashti en vyasthi, en dit kan gelijktijdig werken. Nu moet de aandacht die de kracht van het brein is, je kunt ze ook de kracht van de Sahasrara noemen, uiterst diep, alert en duidelijk zijn.

Al dit werk moest gedaan worden om deze incarnatie van de Primordiale Kundalini en de Sahasrara te creëren. Een groot aantal mechanismen werden dus gebruikt en veel verschillende soorten bedradingen werden gelegd. Zoals je tracht je computer in elkaar te steken om er de meest efficiënte van te maken, op dezelfde manier moest er veel werk in worden gestoken.

En eerst moest je de menselijke wezens gedurende tweeduizend jaar gadeslaan om te weten hoe zij zich gedroegen, wat zij aan het doen waren en wat voor mensen het waren. Elke natie had verschillende conditioneringen, elk individu had verschillende conditioneringen: het is een zeer omslachtig werk. En men moest werkelijk over een oceaan van geduld, een onuitputtelijke oceaan van geduld beschikken. En zo werd dit werk van Sahaja Yoga, het hele decor, in orde gebracht. Zoals jullie hier het decor hebben gebouwd, hebben jullie prachtig werk geleverd en het ziet er fijn en mooi uit, alles is erop en eraan. Maar het decor voor Sahaja Yoga was erg ingewikkeld, uiterst ingewikkeld, want het werk was zo dynamisch, zo subtiel en tegelijkertijd zo liefdevol, zo hartelijk. Al de intelligentie van God werd gebruikt om deze incarnatie te produceren. En een menselijke realisatie voortbrengen was ook een zeer moeilijke zaak: je moest geboren worden als een gewoon menselijk wezen, in je familie leven als een gewoon mens, je moest, door in ieders Kundalini binnen te dringen, uitzoeken wat er met hen verkeerd was, wat de vergissing was, hoe je de permutaties en combinaties van hun chakra’s kon gebruiken om hen op grote schaal zelfrealisatie te geven. Het was een enorme taak en deze moest op het niveau van de Sahasrara gebeuren.

Maar het werd volbracht: al deze grootse plannen van God, ieders nauwkeurig beschreven werk en het brengen van het geheel tot een uitmuntend niveau was werkelijk enorm. Ik sta van mezelf versteld hoe ik werkelijk zoveel mensen in Sahaja Yoga kreeg. Ik verwachtte het niet, maar het heeft enorm gewerkt, ook door de medewerking van de mensen, anders was het niet mogelijk geweest.

Wanneer je nu puja’s en gelijkaardige zaken doet, behaag je deze godheden, maak je hen gelukkig, want zij hebben zoveel werk verricht. Het getuigt van jullie dankbaarheid tegenover hen omdat zij zo hard gewerkt hebben, met zoveel toewijding, met zoveel precisie, dat wij vandaag in staat zijn geweest dit grote spel van Sahaja Yoga te volbrengen. Zij die Sahaja yogi’s zijn beseffen misschien niet welke enorme arbeid op de achtergrond werd verricht en hoeveel tijd er nodig was om de hele zaak op te bouwen en tot dit niveau van perfectie te brengen.

De Primordiale Kundalini, die in jou als jouw Kundalini weerspiegeld wordt, heeft dus dezelfde aard en werkt op dezelfde manier. Ze stijgt op, ze geeft je zelfrealisatie, geeft je krachten, maar eigenlijk moet men weten dat het een reflectie is en om de reflectie echt te maken, werkelijkheid, moet je eerst naar de werkelijkheid kijken. Hoe de echte, de werkelijke Kundalini, de echte Oorspronkelijke Kundalini werkt. Als je alleen al aan mijn Kundalini begint te denken, word je meteen stil, zonder vragen. Je kunt niet denken, je wordt gewoon stil. Denk gewoon aan welke van mijn chakra’s ook en jouw chakra’s zullen in orde zijn. Maar je moet die diepgang bezitten, je moet die protocol bezitten, je moet er in die mate recht op hebben. Het zal gewoon ageren, je moet niets doen, je moet gewoon aan mijn chakra’s denken, gewoon aan mijn Kundalini denken, dat is voldoende. Maar je moet die overgave ontwikkelen. Zelfs nu zijn er Sahaja yogi’s die twijfelen. Zij hebben het werk gezien, zij hebben alles gezien maar zij blijven twijfelen en zij worden aangetrokken tot de mensen die zich in de periferie bevinden. En er zijn Sahaja yogi’s die nog steeds aan allerlei zaken vasthangen, zij kunnen niet veranderen, zij bezitten nog niet die moed om zichzelf te veranderen.

Ik zeg niet dat je uiterlijk iets moet veranderen, maar een tijd kan komen waarop je misschien iets moet veranderen, je zou er dus op voorbereid moeten zijn. Hoe moedig wij zijn, moet worden afgewogen en uitgemaakt. Tenzij je vol moed bent kan je Sahaja Yoga niet snel vestigen. Wanneer je je eigen Kundalini gebruikt moet je weten dat deze Kundalini die de jouwe is, problemen heeft. Zij zelf heeft verschillende stadia en tijdperken doorgemaakt en ze is soms erg gekwetst, erg ongelukkig en erg zwak en dan kan ze niet oprijzen. Als je dus wil dat deze Kundalini, die de jouwe is, die je eigen Moeder is, je voeding en al het andere geeft, dan moet je eerst en vooral, dat is de belangrijkste zaak, leren hoe je aan de werkelijkheid over te geven.

Als je dus leert hoe je aan de Primordiale Kundalini over te geven, dan wordt je Kundalini ogenblikkelijk versterkt, zo is het. Veronderstel dat je hier een steen hebt en je probeert hem iets te doen weergeven, hij zal niets weerspiegelen. Dan verbeter je hem met hout: toch zal niets weerspiegeld worden. Dan breng je er verf op aan: er zal een kleine reflectie komen. Dan heb je glas. Het glas zal niets reflecteren maar als je wat kwik gebruikt en je maakt er een spiegel van, zal het iets weerspiegelen. Maar toch kan het zijn dat het nog niet de perfecte spiegel is.

Dit is dus de soort van reflector die jij bent. Daarvan hangt af wat voor weerspiegeling je verkrijgt en wat voor persoonlijkheid je ontwikkelt. Dit zou dus geen doel op zich moeten zijn, maar het verlangen om in de werkelijkheid opgenomen te worden zou zich binnen in je moeten bevinden. Begin erin op te gaan, dan hoeft men niet over onthechting te spreken, dan hoeft men over niets te spreken, over geen enkele deugd. Deze laatste komen er automatisch omdat je nu het Goddelijke bent geworden. Eens je het Goddelijke bent geworden, wordt zelfs je Kundalini een absolute, mooie, complete reflectie van de Primordiale Kundalini.

Vandaag heb ik dus besloten deze puja te houden en jullie over deze Primordiale Kundalini te spreken: hoe zij werd uitgewerkt, hoe zij werd ingebouwd en hoe haar zoveel krachten werden gegeven. In vroegere tijden, voor dit soort van Sahaja Yoga, moesten de mensen hun chakra’s zuiveren, hun lichaam zuiveren, hun gedachten (brein) zuiveren, allerlei dingen doen, boetedoening en dan konden ze er aan denken zelfrealisatie te verkrijgen. Zelfs Mahavira deed twaalf jaar boetedoening. Terwijl in Sahaja Yoga niemand van jullie enige boetedoening deed, niets. Vanaf de eerste dag werd je gezegend, kreeg je zegeningen en genoot je door en door van je zegeningen. Dat is dus een verleiding, denk eraan dat het een verleiding is, loop niet verloren in de zegeningen die je krijgt, je moet verder en verder. In Sahaja Yoga is het leven dus niet moeilijk, het is integendeel veel gemakkelijker.

Maar dan beginnen mensen Sahaja Yoga voor bepaalde doelen te gebruiken en heimelijk weten zij dat zij Sahaja Yoga voor dit of dat doel gebruiken. Als je Sahaja Yoga voor één van die doelen begint te gebruiken, dan zak je weer af. Dan moet je weer begrijpen dat dit verkeerd was en dan kan je weer groeien. De mensen gaan dus zo op en neer, op en neer. Maar toch moet ik zeggen dat deze realisatie die je werd gegeven, je gegeven werd zonder je te zuiveren, zonder je iets te zeggen, zonder je iets te vragen, zonder enige last voor jou en je kreeg deze realisatie. Maar nu, onmiddellijk na de realisatie, heb je een verbintenis met je Kundalini en je moet voor haar zorgen en voor jezelf zorgen. Nu moet je jezelf volledig met je Kundalini identificeren en dan werkt alles zoals het hoort.

Vandaag is dus de dag waarop we moeten beslissen dat ons grootste wapen de Kundalini is, zoals Oostenrijk (Austria) is en we zouden moeten weten hoe haar te gebruiken, welke mantra’s we moeten gebruiken, welk probleem we hebben. En we zouden over ons probleem niet verlegen mogen zijn. Als we een probleem hebben, zouden we moeten weten dat dit ons probleem is en dat het verbeterd moet worden. We zouden ook de techniek volledig moeten kennen. Ik ondervind dat er sommige mensen zijn die veel technieken kennen en ook weten hoe zij er belangrijke redevoeringen over kunnen houden, maar in hun hart zijn zij niet goed. Hun hart is niet zuiver, zij willen de kracht van de spraak alleen gebruiken om met hun kennis op te scheppen. Dan zijn er mensen die zo zijn dat zij goed zijn wat vibraties betreft en zij willen vibraties geven maar zij zijn bang en weten niet veel van de techniek af.

Als je dus in je spirituele groei werkelijk goede resultaten wil bereiken, moet je deze drie zaken goed onder de knie hebben. En als je werkelijk de wereld wil transformeren, dan moeten jullie ideale mensen zijn. Jullie kunnen geen mensen met problemen zijn. Kijk nu, gisteren was ik verrast hoe veel mensen ziek waren. Hoeveel mensen van dit of dat last hadden. Terwijl jullie je gesternte zouden moeten danken dat je geen enkele ziekte hebt, dat je volledig in orde bent, dat je geen slechte gewoonten hebt, je hebt niets, je komt er net uit.

Maar om verder te gaan moet je een volledige vastberadenheid en begrip opbrengen dat dit een enorm werk en een fantastische taak is en dat al je krachten in jezelf moeten opgewekt worden. Eerst en vooral moet je toegerust zijn met paraatheid, paraatheid om God te dienen. Tenzij je die paraatheid bezit, “Ik wil niets, ik wil alleen God dienen”, zolang je daarnaar streeft en er met een open hart, oprecht om vraagt, dan ben ik er zeker van dat deze Kundalini zal versterkt worden en dat ze je volledig zal zuiveren en dat jullie op zekere dag mahayogi’s[4] zullen zijn.

Moge God jullie zegenen.[1] Kali Yuga: ‘Dark Age’; de donkere tijden van (moreel) verval en vernietiging

[2] Mahamaya: grote (opperste) illusie

[3] Adi Shakti: ondersteunende, vrouwelijke, moederlijke oerkracht, scheppende kracht van het universum, die belichaamd wordt door Shri Mataji; primordiale (oorspronkelijke) kracht

[4] mahayogi: grote yogi, die het hoogste bereikt heeft