Sahasrar Puja, Erken je eigen goddelijkheid (Italy)

Sahasrara Puja – Erken je eigen goddelijkheid- Ischia.  Italië 05/05/1991 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier samengekomen om de Sahasrara-dag te vieren. De Sahasrara werd op deze dag geopend in 1970. Ik vind dat dit mooie baldakijn op onze Sahasrara lijkt en dus geschikt is voor de Sahasrara-dag. We moeten goed begrijpen wat er gebeurt als de Sahasrara opengaat.  Als de Kundalini door de vijf centra stroomt, komt ze in een gebied binnen dat we het limbisch gebied noemen.  Dit gebied is helemaal omringd door duizend zenuwen.  Op het ogenblik dat deze zenuwen verlicht worden, zien ze eruit als vlammen van vele kleuren, zeven kleuren die zeer zacht, mooi schijnen en vrede uitstralen. Als de Kundalini haar vibraties naar de zijkanten uitstraalt, worden al deze zenuwen geleidelijk verlicht en beginnen ze zich in alle richtingen te bewegen en openen ze de Sahasrara.  Vervolgens komt de Kundalini tevoorschijn uit het gebied van het fontanelbeen, dat we de Brahrnarandra noemen. “Randra” betekent opening en “Brahma” is de allesdoordringende kracht van Gods liefde.  Daarna stroomt ze (de Kundalini) in de subtiele energie, die allesdoordringend is en die we normaal gezien niet voelen. Dan dringt de Chaitanya, de vibraties die een wezenlijk onderdeel zijn van deze energie, van de allesdoordringende kracht, van de Paramchaitanya, in ons brein binnen en doet de zegeningen over ons neerstromen. In het limbisch gebied komen zij samen.  Dit Read More …