Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen – Cabella, Italië – 10/05/1992

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag vieren wij Sahasrara Dag. Wellicht hebben we ons nog niet gerealiseerd wat een dag dat moest geweest zijn. Zonder het openen van de Sahasrara was God zelf een mythe. Religie was een mythe. Het spreken over het Goddelijke was een mythe. Mensen geloofden erin, maar het was enkel een geloof. De wetenschap die meer op de voorgrond trad, vernietigde het hele waardensysteem, het bewijs van (het bestaan van) God Almachtig. Als we terugkijken in de geschiedenis, merken we dat naarmate de wetenschap zich ontwikkelde, de verantwoordelijken in de religie, in de verschillende religies, probeerden het hoofd te bieden aan de wetenschappelijke uitvindingen. Zij probeerden aan te tonen dat: “In orde, als dit allemaal in de Bijbel staat en als het verkeerd is, dan moeten we het verbeteren.” Vooral Augustinus deed dit. En het begon ernaar uit te zien dat het allemaal onzin was, dat de geschriften slechts mythen waren. Vooral de Koran, hoewel daar veel in staat dat door de biologie van vandaag aanvaard wordt. Zij (de wetenschappers) konden niet geloven dat de mensen speciaal door God werden geschapen.

Zij dachten dat het een kwestie van toeval was, dat de dieren geleidelijk in omstandigheden terechtkwamen waardoor ze menselijke wezens werden. Zo werd het Goddelijke de ganse tijd in vraag gesteld en men kon niet bewijzen wat in de Bijbel, in de Koran, in de Gita, of in de Uphanishads of de Torah staat. Niets daarvan kon bewezen worden, omdat het alleen nog maar een geloof was. Slechts heel weinig mensen kregen hun realisatie en wanneer ze daarover spraken, geloofden de mensen hen niet. Ze dachten dat ze dat alleen maar zegden om hun eigen theorie te bewijzen. Zo werd het allemaal een soort van dode wetenschap. Er was geen wetenschap van de religie. De mensen vroegen zich af waartoe het diende de tien geboden te volgen of zulke strikte leefregels. Ze dachten: “We winnen er niets bij en we verliezen alle plezier in het leven. Waarom zich bezighouden met het verzamelen van punyas (zegeningen)”

En daardoor was er de ganse tijd een zware ontsporing van het waardensysteem van de mensen.

Deze georganiseerde religies, deze monolithisch georganiseerde religies, begonnen mettertijd geld en macht te verwerven, omdat zij dachten dat dit de enige manier was om mensen te overheersen en verder te doen. Zij waren helemaal niet begaan met het bestrijden van negativiteit (het bestrijden van bhoots), of met wat er ook in de Bijbel beschreven staat. Er is heel veel aan de Bijbel geknoeid geweest en veel is veranderd. Personen zoals Paulus en Petrus, die samenspanden, hebben de Waarheid heel veel geweld aangedaan. En alhoewel er aan de Koran niet zoveel veranderd is, ligt er teveel nadruk op de rechterkant. En heel veel dingen zijn nog steeds dubbelzinnig.

Gelijktijdig deden zich twee dingen voor. Ik weet niet of je je ervan bewust bent of niet. Ten eerste: er is nu een nieuwe wetenschap, namelijk de microbiologie, waarin ontdekt werd dat in elke cel DNA aanwezig is. Elke cel heeft een programma in zich, zoals we in een computer een chip hebben. Elke cel heeft een soort van opnameband in zich, waarop een programma staat en volgens dit programma gebeurt de ontwikkeling. Stel je voor hoe ingewikkeld dit allemaal is.

Zoveel computers werden reeds geprogrammeerd en al deze cellen hebben dit (deze programma’s) in zich. Iets heel mysterieus is voor de wetenschappers aan het licht gekomen en ze kunnen het niet verklaren. Zo zijn er veel dingen die ze niet kunnen verklaren. Eén daarvan is het volgende: wat Sahaja Yoga gedaan heeft, is dat het bewezen heeft dat het de wil van God is, het verlangen van God, de wil van God, die al het werk doet. En dat is bewezen.

Al deze Chaitanya… Adi Shakti is niets anders dan de wil van God. En het is de wil van God die alles zo harmonieus uitwerkt. Ik weet niet of iemand van jullie mijn eerste boek gelezen heeft, waarin Ik beschreven heb hoe de wereld gecreëerd werd. Er was een knal, maar het was heel harmonieus en hoe het allemaal tot ontwikkeling kwam door de wil van God. Alles verliep zo dat Gods wil zich kon manifesteren.

De wil van God kan je voelen op je vingertoppen. Na je realisatie heb je de absolute wetenschap ontdekt, die de wil van God is en die een absolute wetenschap is. Jullie weten dat we mensen genezen hebben door Sahaja Yoga. Jullie weten ook hoe je een bandhan moet maken en alles werkt uit. Zoveel werkt automatisch uit na je realisatie, dat mensen het niet willen geloven.

In het begin wilden de mensen (ook) de wetenschappers niet geloven, maar je ziet dat de wetenschap voortdurend verandert, voortdurend. De ene theorie na de andere wordt verworpen. Maar Sahaja Yoga heeft je de grote waarheid getoond van de wetenschap, die niet kan uitgedaagd worden, die altijd daar is. Gelijk wie op de proppen komt met om het even welk nieuw idee om God te lasteren, of om te verkondigen dat er geen God is, kunnen we in ’t ongelijk stellen.

We kunnen niet bewijzen dat God bestaat, maar wel dat de schepping van de aarde, de schepping van de mens, zo harmonieus bewerkstelligd werd door de wil van God. Als de wil van God alles heeft geschapen, dan moeten de mensen het niet tot hun verdienste rekenen als ze iets ontdekt hebben dat reeds gecreëerd werd door God.

Dit tapijt werd door iemand gemaakt. Veronderstel dat we er de kleuren van ontdekken. Wat is daar zo bijzonders aan? Alles is er reeds. Jijzelf kan er niets aan toevoegen. Het is niet het scheppen op zichzelf dat zo belangrijk is, maar het vormgeven van de wereld… en dat werd volledig gedaan door de wil van God.

Wel, als de wil van God zo belangrijk is, dan moet dit bewezen worden. En nu, door Sahaja Yoga, na het openen van de Sahasrara, heb je voor de eerste keer de wil van God gevoeld en dit is zeer belangrijk. Maar voor ons is het zo sahaj gekomen dat we het niet kunnen begrijpen. We geven enkel een bandhan en dingen werken uit en als we voelen dat het uitwerkt, dan zeggen we dat het door de bandhan is dat alles uitwerkt, dat we het klaargespeeld hebben. Dat is niet zo. Het is véél méér dan dat. We zijn nu een deel van die grote computer van de wil van God, we zijn het medium geworden, of we kunnen zeggen de kanalen van de wil van God. We staan in verbinding met de wil van God, die heel dit universum gemaakt heeft. We kunnen alles doen omdat we de absolute wetenschap in onze handen hebben, de absolute wetenschap die de verbetering van de hele wereld zal uitwerken. We kunnen bewijzen aan de wetenschappers dat er een wil van God is die de hele wereld gecreëerd heeft. Zelfs het evolutieproces is de wil van God. Zonder Zijn wil kon er niets gebeuren. Zovelen zeiden dat geen grassprietje zal bewegen buiten de wil van God. En dit is zeer waar. En je hebt gezien dat we de wil van God bezitten als onze eigen kracht. We kunnen die gebruiken. Daaraan merk je hoe belangrijk het is om Sahaja Yogi te zijn. Wellicht realiseren we ons niet hoe belangrijk het wel is een Sahaja Yogi te zijn. Sahaja Yoga is er niet alleen om te kunnen zeggen: “Moeder, ik ben vol vreugde, ik geniet. Ik ben gezuiverd. Alles is fijn.” Waarvoor dan wel? Waarom kreeg je al deze zegeningen?

Opdat deze kennis van Gods wil zichtbaar zou worden in jou. En niet alleen enkel dat, maar dat het een wezenlijk deel zou worden van je bestaan. We moeten dus ons niveau verhogen, we moeten groeien. Het is werkelijk zinloos Sahaja Yoga aan middelmatige en alledaagse mensen te geven, omdat zij voor niets deugen.

Zij zullen ons niet helpen, met niets, omdat we nu mensen nodig hebben die werkelijk Gods wil kunnen waarmaken en weerspiegelen. En daarvoor moeten we mensen hebben die heel sterk zijn, omdat deze wil van God het hele universum, de hele kosmos, de Moeder Aarde geschapen heeft. Alles werd gecreëerd door de wil van God.

We komen nu in contact met een nieuwe dimensie en deze dimensie is dat wij de kanalen zijn van deze wil van God. Wat is dan onze plicht en wat kunnen we doen? Eén van de resultaten van het openen van de Sahasrara is dat de illusies verdwenen zijn. Wat we in het Sanskriet branti noemen. De illusies zijn verdwenen. Je zou geen illusies mogen hebben wat het bestaan van God Almachtig betreft, de kracht van Zijn wil en de waarheid over Sahaja Yoga. Je zou geen twijfel mogen hebben, dat is het minste van het minste. Maar terwijl je deze kracht hanteert, moet je je ervan bewust zijn dat deze kracht aan jou is gegeven omdat je bekwaam bent ermee om te gaan. Het is de hoogste kracht die je je kan inbeelden. Neem gelijk welke gouverneur, gelijk welke minister, gelijk wie, zij kunnen morgen ontslagen worden.

Ze kunnen corrupt worden. Ze kunnen totaal verstoken zijn van enige kennis omtrent hun eigen krachten. Er zijn veel mensen die verkozen worden zonder te weten wat hun te doen staat. Het gaat niet alleen om ommekeer van mensen, zelfs niet enkel een transformatie, maar om de vorming van een nieuwe mens die opkomt en die bekwaam is om de wil van God verder uit te voeren. Het eerste wat gebeurd is als resultaat van je realisatie, is dat je illusies verdwenen zijn. Je zou geen illusies mogen hebben over God Almachtig, in verband met Zijn wil en het feit dat Hij almachtig is, alomtegenwoordig en alwetend. Deze alomtegenwoordige Kracht heeft al het werk gedaan en als collectief bewustzijn zouden jullie ook moeten weten dat jullie ook almachtig, alomtegenwoordig en alwetend zijn. Alwetend wil zeggen dat Hij alles ziet, alles weet.

Een deel van deze kracht is ook binnenin jullie aanwezig.

Om Zijn alomtegenwoordigheid te bewijzen, moeten jullie er heel de tijd bewust van zijn dat jullie Sahaja Yogi’s zijn. Wanneer er zelfs nu nog Sahaja Yogi’s zijn die problemen maken rond hun vrouw, kinderen, huis, werk, dan begin Ik Me af te vragen wat hun niveau is. Wáár zijn ze?

Wanneer gaan ze de taak op zich nemen die hen toebedeeld werd?

De Almachtige God, die overal is, die dit alles gedaan heeft, de wil van God die alles uitgewerkt heeft, moet dus door jullie werken en daarvoor moeten jullie heel sterk zijn, heel gevoelig en heel wijs en ook heel effectief. Hoe effectiever je wordt, hoe meer energie je zal krijgen.

Maar nog altijd voel Ik dat Sahaja Yogi’s niet echt de verantwoordelijkheid opnemen voor het besef dat zij God Almachtig moeten vertegenwoordigen, die alomtegenwoordig en alwetend is, die alles weet, die alles ziet en die almachtig is.

Als je begrijpt dat het dit is wat gebeurd na de opening van de Sahasrara, dat je nu de Kracht hebt welke deze drie kwaliteiten in zich heeft… B.v. dit grote ding(deze tent) moet ondersteund worden door sterke pilaren. Veronderstel dat ze niet sterk genoeg zijn, dan zal het in mekaar vallen. Op dezelfde manier hebben we een zo grote Kracht.

Zij is tot jullie gekomen, we hebben geen succesvolle mensen nodig, we hebben geen mensen nodig met een grote naam of die veel geld hebben. Wat we wel nodig hebben zijn mensen met karakter, mensen met begrip, met wijsheid en met sterkte, zodat wat er ook gebeurt: “Ik zal klaarstaan, ik zal er mij op toeleggen, ik zal ertegen opgewassen zijn, ik zal mezelf veranderen en verbeteren.”

Dus de illusies, die zijn verdwenen. Ik hoop dat jullie nu allemaal verlost zijn van jullie illusies. Ook over jezelf mag je geen illusies hebben. Als je illusies hebt, is het beter Sahaja Yoga te verlaten. Maar weet dat je gekozen bent voor dit doel door Gods wil. Daarom ben je hier en moet je de verantwoordelijkheid opnemen om deze wetenschap te begrijpen die absoluut is en je moet het zelf uitwerken, voor jezelf en voor anderen.

Jullie hebben Mijn liefde gevoeld en zo moet jullie liefde ook gevoeld worden, omdat God liefde is, en zo moet jullie liefde door anderen gevoeld worden. Anderen moeten voelen dat jullie mededogend, liefdevol en begrijpend zijn. De hele tijd is Gods wil door jullie aan ’t vloeien en jullie moeten het zo uitwerken dat mensen zien dat jullie heiligen zijn, dat deze kracht door jullie heen stroomt.

Het tweede wat er met jullie gebeurde – dus niet de illusie omtrent God en jezelf – het tweede wat er gebeurde, is dat jullie de integratie begrijpen: dat er in de hele wereld complete integratie is. Gewoonlijk, als je naar kinderen kijkt, dan merk je dat zij een aangeboren begrip hebben; zij weten! Een goed kind bijvoorbeeld zal altijd zijn spullen willen delen, het zal altijd lief zijn met andere kindjes. Als er een ander kind is, wil hij dat kind beschermen. Normaal gezien zal het er nooit aan denken of het nu zwart haar heeft, of rood, of blauw. Het is natuurlijk, aangeboren bij een kind. Als je een ander kind neemt, bijvoorbeeld een kleine baby, ze weten dat je behoedzaam moet omgaan met de privacy van het lichaam. Kinderen houden er niet van om naakt te zijn voor anderen. Geen kind houdt daarvan. Het is aangeboren. Al deze kwaliteiten zijn in jou aanwezig. Kinderen houden er niet van om te stelen. Ze weten niet wat stelen betekent. Ze hebben er geen benul van. Ik heb ook gemerkt dat wanneer kinderen naar een plaats gaan waar het heel mooi is, bijvoorbeeld iemands huis, dat ze dan zullen proberen om die plaats mooi te houden. Maar als het er al haveloos uitziet, dan geven ze er niet om. Al deze kwaliteiten zijn aangeboren. Ik denk dat landen die verondersteld worden onderontwikkeld te zijn, nog het meest van die kwaliteiten hebben die aangeboren zijn. Onschuld is aangeboren. Het allereerste dat de wil van God creëerde was onschuld, voorspoed. Het eerste dat Hij schiep was Shri Ganesha, of Ik zou zeggen: Zij, want de wil van God is de Adi Shakti. Al deze onschuld werd allereerst gecreëerd om de hele wereld bijzonder mooi te maken.

Deze aangeboren kwaliteiten werden in jullie ingebouwd. Al de Godheden werden ook in jullie ingebouwd. Jullie werden opzettelijk als mensen geïncarneerd opdat jullie heilig zouden worden, om jullie aangeboren vermogen tot heiligheid te ontwikkelen. Maar in de zich ontwikkelende landen werd ons verstand gebombardeerd werd door allerlei dingen, de televisie, enz. en we werden kwetsbaar.

We begonnen ideeën over te nemen van anderen. Gelijk wie dominant was, kon ons domineren. Het is niet alleen Hitler die de mensen domineerde. Vandaag blijkt hoezeer we gedomineerd worden als we ons werkelijk van de wereld losmaken. Bijvoorbeeld de mode: bepaalde zaken worden naar voor geschoven en de mensen kunnen ze niet meer opgeven. Ze kunnen niet meer kiezen voor het meest verstandige, omdat het mode is (het anders te doen).

De dag van vandaag bijvoorbeeld is het de mode om een kort rokje te dragen. Nergens vind je een lange rok. Iedereen moet dat soort van rok dragen, anders ben je niet “in”, dan maak je geen deel uit van het gekkenhuis. Door soortgelijke dingen worden we van ’s morgens tot ’s avonds gebombardeerd. Zo worden we slaven van deze ontwerpers, gelijk wat ze ook doen. Ze hebben Mij gezegd dat er in België niets vers te vinden is. Alles komt uit de supermarkt, ingeblikt.

Wat gebeurt er dan geleidelijk aan met ons? We worden totaal artificieel, het voedsel is artificieel, de kleding is artificieel, ons hele gedrag wordt artificieel. We worden zo gebombardeerd door allerlei reclames en invloeden van buitenaf dat we de draad verliezen en ons aangeboren gevoel kwijtspelen, dat door al deze moderne dingen gedomineerd wordt.

Naast de wetenschap is er ook nog ‘vooruitgang’ in een andere richting: het geld werd zeer belangrijk. Eens het geld belangrijk wordt, dan worden al de ondernemers belangrijk, omdat zij weten hoe ze geld moeten maken en hoe ze je de ganse tijd voor de gek kunnen houden. Vandaag is er dit, morgen wat anders. Vandaag wissel je het ene voor het andere. Maar de mensen die hun aangeboren kwaliteit gebruiken en respecteren, veranderen niet. Zij dragen steeds dezelfde soort kledij. Zij veranderen niet. Integendeel zij vinden het moeilijk om hun traditionele gewoonten te verloochenen. Ze willen ze niet veranderen.

Het is dus belangrijk voor Sahaja Yogi’s erop toe te zien of ze zullen toegeven aan deze slavernij en zich onderwerpen aan de ondernemers van deze moderne tijd.

Dan de gedachten! Zoveel boeken die je leest, geven je enkel gekke, verwarde ideeën. Ik zou zeggen, van zo’n gek als Freud. Hoe kon Freud het Westen zo beïnvloeden? Omdat jullie je ingebouwde gevoeligheid verloren hebben, accepteer je dit allemaal.

En zo werd Freud een soort van Jezus Christus. Hij werd de belangrijkste. Sex werd het allerbelangrijkste.

Het is nochtans zo simpel, met een klein beetje gezond verstand kan je merken dat we voortdurend in een toestand terechtkomen, waarin enkele dominante personen de anderen domineren met hun ideeën.

Iemand brengt ideeën naar voor, bijvoorbeeld Sade of Sartre of wie dan ook. Het begint zo: “Oh, hij was het die dat zei!” Maar wie is hij? Wat is zijn leven, onderzoek zelf wat voor een man hij is. Met een beetje gezond verstand, met de wil die je nu hebt, de wil van God, die de hele wereld gevormd heeft, die jou gevormd heeft. Elke cel in jou is geschapen door God Almachtig en wat jullie doen, is je laten misleiden door deze ondernemers.

Ze hebben zich gerealiseerd dat ze deze kwetsbare mensen heel goed tot hun “volgelingen” kunnen maken, om geld te verdienen, om hen voor de gek te houden. Aan de ene kant heb je een zeer grote kracht, je bent gekozen voor zo’n groot werk, en aan de andere kant heb je deze slavernij. Probeer te verstaan dat (daardoor) je aangeboren kwaliteiten verloren gaan. Maar gelukkig zijn door de ontwaking van de Kundalini en de opening van de Sahasrara al deze kwaliteiten opnieuw ontwaakt: zoals onschuld, zoals creativiteit, zoals innerlijke religie, zoals mededogen en liefde voor de mensheid, zoals de kracht van je onderscheidingsvermogen, je wijsheid, al deze grote kwaliteiten de we verloren waanden, maar die enkel ingeslapen waren. Ze ontwaakten allemaal één na één.

Ik moet jullie niet vertellen: “Drink dit niet, eet dat niet, doe dit niet.” Je realiseert je dat het verkeerd is. Je weet wat goed voor je is. En als je dan toch nog verkeerde dingen wil doen, dan kan dat ook! Maar er is reeds een licht binnenin jezelf (dat je duidelijk maakt) wat goed is en slecht. Dit komt omdat de Sahasrara geopend is en er een nieuwe dimensie van een nieuwe kennis is ontstaan. Het is niet echt nieuw, omdat het reeds aangeboren was. Nu beginnen al deze aangeboren kwaliteiten zich te manifesteren en jullie genieten ervan.

Nu moeten jullie zien weg te geraken uit jullie kleinzielige ideeën en kleine dingen. Er worden mij de gekste dingen gerapporteerd. Ik kan het niet geloven dat Sahaja Yogi’s zich zo kunnen gedragen. Ze nemen de borden mee of de kopjes die Ik gekocht heb.

Ze gooien van alles in het rond, overal ligt wat. Hoe kunnen jullie je zo gedragen? Het is zo dom, zo smakeloos.

Als jullie geen degelijke discipline hebben in jullie leven dan kan je de wil van God niet uitvoeren. Dan kan je dat echt niet.

Maar Ik ga jullie niet vertellen wat jullie wel en niet moeten doen.

Ik respecteer jullie vrijheid en Ik wens enkel dat jullie eigen Kundalini je wijsheid doet ontwaken, die grootsheid binnenin jezelf, de glorie binnenin, en dat je begrijpt wat jullie aangeboren kwaliteiten zijn.

Ze zal je zuiveren. Eens zul je helemaal zuiver zijn. Net zoals je onzuiver goud kunt zuiveren door het in het vuur te steken. Het goud wordt gescheiden van de onzuiverheden. Op dezelfde wijze zuivert het vuur van de Kundalini je volledig, het zuivert je helemaal en je begint je eigen glorie te zien, je ware natuur, je eigen grootsheid. Zo komt de integratie makkelijk tot stand, je integreert.

In het begin hadden we Sahaja Yogi’s uit Engeland, sommigen uit Spanje, enkelen van hier. Ze hielden zich altijd in verschillende groepjes op, ze gingen nooit bij elkaar zitten. Men kon duidelijk zien: dit zijn Engelsen die hier zitten, zij dààr en ze vormden altijd groepjes. Nu niet meer. Nu zijn ze allemaal geïntegreerd.

De integratie van de mens is het meest belangrijke in Sahaja Yoga. Dit komt doordat we terdege begrijpen dat we allemaal voortgekomen zijn uit God, niet door onze intelligentie, maar door het aangeboren inzicht dat alle mensen gemaakt zijn door God, door zijn wil. We hebben niet het recht om iemand te verachten.

De tweede integratie die jullie verwezenlijken, is dat alle religies, àlle religies, ontstaan zijn aan dezelfde boom van spiritualiteit. Alle religies moeten vereerd worden, alle incarnaties, alle profeten, alle heilige schriften moeten vereerd worden. Er zijn problemen en fouten in die geschriften, maar die kunnen we corrigeren.

Langzaam nader je de subtiele kant van het Goddelijke om te begrijpen dat al deze incarnaties hard gewerkt hebben om heden ten dage een atmosfeer te creëren (die gunstig is) voor Sahaja Yoga, en dat geen enkele religie mag veracht en geen enkele religie mag aangevallen worden. Dat is totaal onjuist, iets waardoor je probeert onechte theorieën uit te werken, die niet bestaan volgens het Goddelijk plan.

Zo rekenen we af met alle fundamentalisme. Fundamentalisten zijn diegenen die denken dat ze beter zijn omdat dít in dat boek geschreven staat en dát in dit boek geschreven staat en:”Omdat wij dit boek lezen, zijn we beter.” Gelijk wie kan om het even welk boek lezen. Wat is daar zo bijzonder aan?

In Sahaja Yoga mogen mensen geen fundamentalisten worden. Wees zeer voorzichtig! Je bent zo geboren. Ik wil zeggen, Ik weet niet, het is geen aangeboren kwaliteit. Je werd zo geschapen.

Je hebt jezelf zo gemaakt dat je soms Sahaja Yoga op een fundamentalistische manier zou willen gebruiken, zoals bijvoorbeeld:”Moeder zei dit.” Gebruik mij nooit op die manier. “Moeder heeft het gezegd” is een manier om anderen te domineren.

Jijzelf moet spreken, want nu heb je het recht, je hebt een eigen individualiteit in Sahaja Yoga.

Je kan zelf zeggen wat je wenst te zeggen, maar zeg nooit: “Moeder zei dit.” Iedereen kan op die manier beginnen: “Christus heeft dit gezegd.” Een dominee of een paus kan op een podium gaan staan en zeggen:” Christus heeft dit gezegd.” Ze kunnen al deze dingen willekeurig gebruiken. Niemand heeft een reden om mij zomaar willekeurig te gebruiken. Wat je ook te zeggen hebt, zeg het vanuit jezelf. Maar je mag mij niet aanhalen: “Moeder heeft dit gezegd.” Of: “In dit boek staat dat geschreven…” en “Deze regel is de belangrijkste.”

Je bent niet gebonden aan gelijk welke regel of door wat Ik zeg. Jij moet opkomen voor jezelf en voor jezelf uitmaken wat je moet zeggen, omdat je hiervoor je éigen wil moet gebruiken en daarvoor moet je jezelf ontwikkelen, zodat je de zuivere wil, het zuivere verlangen van God Almachtig vertegenwoordigt. De integratie is niet alleen uiterlijk, maar van binnenuit. Wat we ook deden in het begin, onze gedachten gingen die kant uit, ons hart wilde iets anders en ons verstand wou nog iets anders. Wat is er nu gebeurd? Deze drie dingen zijn één geworden. Om ’t even wat je verstand zegt, wordt totaal geaccepteerd door je hart, wordt totaal geaccepteerd door je aandacht. Nu ben jijzelf helemaal geïntegreerd. Veel mensen schrijven:”Moeder ik wil dit wel doen, maar ik kan het niet. Moeder ik wou dat ik het verlangen had, maar ik kan het niet.” Niet nu, nu niet meer. Nu zijn we volledig geïntegreerd. Je kan het geheel nu gemakkelijk doen. Als je jezelf wil testen, dan moet je je afvragen: Ben ik geïntegreerd of niet? Wat ik ook doe, doe ik het met heel mijn hart of niet, met heel mijn aandacht of niet?

Ik heb al gemerkt dat je een aantal zaken doet met heel je hart en verstand, maar de aandacht is er niet. Nog steeds wordt de aandacht, die als eerste verlicht was, nog niet volledig gebruikt. De ganse aandacht moet er helemaal zijn: “Ik moet dit doen met volledige aandacht.” Anders is de integratie niet compleet. Dan is de integratie slechts gedeeltelijk. Deze drie dingen moeten volledig geïntegreerd zijn.

Zo ontstaat de integratie van alle chakra’s. Alles wat je doet, moet voorspoedig zijn. Wat je ook doet, moet je met volledige aandacht doen. Al wat je doet, moet absoluut religieus zijn. Al deze centra worden één geïntegreerde kracht. Je hele leven moet geïntegreerd zijn.

Stel bijvoorbeeld dat iemands man of vrouw noch niet zover is. Dit hoef je je niet aan te trekken. Je moet je enkel met jezelf bemoeien. Verwacht ook niets van iemand anders. Het is je eigen plicht die belangrijk is. Jij moet je plicht vervullen en het uitwerken. Dit moet je begrijpen, dat het je eigen individuele wezen is dat dit bereikt heeft en dat het je individuele wezen is dat het moet realiseren en dat het het individu is dat één moet worden, geïntegreerd met de rest.

Ik heb gemerkt dat als Ik zulke dingen zeg, dat mensen denken dat Ik dit voor iemand anders zeg. Ze denken nooit dat het op hen slaat. We moeten niet enkel zien wat we verkregen hebben: ik heb meer geld, een betere gezondheid, meer verstand, ik heb meer vreugde en geluk. Dat is niet het enige. Dat zou niet de enige maatstaf mogen zijn, maar het begrijpen van je eigen persoonlijkheid die door zovele, zovele levens heen gevormd werd om tot dit leven te komen en je realisatie te krijgen en om het werk van God verder te zetten.

Elke keer dat je een mirakel ziet, realiseer je je dat dit verwezenlijkt wordt door de Paramchaitanya. Maar wat is Paramchaitanya? Niets anders dan de wil van de Adi Shakti. Wat is de Adi Shakti? De wil van God. Wat er ook gedaan wordt, het gaat allemaal om zogenaamde vaste entiteiten of vibraties, zoals bijvoorbeeld D.N.A.-tapes. Zij wéten hoe ze iets kunnen modeleren.

Vandaag is het zeer zonnig. Iedereen is verrast. Hoe kan zoiets? Zoveel zaken gebeuren op die manier. Een andere keer was het Havan en het was zeer zonnig. De hele kosmos werkt voor jullie. Je staat nu op het voorplan en dit moet je inzien. Maar als je geen vertrouwen hebt in jezelf, vertrouwen in wat je bent, hoe kan je dan helpen? Hoe kan je dan jezelf overstijgen en alles uitwerken en al de problemen van de wereld die alleen maar door mensen gecreëerd zijn?

We moeten al deze dominanties van ons afschudden. Wetenschap als eerste. Alles wat in Sahaja Yoga beweerd wordt, kunnen we wetenschappelijk bewijzen. Wetenschap verandert voortdurend. Dan de zogenaamde religies, de zógenaamde religies.

Allen die katholiek, protestants, hindoe of moslim geweest zijn, hebben allemaal dat ding op hun hoofd (worden gedomineerd door de regels van de religie). Dit moet allemaal overboord gegooid worden. Na onze realisatie moeten we een nieuwe persoonlijkheid worden. Zoals Ik al zei, jullie worden als lotussen uit de modder geboren.

Nu zijn jullie dus lotusbloemen geworden en de lotus moet zich van die modder ontdoen, anders kan de geur niet vrijkomen.

Het doel is om al deze belemmeringen die je verstikken, die nutteloos zijn en die enkel een last zijn voor deze mooie lotussen, overboord te gooien. Jullie zijn zulke mooie lotusbloemen. Je moet begrijpen dat de ganse schepping met zeer veel zorg, zachtheid en fijngevoeligheid werd volbracht.

Eerst en vooral moeten we respect hebben voor onszelf en affectie en liefde voor anderen.

Respect hebben betekend ook: Discipline. We moeten discipline hebben. Als wij respect hebben voor onszelf, dan disciplineren we onszelf en maken we onszelf beschikbaar.

Wat mijn leven betreft: Ik werk heel hard, Ik reis heel veel, veel meer dan wie ook van jullie kan doen, omdat Ik de wil heb om de wereld in die staat van vreugde, van geluk, in die staat van goddelijkheid te brengen, zodat zij zich realiseren wat hun glorie is en de glorie van hun Vader.

Ik werk zeer hard en denk nooit dat er misschien met mij iets zou kunnen gebeuren of verkeerd gaan. Ik heb jullie nooit lastig gevallen met mijn familie, mijn kinderen of iemand anders. Welke problemen Ik ook had, Ik hield ze voor mezelf. Maar Ik krijg zeer lange brieven van Sahaja Yogi’s die over hun dochter, hun zoon en allerlei dingen schrijven.

Iets anders is de gehechtheid aan je familie. Dat is de grootste last. Heel de tijd zijn ze bezorgd over hun kinderen, bezorgd over dit en dat, maar dat is jullie verantwoordelijkheid niet.

(Dit deel staat niet op Video 103, enkel op Audio W1146.)

Probeer dit te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van God Almachtig. Je kan het niet beter doen dan Hij, of soms wel? Maar als je zelf de verantwoordelijkheid neemt, dat zegt Hij: “Goed, doe het zelf.” En dan beginnen de problemen. Onthechting is een woord dat we in de goede betekenis moeten begrijpen. Wanneer Ik mensen vraag waarom ze allerhande dingen overal laten rondslingeren, dan zeggen ze: “We zijn onthecht.” Wat een wonderlijke manier (van onthechting)! Hoe staat het met je kinderen? Je klampt je aan hen vast. En wat met je bezit? Je klampt je eraan vast. Voor een futiliteit vallen ze mij lastig. Maar als het van mij of van Sahaja Yoga is, dan spelen ze ermee en gooien het weg waar het hen uitkomt. Deze manier van verantwoordelijkheid, hoe kan je die goddelijk noemen? Hoe kunnen ze heiligen zijn? Heiligen hebben niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf, maar voor iedereen. Op een hele langzame, zachte en lieve wijze, met veel liefde heb Ik jullie tot op dit niveau gebracht. Ik heb jullie niet gevraagd om naar de Himalaya’s te gaan en op jullie hoofden te staan, of al je bezittingen aan mij te geven. Niets daarvan. Wij hebben dit allemaal op een heel mooie manier klaargespeeld. Wanneer je nu verder wil gaan, dan moet je begrijpen dat jijzelf al je verplichtingen moet nakomen. Jij en niemand anders. Deze verplichtingen moet jij nakomen tegenover je familie, tegenover je huis, enzomeer… Geen verplichtingen tegenover Sahaja Yoga! Voordat je naar Sahaja Yoga kwam, was je niet verbonden met iemand, in die zin dat je alleen met jezelf bezig was, egocentrisch. Nu ben je een beetje ruimer geworden en nu ben je gehecht aan je vrouw en je kinderen. Maar dat is net hetzelfde.

Dit is óók egocentrisch, omdat je denkt dat het je éigen kinderen zijn. Het zijn je kinderen niet, het zijn de kinderen van God. Ik hoop dat elk van jullie intelligent genoeg is om je verantwoordelijkheid te verstaan en alles uit te werken.

Wat met jullie gebeurde, is heel belangrijk: namelijk dat de Sahasrara geopend werd. Nu kan je bewijzen aan de hele wereld dat God bestaat, Zijn wil, alles. Niemand kan Sahaja Yoga betwisten. Men kan het vertellen aan de wetenschappers die (Sahaja Yoga) zouden betwisten. Gelijk aan wie, of hij nu wetenschapper, economist, politieker of gelijk wat is, kan alles verklaard worden in het licht van Sahaja Yoga en het kan bewezen worden: er is maar één politiek en dat is die van God, één economie en dat is die van God, één religie en dat is die van God, dat is Vishwa Nirmala Dharma.

Én dit kan bewezen worden. Er is niets waarover we bang of bezorgd moeten zijn. Dit kan allemaal bewezen worden aan de wetenschappers, aan andere intellectuelen en sommige andere mensen als ze naar ons willen luisteren. Maar als ze niet willen luisteren, vergeet het dan. Wij zijn zeer krachtig. Wat moeten wij ons van hen aantrekken? Maar als ze bereid zijn om te luisteren, dan is het beter om hen te vertellen dat wij die kracht ontdekt hebben. En als deze kracht uitwerkt, als deze grote kracht uitwerkt, dan kunnen we de hele wereld veranderen.

Ik heb veel hoop voor jullie, maar de ernst waarmee je aan Sahaja Yoga doet, is er niet altijd. Bijvoorbeeld meditatie… Er zijn nog altijd mensen die niet mediteren. Zoiets eenvoudigs als mediteren! Dit kan Ik niet verstaan. Hoe kunnen jullie groeien zonder meditatie?

Tenzij jullie in gedachteloos bewustzijn komen, kunnen jullie niet groeien. Je moet minstens ’s morgens en ’s avonds mediteren. Er zijn veel mensen die niet collectief zijn. Als zij in een ashram zijn, dan denken ze dat dit leven niet goed is voor hen. Zulke mensen zouden Sahaja Yoga moeten verlaten. Zij begrijpen niet wat Sahaja Yoga betekent. Hoe kan je groeien zonder collectiviteit? Hoe kan je je krachten bundelen? Je weet best dat je enkel in een ‘sanga’, in een groep, allemaal samen, sterk kunt zijn. Het is een feit dat je één stok gemakkelijk kunt breken, maar als je verschillende stokken samen neemt, kan je ze niet breken.

Maar Ik weet dat er nog steeds mensen zijn die niet zoveel in de collectiviteit komen. Dat bewijst dat ze heel arm zijn in het begrijpen van hun eigen Zelf en dan komen ze mij vertellen: “Moeder, we willen niet meer in een ashram wonen.” Zij zouden Sahaja Yoga moeten verlaten. Zonder de collectiviteit kan je niet groeien. Zonder de discipline van Sahaja Yoga kan je niet groeien.

Het is beter tien mensen te hebben van goede kwaliteit dan duizend nutteloze mensen. Dat is de Wil van God. Zoals jullie hier nu zijn, zoveel mensen, Ik ben echt blij hier zoveel mensen te zien.

We hebben allemaal zoveel gedaan om te groeien en om boven die zinloze dingen uit te stijgen die we (vroeger) volgden. Vandaag moeten we een eed afleggen: ik zal mijn leven richten naar de Wil van God, absoluut, en mezelf daaraan toewijden.

Geen familie, geen andere overwegingen, vergeet het. Niets is zo belangrijk. Als jullie de Wil van God proberen te volgen dan zal voor alles gezorgd worden, voor je kinderen, voor alles wordt gezorgd. Je hoeft je om niets bezorgd te maken en dat werkt. Probeer te begrijpen dat je problemen hebt omdat je die problemen niet aan God wil geven. Je wil ze voor jezelf houden, daarom heb je problemen. Als je zou beslissen: “Ik wil deze problemen aan Gods wil overlaten,” dan is alles opgelost. Er zijn er ook die zeggen dat ze niet zo bekwaam zijn: “Moeder, wij kunnen dit niet.” Het is dom om zoiets te zeggen. Je moet jezelf testen en dan zien wat mogelijk is. Eerst en vooral moeten we begrijpen waarom we zulke dingen zeggen. Misschien zijn we teveel op geld gericht en willen we geld voor onszelf of iets dergelijks. Sommigen praten over zaken doen in Sahaja Yoga. Er moet iets tussen zitten als gericht zijn op geld of gehecht zijn aan het materiële, als ze zeggen dat ze niet bekwaam zijn en er niets kunnen aan veranderen.

Het tweede (element) zou de gehechtheid aan de familie of aan de kinderen kunnen zijn. Of: dat is van mij, dit is van mij, dat is van mij! Dit zou de tweede reden kunnen zijn waarom je denkt dat je niet moedig genoeg bent of sterk genoeg voor Sahaja Yoga.

Het derde kan zijn dat je nog in je oude gewoonte verstrikt zit en dat je leeft zonder deugden. Dat zou de reden kunnen zijn. Probeer het te vinden, waarom gedraag ik mij zo? Waarom kan ik het pad van de (spirituele) groei niet vinden zoals andere Sahaja Yogi’s? Als je aan introspectie doet, dan zal je vinden wat er verkeerd is met je, als je denkt dat je niet bekwaam bent. Je bent bekwaam om àlles te doen. Probeer het alleen en geniet ervan. Het meest belangrijke dat nog rest, is dat je een aangepast, sterk, mededogend voertuig wordt van Gods wil. Wat is dan het meest belangrijke? Ik ben het ermee eens dat je Mijn Puja doet, dat helpt jullie zonder twijfel heel veel – maar andere dingen zijn niet belangrijk. Vele andere dingen die jullie Me komen vertellen, zijn niet zo belangrijk. Het voornaamste is dat jullie allemaal hoger en hoger gaan en wedijveren met elkaar wie het hoogst kan evolueren.

Zoals de zaken nu staan, hebben we in korte tijd veel bereikt, zonder twijfel. Maar we moeten opschieten en het uitwerken. Ik ben er zeker van dat deze nieuwe wetenschap, die de absolute wetenschap is, op een dag de andere wetenschappen zal overschaduwen. Vertel het aan de mensen dat het zo is. Het is in jullie handen. Werk het uit.

Vandaag is dus de dag waarop we het openen van een nieuwe dimensie vieren: de plaats waar het Goddelijke zich openbaart en bewijst. Dit is zo groots dat we echt al de illusies die we over onszelf hebben, kunnen overwinnen. Die kracht hebben jullie allemaal.

Moge God jullie zegenen.