Shri Lakshmi Puja

India (Chalmala)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Lakshmi Puja – Alibag, India – 29 december 1991

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

We kwamen al zo dikwijls samen op deze plaats, deze mooie plaats. Jullie houden er allemaal van. Het is zo rustiek, absoluut hemels. Het enige nadeel is dat het zoveel tijd kost als je van Ganapatipule komt. Je doet dit allemaal alleen om te genieten van de schoonheid van de natuur en om bij de natuur te zijn.

Ik heb jullie al verteld dat deze vrucht, de kokosnoot, shriphul genoemd wordt want zij stelt de Sahasrara voor. Het is zeer verrassend dat deze vrucht weet en begrijpt. Ze zal niet op een dier of welke persoon ook vallen. Wanneer je slaapt zal zij nooit op jou vallen. Niemand wordt ooit gekwetst door deze vrucht. Zij is zo verstandig, meer dan mensen, want wij kwetsen elkaar. Wij vallen anderen lastig. Wij denken er niet over na wat we doen. Maar in Sahaja Yoga is er veel zachtheid, goedaardigheid, rechtschapenheid en dat geeft zoveel moed.

Er zijn hier ook veel mensen die bijna getrouwd zijn. Ik feliciteer ze allemaal. Tracht vriendelijk te zijn voor elkaar. Als je in het begin gereserveerd bent, zal je het moeten bekopen. Alsjeblief, tracht zacht te zijn, lief en spraakzaam, niet van “we blijven stil en praten met niemand.” Het is misschien een manier om indruk te maken: niet in onze Sahaja Yoga. Ik praat teveel, daarom is mijn keel vandaag niet in orde. En praten jullie ook maar, praten is zeer belangrijk, verstop je gevoelens niet.

Ik heb veel dingen gezegd over hoe je een huwelijk gelukkig maakt. Het zal mij ook zeer gelukkig maken als jullie goede huwelijken hebben. Dan zullen er bij jullie ook zeer goede kinderen geboren worden en er zal in deze wereld een nieuw menselijk ras aanwezig zijn. Deze kinderen zullen voor ons de grootste kracht zijn en zij zullen veel dingen uitwerken die wij niet konden uitwerken.

Wat onze tour betreft hoop ik dat je er tevreden mee was en van alle programma’s hebt genoten.

Vandaag zal ik je iets vertellen over de zee, want we zijn hier dicht bij de zee en je moet de gevoelens van de zee begrijpen. Op een manier is de zee jouw grootvader want hij bracht Shri Lakshmi voort die later Shri Mahalakshmi werd. Wij moeten deze zee die de grootvader is, alle respect betonen. Gewoonlijk gebruiken de mensen, vooral de westerse mensen maar ook de Indiërs, de zee als badkamer. In het westen wordt de zee echter ook op een rare manier gebruikt om te zwemmen en allerhande activiteiten waarbij de mensen rare kledingstukken dragen en een losbandig leven leiden. Dit is een belediging voor de zee. Je moet de zee respecteren. In India vereren we de zee. Je moet de zee vereren. In de mythologie hadden ze een god voor de zee en wij hebben ook een Godheid van de zee, Varuna.

Deze Godheid van de zee moet dus vereerd worden en ook begrepen en gerespecteerd worden. We kunnen niet onrespectvol zijn. Voor je de zee in gaat moet je de zee groeten (namaskar) en ook als je eruit komt. De manier waarop wij ons gedragen tegenover de zee is niet correct. Je weet dat wij regen krijgen dank zij de zee. Als er geen zee was hadden we geen regen. Dan hadden we niets. De zee is zo belangrijk in ons leven. Het mooiste is dat de zee de guru is, de maha guru die ons zoveel dingen leert. Het is deze maha guru die eerst en vooral het zout voor ons voortbrengt. Christus zei: “Jij bent het zout, het zout van het universum”. Dat betekent: “Jij bent het die de mens de smaak en alle kwaliteiten van het zout geeft”.

De zee is dus hier. We moeten veel van de zee leren. Eerst en vooral heeft de zee haar eigen maryada’s. Stel je voor dat je de zee aan deze kant wegdrukt, dan zal zij aan de andere kant verschijnen. Zij houdt zich altijd aan haar maryada’s. Deze oceanen zijn zo enorm, zo enorm, maar zij houden zich aan hun maryada’s. Zij gaan hun maryada’s nooit te buiten terwijl wij gewoon inbreuken plegen op ieders maryada’s.

De maryada’s van de zee maken dat het belangrijk is dat zij binnen haar begrenzingen blijft. Je kunt bij hoog tij een lijn trekken en de volgende dag zal zij even ver komen.

Stel je voor dat zoiets groot als een oceaan, zichzelf binnen dezelfde maryada’s kan houden, waarom kunnen wij ons, met ons gezond verstand, niet binnen onze maryada’s houden?

De tweede kwaliteit van de zee is dat zij zorgt voor alle dieren die erin leven. Zij is zout, maar in haar leven vissen en andere dieren. Daarom kunnen we zeggen dat het eerste leven in de zee ontstond. Lange tijd geleden zijn onze voorvaderen in de zee geboren en nu zijn wij mensen geworden. We hebben dus het recht niet om de zee te beledigen waarin onze voorvaders hebben geleefd en de ene na de andere uitgekomen zijn, zoals de vis een reptiel werd.

De derde kwaliteit van de zee is dat zij diep is. Zeer diep. Op sommige plaatsen verschrikkelijk diep. Als de diepte van de zee maar een paar meters verminderd wordt, ontstaat er een wereldwijd probleem. Zij behoudt haar diepte. Zij verlaat haar diepte niet. Zij blijft bij haar maryada’s en blijft bij haar diepte. Op dezelfde manier zouden wij ons moeten houden aan de diepte die wij in Sahaja Yoga verkregen hebben, welke die diepte ook zij. Normaal zou je niet vulgair mogen worden, je kunt je dat niet veroorloven. Jullie moeten diepzinnige mensen zijn met een diepgaand begrip van Sahaja Yoga, een diepgaand begrip over onszelf want dat is een teken van waardigheid en die waardigheid moet je bezitten. Die koninklijke aard van de zee moet je bezitten.

Zoals die bomen daar staan, zoals je ziet krijgen zij de wind vanuit de zee. Als je wat korter naar de zee toe gaat, waar zij staan, zie je verrassend genoeg dat zij allemaal naar de zee toe buigen. Zij buigen nooit naar de andere kant. Zij betuigen een soort van dankbaarheid door naar de zee toe te buigen, hoewel de wind de andere kant uit blaast. Zij maken zich geen zorgen om de wind. Hun dankbaarheid gaat naar de zee uit en dus buigen zij naar de zee. Zelfs deze bomen begrijpen het. Zonder de zee hadden we geen enkel transport van de ene plek naar de andere. In de bedding van de zee ligt nog heel veel rijkdom die nog niet ontdekt is en die de hele wereld zeer rijk kan maken. Zij vechten er echter om, welk deel is van jullie, welk deel is van ons. In dit gevecht, denk ik dat wat zich in zee bevindt, van de ene naar de andere plaats zal verschuiven. Veel rijkdom, goud, zilver en diamanten bevinden zich in de zee en misschien wordt deze Lakshmi op zekere dag ontdekt en zullen de mensen overspoeld worden met rijkdom.

Daarbij komt dat we met de vervoermiddelen ook Shri Lakshmi van de ene plek naar de andere vervoeren. De zee heeft ons mobiliteit en bewegingsvrijheid gegeven.

Ik heb gemerkt dat de zee erg op mij reageert. Zij reageert omdat het licht in de zee of de reflectie van de maan, met mij beweegt. Ik heb gezien dat het met mij beweegt. De zee begrijpt mij zeer goed want ik heb respect voor haar en een zeer speciale band.

Nu je hier bent hoop ik dat je de waarde van de zee begrijpt. Dank zij de zee kan je hier zo genieten. Zij geeft je zo een fijn gevoel en spiritualiteit. Het is niet nodig naar de Himalaya’s te gaan. Dat wat de Himalaya’s bedekt, is slechts het water van de zee. Eén van de cycli is dat water langs de Himalaya’s gaat, terugkomt onder de vorm van rivieren en terugkeert naar dezelfde zee. Het moet terug naar de zee.

Zo is het. Alles eindigt hier. Dan gaat zij door tapasya. Zij laat toe dat de zon een wolk schept, zij ondergaat de hitte van de zon en neemt een andere gedaante aan. Zij gaat verder in de vorm van een wolk en zo krijg je regen. Zo moeten wij ook zijn. Wij moeten de hitte, de woede van anderen verdragen en damp creëren, dat betekent de zegeningen, de vibraties voor anderen. Met mij gaat het ook zo. Als ik iemand zie die ziek is en ik behandel deze persoon, dan moet ik natuurlijk een beetje opnemen, soms nogal veel, dan absorbeer ik het en het worden vibraties. Het begint te vloeien als vibraties.

Dat is dus wat je van de zee moet leren, dat is zo belangrijk voor Sahaja yogi’s. Dat je alles absorbeert maakt niets uit, maar hecht er je niet aan en laat het verdampen. Op die manier kan de zee damp worden. Nu jullie allemaal hier zijn, zouden al deze dampen, al deze vibraties moeten vloeien. Deze methode moeten jullie trachten te begrijpen door moedig te zijn, want toen ik enkele dagen geleden aankwam zat er een vrouw op de weg en iemand zei: “Moeder, er is iets mis met haar voeten of er is iets misgelopen, behandel haar alstublieft”. Waarom zou ik behandelen? Waarom kan jij niet behandelen? Ben je bang om iemand te behandelen? Dan komt er iemand anders met dezelfde vraag. Waarom kan je niet behandelen? Jullie kunnen hen allemaal behandelen. Je kunt hen behandelen en je zult merken dat hoe meer je hen behandelt, hoe beter je zal zijn. Je zou het moeten aandurven. Je zou die moed moeten hebben om anderen te behandelen. Als je anderen niet behandelt, zul je niet groeien, want je wordt de vibraties zoals je gezien hebt met de zee. Als je anderen behandelt zijn er meer vibraties. Waarom zou God jou vibraties geven als je ze niet gaat gebruiken? Eenvoudige logica. Waarom zou God jou licht geven als je het niet gaat gebruiken? Christus heeft gezegd dat je geen licht onder een korenmaat plaatst. Dat gebeurt er als we onze handen, onze voeten en ons brein niet voor Sahaja Yoga gebruiken. We creëren geen vibraties in onszelf. Dit lichaam dat het jouwe is, kan gewoon een bundel vibraties worden als je deze vibraties begint te gebruiken. Als je deze vibraties niet gebruikt, zul je altijd maar problemen hebben en je zult niet begrijpen waarom: “Ik doe alles, ik doe dit…” Het is omdat je jouw vibraties niet gebruikt. Je moet je vibraties op alle mogelijke manieren gebruiken: wanneer het maar kan om anderen in orde te brengen en beter te maken. Je kunt hoogstens een bandhan maken als je denkt dat je misschien gekwetst wordt, maar gebruik ten minstens mijn foto en dan kan je de persoon aanraken. Het kan geen kwaad. Als je toch bang bent van problemen, wat is dan het nut van een Sahaja yogi te worden? Als het schip niet zeewaardig kan zijn, waarom het dan bouwen? Je moet zeewaardig zijn. Dat is wat jij moet beslissen: dat je Sahaja Yoga waardig zult zijn en dat we daarom alle vibraties zullen absorberen, dat we alles op ons zullen nemen.

Kleine probleempjes die ze hebben zullen ze mij tien keer vertellen.”We zijn hier en daar geweest en dan is er dit en dat gebeurd.” Ik vertel je nooit wat er met mij gebeurde, hoe ik hier kwam, wat er was, niets, want ik weet dat wat ik ook doe, vibraties voortbrengt. Op dezelfde manier moeten jullie er vertrouwen in hebben dat jullie allemaal zijn als de zee, als de Mahagoeroe en dat, wat je ook doet, in jezelf vibraties creëert waardoor je zoveel mensen kan redden.

Het is als een cyclus. Ik zei weer dat hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Hoe meer je jouw vibraties gebruikt, hoe meer je er krijgt. Het is een fijne cyclus die werkt zoals die van de zee. Zoals ik zei dat het water naar de Himalaya’s gaat, als rivieren terugkomt, zo zullen de vibraties veelvuldig, veelvuldig groeien. Ik zou zeggen dat jullie allemaal altijd je vibraties zouden moeten gebruiken om anderen te helpen, om aan zoveel dingen te geven, de planten, wat dan ook. Ik bedoel, sommige mensen brachten mij een plant: “Moeder, geef vibraties.” Ik zei: “Waarom geef jij de vibraties niet?” Het is zelfs niet nodig gevibreerd water te nemen. Je kunt zelf vibraties geven. Die staat moet er komen dat jij je eigen water kunt vibreren. Je kunt overal alle water vibreren. Het is niet nodig gevibreerd water van mij te nemen. Misschien heeft het mijne een beetje meer vibraties maar dat geeft niet. Jullie zijn met zo veel, dus? In vergelijking met mij, ik ben alleen.

Ieder van jullie kan het uitwerken en zoveel doen. Maar geloof in jezelf. Zoals de zee in zichzelf gelooft, zo moeten jullie volledig in jezelf geloven. Je moet je zelfrealisatie respecteren. Zeg jezelf iedere dag: “Ik ben een Sahaja yogi. Ik ben een yogi. Ik ben een heilige. Ik ben een gerealiseerde ziel. Ik moet dit doen. Hoe kan ik die zinloze dingen doen? Ik moet deze goede dingen doen. Ik moet op een zachte manier met mensen spreken. Ik moet het op deze manier trachten uit te werken.”

Je geloof in jezelf zal je verder helpen. Je geloof in jezelf dat je een groot Sahaja yogi bent, dat jij je overgeeft aan je moeder. Het werkt heel snel. Dat geloof zou je moeten hebben, dat je een Sahaja yogi bent. Er is niets anders nodig.

Moge God jullie zegenen.