Christmas Puja – Hij is enkel chaitanya

Ganapatipule (India)

Feedback
Share

Kerst Puja – “Hij is enkel chaitanya” – Ganapatipule, India – 25 december 1990

Vandaag hebben we een prachtige gelegenheid om de geboorte van Christus te vieren. Hij werd in een kribbe geboren. Al deze dingen waren vooraf al gepland: dat hij moest geboren worden in een kribbe, in moeilijke omstandigheden, om aan te tonen dat, of je nu rijk of arm geboren wordt of in moeilijkheden of in problemen, als je goddelijkheid in je hebt, schittert die vanzelf. Omdat het christendom een erg verkeerde en afwijkende koers nam, zijn ze nooit bij machte geweest de betekenis van Christus te begrijpen.

Voor hen is de onbevlekte ontvangenis absoluut onmogelijk. De meeste mensen denken dat het een soort van mythisch verhaal is. Maar in India geloven de mensen dat Gauri Shri Ganesha uit haar eigen vibraties heeft geschapen en dat hij de godheid van de Muladhara werd. Wij accepteren het. Maar in het Westen niet; ze zullen zoiets nooit aanvaarden omdat hun mentale zijde te veel ontwikkeld is en hen domineert. Misschien hebben ze niet zo’n oude traditie als de Indiërs om te begrijpen dat God boven alles is. Zelfs het concept van God is zeer mentaal. Bovendien heeft de manier waarop het christendom gewerkt heeft, niet voor de juiste begeleiding gezorgd.

Integendeel, overal waar ze gefaald hebben zeggen ze: “-Het is een mysterie”-. Maar voor Indiërs is het heel eenvoudig te begrijpen dat voor God alles mogelijk is. Hij is tenslotte God. Hij is God Almachtig. Door deze mentale houding, die van lager allooi is dan de kennis van je Spirit, kan het ordinaire, wereldse soort van oppervlakkige kennis nooit iemand toelaten om de grootheid van God te aanvaarden. Ik had een grootmoeder langs mijn vaders kant en zij vertelde ons een mooi verhaal over iemand die op het punt stond God te ontmoeten. In India begrijpt iedereen dit soort zaken.

Ze zullen niet vragen: “-Hoe zal hij God ontmoeten? Ze accepteren het gewoon. Oké, hij zou dus God ontmoeten. Toen hij op pad was, ontmoette hij een man die langs de kant van de weg liederen zat te zingen, bhajans over God; verder deed hij niets. Hij vroeg: “Oh, jij gaat dus God ontmoeten?” “Ja”, zei de man, “Ik ga hem ontmoeten. Heb je soms een boodschap voor hem?” “Zeg hem dat het mij goed gaat, maar vraag hem of hij voor voedsel kan zorgen, want ik denk dat ik bijna door mijn voorraad heen ben” zei de zanger. “Echt, is dat alles wat ik God moet zeggen?”, vroeg de man.

“Jazeker,” zei hij, “zeg het hem a.u.b., ik weet wel dat hij er zeker voor zal zorgen, maar zeg het hem toch maar a.u.b.” De man vervolgde zijn reis en ontmoette een tweede man, die op zijn hoofd stond en allerlei soorten van yoga asana’s deed enz… en deze vroeg hem: “Ga a.u.b. naar God en vraag hem wanneer hij mij gaat ontmoeten; ik heb reeds alles geprobeerd. Ik zou hem graag willen zien en ik zou graag zijn dharshan willen”. “Oké, zei de man. Dus hij ging naar God en toen hij met alle werk dat hij nog moest doen klaar was, vroeg God hem: “Heb je mij iets te zeggen?” “Niet veel”, zei de man, “maar toen ik naar hier kwam ontmoette ik een man die zei: “Ik doe allerlei zaken, ik heb alles geprobeerd, en wanneer zal God mij ontmoeten?

Ik sta op mijn hoofd, en ik doe allerlei yoga asana’s en allerlei zaken, ik ga ook naar de kerk en de moskee, ik bid, zeg allerlei gebeden, maar wanneer zal God mij ontmoeten?. God sprak: “Zeg hem dat hij een beetje meer moet doen. Het is niet gemakkelijk. Zodra Sahaja Yoga er is zullen we zien om hem te ontmoeten.” En dan zei hij: “Er was nog een andere man op de weg. Hij vermaakte zich gewoon door liederen te zingen. Hij zag me plots en zei me: “Mijn voedsel is ongeveer op, vraag aan God om dit voor mij te regelen.’ “ Hij zei: “Is het echt zo dat de voorraad op is?”- Onmiddellijk zei God: “Wat doe je nu, waarom ga je er geen zorg voor dragen: zijn voorraad is op. Neen, neen, neen, gisteren hebben we alles geregeld”-. Hij zei: “oké, oké”. De man begreep er niets van. Die man deed van alles en God zegt nog dat hij nog moet wachten.

Waarom was God onder de indruk van de man die alleen maar liederen zong voor God, die niets deed om God te zoeken en niet van de tweede die niets anders deed? Toen God zag hoe verward hij was, zei hij: “In orde, ga naar die twee mannen, zeg hen dat je naar God ging en vertel hen dat je zag dat hij een kameel door het oog van een naald deed gaan.” De man vroeg hem of hij dat werkelijk moest vertellen. God zei: “Ja, en kijk hoe ze reageren.” De man begaf zich dus op weg en kwam de kerkganger tegen en zei dat God gezegd had om te wachten tot S.Y. komt om hem te ontmoeten. Tot dan moet je maar zien je te behelpen. De andere zei: “O God, wanneer zal S.Y. komen?” De ene: “Ik hoop ook dat S.Y. komt en dan zal hij je ontmoeten”. De ander was teleurgesteld. Toen vroeg de man hem wat hij bij God gezien had.

Hij zei: “Ik zag hoe hij een kameel door het oog van een naald liet gaan”. De man reageerde: “Wat? Hoe is dat mogelijk? Het is onmogelijk”. Hoe mentaal (gelach). “Hoe is het mogelijk dat een kameel door het oog, dat is onmogelijk. Zie zijn volume tegenover zo’n klein ding. Hoe kan hij er doorheen? Neen , neen, neen, neen, je vertelt mij een verhaaltje omdat jij bij God geweest bent en je probeert mij te overbluffen, dat is alles. Ik geloof niet in al die nonsens. Je vertelt mij alleen maar leugens, en probeer me niet voor de gek te houden. Hij vervolgde dus zijn weg tot hij terug bij de andere persoon kwam die goed aan het eten was. Hij zei: “Hoe is het met u?”- “Ik weet dat hij alles in orde bracht vooraleer je hem ontmoette”- “Ik weet dat het eigenlijk in orde was, hij past altijd op mij. Maar wat heb je gezien toen je daar was?”

De man zei: “ik zag hoe God Almachtig een kameel door het oog van een naald liet gaan, het was werkelijk verbazingwekkend.” “Wat, verbazingwekkend “ zei de man? “Hij is God, je weet dat hij God is, weet je dat hij God is? God kan alles doen, alles kan hij.” Dat deed hem verstaan, dat als je begrijpt dat God Almachtig is, dit niet betekent dat hij de Himalaya’s naar Maharastra kan verplaatsen . Dat betekent het niet! Maar almachtig in de betekenis dat hij de subtielste dingen kan doen en zulke dingen kan onze mentale kant, ons brein niet begrijpen. Het is boven het begripsvermogen van het menselijk verstand. Dat is wat God is. Hij is degene die menselijke wezens geschapen heeft. Hij moet dus verder staan dan wij, aangezien hij onze schepper is. Als de pottenbakker een pot maakt staat hij verder dan die pot, want de pot kan God niet creëren.

En de pottenbakker heeft de pot gemaakt. Dat betekent dat de pot die door hem gemaakt is iets moet hebben dat door hem gemaakt is en dus moet hij machtiger zijn dan de pot. Maar het is ongelooflijk, of anders gezegd, voorbij het menselijk bevattingsvermogen wat een God het moet zijn die deze fantastische computer heeft gemaakt. Wij vinden alles vanzelfsprekend. Wij kunnen zelfs geen deeltje klei maken. Wij kunnen niets, mensen kunnen niets scheppen. Als er een stuk steen is, kan je hem oprichten. Als er wat klei is kan je er een soort huis uit maken. Maar dat zijn allemaal dode dingen uit dode dingen. Maar, kunnen jullie een kaars maken die negativiteit zal verbranden? Jullie hebben gezien dat voor mijn foto de badha’s verbranden. Kunnen jullie dat?

Wij hebben nu een besef van de volledige inwerking van het delicate mechanisme ook van de zeer beweeglijke ontplofbare mechanismen. Hoe het werkt om mensen te maken, om het hele universum te creëren, al deze mooie bloemen en bomen en alles. Kijk naar de sterren, met hoeveel ze zijn. Daaruit heeft hij de moeder aarde gekozen om mensen te scheppen. Hoe hij die gemaakt heeft. Als hij zijn eigen zoon wil zenden kan hij dat doen op een manier die hem belieft. Zelfs dat uit te dagen toont aan dat het mentale, het menselijke verstand zich absoluut in het slijk bevindt. Het aanvaarden is alleen mogelijk als echte heiligen je vertellen dat Shri Ganesha op zo’n manier uit Gauri geboren is. Maar wanneer je je in echt geloof in Sahaja Yoga stort, begin je mirakels te zien en dan kan je begrijpen dat deze mirakels hebben plaatsgevonden.

En als er terug een mirakel moet plaatsvinden dan zal het gebeuren, in elk geval. Wij zelf doen niets. Het wordt gedaan en je twijfelt er niet aan en als je eraan twijfelt word je terug dat menselijk wezen dat zich in het slijk bevindt. Ik zeg altijd dat jullie nu als geopende lotussen zijn. Jullie vliegen niet in de lucht, jullie wortels zijn daar beneden, maar nu zijn jullie lotusbloemen. En op de top van de lotus is het Mahalakshmi-principe geboren. Het Mahalakshmi principe is diegene die op aarde kwam als Sita, als Rhada en ook als Maria, Moeder Maria. Het verhaal zegt dat Mahalakshmi uit de zee geboren is. Wat is de betekenis van Maria? Mary (mare) betekent zee.

Zij werd uit de zee geboren en zij, Mahalakshmi zelf kon een kind creëren, wat is daar verkeerd aan? Ze kan gelijk wat doen. Je moet die dingen overstijgen. Christenen moeten boven het christendom uitstijgen en inzien wat een fantastisch gebeuren het was toen Christus, die de incarnatie van het Ganesha principe was, op aarde kwam. Ganesha die Mahavishnu wordt, is een heel gewichtige zaak die men zou moeten trachten te begrijpen. Ganesha is de zoon van Shiva. Shri Ganesha is degene die het eerst werd geschapen, voor al het andere in de atmosfeer werd geschapen, omdat hij de Omkara is, en de Omkara is de eerste scheiding van de Adi Shakti van Shiva. Dat geluid, Tankar wordt het genoemd. Vandaar begon Omkara en hij is daar de belichaming van.

Dat geluid is dus Shri Ganesha, zijn kracht (macht) was eerst geschapen, alleen om heiligheid te scheppen, pavitrata. Toen die heiligheid was gecreëerd, deze pavitrata werd alles in de zee van deze heiligheid geschapen. En dan incarneerde hij als Christus, maar als Mahavishnu, niet als Shiva’s zoon, maar als Mahavishnu. En wie is Vishnu? Hij is de oom van Shri Ganesha. Zijn moeders broer is Shri Vishnu. Hij werd dus door Mahavishnu opgevoed, maar Mahalakshmi paste het Shri Ganesha principe toe. Op de kaart van de Kundalini kunnen we zien dat Shri Ganesha verbonden is aan de linkerkant met de Ida Nadi en de Kundalini erboven.

Wat gebeurde is dat hij dat deel oversteeg en als hij moest komen om de dingen te redden, moest hij komen als zoon van Mahalakshmi. Het was dus Mahalakshmi die hem adopteerde of we kunnen zeggen hem ontving in zichzelf als Christus en hij werd Mahavishnu. Alles is mogelijk in de familie van goden en godinnen, omdat het goden zijn. Het gaat het menselijke verstand te boven om te begrijpen hoe de dingen zich in dat rijk ontplooien. Maar nu jullie gerealiseerde zielen zijn kunnen jullie de koele bries voelen, zovele nieuwe dingen gebeuren met u, dus geloof me maar dat er geen onheilige gebeurtenissen zijn onder goden en godinnen. Er is niets menselijk in hen, ze zijn allemaal goddelijk, zuiver.

Eens jullie dit punt begrijpen, begrijpen jullie ook waarom Shri Ganesha moest aanvaarden om de zoon van Mahalakshmi te zijn en als Christus geboren werd. Omdat hij op het niveau van de Agnya moest komen en voor de verlossing. als Ganesha. Hij doet het verlossingswerk niet, omdat hij er in dat stadium voor de onschuld is, voor de heiligheid en wijsheid, of ook om de negativiteit te vernietigen. Maar hij moest komen, hij alleen. Alleen Ganesha kon tot het niveau van deze erg geknelde Agnya Chakra gebracht worden. Waarom is het gekneld? Het is een vrij wetenschappelijk iets, wat ik vandaag niet wil bediscussiëren. Maar het moest geklemd zijn en deze Agnya geraakt meer en meer geklemd, en nog meer als we nog meer denken, als we nog meer naar links of rechts gaan, absoluut. Dus in dit erg subtiele gebied kan alleen Christus verblijven omdat hij de allersubtielste is.

Hij is subtieler dan een atoom, want hij is subtieler dan de vibraties in een atoom, die asymmetrisch bewegen en symmetrische bewegingen zijn subtieler dan het atoom. En dit is subtieler dan dat ook. Dus in dat heel beperkte, beklemde gebied kan alleen een persoonlijkheid als Christus wonen, die niets anders dan zuiverheid is. In hem is geen ander element behalve zuiverheid. Alle andere incarnaties bevatten de 5 elementen, maar hij heeft niets. Hij is niets anders dan zuivere vibraties. Daarom kon hij op het water wandelen omdat er geen massa, geen materie in zijn lichaam was. Geen materie, geen element, behalve Chaitanya zelf, Omkara, Ganesha wordend uit het schraapsel dat uit haar lichaam kwam. Alleen Chaitanya (vibraties). Wij kunnen dus zeggen dat op het niveau van Ganesha de Chaitanya in die vorm werd behouden.

Maar op het niveau van Christus niet. Maar het ganse drama werd later gespeeld rond zijn dood en wederopstanding omdat hij voor onze verrijzenis verantwoordelijk is. Hij is de poort. Hij is de weg omdat hij Shri Ganesha is. Omkara is de weg en hij is de weg, maar hij is niet de bestemming. Zijn Moeder is de bestemming. Zelfs Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali zijn niet de bestemming: Adi Shakti is de bestemming die je moet bereiken. Al deze dingen werden nooit verteld werd in de bijbel, omdat hij nauwelijks vier jaar in het publiek optrad. Toch wilden zij er niet over spreken omdat zij het niet wisten, er was ook een uitgesproken onderdrukking van alle goddelijke dingen die voor die mensen allemaal gecommercialiseerde instituten waren, zoals we ook in India allerlei gecommercialiseerde instituten hebben. Het enige voordeel in India is dat religie, God zij dank, niet georganiseerd is.

Zij organiseerden het, ze organiseerden Christus en al zijn principes, alles. En nu denken ze dat hij een goed mens was. Wat een erkenning voor hem! Dus vandaag zijn we hier om de geboorte van Omkara te vieren. Ik weet niet of jullie je kunnen realiseren wat het is? Het beweegt in alles, of het anu, paramanu is, Dit is in atomen en moleculen, in het organiseren van alle scheikundige elementen en alle natuurwetten, ook in de zwaartekracht, in alles wat beweegt is deze Omkara en jullie vibraties zijn niets dan Omkara’s. Eigenlijk zijn de vibraties die uit mijn foto komen Omkara’s. Op de hoofden van de mensen is er Omkara. Hoe gebeurt het dat deze lichten op Omkara lijken? Hoe is het op de hoofden van de Sahaja yogi’s? Op de hoofden van alle Sahaja yogi’s is er Omkara, of Allah in Arabische termen. Ook mijn naam is Arabisch. Wie doet dat? Hij is het die dat doet. Dus Omkara zelf neemt vorm aan om dingen te doen om jullie te overtuigen van Adi Shakti.

Hij is degene die al deze krachten hanteert. Hijzelf komt niet op de foto, hij doet dat niet, maar hij haalt een truc uit. Als je per slot van rekening in detail kijkt hoe je een foto krijgt? Door het licht. Het licht gaat rechtdoor, een rechte lijn. Maar als hij wil kan hij het licht een andere richting uitzenden. Hij kan het zelfs in iets anders veranderen. Hij kan doen wat hij wil en dat is wat hij doet om u te overtuigen. Hij zei ook: “ Alles wat je tegen mij doet zal ik tolereren, maar niets tegen de Heilige Geest.” Deze Heilige Geest is de Adi Shakti. Zonder hem kun je niet naar de Sahasrara. Dus in het ganse spel is hij de sutradhaar., is hij de conducteur, degene die de touwtjes bedient in het poppenspel. En zulks is heel belangrijk als je tot Shri Ganesha bidt elke keer dat het puja is en zo bidden we tot Heer Jezus Christus. Elke keer. Zonder zijn voorspoed en hulp kan je niet aan Sahaja Yoga doen. Hij is de leider (bestuurder). Zie je, ik zit hier en hij is de leider. Stel je voor dat er geen leiderschap is, hoe zat ik hier te spreken? Er kan niets gebeuren. Maar hij is zo efficiënt, en je ziet hem nooit dingen doen.

Moge God jullie zegenen.