Shri Pallas Athena Puja, Je moet oprecht en eerlijk zijn

Athens, Sahaja Yoga Center in Athens (Greece)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Pallas Athena Puja – Athene, Griekenland – 26 april 1993

EnTvd2016-0114 NlTVD2020-0308

Het is een geweldige dag voor mij om zoveel Sahaja yogi’s te zien die uit Griekenland komen. Toen ik voor het eerst naar Griekenland kwam zei ik tegen mijn echtgenoot dat dit land vol vibraties is er zijn veel geëvolueerde zielen in dit land geweest, maar misschien hebben de mensen hun erfgoed verloren, maar de vibraties zitten in de atmosfeer en op een dag zal Sahaja Yoga hier geweldig opbloeien. En hoe dan ook, wij hebben sommige Griekse bureaucraten ontmoet. De ervaring met hen was niet goed, mijn echtgenoot zei: “Als je zegt dat Grieken echt religieuze mensen zijn kijk dan naar deze mensen- wat doen ze mij aan?” Ik zei: ”Het kunnen bureaucraten zijn en over het algemeen genomen kun je niet zeggen wat voor soort mensen het kunnen zijn.”

Maar over het geheel genomen, waren de vibraties zonder twijfel erg goed. En ik ging hier naar veel plaatsen, ik ging naar Delphi, ik ging daar naar boven om Athena’s tempel te zien. Naar alle interessante plaatsen brachten ze mij, omdat mijn echtgenoot druk was met zijn conferentie. Daarom reden ze met mij rond. Overal voelde ik dat alles zo mooi was, zelfs de zee. Ik denk dat ik hier tenminste vijftien jaar geleden geweest ben, misschien veertien jaar terug en ik voel nu de vibraties via jullie terugkomen, de hele locatie vibreert opnieuw. Nu, moeten jullie begrijpen dat jullie een grote verantwoordelijkheid hebben omdat jullie een strategische plaats innemen in Griekenland. Giekenland, Italië en Turkije, zijn allen heel belangrijk. Allereerst zijn jullie de brug tussen het Oosten en het Westen en eenieder is geïnteresseerd in het beheer van deze twee zones, en daardoor de Oosterse en de Westerse zijde te controleren, ik bedoel vooral de Westerse landen. Het grootste gevaar voor jullie is nu dat deze Westerse cultuur je kan proberen te grijpen, te bemachtigen en dat is enorm gevaarlijk. Om dit te begrijpen dien je te weten dat jullie mensen zijn, die voortkomen uit een zeer grote traditie met klassieke voorouders precies als de Indiërs. En er is zoveel dat jullie kunnen doen om de Europese cultuur te verbeteren met jullie eigen gedrag. Zoals al die mensen die hier heen zijn gekomen, ook toeristen en zij zien hoe de Grieken zich gedragen, de Europeanen denken dat zij de Grieken gemakkelijk kunnen beïnvloeden met hun cultuur, met hun goedkope manier van leven.

Daarom als jullie zulke traditionele mensen zijn, met beide voeten op de grond, die zoveel goede dingen geleerd hebben in het leven, is het allereerst heel belangrijk om de historische achtergrond van jullie land te begrijpen. Voor Sahaja yogi’s is het heel belangrijk om op die manier opgeleid te zijn. Want morgen moeten jullie met andere mensen spreken. Jullie moeten hen vertellen over Athena, over jullie tradities, over jullie achtergrond en hoe het aansluit met Sahaja Yoga, de verbinding met moeder Maria, de samenhang met Christus en al deze zaken. Hiervoor is het heel belangrijk dat we allemaal proberen de historische achtergrond van dit land te begrijpen en leer jezelf op een bepaalde manier te spreken over Sahaja Yoga. Zoals het is weten jullie dat Athena de Kundalini in haar hand houdt en jullie kunnen duidelijk zien dat zij de Adi Shakti was. Feitelijk betekent atha in Sanskrit oorspronkelijk, (oer-). Dus zij was de oer-moeder. Omdat er geen verbinding meer was tussen de Grieken en de Indiërs was er geen vertaling en wisten zij niet wat Athena betekende. Maar de Indiërs weten dat deze plaats de manifestatie is van de Adi Shakti omdat in de Devi Mahatmyam, als je die leest zul je zien dat zij Griekenland beschreven hebben als de Manipurdwip. Dat betekent het eiland in de Manipur. Manipur is de Nabhi chakra. Daarom in de Nabhi is er een eiland dat jullie Griekenland is, waar de Godin verblijft. Manipur chakra is waar zij verblijft. En dus is Athena zo beschreven. Toen ik naar haar tempel ging ontdekte ik dat er een kleine tempel was voor het kind God.

Dat was Shri Ganesha. Toen ik ook naar Delphi ging was ik verbaasd te zien dat zij mij een berg lieten zien en zeiden, “dit is de Nabhi, navel van het universum. ” Ik zei, “dat is correct” maar toen ik mij omdraaide waren er veel vibraties en ik zag dat er daar een Ganesha standbeeld is. Grégoire kwam hier heen en nam foto’s en zo en hij zag het ook. Dus nu zijn jullie de Nabhi. Jullie zitten hier in de Nabhi van het hele universum. Dus hoe belangrijk is de Nabhi? Jullie weten heel goed dat als de Nabhi wordt beschadigd, het hele leven voor mensen ellendig wordt. Daarom, aan de rechterkant van de Nabhi zoals jullie zien is de lever en omdat, natuurlijk hadden we veel filosofen die heel veel nadachten en veel tragedies creëerden, de Griekse tragedies zijn wel bekend, waar er een enigszins uitdagend huwelijkssysteem was, bijvoorbeeld twee mannen, één vrouw, of misschien twee vrouwen en één man, maar ze waren nooit gelukkig met het huwelijk. Daarom werd de linker Nabhi onophoudelijk aangevallen. Om zo’n tragedie te hebben en ze schreven er vele, zou ik zeggen, zo veel drama’s die hier en daar gespeeld werden, voorstellingen met twee mannen en één vrouw of twee vrouwen en één man en geen enkele relatie tussen man en vrouw was zuiver. En dat was de tragedie. Het is overal bekend als de Griekse tragedie.

Het is allemaal denkbeeldig en om te beginnen werden mensen heel linkszijdig. Ze begonnen als volgt te denken. Oh, dit leven is een ellende. Het is een tragedie. Wat moeten we doen? Waarom zouden we? Waarom zullen we doen alsof we gelukkig zijn. We zijn zeer ongelukkige mensen. En al deze dingen begonnen hier. Dan kwam dit er nog bij, jullie Orthodoxe kerk. Wel deze Orthodoxe kerk is me er ook één, één die vrouwen slecht behandelt alsof ze de hele tijd onheilig zijn. Op bepaalde tijden mogen ze niet naar de kerk gaan en mogen ze geen mensen aanraken, allerlei onzinnige ideeën hadden ze. Dat maakte vrouwen ook erg linkszijdig. Dan, daar bovenop terwijl dit allemaal gebeurde met deze tragedies en zo. Plotseling kwam er het economisch probleem bij en de mensen voelde een soort walging op komen zetten. Daarom werd de linkerkant er erg prominent en ik denk dat daarom veel van deze linkszijdige, ‘bhootish’ organisaties hier van start gingen en er kwamen vele guru’s om jullie jezelf miserabel te laten voelen. Maar het ergste werd gedaan door de Griekse kerk waardoor jullie jezelf zo schuldig voelden. Daarom werden jullie zo linkszijdig. Nu deze linkszijdigheid kreeg door mensen als tegenwicht dat zij overactief werden; te veel denken, te hard werken en zo voort. Maar nog steeds denk ik dat ze niet zo hard werken als ze zouden moeten werken. De Grieken zijn aan de luie kant. Ze zijn aan de luie kant. Natuurlijk zijn de Sahaja yogi’s dat niet. Sahaja yogi’s hebben hard gewerkt ik kan dat allemaal duidelijk zien, maar anders. Om nu Sahaja Yoga in Griekenland naar buiten te brengen is het allereerst belangrijk te weten wat onze historische achtergrond is.

Ten tweede, zullen zij goed uitgerust dienen te zijn betreffende de kennis van chakra’s en centra en hoe deze centra te verbeteren. Als je die kennis niet bezit, kun je geen mensen onder ogen zien. Het is niet zo dat alleen mannen dit moeten weten, ook vrouwen dienen er alles over te weten. Wat de chakra’s zijn, hoe ze werken en wat zijn de resultaten, waarom lijden we, omdat onze chakra’s in gevaar zijn. Al deze kennis staat vrij tot jullie beschikking. Jullie hoeven niet te betalen voor deze kennis. Alleen in het dagelijks leven, als jullie Sahaja Yoga beginnen uit te werken zullen jullie zien dat alles wat ik zeg absoluut tastbaar is. Je kunt het controleren. Het is zo. Het is niet zo maar iets. Het is absoluut aanwezig. We kunnen alles waarin we geloven bewijzen en we kunnen anderen ook laten zien dat dit de waarheid is. Het is een absolute waarheid. We zijn hier niet om fanatisme, radicalisme of wat dan ook te verspreiden maar we zijn hier om de hele wereld te verenigen onder één begrip; dat we tot één universum behoren en we één universele religie hebben. Nu, mensen zullen je dan vragen “moeten we dan onze religie opgeven?” Je hoeft hen niet te zeggen, dat ze hun religie moeten opgeven, Dat moet je niet zeggen. Je dient in het geheel niet hard tegen ze te zijn. In tegendeel, nee, nee, nee, niets hoeft gedaan te worden. Kom gewoon naar Sahaja Yoga en begin met jouw Spirit. Geleidelijk zal het zich openbaren. Het is met jullie allemaal gebeurd, toen voor het eerst naar Sahaja Yoga kwam was je in een andere conditie. Nu geleidelijk stelde je jezelf open, je werd volwassen en je begreep Sahaja Yoga heel goed.

Op dezelfde manier moet je het aan anderen leren, met hetzelfde begrip, compassie en liefde. Anders denken mensen meestal dat iemand voor altijd veroordeeld is. Natuurlijk, met sommige mensen, die onder slechte invloed verkeren, kun je niet opschieten, maar de meesten onder jullie zouden moeten weten dat we meer mensen in Sahaja Yoga moeten krijgen via onze compassie, liefde en heel veel begrip betreffende andermans gevoelens. Ik heb gezien dat in landen waar Sahaja Yoga al voor heel lange tijd bestaat er plotseling iemand problemen begint te geven en ‘bhootish’ of zo iets wordt en zich misdraagt. Plotseling gebeurt zoiets. Zo iemand, weet je, als het is overlegd kunnen we hem uit Sahaja Yoga zetten. We kunnen hem zuiveren. Maar jullie allemaal moeten één ding zeker definitief weten dat jullie allen deze krachten hebben om jezelf te genezen, verbeter, correct jezelf om anderen te helpen. Jullie kunnen alles zelf doen. Jullie hebben allemaal deze krachten en het enige is, jullie dienen oprecht en eerlijk te zijn. Als jullie niet oprecht en eerlijk zijn, zal het nooit werken. In tegendeel het zal zich tegen jullie keren. Daarom, in Sahaja Yoga is oprechtheid van het doel erg belangrijk. Jullie moeten complete oprechtheid voor het doel hebben dat jullie hier zijn om allereerst je eigen zelf-emancipatie te bereiken, en ten tweede, ben je hier om anderen te helpen. Alle mensen in de hele wereld hebben er nu behoefte aan geholpen te worden.

Er zijn zoveel problemen, zoveel rampen, zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren er dagelijks. Daarom hebben we nu solide mensen nodig die in balans zijn, die vreedzaam zijn, die begrijpen wat goed en wat fout is. Maar afgezien daarvan, jullie dienen te weten dat je nu het koninkrijk van God bent binnengetreden. Veel mensen zullen zeggen, oké, we waren zo religieus, we baden tot Christus, we baden tot die en die. Wat hebben we ervoor terug gekregen? Je kunt het niet krijgen omdat je niet verbonden bent. Je moet verbonden zijn. Zodra je daarmee verbonden bent dan zul je zien dat dingen gaan ordenen, in het reine komen. Maar oprechtheid is heel belangrijk en vertrouwen in jezelf. Je moet vertrouwen in jezelf hebben en weten dat je best capabel bent, een heel capabel mens en dat je een zeer hoge graad van bewustzijn kunt bereiken waarmee je vele dingen kunt uitwerken. Het maakt niet uit van wat voor soort achtergrond je komt. Het maakt niet uit in welk land je geboren bent, van welk ras je bent. Jullie allen kunnen het heel goed doen en we hebben het in zo veel landen zien gebeuren waar we helemaal geen hoop in hadden. Bijvoorbeeld Rusland stel je voor, zij hebben nooit ook maar enige God aanbeden. Ze wisten niets van God. Het was hun niet toegestaan om ook maar iets over religies te weten, niets, maar plotseling ging ik er naartoe, ik weet niet zij herkenden mij, opeens herkenden ze mij, gewoon door mijn foto. Zo trof ik ze daar. Ik stond versteld, omdat de eerste keer dat ik naar Leningrad ging er twee duizend stoelen in de hal waren, maar er stonden er zoveel buiten.

Ik zei “waarom staan ze allemaal buiten?” Ze zeiden, “alle stoelen zijn bezet, moeder, en dit zijn extra mensen, er zijn meer dan twee duizend mensen buiten.” Dus zei ik, “dit is te veel.” En dus zeiden ze, “Moeder, hoe zit het met ons?” Ik zei, “oké, laat mij het programma afwerken.” Ik ging naar binnen, deed het programma, alles gebeurde en jullie zullen versteld staan maar toen het programma bezig was stonden de mensen die buiten waren nog steeds te wachten. Ik gaf realisatie aan de mensen en zij stonden te wachten, te wachten. Toen ik naar buiten kwam zei ik, “nu wat te doen, ik kan jullie nu geen realisatie geven.” Dus zeiden ze, “oké, wat kunnen wij doen?” Ik zei, “kunnen jullie morgenochtend komen?” Zij zeiden, “oké.” Zo al diegenen die binnen waren en al diegenen die buiten waren kwamen allemaal en gingen op de open grond zitten en ik gaf hen realisatie. Dus dit is het begin maar nu in Moskou of welke andere plaats moeten we een groot stadion reserveren, een groot stadion. Er zijn daar veertien tot zestien duizend mensen en realisatie is gegeven. Maar ze zijn zo snel in het accepteren van Sahaja Yoga, zo snel om mij te accepteren, zo snel om Sahaja Yoga te begrijpen. Ik kan mij niet voorstellen hoe deze Russen deze kwaliteit hebben verkregen. Geen sprake van dat ze teruggaan. Geen sprake van dat hun oprechtheid in twijfel wordt getrokken. Er is geen sprake van dat ze aan zichzelf twijfelen, niets van dat alles. Alleen daar en zoveel dat ik soms denk dat deze democratie ons heeft benadeeld.

Natuurlijk konden we vanwege democratie Sahaja Yoga gaan doen, oké, maar hoe de mensen zijn, absoluut soms erg idioot. Zoals in Amerika, vind ik dat daar erg idiote mensen leven, en ze waren er alleen druk mee om hun badkamers uit te zoeken en hun gordijnen en hun zepen en de hele tijd maar keuzes maken, alleen druk met deze onzinnige dingen. Ze gedragen zich zo idioot, terwijl de mensen in Rusland zo verstandig zijn, zo diep, zo introspectief, zelfs de artiesten en wetenschappers. Ik had een conferentie met wetenschappers. Er waren er ongeveer drie honderd en ik begon met hen over wetenschap te spreken. Ik dacht het is beter om met wetenschap te beginnen. Zij zeiden, “Moeder niets meer over wetenschap, geen wetenschap meer, vertel ons over de wetenschap van God”. Zulke ruimdenkende mensen. We hebben twee honderd dokters in Rusland die Sahaja Yoga beoefenen en het heeft zich tot Siberië uitgebreid. Nu, wat is het nut van deze democratie die ons niet naar God brengt. Het geeft ons geen gevoel dat we op zoek moeten naar God en dat we nederig naar God toe moeten zijn. Daarom wat heeft het voor zin om deze soort democratie te hebben en en deze vorm van vrijheid die ons gek en idioot gemaakt heeft?

En dat is echt waar voor ieder democratisch land want jullie moeten weten dat democratie geld georiënteerd is. En weet je, Grieken zijn ook erg geld georiënteerde mensen. Natuurlijk zijn ze niet zo erg als Amerikanen, maar ze zijn behoorlijk geld georiënteerd. Ook Italianen zijn erg geld georiënteerd, maar het ergste is de corruptie. Nu wordt het in Italië ontmaskerd. Ik ben er zeker van dat jullie land ook ontmaskerd wordt. Al deze landen zullen ontmaskerd worden. Maar, allereerst moeten Sahaja yogi’s krachtige mensen zijn. Zij moeten zeer, zeer krachtdadig zijn en dienen te weten dat Sahaja Yoga alleen Spirit georiënteerd is, niets anders dan Spirit georiënteerd, dat je Spirit verlicht moet zijn, dat jouw Spirit al het werk doet, dat je niet dit lichaam bent, dit geld, deze positie, deze krachten, niets. Maar je bent de Spirit. Dit is wat men dient te weten. Er is mij verteld dat het erg moeilijk voor jullie is om naar puja’s in Cabella te komen, jullie kunnen misschien allemaal één week komen, die jullie bijvoorbeeld met Guru puja kiezen, denk ik. Dan kunnen jullie met de boot komen of zoiets. Het is makkelijk om samen naar Genua te komen, en dan organiseren we hoe jullie naar hier kunnen komen. Met Guru puja, zouden jullie allemaal moeten komen. Zie je, Sahasrara puja en Guru puja zijn heel belangrijk en het zou een heel goed idee zijn als jullie met Guru puja kunnen komen. Ik denk dat het geregeld en georganiseerd kan worden dat jullie naar Guru puja komen. Ik weet dat het overal kan plaatsvinden, veronderstel dat ik het hier doe, dan is het voor de rest van de mensen ver weg. Daarom dacht ik aan Milaan, dat is nogal in het centrum, het is dichter bij Engeland, dichter bij alle Europese landen.

Zien jullie, de Amerikanen en de Zuid Amerikanen vinden het erg moeilijk, daarom deze keer moeten we alle Zuid Amerikanen voorzien van een ticket om te komen. Maar het zijn erg diepe mensen. In Columbia was ik verrast dat het zulke goede Sahaja yogi’s zijn, heel mooie Sahaja yogi’s. Heel eenvoudig, heel goed, goed opgeleid. Drie of vier van hen zijn getrouwd in India en ze zijn heel gelukkig. Nu, daarvoor moeten twee dingen gedaan worden. Het eerste is dat jullie naar de collectiviteit komen. Het is erg belangrijk. Jullie moeten allemaal naar de collectiviteit komen en richt alsjeblieft jullie aandacht naar mij, niet naar hen, oké. Alsjeblieft richt jullie aandacht naar mij, draai niet te veel met je aandacht. Jullie moeten je aandacht in orde houden. Het is heel belangrijk. Zo jullie dienen één ding te doen en dat is naar de collectiviteit komen en let op jullie aandacht. Waar is jullie aandacht? Waar kijk je naar? Draaien jullie te veel met je hoofd of houden jullie je aandacht puur? Het is heel belangrijk jullie je aandacht absoluut te concentreren op de bijeenkomsten hier die jullie voor jullie collectiviteit houden. Op die manier, als je aandacht is vastgesteld zul je merken dat jullie definitief in gedachteloos bewustzijn opstijgen waar je spiritueel groeit. Jullie moeten opstijgen naar die staat van gedachteloos bewustzijn waar je spiritueel groeit. Als jullie je niet in gedachteloos bewustzijn bevinden kun je niet spiritueel groeien. Daarom is het heel belangrijk om te zien waar je aandacht op gevestigd is. Waar zet je je aandacht op? Als je de aandacht onder controle hebt zullen dingen in orde zijn. Hij huilt, het kind huilt, misschien kun je hem even naar buiten brengen, hij voelt warm aan, … ik denk dat hij zich nu goed voelt bij de moeder. Daarom het allereerste is om in de collectiviteit te zijn.

Het is erg sinister, ook een idee van sommige mensen om de collectiviteit af te breken, om problemen te veroorzaken, de leiders te veronachtzamen. Met als resultaat dat de leiders het beu worden, ze geven het op, zie je. Ze willen er niets meer mee te maken hebben. Zo, men komt met eigen ideeën, ze proberen de leiders problemen te geven, ze creëren problemen voor hen, ze proberen overal op te vallen alsof ze alles weten. Al dit soort mensen vormen groepen. Dus pas voor hen op. Je moet je altijd vasthouden aan de collectiviteit en helemaal niet aan iemand die een soort van groep wil vormen of die problemen geeft of die de dingen moeilijk maakt. Jullie moeten begrijpen dat alleen zij die collectief zijn zullen groeien, zij die dat niet zijn groeien niet. Omdat, zoals bij een nagel, als die breekt dan zal deze niet verder groeien. Op dezelfde manier, als je deze dingen niet doet en je hebt enige problemen met de leiders, dan kun je mij altijd schrijven, je kunt het mij vertellen, ik zal het uitwerken. Maar altijd op deze manier doorgaan en groepen vormen zal het stuk gaan en er zal iemand zijn die dit doet. Er zal een negatief persoon zijn die dat probeert te doen. Daarom moet je heel voorzichtig zijn om niet uit de collectiviteit te gaan. Jullie moeten altijd de collectiviteit ondersteunen, de collectiviteit helpen en voeden.

Zoals jullie weten zei ik hem ook dat wanneer hij geldproblemen heeft kunnen we geld vanuit Cabella geven, omdat in het verleden ik op eigen kosten reisde. Zelfs naar Griekenland, kwam ik op eigen kosten en betaalde alles zelf. Daarom, zie ook, dat Stomatis iets moest betalen wat mij helemaal niet beviel. Hij betaalde zo veel, omdat we zo’n kleine groep hadden. Maar nu jullie met een grote groep zijn voelen jullie je verantwoordelijk, jullie willen ervoor betalen. Oké, het maakt niet uit. Maar jullie betalen niet voor Sahaja Yoga, niet voor jullie realisatie, niet voor de kennis van Sahaja Yoga. Dit is er. En dus zullen er mensen zijn die beginnen met ideeën in jullie hoofd te brengen zoals, “waarom dit? Waarom dat?” Dat allemaal. Zulke mensen moet je buiten houden omdat jullie hier zijn om jullie spiritualiteit te ontwikkelen en niet om te luisteren naar deze domme mensen die lastig zijn geweest. Het beste is bij jezelf te blijven, jullie eigen ontwikkeling en jullie eigen voeding. Dat is heel belangrijk. Het is in zekere zin collectief, maar ook individueel, omdat wat jullie verkrijgen vanuit de collectiviteit, daarbij moet je goed opletten, jullie moeten voor jezelf zien wat win ik vanuit de collectiviteit. Dan ten tweede, thuis, moet je iedere dag, opnieuw zeg ik het, iedere dag, om het niet te missen, ‘s avonds voor je gaat slapen moet je mediteren.

Je kunt jezelf wassen, zoals, wat jullie noemen de water behandeling of zoiets, ga daarna tien minuten zitten om te mediteren. Je moet vijftien minuten voor jezelf hebben en ga dan slapen. Veronderstel dat je het een avond niet kan doen, dat maakt niet uit, maar probeer het elke avond te doen. Als het niet mogelijk is, als je het op een avond niet doet, dan kun je het in de ochtend doen. Maar het is heel belangrijk. Ik kan met gemak onderscheid maken wie mediteert en wie dat niet doet. Het maakt verschil, zo’n verschil. Ik weet onmiddellijk of iemand elke dag mediteert aan zijn gezondheid, aan zijn gezicht, in zijn gedrag, in alles, hij is heel anders. En zij die geen enkele meditatie doen, zie je niet alleen dat zij raar zijn, maar hun kinderen zijn raar, hun verhoudingen zijn raar, alles is raar. Daarom is de meditatie een heel belangrijk deel voor jullie. Want ook de vrouwen die in verwachting zijn, wanneer zij, als zij niet mediteren dan zullen hun kinderen erg lastig blijken te zijn en heel raar. Zo iets is het. Het beïnvloedt alles. Maar de aard van het meditatieve, jullie karakter van Sahaja Yoga helpt iedereen, jullie kinderen, jullie familie, jullie samenleving, iedereen, en iedereen kan zien wat voor soort familie jullie zijn, wat voor soort mensen jullie zijn, wat voor soort persoonlijkheid jullie zijn. En via jullie komen zij naar Sahaja Yoga. Daarom is het ook zo belangrijk in het individuele leven om gewoon te mediteren, niets anders. Jullie moeten in een staat van gedachteloos bewustzijn komen. Dus de mantra is, zoals jullie weten, Nirvichara. Jullie moeten de mantra van Nirvichra gebruiken om in de staat van gedachteloos bewustzijn te komen en probeer dit gebied te doen toenemen, deze ruimte van gedachteloos bewustzijn en zo zul je ondervinden hoe je heel veel zal groeien. Nu als je veel krachten krijgt, als veel mensen via jullie hun realisatie hebben gekregen, door jullie genezen zijn, kan het soms effect hebben op jullie ego. Jullie kunnen in ego dingen gaan.

Voor zulke mensen, zou ik zeggen, dat jullie introspectief moeten zijn en kijk voor jezelf. Je kijkt in de spiegel en vraagt hoeveel ego je hebt, Lach om jezelf. Zodra je begint te lachen om jezelf, je ego zal verdwijnen en je zult begrijpen dat het onecht was dit ego in je te hebben. Er zijn zovele wegen en manieren om over jezelf te weten te komen. Geef jezelf een bandhan en richt je handen naar de foto, onmiddellijk kun je voelen welke chakra’s blokkeren en jullie weten hoe ze uit te klaren. Je voelt het eveneens soms vanbinnen. Als jullie chakra’s blokkeren, kun je het van binnen voelen en je kunt het voelen, de verschillende centra op je vingertoppen over jezelf. Dus het gaat over jezelf dat je zult weten over anderen, weet je, je zou alleen over chakra’s moeten praten. Je moet niet zeggen, hij is bhootish, of hij heeft ego, niets daarvan. Maar jullie moeten zeggen, zijn Agnya blokkeert, dat betekent dat hij ego heeft. Jullie kunt zeggen, zijn Nabhi is slecht, dit of dat is niet in orde. Dus de taal moet nu veranderen. We dienen nu de taal van Sahaja Yoga te spreken. Het dient begrepen te worden dat we nu Sahaja yogi’s zijn. We hebben de krachten gekregen, we hebben vibratorische krachten. Maar als jullie deze vibratorische krachten niet gebruiken, wat gebeurt er dan? We moeten ze gebruiken, dat is het punt. We vergeten het steeds. Ik heb het gezien, gisteren, ze konden niets openen. Ik zei, “geef een bandhan. ” Geef een bandhan en het werkt onmiddellijk, zien jullie. Ook kleine, kleine dingen je zult verrast zijn dat als het niet werkt, jullie het gewoon een bandhan moeten geven en dan werkt het wel.

Het is belangrijk te weten dat jullie Sahaja yogi’s zijn, dat jullie heiligen zijn, dat jullie veel dingen kunnen doen en jullie moeten dat niet vergeten. Jullie moeten niet vergeten dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Nu zijn jullie geen gewone mensen meer. Jullie zijn nu heiligen en er zijn veel dingen die jullie kunnen doen. Dit alles, wanneer het uitwerkt, zullen jullie van jezelf versteld staan hoe jullie dit allemaal bereikt hebben. En ik kan jullie vertellen dat mensen mij zeggen dat jullie er als rozen uitzien, alle gezichten schitteren, zij zien er zo mooi uit en ze kunnen zien dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Ik heb op het vliegveld gezien dat vele mensen zeiden, “wie waren deze mensen die er zo mooi en lief uitzien, schitterend. Wie waren dat?” Dus als ik ze vertel dat zij heiligen zijn, zullen ze niet geloven dat er zoveel heiligen kunnen zijn, maar ze zijn er en dat hebben we wereldwijd bereikt. Wereldwijd zijn er nu zoveel Sahaja yogi’s dat ik niet eens kan zeggen met hoeveel zij zijn, met duizenden en duizenden. Dus, opnieuw zeg ik jullie dat Griekenland een plaats is waar jullie veel kunnen doen. Allereerst moeten jullie jezelf vestigen in Sahaja Yoga en jullie dienen te weten wat jullie zijn, altijd te herinneren wat jullie zijn. “Je bent een Sahaja yogi,”

Zelfs tegen kinderen moeten jullie zeggen, “je bent een Sahaja yogi,” zodat zij ook de persoonlijkheid ontwikkelen waarbij ze zich behoorlijk gedragen en ze zich gedragen op een manier waarop een Sahaja yogi zich zou moeten gedragen. Dus al deze zaken zijn een voorbereiding voor Sahaja Yoga, maar ik ben er zeker van dat jullie mijn tapes uit Cabella moeten krijgen en jullie moeten alle diepere dingen met betrekking tot je zelf en Sahaja Yoga weten. Het is een nieuw tijdperk dat begonnen is. Gisteren zei ik dat Satya Yuga nu begonnen is. Dus zal het beginnen met alles dat a-satya is bloot te stellen, alles wat onjuist, onecht is. Al diegenen die gemene mensen zijn worden blootgesteld en jullie zullen er versteld van staan hoe al deze dingen zullen uitwerken. Het is zulk een geweldig tijdperk waarin jullie geboren zijn en het is zulk een geweldige zaak dat jullie naar Sahaja Yoga zijn gekomen en dat jullie je realisatie hebben gekregen en dat je er één van bent die het hele universum naar een hoger bewustzijn dient te tillen. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoeveel er gered zullen worden. Het is een ander punt want zover ik weet is het in het evolutionair gedeelte zo, dat stel dat we van chimpansees komen, er tussendoor vele verloren gingen, weet je er zijn nu zoveel chimpansees over en daar is het midden, de mensen gingen verloren. En op dezelfde manier zullen er misschien vele mensen verloren gaan vanwege hun domheid, vanwege hun zelfvernietigende gewoontes die ze gevormd hebben. Maar jullie verantwoordelijkheid is heel groot. Denk niet ik ben maar halfbakken. Ik ben nergens goed voor. Nooit. Denk nooit zo. Jullie zijn allemaal heiligen en bekwaam grote dingen te doen. Moge God jullie zegenen. Nooit. Denk nooit zo. Jullie zijn allemaal heiligen en bekwaam grote dingen te doen.

Moge God jullie zegenen.