Shri Lalita & Shri Chakra Puja

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Lalita & Shri Chakra Puja – 17-12-1990  BRAHMAPURI.

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

De kennis over de Kundalini werd reeds lang geleden uitgedrukt in vele shastras in het Sanskriet. En ook in de ayurvedische geneeskunde werd Zij beschreven. Niet alleen dat, maar ook de leerboeken hadden het over de Kundalini en de chakra’s, want de ayurvedische geneeskunde staat heel dicht bij Sahaja Yoga. Zelfs als je de Westerse geneeskunde beschouwt, de geschiedenis ervan, dan zie je dat zij ook de drie doshas behandelden. Zij behandelden de drie problemen, zoals we die in de ayurvedische geneeskunde hebben. De rechterkant, die pitta heeft, is gal. De linkerkant die kaph heeft, staat voor de slijmen en het midden, de problemen van Vayu, staat voor de gassen. Nu zijn er gelukkig veel westerlingen met Sahaja Yoga begonnen en hebben zij getracht alle omzettingen en combinaties terug te brengen tot de eenvoudige redenering van links, rechts en het midden. Maar de kennis van Sahaja Yoga is elementair. Zelfs de ayurvedische geneeskunde staat nog een stap verwijderd van de werkelijkheid, of laten we zeggen van de grondbeginselen. Jullie hebben dus te maken met de grondbeginselen waaruit de mens is opgebouwd. En als deze kennis reeds lang geleden in India werd gevonden, zouden we dat dan niet moeten aanvaarden? De reden waarom de mensen in die tijd mediteerden en al deze diepere zaken in zichzelf vonden, is dat zij de natuur niet moesten bevechten. Jullie hebben gezien hoe mooi de natuur hier is. Je kan je hele leven onder een boom doorbrengen. Terwijl je in het Westen, als je naar buiten wil gaan, ten minste tien tot vijftien minuten nodig hebt om je klaar te maken voor je naar buiten kan. Het is een heel gevecht. De natuur is dus zo vriendelijk geweest en dat is de reden waarom de mensen zich aan meditatie overgaven en deze zaken dieper in zichzelf vonden. Toen zij het vonden, werd het in het Sanskriet neergeschreven. Ik heb hierover zo’n groot dik boek dat alle shakti’s, peetha’s en alle Shri Chakra’s, Brahma Chakra’s, Lalita Chakra’s en zomeer beschreven heeft. Dit werd gewoon neergeschreven maar bijna niemand kreeg zijn zelfrealisatie. Maar in welke andere taal ook, zoals Marathi of Hindi, die door de gewone mensen gesproken en geschreven werden, werd niets gedaan, niemand wist er iets van. Alleen enkele mensen die erover lazen, in het bijzonder de Shaiva’s, begonnen het op te zoeken en eraan te werken. Maar zeer weinig mensen kregen hun zelfrealisatie. Daarna, in de twaalfde eeuw, waren er alleen de Nathpanthi, experten in het Sanskriet, die het zeer strikt volgden. Zo mocht een meester maar één discipel hebben, niet meer dan dat. Dit was hun traditie. Maar in de twaalfde eeuw was er Gyanadeva, Gyaneshwara, die ook een Nathpanthi was. Zijn guru was zijn eigen broer. Hij vroeg dus aan zijn broer de toelating om al deze zaken openlijk te zeggen of ze tenminste in het Marathi te zeggen, want de gewone mensen wisten niets van deze kennis. Hij kreeg dus de toelating en hij schreef het zesde hoofdstuk van de Gyaneshwari waarin hij de Kundalini beschreef. Maar dit gebeurde in de twaalfde eeuw.

Daarna hebben nog vele heiligen Haar beschreven, over Haar gesproken. De plaats waar we gisteren naartoe gegaan zijn, Satara, dat is de plaats waar Shri Ramdasa leefde. Hij zei dat de Kundalini, wel iemand vroeg hem hoeveel tijd nodig was om de Kundalini te doen oprijzen. Hij zei dat ( … ), het betekent: dat ogenblik. Maar de persoon die Haar wil ontvangen moet Haar verdienen en degene die Haar wil doorgeven moet ertoe in staat zijn. Dat is de grote voorwaarde. Het is zo’n belangrijke factor. Het resultaat hiervan is dat zeer, zeer weinig mensen hun zelfrealisatie kregen. En zij die als gerealiseerde zielen geboren werden, beseften dat het onmogelijk was om tot deze mensen te spreken. Gyaneshwara, die zelf zo’n verlichte ziel was, schreef een prachtig boek: “(…)”, dat Ik zal trachten te verfabrPdat zeer veel vreugde geeft. Mij geeft het tenminste enorm veel vreugde. Hij ging zo ver in het begrip van deze vreugde. Ik wou dat we in de Engelse taal de subtiele elementen bezaten om dat boek te vertalen. En dan schreef hij dit boek toen hij nog maar drieëntwintig was. En op de leeftijd van drieëntwintig jaar kreeg hij er zo genoeg van dat hij levend in Samadhi ging, dit wil zeggen dat hij een grot binnenging en zichzelf doodde. Zij hadden hem allemaal erg gekweld. In deze tijd heeft deze ( … ) deze stommerd ons niet veel gekweld. Maar alle heiligen in dit land, en in welk land ook, werden erg gekweld en er was geen politiebescherming en niemand om te publiceren wat deze mensen van plan waren. Maar ondanks dat alles zie Ik dat er nu veel Sahaja Yogi’s zijn die hooggeplaatste posities in de regering innemen. En er komt misschien een dag waarop alles zal ontploffen. Het grootste probleem van ons land is iets dat jullie niet kunnen begrijpen, want jullie hebben dat probleem niet. De omvang van de corruptie die we hier van A tot Z hebben, voor alles, dat kunnen jullie niet begrijpen. Ik bedoel. Ik heb nooit een ander land gekend waar het tot zo’n uiterste ging. Zelfs niet in de Fillipijnen. Daar was het maar één persoon die het deed. Hier moet iedereen geld krijgen en geld betalen aan een hogere piet. Tenzij men Sahaja Yoga beoefent zal dit niet kunnen uitwerken. En Sahaja Yoga kan slechts uitgewerkt worden als de mensen begrijpen dat dit hun erfenis is en als het voor hen mogelijk is Sahaja Yoga te begrijpen en zij in staat zijn het te verspreiden. In het noorden van India is het veel beter, hoewel de vibraties in Maharashtra veel beter zijn. De vibraties in Maharashtra zijn zeer goed. Het is iets raar. De vibraties in Maharashtra zijn zeer goed, de mensen in het noorden van India zijn zeer goede Sahaja Yogi’s

Zelfs in Bombay komen er 12.000 mensen naar Mijn programma. Maar toch is de manier waarop het zich in het noorden van India verspreid, zeer verrassend. Hier verspreid het zich ook in Satara, want dit district werd gezegend door Ramdasa. Ik denk dat als er een bloem is, er ook doornen moeten zijn en dit district heeft enkele echt zeer slechte schuldigen. Amandagar is veel beter. In Aurangabad doen we het veel beter. Het zal veel beter uitwerken in Aurangabad. En als je dan naar die andere plaats gaat, Bherar, waar Ik vandaan kom, daar gaat het zeer snel uitwerken. De zaken bewegen daar zeer snel. Ik was verwonderd dat zoveel mensen mij vertelden dat er zoveel Sahaja Yogi’s waren, dat er in Akula zoveel zijn. Ik was verwonderd. Ik ben er niet geweest! Zo gebeurt de verspreiding dus in Maharashtra. Jullie lied “Maharashtra Desha” heeft niet gefaald, het werkt uit. Maar Ik denk dat Satara de moeilijkste plaats is. Waar we gisteren waren, gaf Ik ze ervan langs voor wat ze waren. Het heeft hen goed vooruitgeholpen, want diegenen die gekomen waren om tegen te werken, bleven zitten en kregen hun zelfrealisatie. Zij misleiden dus mensen om een soort van nieuwe cultuur op te starten net zoals jullie begonnen zijn met de hippies. En zij trekken jonge mensen aan. De jonge mensen verlaten hun scholen. Sommige ouders kwamen bij Mij om erover te klagen. Zij hebben geen aandacht voor hun studies en falen voor hun examens en zij worden domweg door deze mensen gebruikt. Ik vroeg enkele van deze jongens: wat is jullie gedragslijn? Zij antwoordden: wij hebben geen gedragslijn. Wat is dan jullie doel? Wij hebben geen doel. Waarom doe je dan al deze nonsens? Zij zeiden: omdat wij alles doen wat de ouderen ons zeggen. Ik zei: hebben jullie dan helemaal geen persoonlijkheid? Dit is precies wat er gebeurde toen deze hippiebeweging van start ging. Sommige zogezegde intellectuelen, begonnen met deze vreselijke hippietoestanden in het Westen en toen zij tot de bevinding kwamen, daar konden zij niet tussenuit, toen zij tot de bevinding kwamen dat het ging mislukken, hadden zovele kinderen hun opvoeding gemist. Ik weet zoveel kinderen die zwanger geraakten, meisjes, en de jongens (…). En dat alles bracht hen tot zo’n uiterste dat zij geweldadig werden. Maar, hoe kan je iets uitwendig veranderen tenzij er een verandering binnen in jezelf plaatsgrijpt? Dat kan je niet! En de zeven eerste mensen tegen wie Ik ten strijde trok waren allemaal hippies. Zij waren verschillend. Zij noemden zichzelf hippies, maar zij gedroegen zich als varkens, zij wilden alle comfort, alles gratis, zij waren uiterst dominant en twistziek. Maar de grondvesten werden, verrassend genoeg, met hen gelegd. Maar Ik moest gedurende vier jaar regelmatig op hen werken. Zo startte Sahaja Yoga en je weet hoezeer het zich vandaag de dag verspreid heeft, hoe ver het is gegaan. Alleen is er in Maharashtra dit probleem van deze zogezegde intellectuelen, tenminste, zo noemen zij zichzelf, maar zij hebben geen intelligentie. Ik sprak met een man: hij wist niets van spiritualiteit, hij wist niets van geneeskunde, hij wist niets van wetenschap.

Ik zei: welnu, wat weet je dan? Het was onmogelijk. Zo’n mensen die dus geen werk hebben, want zij kunnen het niet aan, zij starten zo’n zaken op en wij zouden niet kwaad op hen moeten worden. Zij proberen problemen te scheppen en zij krijgen geld uit bepaalde bronnen. Ik denk dat zij bang zijn dat Sahaja Yoga hun praktijken aan het licht zal brengen omdat wij geloven in eerlijkheid en misschien denken zij dat eerlijke mensen hen kwaad kunnen doen. Misschien. Ik weet niet waarom. Dit is misschien één van de redenen waarom deze mensen bang voor ons zijn.

Wat het ook is, wij moeten beseffen dat wij, voor welk groot werk ook, moeten opofferen. Natuurlijk zullen wij niet gekruisigd worden zoals Christus, neen. Jullie zullen ook niet moeten opofferen zoals mijn ouders het hebben gedaan voor de onafhankelijkheid van dit land. Jullie zullen ook niet gekweld worden, maar jullie zullen misschien kleine ongemakken hebben. Maar Ik moet jullie erg bedanken om hier te zijn gekomen en Marathi liederen te hebben gezongen. En zij denken dat dit slechts mogelijk is omdat jullie allen Sahaja Yogi’s zijn. Dat jullie het anders niet hadden kunnen doen. Als er dus enkele ongemakken zijn, denk dan dat het een spel is, dat is alles. Ik dacht dat we vandaag de Puja van Shri Chakra en Lalita Chakra zouden moeten doen, die we nog nooit gedaan hebben. Het is de juiste plaats om deze chakra’s vandaag te doen. Er werd veel over Shri Chakra en Lalita Chakra geschreven maar om het grondig te begrijpen… : wanneer de linkerkant de Visshuddhi bereikt, dan gebruikt deze de Shri Chakra in de rechterkant en de Lalita Chakra in de linkerkant om zichzelf te manifesteren. Het zijn deze twee chakra’s die alles wat we zien manifesteren. Maar het zijn deze chakra’s die verschillende soorten vibraties uitzenden en door hun hoekigheid – zoals wanneer je een stuk karton hebt dat de hele tijd ronddraait en waarin kleine gaatjes zijn met verschillende kleuren – krijg je verschillende kleuren en ook nog verschillende permutaties en combinaties. Op dezelfde manier worden verschillende permutaties en combinaties gecreëerd en zo krijg je al de voordelen van Sahaja Yoga. Deze twee chakra’s zijn dus heel belangrijk. Ik weet niet of jullie mantra’s weten voor Shri Chakra, maar ik zal jullie een boek geven, later. Ik zal het voor jullie vertalen en jullie kunnen dan iets samenstellen voor Shri Chakra. Shri Chakra rechts en Lalita Chakra links, wat we dus vandaag werkelijk vereren is de kracht van Mahakali en de kracht van Mahasaraswati, beide samengebracht. Nu beginnen we dus zaken te combineren en ze dus niet apart te zien. Nu zijn deze twee energieën zeer belangrijk. Zonder de energie bestaat niets. Zo is bijvoorbeeld deze lamp nutteloos als zij de kracht niet heeft om licht te geven of te branden. Op dezelfde manier ben je nutteloos als je je zelfrealisatie niet hebt want je kracht is niet opgewekt, tenminste niet volledig. Maar deze twee krachten geven ons, zelfs zonder zelfrealisatie, zeer veel voordelen. Wat je ook ziet, wat in deze wereld geschapen is, werd gedaan door deze twee krachten van de Adi Shakti.

Maar hier beweegt de kracht niet, zij beweegt niet. Maar in het menselijk wezen begint de kracht te bewegen en wanneer zij begint te bewegen, dan kunnen wij zeggen dat zij een andere wereld schept. Maar de beweging is niet alles. Deze kracht geeft je eigenlijk intelligentie, geeft je allerlei zaken die je als menselijk wezen hebt. Maar later word deze kracht in jezelf verlicht en de linker en rechterkant worden verlicht. Deze verlichting krijg je wanneer je je zelfrealisatie krijgt, maar niet onmiddelijk, niet onmiddelijk, dat moet men begrijpen. Als je bijvoorbeeld pijn hebt, of als je chakra verstoord is, dan moet je je handen gebruiken.. Je kan niet zeggen: de energie vloeit door mij, dus is alles in orde, ik kan het aan. Dat is het niet. Je moet je handen gebruiken om deze kracht aan jezelf of anderen door te geven. Als je maag pijn doet, dan kan je zeggen: als deze energie door mij stroomt, waarom moet mijn maag dan pijn doen? Maar de inbreng van deze chakra’s moet nog komen en daarom moet je de krachten van je handen gebruiken. Als je je handen niet kan gebruiken, dan kan je deze energie niet doorgeven. Veel mensen hebben Mij reeds gevraagd. Moeder wanneer zal er een horizontale beweging plaatsgrijpen? Het zal horizontaal spreiden, zeker en vast, maar zelfs deze horizontale beweging moet door deze zeer belangrijke chakra’s geleid worden. Je moet dus het belang van deze twee chakra’s in jezelf begrijpen. Daarom heb Ik je reeds dikwijls gezegd je hoofd niet teveel op deze manier te bewegen, zelfs wanneer je praat. Ik bedoel, het is een manier van praten, dit niet, dat niet, het komt zeer veel voor, in het bijzonder bij de Fransen. Dat is nog een manier om je chakra’s niet te respecteren. Je moet je schouders niet teveel bewegen. Meestal spreken jullie op deze manier, het werkt de chakra’s tegen. Je zou de schouders recht moeten houden. Als je zingt kan je je bovenlichaam bewegen, dat is goed, maar niet de schouders. Dit moet men begrijpen, dat men voor deze twee chakra’s moet zorgen. Je kan je nek, je lichaam bewegen wanneer je zingt, dat is belangrijk, het helpt, maar niet je schouders. De schouders moeten stil gehouden worden. Maar als je ja zegt, hoef je niet ja, ja, ja te knikken. Het is iets heel, heel eenvoudig, maar het kan een zeer slecht effect hebben. En zij die hun schouders teveel bewegen, voelen de vibraties niet omdat hun chakra’s niet in orde zijn. Het is een eenvoudige zaak om te begrijpen, dat zij de belangrijkste chakra’s zijn die we hebben en dat wat ook uit deze Paramchaitanya moet gebruikt worden, door deze twee centra moet gebruikt worden. Veronderstel dat een chakra langs de ruggegraat verstoord is. Je moet dan je handen gebruiken. Iemand kan zeggen: ik zet er mijn aandacht op. Het werkt niet op die manier, want je aandacht heeft nog niet dat niveau bereikt waar deze chakra’s/ zoals Shri Chakra en Lalita Chakra, je aandacht gehoorzamen. Zij doen het niet. Je moet het dus met je handen klaren. Pas op, beweeg je schouders niet teveel. En als je ziet hoe de Indiërs bhajans zingen: zij bewegen het hele lichaam, zij doen zo.

Maar zij zullen nooit hun schouders bewegen. De schouders bewegen in dezelfde richting als hun nek. Het kan zijn dat zij hun nek zo bewegen, maar zij zullen nooit hun schouders zo bewegen, volgens Indische maatstaven brengt dit geen voorspoed. Door de cultuur die gebaseerd is op wat vele heiligen en zieners hebben verteld, staan deze maatstaven meer in verband met het spirituele leven dan met het materialistisch leven. We kunnen zeggen dat het materialistisch leven je slechts een gedeeltelijke ontwikkeling brengt, tenzij er een basis van spiritueel leven is. Maar om volledig te ontwikkelen, moet je een spirituele basis hebben. Daarom moet de spiritualiteit diep zijn, volledig toegerust zijn, absoluut perfect zijn, want zij is de grondslag. Dan kan het hele gebouw opgetrokken worden. In het Westen is het verkeerd gegaan, het geeft niet. Nu kunnen jullie het opbouwen en dan zullen jullie verwonderd zijn hoe jullie echt stevige mensen geworden zijn. Dit is een zeer korte lezing over Shri Chakra. Ik denk dat Ik zou moeten gaan zitten en er alles over neerschrijven en het zou voor jullie fijn en handig zijn om te lezen. Maar je moet weten dat deze chakra’s uiterst efficiënt worden wanneer je voorbij de gedachten gaat, want de gedachte oefent er een druk op uit en door de druk wordt de beweging van deze chakra’s erg traag en ondoelmatig. Maar eens je uit je gedachten geraakt en het gedachtenloos bewustzijn betreedt, dan beginnen deze chakra’s te werken en begin je veel dieper in je eigen wezen af te dalen.

Moge God jullie zegenen.