Interview

Athens (Greece)

1993-04-27 Short Interview With Shri Mataji, Athens, Greece, 5' Download subtitles: EL,EN,FR,NL (4)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Short Interview on TV, Athens, Greece, 1993-04-27

Sahaja Yoga betekent: “Saha” betekent “met”, “ja” betekent “geboren met”. Het is dus een recht, dat ieder mens heeft om verbonden – dat is yoga – te zijn met de goddelijke kracht. En het is binnenin jezelf “Sahaj”, met je geboren, spontaan. Leg ons uit wat Kundalini is? Kundalini is, zoals ik je vertelde, de reflectie van de oorspronkelijke moeder in ons. En ze is individueel de moeder van iedereen. Ze verlangt ernaar om je je wedergeboorte te geven. Als ze in je heiligbeen ontwaakt is, stijgt ze omhoog en doorkruist zes centra, en doorboort je gebied van je fontanel en bereikt een punt waar je verbonden wordt met de allesdoordringende kracht. Het is als – je kunt zeggen dat het is als een kabel die je aan moet sluiten op het net. Dus, voordat je aangesloten bent op je net, weet je niet wat je bent! Wanneer je verbonden bent, begin je te ontdekken dat je de Spirit bent.

Op dezelfde manier, stijgt ze, als ze ontwaakt is, op – heel eenvoudig. Maar daarvoor moet je iemand hebben die de autoriteit heeft om haar op te doen stijgen; een spirituele autoriteit. Stel dat je morgen je realisatie krijgt, dan kun jij het ook doen. Wat zijn de relaties tussen de Kundalini en de Godin Athene en Moeder Maria? Nu “ata” betekent in het Sanskriet “oorspronkelijk”. Dus, volgens ons was Athene de oorspronkelijke moeder en de Kundalini is de reflectie van de oorspronkelijke moeder die we Adi Shakti noemen in het Sanskriet. En Moeder Maria is een van de vormen van Athene, een van de vormen van deze Adi Shakti, de oorspronkelijke moeder. Hoe geneest het ontwaken van de Kundalini ongeneeslijke ziektes? Dit is de energie die natuurlijk in Griekenland werd het bot sacrum genoemd, wat het heligbeen betekent. en het heiligbeen bevat deze energie binnenin onszelf, die bekend is als Kundalini.

Dat betekent dat de Grieken ervan wisten. En als ze dan opstijgt, gaat ze door je subtiele centra, waarvan er zes zijn boven de Kundalin, en terwijl ze deze centra voedt en je ook verbindt met de allesdoordringende kracht die de essentiële kracht is. De allereerst voedt ze die centra en dat is hoe je geneest fysiek, mentaal, emotioneel. Al onze problemen komen van mensen en de problemen van de mensen komen door hun centra. Dus als deze centra gevoed zijn, zijn ze in orde. Dat is ho ehet werkt. En dan verbindt het met deze allesdoordringende kracht die we de goddelijke kracht noemen, die al het levende werk doet, zoals deze blomen; alles komt daarvandaan. Dus zij stroomt de hele tijd binnenin ons. Dan worden we niet ziek, we voelen ons niet moe, we worden niet oud. Kan deze filosofie de oplossing geven voor de problemen van onze samenleving en een betere of een nieuwe wereld scheppen?

Ja, natuurlijk, want wat er mis is met ons, heb ik je net verteld, zijn al deze problemen die door de mensen komen, omdat ze onwetend en blind zijn. Maar zodra ze het licht krijgen, worden ze als engelen. En wanneer deze engelen terugkomen, dan zullen er geen problemen zijn. Onze hele samenleving is verwoest, omdat we geen idee hebben wat het doel van ons leven is. Het doel van ons leven is dat we de Spirit worden, en zelfkennis hebben. En als je zelfkennis hebt, ben je verbaasd om te zien hoe waardig je bent en hoe glorieus je van binnen bent. Als je dat eenmaal ontdekt, verdwijnen al deze dingen en word je een prachtig persoon. En ook over anderen, omdat je een nieuw bewustzijn ontwikkelt, een nieuwe dimensie die we het collectieve bewustzijn noemen waardoor je de centra van anderen kunt voelen. Ale je eenmaal weet hoe je deze centra kunt genezen, kun je anderen ook genezen. Dank u wel.

Moge God je zegenen.