Publiek Programma Dag 2 – Oorzaken van problemen

Natura Artis Magistra, Amsterdam (Holland)

1991-08-02 Self-Realization: The Seed of Spirituality, Amsterdam, Holland, 291' Chapters: Introduction with music, Arrival, Talk, Q&A, Self-Realization, Workshop
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Publiek Programma – Oorzaken van problemen – Amsterdam, Nederland – 02/08/1991.

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Ik buig voor alle zoekers van de waarheid.

Gisteren heb Ik u verteld dat de waarheid niet gevoeld kan worden door het menselijk bewustzijn en dat de waarheid is dat u de zuivere Spirit bent. In het evolutieproces bent u een menselijk wezen geworden. Maar er is een kleine groei nodig in uw bewustzijn opdat u de Spirit wordt.

Om die groei te laten beginnen, moet er een kracht in u opgewekt worden die de Kundalini heet. En deze residuele kracht is de weerspiegeling van de Heilige Geest.

In de christelijke religie is de Heilige Geest een mysterie. Toen Christus werd geboren, heeft hij eerst acht jaar in zijn geboorteland Israël doorgebracht en dan is Hij voor ongeveer twintig jaar naar India gegaan. En toen Hij terugkwam, had Hij eigenlijk nog drie en een half jaar om over God te praten, omdat de mensen hem dan hebben gekruisigd.

En u kunt begrijpen dat drie en een half jaar niets is om zulke dingen uit te leggen, want het kostte mij in Londen zelf vier jaar om realisatie te geven aan zeven hippies. Het was een aartsmoeilijke taak. Ze waren zo twistziek en onwetend en arrogant. Ik moest al mijn geduid en liefde gebruiken om ze zover te krijgen. Ik moet op zijn minst respect betuigen aan de mensen rondom Christus die naar hem hebben geluisterd tijdens die drie en een half jaar.

Deze groei in spiritualiteit kan enkel beginnen eens dat het zaad ontkiemt. En dat is wat we Zelfrealisatie noemen. Om te beginnen kan u de koele bries van de Heilige Geest uit het gebied van het fontanelbeen voelen komen en ook kan u de Allesdoordringende Kracht van de Goddelijke Liefde om u heen voelen stromen. Maar dan moet u geduid hebben met uzelf, omdat deze kracht obstructies tegenkomt in de chakra’s die ze dan moet wegwerken zodat uw centra zuiver kunnen worden.

Het is een levend proces, het is geen economische aangelegenheid. Het gebeurt spontaan, je kan er niet voor betalen. Maar als mensen daar een geldzaak van maken en je geeft hun geld, dan raak je verstrikt. Je denkt dan: laat ik er maar naar toe gaan, want ik heb er voor betaald.

Net zoals wanneer je naar een voorstelling gaat; je betaalt ervoor en zelfs wanneer het niet zo’n leuke voorstelling is, toch blijf je zitten want je hebt ervoor betaald.

Maar omdat u in Sahaja Yoga geen geld hoeft te betalen, beschouwt u het als vanzelfsprekend en u begrijpt de waarde van Zelfrealisatie niet. Bovendien bent u volkomen vrij om in Sahaja Yoga te komen en ook weer weg te gaan. Er is geen enkele verplichting van welke aard dan ook.

Maar diegenen die een bepaalde spirituele intelligentie hebben, begrijpen het en zij groeien in Sahaja Yoga.

Dus het eerste dat u moet begrijpen, is dat men niet kan betalen om zijn bewustzijn te verhogen. U kan niet voor uw Realisatie betalen.

Natuurlijk kunt u voor deze (gehuurde) zaal betalen, maar niet voor uw Zelfrealisatie of voor elke kennis die zuiver is.

U moet ook begrijpen dat – al krijgt u uw Zelfrealisatie – u slechts een halfbakken Sahaja Yogi, zult zijn, als u niet volledig tot groei komt.

Een Sahaja Yogi moet een volledig begrip hebben over zichzelf, over hoe zijn groei in Sahaja Yoga zich voltrekt en over alles daarbuiten, de mensen, de andere Sahaja Yogi’s, het land, kortom over alles moet hij zich bewust zijn. En hiervoor hoeft u niet te betalen en u hoeft er ook niet eens zoveel moeite te doen.

Wanneer u uw Zelfrealisatie hebt gekregen, dan raakt u spontaan in meditatie, u doet geen meditatie, u komt erin. U moet alleen oefenen hoe u in die meditatieve toestand van gedachteloos bewustzijn kunt geraken. U bent dan bewust, maar zonder gedachten. U kan zich wel inbeelden dat wanneer de aarde constant gebombardeerd zou worden, zoals gedachten ons bombarderen, hoe zouden de bomen dan kunnen groeien?

U moet dus een toestand van gedachteloos bewustzijn kunnen bereiken en dat is in feite heel gemakkelijk, maar u moet het enige tijd gunnen: eenmaal s’ochtends een meditatie van ongeveer tien minuten en s’avonds een meditatie van ongeveer vijftien minuten.

Ook zijn er collectieve programma’s die u zou moeten bijwonen. Vermits wij geen geld vragen, kunnen wij niet samenkomen in paleizen, het zijn zeer nederige plaatsen. Wij moeten zelf ook nederig worden. Eenmaal u in dat bewustzijn gevestigd bent, zoekt u alleen nog het comfort van de Spirit en niets anders meer.

Ik heb u reeds verteld dat u Mij moet geloven dat u allen in staat bent om de Zelfrealisatie te ontvangen en dat het Goddelijke in eik van u aanwezig is. Er is onschuld in u die niet verloren is gegaan. Onschuld kan niet zomaar verdwijnen, ze is eeuwig. Alleen is ze soms door ons verkeerd gedrag versluierd geraakt. U zou dus niemand moeten geloven die zegt dat u een zondaar bent of iets van die aard, het is niet waar. Zoals, Ik u ook al vertelde dat u niet hoeft te lijden, dat is een verkeerd idee.

Waarom zou een vader zijn zoon laten lijden? En als Christus zelf voor ons heeft geleden, waarom zouden wij dan nog moeten lijden? Zou u nog meer dan Hij kunnen lijden? Hij heeft nooit geleden omdat Hij een Goddelijke Incarnatie was en die lijden niet. Het is een drama voor de mensen zelf en zij spelen het nog goed ook.

In deze vreugdevolle gemoedstoestand (van gedachteloosheid) zouden we meer moeten te weten komen over onszelf, onze fouten. Maar u moet mij één ding beloven en dat is u niet schuldig te voelen. Op welke manier u ook bent afgedwaald, er is een draad die u weer op het juiste pad brengt. Het is de draad van uw zoeken en de draad van liefde. U hoeft helemaal niet wanhopig te worden en wat Ik u ook vertel, u zou er gewoon naar moeten luisteren en het niet altijd meteen op uzelf betrekken.

En in geen geval uzelf veroordelen.

Wij zien hier op dit diagram of deze tekening het volledige mechanisme waardoor onze Zelfrealisatie gestalte krijgt. Vanuit de medische terminologie weten we dat er een autonoom zenuwstelsel is. Het bestaat uit twee sympathische zenuwstelsels, namelijk het linker en het rechter sympathische zenuwstelsel, en het centrale of het parasympathische zenuwstelsel. In Sahaja Yoga weten we dat deze twee systemen van links en rechts twee verschillende activiteiten vertegenwoordigen, linkse en rechtse. Bijvoorbeeld als u aan het lopen bent, kunt u uw hartslag versnellen, zo kunt u in noodtoestanden energieën van de linkerkant en van de rechterkant gebruiken. Maar wanneer u ophoudt met lopen, fungeert het centraal autonoom zenuwstelsel, of het parasympathische zenuwstelsel, en brengt het uw hartslag terug naar normaal. Er zijn dus drie van die systemen werkzaam in ons en wat we ook bereikt hebben in ons evolutieproces, het wordt uitgedrukt in ons centrale zenuwstelsel.

De linkerkant is de kracht van het verlangen en de rechterkant is de kracht van het handelen. De linkerkant zorgt dus voor onze emotionele dimensie en de rechterkant voor onze mentale en fysieke dimensie. Deze twee kanalen, linker en rechter, kruisen elkaar in de hersenen, zodat de linker hersenhelft voor de rechterkant fungeert en de rechter hersenhelft voor de linkerkant. Als wij nu onze linkerkant gebruiken, zien we een ballonachtige structuur zich ontwikkelen in het hoofd, dit zijn de conditioneringen.

En als we de rechterkant gebruiken, zien we zich daar een tweede ballonachtige structuur ontwikkelen en dat is het ego.

Deze twee ontmoeten elkaar en overlappen elkaar en dat is hoe wij gesloten persoonlijkheden worden.

Wij moeten goed begrijpen hoe we deze twee zaken, de conditioneringen en het ego, in ons ontwikkelen.

Wanneer we futuristisch zijn, teveel denken en teveel plannen, dan bewegen we ons naar de rechterkant.

Dan beginnen we onze bewuste geest te gebruiken. Voeg daarbij dan nog al de fysieke activiteiten zoals jogging of andere dingen, zoals Hatha yoga, dan gaat u nog meer naar de rechterkant. Wanneer u teveel naar de rechterkant helt, dan gebruikt u het bewuste deel van uw geest veel meer dan u zou moeten doen. Als gevolg daarvan manifesteert zich nu in het westen een vreselijke ziekte, die ze de yuppieziekte noemen en waarbij menselijke wezens zich als reptielen gaan gedragen.

Sommige mensen nu gaan naar de linkerkant om de rechterkant in evenwicht te brengen, net zoals een pendule die naar rechts gaat en dan naar links moet gaan. Dus om de rechterkant te compenseren, beginnen ze zich in allerlei dingen te storten. Natuurlijk zijn er afschuwelijke mensen geweest zoals Freud, die absoluut halfbakken was. Hij wist niets van het bestaan van deze twee zaken. Hij praatte enkel over de linkerkant en hij heeft de mensen verlaagd tot seksgeoriënteerde wezens. En de beweging naar de linkerkant is met dit soort dingen begonnen.

Zij zijn anti-Christus. Christus heeft gezegd: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Dus tot dit subtiel niveau gaat Hij, dat er zelfs geen overspeligheid in uw ogen zou mogen zijn. Men kan zich afvragen wie men hier eigenlijk aanbidt, want in de westerse christelijke naties is er eigenlijk maar één fundamenteel principe geldig en dat is: zien en gezien worden. De hele tijd gaan de ogen heen en weer, vol met lust en hebzucht. Het is zeer verbazingwekkend om te zien hoe dit in onze hoofden is terechtgekomen. Onze aandacht is hierdoor erg verstoord geraakt. ‘ Dus als gevolg van de beweging naar de linkerkant, beginnen we ons uit te leven in allerlei soorten zogenaamde pleziertjes.

Er zijn hier en daar allerlei rare mensen opgedoken die je wijsmaakten dat je echt alles moest ervaren. Er is Mij verteld dat er een dichter was die in Nederland de hippiebeweging in gang zette. Hij zei dat je echt alles moest gaan onderzoeken, het gebruik van allerlei soorten drugs, alle soorten drank, met vrouwen omgaan… Waarom zou je dan niet met vergif gaan experimenteren? Iemand anders vertelde Mij dat men ermee wil experimenteren omdat het nieuw is.

Er is geen wijsheid in dit soort van benadering, geen enkele wijsheid en geen begrip van totaliteit en realiteit. Het is zo verschrikkelijk dat Ik echt bezorgd ben over wat er met deze decadente maatschappij gaat gebeuren.

In Frankrijk, toen Ik de eerste keer naar Frankrijk ging, zei men steeds: “Moeder, U ziet er vaak zo blij uit en men zal U daardoor niet ernstig nemen, men zal U niet geloven, U moet er miserabel uitzien.” Dus begon Ik mijn lezing dan ook met “Les Misérables”. Als er bij elke tiende lantaarnpaal een prostituee staat en bij elke twintigste lantaarnpaal een drugsdealer, hoe kun je dan nog blij zijn. En het toppunt is dan nog dat ze je zeggen:”Waar hebt u het over. Er is hier helemaal niks verkeerd.”

Eens zat Ik aan een diner met een ambassadeur uit Mexico en hij vertelde Mij dat je altijd met iets nieuws moet experimenteren. Freud heeft ons ook altijd nieuwe dingen verteld. Ik zei: “OK, maar een diner als dit hebben we al eerder gehad maar we hebben deze tafel nooit geproefd, waarom zouden we dan nu niet eens deze tafel opeten?” De mensen zouden intrinsieke wijsheid moeten bezitten waardoor men beseft dat je niet iets moet uitproberen omdat het nieuw is. Wij zouden moeten weten of iets goed of slecht is voor onze gezondheid en niet alles maar uittesten wat nieuw is.

En hetgeen Ik indertijd van die zeven hippies ondervond, is dat zij ontzettend gulzig waren. Zij hadden de gewoonte zoveel te eten dat Ik me afvroeg of ze een hongeropwekkend middel of zoiets innamen. Ik was verbaasd dat ze zo’n enorme hoeveelheid voedsel konden verorberen. Toen vertelden ze mij dat ze hasjies namen. In lndia, waar het spul groeit, kan het hooguit voorkomen dat één of andere ellendige huisdienaar dit middel neemt, maar zo iemand zou al vlug als een lepralijder worden beschouwd. Geen enkele vrouw zou met zo iemand willen leven, geen enkel kind zal door zo iemand willen benaderd worden, hij zou ook geen werk vinden en hij zou behandeld worden als iemand die in een lepratehuis moet terechtkomen. Geen enkel ontwikkeld persoon in lndia zal aan zulke nonsens denken.

We zouden dus moeten begrijpen dat datgene wat ons bewustzijn vernietigt of ons bewustzijn tijdelijk verandert… hoe kan dat dan goed zijn voor ons?

Ik verontschuldig Mij, het is de eerste keer dat Ik zo duidelijk over deze zaken tegen jullie spreek, maar Ik heb ondervonden dat Nederlanders heel intelligent zijn. Ik heb over deze dingen vaak met Sahaja Yogi’s gesproken maar nog niet in zo’n algemeen publiek programma omdat anders de helft van de mensen weg zou kunnen lopen.

Dan waren er ook nog mensen met luizen in hun haar en een rare haarstijl en Ik vroeg aan zo iemand: “Waarom doe je zulke dingen, het is primitief.” En hij zei: “ik wil primitief zijn”. Ik zei: “Dat kun je niet, dat zal je niet lukken want je brein is modern en door met dit rare haar rond te lopen, zul je heus niet primitief worden.”

Deze persoon is naar Nederland gekomen en hij is hier ook overleden. Zoveel van deze mensen zijn overleden. Ook zij waren zoekers naar de waarheid. Zij zoeken iets dat boven het alledaagse uitstijgt en in hun zoeken zijn ze de weg kwijtgeraakt. Het is zeer treurig dat deze dingen gebeurd zijn en dat we daardoor zoveel mensen zijn kwijtgeraakt.

Dergelijke uitspattingen halen ons zeer ver weg van het centrale pad van onze geestelijke groei.

Onze chakra’s zijn zo gemaakt: links en rechts. Als u teveel de linkerkant of de rechterkant gebruikt dan raken beide kanten verstrikt en als er dan plotseling iets gebeurt aan de linkerkant, of u maakt een schok mee, dan vallen ze uit elkaar en dan is de verbinding met het geheel verbroken en dan gaat u zich op eigen kracht voortbewegen. Zo is het dat kwaadaardige ziekten worden gecreëerd, dat kanker ontstaat.

In feite moet Ik jullie over de rechterkant vertellen, want hier in het westen zijn de mensen meer op de rechterkant georiënteerd. Ik zal me beperken tot één centrum, omdat we niet veel tijd hebben, namelijk het tweede centrum, in het geel gekleurd, of de Swadishthan. In medische termen uitgedrukt manifesteert het de aortaplexus. Of misschien is ondertussen de naam veranderd, het is lang geleden dat Ik geneeskunde studeerde. Deze aortaplexus geeft ons fysieke en mentale kracht.

En zoals we hebben gezien, beweegt het zich omhoog langs de rechterkant, kruist dan (in het hoofd) in het optisch chiasma, waarna het zich dan aan de linkerkant van het hoofd manifesteert als ego. Het geeft ons ideeën over de toekomst. Als een persoon nu teveel denkt en als hij maar doorgaat met denken als gek – daar is geen reden toe en toch gaan ze maar door – dan moet dit centrum teveel werk verrichten.

Het is helemaal niet noodzakelijk om zoveel te denken, maar toch denken we aan één stuk door, we proberen van alles en nog wat te plannen en te projecteren: hoe zal ik gaan? Wie zal ik ontmoeten als ik naar huis ga? Zal mijn vrouw er zijn? We kunnen niet in het heden verblijven, maar we moeten beseffen dat de toekomst niet bestaat, dus verspillen we onze energie door over de toekomst te denken. Dit centrum raakt overwerkt als je denkt, want de eigenlijke functie van dit centrum is (deze energie) te transformeren of energie te geven aan de hersencellen. Wanneer u teveel denkt, dan worden de andere functies van deze Swadishthan chakra absoluut zwak. Deze andere functies omvatten die van de lever, de pancreas, de milt, de nieren en een deel van de darmen. Wanneer u dit centrum verwaarloost dan raakt eerst en vooral de lever uit balans.

De lever is het orgaan dat de gifstoffen uit het lichaam haalt en verwijdert. Maar als de lever te zwak is, zal al de hitte in het lichaam blijven zitten en wanneer deze hitte naar boven stijgt, kunt u longproblemen ontwikkelen, zoals astma of men ontwikkelt slijmvorming en dit geeft een bepaalde soort van verkoudheid zoals hooikoorts of niezen. Men ontwikkelt voortdurend verkoudheden. Sommige mensen niezen wel zestig keer in de ochtend.

Wanneer deze hitte in het hart terechtkomt, kan u een hartaanval krijgen. Er zijn eigenlijk twee soorten hartaanvallen. De ene, zoals Ik beschreven heb, komt door overwerk en de andere door een lethargisch hart zoals angina.

Wanneer deze hitte (van de lever) nu meer naar beneden gaat, dan zal zij in de nieren terechtkomen en op die manier kunt u niet urineren en dan moet u dialyse ondergaan. Al wat u doet is geld uitgeven en dan sterven.

Wanneer die hitte nog verder naar beneden gaat, krijgt u constipatie en alle problemen die verband houden met constipatie. Al deze problemen komen dus slechts voort uit één centrum.

Een andere functie van het Swadishthan centrum is die van de pancreas. De pancreas is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het absorberen van suiker, maar wanneer het zodanig, verzwakt is dat het zijn taak niet meer kan vervullen, dan ontwikkelt u diabetes. U krijgt suikerziekte eigenlijk omdat u teveel denkt, kunt u zich dat voorstellen. Als je in lndia, aan mensen op het platteland een kop thee geeft waarin een lepel niet kan blijven stijf rechtstaan van de suiker, dan zeggen ze: “Dit is helemaal geen thee.” Maar ze krijgen ginder nooit suikerziekte omdat ze niet zoveel denken.

Nog een andere verschrikkelijke ziekte die zich kan ontwikkelen, komt door de milt. De milt is de snelheidsmeter in ons. Stel u voor dat u eet en meteen daarna gaat lopen, dan krijgt u pijn in de milt. Het reageert op deze noodtoestand, waardoor hij meer bloedlichaampjes moet gaan produceren. Dit gebeurt elke keer bij een noodtoestand. Maar onze moderne levensstijl is zo druk. ’s Morgens leest u de krant, dat is al een eerste schok, want die staat vol verschrikkelijke dingen en daardoor moet die arme milt weer bloedlichaampjes gaan aanmaken. Dan heeft u bv. ook nog een kater (van de vorige avond) zodat u niet in staat bent om vroeg op te staan en ook geen tijd neemt om u te wassen.

Op de één of andere manier kleedt u zich dan en gaat u in de auto zitten zonder ontbijt te nemen. Natuurlijk neemt u misschien wat voedsel mee, dat u dan in de auto onderweg opeet. En als u dan op kantoor komt, dan staat uw baas te schreeuwen. En wanneer u dan ’s avonds thuiskomt, staat uw vrouw misschien te schreeuwen of misschien uw man.

Door dit drukke leven heeft u geen geduid met uzelf of met iemand anders. Maar deze arme milt weet niet hoe het moet omgaan met deze gekke mensen die altijd zo druk bezig zijn. Hij raakt zelf ook de kluts kwijt en dan begint hij allerlei soorten stoffen te produceren. Krijgt hij dan plotseling een schok van de linkerkant, dan ontstaat een verschrikkelijke ziekte die leukemie of bloedkanker genoemd wordt. Dat is te genezen in Sahaja Yoga. We hebben veel zulke gevallen. Wanneer u Sahaja Yoga zou beoefenen, is het beslist te genezen. We hebben vele gevallen gehad die genezen zijn. Onder hen waren architecten, boekhouders, advocaten, dokters, bankiers en bureaucraten. Het is verrassend. En ook de vrouwen die de hele tijd plannen en drukdoende zijn, kunnen daardoor baby’s krijgen die leukemie of suikerziekte hebben.

We zien hier dus hoeveel ziekten we kunnen krijgen door één enkel centrum dat uit balans gaat naar de rechterkant.

Het meest gevaarlijk is het laatste centrum (of de Mooladhara), die de bekkenplexus manifesteert en die de seksuele activiteit verzorgt. Dit is het centrum van de onschuld. Wanneer we ons zomaar in allerlei onzinnige ervaringen storten zonder onderscheidingsvermogen, dan hebben we helemaal geen privé-organen (Engels: private parts) meer over.

En wanneer dit centrum bedorven wordt, staat men open voor allerhande soorten verschrikkelijke ziekten zoals aids, allerlei vormen van spierafwijkingen en allerlei geheimzinnige ziekten die seksueel overdraagbaar zijn. Dit centrum moet gerespecteerd worden.

Wij moeten onze kuisheid respecteren. Indien vlij geen gevoel voor kuisheid hebben, dan staan we open voor problemen. Wanneer de mensen zulke dingen horen, vinden ze het helemaal niet leuk, omdat ze denken dat hun vrijheden daarmee ingeperkt worden.

Maar eigenlijk wordt u slaaf door dit soort dingen.

In lndia weten wij eigenlijk niets over deze triviale manier van doen totdat we getrouwd zijn en wij produceren veel meer kinderen dan u hier doet. De manier waarop kinderen hier behandeld worden, is vreselijk. Men zegt dat in Londen elke week twee kinderen worden gedood door hun eigen ouders. Ik denk dat al die kinderen dan weer in lndia geboren willen worden, want al heeft men daar tien kinderen, men zal van alle tien houden. Wij hebben nooit problemen gehad met het maken van kinderen. U zou verbaasd zijn dat we in vele landen in het westen bij de blanke bevolking een negatieve geboortegroei te zien krijgen.

We zijn dus ergens afgedwaald. We zouden moeten beseffen dat deze dingen geen vreugde geven. Als het leuk zou zijn met tien mannen of met tien vrouwen omgang te hebben, waarom is er dan zoveel jaloezie?

We zouden ervan moeten genieten, maar het is niet zo. Vrouwen vermoorden hun mannen, mannen vermoorden hun vrouwen, het gaat echt te ver. Het betekent dat wlij aan deze dingen helemaal geen plezier beleven. We moeten dus begrijpen dat we onze onschuld moeten respecteren. Na Sahaja Yoga zult u versteld staan, want uw onschuld zal terug ontwaken. Uw ogen zullen hun onschuld terug krijgen. U kunt zelf aan de Sahaja Yogi’s zien hoe ze zijn. Kortgeleden waren er ongeveer 1500 Sahaja Yogi’s samen in Italië. Zij kijken niet naar vrouwen of de vrouwen naar mannen, er is helemaal niets van die aard. Niemand is er bang voor dat als hij even weggaat dat zijn vrouw of haar man er met een ander vandoor gaat. Zulke onzekerheden zijn daar niet. Het zijn zulke zuivere relaties. In Sahaja Yoga hebben wij huwelijken en hebben wij kinderen. Er zijn geen problemen, want er is geen onzekerheid van gelijk welke aard in Sahaja Yoga.

Dit is wat er spontaan met u gebeurt, u wordt werkelijk een rechtgeaard persoon. En u zult genieten van uw waardesysteem.

Natuurlijk moet Ik toegeven dat lndia dan weer andere problemen heeft. Economisch en politiek gezien zijn er problemen van heel ernstige aard. Als Ik zeg dat hier zonden begaan worden tegen het moederprincipe omdat mensen zich in allerlei pleziertjes van destructieve aard storten, dan zijn er in lndia zonden tegen het vaderprincipe, want ze voelen zich zo onzeker. Politiek en economisch gezien is het er een puinhoop, vol leugens. Zie maar eens naar al deze valse guru’s die overal leugens verspreiden. Ik ben daar echt verbaasd over. Ik heb begrepen dat TM hier succesvol is en daar ben Ik erg verbaasd over. Het zijn allemaal zulke leugens. Na vier of vijf jaar beginnen de mensen zich terug te trekken.

De man die hun of vliegacademie” leidt in Schotland kwam naar Mij met zijn vrouw en kinderen, zij leden allemaal aan epilepsie. De vrouw was er het ergste aan toe, zij was soms drie uur lang in die toestand.

Gelukkig was mijn man in die dagen voor het werk op reis en kon Ik deze mensen in mijn eigen huis opnemen. Ze werden allemaal genezen en toen zijn ze naar Zuid-Afrika teruggegaan, want daar kwamen ze vandaan. Maar ze zijn al hun eigendommen en al hun geld kwijtgespeeld, ze waren bankroet. De man was een diamanthandelaar en de vrouw was de dochter van een graaf. En zij hebben Mij over al deze leugens verteld.

De eerste keer dat ze met TM in contact kwamen, werd hen gevraagd om een mantra te aanvaarden. Er werden drie mantra’s gebruikt en deze mantra’s werden met veel pracht en praal aan hen verkondigt. Ze moesten door zeven kamers gaan om bij de viervoet grote guru te komen die op een hele hoge stoel zat. En ze hadden voor deze mantra op voorhand moeten betalen en deze luidde als volgt: Inga, Pinga, Kinga.

Maar in het Sanskriet bestaan zulke woorden niet. Deze guru kende zelf geen enkel woord Sanskriet. Hij spreekt een soort van antieke taal. Inga betekent de beet van een schorpioen. Pinga betekent wanneer een persoon bezeten raakt en in rondjes gaat draaien en Kinga betekent dat men een bepaalde beweging moet maken. Hiervoor betaalden ze zo’n driehonderd pond en daarna moesten ze naar Zwitserland gaan. Ik vraag me af waarom de mensen toch hun hersenen niet gebruiken. Als je dit aan een Indiër vertelt, dan zou die in lachen uitbarsten. Ze gingen toen naar Zwitserland om te leren hoe je in de lucht kan vliegen -en dat kostte zo’n 6000 pond. Waarom willen mensen toch op een hoogte van drie voet leren vliegen. Dat kan niet, men kan helemaal niet leren vliegen, allemaal nonsens. Maar ze geloofden het, ze wilden graag leren vliegen, 6000 pond! Er werd hen gevraagd in een hotel te verblijven, zesduizend pond. Gedurende zes dagen kregen ze het water van afgekookte aardappelen te drinken, omdat ze lichter zouden worden.

De zevende dag werden hen de schillen van de aardappelen gegeven en de laatste dag mochten ze zelfs hele aardappels eten. En dat kostte zo’n 6000 pond! Daarna moesten ze op een soort van schuimmatras zitten en begonnen ze te springen en zoveel mensen braken hun staartbeen. Het is echt gebeurd en ze kloegen ze aan (bij het gerecht).

En ze worden betaald, ze worden betaald! Zo zijn er heel veel verschillende dingen gaande, de ene al erger dan de andere. Er is geen einde aan deze dwaze mensen die naar hier kwamen om jullie leugens te vertellen en jullie geloven hen. En dan zeggen ze: “Maar, Moeder, hij zei zelf dat hij Bhagwan is.” Het zijn leugenaars van de eerste orde. Ze vertellen jullie leugens! Omdat Nederlanders misschien zelf geen leugens vertellen, denken ze dat een Indiër nooit leugens zal vertellen.

U bent allemaal bedrogen en Ik voel mij beschaamd over dit hele gedoe.

Verhef u ook boven al deze onzinnige mensen als Freud en Sartre die allerlei onzinnige theorieën op u afvuurden. De ergste soort mensen zijn de ondernemers. Zij introduceren nieuwe ideeën. Zoals bv. in Engeland, in dit koude klimaat, waren er mensen die broeken droegen met vierkante gaten erin. Ik vroeg hen waarom ze zulke broeken droegen en ze antwoordden dat dat de mode was. Maar in Engeland is het al zo koud! Daardoor kunt u in de problemen geraken. De vrouwen droegen toen iets dat verschrikkelijk strak zat – nieuwe mode – zodat ze niet eens meer in de bus konden stappen, ze moesten erin geholpen worden. Iedere keer wanneer Ik hier kom, zie Ik weer een nieuwe mode van het haar of van de kleding. En dat alleen omdat de ondernemers hun machines willen laten draaien en graag willen dat u ervoor betaalt. Maar waarom zou u meedoen aan al die modegrillen, al die nonsens. Ik vertel u dat omdat we ons eigenlijk niet bewust zijn hoe deze modemakers ons voor de gek houden. Er is geen alternatief meer voor ons, we worden voortdurend voor de gek gehouden. Wanneer u naar Sahaja Yoga komt, zult u die oeroude wijsheid in uzelf ontwikkelen die nog steeds in uw hoofd opgeslagen zit.

Wanneer de Kundalini tot hier (in het hoofd) opstijgt, zal ze u volledig verlichten, dan zult u begrijpen hoe gek deze wereld is. Dan zult u zich realiseren hoe u goed kunt zijn voor uzelf, en ook hoe u goed kunt zijn voor uw medemensen. Want u krijgt de kracht daarvoor.

Losbandigheid en slordigheid is geen vrijheid. Vrijheid is alleen mogelijk wanneer u de Spirit bent. Vrijheid die geen wijsheid in zich draagt, kan geen vrijheid zijn. Wanneer u de werkelijke vrijheid heeft, dan kan niks u nog domineren. Niemand kan u beetnemen, u zal iedereen zeer goed kennen.

Het spijt me dat Ik vandaag niet zoveel over Sahaja Yoga heb gesproken, maar meer hoe we zijn afgedwaald in allerlei verkeerde zijwegen.

We moeten terug naar het centrum. De aandacht is, geweven zoals dit doek hier, en de Kundalini brengt de aandacht terug in het centrum.

Deze aandacht wordt zo actief en zo effectief dat enkel door aandacht aan iemand te schenken men reeds kan helpen. Uw ogen worden zo onschuldig dat zelfs een vluchtige blik heel veel kan uitwerken. U hebt dan het gevoel dat u een opslagplaats van vrede, vreugde en wijsheid bent. U voelt zich dan niet superieur maar wet betrokken.

Veel Sahaja Yogi’s vragen Mij: “Wat zal er met deze wereld gebeuren? Wanneer zuilen al de mensen hun Zelfrealisatie krijgen?”

Het is echter uw eigen vrijheid of u Zelfrealisatie zal krijgen of niet. Ik kan ze niet aan u opdringen. Ik zou willen dat u Mij kort enkele vragen stelt. Ik ben niet gekomen om ook maar iets van u weg te nemen, maar Ik zal u iets geven dat de sleutel is tot uw eigen wezen, iets dat al altijd in u aanwezig is geweest in een slapende toestand.

Moge God u zegenen.