Respecteer de zee.

India (Chalmala)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Lakshmi Puja – Alibag, India – 29 december 1991

Nederlandse vertaling versie datum 2023-0305

We kwamen al dikwijls samen op deze plek, deze mooie plek. Jullie houden er allemaal van. Het is zo landelijk, absoluut naar binnen gericht. Het enige nadeel is dat het zoveel tijd kost als je van Ganapatipule komt. Je doet dit alles alleen om te genieten van de schoonheid van de natuur en om bij de natuur te zijn. Ik heb je al verteld dat deze vrucht, de kokosnoot, shriphal genoemd wordt want zij stelt de Sahasrara voor en het is zeer verrassend dat deze vrucht beseft en begrijpt. Ze zal op geen enkel dier of mens vallen. Wanneer je slaapt zal ze nooit op jou vallen. Niemand wordt ooit gekwetst door deze vrucht. Ze is zo verstandig, meer dan mensen, want wij kwetsen elkaar, we vallen anderen lastig, we denken niet aan wat we doen. Maar in Sahaja Yoga is er veel zachtheid, goedaardigheid, rechtschapenheid en dat is zo bemoedigend.

Er zijn hier ook veel mensen die pas getrouwd zijn. Ik feliciteer ze allemaal.  Tracht dus vriendelijk te zijn voor elkaar. Als je in het begin gereserveerd bent, zal je het moeten bekopen. Alsjeblief, probeer zacht te zijn, lief en spraakzaam, niet van “we zwijgen gewoon en praten met niemand.” Het is misschien een manier om indruk te maken op anderen: niet in onze Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga praat ik teveel, daarom is mijn keel vandaag niet in orde, en praten jullie ook maar. Praten is zeer belangrijk, je gevoelens verstoppen niet. Ik heb er veel dingen over gezegd, hoe je een huwelijk gelukkig maakt, dat jullie ook zeer gelukkig zal maken. Als jullie goede huwelijken hebben, zullen bij jullie ook zeer goede kinderen geboren worden en dan zal er in deze wereld een nieuw menselijk ras zijn. Deze kinderen zullen voor ons de grootste kracht zijn en ze zullen veel dingen uitwerken die wij niet konden uitwerken. Wat onze tour betreft hoop ik dat je er tevreden mee was en van alle programma’s hebt genoten. Vandaag zal ik je iets vertellen over de zee, want we zijn hier dicht bij de zee en je moet de gevoelens van de zee begrijpen.

In zekere zin is de zee jouw grootvader want de zee bracht Shri Lakshmi voort die later Shri Mahalakshmi werd. We moeten deze zee die de grootvader is, alle respect betonen. Gewoonlijk gebruiken de mensen, vooral in het Westen maar ook in India, de zee als badkamer. In het Westen wordt de zee echter ook op een rare manier gebruikt om te zwemmen en voor allerhande activiteiten waarbij de mensen rare kleren dragen en een losbandig leven leiden. Dit is een belediging voor de zee. Je moet de zee respecteren. In India vereren we de zee. Je moet de zee vereren. In de Griekse mythologie hadden ze ook een God van de zee, zoals wij Varuna hebben. Deze Godheid van de zee moet dus vereerd worden en moet ook begrepen en gerespecteerd worden. We kunnen niet oneerbiedig zijn. Voor je de zee in gaat moet je de zee groeten en ook als je eruit komt.

De manier waarop wij ons tegenover de zee gedragen is niet gepast. Je weet dat wij regen krijgen dank zij de zee. Als er geen zee was hadden we geen regen. Dan hadden we niets. De zee is zo belangrijk voor ons leven. Het mooiste is dat de zee de guru is, de maha guru die ons zoveel dingen leert. Het is deze maha guru die eerst en vooral voor ons zout voortbrengt. Christus zei: “Jij bent het zout, het zout van het universum”. Dat betekent: “Jij bent het die de mens de smaak en alle kwaliteiten van het zout geeft”. De zee is dus hier. We moeten veel van deze zee leren. Eerst en vooral heeft de zee eigen maryada’s . Stel je voor dat je de zee aan deze kant wegdrukt, dan zal de zee aan de andere kant opkomen. De zee houdt zich altijd aan de eigen maryada’s. Deze oceanen zijn zo enorm, zo enorm, maar zij houden zich aan hun maryada’s. Zij gaan hun maryada’s nooit te buiten terwijl wij gewoon inbreuken gaan plegen op ieders maryada’s. De maryada’s van de zee maken dat het belangrijk is dat de zee binnen de eigen begrenzingen blijft. Je kan bij hoogtij een lijn trekken en de volgende dag zal de zee bij hoogtij even ver komen.

Stel je voor dat iets zo groot als een oceaan, zichzelf binnen dezelfde maryada’s kan houden, waarom kunnen wij ons, met de persoonlijkheid die we hebben, niet binnen onze maryada’s houden? De tweede kwaliteit van de zee is dat de zee zorgt voor alle dieren die erin leven. De zee is zout, maar er leven vissen en allerlei andere dieren in. Daarom kunnen we zeggen dat het eerste leven in de zee ontstond. Lange tijd geleden moeten al onze voorvaderen in de zee geboren zijn en nu zijn wij mensen geworden. We hebben dus het recht niet om de zee te beledigen waarin onze voorvaders hebben geleefd en de ene na de andere uitgekomen zijn, zoals de vis een reptiel werd. De derde kwaliteit van de zee is de diepte. De zee is zeer diep. Op sommige plaatsen verschrikkelijk diep. Als de diepte van de zee maar een meter minder wordt, ontstaat er een wereldwijd probleem.

De zee behoudt de diepte en verlaat die diepte niet. De zee blijft bij de eigen maryada’s en blijft bij de eigen diepte. Zo ook zouden wij ons moeten houden aan de diepte die wij in Sahaja Yoga verkregen hebben, wat die diepte ook is. Normaal zouden we geen vulgaire mensen mogen worden, We kunnen ons dat niet veroorloven. We moeten diepzinnige mensen zijn met een diepgaand begrip van Sahaja Yoga, een diepgaand begrip over onszelf want dat is een teken van waardigheid en die waardigheid moet je bezitten. Die koninklijke aard van de zee moet je bezitten. Zoals die bomen daar staan, zoals je ziet krijgen ze de wind vanuit de zee. Maar als je wat dichter naar de zee toe gaat, waar zij staan, zie je dat ze allemaal naar de zee toe buigen, nooit naar de andere kant. Ze betuigen een soort van dankbaarheid door naar de zee toe te buigen, hoewel de wind de andere kant uit blaast, maar ze maken zich geen zorgen om de wind. Hun dankbaarheid gaat naar de zee uit en dus buigen zij naar de zee. Zelfs deze bomen begrijpen het. Zonder de zee hadden we geen enkel transport van de ene plek naar de andere. In de bodem van de zee ligt ook nog heel veel rijkdom die nog niet ontdekt is, maar eens dat gebeurt kan de hele wereld zeer rijk worden.

Ze vechten er echter om, welk deel is van jullie, welk deel is van ons. In dit gevecht, denk ik dat wat zich in zee bevindt, van de ene naar de andere plek zal verschuiven. Veel rijkdom, zoals goud, zilver en diamanten zijn in de zee ingebed en misschien wordt deze Lakshmi op zekere dag ontdekt en zullen de mensen overspoeld worden met rijkdom. Daarbij komt dat we met de goederen ook Shri Lakshmi van de ene plek naar de andere vervoeren. De zee heeft ons dus mobiliteit en bewegingsvrijheid gegeven. Ik heb gemerkt dat de zee erg op mij reageert. De zee reageert, want als er een licht in de zee is, of de reflectie van de maan, of de zon beweegt die met mij. Ik heb gezien dat het licht met mij beweegt. De zee begrijpt mij zeer goed want ik heb respect voor die zee en een zeer speciale band. Nu je hier bent hoop ik dat je de waarde van de zee begrijpt. Dank zij de zee kan je hier zo genieten. Zij geeft je zo een fijn gevoel en spiritualiteit. Het is niet nodig naar de Himalaya te gaan. Dat wat de Himalaya bedekt, is niets anders dan het water van de zee.

Het is één van de cycli, dat water via de Himalaya gaat, terugkomt in de vorm van rivieren en terugkeert naar dezelfde zee. Het moet terug naar de zee. Zo is het. Alles eindigt hier. Dan ondergaat de zee tapasya door toe te laten dat de zon een wolk creëert waarbij de zee de hitte van de zon ondergaat, een andere gedaante aanneemt en damp wordt. De zee gaat verder in de vorm van een wolk en zo krijg jij je regen. Zo moeten wij ook zijn. Wij moeten de hitte, de woede van anderen verdragen en damp creëren, dat betekent zegeningen, vibraties voor anderen. Met mij gaat het ook zo. Als ik iemand zie die ziek is en ik behandel deze persoon, dan moet ik natuurlijk een beetje opnemen, soms nogal veel, dan absorbeer ik het en het worden vibraties. Het begint te vloeien als vibraties. Dat is dus wat je van de zee moet leren, dat is zo belangrijk voor Sahaja yogi’s. Dat je alles absorbeert maakt niets uit, maar hecht je er niet aan en laat het verdampen. Op die manier kan de zee nu damp worden. Nu jullie allemaal hier zijn, zouden al deze dampen, al deze vibraties moeten vloeien. Deze methode moeten jullie trachten te begrijpen door moedig te zijn, want toen ik enkele dagen geleden aankwam zat er een vrouw op de weg en iemand zei: “Moeder, er is iets mis met haar voeten of er is iets misgelopen, behandel haar alstublieft”.

Waarom zou ik behandelen? Waarom kan jij niet behandelen? Ben je bang om iemand te behandelen? Dan komt iemand anders die zegt: “Moeder, behandel haar.” Waarom kan je niet behandelen? Jullie kunnen hen allemaal behandelen. Je kan hen behandelen en je zal merken, hoe meer je hen behandelt, hoe beter je zal zijn. Je moet het aandurven. Je moet die moed hebben om anderen te behandelen. Als je anderen niet behandelt, zal je niet groeien, je wordt de vibraties zoals je gezien hebt met de zee. Als je anderen behandelt zijn er meer vibraties. Waarom zou God jou vibraties geven als je ze niet gaat gebruiken? Eenvoudige logica. Waarom zou God jou licht geven als je het niet gaat gebruiken? Christus heeft gezegd dat je geen licht onder een korenmaat plaatst. Dat is wat er gebeurt als we onze handen, onze voeten en ons brein niet voor Sahaja Yoga gebruiken. We creëren geen vibraties in onszelf. Dit lichaam dat het jouwe is, kan gewoon een bundel vibraties worden als je deze vibraties begint te gebruiken. Als je deze vibraties niet gebruikt, zal je altijd maar problemen hebben en je zal het niet begrijpen:  “Waarom? Ik doe alles, ik doe dit…”  Het is omdat je jouw vibraties niet gebruikt. Je moet je vibraties op alle mogelijke manieren gebruiken: wanneer het maar kan om anderen in orde te brengen en beter te maken. Je kan hoogstens een bandhan maken als je denkt dat je misschien gekwetst zal worden, maar gebruik ten minste mijn foto en dan kan je de persoon aanraken. Het kan geen kwaad. Als je tenslotte toch bang bent van problemen, wat voor nut heeft het dan om een Sahaja yogi te worden? Als het schip niet zeewaardig is, waarom het dan bouwen? Je moet zeewaardig zijn. Dat is wat jij moet beslissen: “We zullen Sahaja Yoga waardig zijn en daarom zullen we alle vibraties absorberen, en alles op ons nemen”. Kleine probleempjes die ze hebben vertellen ze mij tien keer. ”We zijn hier en daar geweest en dan is er dit en dat gebeurd.”

Maar ik vertel je nooit wat er met mij gebeurde, hoe ik hier kwam, wat er was, niets, want ik weet dat wat ik ook doe, in vibraties wordt omgezet. Heb er op dezelfde manier vertrouwen in dat jullie allemaal zijn als de zee, als de maha guru en dat je, wat je ook doet, in jezelf vibraties creëert waardoor je zoveel mensen kan redden. Het is weer als een cyclus. Ik zei dat hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Hoe meer je jouw vibraties gebruikt, hoe meer je er krijgt. Het is een heel fijne cyclus die werkt zoals die van de zee. Zoals ik zei dat het water dat naar de Himalaya gaat, als rivieren terugkomt, zo zullen de vibraties veelvuldig, veelvuldig groeien. Ik zou zeggen dat jullie allemaal altijd je vibraties zouden moeten gebruiken om anderen te helpen, om aan zoveel dingen te geven, de planten, wat dan ook. Ik bedoel, sommige mensen brachten mij een plant: “Moeder, geeft u vibraties.” Ik zei: “Waarom geef jij de vibraties niet?” Het is zelfs niet nodig gevibreerd water te nemen. Je kan zelf vibraties geven. Die staat moet er komen dat jij je eigen water kan vibreren. Je kan overal alle water vibreren. Het is niet nodig gevibreerd water van mij te nemen. Misschien heeft het mijne een beetje meer vibraties maar dat geeft niet. Jullie zijn met zo veel, dus? In vergelijking met mij, ik ben alleen. Ieder van jullie kan het uitwerken en zoveel doen. Maar geloof in jezelf.

Zoals de zee in zichzelf gelooft, zo moet jij volledig in jezelf geloven. Je moet je zelfrealisatie respecteren. Vertel jezelf iedere dag: “Ik ben een Sahaja yogi. Ik ben een yogi. Ik ben een heilige. Ik ben een gerealiseerde ziel. Ik moet dit doen. Hoe kan ik die andere zinloze dingen doen? Ik moet deze goede dingen doen. Ik moet op een zachte manier met mensen spreken. Ik moet het op deze manier trachten uit te werken.” Je geloof in jezelf zal je verder helpen. Je geloof in jezelf dat je een goede Sahaja yogi bent, dat jij je overgeeft aan je Moeder. Het werkt heel snel. Dat geloof zou je moeten hebben, dat je een Sahaja yogi bent. Er is niets anders nodig.

Moge God jullie zegenen