Shivaratri Puja – De spirit is de getuige

Newcastle (Australia)

Feedback
Share

Shivaratri Puja  – De spirit is de getuige – New Castle,  Australië – 29/02/1992

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Het is heel leuk om jullie hier allemaal te zien, zoveel van jullie uit Australië, om Shiva, Sadashiva, te aanbidden.

Ik denk dat dit een zeer belangrijke gelegenheid is. Is belangrijk, want Sadashiva, de Almachtige God, is in je hart geprent als de Spirit, als Shiva. We moeten begrijpen dat zoveel mensen op aarde kwamen op verschillende tijdstippen en in verschillende landen. Ze spraken tot verschillende mensen over rechtvaardigheid, Dharma, over hoe zichzelf te verheffen. Allen zeiden dat je in God moet geloven. Je moet de Spirit worden. Ze wisten dat als de aandacht niet vervuld is met het licht van de Spirit, je niet kan begrijpen wat spiritualiteit is. De Spirit is altijd in je aanwezig als getuige. Waarom hebben alle religies gefaald? Omdat ze geen zelfrealisatie kregen en niet de Spirit werden. Er is dus een enorm verschil tussen jullie en alle anderen. Zij zijn hypocriet.

Ze verintellectualiseren het. Ze leggen het allemaal goed uit, maar je kan duidelijk zien dat ze het spiritueel niet konden absorberen. Die absorptie is onmogelijk zonder zelfrealisatie. Buddha en Mahavira spraken nooit over God. Ze zeiden enkel dat je je zelfrealisatie moet krijgen. De meeste boeken hebben het over spiritualiteit en wat je moet bereiken en wat het doel is van religie. Dat wordt allemaal zeer goed uitgelegd en ze vertellen je hoe je moet zijn en wat goed of slecht is. Zelfs de eerste stap waar het Dharma nog moet gevestigd worden, namelijk dat de mensen elkaar niet mogen bedriegen. Er moet gerechtigheid zijn, collectiviteit, liefde en begrip. Geen jaloersheid of hypocrisie; ook niet waar verschillende rassen, verschillende gemeenschappen samenleven. Eigenlijk moet er een nieuwe beschaving gecreëerd worden. Het is een reusachtige prestatie van de Sahaja Yogi’s dat ze die toestand van Spirit bereiken. Jullie kunnen het Dharma zonder enige moeilijkheid absorberen. Jullie doden niet of zijn niet gewelddadig. Jullie houden je aan de waarheid. Het belangrijkste is dat jullie verbonden zijn met God Almachtig en dat jullie in zekere zin God kennen. Er is ontzag, geen vrees. Jullie zullen Sahaja Yoga niet bedriegen voor geld, of vechten voor macht of materiële zaken. Al jullie aandacht gaat naar de verruiming van je bewustzijn in het licht van de Spirit. Dit is de visie van jullie Moeder, want Shiva is enkel een getuige. Maar nu moet Hij zeer hoopvol zijn, nu Hij de mensen gezien heeft die door Sahaja Yoga ontstaan zijn. Zeer unieke, wonderbaarlijke, engelachtige mensen zijn het geworden. Het enige probleem is dat jullie aan die engelachtige basis moeten vasthouden. Soms val je of struikel je. Maar je bewustzijn groeit en je probeert nieuwe dimensies te lokaliseren die voor je beschikbaar zijn. Dat alles is mogelijk omdat jullie behoren tot de uitverkorenen. Jullie moeten je ervan bewust zijn dat jullie zeer speciale mensen zijn. Soms realiseren Sahaja Yogi’s zich dat niet en hebben ze geen zelfrespect. Jullie zullen nochtans de wijsheid krijgen om te begrijpen wat jullie rol is in dit leven. Deze toestand kan je enkel bereiken als je ziet hoe de andere mensen verloren zijn in de Maya van de nonsens. Jullie zijn nu een speciale gemeenschap. Wat ook de aspecten mogen zijn van het Dharma, jullie kunnen ze in je opnemen. Spontaan, jullie moeten er geen inspanning of boete voor doen of het uitwerken. Je kan het doen op een Sahaja wijze. Je kan al die kwaliteiten verkrijgen zonder enige moeilijkheid. Het is gemakkelijker voor jullie om rechtvaardig te zijn dan niet. Het is gemakkelijker voor jullie om eerlijk te zijn dan andersom. Deze speciale kwaliteit komt overeen met de visie van alle heiligen, profeten en incarnaties. Zij gaven lezing na lezing dat je zus of zo moet zijn. Ze denken dat de mensen in orde zullen geraken door ze op te voeden met deze principes. Maar het gaat in hun hoofden als ego want de opvoeding gebeurt via het ego en niet op een Sahaja manier. Het wordt van buitenaf opgedrongen. Maar voor jullie is het erg eenvoudig. Jullie kunnen alle aspecten van het Dharma zeer gemakkelijk verinnerlijken. Ik ken mensen die drugs namen, die anderen folterden, die mensen sloegen. Er was zelfs iemand die steeds rondliep met een wapen. Nu is hij zeer stil, rustig en mooi geworden. Jullie zijn nu speciale mensen. Die mensen die geen realisatie kregen, kunnen het Dharma niet gemakkelijk bereiken. Het tweede punt dat voor jullie erg gemakkelijk is, is dat jullie van andere mensen kunnen houden en voor hen zorgen. Je houdt ervan om dat te doen. Je zou voor alle Sahaja Yogi’s willen zorgen. Als je een niet-Sahaja Yogi ziet die lijdt, zal je er onmiddellijk op toezien dat die persoon hulp krijgt. Een man zei Me dat hij heel graag iets zou doen voor Sahaja Yoga maar dat hij geen geld had. Ik zei hem de volgende dag terug te komen en dat Ik het hem zou geven. De volgende dag kwam hij niet terug. Toen Ik hem ernaar vroeg, zei hij Me dat een heer die bij Me was, hem het geld had gegeven. Als Sahaja Yogi komen we direct ter hulp als iemand geld nodig heeft. De zes landen: Roemenië, Bulgarije, Rusland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije werden geholpen door één of ander land. Ook de Oost-Aziatische landen werden geholpen door de Australiërs. Ik vroeg hen niet om dat te doen. Ze bezorgden hen ticketten om naar India te komen. Ze zorgden voor de Russen.

Ze waren vervuld van mededogen en liefde, zonder dat ze ooit het gevoel hadden dat ze iets deden.

Niemand vroeg ooit hoeveel er uitgegeven werd of hoeveel we mochten geven. In Hongarije ontmoette Ik 125 Roemenen. Mijn hart was werkelijk vervuld van een enorme vreugde. Heimelijk hielpen ze elkaar en brachten enkel maar, voor hun eigen genoegen geschenken mee, en niet om iemand tot iets te verplichten. Stel je voor: landen als Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, die erg agressief zijn, en die erop uittrokken, niet om iemand te helpen, maar enkel om hun imperiums te vestigen of om te vernietigen of om mensen te bekeren, en die allerlei dingen deden in de naam van God en religie. Maar als jullie naar andere landen gaan, willen jullie enkel helpen. Het werkt zo spontaan uit in jullie harten dat jullie willen helpen en dingen uitwerken. Die transformatie bracht alle schoonheid van jullie hart naar voren, jullie mededogen, jullie liefde en de wil om anderen te beveiligen, zonder dat je er iets voor terug verwacht of zonder eisen te stellen. En jullie genieten er allen van te leven op een eenvoudige plek als deze, in een tent en naar Mij te luisteren. Jullie wensen geen enkel comfort. Jullie zoeken enkel het comfort van de Spirit en jullie genieten van deze plaats en van de natuur. Ik zag Sahaja Yogi’s stapsgewijs zeer bewust worden van ecologische problemen. Over de ganse wereld begonnen ze natuurlijke en artistieke dingen te gebruiken. Ze werden ook vrijgevig. We noemen het “Audarya”, wat het kenmerk is van een incarnatie. Deze vrijgevigheid hebben ook mijn eigen kinderen. Ze genieten ervan dingen aan anderen te geven, liever dan ze voor zichzelf te houden.

Het gebeurde over de gehele wereld. De Sahaja Yogi’s offeren hun tijd, geld, en alles op om Sahaja Yoga te verspreiden en anderen te helpen; om allerlei zaken aan te passen, om allerlei mensen met zichzelf te verzoenen. Er is veel collectieve wijsheid. Dit mededogen, die liefde, dat gevoel van éénheid, alsof ze part en deel zijn van ons. Het is verrassend dat de Amerikanen een televisie stuurden naar de Russen.

Het moet de Spirit van Shri Krishna geweest zijn die de Spirit van de rechter Agnya probeerde te helpen.

Het is niet enkel in Europa dat ze het aan het uitwerken zijn, maar ze zijn ook bezig in Turkije. Een natuurkundige is nu naar Japan.

Hij is geen Japanner. Hij geeft een soort van straatshow om mensen aan te trekken en hen te vertellen over Sahaja Yoga. Ook is de collectiviteit die je nu hebt, enorm. Zelfs de Indiërs zijn blij dat er een ashram gekocht werd in Brisbane. Dit gebeurt omdat het hart zo groot geworden is, omdat Shiva erin straalt. De Spirit straalt. Het is zo’n groot hart geworden dat het het ganse universum kan omvatten. Jullie zijn allemaal universele mensen geworden. Jullie lezen niet enkel over Vishwa Nirmala Dharma, maar jullie proberen het te volgen en het in je op te nemen.

Eens was Australië vol van rassenhaat. Ze deden net het tegenovergestelde van wat Christus zei. Dat deden ook andere religies. Ze zijn allemaal fundamentalisten. Dat is omdat ze hun heilige boeken enkel lezen. Als die boeken begrepen worden, dat zullen ze zich realiseren dat al deze boeken over één en hetzelfde spreken met verschillende namen. Jullie hebben dat universele dank zij jullie Spirit die intact was en die is beginnen stralen zodat jullie een nieuwe maatschappij, een nieuwe beschaving vormen van mensen die uiterst eerlijk zijn, tegenover zichzelf en tegenover anderen. Jullie zijn absoluut geweldloos en volgen de wet op de letter: zeer, zeer liefdevol en genegen. Tegelijkertijd zijn jullie zeer constructief en intelligent. Jullie begrijpen Sahaja Yoga, dat een zo subtiel onderwerp is. Eens dat je Spirit verlicht is begrijp je het zonder moeilijkheden. Je beseft niet hoe moeilijk dit onderwerp “Sahaja Yoga” is. Het is de vervulling van het verlangen van het goddelijke dat je goddelijkheid tot uiting komt in de collectiviteit. Jullie genieten van elkaar, jullie genieten van de collectiviteit. Individualisme is tegen de Spirit van het geheel, maar we hebben natuurlijk onze eigenaardigheden. Jullie wonen in verschillende landen, in verschillende atmosferen (culturen) en tradities, maar jullie hebben hetzelfde geloof, een geloof dat verlicht is en dat geen blind geloof is. Eerst en vooral zijn jullie gerealiseerde zielen en ten tweede is er een allesdoordringende Kracht. We vereren evenzeer Christus, als Mohammed, of Shiva. We aanbidden ze allemaal op dezelfde manier. We hebben daar geen meningsverschillen over, zoals één kerk die verandert in tien kerken en tien vormen van Hindoeïsme. We zijn allen Sahaja Yogi’s en we hebben allen hetzelfde bindende principe op z’n Sahaj. Jullie worden nu ook een archetype (oorspronkelijk model). Jullie zullen een voorbeeld zijn voor de mensen die niet in Sahaja Yoga zijn. Ze zullen zien dat jullie niet drinken, roken of drugs nemen, en dat jullie daar niet over bluffen. Jullie haten niemand en jullie zijn dynamisch en creatief. Jullie zijn constructief en zelftevreden en jullie wedijveren niet met mekaar. Jullie veroorzaken geen problemen in de natuur en met niets of niemand. Jullie zijn erg mooie mensen geworden.

Dus moeten jullie begrijpen dat jullie voorbeelden moeten zijn van goed gedrag, goede taal, fatsoenlijk leven en waardigheid. En je mag niet vechten met je echtgenoot of echtgenote. De burgemeester van Cabella zei Me dat hij verbaasd was dat deze mensen uren na elkaar konden samenzitten. Ze zijn zo gefascineerd dat ze zich niet moe voelen. Hij dacht dat ze speciale mensen waren. Ze doen niets anders dan genieten. Eens hadden we een Guru puja die zes uur duurde en de dorpelingen van Cabella waren verbaasd toen ze zagen hoe ze zo rustig konden blijven zitten. Ze dachten dat jullie engelen waren. Ze zeiden: “Deze mensen kwellen ons niet, maar ze zijn lief voor ons en zorgen voor ons. Ze proberen ons vreugde te brengen”. Eerst noemden ze Mij Prinses, dan noemden ze Mij Godin en ze zeiden: “Jij bent de Madonna.” Wat ze aan goeds konden bedenken, zeiden ze. Nu willen ze bij Sahaja Yoga komen. Ze gaven Me het land achter Cabella aan een zeer lage nominale prijs, het land dat ze niet wilden geven aan Prins Dorio, die nochtans bereid was er een grote som geld voor te geven.

Het hele dorp is onderhevig aan een transformatie en de toewijding die jullie tentoonspreiden is verbazingwekkend. Door jullie toewijding aan Sahaja Yoga zal iedere niet-Sahaja Yogi veranderen.

Ik verwachtte nooit dat Ik al deze liefde, al deze genegenheid en bezorgdheid zou ontvangen. De wijze waarop jullie je liefde voor Mij uitdrukken, de toewijding en de opoffering; de wijze waarop jullie je tijd opofferen en zoveel inspanning leveren! Jullie kwamen helemaal naar deze verre plaats voor de puja. Je kan enkel winst halen uit deze puja als je een gerealiseerde ziel bent, anders is het zinloos gelijk welke puja of aanbidding te doen. De mensen gaan naar de kerk, zingen een paar liedjes en gaan terug naar huis. Ze zijn nog steeds dezelfden en nadien gaan ze naar de pub, omdat ze denken dat ze enkel in de pub nog wat plezier kunnen vinden. Je moet offers brengen.

Nochtans moet Ik zeggen dat Sahaja Yoga zeer eenvoudig is.

Je hoeft niet naar de Himalaya’s te gaan, op je hoofd te staan enz.

Maar toch moeten jullie je tijd en aandacht opofferen. Jullie aandacht is zo zuiver dat jullie niet kunnen genieten van wat andere mensen doen. Zoals naar de pub gaan of naar rockmuziek luisteren. Ik vind dat jullie allemaal zo zuiver en mooi geworden zijn. Jullie chakra’s zijn zo zuiver. Is het mogelijk dat jullie purva punya’s aan het uitwerken zijn?

Toch moet Ik zeggen dat jullie je eigenwaarde als Sahaja Yogi’s moeten kennen. Die waardigheid en die wijsheid moeten er zijn. Het mededogen, de liefde en de éénheid van doel moeten er zijn. Je hebt broers en zusters over de gehele wereld. Jullie hebben Rakhi-zusters, jullie hebben erg zuivere relaties. Alle onzuiverheid wordt er op een Sahaja-manier uitgegooid. Degenen die er niet in passen, gaan gewoon weg.

We hebben erg mooie families en kinderen.

Mohammed sprak erover. Hij stichtte geen strakke religie.

Ze was erg flexibel. Hij zei dat je de kennis moet vinden. Volgens hen betekende dat het boek lezen, het te interpreteren en te verintellectualiseren. Daarna kwam Guru Nanaka. Je weet wat er met de Sikhs gebeurde en waar ze beland zijn. “Sikh” wil zeggen: degene die de Goddelijke Wetten leerde. Als je niet verbonden bent, kan je de Goddelijke Wetten niet volgen. Maar jullie kennen ze. Van zodra je ertegen ingaat, voel je het in je handen en je centraal zenuwstelsel.

Je begint jezelf voortdurend te beoordelen en je wil jezelf in orde krijgen, omdat je er niet van houdt zo te zijn. Veel ideeën over je persoonlijke leven, bijvoorbeeld dat je vrouw, man, of kinderen je moeten verwennen, zijn verleden tijd. Nu wil je met een echte Sahaja Yogini of Yogi trouwen. Daarna wordt het huwelijk een zegen. Het is een hele boetedoening om naar een zo afgelegen plaats te komen en om in Maharashtra te reizen, maar jullie genieten ervan. Jullie misten de bussen. Voor jullie werd het een avontuur. Al deze tapasya en boete worden een avontuur. Zoals de muzikanten die naar Rusland gingen en de weg verloren. De hele beschrijving ervan was enorm, als een avontuur. Nu bereik je dingen zonder dat je er zelfs aan denkt. Dit is de zegen van je Spirit en de zegen van Shiva. De Spirit is de getuige en jullie ontwikkelen die staat van getuige zijn. Al die politieke en economische zaken zijn lachwekkend voor jullie. Jullie bekijken het als iets absurds. De Russische Sahaja Yogi’s voelden de politieke problemen en het voedselgebrek niet. Ze zeiden: “We hebben het spirituele voedsel. Laat deze mensen vechten en gelijk wat, het laat ons koud.” Ze maakten zich geen zorgen over de straatsgreep. “Wij zijn in het Koninkrijk van God, waarom zouden we ons zorgen maken over deze wereldlijke koninkrijken en zo meer?” Zulk een tevredenheid. Het is zo mooi. Jullie hebben zovele broers en zusters.

Jullie zijn mensen die begrepen hebben wat God is en wat Sadashiva is. Jullie geloven in Hem, maar niet blindweg. Jullie weten ook dat Zijn krachten werken en dat Zijn wetten werken. Alle andere wetten zijn nutteloos. Jullie hebben ondervonden hoe mirakels gebeuren en hoe de dingen uitwerken. Je verlangt en het werkt uit. Maar we hebben nog steeds mensen die middelmatig en saai zijn. Ze kunnen Sahaja Yoga niet begrijpen en nog minder hoeveel voordeel ze er kunnen van hebben. Je zou je geen zorgen moeten maken over hen. Jullie moeten denken aan de volledige collectiviteit, die goed is en vergeet die paar nutteloze mensen. Als ze spiritueel groeien dan is dat goed, maar als ze dat niet doen, zullen we hen niet dwingen. We zullen meer en meer mensen krijgen. Het grootste dat jullie hebben, is die grootse integratie binnenin je, in je hart, in je denken, je leven en je aandacht.

Er is geen tweestrijd tussen je hart en je brein en je gedachten. Gelijk wat je brein denkt, wordt door je hart aanvaard en vice versa. Je aandacht is volledig geïntegreerd met je hart en je brein. Je hebt die kracht die alle verleidingen kan weerstaan en je hebt de Spirit en je kan al wat je wilt opgeven. Je integreert met jezelf, met andere landen en andere staten. De ganse kosmos is geïntegreerd, doorweven en bestuurd door Goddelijke wetten. Deze integratie geeft je een volledig begrip over Sahaja Yoga op mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.

Jullie hebben ook zovele krachten, maar sommigen onder jullie willen er nog geen gebruik van maken. Eén gebed van jullie is krachtiger dan duizend andere vragen. Jullie zijn uiterst machtig en wat jullie ook verlangen, wordt uitgewerkt. Jullie hebben ook andere krachten, zoals realisatie geven. Jullie hebben zovele krachten, maar meestal brengen jullie de mensen naar Mij toe om ze te genezen. Gebruik jullie krachten. Wees niet bang. Jullie zullen verbaasd zijn hoe die krachten het uitwerken en jullie zullen meer en meer gevestigd geraken in jullie zelfvertrouwen. Jullie zijn zo machtig, zowel op collectief als op individueel vlak. Gelijk wat jullie verlangen, kunnen jullie verkrijgen. Ik ben zonder verlangens, omdat de Goddelijke kracht alles voor Mij uitwerkt. Ik hoef niet te verlangen. Maar jullie moeten verlangen. Jullie moeten bidden. Jullie moeten vragen. Hoe wijdser je wordt, des te meer je gebeden zich zullen uitbreiden over een grotere wereld, een groter gebied; ze zullen niet enkel meer beperkt blijven tot je kinderen, familie of stad, maar het zullen onbegrensde gebieden worden. Wees dus heel bewust en alert over wat er gebeurt in de wereld. Vestig je aandacht daarop en tracht uit te zoeken wat er verkeerd gaat. We maken ons niet bezorgd om een kleine ashram maar over de hele wereld. Zoek uit waar het mis gaat en wat we kunnen verlangen, want als we met de Goddelijke kracht kunnen werken waarom zouden we het dan niet zelf uitwerken. Je aandacht kan uitgaan naar eender welke plaats. Het kan Nicaragua of Israël zijn, of Saddam Hussein of eender welke plaats die je wil bewerken. Het is beweeglijk en universeel. Begin met je hart, je gedachten en je aandacht te vergroten.

Jullie geloof in Mij is groot, alhoewel Ik nogal “gecamoufleerd” ben en het niet gemakkelijk is om Mij te begrijpen. Aan de ene kant ben Ik Goddelijk en aan de andere kant ben Ik erg menselijk. Al die profeten begrepen de menselijke wezens niet. Ze beseften niet dat het geen verlichte mensen waren en dat het geen zin had tot hen te spreken over die grootse dingen. Het is net zoals aan een blinde proberen uit te leggen hoe kleuren er uitzien.

Iemand zonder Bhakti of Gyana is “leeg”. Ik moest dit allemaal in Me opnemen. Ik moest de menselijke wezens en hun problemen bestuderen en Ik moest zoeken hoe het moest uitgewerkt worden. Het heeft gewerkt. Het Goddelijke in jullie begint zichzelf uit te drukken en zulke mooie goddelijke lichten zitten er voor Mij. Ik zegen jullie vanuit Mijn hart, waarin Shiva resideert, de Sadashiva, en Hij zegent jullie. Hij is een absoluut onschuldige persoonlijkheid. Hij is voorbij de gehechtheden. Hij is degene die jullie allemaal gadeslaat met grote bewondering. Zijn vreugde kent geen grenzen.

Het is een grote dag voor ons nu we deze Shiva puja hier kunnen vieren. Ik hoop dat jullie allen het Shiva-principe binnenin jullie zullen respecteren. Dat is het voornaamste. Draag zorg voor jullie vibraties die in jullie pulseren, want de Spirit is ontwaakt in jullie aandacht, in jullie centrale zenuwstelsel en dat is het meest belangrijke dat jullie moeten doen. De rest is Sahaja.

Moge God jullie zegenen.