Birthday Puja – Vestig het universele broederschap

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Birthday Puja – Vestig het universele broederschap – Delhi, India – 21/03/1992

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Jullie vierden mijn verjaardag met zoveel liefde. Je hebt je zelfrealisatie gekregen en het speciale ervan is dat je iets werd en dat je er iets bij won. Ik ben wie Ik ben. Ik hoef niets te worden. Het is zo’n groots iets dat je zelf verlicht werd door je Spirit. Alle Sahaja Yogi’s werden zo goed en dharmisch. Mensen van andere religies volgen hun regels en voorschriften met de grootste moeilijkheden; ze vasten, gaan naar de Himalaya’s, staan op hun hoofd – en andere variaties – en nog steeds is hun Spirit niet verlicht. Ze geloven in één of andere guru of God, maar proberen ze zoals die guru te worden? Geloven heeft geen betekenis als de shakti’s van die guru’s en hun kwaliteiten hen niet konden verlichten. Geen enkele religie is slecht op zichzelf. Het is de manier waarop de mensen ze volgden. Sommigen helden over naar de linker-, anderen naar de rechterkant.

Degenen die naar rechts gingen, werden asceten. Ze baanden zeer moeilijke en ingewikkelde paden. Ze dachten: als Buddha verlichting kreeg door zoveel lijden en door een zeer moeilijk pad te volgen, waarom zouden wij dan niet datzelfde en een nog moeilijker pad volgen. Zoveel mensen geraakten daarin verstrikt. Slechts één keer eten, op de grond slapen, in de koude leven met weinig kleren, alleen blijven enz. Ze onderdrukten volledig wat de natuur hen gegeven had.

Door hun natuurlijke instincten en gedrag te onderdrukken werden ze erg irriteerbaar en agressief. Zulke mensen hebben veel woede in zich.

Als je woede onderdrukt, wordt ze steeds erger. Zulke mensen gaan soms in het bovenbewuste. Dan kunnen ze krachten verwerven of siddhi’s waardoor ze anderen kunnen domineren. Zoals bijvoorbeeld Hitler. Hitler’s guru was een Lama monnik en het was van hem dat hij leerde hoe hij mensen kon controleren en onderwerpen. Buddha had zo’n hoog dharma gecreëerd over hoe men het Nirwana kon bereiken en die religie ging naar de rechterkant.

Een andere soort mensen helden over naar de linkerkant en het tantrisme ontstond. Er zijn plaatsen in Ladakh waar men bidt tot de hand van een dood lichaam.

Zelfs in Nepal is de linkerkant zo ontwikkeld dat ze aan tantrische vidya, bhoot- en shamshan vidya doen. Er ontstonden dus twee soorten mensen uit het Buddha Dharma. Buddha heeft geen verwantschap met hen en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor het Christendom.

Ze wilden innerlijk een aantal krachten verwerven en daarom kruisigden ze mensen en deden allerlei soorten dingen in de naam van Christus.

Zelfs nu in Armenië zie je dat ze duizenden mensen doden in Azerbeidzjan. Als ze aan het doden zijn, hebben ze de Bijbel in één hand alsof God zelf bij hen is en ze denken dat alleen hun geloof het juiste is en dat de moslims slecht zijn. De moslims doen net hetzelfde. De islam is een mooie en grootse religie. Zelfs grote moslim geleerden zeggen dat er een groot verschil is tussen de moslims en de islam.

Ze denken dat het komt doordat ze niet geschoold zijn. Maar onderwijs brengt ook domme mensen voort. Zoals Kabir zei: “Door te leren lezen zijn de pandits dom geworden”. Zolang de Spirit niet verlicht is, zal er niets gebeuren. Je kan op die manier geen enkele religie in je opnemen. Het zal niet doordringen. Het zal oppervlakkig blijven en je zal jezelf verliezen. Ofwel word je geldgericht ofwel belust op macht.

Maar je wordt nooit Spiritgericht.

Als de Spirit verlicht wordt, vind je onverwacht het tattwa in jezelf.

Je hoeft er niet voor te vechten. Dit gevoel komt spontaan binnenin je. In het hindoeïsme zegt men dat dezelfde Spirit in iedereen resideert. Hoe kunnen we dan een klasse- en kastebewustzijn hebben?

Je zou kunnen denken dat degene die de Ramayana schreef, een dief en visser was. Rama schreef de Ramayana niet. Rama at van de reeds half opgegeten bessen van Shabari die een vrouw was van een lagere kaste. Ook de Gita werd geschreven door Vyasa, die een onechte zoon was van een vrouw uit een lagere kaste. Dit werd gedaan om ons duidelijk te maken dat er binnenin ons iets mis was, waardoor we klassen en kasten creëerden. Degene die genegen is tot God en Hem kent, is een Brahmin. Dan was ook Valmiki een Brahmin.

Grote incarnaties kwamen en weerlegden keer op keer dat je Brahmin wordt door geboorte. Kabir zijn guru was een Brahmin en hij aanvaardde Kabir, een wever, als zijn leerling. Namdev was een groot dichter en heilige uit Maharashtra en hij was kleermaker. Namdeva’s gedichten staan in de Granth Sahib, het heilige Boek van de Sikhs. Guru Nanak herkende dit alles omdat hij een verlichte ziel was. Degenen die dat bereiken, begrijpen wat waar is en wat vals is.

We zouden medelijden moeten hebben met de mensen die deze valse dingen volgen in naam van religie omdat wij weten dat ze blind zijn. Zoals Kabir zei: “Hoe kan ik het uitleggen als de hele wereld blind is?” Sommigen zeggen “Ik ben Christen, Hindu of Moslim”. Zo scheid je jezelf af.

In Sahaja Yoga hebben jullie begrepen dat de essentie van alle religies dezelfde is. Als we in alle religies geloven, dan zal dit fundamentalisme dat zich in de wereld aan het verspreiden is, verdwijnen. Je zou je niet enkel moeten realiseren dat alle religies één zijn, maar je zou er innerlijk bewust moeten van zijn. Het zou in je binnen moeten dringen.

In Sahaja Yoga zijn er hindoes, moslims, christenen, sikhs en boeddhisten. Als je gelooft in Vishwa Dharma dan zijn alle religies in die éne religie vervat. Dat is de wijsheid. Dan geloof je in alle incarnaties en heiligen. Je kan het niet doen gebeuren door erover te spreken of door erover te denken. Het gebeurt door het licht van de Spirit dat diep in je binnendringt. Dan hoef je niets meer te zeggen. Jullie zijn Sahaja Yogi’s en jullie kunnen geen leugens vertellen, of stelen, of folteren of iemand doden. Jullie kunnen niets meer doen dat slecht is.

Jullie proberen niemand naar beneden te trekken of jullie houden geen competities. Jullie bevinden je in diepe voldaanheid en meditatie en jullie weten dat alles voor jullie gedaan wordt. Zelfs in jullie huwelijksleven is er een diep begrip tussen man en vrouw en geen man of vrouw zal naar andere mooie vrouwen kijken of knappe mannen. Deze uiterlijke aantrekkingskracht die anderen steeds overvalt, raakt je niet meer. Je hebt zelfrespect. Jullie ogen zijn nu standvastig en zulke gedachten komen niet meer in je op. Zelfs andere mensen zijn van je onder de indruk. Hoe jullie in zulke vrede en harmonie leven.

De mensen zeggen dat Ik zoveel mensen genees en er geen geld voor aanneem. Maar jullie nemen ook geen geld aan. Je zult niet doden, stelen of van iemand een weduwe maken. Jullie kunnen niemands kind ontvoeren. Jullie roken of drinken niet en nemen geen drugs.

Jullie gaan niet naar ontuchtige etablissementen of jullie maken geen obscene schilderijen of jullie lezen geen vieze boeken. Ik hoef niets te zeggen. Je doet het niet uit jezelf. Jullie luisteren niet naar vieze praatjes omdat jullie nu zelf zo zuiver werden. Als jullie toch naar zo’n plaats moeten gaan, gaan jullie als getuigen en bekijken het als een drama. Jullie hebben nu de kracht van de getuige in jullie.

Er is heel veel liefde voor elkaar. Jullie kunnen naar gelijk welke plaats in de wereld gaan en je zal er Sahaja Yogi’s vinden die vreugdevol voor je zullen zorgen. Natuurlijk zijn er mensen die daar misbruik van maken en leugens vertellen. Zelfs voor hen wordt er gezorgd. Iemand ging naar Madras en vertelde daar leugens en zei dat Shri Mataji hem gezonden had. Hij vroeg om een paard, om meerdere dingen en alles werd hem gegeven met grote liefde. Later ontdekte Ik dat die schelm dat deed op eigen initiatief. Ik heb gezien hoe de mensen het verdroegen, zelfs als ze eronder leden, maar ze klagen nooit. Maar Ik maakte dat als iemand iets slechts over Mij zei, dat jullie dat niet kunnen verdragen.

Dat is het bewijs van jullie liefde voor Mij.

Jullie hebben me zoveel liefde gegeven en Ik heb het grootste vertrouwen dat de droom die Ik had, waarin de ganse wereld realisatie krijgt, in vervulling zal gaan. Zolang dit niet gebeurt, zal er niets verbeteren in de wereld. We hebben allerlei soorten problemen: ecologische, economische, politieke en familiale problemen.

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de mensen, want het zijn zij die deze problemen creëerden. Maar als de mens verandert en het universele broederschap zich in hem vestigt, dan zal er geen behoefte meer zijn om te vechten. Dan zullen al die problemen van zelf opgelost geraken. Als jullie de krant lezen, zouden jullie collectief moeten verlangen dat het Punjab-probleem opgelost wordt en dat zal dan ook gebeuren. Het probleem van de armoede zal niet opgelost worden door slogans te roepen als: “Weg met de armoede”. We bevinden ons in het midden van de rivier. We zijn noch te rijk noch te arm. Als de stroom sterker wordt, zullen de armen en de rijken erbij komen. Op die manier zal het probleem opgelost worden.

Jullie hebben stralende gezichten. De vorm van liefde die we in Sahaja Yoga hebben, bestaat in geen enkele andere groepering.

De volgelingen van andere guru’s zien eruit alsof ze dringend moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Daarom moeten jullie zelfrespect hebben en jullie zouden iets bijzonders moeten uitstralen.

Jullie bidden tot Mij en zeggen dat jullie er voordeel uithalen. Jullie staan achter de puja’s die jullie deze voordelen geven. Als jullie niet zo waren, dan zouden jullie kunnen bidden en bidden en het zou niets uithalen. Zijn er minder gebeden of puja’s in tempels? Maar niets dringt echt door. Ze offeren zoveel aan de Devi en de Goden, maar niets van dat alles dringt werkelijk tot hen door. Ze blijven onveranderd. Ze gaan door met zondigen en gruweldaden plegen.

Ze hebben geen bijzondere uitstraling.

Sahaja Yoga heeft zich over zoveel landen verspreid. Ik dacht nooit dat dit gedurende mijn leven zou gebeuren. De droom die Ik had, werd echt werkelijkheid. We moeten dus onthouden dat we niet enkel Sahaja Yogi’s zijn, maar dat we iets heel bijzonders werden. We moeten proberen zoveel mogelijk mensen tot yogi’s te maken. Alleen dan zal de wereld er beter van worden en zullen wij er beter van worden.

Vandaag is het mijn verjaardag maar jullie verjaardag zou ook moeten gevierd worden. Bij iedere verjaardag word je een jaartje ouder, maar als die veroudering niet gepaard gaat met meer volwassenheid dan heeft het geen zin. Jullie groeien in Sahaja Yoga, maar het is ook belangrijk dat we groeien in volwassenheid. Eens je volwassen wordt, zal je als een grote boom worden en anderen zullen er beter van worden. Jullie bezitten allen die krachten.

Ik wens dat al mijn krachten in jullie ontwaken. Een moeder denkt steeds dat haar krachten in haar kinderen overgaan, zodat ze haar trouwste volgelingen worden. Jullie verblijven in de vreugde en genieten de genoegens van het Nirwana, waarvoor zovelen hard moesten vechten. Alles kwam tot jullie op een Sahaj (spontane) manier.

Dit zijn de punyas van jullie vorige levens. Mijn zegeningen zijn altijd met jullie, maar als Ik jullie moet verlaten weent mijn hart. Maar dan denk Ik aan al de mensen die op andere plaatsen op Mij wachten en voel Ik dat ook dat mijn kinderen zijn. Ik reis veel maar als Ik jullie zie, vult mijn hart zich met vreugde en Ik heb nooit tijd om aan mijn leeftijd te denken.

Moge God jullie zegenen.