Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen – Cabella, Italië – 10/05/1992 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag vieren wij Sahasrara Dag. Wellicht hebben we ons nog niet gerealiseerd wat een dag dat moest geweest zijn. Zonder het openen van de Sahasrara was God zelf een mythe. Religie was een mythe. Het spreken over het Goddelijke was een mythe. Mensen geloofden erin, maar het was enkel een geloof. De wetenschap die meer op de voorgrond trad, vernietigde het hele waardensysteem, het bewijs van (het bestaan van) God Almachtig. Als we terugkijken in de geschiedenis, merken we dat naarmate de wetenschap zich ontwikkelde, de verantwoordelijken in de religie, in de verschillende religies, probeerden het hoofd te bieden aan de wetenschappelijke uitvindingen. Zij probeerden aan te tonen dat: “In orde, als dit allemaal in de Bijbel staat en als het verkeerd is, dan moeten we het verbeteren.” Vooral Augustinus deed dit. En het begon ernaar uit te zien dat het allemaal onzin was, dat de geschriften slechts mythen waren. Vooral de Koran, hoewel daar veel in staat dat door de biologie van vandaag aanvaard wordt. Zij (de wetenschappers) konden niet geloven dat de mensen speciaal door God werden geschapen. Zij dachten dat het een kwestie van toeval was, dat de dieren geleidelijk in omstandigheden terechtkwamen waardoor ze menselijke wezens werden. Zo werd het Goddelijke de ganse tijd in vraag gesteld en men kon niet Read More …