Paas Puja

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Paas Puja – Sydney, Australië – 31 maart 1991

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 30/03/2015

[Een yogi zegt dat Shri Mataji hem heeft gevraagd om de horoscoop voor te lezen die hij onlangs heeft gemaakt.] Het is gemaakt door een heel bekende astroloog. [De horoscoop wordt voorgelezen.] Moksha kanaka betekent ‘degene die de realisatie geeft’ – moksha kanaka. Moksha. Drieënveertig… Het betekent ‘planeet’. Dat betekent ‘planeet’. Gajakesari yoga. Gaja is een olifant, kesari is een leeuw, dus het is een combinatie van beide dieren. Nishkalanka. Dat is een ander woord voor Kalki.
Vandaag zijn we hier om Christus te vereren om zijn verrijzenis uit de dood. Er bestaan verschillende theorieën over zijn dood, maar de waarheid is dat hij zijn eigen verrijzenis heeft bewerkstelligd, waarna hij naar India is getrokken, waar hij voorgoed is gebleven met zijn moeder. De periode na zijn verrijzenis staat in geen enkel boek beschreven, maar in de, in een van de Purana’s staat wel beschreven hoe Shalivahana, een van de koningen uit de dynastie waarvan ik afstam, Christus heeft ontmoet in Kashmir. En hij vroeg hem: “Wat is uw naam?” Hij antwoordde: “Mijn naam is Isa.” En vervolgens vroeg hij hem: “Uit welk land bent u afkomstig, uit welke plaats?” En hij zei: “Ik kom uit een land dat zowel u als mij vreemd is, maar nu ben ik in mijn eigen land.” Ik denk dat hij zo aangaf hoezeer hij de Indiase sfeer apprecieerde. En daarna genas hij daar mensen. Zijn graf ligt daar, en zijn moeders graf ligt er ook.
Maar er gaan ook andere verhalen de ronde, die de wereld in gezonden zijn door mensen die hem niet zo goed kenden. Hoe dan ook zie je dat Christus erg onder de indruk was (van India) en dat hij vooral moraal heeft onderwezen, waar de Indiase geschriften ook over spreken, op heel nadrukkelijke wijze. Voor hem was moraal het allerbelangrijkste in het leven, want zoals je weet was hij de incarnatie van Shri Ganesha. Daarom was het Ganesha principe voor hem enorm belangrijk. En dit heeft hij kenbaar gemaakt door te zeggen: “De Tien Geboden zeggen: ‘Gij zult geen overspel plegen’, maar voorwaar, ik zeg u: ‘Gij zult geen overspelige ogen hebben’.” Hij ging er zo ver in dat zelfs de ogen niet overspelig mogen zijn. Dit wijst op een zeer helder inzicht in het soort persoonlijkheid dat we tegenwoordig vooral zien, waar de meeste mensen links en rechts overspel plegen met hun aandacht. Verder heb ik ook in een van de Upanishaden gelezen dat je al overspel pleegt als je zelfs maar naar een vrouw kijkt, dat je al overspel pleegt als je zelfs maar aan een vrouw denkt, en dat je ook overspel pleegt als je teveel met vrouwen praat. Nu heb ik gezien dat er tegenwoordig veel vrouwen worden gebruikt voor public relations; overal, in elk land. En zij houden dan verkoopspraatjes en onderhouden zich met mensen die een hoge positie hebben, waarbij ze op zo’n manier spreken dat deze mensen zich heel gevleid voelen. En één van de methodes om gunsten te verkrijgen – het verkeerd soort gunsten – van ambtenaren, is via deze PR-business, dat is heel gebruikelijk. En dit fenomeen is ook deels verantwoordelijk voor de corruptie in verschillende landen.
Moraliteit gaat hand in hand met allerlei vormen van geweld. Iedereen die gewelddadig is, iedereen die in de maffia zit, en iedereen die tot het uitschot van de maatschappij gerekend kan worden: het zijn allemaal overspelige mensen van het ergste soort. Daarom moet je echt begrijpen hoe belangrijk het is dat moraliteit een fundamentele deugd zou moeten zijn in Sahaja Yoga. Ik zou zeggen dat we vandaag vooral geluk hebben dat we deze gelegenheid kunnen vieren in het land van Shri Ganesha; dat we hier kunnen zijn om zijn verrijzenis te vieren, die werkelijk te danken is aan zijn zuivere, we kunnen zeggen totaal nishkalank leven. Zijn leven was zo zuiver! Zijn zuiverheid was een feit, omdat hij niets anders was dan chaitanya, hij was niets anders dan vibraties. Hij was zo zuiver dat hij zelfs over water kon lopen; hij was zo zuiver dat de dood hem zelfs niet kon vernietigen.
Zo moeten wij ook onze reiniging vooropstellen. Als wij over verrijzenis spreken dan doelen we op het krijgen van je tweede geboorte. Zoals ik jullie al eerder heb gezegd, wordt het proces van ei naar vogel ook wel dvijaha genoemd, dat betekent ‘tweemaal geboren’. Zo worden ook wij, die nog bedekt zijn door ons ego en onze conditioneringen, geopend totdat we in een vogel veranderen, en hierdoor zijn we ook allemaal meer te weten gekomen over de Brahma, over deze allesdoordringende kracht die de Brahma is. En zo komt het dat we nu werkelijk de dvijaha’s zijn geworden, een ander woord voor brahmanen. Voor hen die de Brahma niet kennen, heeft het geen enkel nut om godsdienstig te zijn, om gebeden te zingen of wat dan ook, omdat je niet verbonden bent; als je niet verbonden bent dan heeft dit allemaal geen betekenis. .
Maar we moeten onszelf wel goed in de gaten houden, met het oog op onze zuiverheid. Bij mensen die zich op een heel laag niveau bevinden heb ik gemerkt dat de onzuiverheid ontstaat uit wat Christus ‘fluisterende zielen’ noemde. Dit zijn mensen die beginnen te praten achter de rug van andere mensen, en die ervan genieten om zo te praten. Dit getuigt van een ontzettend lage persoonlijkheid. Ik vind dat dit gedrag in Sahaja Yoga volledig moet verdwijnen, want het creëert problemen, en de belangrijkste krachtbron van Sahaja Yoga, namelijk de collectiviteit, wordt hierdoor schade toegebracht. Vooral de vrouwen wil ik hierop wijzen, en in het bijzonder de vrouwen van de leiders hebben in dit opzicht een grote verantwoordelijkheid. Als zij zo beginnen te spreken of interesse tonen in roddelpraatjes, dan verlagen ze zichzelf tot het niveau van anderen en zetten ze hun moederschap op het spel. Elke moeder die haar kinderen toestaat om zo te spreken bederft werkelijk het hele leven van haar kinderen.
Iedereen die slecht spreekt over wie dan ook in Sahaja Yoga vormt een enorm groot gevaar voor beide personen, maar vooral voor zichzelf. Je zou dus altijd zelfs moeten vermijden slecht te dénken over anderen, laat staan erover te spreken. En als iemand dit wel doet, dan zou je met je handen je oren moeten bedekken en zeggen: “Vertel het me niet, ik wil niets slechts horen over wie dan ook.” Want als we slecht spreken over een ander, dan nemen we alle slechte kwaliteiten van die persoon over. En los daarvan raakt onze geest zo ook bedorven; er ontstaat een onzuiverheid in je geest. En als je het aan anderen vertelt dan groeit en verergert deze onzuiverheid.
Het is dus de verantwoordelijkheid van de vrouwen om hier ontzettend voor op hun hoede te zijn, want dit soort gedrag gebeurt vooral onder vrouwen, omdat zij zich eerder exclusief opstellen; ze hebben een besloten vriendenkring en ze leiden een besloten leven. Zij hebben een andere aard dan mannen. Als mannen kwaad zijn op iemand of als ze iets te zeggen hebben dan zullen ze gewoon op de vuist gaan, en daarna zand erover. Maar vrouwen zullen het in gedachten houden en erover beginnen te praten, en dit is een verschrikkelijk slechte eigenschap; als een worm kruipt het zich een weg en het is zwaar besmettelijk. .
Jullie moeten dus allemaal steeds onthouden dat dit het allereerste is dat je moet vermijden: te luisteren naar kwaadsprekerij over anderen en slecht te spreken over anderen; je over te geven aan roddelpraatjes. Ik heb hetzelfde ook al eerder gezegd in Perth, want de laatste keer dat ik daar kwam zag ik dat er verschrikkelijke dingen gebeurden tegenover mensen. En nu vertel ik het jullie opnieuw, want we bevinden ons op een punt waarop we moeten beseffen dat moraal niet alleen met seks te maken heeft, maar dat het veel verder gaat dan dat; het omvat veel meer. .
Omdat we streven naar onze zuivering moeten we dus aan zelfonderzoek doen. Mensen vragen me vaak: “Hoe komt het dat u het zo goed doet in Rusland?” Dit komt doordat er een aspect is dat bij Russen zeer goed is, namelijk dat ze heel zelfonderzoekend zijn. Als je een verhaal leest van een Russische schrijver dan zul je verrast zijn te zien dat ze allemaal aan introspectie doen; alle karakters zijn introspectief, ze willen erachter komen: “Waarom doe ik dit?” Stel bijvoorbeeld dat iemand lui is – hij werkt niet en hij besteedt zijn tijd aan lezen of andere dingen, maar hij kan zijn fysieke lichaam niet aan inspanningen overleveren – dan zal hij in zichzelf nagaan: “Waarom? Waarom ben ik zo lui? Waarom kan ik geen actievere dingen doen?” En als iemand zich altijd lastig gedraagt en een opvliegend karakter heeft, waardoor mensen hem niet sympathiek vinden, dan zal hij in plaats van kwaad te worden op anderen ook in zichzelf moeten kijken: “Waarom word ik niet geapprecieerd? Waarom geven mensen niets om mij, en wat heb ik in me dat me in zo’n beroerde toestand brengt?” Dan zul je zien dat je òf geconditioneerd bent, òf dat er een slinkse vorm van ego in je opkomt, waardoor je verkeerde dingen gaat doen die je niet zou moeten doen. Dat is één van de manieren om je geest te zuiveren: door aan zelfonderzoek te beginnen doen.
Wat de cultuur betreft, vind ik dat die maar weinig bijdraagt aan de gunstige ontwikkeling van mensen. In feite weet je nooit wat mensen van zin zijn, waartoe ze in staat zijn, hoe ver ze kunnen gaan. Niets is hier mogelijk. In sommige van de huwelijken die we hadden, heb ik de meest schokkende dingen zien gebeuren, waar die mannen of vrouwen me nooit over hadden ingelicht en ze kregen vreselijke ziektes. En ze brachten me er gewoon mee in de problemen. Zo zijn er nog vele anderen die dit soort dingen doen. Het eerste dat je dus moet weten is dat je geen hypocriet kunt zijn in Sahaja Yoga. Als je een hypocriet bent, als je niet oprecht in Sahaja Yoga gelooft en je ergens helemaal door laat meeslepen, als je jezelf niet zuivert en in jezelf keert dan zul je snel genoeg ontmaskerd worden en uit Sahaja Yoga worden gegooid, zonder twijfel. Ik zal je er zelf niet uit gooien, ik zal je vergeven; maar zoals ik je al eerder heb verteld zijn er twee krachten werkzaam in Sahaja Yoga: de één is middelpuntvliedend en de ander is middelpuntzoekend. Door de middelpuntzoekende kracht zul je aangetrokken worden, maar door de middelpuntvliedende kracht zul je weggeslingerd worden.
Je moet dus echt enorm op je hoede zijn, want dat wat je nu hebt is iets dat werkelijk buitengewoon is, verbazingwekkend hemels, en volledig moeiteloos. Eigenlijk sta ik versteld van mezelf, hoe ik al deze dingen tot stand heb gebracht; Maar ze zijn werkelijk tot stand gebracht, want zoals ik jullie al zei heeft de allesdoordringende kracht hier zelf een actieve rol in gespeeld. Zij onderneemt actie, omdat we ons nu in de Krita Yuga bevinden. Deze Krita Yuga ontstaat als er een gat is tussen één Yuga en een volgende Yuga. Zo hadden we bijvoorbeeld de Kali Yuga.
En Kali Yuga moet overgaan naar Satya Yuga, en daar tussenin komt de Krita Yuga, waarin er actie wordt ondernomen en er een evolutieproces plaatsvindt.
Nu is dus de laatste (stap in de) evolutie begonnen, deze allesdoordringende kracht is opnieuw heel dynamisch geworden. Dat is de reden waarom jullie al mijn foto’s krijgen en waarom al deze gebeurtenissen plaatsvinden, en waarom jullie zelf ook mensen zelfrealisatie kunnen geven; je staat zelf versteld van de wonderen die je meemaakt. Iedereen kan je over honderden wonderen vertellen.
En deze wonderen worden ook tot stand gebracht door deze allesdoordringende kracht. En als we op dit kritieke ogenblik waarop we al deze mogelijkheden hebben, nog hypocriet proberen te zijn, dan brengen we onszelf schade toe. Als we anderen proberen te bekritiseren in plaats van onszelf dan zullen we de trein missen. Je moet het belang van de tijd beseffen. Dat is iets wat mensen over het hoofd zien. Het is heel fijn in Sahaja Yoga, want je ben gezegend en je voelt je veilig, alles verloopt naar wens, je hebt zoveel broers en zussen en ik zie jullie gezichten stralen als rozen; en dat is allemaal heel goed, maar toch bestaat de kans nog steeds dat je terugvalt. De reden daarvoor is dat je jezelf moet uitzuiveren. Voel je nooit voldaan over jezelf. Sommige mensen waar ik tegen praat hebben nooit het gevoel dat ik het over hen heb; ze denken altijd dat ik het over iemand anders heb.
Probeer dus alsjeblieft te begrijpen dat we aan introspectie moeten doen en dat we moeten mediteren; en als we ons bewust worden van onze eigen gebreken dan beginnen we ze te zien, waardoor ze zullen verdwijnen.
We hebben echt een enorme taak voor de boeg, namelijk het bevrijden van de hele mensheid; en voor die taak moet je echt uit het beste hout gesneden zijn. Je moet een ideaalbeeld zijn. Mensen zullen jou zien. Ik heb mensen gezien die maar al te graag het podium op stappen om een staaltje van hun kunnen te geven. Dit is ego, besef dat, het is ego. Als je je eigen woorden niet in de praktijk brengt dan zal niemand je uiteindelijk nog serieus nemen. Integendeel, ze zullen uit Sahaja Yoga verdwijnen. Als je probeert indruk te maken dan zullen de mensen zeggen: “Kijk eens naar die opschepper!” Iedereen kan zien hoe je werkelijk bent. Misschien zien ze niet hoe ze zelf zijn, maar ze zien precies hoe een ander is.
Met al deze uitingen van het ego moet je dus echt ontzettend voorzichtig zijn. Als je nu bijvoorbeeld geld hebt, dan zul je er indruk mee proberen te maken, en ook als je macht hebt – stel dat je bijvoorbeeld een bepaalde positie bekleedt in de regering – dan zul je daar ook indruk mee proberen te maken, en dat geldt voor alle kunstmatige dingen. Ik heb mensen gekend die proberen indruk te maken met de meest absurde dingen, die geen enkele betekenis hebben. Dat begrijp ik niet, want deze dingen zijn allemaal slechts uiterlijk; ze verrijken je niet, ze geven je in geen geval de kracht die je nodig hebt en ze maken je ook absoluut niet mooier.
Al deze uiterlijke zaken kan iedereen dus krijgen, er is niets bijzonders aan jou; maar je innerlijke rijkdom kun je alleen ontwikkelen door jezelf te zuiveren, en dan kan je wedergeboorte plaatsvinden, zoals Christus het ons heeft verteld.
Nu is de tijd van wedergeboorte gekomen; jullie zijn allemaal herrezen, maar je moet jezelf nog wel zuiveren. Ten eerste, zoals ik jullie daarnet al zei, zou moraal de allerhoogste prioriteit moeten zijn voor ons allemaal. Denk je gewoon eens in hoe de meeste mensen hun leven leiden! Ik heb bijvoorbeeld zelf met mijn man in het Westen geleefd, in een heel andere atmosfeer, een andere maatschappij. We zijn daar naar feesten geweest, al dit soort dingen hebben we gedaan, en wat ik daar heb gezien is dat geen enkele man er veilig is, en geen enkele vrouw is er veilig. Ze flirten allemaal met elkaar; God weet waarom, want het is een vreugdeloze bezigheid. En als ze daarna weer naar huis terugkeren dan zien ze dat hun vrouw er niet is, of dat hun man er niet is. Ze leiden zo’n onzeker bestaan, omdat ze geen enkele zin voor moraal hebben. Voor hen zijn deze vormen van vermaak het allerhoogste, en omdat ze zo’n verkeerde interpretatie hebben van het leven lijden ze aan een verschrikkelijke onzekerheid.
Jullie moeten je kinderen opvoeden aan de hand van een correct, gezond gevoel voor moraal. En daarvoor moet je je zelf ook fatsoenlijk gedragen. Je zou je nooit romantisch mogen gedragen in het bijzijn van je kinderen, en je zou het ze ook nooit mogen aandoen je (als ouders) samen op te sluiten in je kamer en daar allerlei dingen te doen. Gedraag je daarentegen op een waardige manier, anders zullen je kinderen dit gedrag sowieso van je overnemen. En je zou ook voorzichtig moeten zijn met de televisie en de dingen die ze daar laten zien, of met wat de kinderen zien; ze moeten daar goed voor oppassen, en je zou ze moeten vertellen: “Dit is verkeerd. Dit is helemaal niet goed, en het kan ons problemen bezorgen.”
Als je een goede verstandhouding hebt met je kinderen dan zul je nooit problemen hebben met hen. Want kijk, hier geven ze zoveel voorlichting, en ondanks dat hebben jullie toch zoveel problemen met je kinderen! En wij geven kinderen helemaal geen voorlichting over al deze dingen, en toch hebben we dit soort problemen helemaal niet in India; want je wordt gewoon onschuldig gehouden. Als de kinderen onschuldig worden gehouden dan zullen ze hier nooit aan toegeven en dan zullen ze nooit in de problemen komen door toedoen van hun nieuwsgierigheid. Zorg gewoon dat ze nooit nieuwsgierig worden. Dan zul jij gelukkig zijn, de kinderen zullen gelukkig zijn en ze zullen van meet af aan een leven leiden dat gebaseerd is op moraliteit. Dit moet jij jouw kinderen geven: een correct gevoel voor moraal.
Verder is er nog iets anders dat ik heb gemerkt, en dat is dat het ontzettend belangrijk is om tijd te maken voor Sahaja Yoga. Veel mensen maken er geen tijd voor vrij, ze werken niet in de ashrams en ze hebben niet het gevoel dat ze iets moeten doen voor Sahaja Yoga. Maar je moet begrijpen dat je een wezenlijk deel bent van één lichaam. Stel nu dat ik een van mijn armen nooit laat werken en in een draagdoek leg, dan zul je zien dat hij nooit meer zal werken; hij zal zwak worden en hij zal niet meer in staat zijn om iets te doen, hij zal verspild zijn. Je zou dus alle ledematen van het lichaam moeten gebruiken, en zo zouden jullie ook allemaal zowel een fysieke als een mentale als een emotionele bijdrage moeten leveren; alles wat ook maar enigszins mogelijk is om bij te dragen aan Sahaja Yoga, want dit is jullie taak. Ik heb Sahaja Yoga niet nodig. Ik hoef dit niet te doen. Ik heb dit voor jullie opgestart, en het is dan ook jullie taak om het aan anderen door te geven. Dit is jullie verantwoordelijkheid, en jullie zouden die allemaal zelf moeten opnemen. Zo weten jullie bijvoorbeeld dat ik op mijn leeftijd nog om de drie of vier dagen reis, en dan nog zeer grote afstanden. Dit doe ik allemaal, maar waarvoor? Ik hoef dit helemaal niet te doen, want ik heb het zelf niet nodig. Ik doe het alleen omdat ik in mijn leven verondersteld word dit te doen. Maar verder kan ik echt niet uitleggen waarom ik het doe. Logisch gezien houdt het geen steek. Maar als jullie mij zien dan zeggen jullie: “We hebben zo’n hoge waardering voor Moeder, we hebben enorm veel respect voor haar, we houden ontzettend veel van haar en we vereren haar”, al dit soort dingen. Maar geef je zoveel als zij kan geven? Hoeveel geven we?
Ten tweede ben ik ook te weten gekomen dat mensen heel gierig zijn als het erop aan komt geld te geven voor mijn programma’s en andere activiteiten. Jullie willen dat ik hier kom. In de beginperiode gaf ik er mijn eigen geld aan uit, maar jullie willen toch niet dat ik naar hier kom met mijn eigen geld? Is dat gepast? Is dat zo? Als je enig zelfrespect hebt dan zou je niet willen dat ik mijn eigen geld uitgeef om hier te komen, dat ik geld uitgeef om dit op te bouwen en dat ik geld uitgeef voor de benzine van jullie auto’s. Of zouden jullie wel willen dat ik dat doe? Nee. Maar er zijn wel verschillende mensen die naar mijn programma komen, zo werd mij verteld, die niet betalen voor mijn programma’s. Dit is echt helemaal verkeerd. Als je niet betaalt, ik zeg het je, dan zul je hier onmiddellijk de weerslag van ondervinden; en wel degelijk op geldgebied, want als je niet geeft dan komt het geld ook niet. Alle mensen die gul hebben gegeven, hebben er heel veel voorspoed voor teruggekregen, zelfs in Australië, zelfs in India.
Dus ik moet je dit echt zeggen, zelfs al klinkt het niet verleidelijk. Want als mensen zeggen: “Moeder, we hebben geen succes in wat we doen, het werkt niet”, dan is er iets mis, ergens is er iets mis. Maar eenmaal je jezelf aan Sahaja Yoga begint te wijden, dan zul je zien dat alles zich onmiddellijk vanzelf zal beginnen oplossen. Dus als er iets is dat je verkeerd hebt gedaan en dat je niet had moeten doen, of als er iets is dat je niet goed hebt begrepen of als je iets hebt gedaan vanuit een misverstand, probeer dat dan te ontdekken. Deze situaties moeten worden rechtgezet. Alle plooien moeten worden gladgestreken in Sahaja Yoga. Alles zal op zijn plaats vallen. En dat niet alleen, maar ik heb gezien hoe alles op de meest wonderlijke manier met elkaar in lijn komt te liggen, zodat je echt versteld staat van de manier waarop het werkt. Het gaat in stijgende lijn. Dus als er iets niet meezit in je leven dan is er ongetwijfeld iets mis.
En dit heeft te maken met de moraal van je – ik zou zeggen, je financiële moraal. Daarnaast hebben we ook een paar verschrikkelijke tegenslagen gehad in dit land van jullie, doordat er vreselijke leiders zijn gekomen die alleen maar in geld geïnteresseerd waren. Dat was de enige reden waarom ze naar Sahaja Yoga kwamen, en je weet maar al te goed wat er met hen is gebeurd.
Je komt dus niet naar Sahaja Yoga voor het geld, maar je komt hier voor alles, in zekere zin, voor het geheel, want je moet een hogere staat bereiken. Daarom moet je ook geven, met een open hart. Wetende dat je zo’n groot geschenk hebt ontvangen zou je moeten denken: “Wat kan ik hier nu zelf aan bijdragen?” Natuurlijk heb ik jullie geld niet nodig; en ik bevind me niet eens in de positie waarin Christus zich bevond, maar zelfs hij heeft nooit ergens geld voor gevraagd. Ik heb dus zelf helemaal geen geld nodig van jullie. Maar het is wel nodig voor andere dingen, dus alle mensen die niet hebben betaald moeten goed onthouden dat, als ze willen dat het hun kinderen goed gaat, als ze willen dat het hun familie goed gaat en als ze willen dat het hen goed gaat op geldgebied, ze zonder er enig ego bij te voelen en zonder druk uit te oefenen op de leiders hun geld zouden moeten besteden op een manier die Sahaja Yoga werkelijk tot nut is.
De familie is weer een ander punt. Zoals ik jullie gisteren vertelde is er een tendens van: “Mijn huis, ik wil een eigen huis hebben, ik wil dit hebben,…” Vooral de vrouwen van de leiders. En hier moet ik hen opnieuw voor waarschuwen, want dit heeft al zo’n grote problemen veroorzaakt dat we hen uit Sahaja Yoga hebben moeten gooien. Ondanks het feit dat hun mannen heel waardevol waren wilden sommige vrouwen een eigen huis hebben, ze wilden hun kinderen bij zich houden en ze wilden in hun eigen omgeving blijven. Maar als de vrouw van een leider dit soort ideeën heeft, wat zal er dan met anderen gebeuren? De anderen moeten het voorbeeld volgen van de leider, maar als de leider niet het goede voorbeeld geeft en als zijn vrouw ook niet het goede voorbeeld geeft dan kan er echt een heel gevaarlijke situatie ontstaan. Zo heb ik gezien dat mensen een hele lijdensweg volgen doordat ze zich gewoon niet realiseren dat we allemaal deel uitmaken van één familie. En als we zo beginnen te denken – stel je voor dat we een van onze vingers afsnijden en ergens in de grond stoppen, wat zal er dan uit groeien? Zal er een boom uit groeien? Wat zal er uit groeien? Niets. Het zal daar gewoon blijven steken.
Zolang je niet verenigd werd met het geheel voelde je je goed, of je nu ergens aan het wegkwijnen was of wat dan ook, dat maakte niets uit; maar zodra je ermee verenigd wordt en vanaf het moment dat je deel uitmaakt van de familie zal het je pas opvallen hoe je je gedraagt en hoe je kinderen zijn. Zijn ze collectief? Delen ze of vechten ze? Probeer erop toe te zien dat je kinderen hun spullen met anderen kunnen delen. En begin hier eerst en vooral zelf mee, want anders zullen je kinderen het ook niet kunnen.
Kijk bijvoorbeeld naar Christus. Hij heeft amper vier jaar publiek geleefd, want daarna vertrok hij uit dat land. Hij had maar vier jaar om te werken aan de missie die hij te volbrengen had. Hij was dus alleen gekomen om de wedergeboorte ter hoogte van de Agnya chakra te bewerkstelligen. Maar in die korte periode heeft hij zoveel prachtige parabels verteld, zoveel verschillende plaatsen bezocht en met zoveel mensen gesproken! Hij heeft zijn hele leven hieraan gewijd. En hij leefde maar heel eenvoudig; hij had dit soort tenten niet, dus hij ging naar de bergen, want zoals je weet is de Bergrede heel bekend, zoals al zijn redevoeringen; dus daar verzamelde hij mensen om met hen te spreken. En zij luisterden naar hem. Maar niemand heeft zich ook maar iets van zijn woorden eigengemaakt. Zelfs de zeer weinige volgelingen die hij had, ongeveer twaalf discipelen, begrepen hem pas toen hij stierf; voor die tijd beseften ze niet eens wie hij was. Ze konden zich met hun gedachten geen beeld vormen van: “Wat doet hij, waar heeft hij het over?” Maar toen hij verrees uit de dood bracht dat hen aan het denken: “Wie was hij, en wat heeft hij gedaan? Hoe komt het dat wij zijn discipelen waren?” En ze waren maar eenvoudige vissers, dat weten jullie goed genoeg, maar plotseling begon hun intelligentie zich te manifesteren; hun dynamisme begon zich te manifesteren, waardoor ze zo’n goede methodes hebben ontwikkeld om datgene te bereiken wat we de ‘tweede geboorte’ noemen.
Maar het christendom heeft zich verspreid onder het slechte vaandel van Paulus en Augustinus, en daarom zijn er nu zoveel problemen in het christendom. Het is zelfs zo erg dat we er geschokt door zijn. Hoe heeft het christendom van Christus ooit hiertoe kunnen leiden? Maar toch is het zo dat dit christendom dat uit Christus is voortgekomen, helemaal niets te maken heeft met Christus. En hij heeft dit zelf ook voorspeld: “Jullie zullen mij roepen: ‘Christus, Christus!’, maar ik zal jullie niet herkennen.” Wij zijn de mensen die het werkelijk dragen. En hij heeft ook gezegd: “Zij zullen een merkteken op hun voorhoofd dragen, waardoor ik zal weten wie zij zijn.”
Jullie dragen dit merkteken al, en jullie zijn al uitverkoren door Christus in zijn Laatste Oordeel; hij heeft jullie uitverkoren, jullie zijn er al, maar toch moet je beseffen dat de mogelijkheid nog steeds bestaat dat we hypocriet worden, dat we enkel lippenwerk zullen verrichten en dat we ons mogelijk nog steeds zullen moeten uitzuiveren. Keer dus diep in je geest en ga voor jezelf na: “Wat heb ik verkeerd gedaan?”
Waar het de Muladhara betreft hebben jullie een bijzondere verantwoordelijkheid. Australiërs hebben op dat vlak nog een grotere verantwoordelijkheid dan alle anderen, omdat dit de verblijfplaats van Shri Ganesha is. En als je niet volledig het belang beseft van het uitzuiveren van je Muladhara dan ben ik er zeker van dat het je hoe dan ook niet zal lukken enig niveau te bereiken in Sahaja Yoga. Jullie zouden hier dus allemaal een besluit in moeten nemen en eraan werken, zodat er geen hindernissen meer zijn voor je spirituele groei, voor je verrijzenis, want je bent zo zuiver en zo mooi!
Je hebt dit al allemaal bereikt, zonder al teveel problemen. Het enige is dat, als de dingen die je achter je hebt gelaten plotseling proberen weer naar boven te komen, je ze niet zou mogen toestaan weer in je leven te komen en je ze gewoon van je af zou moeten gooien. Zo is het ook met een lotusbloem: als ze nog onder water is dan is ze in het geheel niet te zien, maar zodra ze omhoog komt heeft het water geen vat meer op haar en glijdt het gewoon van haar af. Ze hecht zich totaal niet aan water. Al zou je er nog zoveel water over uitgieten, het glijdt er gewoon vanaf.
Die kwaliteit moet je dus ook in jezelf ontdekken. En aan alles wat er tussen je relatie met elkaar komt, zoals racisme en dat soort dingen, moeten we gewoon weerstand bieden. Het is niet goed om iemand te haten voor zulke onbelangrijke dingen.
En de kwaliteit van vergeving van Christus op het moment waarop hij gekruisigd werd moeten we ook altijd in gedachten houden. Hoe hij degenen vergaf die hem kruisigden, omdat ze niet wisten wat ze deden. Maar zelfs terwijl mensen heel goed weten waar ze mee bezig zijn in Sahaja Yoga, proberen ze anderen nog te kruisigen. En deze kruisiging kan nog wel meevallen voor degene die gekruisigd wordt, maar is een groot gevaar voor degene die de kruisiging uitvoert.
Je moet dus goed beseffen dat je af moet van al deze dingen, dat je al je neigingen om anderen te kruisigen moet laten varen en dat je een ongelofelijk zuiver, ideaal, prachtig leven zou moeten leiden. Je zou trots moeten zijn op je deugden. Je zou trots moeten zijn op je edelmoedigheid. Je zou trots moeten zijn op het feit dat je zo rechtschapen bent. Er is niets om je slecht over te voelen. Normaal gezien scheppen mensen op over hun slechte eigenschappen, zo gaat het tegenwoordig, in plaats van over hun goede eigenschappen – dat beschouwen ze als slechte manieren. Je hoeft over beide dingen niet op te scheppen, maar je kunt wel trots zijn op de dingen die mooi zijn, die goed zijn en zoveel energie geven.
Toen Christus zich moest overgeven aan het verlangen van zijn Vader vroeg hij hem: “Als u deze beker zou kunnen wegnemen dan zou me dat goed doen.” Maar toen zijn Vader zei: “Nee, je moet deze beker leegdrinken”, toen aanvaardde hij dat, en doorstond hij alles heel dapper en in alle schoonheid.
Diezelfde overgave zouden wij ook moeten hebben, zodat we alles wat we doen in overgave doen. We zouden nooit mogen denken aan de resultaten die we ermee zullen behalen, of aan de indruk die we ermee kunnen maken, of wat dan ook. Je zou gewoon het gevoel moeten hebben dat je het doet uit overgave. En deze overgave zouden we als een grote zegening moeten beschouwen. Als je je aandacht op je hart kunt richten en gewoon zegt: “Ik geef me over”, dan is dat al meer dan voldoende. Maar je zou niet moeten zeggen: “Moeder, help me alstublieft om me over te geven.” Ik bedoel, hoe kan Moeder je daarbij helpen?
Al deze gebeden zijn soms gewoon een vlucht uit de realiteit. “Help me alstublieft, help mij, enzovoort.” Het is heel gemakkelijk om je over te geven. Je moet gewoon zeggen: “Moeder, kom in mijn hart, kom in mijn hoofd en kom in mijn aandacht”, meer niet. Blijf dat altijd zeggen: “Kom alsjeblieft in mijn hart, kom in mijn hoofd en kom in mijn aandacht”, en als je dat steeds blijft zeggen dan zal de Kundalini opstijgen en zij zal je volledig uitzuiveren. Zij is degene die je uitzuivert. Zij zuivert je chakra’s voortdurend. Maar het probleem is dat jij ze altijd weer beschadigt. Keer op keer; het arme ding stijgt elke keer weer opnieuw op om je te zuiveren.
Al deze problemen ontstaan dus alleen omdat we niet aan zelfonderzoek doen. Ik heb ook gemerkt dat mensen heel erg gehecht zijn aan hun vrouw of aan hun man, waardoor ze niemand anders meer zien. Voor hen is iedereen fout behalve zijzelf en hun man of vrouw. Dit is een veelvoorkomende misvatting. En dit soort valse gehechtheid zal niet alleen anderen schade berokkenen, maar het zal ook je man of je vrouw schade toebrengen, door dat ze zo altijd zullen wegkomen met verkeerde dingen. En eenmaal ze kunnen wegkomen met verkeerde dingen dan is het einde niet meer in zicht en zullen ze uiteindelijk vernietigd worden.
Nu heb ik de taak voor de boeg om naar de streek van de Vishuddhi te gaan, in Amerika, wat opnieuw een zeer moeilijke taak is. Maar zolang dat niet is rechtgezet kan mijn keel niet genezen, dus ik moet het wel degelijk doen, ik moet het oplossen. Maar zoals je weet hebben de Amerikanen een steekje los in hun bovenkamer. Ze kunnen alleen… Ik begrijp het gewoonweg niet. Ze houden van mensen die hun geld afpakken en die hen voor de gek houden, die Rolls Royces hebben, enzovoort, kun je je dat voorstellen? Ze willen mij niet op televisie vertonen, omdat ik geen Rolls Royce heb. Ik bedoel, op de televisie, vanuit de regering! Kun je je voorstellen dat een televisiestation je niet wil uitzenden omdat je geen Rolls Royces hebt? Het getuigt niet van prestige. Als je een Rolls Royce hebt, ook al heb je er iedereen voor bedrogen, dan getuigt dat van prestige; zo werkt het in die sector. Door al deze dingen te zien gebeuren begin je dus te beseffen dat het niveau van spiritualiteit echt ontzettend hoog ligt in een plaats zoals Australië, dat zo afgesloten is van de rest van de wereld en dat zo ver weg ligt.
De spiritualiteit komt hier heel goed tot uiting, en ik ben er dan ook zeker van dat ze in Sahaja Yoga heel ver zullen komen als ze zich van één ding bewust blijven, namelijk dat ze leven op het land van Shri Ganesha. Dat maakt het zo belangrijk hoe je leeft, hoe zuiver je bent en hoe vergevorderd je bewustzijn is.
Vandaag is het dus de dag van de verrijzenis van Christus, en we zouden dit als de verrijzenis van ons allemaal kunnen zien. Hij is degene die dit tot stand heeft gebracht, die alles voor ons heeft voorbereid, en hij is ook degene die ons enorm tot hulp is geweest; zonder hem had de Kundalini nooit de Sahasrara kunnen bereiken.
Je zou hem dus werkelijk ongelofelijk dankbaar moeten zijn vanuit je hart, en bovendien zou je moeten proberen je zijn kwaliteiten eigen te maken. En dan is er natuurlijk nog één andere kwaliteit: als mensen proberen je Moeder te bekritiseren of je Moeder proberen te beledigen dan word je kwaad, net zoals Christus; hij zou ook geen enkele belediging en geen enkele vorm van ontkenning van zijn Moeder tolereren. Hij heeft zelf gezegd dat dit niet getolereerd zal worden. Zo zouden jullie ook moeten zijn, en als je aandacht alleen daarop gericht is dan ben ik bij je. Ik ben hoe dan ook bij je, en je hoeft geen enkel gevoel van schuld of wat dan ook meer te hebben in jezelf als je weet dat je alles wat je doet vanuit een ware oprechtheid doet en met je volle besef. Dan maakt het zelfs niet uit als je fouten maakt. Want een fout zal naar voren brengen wat er nog mist, maar dan moet je er wel uitermate oprecht in zijn; dat gevoel zou in jou moeten heersen. Kijk naar het gevoel van Christus. Ik bedoel, hij liet zichzelf kruisigen! Hij vroeg om problemen. En hij doorstond ze tot het bittere eind, ook al hoefde hij helemaal niet in dat gebied binnen te treden; maar toch deed hij het. Natuurlijk zullen jullie nu niet gekruisigd worden omwille van je verrijzenis, absoluut niet, maar anderzijds moet je wel alles in je kruisigen wat lelijk is, alles wat verkeerd is en alles wat je groeiproces schaadt. Jullie moeten echt heel mooie mensen worden, echt mooi. Iedereen die met je spreekt en iedereen die je ziet zou moeten zeggen: “Ik heb die-en-die persoon ontmoet, en ze was zo mooi”, en toen vroeg ik haar: “Hoe komt het dat u zo mooi bent?” en ze zei: “Ik ben een Sahaja yogini.” Dit is een heel alledaagse ervaring voor mij, een heel alledaagse ervaring. En het belangrijkste daarvoor is dat je respect hebt voor je zelfrealisatie en dat je respect hebt voor je verrijzenis. Als je je verrijzenis niet respecteert dan kun je jezelf noch anderen helpen.
Ooit heb ik per toeval de Hogerechter ontmoet van het Hooggerechtshof in Den Haag, het Wereld Hooggerechtshof. Gewoon in Roemenië. En hij zat ergens, en ik zat daar ook en hij keek naar me. En ik probeerde hem te plaatsen, maar ik kon hem niet plaatsen. En daarna gingen we naar Parijs, en hij was ook in Parijs. Daarna moest hij overstappen in Frankfurt en ik moest daar ook overstappen. Dus toen stapte hij op me af en hij vroeg: “Sorry, heb ik u al eens eerder ontmoet?” Ik zei: “Dat kan wel.” Ik wist wie hij was, maar ik zei niets. Hij zei: “Weet u, ik ben die-en-die, en ik ben ooit naar India geweest, en toen was er een vrouw die me heeft genezen, bent u dat?” En ik zei: “Ja, dat ben ik.” Goed, en wat hij me toen vertelde was nog het meest bemoedigend. Hij zei namelijk: “Toen u me die keer had genezen was ik u heel dankbaar, en ik dacht dat u gewoon een van de vele genezers was. Maar toen ik het leven van Dr. Nagen zag, dat is mijn collega, en hoe hij getransformeerd is, hoe hij zo’n goede man is geworden en zo’n fantastische persoon, toen vroeg ik hem ooit: ‘Wat is de reden dat u zo positief veranderd bent? Hoe komt het dat u zo’n goed mens bent in deze slechte tijden, waarin je van alle kanten wordt aangevallen?'”
En hij wilde het echt weten. “Wat is nu de precieze oorzaak? Hoe bent u zo’n goed mens geworden? U woont in een plaats als deze en u weet hoe Den Haag omringd is door de grootste criminelen en drugstoestanden. En toch bent u zo’n vriendelijke, bewonderenswaardige, vrome man. Hoe komt het dat u zo bent geworden?” Dus toen antwoordde hij me: “Herinnert u zich de vrouw die u toen heeft genezen? Zij heeft me helemaal veranderd. Door haar ben ik een yogi geworden, en sindsdien is mijn leven veranderd, omdat het je daar de kracht voor geeft.”
Dit vertelde deze man me, en ik was echt erg ontroerd. Dus toen vroeg hij: “Mag ik alstublieft een foto van u hebben?” En ik zei: “Ik heb geen foto bij me.” Er waren drie à vier Sahaja yogi’s bij me en zij droegen een badge, maar er was maar één badge. Maar de secretaris van het Hooggerechtshof in Den Haag was ook bij hem. En hij had zoveel interesse dat hij zei: “Mag ik deze badge hebben?” Dus toen gaven we hem aan deze rechter, en de andere man zei: “En ik? Ik zou ook graag een badge hebben.” En ik zei: “Wilt u deze badge dragen?” “Ja, ja, natuurlijk!” En hij speldde hem direct op. En daarna vond Matteus ineens nog een badge, maar toen waren ze al vertrokken naar hun vliegtuig. Dus hij rende erheen en zei tegen de stewardess: “Geeft u dit alstublieft aan die man.” “Ah, ik heb iemand zien lopen met deze badge. Goed, ik zal het aan de andere man geven.” En ze nam het mee naar binnen.
Kun je je dat voorstellen? Mensen van zo’n hoge rang, die, zou ik zeggen, zo’n hoge positie bekleden in het leven, zulke intellectuelen – het waren de rechters van het Wereld Hooggerechtshof, het allerhoogste Hooggerechtshof in Den Haag, het Wereld Hooggerechtshof – en ze werden zo nederig, doordat ze één persoon zo hadden zien veranderen.
Je kunt je dus wel voorstellen hoe je je collega’s kunt veranderen en hoe je de beste resultaten kunt krijgen door je gewoon op de meest correcte, waardige manier te gedragen. Het zal uitstekend werken als je dat als voorbeeld neemt.
En waarom waren de mensen zo onder de indruk van Christus? Door zijn persoonlijke leven. In zijn persoonlijke leven liet hij blijken hoe machtig hij was; en daarna, na zijn dood, toonde hij door zijn verrijzenis dat hij iets was dat buiten menselijke begrippen stond, omdat hij zojuist herrezen was uit de dood. Hij moest dus wel absoluut de zuiverheid in eigen persoon zijn, wat hij ook was.
Vandaag moeten we onszelf dus engageren om steeds opnieuw om zuiverheid, zuiverheid en nog eens zuiverheid te vragen, en om te werken aan deze zuiverheid in onszelf, in alle oprechtheid. En we laten ons niet weer vangen in een egotrip door te denken dat we helemaal volmaakt zijn. Nee, we gaan gewoon vragen om de volmaakte zuiverheid in onszelf. Dit is wat de verhevene, wat Christus ons heeft gegeven en wat we tot een goed einde moeten brengen, om werkelijk te tonen dat we die zuiverheid in onszelf kunnen bereiken.
En alles wat er hiervoor is gebeurd, vergeet het gewoon en maak je daar geen zorgen over. Gedane zaken nemen geen keer, maar wat er wel moet gebeuren is dat jullie allemaal om zuiverheid moeten vragen, waardoor alle kritiek, alle haat en al dit soort dingen zullen verdwijnen. En bovendien zal deze zuiverheid je die unieke positie geven waardoor mensen alleen al door jouw leven te zien op slag zullen veranderen. Enkel door jouw leven te zien zullen ze veranderen.
Ik hoop dat dit hier heel goed zal lukken, zodat we tegen de tijd dat ik hier terugkom hopelijk vele, vele Sahaja yogi’s zullen hebben die op een mooie manier met elkaar verbonden zijn, die mooie relaties hebben met elkaar, en dat deze kinderen ook heel snel zullen opgroeien. Ik hoop dat ik nog eens zal terugkomen in dit land van Shri Ganesha, als de zuiverheid het heeft overgenomen.
Moge God jullie zegenen.

De Paaspuja is in zekere zin een eenvoudige puja, omdat we gewoon… natuurlijk moet de voetwassing wel gedaan worden door de kinderen, omdat het vandaag zo’n speciale dag is, maar voor de rest is het een veel eenvoudigere puja, zodat we niet alle spullen nodig hebben die we normaal gezien nodig hebben. We zullen dus om te beginnen een Ganesha puja houden waarbij de kinderen hier kunnen komen, van ongeveer vijf jaar tot twaalf jaar oud.