Kerst Puja, Alfa en Omega

Ganapatipule (India)

Feedback
Share

Kerst Puja, Alfa en Omega Ganapatipule Indië 1992-12-25

ETVD : Unknown NL Vertaling Unknown Versië: 2017-0512

Ik heb eerder vast al heel veel gezegd over Christus, en hoe Jezus Christus is verbonden met Shri Radaji, dat hij de incarnatie is van Shri Ganesha, die de zoon was van de Adi Shakti om te beginnen, maar daarna was hij aan Shri Radhaji gegeven en Shri Radha, schiep als Mahalaksmi, als Moeder Maria deze grote incarnatie van Christus. Nu is het voor het westerse brein onmogelijk om te begrijpen hoe er een onbevlekte ontvangenis kan zijn, omdat ze helemaal geen besef hebben, helemaal geen gevoeligheid voor spiritueel leven. Wij Indiërs kunnen het begrijpen, het is heel makkelijk voor Indiërs te begrijpen, want bij ons was Shri Ganesha ook zo geschapen. Wij geloven het gewoon, we twijfelen niet aan deze dingen.

Wat er ook over God gezegd wordt zou niet betwijfeld moeten worden met dit beperkte brein, dat wordt in India niet gedaan. Maar in het Westen, zelfs vanaf de geboorte van Christus hadden ze discussies, discussies, discussies, discussies met dit beperkte brein van hen, en de hele religie in de naam van Christus is gewoon een perversie, zulke verschrikkelijke dingen zijn gezegd dat het ongelooflijk is. zijn zuiverheid, zijn heiligheid, zijn welwillendheid is nooit begrepen in het Westen, denk ik. Zij die het Christendom volgen, hoe kunnen zij zo verlaagd zijn in hun morele aard. Ze zijn in orde als het gaat om hun politieke, hun economische, je kunt zeggen, hun wettige kant, maar hun moreel begrip is helemaal afwezig. Het is heel verrassend, zij die volgelingen van Christus zijn zouden de hoogste moraal moeten hebben. Hij zei dat gij geen overspelige ogen moet hebben, zo iets subtiels, zelfs het oog zou mag niet overspelig zijn, zou geen lust en begerigheid moeten hebben. Zo iets subtiels heeft hij gezegd, en dan te bedenken dat de westerse mensen het niet konden volgen omdat de hele religie pervers gemaakt is onder de invloed van Paul en Peter. Het is een heel ernstige zaak die ze tegen Christus begaan hebben, en het is nog steeds gaande.

Nog steeds gaat deze katholieke kerk, ook al is er al zoveel onthuld, het is nog steeds gaande, in India ook overal het is onnozel en de protestantse kerk doet het ook nog steeds overal. Wat voor goede naam hebben zij Christus gebracht? Daar moet je naar kijken. Het allereerste wat hij gezegd heeft is dat je het koninkrijk van God binnen moet gaan, dat je opnieuw geboren moet worden. Dus het is allemaal mentaal, je bent wedergeboren, je hebt een certificaat, je bent wedergeboren, klaar. Dus deze mentale houding van het Westen is verantwoordelijk voor het vermoorden van de grote incarnatie van Christus, ik denk dat het nog een kruisiging is. Mentaal kun je spiritualiteit niet begrijpen. Dus ze vertelden je de experts te vertrouwen, intellectuelen, Ik zei vertrouwen op intellectuelen – dat kan ik niet begrijpen in Sahaja Yoga. Hoe kun je nu op intellectuelen en hun expertise vertrouwen in Sahaja Yoga? Waar zit het brein? Waar is het brein in gedachteloos bewustzijn? Dus werken met expertise van intellectuelen kan prima zijn voor elke andere plek dan voor Sahaja yoga, ik begrijp nog steeds niet wat je doet met intellectuele expertise. Wat sommige mensen willen is op het podium komen en spreken, zie je, zij hebben een soort krankzinnigheid, waar ze niet overheen komen. Dus zij komen misschien naar de intellectuele expertise, maar het is niet het brein, het is het hart, het is het hart dat geopend moet worden, want met het brein kunnen we allemaal materialistische dingen doen.

Allemaal soorten nonsens komen alleen maar vanuit het menselijk brein, niet zo zeer van het dierlijke brein. Je kunt het zien als je naar een of ander bos gaat, het is schoon, mooi, ruikt zo lekker, maar plaats er een mens en je zult weten dat deze troep, viezigheid van een mens moet zijn. Dus zoals het nu staat, hebben ze een rommeltje gemaakt van alle grote incarnaties maar het ergste is gedaan jegens Christus en ik voel dat dat een enorme verspilling was. Dus we moeten Christus begrijpen op de goede manier, hij is het eeuwige kind, hij is de onschuld zelf, hij is de bron van de onschuld en hij is de schenker van alle zegeningen in alle chakra’s. Maar dat betekent niet dat jullie Christenen zijn, je zou heel erg trots moeten zijn, dat oh, ze spreekt over Christus. Ik heb gezien dat veel Sahaja yogi’s nog steeds geïdentificeerd met Christus terwijl ze helemaal niets met Christus te maken hebben. Nu moet je begrijpen dat hoe Christus in zijn wonderbaarlijke leven zoveel wonderen heeft getoond. Ten eerste was zijn geboorte onbevlekt. Dus nu zijn ze over de geboorte van Maria aan het discussiëren of het onbevlekt was of niet. Voor alle incarnaties is elke manier van geboorte onbevlekt, ze staan boven zonden, ze zijn speciale personen.

Ze mogen dan als mensen komen, ze mogen als engelen komen, ze kunnen als wat ook komen, ze zijn goddelijk en wij moeten begrijpen dat dit kleine brein van ons niet over hen kan discussiëren en over hen praten, maar je kunt je alleen overgeven en hun aanbidden. Zij zijn veel verder dan ons. Dus is het belangrijk voor het westerse brein te begrijpen dat het leven van Christus een grote zegening voor hen was dat ze het verloren hebben, ze hebben het verspild en ze hebben nooit begrepen hoe ze het moeten respecteren. Het geheel werd tot een politiek, economisch en onzinnig bedrog. Ik heb jullie lang geleden verteld hoe we kunnen bewijzen dat Christus Ganesha was en dat hij het woord was, hij was wat we het Brahmanat noemen, het eerste geluid. Als je van je linkerkant naar de rechterkant kijkt, als je de Mooladhara ziet, zul je swastikas zien, omdat het van het koolstofatoom gemaakt is. Als je van links naar rechts kijkt, kun je Omkara zien en als je van onder naar boven kijkt, lijkt het op Alpha en Omega. In die dagen zei Christus dat ik ben de Alpha en ik ben de Omega”” en nu hebben we de animatie gemaakt, we hebben geen mogelijkheid om het daar te laten zien, ik weet niet of je dat op een of andere manier kunt regelen, maar je kunt het duidelijk zien, wat ik heb gezegd kan bewezen worden. Dus zoals je Ganesha aanbidt, moet je Christus ook aanbidden op dezelfde manier voor al degenen die Ganesha aanbidden.

Want ik heb gezien dat Hindu’s vastgeplakt zijn aan Ganesha en Christenen zijn vastgeplakt aan Christus, zelfs nadat ze naar Sahaja Yoga gekomen zijn dragen ze die eigenschappen. Ganesha is prima tot op zekere hoogte en dan is het belangrijk dat we bidden tot zijn incarnatie, die Christus is. Op dezelfde manier moeten degenen die Christus aanbidden ook Ganesha aanbidden, want hij is de bron, hij is het potentieel van Christus. Dit was allemaal in het goddelijke plan, gedaan met goddelijke tact, alles was zo mooi gedaan, maar zoals ik jullie verteld heb zijn mensen goed in het vermoorden van alles wat mooi is en dat is hoe het gebeurd is. Het is heel, heel verdrietig en op zijn verjaardag, vandaag, moeten we beslissen dat hij weer in ons geboren moet worden, op een goede manier, dat hij de Alpha en de Omega is. Op dat moment in zijn tijd wist ik niet dat iemand wist van deze symbolen. Deze symbolen moeten ook gekomen zijn vanuit het onbewuste tot een aantal van de grote wiskundigen vroeger en dat is waarom deze symbolen precies gebruikt zijn als Alpha en Omega, je ziet hem duidelijk.

Het is zo duidelijk nu in Sahaja Yoga, we kunnen zoveel dingen bewijzen, allemaal tastbaar; hoe Christus mensen genas, wat deed hij, het is allemaal tastbaar, we kunnen het nu in Sahaja Yoga bewijzen, hoe het uitwerkt, hoe deze krachten uitwerken, maar we moeten allereerst onze levens reinigen, we moeten een heel eerlijk, krachtig en zuiver leven leiden. Ik heb die stalletjes gezien buiten, ik heb ze gezegd dat ze hier geen stalletjes op mogen zetten, want ze verdienen voor zichzelf en niet voor Sahaja Yoga. Christus zag dat eens en hij nam een zweep en sloeg ze allemaal, maar dat kan ik niet doen. Je moet deze mensen niet aanmoedigen, het is geen winkelcentrum, je bent voor meditatie gekomen. Het is prima als je iets nodig hebt, we hebben dingen voor jullie gekocht, als je die koopt, zou er een kleine winst kunnen zijn, mischien ook niet, maar dat zal naar Sahaja Yoga, het wordt niet gebruikt voor een persoonlijk doel. Maar deze mensen van buiten komen en zetten een stalletje op en jullie rennen allemaal rond betekent dat jullie nog steeds daarin verstrikt zijn, waarom ben je hier gekomen? Je zou de hele tijd meditatief moeten zijn in Ganapatipule, je zou de hele tijd in een meditatieve staat moeten zijn en je zou je niet bezig moeten houden met deze mondaine dingen die je buiten ook altijd doet.

Maar deze mensen weten dat je deze zwakheden nog steeds hebt, daarom hebben ze hun stalletjes opgezet. Leiders zouden al deze nonsens moeten stoppen, ik heb gezegd dat jullie niet buiten moeten eten. De laatste keer hebben jullie daardoor allemaal geleden, maar de stalletjes zijn er nog steeds, dat betekent, zie je, dat ze weten dat er een paar boosdoeners zijn die iets van hun willen kopen en ziek worden en Sahaja Yoga een slechte naam geven. Dus het eerste ding van Ganesha is die wijsheid, en die wijsheid zien we in het leven van Christus, helemaal vanaf het begin, hij was er zo van overtuigd dat hij op een leeftijd van 12 jaar naar de farizeeërs ging om te praten, dat zijn de mensen die priesters zijn; we hebben nog steeds priesters en mullah’s en van die burgees en allemaal, en die zogenaamde dharmamantandas, overal, maar hij ging naar ze toe en argumenteerde met hen op die leeftijd en hij zei gewoon: wat doen jullie hier. Wat is dit? Wat zeggen jullie allemaal, allemaal gebabbel. Hij discussieerde en sprak tegen hen maar zijn ouders waren misschien, waren bang dat deze mensen hem zouden doden, dus ze brachten hem naar India, hij kwam naar India voor wijsheid.

Ik weet niet waar die wijsheid nu is, het mist nu in de Indiërs, maar dit land moet vol wijsheid geweest zijn toen hij kwam en in India verbleef en we hebben veel herinneringen over hem, zelfs de koning Shalivahan ontmoette hem, is beschreven in zijn boek dat hij een man ontmoette in Cashmir, die heel vroom was en hij vroeg hem ‘Wat is je naam’? Hij zei ‘mijn naam is Isa’, zie nu stel je voor – Isa. I is het woord dat in de Vedas gebruikt wordt voor de Adi Shakti – Sa betekent met. Hij zei ‘mijn naam is Isa’, Hij zei ‘uit welk land kom je’. Hij zei ‘ik kom uit een land dat vreemd is voor mij en dit is mijn land’. Dus dit India, de Bharat, de Hindustan was het land van spiritualiteit, en je zou niet moeten proberen te wedijveren en minderwaardig te voelen ten opzichte van andere landen die materieel hoger gestegen zijn, je weet niet waar ze zijn, maar wij zouden spiritueel hoger moeten zijn, dat is wat Christus zei.

Dit is mijn eigen land, het is duidelijk geschreven, dat betekent dat Christus herkende dat dit land van spiritualiteit zijn eigen is. Dus wij behoren tot dat land van spiritualiteit en niet tot het materialistische of tot het mondaine of het lagere type van leven. In zijn leven, dat zo heel kort was, wat hij ook gezegd heeft, elk woord was belangrijk, maar zoals ik jullie heb verteld dat deze Paul geprobeerd heeft om de bijbel geheel te veranderen, te herbewerken en hij heeft er heel veel dingen in gezet, welke zwakheden hij ook had, heeft hij er netjes in gestopt. Nu heb ik onlangs een boek gekregen dat verstopt was in een pot in Egypte al ongeveer, tot ze het vijftig jaar geleden ontdekten, en dit boek wordt de Bibliotheek van Hamadhi genoemd. De plaats wordt Hamadhi genoemd waar het ontdekt is, en wat Christus heeft gezegd, wat Thomas geschreven heeft, toen Thomas naar India kwam heeft hij al deze dingen daar opgeschreven, het is heel interessant. Over drinken, hij zei dat drinken losbandingheid voortbrengt, het is een slecht woord om te gebruiken en dat terwijl Christenen het niet weten. In tegendeel denken ze dat drinken toegestaan is in het Christendom, heel aardig. Was hij gek om drinken toe te staan? Hoe kan hij drinken toestaan als dat tegen je bewustzijn werkt, maar zij dachten dat het lekker was, en dat is wat mensen als een grote aantrekkingskracht hebben gebruikt dat je kunt drinken in het christendom.

Dus in de andere godsdienst, zoals het katholieke geloof, kun je maar één huwelijk aangaan. Dus hebben ze één huwelijk en tien minaressen, dat is in orde, toegestaan, is geschreven in de bijbel, je kunt maar één huwelijk hebben, je kunt niet scheiden, doe wat je wilt. Geen gevoel voor moraal en alles kwam als een ontsporing ten opzichte van zichzelf en ze accepteerden de een na de ander, allemaal onzin, en de kern van het leven van Christus is moraliteit. Hij is aan de linker kant zoals je kunt zien, komt hij van Shri Ganesha en dan vestigt hij zichzelf in de Agnya, maar moraliteit is de essentie van zijn leven, wat we in de Indiase taal als zijn karakter noemen. Ons karakter is hoe we een leven van zuiverheid leiden. We geven ons over aan alle mogelijke onzin, Ik bedoel, als je naar het Westen gaat, zal je versteld staan van de dingen die ze doen. Ik bedoel, je kunt niet eens geloven en ik kan het niet eens tegen jullie zeggen, je zult het niet geloven dat deze zogenaamde ontwikkelde landen zich ontwikkelen naar wat? We kunnen het onszelf niet eens voorstellen, zo’n onzuiverheid, zo’n verschrikkelijke, vernietigende onzedelijkheid, en ik weet niet waar het vandaan komt, ik denk dat er iets verkeerd is gegaan met de genen, waar krijgen ze deze ideeën vandaan.

De een na de ander het is onmogelijk te geloven dat deze mensen al deze dingen doen en zich dan netjes aankleden en naar kerk gaan op zondag, tot God bidden en terug komen. Het is nu aan jullie om te beslissen, jullie moeten deze mensen eruit trekken in jullie eigen landen en je moet ze vertellen dat dit allemaal nonsens is in de naam van Christus, in de naam van God. Jullie moeten opstaan en erover praten, hetzelfde met Shri Ganesha. Ik zag in Poona, ik was verrast, er was Ganesh Mahotsav en iedereen zat lekker te drinken, de verschrikkelijke vieze liedjes, sommige westerse liedjes, een aantal verschrikkelijke bioscoopliedjes werden daar gespeeld en iedereen gebruikte het als een disco voor Shri Ganesha. Sahaja yogi’s zouden bezwaar moeten maken en zulke onzin afkeuren waarbij ze drinken in het bijzijn van Shri Ganesha. Geen wijsheid over Shri Ganesha, geen respect voor zijn voorspoed.

En niet alleen drinken, ze doen van alles. Shri Ganesha wordt getoond door deze tantrika’s als iets zo verschrikkelijks, wat ook gedaan wordt door vele psychologen, zogenaamd, in het westen. God zij dank is een van hen, die meneer Freud, ontmaskerd. Een andere kwaliteit van Ganesha, wordt getoond in het leven van Christus, de toewijding aan Moeder. In dat boek vertelt Maria hen over kennis, maar deze Paulus maakt er bezwaar tegen, en zij zegt dat dit is wat je moet bereiken. Maar hij wil het niet, hij strijdt met haar, maar dan zegt Thomas dat wat Christus gezegd heeft aan het kruis: “Aanschouw de Moeder”. Ze is de moeder van Christus en hoe durft hij haar te beledigen, maar zelfs het tegenovergestelde, Paulus heeft vrouwen nooit gerespecteerd, dus hij benoemde, ik bedoel, hij noemde haar zomaar een vrouw. Geen respect voor Mahalakshmi, geen respect. Kun je je het voorstellen, zomaar een vrouw, en een grote controverse is bezig door deze zogenaamde geavanceerde mensen of de vrouwen als priesters zouden moeten worden gewijd of niet. We denken dat wij gek zijn, maar ik denk dat ze op het vlak van religie onderontwikkeld zijn, nonsens. Wij hadden zulke heiligen als Gandhi en zulke mensen hier en wij respecteren de Moeder als de Adi Shakti, zij is degene, wij noemen haar degene die ons geschapen heeft. Zij is degene die voor ons zorgt, voor ons is ze heel belangrijk, Shakti is belangrijk, zij noemen haar geen Shakti maar een vrouw, en zij zouden zeer geavanceerde mensen moeten zijn, en alle andere nonsens die ze doen in de naam van vooruitgang.

Het is onmogelijk te zeggen, mijn woorden schieten te kort, ik voel me zo beschaamd. In de naam van Christus! Nu vandaag, wanneer we het zuivere leven van Christus vieren, hij kwam op deze aarde. Ze kunnen niet geloven dat hij zo zuiver geweest kan zijn. Een misdadiger kan niet geloven dat anderen geen misdadigers hoeven te zijn. Dus wij moeten, in onszelf, zien of we ontwikkeld hebben die zuiverheid van het brein die zich uit door onze ogen. Ogen moeten onschuldig worden, anders hebben ze geen effect. Als je hunkert naar het aantrekken van andere mensen en andere mensen te charmeren en zulke dingen, dan ben je geen Sahaja yogi, het is niet nodig. Zodra het licht in jezelf is, zullen mensen het weten. Als Sahaja yogi’s moet je het licht van Christus in je eigen leven hebben. Hij was een jonge man die op deze aarde kwam. En hoe hij leefde? Hij had niets te maken met Maria Magdalena, die een prostituée was, maar hij stond bij de waarheid, en toen mensen haar begonnen te stenigen stond hij op en zei dat zij die geen zonde begaan hebben, kunnen de steen naar mij gooien. Wat een kracht van waarheid. Dus niet alleen dat hij een zuivere persoonlijkheid was, maar zuiverheid is ook uitgedrukt in waarheid en zijn medegevoel en liefde. Zo’n medegevoel heeft hij uitgedrukt, zo’n medegevoel. Ik denk dat Shri Ganesha een kleine transformatie gekregen heeft.

Shri Ganesha is zeker heel mededogend jegens mensen die hem aanbidden, maar zij die tegen hem ingaan treft hij hard … zij moeten lijden, AIDS, dit, dat, alles komt. Maar zij die zuivere mensen zijn beschermt Shri Ganesha. Maar Christus is mededogend, hij vergeeft, omdat hij gelooft dat er een transformatie plaats kan vinden. Shri Ganesha op zijn niveau denkt dat ze beter gedood en daarna opnieuw geboren worden, omdat ze zo onzuiver zijn. Maar Christus had hoop dat hij mensen kon transformeren, maar dat kon hij niet, ze kruisigden hem. Wat een fantastische mensen moeten dat geweest zijn om Christus te kruisigen. Hersenloos zouden we ze moeten noemen, absoluut zonder enig begrip over spiritualiteit, heel ongevoelig voor echte kennis. Dus voor Sahaja Yoga, kunnen alleen de wijzen volgen. Het is niet bedoeld voor stomme idiote mensen en ook niet voor de hele slimmen. Sommige mensen denken dat ze heel slim zijn, omdat ze succesvol zijn in het leven, ze kunnen wat slimme zinnen zeggen, ze kunnen iets heel, opmerkelijk heel scherp zeggen.

Daar is het niet voor bedoeld. Daarover heeft Christus gezegd dat de zachtmoedige harten de aarde zullen erven. De zachtmoedige harten, niet degenen die teveel van zichzelf denken, maar voor de zachtmoedige harten zullen de aarde erven. Zo ook onder Sahaja yogi’s zullen alleen de zachtmoedige harten de zegen van Moeder erven. Je moet zachtmoedig zijn, je moet wijs zijn en met wijsheid zul je zachtmoedig worden, omdat je zult zien waar we zijn in deze grote kosmos, dat, je zult voelen dat je in dit Koninkrijk van God binnengekomen bent. Waarvoor? Hoe? Hoe zijn we hier gekomen? Hoe zijn jullie hier binnengekomen? Zo velen hebben het geprobeerd, al duizenden jaren, dit opgeofferd, dat geofferd, op hun hoofden staand, vastend. Hoe hebben we deze zegen plotseling gekregen? Hoe zijn we daar gekomen? Als we hier naar gaan kijken, worden we zachtmoedig. Het is de zegen, de genade. Het is niet door je ego, door je conditioneringen, maar gewoon de genade, het medegevoel, de liefde, de Sandrakaruna, en dan geniet je van je getransformeerde leven, de nieuwe dimensie van spiritualiteit die in de werkelijkheid is. Nu ken je de werkelijkheid, je kent de totaliteit, je weet alles, maar degenen die zich zelf niet kennen, zijn geen Sahaja yogi’s geworden.

Tukarama heeft het in eenvoudige woorden gezegd […], degene die zichzelf gekend heeft is de laatste. Je kunt de chakra’s van anderen beoordelen, maar je kunt je eigen chakra’s niet beoordelen, je kunt anderen [doordenken], je kunt anderen beoordelen, maar je kunt jezelf niet beoordelen. Je weet alles over anderen, maar over jezelf weet je niets, dan zijn jullie geen Sahaja yogi’s. Als eerste moet je jezelf kennen. Wat voor ego toestanden doe ik. Wat voor soort conditioneringen heb ik. Zelfs nu hebben mensen zoveel conditioneringen. Dus er is een nieuwe discipline van Sahaja Yoga, in de nieuwe discipline moet je zachtmoeding zijn, nederig en je moet wijs zijn. Elke stap die je zet, alles wat je zegt, alles zou wijsheid uit moeten drukken en de Sahaj discipline die je automatisch weerhoudt van het doen van verkeerde dingen. Stel nu dat ik ergens loop en een vrouw valt plotseling aan mijn voeten, zonder te begrijpen dat ik gewoon loop, dan zou ik kunnen vallen of mijn voeten zou vastpakken. Het is allemaal zelfgeoriënteerd.

Ik moet Moeder zien, ik moet haar opzoeken, ik heb haar voeten aangeraakt, is allemaal ego. Een Sahaja yogi’s staat op de achtergrond, een echte Sahaja yogi’s is op de achtergrond. Van daar kan hij genieten, want hij weet dat ik overal ben. Hij wil me niet zien, niets, gewoon zo, daar staan. Hij dringt niet naar voren op wat voor manier ook. Moeder is hier. Maar dit is wat Christus gezegd heeft, zachtmoedig. Het is een heel groot woord zachtmoedig” en mensen begrijpen zachtmoedig niet,” want als je in het Westen zachtmoedige mensen bent, vinden ze je zwak, je moet agressief zijn. Als ze iemand moeten prijzen zeggen ze, ‘oh, hij is heel goed, hij is heel agressief’. Ik denk dat hun genen wat lager zijn dan normaal, het moet iets dierlijks in hen zijn, want hoe kunnen zij anders denken dat agressief zijn iets hogers is. Het is onmogelijk, hoe kan een persoon die geacht wordt een hogere persoon te zijn, een duivel zou kunnen zijn. Hoe kon Hitler zeggen dat hij een hoger ras was terwijl hij zelf een duivel was? Het is heel mooi voor een duivel om te zeggen dat hij van een hoger ras is. Dus in de omgang in Sahaja Yoga, de beminnelijkheid van natuurlijke zachtaardigheid, niet kunstmatig van een zakenman, maar een natuurlijke die je laat stralen met je grote, grote spiritualiteit. Niemand kan je raken, dat heb ik je gezegd, behalve jij. Jij kunt alleen naar beneden vallen, maar niemand kan je raken, jullie zijn allemaal van alle kanten beschermd.

Maar als je jezelf wilt slaan, kan ik het niet helpen. Dus weer komen we bij wat Tukarama zei, zoals Christus gezegd heeft ken jezelf”.” Het allereerste van introspectie is: Ken jezelf”.” Wat je doet, probeer je naar jezelf te kijken of niet? Hij heeft ook gezegd dat we een grote balk in de ogen van anderen zien, dan dat is prima, maar de balk is in jouw ogen en je begint de balk in de ogen van anderen te zien en dat is het punt. Dus in je meditatie moet je gaan zitten en allereerst aan introspectie doen: Oh Christus,” Oh Shri Ganesha, geef me alstublieft wijsheid om mezelf te zien en te begrijpen wat er mis is met me, en te begrijpen waar ik alle kwaliteiten van een goede Sahaja Yogi mis. Gewoon door te mediteren en je voelt je zo blij, zo vreugdevol, want deugdzaamheid binnen in je geeft je vreugde. Maar je zegt niet: ik ben deugdzaam, dat zeg je niet, maar de deugdzaamheid binnen in je, als je die ontdekt, geeft je die vreugde en niet je slechte kwaliteiten en je hunkeringen, je lust en gierigheid, nee, dat niet. Dus we moeten ons echt concentreren, zelfs als we naar Sahaja Yoga komen denken mensen hoe ik dit bijvoorbeeld voor roem kan gebruiken? Leiderschap is nog zo’n mythe. Dan denken ze soms waarom gebruiken we het niet om op de een of andere manier wat geld te verdienen. Dan beginnen ze een of andere zaak.

Doe geen zaken met Sahaja Yoga of Sahaja yogi’s, Ik heb het honderd keer gezegd, als je het doet, zul je de problemen komen en kom dan niet om me het probleem te vertellen. Sahaja Yoga is alleen God’s werk, dat is alles. Alles wat je doet is voor God en dat is waarom je het voor jezelf doet. Dus introspectie is heel belangrijk, anderen bekritiseren zou minder moeten zijn en jezelf bekritiseren en lachen om jezelf is het beste. Ik lach vaak om mezelf en zeg veel zulke dingen, als je het hebt gemerkt, dat maakt het leven zo interessant. Dat zal je ego vernietigen. Hoe probeer ik mezelf te doen gelden en waar is de zachtmoedigheid waar Christus over sprak. Het is een natuurlijke goedheid in ons. Zodra het schijnt en zicht toont, word je zo mooi, zo lieflijk. Of je nu hier dichtbij me zit of daar ik weet wie zo is. Mijn hart gaat gewoon open voor zo’n persoonlijkheid.

Ik weet wie ze zijn. Maar zelfs als ik het weet, zal ik het je nooit vertellen, het is beter dat je jezelf kent. “Ken jezelf” is zijn boodschap, in het echt, niet met bedrog, want je houdt jezelf voor de gek, wie houd je voor de gek, ken jezelf zonder enig bedrog, zonder enige leugens, met volledige concentratie. Kijk waar je aandacht naartoe gaat, dat is hoe je zult opstijgen, je gaat niet opstijgen door de fouten van anderen te zien, maar je zult alleen opstijgen door je eigen fouten te zien. Precies dat wat Christus heeft gezegd, ik vertel het jullie in hele, hele eenvoudige woorden. Dan heeft hij gezegd dat je van je naaste moet houden als van jezelf wat een heel, heel groot ding is om te zeggen. Nu is het alleen mogelijk in Sahaja Yoga, omdat jullie collectief zijn, degenen die niet collectief zijn hoe kunnen zij hun naaste liefhebben. Niemand is de naaste, ze zijn buitenstaanders, maar zodra je collectief wordt, zie vandaag zijn er vijfenvijftig landen, jullie zijn allemaal zo collectief, zo moreel, zo mooi, geen complicaties, niets, ik ben zo dolbij om dat te zien, maar om het perfect te maken, zouden we aan introspectie moeten doen. Sociaal, collectief zijn jullie een stuk beter geworden, maar ook individueel binnenin jezelf moet je beter worden voor je eigen goedheid.

Dus bij deze grote gelegenheid moeten we vieren, want echt zo’n grote hoeveelheid werk was verricht door Christus hoewel geneutralizeerd door deze verschrikkelijke priesters, in elk land , in elke religie, maar nu zouden we een gelofte af moeten leggen om anderen te redden die de naam van Christus in hun mond nemen en iets doen wat het tegenovergestelde is. Als dat gedaan zou kunnen worden, als dat bereikt kan worden door onze levens, dan is het werk van Christus gedaan. Jullie moeten nu Christus uitdragen door jullie leven. Dat is wat het is. Door jullie leven kunnen jullie het uitdrukken, door de zuiverheid, door de zachtmoedigheid, door het medegevoel en de wijsheid van Christus. Hij was absoluut onbevreesd en dat is waarom jullie onbevreesd moeten zijn, want je moet alleen voor God bang zijn en niemand anders, dat is alles en als je niets verkeerds gedaan hebt dan is er ook niets om bang te zijn voor God, want hij houdt heel erg van jullie. Dus wees overal duidelijk over, wees begripvol, jullie zijn ongetwijfeld lieflijke mensen, maar je zou zo moeten zijn dat je jezelf kunt aanbidden en liefhebben vanwege de deugden die je hebt.

Moge God jullie allen zegenen.