Public Program 1 in Prague 1991

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-17 God Almighty and His Love, Prague, Czech Republic, DP, 82' Chapters: Preparations, Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (18)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

1ste publiek programma

Praag, Tsjechische Republiek

17 augustus 1991

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 08/07/2013

Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moet ik jullie zeggen dat de waarheid is wat ze is. We kunnen er geen theorie rond opbouwen en we kunnen haar ook niet veranderen. Helaas kunnen we haar ook niet kennen met behulp van dit menselijke bewustzijn. We moeten een subtieler wezen worden om de waarheid te kunnen ontdekken; met andere woorden, we moeten de Spirit[1] zijn. Daarvoor moet je begrijpen dat dit een evolutionair, levend proces is. Het is een levende gebeurtenis in ons die je verandert in de Spirit, waar je niet voor kunt betalen. Je kunt er ook geen inspanningen voor leveren, maar het werkt gewoon omdat jullie zoekers naar de waarheid zijn.

Wat ik jullie nu allemaal vertel, daar moet je naar luisteren met de open geest van een wetenschapper. Als het de waarheid blijkt te zijn, dan moeten jullie dit als eerlijke mensen accepteren, want het is ten gunste van jullie en ten gunste van de hele wereld. We zien hier deze prachtige bloemen, maar we beschouwen ze als vanzelfsprekend. We denken zelfs niet aan het feit dat ze gewoon uit piepkleine zaadjes zijn ontstaan. Kijk naar onze ogen, wat voor minicamera’s het zijn, maar we beschouwen ze als vanzelfsprekend. Je moet dus begrijpen dat er een zekere kracht is die dit levende werk verricht.

De eerste waarheid is dus dat je niet dit lichaam bent, niet deze geest, dit ego of deze conditioneringen, maar je bent de zuivere Spirit. De tweede waarheid is dat er een subtiele kracht bestaat van goddelijke liefde, die al het levende werk doet. Alleen met behulp van deze kracht zijn we van amoebe tot dit niveau gekomen, en nu is er maar een heel kleine doorbraak die we moeten ondergaan om de waarheid te leren kennen. We kennen de absolute waarheid niet. Dat is de reden waarom we ruziemaken met elkaar, waarom we met elkaar vechten en oorlogvoeren. Maar als we allemaal de waarheid kennen, dan is er maar één mogelijkheid. Jullie kunnen bijvoorbeeld allemaal zien dat ik hier zit, jullie weten allemaal dat ik hier zit, er bestaat geen twijfel over. Maar als je de Spirit wordt, dan kun je deze allesdoordringende kracht voelen, die je nog nooit hebt gevoeld. Je voelt het op je vingertoppen, en je kunt ook de koele bries van de Heilige Geest uit je hoofd voelen stromen.

In de Bijbel kennen we God Almachtig als God de Vader, en we hebben ook de Zoon van God. En van de Drie-eenheid is de derde de Heilige Geest. Maar hoe kun je vader en zoon hebben zonder een moeder? Vrouwen worden soms ook wel ‘tweederangsburgers’ genoemd, omdat men zegt dat er geen vrouw aan de tafel van de twaalf apostelen zat, tijdens het Laatste Avondmaal. Maar hoe kun je dan wel Paulus vernoemen, terwijl hij evenmin bij hen aan tafel zat? Maar de mensen voelden dat de moeder van Christus een godin was, daarom noemden ze haar ook wel de Madonna. En ik kan niet begrijpen dat zij die haar niet als godin wilden zien, haar in Polen als de ‘Zwarte Madonna’ begonnen te vereren.

Zo heeft men in elke religie problemen gecreëerd, omdat ze het wilden organiseren naargelang hun eigen wensen. De mensen concludeerden dus dat God niet bestaat, want ongeacht welke religie ze volgden konden ze alle mogelijke zonden begaan. Ze verloren dus hun vertrouwen in God. Maar zodra je de Spirit wordt zul je weten dat God Almachtig bestaat en zijn liefde, zijn allesdoordringende levende kracht. Met behulp van Sahaja Yoga kan er bewezen worden dat God bestaat, en dat zijn kracht van de liefde bestaat. In feite maakt het geen verschil of je blindelings in God gelooft of niet in hem gelooft. Veel mensen komen bij mij en zeggen me: “Moeder, we bidden tot God, maar er verandert helemaal niets. Er is geen verschil tussen ons en mensen die niet in God geloven.” De reden hiervoor is dat je niet verbonden bent met God. Als dit apparaat niet met het hoofdnetwerk verbonden is, dan werkt het niet. Als je telefoon niet verbonden is, dan werkt hij ook niet.

Het eerste wat er dus moet gebeuren, is dat je verbonden moet worden met deze allesdoordringende kracht. En jullie hebben allemaal deze goddelijkheid in je. Jullie kunnen allemaal je zelfrealisatie krijgen en verbonden worden met deze allesdoordringende kracht. Je hoeft er geen schroom over te voelen. Het is zo eenvoudig. ‘Sahaja’ betekent dat het met je geboren is, en dat jullie allemaal het recht hebben om deze verbinding te krijgen, yoga, zonder enige moeite. Als gevolg daarvan kunnen al je lichamelijke, mentale en emotionele problemen opgelost worden. Zelfs je materiële problemen worden opgelost. Maar bovenal treed je binnen in het Koninkrijk van God, dat de oceaan van vreugde is. Dit is wat er met je zal gebeuren. En dit is ontzettend eenvoudig, je kunt het niet bereiken door te lezen, door te studeren of door wat dan ook te doen. Het is geen mentale handeling, maar een levende gebeurtenis.

Ik denk dat jullie vandaag hebben gehoord over de Kundalini en over de kracht die in jullie aanwezig is. Morgen zal ik jullie vertellen over de aard van de Spirit. Het is moeilijk om jullie in zo’n korte tijd een volledig idee te geven van deze basiskennis. Ik moet al minstens vierduizend lezingen over dit onderwerp hebben gegeven, alleen al in het Engels. Er zijn hier bijvoorbeeld zoveel lampen, die we allemaal met één knop kunnen verlichten, maar als ik jullie over de elektriciteit moet vertellen en de geschiedenis ervan, en hoe het hier in Praag is terechtgekomen, dan zullen jullie verveeld raken. Er is maar één knop nodig om het licht aan te doen, want het is allemaal ingebouwd. Op dezelfde manier is het allemaal in jullie ingebouwd. Het is dus beter om eerst deze verlichting te krijgen en daarna meer te leren over de subtielere onderwerpen.

Maar in ieder geval zou ik graag hebben dat jullie me even vragen stellen. Mijn enige verzoek is om me geen vragen te stellen die niets met het onderwerp te maken hebben. Probeer alsjeblieft te begrijpen dat ik niet hier ben gekomen om iets van jullie af te nemen. Ik ben hier gekomen om jullie te geven wat je toebehoort. Je mag me vragen stellen.

(Haal dat daar allemaal weg. Je kunt dat allemaal weghalen van voren, want de mensen kunnen me niet zien. Het is in orde, ik zal alleen mijn bril nemen.)

(Luid genoeg.) “U hebt me in Wenen geholpen – met mijn oren.” Maar ze hoort niet meer zo goed.

Oké, dat is iets anders. Ik zal er nog eens naar kijken. Heb je gemediteerd? Goed, we zullen er nog eens naar kijken. Goed, ga maar zitten en we zullen het nog eens bekijken. We zullen je morgen ontvangen.

Hebben zij geen vragen? Geweldige mensen!

[Onhoorbare vraag]

Om te beginnen heb ik jullie gezegd: heb geen schroom en veroordeel jezelf niet. De vraag was dat ze er misschien nog niet klaar voor waren. Je Kundalini weet alles over je. Zij is je moeder, jouw individuele moeder, en ze kan niet wachten om je je tweede geboorte te geven.

Hoor je het nu?

Om de Kundalini te laten ontwaken, moeten we heel lang mediteren. Wat wil dat zeggen, lang mediteren?

Je hebt dit allemaal al gedaan in je vorige levens. Daarom ben je nu hier. Je bent voorbestemd om hier te zijn.

[Vraag: Hoe ziet u de toekomst van de aarde? ]

Van wat?

[Van de aarde. Van de aarde waar we op leven.]

In Praag, of zo?

[Hoe ziet u de toekomst van de mensheid? ]

Heel goed!

[Er woeden vandaag de dag veel oorlogen in de wereld, met ontzettend veel geweld. En mijn vraag is: wat moet er gebeuren om vreugde te laten ontstaan?]

Zie je, deze oorlogen zijn er door de problemen van de mensen die hen hebben gecreëerd. Als je mensen kunt transformeren, dan zullen deze problemen automatisch opgelost worden. Als er een bepaald aantal mensen getransformeerd is, dan zullen zij dit mogelijk maken. Er zijn nu al duizenden mensen die getransformeerd zijn, en als je zelf getransformeerd bent kun je anderen transformeren.

[Onhoorbare vraag over zigeuners.]

Het maakt niet uit welk ras, of het nu zigeuners zijn of een ander ras, ze kunnen allemaal hun transformatie krijgen. Het heeft niets te maken met je ras, je nationaliteit of je religie, daar heeft het niets mee te maken. Het is aangeboren. Als je een mens bent zal het werken. Het beste is nog dat alle zogenaamde slechte karma’s[2] ook weggewassen zullen worden. Alleen mensen denken dat ze slechte karma’s opbouwen, dieren niet.

[Onhoorbare vraag over Christus.]

Natuurlijk, natuurlijk. Maar Christus heeft gezegd dat zij die niet tegen ons zijn, met ons zijn. Al deze incarnaties en al deze profeten staan allemaal met elkaar in verband. Alleen zien wij hen als afgescheiden, en dit creëert haat onder de mensen.

Daar is nog een vraag.

[Gelooft u dat Jezus Christus gedood werd omwille van onze zonden, om ons te helpen? ]

Ja, hij heeft voor ons geleden. Hij moest het doen. Maar in werkelijkheid lijden incarnaties nooit. Hij moest het doen, maar daar zal ik jullie later meer over vertellen, het heeft te maken met de manier waarop hij door het Agnya centrum moest, want het optische chiasma was op deze manier gesloten. Omwille daarvan moest hij gekruisigd worden. Zijn boodschap is zijn wederopstanding, niet zijn kruisiging maar zijn wederopstanding. Maar nu hoeven we niet meer te lijden. Dus zij die zeggen dat je moet lijden hebben het helemaal bij het verkeerde eind. Kunnen wij soms meer lijden dan Christus?

[‘Hoe kunnen we de mensen helpen die geen zelfrealisatie willen, zodat ze het toch krijgen?’]

Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt het niet opdringen. Kundalini is de kracht van het zuivere verlangen. Als je geen zuiver verlangen hebt, dan kan ik je vrijheid niet aan banden leggen. Je persoonlijkheid moet vergelijkbaar zijn met een goed zaadje, dat in Moeder Aarde kan worden opgenomen. Maar je moet wel het verlangen hebben, anders kan het niet werken. Je kunt een zaadje niet dwingen te ontkiemen.

Nu, deze man heeft nog een vraag.

[Onhoorbare vraag]

Oké, dat is een goede vraag: door de Kundalini van anderen te laten opstijgen en ook door jezelf te vestigen word je een rechtschapen persoon, en wordt de ander ook een rechtschapen persoon. Het worden echt heilige mensen. Ze zijn vredig, zonder lust en hebzucht. Uiteindelijk werd deze wereld zo gemaakt door mensen, dus als de mensen getransformeerd worden, zal de wereld ook getransformeerd worden.

[Onhoorbare vraag]

Ik weet niet waar je het over hebt, ik kan niet volgen. Je moet je geen vragen stellen over mij. Ik zal jullie niets over mezelf vertellen. Christus zei dat hij de Zoon van God was, en dat was hij ook. Maar omdat hij dat zei hebben ze hem gekruisigd. Mensen willen de waarheid niet horen, zolang ze geen gerealiseerde zielen zijn. Ik wil dus zelf niet gekruisigd worden, want ik heb nog werk te doen. En omdat ik zeg dat je hier geen geld voor kunt vragen zijn al deze mensen die winst maken met religie en winst maken met al deze publiciteit voor valse guru’s, allemaal tegen mij. Zelfs de religies zijn zaken gaan doen, alle religies doen tegenwoordig zaken, daarom kunnen ze me niet uitstaan. Je kunt geen winst maken met God.

Ik denk dat we nu de sessie van de zelfrealisatie kunnen houden. Hiervoor moet ik opnieuw zeggen dat ik dit van niemand kan afdwingen. Alleen degenen die het willen en die ernaar verlangen zouden in de zaal moeten blijven. Anders moeten ze de zaal verlaten. Degenen die het niet willen, blijf hier alsjeblieft niet zitten.

Om te beginnen moet ik jullie opnieuw zeggen dat je het volste vertrouwen moet hebben dat je je zelfrealisatie zult krijgen. Het tweede is dat er drie voorwaarden zijn die je moet begrijpen. De eerste voorwaarde is dat je het verleden moet vergeten, en dat je je totaal niet schuldig mag voelen. Jullie zijn uiteindelijk maar mensen, en als je fouten hebt begaan dan is dat niet erg, je bent God niet. Maar je schuldig voelen is een soort mentale marteling. En als je je schuldig voelt, blokkeert ook dit centrum hier aan de linkerkant, waardoor je jezelf ook lichamelijk martelt. Want als dit centrum geblokkeerd is dan kun je angina[3] krijgen, spondylitis[4] en al dit soort ziektes. Dus wat heeft het voor zin je schuldig te voelen? Voel je dus alsjeblieft niet schuldig. Als ik zeg dat je je niet schuldig moet voelen, gaan er veel mensen weg, omdat ze zich liever schuldig willen voelen en ziek willen worden.

De derde voorwaarde is dat je iedereen in het algemeen zou moeten vergeven. Sommige mensen vinden dit heel moeilijk, maar of je nu vergeeft of niet vergeeft, in beide gevallen doe je niets. En als je niet vergeeft, dan martel je uiteindelijk jezelf voor niets en nog eens niets. Je zou dus zelfs niet mogen denken aan de mensen die je wilt vergeven. Zeg gewoon: “Ik vergeef iedereen” en je zal je onmiddellijk beter voelen. Dat is alles.

Om hulp van Moeder Aarde te krijgen moet je nu ook je schoenen uitdoen, dat is alles. Zet je rechter- en je linkervoet alsjeblieft apart van elkaar. Het duurt maar vijf tot tien minuten, meer niet. Zoals hij jullie al heeft verteld zijn er twee krachten, links en rechts. Dus zet je linkerkant aan de ene en de rechterkant aan de andere kant. De linkerkant vertegenwoordigt de kracht van je verlangen en de rechterkant vertegenwoordigt de kracht van je actie. Leg dus alsjeblieft je linkerhand aan de linkerkant, op je schoot, en we zullen de rechterhand gebruiken om onze (energie)centra aan de linkerkant te voeden. Eerst zullen we je laten zien hoe je de verschillende centra aanraakt aan de linkerkant, hoe je ze kunt voeden, dus kijk alsjeblieft eerst, en daarna moeten we onze ogen sluiten.

Leg de rechterhand op je hart. Dit is het centrum waar de reflectie van God Almachtig zich bevindt, in de vorm van de Spirit. En de Kundalini is de weerspiegeling van de Heilige Geest, de primordiale Moeder. Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het bovenste deel van je buik. Dit is het centrum van je meesterschap. Als je de Spirit wordt, dan word je je eigen gids. Leg nu je rechterhand op het onderste deel van je buik, aan de linkerkant. Dit is het centrum dat staat voor de zuivere kennis, waarmee we al het goddelijke werk doen. Breng dan je hand weer naar het bovenste deel van je buik, aan de linkerkant. Breng nu je hand omhoog naar de plaats tussen je nek en je schouder, en draai je hoofd naar rechts. Dit centrum raakt geblokkeerd als je je schuldig voelt. Leg nu alsjeblieft je hand over je voorhoofd en buig je hoofd zo ver mogelijk naar beneden. Dit is het centrum waar je iedereen moet vergeven.

Leg nu je rechterhand op de achterkant van je hoofd en breng je hoofd naar achteren. Dit is het centrum waar je, zonder je schuldig te voelen, zonder je fouten te tellen, alleen voor je eigen voldoening de goddelijke kracht om vergiffenis vraagt. Nu moet je je hand strekken. Leg nu het midden van je handpalm op het fontanelgebied, dat in je kindertijd nog zacht was. Strek nu je vingers omhoog en buig je hoofd zo ver mogelijk naar beneden. Er moet goed veel druk zijn op je schedel, dus strek je vingers naar boven. Buig je hoofd naar beneden. Beweeg nu je hoofdhuid over je schedel, zevenmaal in wijzerzin, langzaam. Buig je hoofd naar beneden. Nu, dat is alles wat je moet doen.

Zet je voeten nu alsjeblieft gescheiden van elkaar neer, richt je linkerhand naar mij en zit niet teveel naar beneden of naar voren gebogen, maar gewoon op een comfortabele manier. Leg nu alsjeblieft je rechterhand op je hart. Richt je linkerhand naar mij, op je schoot. Sluit nu alsjeblieft je ogen. Hier moet je me drie keer een fundamentele vraag stellen, je kunt me ‘Moeder’ noemen of ‘Shri Mataji’ – “Moeder, ben ik de Spirit?” Hardop.

Als je de Spirit bent dan word je je eigen gids, je eigen meester. Breng dus nu alsjeblieft je rechterhand naar de linkerkant van je buik, op het bovenste gedeelte. We werken alleen aan de linkerkant. Hier moet je een andere vraag stellen: “Moeder, ben ik mijn eigen meester?” Stel deze vraag drie keer. Ik heb jullie al gezegd dat ik je de zuivere kennis niet kan opdringen, omdat ik je vrijheid respecteer. Je moet erom vragen.

Leg nu alsjeblieft je rechterhand op het onderste gedeelte van je buik, en druk er hard op. Hier moet je zes keer zeggen, omdat dit centrum zes bloembladen heeft: “Moeder geef me alsjeblieft de zuivere kennis.” Zes keer. Zodra je vraagt om de zuivere kennis, begint de Kundalini hoger op te stijgen.

Nu moeten we dus de bovenste (energie)centra voeden met ons zelfvertrouwen. Breng nu je rechterhand omhoog, naar het bovenste gedeelte van je buik, aan de linkerkant. Hier moet je met het volste vertrouwen tien keer zeggen: “Moeder, ik ben mijn eigen meester.”

Ik heb jullie al verteld dat je niet dit lichaam bent, niet deze geest, niet dit ego en deze conditioneringen, maar je bent de zuivere Spirit. Dus breng nu je rechterhand naar je hart, en hier moet je met het volste vertrouwen tien keer zeggen – twaalf keer: “Moeder, ik ben de Spirit.” Tien keer – twaalf keer.

Deze allesdoordringende kracht is de kracht van mededogen en liefde. Het is de oceaan van absolute kennis. Hardop, hardop. Maar bovenal is het de oceaan van vergiffenis, en welke fouten je ook begaat, deze oceaan kan ze zonder moeite in zich laten oplossen. Dus vergeef jezelf alsjeblieft, en leg je hand op de plaats tussen je nek en je schouder, en draai je hoofd naar rechts. Zeg hier met het volste vertrouwen zestien keer: “Moeder, ik ben totaal niet schuldig.”

Ik heb jullie al verteld dat het niet uitmaakt of je vergeeft of niet vergeeft, in beide gevallen doe je niets; maar als je niet vergeeft, dan speel je in de kaart van het verkeerde. Dus, breng nu je rechterhand omhoog en leg haar op je voorhoofd, en buig je hoofd alsjeblieft zo ver mogelijk naar beneden. Hier moet je met het volste vertrouwen zeggen, vanuit je hart, zonder te tellen: “Moeder, ik vergeef iedereen in het algemeen.” Breng nu alsjeblieft je rechterhand naar de achterkant van je hoofd, en breng je hoofd zo ver mogelijk naar achteren. Hier, zonder je schuldig te voelen en zonder je fouten te tellen, gewoon voor je eigen voldoening, moet je zeggen, vanuit je hart, zonder te tellen: “O goddelijke kracht, als ik ooit fouten heb gemaakt, vergeef me dan alsjeblieft.”

Strek je hand nu volledig, strek je handpalm volledig, en leg het midden van je handpalm op de top van je hoofd. Strek nu je vingers naar boven. Buig je hoofd alsjeblieft naar beneden. Hier kan ik me opnieuw niet inlaten met je vrijheid. Je moet om je zelfrealisatie vragen. Dus beweeg je hoofdhuid zevenmaal in wijzerzin over je schedel en vraag: “Moeder, geef me alsjeblieft mijn zelfrealisatie” – zeven keer.

(Shri Mataji blaast in de microfoon.)

Breng je handen nu alsjeblieft weer naar beneden. Richt je beide handen alsjeblieft op deze manier naar mij. En richt je rechterhand nu zo naar mij. Richt je rechterhand alsjeblieft naar mij, en buig je hoofd naar beneden en probeer zelf te voelen met je linkerhand of er een koele of een warme bries uit je hoofd komt. Hardop, hardop, hardop. Als het warm is, dan wil dat zeggen dat je nog niet hebt vergeven, dus vergeef dan alsjeblieft en voel je niet schuldig.

Richt nu je linkerhand naar mij, maar houd je hoofd gebogen, houd je hoofd gebogen. Voel nu alsjeblieft met je rechterhand of er een koele bries uit je hoofd komt of een warme bries. Leg je hand niet bovenop je hoofd – maar houd het er een eindje vanaf. Soms voel je het wat verder weg. Leg nu alsjeblieft je rechterhand weer op je knie. En buig je hoofd en voel nu opnieuw zelf met je linkerhand.

Breng nu je beide handen omhoog, naar de hemel gericht, zo. Luid, luid. En breng je hoofd naar achteren. En stel één van deze vragen drie keer: “Moeder, is dit de koele bries van de Heilige Geest?” of “Moeder, is dit de kracht van de goddelijke liefde?” of “Moeder, is dit de Paramchaitanya[5]?” Stel één van deze vragen, één van deze vragen drie keer.

Breng nu je handen naar beneden. Richt nu je handen zo naar mij. Open je ogen. Kijk naar mij zonder te denken. Degenen die een koele of warme bries hebben gevoeld op hun vingertoppen of in hun handen, of in het fontanelgebied, breng alsjeblieft jullie beide handen omhoog.

Praag! Jullie zijn nu allemaal heiligen geworden. Ik buig voor jullie allemaal! Jullie heilige leven is van start gegaan. Morgen zal ik opnieuw komen en jullie vertellen over de Spirit. Moge God jullie zegenen. Breng je vrienden alsjeblieft op de hoogte en haal ze ook naar hier, want ik ben hier alleen nog morgen. Zij die een koele bries of een warme bries hebben gevoeld zullen zich vestigen morgen en zij die het nog helemaal niet hebben gevoeld zullen het ook voelen.

Moge God jullie allemaal zegenen.

Zeg hen ook er niet over te spreken. Het gaat je verstand voorbij. Wees stil. Discussieer er niet over.[1] Spirit: het Atma, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] karma: de gevolgen van onze vroegere daden, die vaak generaties lang blijven doorwerken

[3]  Angina (pectoris): drukkend, zwaar of pijnlijk gevoel midden op de borst (angineuze pijn); hartprobleem dat ontstaat als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen (vernauwde kransslagader in combinatie met grote lichamelijke inspanning of emoties)

[4]  spondylitis: de ziekte van Bechterew, haken vormende ontsteking van de wervelkolom

[5] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God