Easter Puja 1993

(Italy)

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

Paas Puja

Magliano Sabina, Italië

11 april 1993

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 12/04/2013

Vandaag zijn we hier allemaal samengekomen op de top van deze prachtige berg, om de wederopstanding van Christus te vieren.

Het is voor Sahaja yogi’s heel belangrijk om de grootse gebeurtenis van zijn verrijzenis te begrijpen, waarbij hij liet zien dat de Spirit[1] nooit sterft. Hij was – hij was de Omkara[2], hij was de Logos[3] en hij was de Spirit, en dat is ook waarom hij over water kon lopen.

We hebben nu ook een film gemaakt waarin we hebben getoond hoe in de Muladhara het koolstofatoom te zien is, en als je van rechts naar links kijkt zie je daar heel duidelijk een swastika[4] in de juiste richting; en van links naar rechts zien we de Omkara. Maar als je van onder naar boven kijkt, zie je de alfa[5] en de omega[6]. Dat bewijst zonder twijfel dat Christus, toen hij zei: “Ik ben de alfa en ik ben de omega,” dit toont duidelijk aan dat hij de incarnatie van Shri Ganesha was.

Het is een wetenschappelijk bewijs dat we nu in ons bezit hebben, en zo kunnen we de mensen duidelijk maken dat het een feit is. Ik weet niet of in de tijd van Christus deze alfa en omega bekend waren bij de wiskundigen, maar voor hem was dat zeker het geval toen hij zei: “Ik ben de alfa en de omega.”

Zijn incarnatie was een heel opmerkelijke incarnatie, die een grote rol heeft gespeeld in onze spirituele evolutie. Als hij zijn wederopstanding niet had bewerkstelligd, dan hadden we onze spirituele groei niet kunnen volbrengen. Hij heeft hier dus een grote bijdrage aan geleverd. De wederopstanding van Christus is nu ook zichtbaar in je eigen leven: in het verschil tussen degene die je eerst was en degene die je nu bent. Het is zo’n grote verandering, zo’n groot verschil, zo’n grote transformatie. Het waren zijn eigen opoffering aan het kruis en zijn eigen wonderbaarlijke wederopstanding die voor ons allemaal de mogelijkheid hebben gecreëerd om deze nieuwe getransformeerde staat te bereiken. Het bereiken van deze staat is voor mensen een ander verhaal dan voor Christus. Christus was heiligheid en zuiverheid in eigen persoon.

Dus zijn verrijzenis is slechts een fysieke gebeurtenis, kunnen we zeggen, want hij had geen transformatie nodig, hij hoefde geen enkele vorm van zuivering te ondergaan. Wat er in zijn geval gebeurde was dat hij opstond uit de dood – dit symboliseert het feit dat het menselijk leven zonder spiritualiteit als de dood is; zo doen ze namelijk alles zonder enig inzicht in het geheel, in de realiteit, in de absolute waarheid. Alles wat ze doen leidt uiteindelijk naar hun vernietiging.

Zelfs de religies die werden gegrondvest door al deze grote incarnaties, gaan er duidelijk op achteruit. Je vindt geen spoor van godsdienstig leven in al dit soort mensen die beweren dat zij degenen zijn die deze incarnaties kunnen vertegenwoordigen.

Als je het op een subtiele manier bekijkt dan is het ook heel pijnlijk te zien wat voor soort werk mensen doen in naam van al deze grote incarnaties; de activiteiten die ze ondernemen zijn echt van onvoorstelbare aard, omdat ze geen vrees hebben voor God. In de naam van God doen ze de meest afschuwelijke dingen over de hele wereld.

Natuurlijk kan je zeggen dat hier de katholieke kerk al ontmaskerd is geworden. Overal zien mensen hoe al deze bedrieglijke praktijken aan het licht zijn gekomen. En ze hebben deze bedrieglijke praktijken verricht onder het mom van God, spiritualiteit en schoonheid. Dat is de beste manier om het te verbergen. Alle wreedheid, al het geweld, alle afschuwelijke praktijken – zo hebben ze dit vermomd. En het is zo ver gegaan dat je zelfs nog niet het kleinste sprankje religieus leven zult vinden onder deze mensen. Het is alsof alle dieven van de wereld, alle grote schurken van de wereld en alle geslepen geesten van de wereld het hebben overgenomen.

En dit is enkel te wijten aan het feit dat datgene wat in alle boeken en in alle geschriften beschreven werd, namelijk dat je jezelf moet vinden, nooit gedaan werd. “Je moet jezelf kennen”, dat werd nooit opgevolgd. Hoe vaak heeft Christus niet gezegd: “Ken jezelf.” En hij zei ook: “Je moet opnieuw geboren worden.” – dus gaven ze zichzelf meteen een certificaat: “Ik ben opnieuw geboren,” en ze begonnen misbruik te maken van dit zogenaamde certificaat. Maar ze vragen zich niet af wat dit hen eigenlijk heeft opgeleverd. Ze zullen er hoogstens wat geld aan hebben verdiend, het zal hen hoogstens een oppervlakkige vorm van macht hebben bezorgd, maar het heeft hen niets gebracht, als je het op innerlijk vlak bekijkt. Je kunt alleen maar medelijden opbrengen voor hun waanzin, voor de manier waarop ze het leven van Christus hebben misbruikt, of de levens van anderen met hetzelfde edelmoedige en hogere waardensysteem, om al deze verschrikkelijk laaghartige dingen te doen.

In Sahaja Yoga hebben jullie jezelf nu getransformeerd. Ik zou zeggen dat jullie Kundalini hiervoor verantwoordelijk is. Maar het verschil tussen Christus en jullie ligt nog steeds in het feit dat jullie uit dat milieu komen, uit die levensstijl, uit die manier van denken die alleen naar jullie vernietiging leidde. Als je er nu op terugkijkt, leidt dit allemaal naar je vernietiging.

Dus als je hier vandaan komt, hebben deze dingen nog steeds vat op je, je wordt er nog steeds door beïnvloed. Zelfs als je hoger en hoger klimt merk je dat je plotseling opnieuw naar beneden wordt getrokken, in de een of andere ongezonde situatie, naar bepaalde lagere zaken. Natuurlijk ben je soms geschokt over jezelf; maar soms accepteer je het ook allemaal.

Daarom is het voor een Sahaja yogi zeer belangrijk om na het verkrijgen van zelfrealisatie heel grondig aan introspectie te doen. In plaats van de fouten van anderen te zien, moet hij proberen te zien wat er mis is binnenin zichzelf. Het is heel belangrijk om te weten hoe ver je staat in je spirituele ontwikkeling. Want Christus had dit niet nodig, hij hoefde helemaal niet aan introspectie te doen. Hij was iemand die boven alle verderf stond; voor hem was het gewoon een fysieke transformatie, in de zin dat hij vanuit zijn dood zijn eigen verrijzenis bewerkstelligde.

Maar voor ons ligt dat heel anders. We zijn nu Sahaja yogi’s, maar ooit waren we gewone mensen. Toen hadden we het licht nog niet in ons. En nu het licht in ons ontstaat en we het licht zien, wat worden we dan? We moeten het licht zelf worden. Christus was het licht. Hij hoefde het niet meer te worden. Maar wij moeten dus het licht worden. En nu moet je jezelf behoeden voor dingen waardoor dit licht gehinderd, verzwakt of misschien zelfs volledig uitgedoofd kan worden.

Nu je dus zelf voorwaarts gaat met dit licht, moet je eerst en vooral weten dat het niet goed is om het licht te zien – dat wil namelijk zeggen dat je het licht niet bent. Je moet het licht worden. Als je het licht bent, dan kun je in dat licht gemakkelijk zien hoe je verstand werkt, welke ideeën het je geeft en wat er allemaal je geest beïnvloedt tijdens je spirituele groei. Is het iets dat je zorgen baart of is het een bepaalde verantwoordelijkheid die je draagt? Of zijn het de slechte gewoonten die je had die een belemmering vormen voor je groei als spirituele persoonlijkheid?

Zo moet je jezelf voortdurend in de gaten houden, en zelf beoordelen in welke mate je vooruitgang boekt. En dit is een ongelofelijk mooie reis – echt een ongelofelijk mooie reis. Gisteren deed het me veel plezier het lied van de Russen te horen dat de reis beschrijft, de reis van de Kundalini.

Dit is de waarheid, ongetwijfeld, dat je een gerealiseerde ziel bent. Oorspronkelijk was je geen gerealiseerde ziel, maar nu ben je wel een gerealiseerde ziel. Je bent geëvolueerd. Wat er nu nog moet veranderen is de gedachte dat er helemaal niets mis is met ons en dat niets ons kan raken, dat niets ons naar beneden kan halen. Als je zo’n egoïstisch idee ontwikkelt zal dit je helemaal niet helpen. Wat je wel moet doen is voortdurend aan introspectie doen. Daar is meditatie voor bedoeld, om zelf te kunnen oordelen hoe je vordert in je spirituele groei. Dat kan niemand anders doen, het is je eigen individuele taak. Natuurlijk, als je naar de collectiviteit gaat, dan zullen ze onmiddellijk weten welke chakra’s er bij jou blokkeren, zonder twijfel. Misschien zeggen ze het niet, misschien laten ze je het niet weten, maar ze zullen absoluut weten dat deze-en-deze chakra blokkeert, en dat die persoon dit bepaald probleem heeft. Maar zij zullen dan weer niet weten waar zij zelf op blokkeren, wat hun eigen probleem is.

Dus als iemand je zegt: “Ik denk dat deze chakra blokkeert bij jou,” dan zou je je hier nooit, maar dan ook nooit slecht over mogen voelen, want door die blokkade in stand te houden ruïneer je je eigen leven. Wat je dus moet doen als iemand je zegt: “Ik denk dat er met deze chakra iets mis is,” is diegene te bedanken: “Ik ben blij dat je me dat hebt verteld.” Net zoals een spiegel – als je in de spiegel ziet dat er iets mis is met je gezicht, dan kan je het onmiddellijk corrigeren. Als iemand je hier dus op wijst, zou je dus ook volwassen genoeg moeten zijn om in te zien dat het een grote zegen is dat je hierop wordt gewezen.

Laatst was er bijvoorbeeld een ruzie tussen de twee leiders. Dit gebeurt altijd – als er twee leiders zijn, ontstaan er altijd ruzies. Dit zou niet mogen gebeuren. Twee ogen maken bijvoorbeeld geen ruzie, twee handen maken geen ruzie, twee benen maken geen ruzie. Maar waar er twee leiders zijn, is er altijd een probleem. Daarom kan er maar beter één leider zijn, anders is er een groot probleem. Ze waren dus met elkaar in discussie, zie je, de twee leiders waren met elkaar in discussie, en ze kwamen bij mij. Ik zag direct dat een van hen helemaal gespannen was. Ik zei: “Richt je handen naar mij.” toen hij zijn hand naar mij richtte, trok hij hem onmiddellijk weer terug.

“Wat gebeurde er?” Hij zei: “Ik krijg een brandend gevoel, Moeder.”

Ik zei: “Dat klopt. Weet je nu wat er mis is met je?”

Hij zei: “Ik ben heel opvliegend, dat weet ik. Ik ben heel egoïstisch. Ik had me zo niet moeten gedragen.” En dat terwijl hij zich net zo goed heel slecht had kunnen voelen, omdat ik dit tegen hem zei. Maar dat deed hij niet, omdat hij een Sahaja yogi is die weet dat het voor zijn eigen bestwil is, dat het goed is voor hem. Hij voelde zich helemaal niet slecht. Integendeel, hij was me zo dankbaar: “Moeder, door u ben ik hier achter gekomen. Anders was het nog langer verborgen gebleven.”

Nu is het probleem met ons dat we binnenin onszelf een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt, en dat we dit stevig hebben gevestigd. Daarnaast hebben we ook een grote collectieve kracht, dat kan ik zien, in elk land. We kunnen zoveel mensen zelfrealisatie geven en we kunnen werkelijk al deze grote waarheden in onze levens vestigen. Dat kunnen we. We zouden er steeds mee bezig moeten zijn dit te vestigen. Maar er is één punt waar je niet al te zeker van mag zijn: dat je de allerhoogste waarheid hebt bereikt. Op dit punt moet je heel voorzichtig zijn. Ik heb mensen heel hoog zien klimmen in Sahaja Yoga, heel erg zien groeien, en plotseling vallen ze heel diep omlaag. Dit maakt me heel bedroefd, ontzettend bedroefd. De reden is dat ze geen vertrouwen hebben – geen vertrouwen in zichzelf en geen vertrouwen in Sahaj. Het komt door een gebrek aan vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben in jezelf en vertrouwen in Sahaj.

‘Sahaj’ wil zeggen dat er een goddelijke kracht is, en dat deze allesdoordringende goddelijke kracht voor ons zorgt. Je kunt het nu ook voelen, je hebt het gevoeld. Er is niet alleen gezegd dat het bestaat – je weet ook dat het waar is. Maar zelfs terwijl je dit weet, is dit nog geen sterk vertrouwen geworden in jou. Maar dit is het vertrouwen waarover Christus heeft gesproken. Dit is het vertrouwen van een verlichte geest, het is geen blind vertrouwen. Met blind vertrouwen kun je nog fouten maken, terwijl je met een verlicht vertrouwen ontzettend machtig kunt worden, echt ontzettend machtig. Er kunnen geen problemen meer bestaan als je vertrouwen verlicht is.

Je ziet dus nu in Sahaja Yoga verschillende mensen die heel standvastig zijn, die rechtschapen zijn, die heel waardevol zijn. Zij zijn als het ware de mensen die weten dat ze op de rotsen staan. Maar zij die nog niet zo standvastig zijn, zijn de mensen die nog steeds het gevoel hebben dat ze zich in de onzekere wateren van dit leven bevinden. Maar de rotsen zijn er altijd al geweest, je staat op de rotsen; en die wetenschap is ook ontstaan uit het vertrouwen dat niets ons uit ons evenwicht kan brengen, dat vertrouwen dat niets ons kan hinderen. Wat Christus betreft, natuurlijk, ik bedoel, hij wist alles al, daarom was hij er zeker van. Hij maakte zich nooit zorgen, hij was nooit onzeker, hij twijfelde nooit. Hij wist dat hij de Zoon van God is, het was nu eenmaal zo dat hij dit heel goed wist. En hij stelde dit nooit in vraag, hij twijfelde hier nooit aan, niets. Het is een feit. En dat is de reden waarom ik zeg dat hij op de rotsen stond; terwijl andere mensen, zelfs Sahaja yogi’s, moeten worden zoals Christus, wat hun vertrouwen betreft.

Je moet de aard van dit vertrouwen begrijpen. Dit is een verlicht vertrouwen. Net als Christus – hij liet zich kruisigen, hij begaf zich in allerlei soorten situaties, gewoon omdat hij wist dat het slechts een spel was en dat hij met dit alles gewoon het spel meespeelde; en dat er niets ernstigs aan was, dat het er allemaal niet toedeed, en dat hij weer zou opstaan uit de dood. Hij speelde het spel mee.

Voor hem was het niets ernstigs. Hij zag hoe de mensen hem belachelijk maakten, hem bespotten. En in zijn hart wist hij heel goed: “Deze mensen die mij bespotten weten niet wie ik ben.” Maar tegelijkertijd was hij ook de belichaming van vertrouwen: vertrouwen in zichzelf en in deze allesdoordringende kracht. Deze kracht zal je nooit in de steek laten, maar om dat te weten moet je echt een rotsvast vertrouwen hebben.

Als ik bijvoorbeeld vertrouwen heb in iemand, dan zal ik hem vanzelfsprekend al het werk geven, ik zal hem alles toevertrouwen, ik zal hem de sleutels meegeven, of hem het geld laten bijhouden, ik zou nooit aan zo iemand twijfelen. Als jij op dezelfde manier vertrouwen hebt – vertrouwen in jezelf, vertrouwen in Sahaja Yoga waarin je gevestigd bent – dan zul je versteld staan van de manier waarop alles zal uitwerken en hoe je leven zal verbeteren, en dan zul je voelen dat je op de rotsen staat. Je zult geen twijfels meer hebben, je zult geen problemen meer hebben, geen ziektes.

Dus dit is zo’n mooie staat – die je alleen met vertrouwen bereikt. Maar hoe krijg je nu dit vertrouwen? Het probleem is: hoe ontwikkel je dit vertrouwen? Er bestaat geen cursus voor, er bestaat geen literatuur over, er bestaat geen enkele lezing over. Maar er is iets ontwaakt in jou dat zal vragen: “Wat ben ik?” – dat wat ontwaakt is zal vragen: “Wat ben ik? Wat heb ik bereikt?” Begrijp je, het zal zich afvragen: “Wat heb ik tot nu toe bereikt? Wat heeft Sahaja Yoga me gebracht?” Al deze vragen zullen in je opkomen. Maar als je vertrouwen hebt, geen blind vertrouwen maar verlicht vertrouwen, dat gevestigd wordt door vele wonderen die zich voordoen in je leven, vele gebeurtenissen in je leven; dan zul je in heel kleine dingen wonderen ontdekken, in heel kleine dingen. Er zijn zelfs grote wonderen gebeurd, op zoveel vlakken, terwijl je nooit verwachtte dat het zo zou gaan.

Dus nu weet je dat je een goede plaats hebt gevonden, dat je helemaal deel uitmaakt van Sahaja Yoga. Stel nu bijvoorbeeld dat het begint te regenen. Dan zou de helft van jullie je zorgen maken over waarom het regent, maar ze zullen ook weten dat er een heel mooi dak is, en dat er niets kan gebeuren. Laat het maar regenen. En je zult erop vertrouwen dat het hier binnen niet zal regenen, dat we niet nat zullen worden. Op dezelfde manier moet dit vertrouwen binnenin ons rotsvast zijn, en dat maakt je ongelofelijk sterk, en het maakt je ook verantwoordelijk voor de wedergeboorte van duizenden en duizenden en duizenden en nog eens duizenden mensen.

Dit leven dat we leiden – waarbij we enkel door onze eigen instelling, door ons eigen inzicht, door onze eigen waarneming ons kunnen vestigen in onszelf, en ons kunnen vestigen in Sahaja Yoga – dat is een buitengewoon gegeven, maar het moet zo zijn, het is al gebeurd, het gebeurt nog steeds, en het moet met jullie allemaal gebeuren. Jullie zouden allemaal de kans moeten krijgen om je Spirit te leren kennen en om jezelf te leren kennen.

Je moet dus vertrouwen hebben in jezelf. Ik heb sommige Sahaja yogini’s gezien die altijd zeggen: “Moeder, ik ben nergens goed voor, ik ben waardeloos. Ik werk niet. Ik ben echt een luilak,” of wat dan ook. Dat is oké, als jij zo denkt – dan vraag je erom. Wat wil je? Zelfs als je er niet om vraagt werkt het uit, zelfs al vraag je er niet om. Zelfs als je er gewoon nog maar aan denkt dan werkt het al uit. Zelfs als je er alleen je aandacht op zet dan werkt het uit, omdat deze allesdoordringende kracht de enige werkelijke kracht is, alle andere krachten zijn niets waard. En zij is zo efficiënt, zo vol mededogen dat ze in een fractie van een seconde dingen kan oplossen.

Laatst was er iemand uit Australië die bedrogen was door iemand die hem een stuk grond en een huis had verkocht aan een veel te hoge prijs, waarvoor hij helemaal het geld niet had. En deze man zei: “Het maakt niet uit als je geen geld hebt, niemand zal er iets van zeggen.” En hij geloofde hem – hij had het verkeerd soort vertrouwen, zou ik zeggen, en toen zei hij: “Goed dan.” Hij betaalde al het geld dat hij had, gewoon om het te reserveren. En er ging iemand heen, er was een puja, dus er gingen veel mensen heen. Er waren zoveel puja’s, zie je, en er vonden evenementen plaats, waardoor er zoveel mensen kwamen die dit zagen. Maar deze man was zo van streek, hij was zo van streek, hij kon het niet begrijpen: “Waarom is mij dit overkomen, waarom word ik in zo’n moeilijke situatie geplaatst?” En hij werd bedrogen en hij was, ik bedoel, hij was totaal ontzet. Hij had geen idee hoe hij ooit uit deze chaos zou komen. Hij had er al zijn geld in geïnvesteerd, alles was eraan op gegaan, en als hij het geld niet betaalde zou hij in de gevangenis terechtkomen. Ik schreef hem gewoon: “Heb vertrouwen in jezelf.” Meer niet – “Heb vertrouwen.” En toen gebeurde er een wonder: iemand anders bood er een veel hogere prijs voor. En die man zei hem: “Natuurlijk zal ik het bedrag betalen dat ik u beloofd heb. Ik zal u terugbetalen en ik zal u zelfs nog meer betalen, ik wil het betalen.” Het is ongelofelijk. Er waren al zoveel mensen heen gegaan om het probleem op te lossen, ze deden alles, gingen naar de verkoper en zeiden dat hij niet kon betalen. Niets werkte, helemaal niets – alleen zijn vertrouwen. En kun je je dat voorstellen: nu wordt hij zelfs een rijk man. Hij was bijna in de gevangenis beland, en nu wordt hij een rijk man.

Er gebeuren veel van zulke wonderen. Dit is alleen nog maar op financieel vlak, maar ik weet dat jullie weten dat er nog zoveel andere wonderen plaatsvinden. Als je na je zelfrealisatie geen vertrouwen hebt, dan toont dat aan dat je een heel zwakke persoonlijkheid hebt. Na de realisatie zou je ten minste moeten zorgen dat je vertrouwen hebt. Dat is werkelijk verbazend, dat mensen hun realisatie krijgen en alles, en dat ze nog steeds geen vertrouwen in zichzelf hebben. Zij die het wel hadden hebben echt al zoveel bereikt.

Nu is het verschil tussen ons en Christus dat vertrouwen deel uitmaakte van zijn wezen. Hij moest geen vertrouwen meer ontwikkelen – hij wàs vertrouwen. Nu moeten wij dit nog hebben. We moeten in onszelf geloven.

Er zijn zoveel gebeurtenissen waarover ik je kan vertellen en waarover jullie mij zelfs kunnen vertellen, zoveel gebeurtenissen waarbij enkel vertrouwen heeft geholpen. Als jullie in Roemenië waren geweest, volgens mij was het daar gebeurd dat er een vrouw op het podium kwam die niet kon lopen, ze moesten haar brengen in een rolstoel. En ze zei: “Moeder, ik weet dat u me kunt genezen. Niemand kan mij genezen; maar ik weet dat u me wel kunt genezen.” Dat zei ze drie keer. Ik zei: “Dus u gelooft dat ik u zal genezen.” “Ja.” Ik zei: “Sta dan op.” Ze stond gewoon op en liep weg. En toen begon ze te rennen, en iedereen begon te lachen. En ze zeiden: “Moeder, ze is niet eens een Sahaja yogini!” Ik zei: “Maar kijk wat een vertrouwen ze heeft!” Want als er vertrouwen is dan nemen alle godheden het over: dan voelen ze zich verantwoordelijk, dan moeten ze het gewoon doen. Omdat er iemand vertrouwen in hen heeft gesteld. Zoals ik jullie altijd al heb gezegd vertrouwen we mensen in Sahaja Yoga, we vertrouwen. Ook al worden we door één op de honderd bedrogen, dat maakt niet uit, we vertrouwen ze. Dat vertrouwen dat je in die persoon stelt werkt ook in zijn gedachten: “Ze hebben zoveel vertrouwen in mij gesteld.” Maar hoe zit het met de godheden? Als je hen vertrouwen schenkt dan werkt dat, dan beginnen ze onmiddellijk te werken. Guido vertelde me bijvoorbeeld: “Moeder, ze hebben gezegd dat er hevige regenval zal zijn de komende twee dagen.” Ik zei: “Goed. Maak je maar geen zorgen.” En waar is de regen? Hij is verdwenen. Je hebt alles onder controle als je je vertrouwen onder controle hebt.

En als we het over vertrouwen hebben, dan weet je dat dit een uitdaging is voor deze allesdoordringende kracht, die alles organiseert, die alles weet, die zo intelligent en efficiënt is – en bovenal houdt ze van je. En dan schenk jij haar je vertrouwen.

De wedergeboorte in Sahaja Yoga bestaat in een rotsvast vertrouwen. Dit moet je bereiken: een rotsvast vertrouwen. Dan voel je je niet meer slecht, zelfs al zou ik niet meer naar jullie komen, zelfs al zou ik zeggen: “Goed, kom. Deze keer zal ik waarschijnlijk niet komen.” Dan maakt dat helemaal niet uit, of Moeder nu naar ons komt of niet, of een bepaald voorval gebeurt of niet. Alles gebeurt voor ons welzijn, voor onze bestwil. Stel dat je verdwaald bent onderweg, weet dan dat je op die weg moest zijn.

Als je kijkt naar het leven van Christus, dan moest hij gekruisigd worden. Hij moest het kruis dragen, hij moest al deze dingen doen – het maakt niet uit, wat het ook is. “Het is zo voorbestemd. Ik zal het doen.” Hij klaagde er nooit over, hij deed nooit iets met tegenzin, hij wilde niemand deel maken van zijn problemen. Maar dit vertrouwen in zichzelf gaf hem zo’n ontzagwekkende krachten. Hij had alles kunnen doen. Hij had al deze mensen kunnen vernietigen die hem probeerden te vervolgen, met gemak – wat zou dat uitmaken? Met één enkele blik had hij hen kunnen vernietigen. Maar nee, hij wist dat hij dit alles moest doorstaan, en hij doorstond het. En uiteindelijk is hij de overwinnaar, hij is degene die alles heeft overwonnen.

Op dezelfde manier moet een Sahaja yogi zijn eigen leven bekijken. Het is heel kostbaar, het leven in deze wereld is heel kostbaar. Hoe velen zijn er Sahaja yogi’s in deze tijden? Hoe velen er gedurende het evolutieproces Sahaja yogi’s zullen worden, dat kan ik niet zeggen. En als je kijkt naar de wereld dan krijg je het gevoel dat het grootste gedeelte ervan vernietigd of tenietgedaan zal worden, dat de meeste mensen er niet bij zullen zijn. Niet omdat we niet open staan voor hen, maar omdat ze niet voorbestemd zijn om naar Sahaja Yoga te komen, het is niet de bedoeling dat ze naar Sahaja Yoga komen.

Jullie hebben dus zoveel geluk dat jullie je realisatie hebben verkregen, je wedergeboorte. Maar heb nu vertrouwen in die wedergeboorte van je, in je wedergeboorte die je nu eigen is. En hiermee zul je erachter komen hoe kostbaar jij bent voor de hele wereld en dat je gewoon geen materiële doelen voorop moet stellen, geen lichamelijke doelen of emotionele doelen, maar spirituele doelen.

Wat hebben we al gedaan voor spiritualiteit, die van ons en van anderen? Dit is het enige waar je nog aan moet denken, en dan zul je verbaasd zijn hoe alles georganiseerd wordt, hoe alles op zijn plaats valt, hoe alles op zijn eigen tijd de juiste resultaten oplevert.

Nu ben ik er zeker van dat minstens tachtig procent van jullie gelooft wat ik zeg – of misschien, zeg maar, negentig procent. Maar er kan ook ongeveer tien procent zijn die nog denkt: “Oké, Moeder zegt dat wel. Maar waarom is dit dan gebeurd, waarom is dat dan gebeurd?” Laatst ontmoette ik bijvoorbeeld een journalist, een heel bekende man, en hij zei: “Ik kan niet in God geloven.”

Ik vroeg: “Waarom niet?”

“Hoe kan er anders zoveel ellende zijn in deze wereld? Hoe kunnen er kinderen bestaan die blind zijn, hoe kan dit en hoe kan dat?” Toen begon hij me allerlei voorbeelden te geven.

“Goed dan,” zei ik, “Heeft u me nu alles gezegd?”

“Ja.”

Ik zei: “Stel nu dat we zeggen dat je nu op het niveau van de regering leeft, van jullie Andreotti regering, of hoe je het ook noemt. Dan is de situatie te verklaren; je hebt namelijk nog niet het rijk van God bereikt. Als je die staat nastreeft, en als je die bereikt en je daarin vestigt, vertel me dan maar, heb je dan nog problemen?

“In het geheel niet.”

Ik zei: “Waarom kijk je naar de negatieve kant? Je zou net zo goed kunnen zeggen dat er een uitweg is en dat er een oplossing is, en dat er een tijd zal komen waar er in dit volk van Sahaja yogi’s geen ziektes meer zullen zijn, geen moeilijkheden, niets, geen problemen; waarom zou je dit niet zien? Waarom wil je alleen zien dat een bepaalde jongen blind is? Maar waarom zie je niet dat er blinden genezen worden?”

Dit soort negatieve houding hebben Sahaja yogi’s soms ook. Ik heb hen gezien: als er iemand ziek is dan zeggen ze: “Moeder, hij is ziek. Ik moet hem bij u brengen. U moet deze mensen ontvangen.” Maar dat is helemaal niet nodig. Jij kan hen genezen, jouw vertrouwen kan hen genezen. Je kent het verhaal wel van iemand waarvan de oom ziek was, die overigens geen Sahaja yogi was. Hij ging erheen om hem op te zoeken en de vrouw van zijn oom zei: “Jij hebt de mogelijkheid om tot Moeder te bidden. Waarom vraag je haar niet om mijn man te genezen?” Hij was een kankerpatiënt die op sterven lag.

En hij zei: “Oké.” Hij boog gewoon en begon te bidden: “Moeder, geneest u alstublieft mijn oom.” Drie dagen later mocht hij het ziekenhuis verlaten en nu reist hij de hele wereld af. Zelfs terwijl hij geen Sahaja yogi was heeft het nog gewerkt; alleen omdat een Sahaja yogi het overliet aan de godheden om het op te lossen. Zelfs al was hij geen Sahaja yogi, dat maakt niet uit. Het zijn de godheden die hiervoor zorgden.

En zo moet je in jezelf geloven, volledig, want als deze krachten met ons zijn, waarom zouden we ze niet gebruiken? Waarom ontwikkelen we niet dat onwrikbaar vertrouwen in het feit dat we nu Sahaja yogi’s zijn, dat we in het Koninkrijk van God leven en dat deze kracht voor ons zal zorgen? Dan zullen we geen keuzes meer moeten maken, we zullen geen twijfel meer kennen. We zullen ons niet meer druk maken of we bijvoorbeeld naar Singapore moeten gaan of naar Afrika of waarheen dan ook – wat maakt het uit? We leven nog steeds in het Koninkrijk van God, waar we ook gaan, het is allemaal perfect in orde. En we maken ons hoegenaamd geen zorgen. We zijn slaaf van zoveel dingen: van onze horloges, we zijn slaaf van onze conditioneringen, enzovoort. Dat zal allemaal wegvallen. Het is niet belangrijk. Wat maakt het uit? Niets is belangrijk. Zolang je gelukkig bent met jezelf, is alles in orde.

Mensen vragen me bijvoorbeeld: “Moeder, u reist zoveel. Hoe doet u dat?” Ik zei: “Ik reis nooit. Zoals ik hier op een stoel zit, zit ik daar ook op een stoel, meer niet; ik ben alleen van zitplaats veranderd. Ik heb nooit het gevoel dat ik reis. Ik zit gewoon rustig op mijn stoel en ik voel me goed, en daarom ben ik niet vermoeid.”

Als je dus een onwrikbaar vertrouwen hebt in jezelf, dan maak je je niet langer zorgen. Veel mensen zoeken eerst uit: “Als ik daarheen ga, zal er dan een badkamer zijn of niet, zal er een slaapplaats zijn of niet?” Niets daarvan. Je bent alleen geïnteresseerd in de voldoening van je Spirit. Als je het krijgt dan is dat mooi, maar zo niet dan kan je overal slapen. Niets kan je binden, niets kan je omlaag trekken, geen enkele gewoonte kan je opnieuw in zijn greep krijgen; want vertrouwen zal je volledig zuiveren, het zal je verlichten, het zal je voeden.

Dit vertrouwen is niet iets dat in jullie hoofden of in jullie harten kan worden geplaatst, dat is niet mogelijk. Het is een staat die je moet bereiken, en die je kunt bereiken met behulp van Sahaja Yoga. Alleen dan zou onze wedergeboorte compleet zijn, gevestigd zijn en effectief zijn, en het zal een voorbeeld vormen voor de hele wereld.

Moge God jullie allemaal zegenen.

Er zijn alleen maar kinderen, er zijn zoveel kinderen. Vandaag is de dag van Christus, dus er moeten in ieder geval kinderen zijn om mijn voeten te wassen.

Zou dat daar passen, of moet je het verplaatsen?

Deel 2

 

Het was een prachtig concert vandaag, en ik ben er zeker van dat we het ons altijd zullen herinneren, hoe mooi het allemaal gespeeld werd. En ik heb echt geen woorden om mijn vreugde te beschrijven.

Jullie zijn nu ook allemaal Indiase klassieke muziek beginnen te waarderen. Dit betekent heel veel voor deze grootse vorm van kunst. Ik was bang dat het ooit zou verdwijnen, omdat mensen niet die diepte hadden om de schoonheid te kunnen voelen van deze prachtige muziek. Maar het doet me veel plezier te kunnen zeggen dat alle Sahaja yogi’s over de hele wereld zoveel van klassieke muziek kunnen genieten.

Ik wil in het bijzonder mevrouw Rajam bedanken, haar dochter, en meneer Ram Kumar Mishra, om ons zo’n mooi, prachtig idee te geven van de hoge kwaliteit van de muziek in ons land. We moeten dit over de hele wereld verspreiden en mensen zelf laten zien hoe rustgevend het is, aangenaam en verzachtend, en ook hoeveel vreugde deze muziek brengt.

Ik ben blij dat ze heeft gezorgd dat ze er kon zijn, hoewel ze eigenlijk ergens anders heen moest. Ze is de hele nacht wakker gebleven, en ondanks dat heeft ze toch het hele stuk gespeeld met zo’n grote concentratie en met zoveel creativiteit, het is onvoorstelbaar. Met haar dochter gaat het nu ook heel goed. Ze heeft een klein dochtertje van drie maanden. Ze heeft haar achtergelaten en is hierheen gekomen, alleen om voor jullie te spelen. Dit was een zeer vriendelijk gebaar van hen.

Daarnaast is meneer Ram Kumar Mishra nog zo jong, zou ik zeggen, en toch speelt hij zo goed. En hij volgt de muzikanten ook zo goed, hij probeert echt nergens mee op te scheppen, of met hen te concurreren. Dit is zo mooi, we noemen het ‘sangat’, de manier waarop hij begeleidt. Je moet echt begrijpen dat de manier waarop hij begeleidt met zoveel geduld en evenwicht gebeurt.

Ik hoop dat al deze concerten jullie ook zullen inspireren om klassieke Indiase muziek te leren, en om je waardering te tonen door het ook te leren.

Moge God jullie allemaal zegenen.[1] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[2] Omkara: letterteken in het Sanskriet dat de Om of Aum klank voorstelt (\). Aum is de oerklank die ontstond bij de splitsing van Sadashiva en de Adi Shakti aan het begin van de schepping. De essentie van dit woord wordt uitgedrukt door Shri Ganesha in de Muladhara, de manifestatie is de Heer Jezus Christus in de Agnya.

[3] Logos: het ‘Woord’ uit het Johannes evangelie; Om, Aum, Amen, de Logos of het Woord hebben dezelfde betekenis.

[4] swastika: eeuwenoud, voorspoedbrengend symbool van zuiverheid en wijsheid; symbool van de Muladhara chakra.

[5] alfa: eerste letter van het Griekse alfabet (α)

[6] omega: laatste letter van het Griekse alfabet (ω)